WELCOME 2 my blog.....

WELCOME 2 my blog, Hope U enjoy it....

Rabu, 16 Juni 2010

Luchuuuuuu

Derek-derek sedoyo,
Pancene wis diakoni lek arek Suroboyo iku mbanyolan, gak ndhik omah,
tandhang gawe utowo cangkruk. Lha banyolan sing onok ndhik buku
iki asale yo seko ngrungokno omongane konco-konco, sanak kadhang lan
tonggo teparo. Embuh mbujuk opo temenan aku yo gak njamin, sing penting
lucu yo tak catet. Banyolan-banyolan iki yo wis tau disebarno ndhik
mailing list Suroboyoan pimpinan Cak Mujaya Kertadi.
Buku iki (jilid siji) dibagi dhadhi papat bagian.
Bagian pertama iku isine cerito-cerito khayal. Ceritone gak masuk akal
tapi sing penting lucu.
Bagian kedua isine banyolan wong urip rumah tangga. Peno sing wis
rabi koyoke kudhu moco iki, cik gak dibujuki ambek bojo sampeyan.
Sing bagian ketiga iku isine ceritoWonokairun ambek Bunali. Wonokairun
iku wonge masio tuwek tapi mbethik gak gelem kalah ambek Bunali. Lek
sampeyan tau ngrungokno acara Trio Buluru Radio Susanna, mungkin kenal
ambek Wonokairun. Sing terakhir iku bagian papat sing nyeritakno
keluarga Pak Imron sing ndhuwe anak wedho ayu jenenge Romlah. Keluarga
Imron iku kiro-kiro nggambarno keluarga rata -rata wong Suroboyo
sing biasane isine guyon thok.
Umpomo sampeyan isok ngguyu moco buku iki, aku yo melok seneng.
Suwun
7
1 Humor Suroboyoan Jilid Siji
Cerito Khayal: Salesman 1.1
Kapanane onok Salesman Vaccum Cleaner teko nhik omahku.
Ewangku durung sempet ngomong opo-opo moro-moro salesman iku
mau langsung nyebarno tembelek wedhus ndhik karpet.
Jarene ngene ”Wis pokoke buk, lek sampek vaccum cleanerku iki gak
isok nyedot, tak jamin tak emploke sithok-sithok tembeleke wedhus iku.”
Jare ewangku ”Peno kepingin didhulit sambel tha ngemploke ?”.
”Lho opoko masalae ?” salesmane takok.
”Lha peno gak ndhelok tha saiki lampu mati ...”
Cerito Khayal: Rasa Stroberi tah .
. .? 1.2
Pas acara perpisahan arek TK, setiap murid nggowo kado gawe bu gurune.
Sing pertama maju anake pedagang bunga.
Bu gurune ngambung kadone ambek mbedhek, ”Isine kembang yo....”.
”Seratus buat bu guru..” jare anake pedagang bunga.
Sing kedua maju anake wong dhodhol mracang.
Ambek bu gurune kadone dikocok-kocok. Wah iki rodok angel mbedheke,
pikire.
”Isine permen yo...”.
”Pinter bu guru..” jare anake wong dhodhol mracang.
Mari ngono, maju anake wong dhodhol es krim. Pas kadone diangkat,
dhadhak netes. Ambek bu gurune tetesane diincipi.
”Es krime rasa anggur yo...” jare bu gurune kemeruh.
”Salah...” jare areke.
”Rasa stroberi tah...?” bu gurune kemeruh maneh.
”Salah ..” jare areke.
”Wis aku nyerah, rasa opo sih iku” takok bu gurune.
8
1.3 Cerito Khayal: Ngentutan
”Isinya anak anjing kok bu guru...”
Cerito Khayal: Ngentutan 1.3
Yuk Jah lungo perikso nang dokter.
”Opoko sampeyan ning ?” Jare doktere.
Yuk Jah terus cerito, ”Iki lho dok, wis sak wulan iki aku malih ngentutan.
Sak jam isok ping sepuluh aku ngentut. Cumak untunge, entutku iku
gak mambu ambek gak onok suorone, dhadhi gak onok sing ngerti. Lha
iki pas aku longgo ndhik ngarepe sampeyan ae wis ping telu aku ngentut.
Tapi sampeyan gak ngerti tho, mergo iku mau, entutku gak muni ambek
gak mambu. Cumak aku malih gak enak dhewe, mosok arek wedhok
ngentutan ”.
”Oh, ngono tah.. Lek ngono tebusen resep iki. Seminggu maneh mbaliko
rene maneh” jare doktere.
Pas wis seminggu yuk Jah mbalik maneh nang doktere.
”Wis enakan tah ?” takok doktere.
”Aku gak ngerti obat opo sing dokter kekno wingi, cumak entutku saiki
kokambune malih bosok gak karuan. Sampek kudhu nggeblak aku. Tapi
untunge entutku sik tetep gak muni”, jare yuk Jah.
”Berarti saiki irung sampeyan wis gak buntu maneh. Saiki tebusen resep
ikiyo” jare doktere.
”Obat opo maneh iku pak dokter ?” takok yuk Jah.
”Obat kopok..”
Cerito Khayal: Lobang 1.4
Sakri ambek Nasip mlaku budhal mancing. Moro-moro Nasip ndhelok
onok lobang guedhe.
9
1 Humor Suroboyoan Jilid Siji
”Eh ayok dites jerune sak piro se lobang iki” jare Nasip.
Sakri njupuk watu kali terus diuncalno ndhik lobang mau. Sui gak onok
suorone blas... ”Whuik jerune...,” jare Sakri
”Watune kurang gedhe be’e, cobak kelopo” jare Nasip. Sakri njupuk
kelopo terus diuncalno maneh ndhik lobang.
Sepiii gak onok suorone.... ”Whuik jerune...,” jare Sakri
”Sik golek sing luwih gedhe maneh,” jare Nasip.
Mari golek-golek, arek loro iku akhire nemu beton bekas bantalane rel
sepur. Berhubung abhot, betone digotong wong loro terus disurung mlebu
lobang.
Tapi yo ngono, suiii gak onok suorone... ”Cik jerune lobang iki..” jare
Sakri Moro-moro seko semak-semak, onok wedhus mlayu katene nubruk
arek loro. Selamete arek loro iku isok ngelesi, tapi sakno wedhuse sing
kecemplung lobang.
Kagete jik durung ilang, moro-moro onok Wak Dri nggowo arit takok
nang arek loro iku.
”He rek, kon ndhelok sing nyolong wedhusku tah ? Tak bacoke wonge
!!!”, takok Wak Dri.
”Wah gak ngerti Wak Dri, cumak sik tas ae onok wedhus kecemplung
lobang iku” jare Nasip.
”Oo gak mungkin.. dhudhuk wedhusku lek sing iku, wedhusku mau tak
cancang ndhik betone rel sepur ”
Cerito Khayal: Avtur 1.5
Uwar ambek Joko koncoan apik, karo-karone kerjo ndhik Lanud Juanda
bagian pengisian BBM Pesawat.
Bengi-bengi pas udhan deres, Juanda sepi gak onok pesawat sing wani
mudhun, wong loro iku malih nganggur gak onok gawean.
”Adem-adem ngene enake ngombe yo” jare Uwar.
”Wah iyo tepak iki. Awakmu tau krungu tah lek avtur iku isok diombe
?” jare Joko.
10
1.6 Cerito Khayal: Argowilis
”Yo tau se, jarene lek ngombe avtur isok mak busss !!..kon wani nyobak
tah ?” Uwar mulai gunggungan.
Mari ngono arek loro mbukak krane truk tanki avtur. Wis tuwuk ngombe
arek loro iku mulih terus keturon.
Isuke pas Uwar tangi, rasane awake sueger kuat. Moro-moro onok tilpun
muni, tibake Joko sing nilpun. ”Yok opo kon War..?” jare Joko
”Wah whuenak, kon yok opo ?” jare Uwar.
”Awakku yo sueger pisan. Kon gak teler tah ?” jare Joko.
”Gak blas, aku yo gak ngelu blas. Wis pokoke enak. Mene nyobak
maneh tah ?” jare Uwar.
”Yo setuju, cumak aku kate takok, kon wis ngentut dhurung ?” takok
Joko.
”Dhurung..” jare Uwar.
”Wah gawat iki. Wis pokoke kon ojok sampek ngentut yo. Diempet ae
sak kuatmu. .” jare Joko.
”Lho opoko masalae ..?” Uwar bingung.
”Soale aku saiki ndhik Banjarmasin..”
Cerito Khayal: Argowilis 1.6
Onok wong papat podho gak kenale numpak sepur Argowilis jurusan Suroboyo
Bandung.
Sing pertama ibu-ibu umure sekitar 60an. Ketokane termasuk keluarga
ningrat lek ndhelok pacakane.
Sebelahe ibu-ibu iku onok cewek ayu koyok covergirl majalah umure
sekitar 20an.
Ndhik ngarepe ibu-ibu iku mau onok tentara berseragam dinas, lengkap
karotanda jasane. Pokoke berwibawa, umure 50an.
Sebelahe tentara mau onok arek lanang gondrong umure 25an. Ketokane
rocker.
Selama perjalanan, wong papat iku ngobrol macem-macem. Sampek
moro-moro sepure mlebu terowongan athik lampune mati, dhadhi petengan
pol. Wong papat iku malih meneng kabeh.
11
1 Humor Suroboyoan Jilid Siji
Gak sui moro-moro onok suoro pipi disun terus mari ngono suorone wong
dikaplok PLAK..!!!. Wis mari ngono sepi maneh.
Sing ibu-ibu iku mau mbatin, ”Wah hebat arek wedhok sebelahku iki,
isok menjaga harga diri, gak gelem diperlakukan sembarangan”.
Sing arek wedhok sebelae yo mbatin pisan, ”Gak salah tah, sing ngesun
mau iku, wong onok arek ayu koyok aku kok malah nenek-nenek tuwek
sing disun”.
Lha sing tentara iku ambek ngusap-ngusap pipine sing kenek kaplok
melok mbatin pisan, ”Jangkrik, gak melok ngesun tapi kenek kaplok. Dikiro
aku pengecut tah, lek aku gelem gak usah ngenteni peteng. Wah tersinggung
aku”.
Arek rocker iku karo ngempet ngguyu melok mbatin pisan, ”Kapan
maneh rek, isok ngaplok kolonel gathik konangan. Padahal sing tak sun
mau iku tanganku dhewe”.
Cerito Khayal: Mbah Jo 1.7
Mbah Jo dirawat ndhik rumah sakit. Jare doktere asmane wis kronis,
irungesampek dipasangi selang.
Wis pirang-pirang dino iki mbah Jo meneeng ae koyok wong koma, mripate
thok sing ketap-ketip. Dikiro wis wayahe mangkat, anake nyelukno
mudhin ben didungakno.
Pas mudhine enak-enak ndungo, moro-moro Mbah Jo megap-megap gak
isokambekan, raine pucet, tangane gemeter. Nganggo bahasa isyarat mbah
Jo nirokno wong nulis. Anake ngerti maksute, langsung dijupukno kertas
ambek pulpen.
Ambekmegap-megap, mbah Jo nulis surat. Karo siso-siso tenogone
mbah Jo ngekekno surate iku mau nang pak Mudhine. Ambek Pak Mudhine
kertase iku mau langsung disaki, rasane kok gak tepak moco surat
wasiat saiki, pikire pak Mudhin.
Mari ngesaki surat pak Mudhin nerusno ndungone. Gak sui mari ngono
mbah Jo mangkat. Akeh wong sing kelangan, soale masio sangar, mbah
Jo iku wonge apikan.
12
1.8 Cerito Khayal: Jin
Pas selametan pitung dinane Mbah Jo, Pak Mudhin diundang maneh.
Mari mimpin ndungo, Pak Mudhin lagek iling lek dhe’e nganggo klambi
batik sing digawe pas mbah Jo mangkat. Lha ndhik sake lak onok titipan
surate Mbah Jo tah, waduh selamet iling aku rek, pikire pak Mudhin.
”Derek-derek sedoyo, onok surat seko almarhum Mbah Jo sing durung
taksampekno nang peno kabeh.
Lek ndhelok mbah Jo pas uripe, isine mestine nasehat kanggo anak
putune kabeh. Ayok diwoco bareng-bareng isi surate”. Mari ngono pak
Mudhin ngerogoh surat ndhik sake, bareng diwoco tibake munine..
HE.. NGALIO DHIN !!! OJOK NGADHEK NDHIK SELANG OXIGENKU
!!!
Cerito Khayal: Jin 1.8
Mari kekeselen ngerombeng gak oleh-oleh, Kayat katene ngaso ngisore
witasem, mripate nguantuk, sikile kemeng, wetenge lue.
Sik tas katene keturon, dhadhak sikile ngincak botol. Bareng botole
dijupuk dhadhak metu beluke, Kayat mencolot kuaget.
”Hua ha ha ha, jenengku jin botol, telu panjalukmu bakal tak turuti,”
jare jine.
”Gak percoyo aku, paling kon kate mbujuki aku.
Biyen aku iki guanteng lan sugih, lha saiki aku malih ireng mlarat koyok
ngene iki mergo dibujuki ambek jin” jare Kayat.
”Lho biyen iku be’e awakmu pethuk ambek jin kaspo, lha aku iki lak jin
apikan tah, dhadhi wis gak usah khawatir.
Opo maneh awakmu wis kadung koyok ngono, gak bakal isok luwih soro
maneh, wis tah gak rugi pokoke.
Lek gak percoyo, cobaken dhisik ae njaluk opo” jare jine maneh.
”Yo wis, awas lek awakmu mbujuki. Tak gibheng kon !!!. Sing pertama,
aku kepingin ndhuwe dhuwik sak karung,” jare Kayat
”Meremo dhiluk..”jare jine. Ting... Pas melek moro-moro ndhik ngarepe
Kayat wis onok dhuwik sak karung, seket ewuan kabeh.
”Sik gak percoyo tah awakmu, saiki njaluk opo maneh .. ?” jare jine.
13
1 Humor Suroboyoan Jilid Siji
”Saiki .... aku njaluk omah mewah sak montore, pokoke lengkap sembarange.”
jarene Kayat.
”Meremo dhiluk..” jare jine.
Ting... Pas melek moro-moro Kayat wis nang njero omah mewah. Kayat
sueneng gak karuan.
”Lha saiki kari sithok panjalukmu sing isok tak turuti, pikiren sing temenan
cik gak getun” jare jine.
Ambek merem-merem mbayangno, Kayat njaluk, ”Aku kepingin kulitku
malih putih wudho dirubung wong wedhok akeh”.
Pas katene melek, samar-samar Kayat krungu suorone wong wedhok
rame ambek keroso awake dicekel-cekel. Tapi kok mambu iwak pindang,
pikire Kayat mulai curiga.
Bareng melek, Kayat kuaget lha kok wis nang tengah pasar, tibake Kayat
wis dhadhi tahu. . .
Urip Bebojoan: Kaspo thok ! ! ! 1.9
Sudjak pamitan ambek bojone kate tuku rokok sedhiluk. Mari tuku rokok,
dhadhak Sudjak kepethuk bekas pacare biyen.
Gak keroso enak-enak sir siran dhadhak wis jam rolas bengi.
”Waduh blaen iki, isok mencak-mencak bojoku. Aku njaluk wedhakmu
sithik.” jare Sudjak ndhik bekas pacare.
Mari njaluk wedhak, Sudjak pamitan mulih.
”Ndhik endhi ae peno iku Cak, tuku rokok nang Hongkong tah ?” bojone
mulai purik.
”Ngene lho dhik, mari tuku rokok aku pethuk cewek ayu terus dijak sir
siran sampek lali mulih” jare Sudjak.
”Cak.. cak.. modelmu ae athik sir siran barang.. sik ndhelok tanganmu
!!!” jare bojone Sudjak.
Pas didhelok, tangane Sudjak putih kabeh. ”Kaspo thok . .!!! Mene
sampek konangan karambol maneh awas kon yo !!!”
14
1.10 Urip Bebojoan: ”Rp. 200,000”
Urip Bebojoan: ”Rp. 200,000” 1.10
Sore-sore jam 3 onok tamu teko omahe Cak No.
”Kulo nuwun. Aku Kusen ning. Cacakmu onok tah ?” jare tamune.
”Sik durung mulih.. diluk ngkas paling, pinarak sik cak..” jare bojone
Cak No. Mari ngono arek loro malih asik ngobrol ambek ngenteni Cak No
mulih.
”Sik tah ning, lek tak sawang-sawang sampeyan iku ayu lho athik seksi
pisan” Kusen mulai ngerayu.
”Peno jok macem-macem lho, tak kandakno bojoku tebhal sampeyan”
jare bojone Cak No.
”Ngene lho ning, aku wis gak tahan maneh. Lek aku oleh sun pipi sampeyan
pisan ae, dhuwik satus ewu iki jupuken” jare Kusen ambek ngetokno
seket ewuan loro.
Pikire bojone Cak No, mek disun thok ae, gak bakal konangan, opomaneh
jamane krismon lak lumayan tah.
”Yo wis, tapi diluk ae yo”. jare bojone Cak No.
Mari ngesun, Kusen ngekekno dhuwike.
”Tapi ning, aku sik gak lego lek gak ngesun karo-karone. Lek oleh ngesun
sitoke, tak kei satus ewu maneh” jare Kusen.
Pikire bojone Cak No, yo gak opo-opo se, paling mek diluk koyok mau.
Mari ngesun, Kusen ngetokno satus ewu maneh.
Bojone Cak No sueneng gak karuan, ”Sing iki pisan cak... gae bonus”,
jarene.
Mari ngono Kusen terus pamitan alasane kesuwen ngenteni Cak No gak
teko-teko soale katene arep onok urusan liyo.
Gak sui, Cak No mulih.
”Cak mau onok konco sampeyan teko jenenge Kusen, wonge antik pol..”
bojone cerito.
”Oh iyo pancen mbethik arek iku.. Jarene kate nyaur utang rongatus
ewu, wis dibayar tah?”
15
1 Humor Suroboyoan Jilid Siji
Urip Bebojoan: Mulih Gasik 1.11
Munawar, Sapari ambek Kelik kerjo ndhik pabrik paralon. Arek telu iki
wis sui koncoan apik, cumak sayang Kelik wonge rodhok ndlahom sitik.
Arek telu iki niteni, ben dino bosse mesti mulih ndhisiki, jam loro awan
ngono wis amblas.
Sui-sui arek telu iki mangkel kate melok-melok.
”Wis ngene ae rek, mene lek boss moleh awan, kene yo melok mulih awan
pisan” jare Munawar.
Menene temenan, jam loro awan bosse wis mulih. Langsung ae arek telu
iku melok amblas.
Munawar gak moleh tapi langsung nang bengkel mbenakno sekok sepeda
montore.
Lek Sapari mek salin thok terus budhal mancing.
Kelik thok sing mulih omah, langsung njujug kamar. Lawang kamare
dibukak alon-alon, karepe kate ngageti bojone. Dhadhak malah Kelik
dhewe sing kaget. Masalae pas lawange dibukak Kelik ndhelok bojone
lagi turu ambek bosse. Mari ndhelok ngono, Kelik nutup lawange maneh
alon-alon terus minggat.
Menene Sapari ngejak mulih gasik maneh, ”Lumayan rek aku wingi oleh
tombro gedhe-gedhe”.
”Ayok wis, aku tak melok kon mancing ae” jare Munawar.
Kelik thok sing gak gelem ”Gak wis, gathik!!!. Kapok aku”.
”Lho opoko kon iku.?” takok konco-koncone.
”Soale wingi aku meh konangan..”
16
1.12 Urip Bebojoan: Babaran
Urip Bebojoan: Babaran 1.12
Bojone Turkan mbobhot guedhe, wis kari ngitung dino. Jare konco-koncone,
onok dukun sekti jenengeWak So sing isok mindahnolorone wong ngelairno
seko ibuke ndhik bapake jabang bayi.
Mergo kepingin nyenengno bojo, Turkan manut opo jare konco-koncone.
Pas wis wayahe, Turkan ngeterno bojone ndhik nggone Wak So.
Karo Wak So, Turkan ditakoni kiro-kiro sak piro kuate nanggung lorone
wong babaran. Gawe permulaan Turkan njaluk seprapat dhisik. Ambek
Wak So, Turkan sikile dicancang tali rapia terus dikongkon cekelan amben
sing kuat, soale masio mek seprapat, lorone wis gak ketulungan.
Mari moco aji-aji, Wak So mulai mindahno lorone bojone Turkan sing
wistambah mules.
Tibake Turkan menter gak bengok-bengok blas.
Wak So bingung, cik kuate arek iki. Malah Turkan njaluk ditambah
maneh lorone.Ambek Wak So dipindahno maneh lorone sampek separo.
Tibake Turkan tetep menter gak keroso loro blas.
Mergo sik keroso kuat, Turkan njaluk ditambah maneh lorone sampek
telungprapat. Masio bingung Wak So tetep nuruti panjaluke Turkan iku.
Tibake Turkan sik pancet menter, cumak rodhok pucet sitik. Jarene
Turkan, ”Wis Wak So, lorone kekno aku kabeh ae, cik bojoku gak usah
ngerasakno loro blas”.
Mari ambekan dhowo, Wak So ngepolno tenogone gawe mindahno lorone
ndhik Turkan kabeh.
Gak sui ngono bayeke langsung lahir. Bojone Turkan ketok seger mergo
gak loro blas, baye ke yo seger, Turkan yosik isok mesam-mesem.
Ambek Wak So, Turkan disalami, ”Hebat awakmu nak”.
Gak sui Turkan sak keluarga pamitan mulih.
Bareng katene mlebu montor, supire Turkan digugah mueneng ae, tibake
wis mati .....
17
1 Humor Suroboyoan Jilid Siji
Urip Bebojoan: Bakul Bakwan 1.13
Enak-enak turu tengah wengi, anake cak Srondhol nuangis koyok wong
kewedhen.
”Aku ngimpi mbah Kakung mati ...” jare anake.
”Wis gathik mewek, turuo maneh, iku ngono mek ngimpi” jare cak
Srondhol.
Isuke onok interlokal ngabari lek Bapake Cak Srondhol kenek serangan
jantung, mati.
Minggu ngarepe, anake nangis maneh tengah wengi. ”Aku ngimpi mbah
Putri mati....” jare anake.
”Wis tha percoyo aku, iku ngono mek ngimpi, age ndhang turuo maneh”
jare cak Srondhol.
Menene onok interlokal maneh lek ibuke cak Srondhol tibo kepleset ndhik
jedhing, mati pisan.
Mari pitung dhinone ibuke, anake nangis maneh tengah wengi.
”Aku mimpi bapakku mati... ” jare anake.
”Koen ojok percoyo ambek ngimpi, wis kono turuo maneh” jare cak
Srondhol.
Mari anake turu maneh, genti cak Srondhol sing gak isok turu. Ketapketip,
pucet kewedhen dhewe, pas temenan aku kate mati pikire.
Isuke bojone cak Srondhol genti sing nangis berok-berok.
”Opoko koen iku isuk-isuk wis mbrebes mili ?” jare cak Srondhol.
”Iku lho Cak.... bakul bakwan langgananku mati....”
Urip Bebojoan: Purik 1.14
Sumar lagi enak-enak nontok bal-balan ndhik tv, moro -moro bojone ngeriwuki
”Cak, lampu terase pedhot, tulung pasangno sing anyar po’o”.
18
1.15 Wonokairun ambek Bunali: Ngumbah Kucing
”Masang lampu ?!!!. Kon kiro aku iki PLN tah...!!! ” jare Sumar muringmuring.
”Yo wis lek gak gelem, ngene ae cak, tulung benakno kran banyu ndhik
jeding po’o cak, eman banyune amber-amber” takok bojone maneh.
”Mbenakno kran ?!!!. Kon kiro aku iki PDAM tah ...!!! ” jare Sumar
ambek menteleng.
”Lengo gase yo entek pisan cak, lek sampeyan tuku rokok aku tulung
tukokno pisan po’o cak..”
”Dikandani jek nambeng ae arek iki, kon kiro aku iki PERTAMINA tah
..!!! ”
Sumar tambah mangkel. Mergo mangkel diriwuki terus, Sumar minggat
nontok bal-balan ndhik omah koncone. Mulih jam loro isuk, Sumar kaget
terase wis padhang.
Pas wisuh ndhik jeding banyune yo wis gak amber maneh. Sumar yo
ndhelok lek jerigen lengo gase wis diisi full.
Isuke Sumar takok ambek bojone sopo sing nulungi.
”Ngene lo cak, mari sampeyan minggat mau, aku nuangis ndhik ngarep
omah. Mari ngono onok arek lanang ngganteng teko.
De’e takok opoko kok nangis. Aku yo cerito lek lampuku pedhot, kranku
bocor,lengo gasku entek, bojoku purik.
Lha de’e nawakno kate nulungi cumak onok sarate.... ” bojone cerito.
”Opo sarate ?” Sumar mulai curiga.
”Sarate iku aku isok milih, nggawekno roti utowo nglencer karo de’e ”
jare bojone.
”Lha terus kon nggawekno roti opo..? ” Sumar takok maneh.
”Nggawekno roti ?!!!. Kon kiro aku iki Pabrik Roti tah !!!...”
Wonokairun ambek Bunali:
Ngumbah Kucing 1.15
Wonokairun tuku rinso ndhik tokone Bunali.
”Mbah, kok dengaren sampeyan umbah-umbah dhewe ?” takok Bunali.
”Aku katene ngumbah kucing” jare Wonokairun.
”Gak salah tah Mbah.” Bunali bingung.
19
1 Humor Suroboyoan Jilid Siji
”Iyo soale kucingku akeh tumane.” Jare Wonokairun.
”Wah yo isok mati kucing sampeyan Mbah” Bunali ngilingno.
”Lho koncoku wingi ngono, yo gak opo-opo” jare Wonokairun.Mari mbayar,
Wonokairun mulih katene ngumbah kucinge.
Sisuke, Wonokairun teko maneh ndhik tokone Bunali kate tuku rokok.
”Yok opo kucing sampeyan Mbah ?” takok Bunali.
”Kucingku mati ” jare Wonokairun.
”Lho lak temen tah. Sampeyan iku tak kandhani gak percoyo. Laopo
kucing atik diumbah ambek rinso, wong onok obat tumo” jare Bunali nyeneni.
”Kucingku mati gak mergo rinso” jare Wonokairun njelasno.
”Opoko lho ??” Bunali gak sabar.
”Tak peres . . . .”
Wonokairun ambek Bunali: Y u y u 1.16
Sore-sore Wonokairun dijak ngobrol ambek Bunali.
”Mbah. Jare arek-arek sampeyan wis rabi ping telu. Yo tah ? ” takok
Bunali.
”Yo bener. Tapi bojoku wis tebhal kabeh. ” jare Wonokairun.
”Lho kok isok ?” jare Bunali.
”Sing pertama mati nguntal yuyu. ” jare Wonokairun
”Lha sing kedua ?” takok Bunali
”Sing kedua mati nguntal yuyu. ” jare Wonokairun.
”Lha sing ketiga yo nguntal yuyu pisan ” jare Bunalu kemeruh.
”Gak. Matine mergo tak gibheng.” jare Wonokairun.
”Lho opoko ?” takok Bunali.
”Soale gak gelem nguntal yuyu . . .”
20
1.17 Wonokairun ambek Bunali: Mancing
Wonokairun ambek Bunali:
Mancing 1.17
Sore-sore mari udhan, Wonokairun mancing nang got cilik ndhik ngarepe
warunge Mbok Ten.
Ambek rokokan klobhot,Wonokairun ndhodhok sarungan nyekeli pancinge.
Wong-wong sing katene andhok mesti ndhelok Wonokairun. Onok sing
sakno, onok sing kudhu ngguyu, onok sing ngiro wong gendheng yo onok
sing cuek ae.
Gak sui Bunali teko katene andhok pisan.
Bareng ndhelok Wonokairun koyok ngono langsung gak mentolo.
”Mbah, ayok melok aku mangan, wis tah tak bayari ojok kawatir. ” jare
Bunali.
PertamaWonokairun isin-isin gak gelem, tapi mari dibujuk-bujuk akhire
gelem.
”Sampeyan pesen panganan opo ae sak senenge,” jare Bunali.
Mari mangan warek, Bunali ngejak Wonokairun ngobrol.
”Sampeyan mancing ndhik peceren kono mau mosok onok iwake ?”takok
Bunali.
”Yo onok rek !! Lek gak, lha lapo tak belani ndhodhok sarungan sak
uwen-uwen. ” jare Wonokairun.
”Mosok se Mbah. Wis oleh iwak piro Sampeyan ?” jare Bunali gak
percoyo. ”Awakmu sing ke limo . . .”
Wonokairun ambek Bunali:
Minimarket 1.18
Wonokairun lagi blonjo ndhik minimarket cedhak omahe. Sing dituku
tibake daging kalengan gawe pakane kucing.
Pas katene mbayar, Wonokairun ditakoni kasire.
21
1 Humor Suroboyoan Jilid Siji
”Mbah, lek sampeyan katene tuku pakan kucing iki, sampeyan kudhu
mbuktekno lek sampeyan iku ndhuwe kucing. Aku khawatir lek tibake
pakan kucing iki sampeyan emplok dhewe. ” jare Bunali, kasire.
Wonokairun gak protes, mulih diluk, mbalike nggendhong kucing dipamerno
ndhik Bunali.
”Iki kucingku ” jare Wonokairun ambek mbayar daging kalengan gawe
kucinge.
Sisuke Wonokairun teko maneh ndhik minimarket, saiki tuku biskuit
balung pakane asu.
Pas katene mbayar, ditakoni maneh ambek Bunali.
”Mbah, sampeyan ndhuwe asu tah ?. Aku khawatir lek tibake pakan asu
iki sampeyan emplok dhewe.” jare Bunali, kasire.
Wonokairun gak protes, mulih diluk, mbalike nuntun asu dipamerno
ndhik Bunali.
”Iki asuku ” jare Wonokairun ambek mbayar biskuit balung gawe asune.
Sisuke Wonokairun teko maneh ndhik minimarket, saiki nenteng kardus
bekase indomi sing pinggire dibolongi sak driji.
”Mbah, sampeyan katene tuku pakane ulo tah ? ” jare Bunali.
”Iki isine dhudhuk ulo. Cobaken tanganmu lebokno kene lek pingin
ngerasakno. Wis tah tak jamin gak bakal nyatek. ” jare Wonokairun.
Pertama Bunali rodhok wedhi, tapi mari dibujuk Wonokairun akhire
Bunali kendhel. Drijine dilebokno ndhik bolongane kerdus. Tibake njerone
onok gembuk-gembuke.
Pas drijine ditarik maneh, ambune malih gak whuenak. Bunali misuhmisuh
gak karuan, ” Damput, ancene wong dhobhol, lha laopo aku sampeyan
kongkon ndhemok tembelek.”
”Saiki, oleh tah aku tuku tisu kamar mandi ? ”.
Wonokairun ambek Bunali: Pikun 1.19
Sore-sore Wonokairun nangis gerung-gerung ndhik pinggir embong ambek
napuki sirahe.
22
1.20 Romlah: Kulit Mungsuh Kulit
Gak sui Bunali liwat, begitu ndhelok onok wong tuwek nangis langsung
mandhek nakoni. ”Mbah, laopo sampeyan nangis ndhik pinggir embong
?” takok Bunali.
”Aku ndhuwe bojo anyar ndhik omah, sik tas ae tak rabi, umure 20 taun,
sik enom, ayu, semlohe. ” jare Wonokairun ambek nangis.
”Lho lak enak se sampeyan, laopo kok nangis lho ?. ” Bunali mulai
bingung.
”Ngene lho cak, wis ayu, bojoku iku yo pinter masak. Opo ae kari njaluk,
jangan asem, rawon, brengkes, sembarang sing enak-enak pokoke. ” jare
Wonokairun.
”Lha kurang opo maneh sampeyan Mbah. Ngono kok sik mewek ae. ”
Bunali tambah bingung. ”Mari ngono yo, bojoku iku setia pol ambek aku.
Lek onok sing nggudho langsung dikandhakno aku. ” jare Wonokairun
maneh.
”Lek ngono ceritane, lha terus opoko sampeyan kok nangis gerunggerung
gak mari-mari ?” Bunali wis gak sabar meneh.
”Masalae aku lali ndhik endhi omahku . . . .”
Romlah: Kulit Mungsuh Kulit 1.20
Pak Imron ndhuwe anak wedok jenenge Romlah. Anake iki waduh uwayune
pol.
Selain iku Pak Imron yo nduwe pembantu jenenge Soleh. Pembantune
iki areke mbethik. Masio Nakal tapi Soleh iku areke sregep, dikongkon
sembarang mesti gelem.
Lha Soleh iku wis suwe ngesir Romlah. Berhubung de’e pembantu dadi
Soleh gak wani nggudho langsung.
Akhire Soleh oleh kesempatan....
Pas Romlah turu ndhik kamar, Bapake Romlah nyeluk Soleh tekok
kamare, ”Leh . . Soleh, Bapak jupukno sandal ndhik kamare Romlah
cepetan”.
”Iyo pak, tak jupukno” jare Soleh, mari ngono Soleh mlebu Nang kamare
Romlah
23
1 Humor Suroboyoan Jilid Siji
”Lah . . Romlah, aku dikongkon bapak ngesun pipimu” jare Soleh.
Romlah kaget lan gak percoyo, ”Leh.. koen ojok kurang ajar lho. Engkok
koen tak kandakno Bapak.”
Soleh terus mbengok banter,” Pak..pak.. Romlah gak gelem pak.”
Bapake Romlah emosi dibengoki Soleh, mari ngono ngomong banter,
”Romlah kekno ae, ojo nbantah perintahe Bapak.” Romlah terpaksa
manut, terus pipine disun karo Soleh.
Mari ngesun pipine Romlah, Soleh njupuk sandale terus mblayu nang
kamare
Bapak, ”Pak.. pak, iki lho sandale sampeyan,” jare Soleh.
Mari ngono Pak Imron metu tekok kamar. Pak Imron kaget ndhelok
Romlah Nangis, ”Lah.. Romlah awakmu opoko kok Nangis”.
”Aku mari diambung karo Soleh”, jare Romlah.
”Opoo !!!” jare Bapake Romlah ngamuk, saking ngamuke sampek ngentut
duuut.
”Leh ... Soleh koen kok wani ngesun Romlah !!!”.
”Pak .. pak, sampeyan ngono ae kok ngamuk, iki lak cuma kulit mongso
kulit ” jare Soleh.
Akhire Bapake Romlah gak sidho ngamuk didem-demi Soleh. Gak suwe
ibuke Romlah mulih tekan pasar.
Ibuke Romlah kaget pisan ndhelok Romlah nangis. Bareng ngerti lek
Romlah disun Soleh, Ibuke Romlah terus muntap, duren sing sik tas dituku
dijupuk terus digebekno nang raine Soleh.
Soleh nangis gerung-gerung ngrasakno lorone.
Mari ngono Bapake Romlah ngomong Nang Soleh, ”Leh . Soleh, iku lak
cumak kulit mongso kulit ae. Mosok ngono ae wis Nangis”.
”Pancene sampeyan iku gendeng Pak !! ” jare Soleh ambek nangis.
Romlah: Gantine Soleh 1.21
Mari raine digebeg duren, akhire Soleh njaluk metu. Mari ngono, Pak
Imron oleh ewang anyar jenenge Sutaji. Lha Sutaji iku awake dempal
cumak wonge ndlahom, lek diperentah musti ngelakonine kewalik.
24
1.22 Romlah: Nginceng Kamut
Isuk-isuk, Romlah ambek mboke ngrasani Sutaji.
”Mak, ewange Bapak iku lho wuantik poll wonge. Wingi lak dikongkon
Bapak ngedhuk sumur cik tambah jeru, lha terus lempunge digawe nguruk
pekarangan.
Lha pas sore kate ngangsu, Bapak iku muring-muring nggoleki sumure
gak onok. Tibake jare Sutaji, sumure wis diuruk roto. Pekarangane sing
malah bogang kabeh.
Ngono Bapak gak wani, jarene wedhi digibheng ”. Mboke Romlah cerito
pisan.”
Iku sik gak sepiro, lha wingi iku Sutaji tak kongkon tuku pithik. Aku
pesen tulung brutune buaken, terus susuke simpenen ngisore bantalku.
Dhadhak pas aku katene turu, bantalku kok mbendhol. Tibake bantalku
diganjel brutu. Bareng tak takoni endhi dhuwik susuke.
Wis tak buak, jarene.” Pas enak-enak cerito, moro-moro krungu suoro
Pak Imron berok-berok ndhik pawon. ”Tulung ! ! Tulung ! ! ”
”Waduh blaen iki. Age cepetan, bapakmu selak mlonyoh kabeh” jare
mboke Romlah.
”Lho Bapak lak sik mbangkong se” jare Romlah.
”Iyo. Tapi Sutaji mau tak kongkon nggodhok pohong gawe sarapane
Bapakmu !!”.
Romlah: Nginceng Kamut 1.22
Gempil ambek Togog enak-enak cangkruk di sore hari. Moro-moro Romlah,
anake Pak Imron, liwat numpak sepeda. Arek telu iku langsung ngowo
ndhelokno.
” Arek ayune koyok ngono lek turu yok opo yo ?” jare Kamut.
”Lek turu yo merem rek. Lak mosok koyok awakmu, lek turu nyengir
koyok jaran” jare Gempil. ”Maksudku, klamben tah gak ngono lo”. jare
Kamut.
”Lek ngono, engkok bengi diinceng tah ?” jare Gempil gunggungan.”Wah
iyo rek tepak rek.” jare Kamut.
25
1 Humor Suroboyoan Jilid Siji
Lha Togog iku awake gedhe tapi wonge gocik. ”Gak melok-melok aku.
Mboke sangar rek. Kapanane Soleh digebeg duren raine bundhas kabeh”
jare Togog.
”Omahe lak tingkat. Ngene ae. Awakmu lak gedhe tah. Tugasmu
nggendhong aku ambek Gempil. Aku sing ndhik ndukur. Lek wis ketok,
aku nyeritakno nang Gempil, terus Gempil nyeritakno nang awakmu.” jare
Kamut maneh.
”Yo wis setuju.” mari ngono arek telu iku buyar ngenteni bengi.
Bengine, sesuai rencana Togog sing paling ngisor, mari ngono Gempil
ndhik tengah terus Kamut paling ndukur.
”Areke lagi surian” Kamut mulai cerito.
”Areke lagi surian” Gempil nerusno ndhik Togog.
”Yo tah?.” jarene Togog.
”Areke lagi bukak klambi” Kamut mulai cerito.
”Areke lagi bukak klambi” Gempil nerusno ndhik Togog. ”Mosok se?.”
jarene Togog, ambek sikile mulai kemeng.
Moro-moro Togog ndhelok onok sentolop seko kadhoan.
”He rek onok Hansip, age cepetan” mari ngono arek telu iku semburat
ndhelik.
Mari ngono, Hansipe nggoleki gak ketemu. Onoke mek karung telu. Ambek
Hansipe karunge disuadhuk. Sing pertama isine Kamut, pas disadhuk
munine ”Meeoong.”
”Oooh kucing tibake” pikire hansipe
Sing keloro isine Gempil, pas disadhuk munine ”Guk..guk!.”
”Oooh kirik tibake”
Lha sing terakhir iku isine Togog, bingung katene muni opo.
Bareng disadhuk dhadhak munine ” Kentaaang !”.
Romlah: Telulas 1.23
Sore-sore Sutaji mlebu omah berok-berok, ambek raine ditutupi. Sak omah
melok gupuh kabeh.
26
1.24 Romlah: Maling
Ambek mboke Romlah ditakoki, ”Opoko awakmu iku, pencilakan koyok
tandhak bedhes ?”
Sutaji gak langsung njawab, pas tangane dibukak raine bundhas abang
kabeh. Lambene njedhir getien.
Mari diombeni banyu, Sutaji rodhok adem terus isok cerito ndhik Romlah.
”Ngene lho. Aku lak mari ngandangno wedhuse Bapak ta. Lha aku
krungu akeh arek cilik-cilik bengok-bengok ambek kotekan ngene..telulas
teng teng teng... telulas crek crek crek... telulas teng teng teng . . . terus
ae dibolan-baleni. Tak goleki suarane tibake ndhik njero gardu hansip.
Tak dhelok gedheke bolong persis sak ndhasku. Saking penasaran onok
opo, gardhune tak cedaki, tibake suorone tambah banter... telulas teng
teng teng ... telulas crek crek crek ...terus ae.
Tak pikir paling iku arek-arek lagi totoan. Lagek ae ndhas ku njengongok
ndhik bolongan iku mau, moro-moro arek-arek iku nggepuki raiku ambek
kulit duren, godhong blarak, sapu, panci gosong, kentes hansip sembarang
kalir sampek bundhas kabeh koyok ngene.
Pas aku isok narik ndhasku, aku langsung plencing, mlayu sipat kuping.
Lha mari ngono arek-arek iku mau mbengok maneh . .pat belas teng teng
teng... pat belas crek crek crek...pat belas teng teng teng”
Romlah: Maling 1.24
Mari ngunci kandang sapi, Sutaji mergoki onok arek menek ondho katene
mlebu kamare Romlah.
Ambek Sutaji, ondhone digedrok-gedrok sampek malinge ceblok. Mari
ngono, malinge diseret dilebokno kandang ndhik mburi omah.
Mari klambine dicopoti kabeh, malinge iku mau dicancang nang cagak.
”Kapokmu kapan !!, mene isuk tak lapurno juraganku, saiki turuo ae
sing kepeNak” jare Sutaji.
Isuke Sutaji ngejak bapake Romlah marani maling sing dicancang Sutaji.
Bareng diparani tibake malinge semaput, awake pucet, peok, ambune
basin, ambek dhodhone abhang kabeh.
27
1 Humor Suroboyoan Jilid Siji
”Lho Ji, iki Na Togog sing mbiyen nginceng anakku. Waduh saknone
arek iki Ji, mari kon kelamuti tah Ji ?”.
”Lha lapo aku ngelamuti maling !!!, sampeyan takokno dhewe Nang
areke”. Mari diguyang banyu, malinge tangi maneh.
”Opoko kon iku Le?” jare Bapake Romlah.
”Ampun Pak... sak wengi aku bengok-bengok gak onok sing nulungi.
Pedhet sampeyan iku gak onok mboke tah ?”.
Romlah: Mo Limo 1.25
Mari dikelamuti pedhet, Togog dilapurno nang polisi ambek bapake Romlah.
Ambek polisine Togog terus dilebokno penjara.
Tibake penjarane wonge sangar-sangar, brewokan, dempal-dempal akeh
tatone. Isine kiro-kiro satus, onok preman, jagal, bromocorah, korak lan
sak panunggalane.
Togog malih wedhi, opo maneh durung tau mlebu penjara. Pas wayahe
antri mangan, Togog mulai oleh konco.
”Awakmu wong anyar yo ?” jare konco anyar iku.
”Iyo . . .” jare Togog.
”Wis gak usah pusing, ndhik penjara iku malah enak. Mangan ditanggung,
klambi dijatah, turu gak mbayar. Opo maneh ndhik penjara iki
awakmu isok nglakoni sing jenenge Mo Limo sak tuwukmu.” jare koncone
Togog.
”Lho cik enake. Opo ae acarane ndhik kene ? takon Togog.
”Bengi iki malem Senen, acarane maling. Kabeh Napi ndhik kene saling
copetcopetan. Lha dhuwike bakal digawe main malem Seloso sisuk.
Awakmu arek anyar kudhu isok nyopet dhuwik sing akeh, mergone biasane
arek anyar sing dikongkon dhadhi bandare ”, jare koncone Togog.
”Oo gak masalah iku, ndhik kampung aku tau dhadhi bandar buntutan.
Tapi lek digerebeg polisi yok opo ?” jare Togog.
”Katene digerebeg yok opo maneh, wong awakmu wis ndhik penjara.
Lha malem Rebone iku acarane minum. Biasane arek anyar koyok awakmu
dikongkon ngentekno bir limang botol”, jare koncone Togog.
28
1.25 Romlah: Mo Limo
”Oo gak masalah iku, sepuluh botol ae sik kuat aku” jare Togog.
”Mari ngono, malem Kemise iku acarane madhat. Pokoke sembarang
onok, ganja, sabu-sabu, heroin, sak tuwukmu”, jare koncone Togog.
”Wah tepak wis, lek aku senenge sabu-sabu. Tapi lek kecekel polisi yok
opo ?”, jare Togog.
”Lek awakmu nyabu ndhik hotel, pasti digerebeg terus dilebokno penjara.
Lha wong awakmu wis ndhik penjara, katene dilebokno endhi maneh.
Wis tah, pokoke aman.” jare koncone Togog.
”Wah sip lek ngono. Lha malem Jum’at acarane opo ? jare Togog.
”Awakmu homo tah dhudhuk ?” takon koncone Togog.
”Ngawur ae, aku iki normal rek !!! ” jare Togog.
”Wah berat iki cak ”, jare koncone Togog.
”Lho opoko masalae ? ” takon Togog.
”Soale malem Jum’at, malem Sabtu ambek malem minggu iku acarane
madhon. Lha biasane arek anyar iku sing dhadhi wedhoke ”.
29
1 Humor Suroboyoan Jilid Siji
30
2 Humor Suroboyoan Jilid Loro
Derek-derek sedoyo,
Persis koyok jilid siji, banyolan sing onok ndhik buku iki asale yo seko
ngrungokno omongane konco-konco, sanak kadhang lan tonggo teparo sing
podho step.
Sing jenenge mblakrak, ceritone yo durung karuan bener sing penting
lucu. Ndhik buku jilid loro iki ceritone wis dicampur dhadhi siji, gak
onok bab siji sampek bab papat maneh. Tapi isine kiro-kiro sik pancet,
Wonokairun sik sueneng tukaran ambek Bunali, Muntiyadi sik pancet
dhadhi tentara, cerito khayale yo sik onok.
Mugo-mugo ae buku iki isok dhadhi tamba peno kuabeh sing menderita
gejala angel mesem, rai mbetutut utowo gak isok nyengir.
Suwun Budhi
Santoso Paiton, September 2001
31
2 Humor Suroboyoan Jilid Loro
Diuber celeng 2.1
Sore-sore mari mulih angon, Bunali pethuk ambek Brudin.
”Waras ta !! ” jare Brudin ndhik Bunali.
”Waduh dino iki aku meh mati disruduk celeng ” jare Bunali.
”Lho kok isok ngono, yok opo ceritone ?” jare Brudin.
”Mau awan iku aku pethuk celeng, terus tak garai, tak kileni ambek
pring dhadhak nguamuk. Aku diuber-uber katene disrudhuk, untunge iku
celenge bolak-balik tibo kepleset, dhadhi aku sempet menek wit klopo”.
jare Bunali.
”Waduh cik sereme, lek aku sing ngalami wis pucet kepuyuh-puyuh gak
karuan” jare Brudin.
”Lho, aku iyo ngono, kon pikir celenge kepleset opo ?”
Drakula 2.2
Onok drakula loro jenenge Kentus ambek Kentir Arek loro iki wis sak
wengi gentayangan golek mbun-mbunan gak oleh-oleh.
Wis meh katene isuk Kentir mbalik atik lambene abhang kabeh belepotan
getih.
Ndhelok ngono, Kentus malih purik, ”Waduh awakmu kok isok oleh getih
akeh ?”.
”Awakmu kepingin tah ?. Ayo melok aku !!! ” jare Kentir.
Mari ngono arek loro iku miber bareng. Gak sui terus anjlok ndhik
wuwungane bangunan.
”Awakmu kethok cagak gendero ndhik ngisor iku ?” takok Kentir.
”Yo kethok rek !! Sing cedhake pos satpam iku se ,” jare kentus.
”Wah hebat awakmu . .” jare Kentir.
”Lho opoko masalae ? ” takok Kentus.
32
2.3 Asmuni
”Soale aku mau gak kethok . .” jare Kentir.
Asmuni 2.3
Bunali lagi kulak sandal nang pasar. Moro-moro onok arek marani Bunali.
”Lho sampeyan iki Asmuni Srimulat yo?” takok arek mau.
”Dhudhuk !. Ngawur ae.!!” jarene Bunali.
”Ojo mbujuki aku tah. Sampeyan mesti Asmuni!” jarene arek mau
ngeyel.
Bolak-balik Bunali negesno lek dheke dhudhuk Asmuni Srimulat, tapi
arek mau tetep ae ngotot gak percoyo. Ndhik endhi ae Bunali ditututi
ambek arek iku mau.
Mergo mangkel, akhire Bunali ngiyakno, cik arek iku ndang ngalih.
”Yo wis tak akoni aku pancene Asmuni Srimulat!. Kate lapo kon !!”
”Tapi kok gak mirip blas yo?” jare arek mau ambek nginclik.
ASI 2.4
Yuk Jah lungo nang dokter anak ambek nggendhong bayek. Gak sui Yuk
Jah diceluk mlebu, tibake doktere guanteng.
Mari merikso bayeke, doktere takok nang Yuk Jah, ”Ning, arek iki
ngombe ASI opo susu botol ?”
”ASI pak dokter . . .” jare Yuk Jah.
”Wah lek ngono tulung aku prelu merikso susu sampeyan, ” jare doktere.
Yuk Jah nurut, klambine dibukak. Mari ngono ambek doktere diperikso
alon-alon. Yuk Jah seneng ae, soale enak ambek doktere kan ganteng
pisan.
Wis mari merikso, doktere ngomong ngene, ”Waduh Ning, yo pantes
bayek sampeyan kuru, wong sampeyan iku gak ndhuwe susu.”
33
2 Humor Suroboyoan Jilid Loro
Jare Yuk Jah, ”Dhudhuk aku sing nyusoni pak dokter ”.
”Lha sopo maneh lho ? .” doktere bingung.
”Aku iki ewange . .”
Mo Limo bag 2 2.5
Mari nilep dhuwik makelaran , akhire Bunali pindah omah nang luar
kota golek ketenangan. Dhuwike ditukokno omah ndhik walike gunung
kemukus. Ndesone pancen suepi gak onok wong blas.
Paling banter Bunali metu tuku kebutuhan sakwulan pisan, sisane yo
wis ndhik omah dhewekan gak onok sing ngeriwuki. Pokoke uripe tenang
dan damai gak onok sing ngganggu maneh. Sui-sui sakjane Bunali yo kroso
kesepian.
Kiro-kiro wis rong sasi, pas enak-enak nyruput kopi sore-sore moro-moro
onok wong sing dhodhok omahe Bunali.
”Kulo nuwun, kenalno jenengkuWonokairun, omahku kiro-kiro rong kilo
seko kene. Aku katene ngundang sampeyan mangan-mangan ndhik omahku
jam pitu bengi. ”. jare tamune Bunali.
”Wah ketepakan, aku wis sui gak gumbul wong maneh. Yo wis aku tak
mrono. ” jare Bunali sueneng. Mari ngono Wonokairun pamit.
Pas katene metu lawang, Wonokairun mbalik maneh, ”Aku meh lali,
engkok onok ngombe-ngombe bir pisan.”
”Wah gak masalah, aku wis biasa ngombe” jare Bunali.
Jik tas mlaku, Wonokairun mbalik maneh, ”Aku meh lali maneh, engkok
onok sabu-sabu pisan, tapi ojok rame-rame lho yo”.
”Lho ketepakan iku, aku wis sui gak nyabu maneh,” jare Bunali maneh.
Wis tekan pekarangan, dhadhak Wonokairun mbalik maneh, ”Sampeyan
seneng gendhakan pisan tah gak ?”
”Opo maneh gendhakan, aku wis rong wulan nganggur, yo mesti ae arep
rek. ” Bunali tambah giras mbayangno.
”Yo wis tak enteni ” jare Wonokairun.
”Lho Mbah, aku kudhu nganggo klambi opo, batikan tah sarungan thok
? ” takok Bunali.
34
2.6 Wedhi karo bojo
”Sak karepmu !. Wong mek onok awakmu karo aku. . .”
Wedhi karo bojo 2.6
Mari pegatan muntiyadi terus rujukan maneh karo romlah. Masalahe
muntiyadi cinta pol karo romlah.
Kapanane ndek kesatuanne muntiyadi, tentara diperintah baris. Tapi
komandan njaluk barisanne dibagi loro.
Barisan sing pertama tentara sing wedi karo bojone. Barisan sing kedua
tentara sing gak wedi karo bojone.
Pas komandan ngecek barisan. Barisan sing pertama akeh pol. . . Barisan
sing kedua cuman siji yo muntiyadi
Komandanne takok nang muntiyadi: Opo’o peno kok gak wedi karo bojo.
”Lho aku iki ndek barisan kedua, dikongkon karo bojoku” Jare muntiyadi.
Nostalgia 2.7
Pas wayahe bulan purnama, Muntiyadi ngejak Romlah ngelencer nostalgia
numpak bronpit.
Mari ngono, arek loro iku tekan mburine pabrik paku.
”Dik, yok opo lek awake dhewe mbaleni lakon limang taun kepungkur
pas pacaran biyen ?” jare Muntiyadi.
”Iyo cak, setuju.” jare Romlah.
Mari ngono, Romlah dilungguhno ndhik pager wesi mburine pabrik paku
iku. Terus ambek Muntiyadi, Romlah dijak indehoi koyok jamane pas
pacaran biyen.
Moro-moro, Romlah lunjak-lunjak ambek awake horeg kabeh. Ndelok
bojone giras ngono, Muntiyadi tambah semuangat.
Wis oleh rong ronde, akhire arek loro iku nggeblak ceblok ndhik suket.
35
2 Humor Suroboyoan Jilid Loro
”Waduh dik, awakmu kok cik girase ” jare Muntiyadi.
”Iyo cak, limang taun kepungkur, pager wesine gak onok setrume. .”
Semongko 2.8
Bunali lagi pusing soale kebon semongkone ben bengi dijarahi wong, padahal
lagi wayahe panen. Wis diakali macem-macem sik pancet ae akeh sing
ilang.
Jarene wong sing nyolong ikuWonokairun, tapi Bunali gak wani nangkep.
Akhire Bunali nemokno cara cik malinge kapok.
Sore-sore sak durunge mulih, Bunali masang papan peringatan sing onok
tulisane ngene, ”Awas !!! Ati-ati lek arep nyolong. Salah siji semongkoku
iki wis tak suntik racun”
Mari ngitung semongkone sing mateng, kabeh onok limolas, Bunali mulih.
Sisuke Bunali nyambangi kebone maneh, pas di ijir semongkone sik
pancet limolas.
”Wah tibake malinge gocik, tak bujuki ambek pengumuman ae wis wedhi
” pikire Bunali.
Mari ngono Bunali ndhelok papan pengumumane ambruk, wah paling
ketiup angin, pikire Bunali maneh. Pas diwalik, tibake papan pengumumane
ditambahi tulisan ambek malinge,
”Awas !!! saiki onok loro”.
Wedhus 2.9
Bunali pethuk Wonokairun lagi angon wedhus.
”Mbah, waduh wedhus sampeyan akeh yo ?” jare Bunali
”Yo lumayan ” jare si Mbah
”Pira kabehe, Mbah ?” takon Bunali maneh
”Sing putih opo sing ireng ?”
36
2.10 Bajak Laut
”Sing putih, wis”
”Selawe”’
”Wik, cik akehe. Lha sing ireng?’”
”Podho...” jare Wonokairun ambek ngarit suket Bunali takon maneh.
”Mangan sukete yo akeh pisan, Mbah..”
”Yo..”
”Pirang kilo mangane sakdino ?”
”Sing putih opo sing ireng ?”
”Sing ireng, wis”
”Yo kiro-kiro limang kiloan”
”Lha sing putih?”
”Podho . . .”
Bunali bingung, laopo lek ditakoni kok kudu mbedakno sing putih tah
ireng, wong jawabane yo podho ae.
”Mbah, opoko lek tak takoni perkara wedusmu, sampeyan mesti leren
takon sing putih tah sing ireng barang. Padahal masiyo putih utawa ireng,
jawabanmu podho terus. Sakjane ngono onok opo?”
”Ngene lho, sing putih iku wehusku...”
”Lha sing ireng ?” ”Podho . . .”
Bajak Laut 2.10
Muntiyadi pethuk ambek Gempil koncone sing dines ndhik angkatan darat.
Tibake Gempil iku saiki sikile sing kiwo yo dingklang pisan, ambek tangane
sing tengen tibake yo tughel digenti cathoke bakul beras. Sing luwih nemen
maneh, motone gempil kari sing kiwo. Moto sing tengen wis cumplung
ditutupi kain ireng malih koyok bajak laut.
”Lho Mun, sikilmu opoko ? ” takok Gempil.
Mari ngono Muntiyadi cerito pengalamane kijolan sikile wong wedhok.
”Lha awakmu opoko kok mreteli pisan ?” Muntiyadi genti takok nang
Gempil .
”Pas aku patroli nang Aceh, sikilku ngincak granat, langsung puthul.
Pas iku onoke sikile sapi, berhubung aku gak gelem, akhire yo ngene sikilku
37
2 Humor Suroboyoan Jilid Loro
dhadhi mek sithok”.
”Waduh cik apese nasipmu, lha tanganmu opoko kok digenti cathoke
beras ?” takok Muntiyadi maneh.
”Mari sikilku tughel iku mau, aku dirawat ndhik barak.
Moro-moro barakku dibom ambek mungsuh, kenek tanganku, langsung
tughel.
Pas iku onoke cathoke beras, timbangane gak onok blas, akhire aku
gelem. ” jarene Gempil maneh.
”Wah kayal thok kon iku, lha motomu opoko kok cumplung pisan ?
Kelilipen granat tah ?” takok Muntiyadi maneh.
”Oo iku seje ceritone. Enak-enak cangkruk nyeritakno pengalamanku
iku mau, moro-moro onok manuk nembeleki mripatku ”. jare Gempil.
”Wah kon iku tambah ngawur thok ae, lha mosok ditembeleki manuk
isok motone cumplung”. Muntiyadi mulai gak percoyo.
”Lho iku dhudhuk mergo tembelek manuk” jare Gempil.
”Lho opoko ?” takok Muntiyadi. ”Iku pas dino pertama aku nggawe
cathok beras”.
Numpak Taksi 2.11
Muntiyadi mari mulih jogo kiro-kiro jam rolas bengi. Embong wis suepi,
gak onok bemo sing lewat, ojek yo gak onok. Muntiyadi malih merinding
disko opo maneh ketepakan saiki malem Jum’at kliwon.
Mari ngenteni sui, akhire onok taksi liwat, waduh lumayan pikire. Mari
mlebu taksi lungguh ndhik mburi, Muntiyadi terus ngandani supir taksine
njaluk diterno mulih nang Wiyung.
Mergo kekeselen, gak sui Muntiyadi langsung keturon pules.
Pas enak-enak turu, Muntiyadi moro-moro keroso taksine kok tambah
alon. Bareng didelok dhadhak supir taksine wis gak onok, tibake montore
mlaku dhewe.
Muntiyadi tambah gemeter pas ndhelok tibake taksine lagi ngeliwati
kuburan.
38
2.12 Mercon
Mergo gak kuat nahan wedhi, Mutiyadi bengok-bengok ambek kepuyuhpuyuh
”Tolong !!. . .tolong !!”.
Moro-moro seko jendelone taksi, onok endhase supir taksi njengongok.
Muntiyadi tambah pucet gak karuan, tibake supir taksine ngomong ngene.
”Hee cak . .ojok turu ae . .Ewangono nyurung, montore mogok iki lho.
.”
Mercon 2.12
Kentir pethuk ambek konco lawase sing jenenge Kentus. Pas ketemu arek
loro iku podho kagete mergo Kentir ambek Kentus podho-podho sirae
petal, raine gosong ambek untune yo podho bogange. Arek loro iku takok
takokan opoko kok isok podho bocele. Kentir cerito lek raine rusak, sirae
petal, ambek untune ngowos mergo melok nyemprot kobongan ambek mangap.
”Pas aku mangap dhadhak onok elpiji mbledhos” jare Kentir. Mari
ngono Kentir takok nang Kentus opoko kok sirae petal.
”Mari teraweh aku nyumet mercon ambek rokok. Mari tak sumet, mercone
tak sawatno wong dhodhol soto terus ndhelik ambek ngisep rokok.
Dhadhak wonge ngerti, aku diuber terus sirahku digepuki pikulane soto”
jare Kentus.
”Lha lek raimu opoko kok gosong” takok Kentir maneh.
”Mari sirahku waras, aku merconan maneh. Mari tak sumet ambek
rokok, mercone tak sawatno wong dhodhol bakso terus dhelik maneh ambek
ngisep rokok. Dhadhak aku ketemon maneh, aku diuber mari ngono
diguyang dhudhuhe bakso” jare Kentus.
”Wok nemen kon iku, ngono yo gak kapok. Lha lek untumu opoko kok
guwung kabeh ?” takok Kentir maneh.
”Oo lek iki seje ceritone. Pas katene nyumet mercon dhadhak onok arek
pacaran liwat”
”Kapok kon, mulakno tah ojok seneng nginceng. Paling kon digibheng
ambek sing lanang ” jare Kentir kemeruh.
”Gak ngono ceritone . .” jare Kentus.
39
2 Humor Suroboyoan Jilid Loro
”Opoko lho . .?” takok Kentir.
”Aku lali . . . Rokokku sing tak sawatno. . .”
Kepiting 2.13
Romlah njaluk ditukokno kepiting gawe buko.
”Yo wis tak tukokno nang rolak” jare Muntiyadi.
”Lho gak numpak bronpit tah ?” takok Romlah.
”Gak wis, cik gak amis. Tak nyegat bemo ae” jare Muntiyadi.
Mari ngono Muntiyadi budhal nyegat bemo. Dhadhak ndhik bemo
Muntiyadi pethuk ambek bekas pacare biyen, jenenge Sablah.
”Lho cakMun, kate nang endhi peno cak ?”takok Sablah. ”Kate nglencer
golek angin . .” jare Muntiyadi.
”Sakjane aku kate kulak kain, tapi wurung ae wis, tak melok peno ae”
jare Sablah ngalem.
Mari ngono arek loro iku ngelencer nang musium Kapal Selam. Ndhik
kono lak isis tah, dhadhi gak keroso moro-moro wis sore.
”Waduh blaen iki, aku kudhu mulih, wis yo .” jare Muntiyadi.
Mari pamitan, Muntiyadi mampir nang rolak tuku kepiting diadhai kresek.
Mergo gopoh kabeh, pas katene mlebu pekarangan dhadhak kreseke jebol,
kepitinge buyar kabeh. Ambek nggurak kepitinge, Muntiyadi bengokbengok
”Ayo cepetan sithik . .wis meh tekan iki ” Krungu bojone bengokbengok,
Romlah ambek muring-muring.
”Cak . .cak, cik guobloke se sampeyan iku. Lha mosok kepiting digiring
padhakno bebek ae. Mulakno kok sui. . .”
40
2.14 Wanita Besi
Wanita Besi 2.14
Sutaji gupuh kabeh marani kantor pulisi katene lapuran.
”Waduh Pak Pulisi, aku sik tas ae dinunuti Margaret Tatcher ” jare
Sutaji.
”Sampeyan ojok macem-macem lek lapuran .” jare pulisine gak percoyo.
”Saestu Pak, asli aku gak mbujuk ”. jare Sutaji.
”Lek ngono lapuran sing lengkap alon-alon. Sampeyan pethuk Margaret
iku nang ndhi ?” takok pulisine.
”Ngene lho ceritone Pak. Pas aku ngirim barang arep mlebu tol Waru,
moro-moro onok bule tuwek awe-awe njaluk nunut. Bareng wis munggah,
aku kuaget tibake wong bule iku Margaret Tatcher. ” jare Sutaji.
”Lho kok sampeyan yakin lek iku asli Margaret Tatcher ?”takok Polisine.
”Aku yakine iku pas ngisi solar, dhe’e iku titip njaluk tukokno Mesran
Super, jarene ngelak. Lha sisane iku ditetesno mripate, jarene mripate
perih” jare Sutaji.
”Opoko ceritone kok dhe’e sampek isok nunut awakmu ?” takok pulisine
maneh.
”Ceritone iku, dhe’e lagi melancong nang Suroboyo, lha pas sampek
Demak dhadhak moro-moro dhe’e diuber-uber wong akeh, onok tukang
rombeng, onok juragan besitua. Kabeh iku nggowok timbangan dhewedhewe
kepingin ngiloni dhe’e.
Mergo wedhi, akhire dhe’e mlayu mbalik nang hotel. Pas arep tekan
hotel, dhadhak dhe’e pethuk ambek wong Timbang Badan. Begitu ndhelok
timbangan, Margaret tambah pucet kewedhen, terus mlayu maneh sampek
akhire pethukan ambek aku njaluk nunut.
Pas tak takoni arep nang endhi, jarene sembarang pokoke sing aman.
Akhire yo tak jak ngirim barang. Lha saiki iku aku arep lapuran ndhik
sampeyan lek Margaret iku ngilang maneh.
”Aku wedhi lek disalahno.” jare Sutaji.
”Lho kapan dhe’e ngilang maneh ? ” takok pulisine.
”Pas praotoku tak enggokno jembatan timbang ”
41
2 Humor Suroboyoan Jilid Loro
Ketinggalan Sepur 2.15
Mari nglaporno margaret thatcher sutaji oleh tugas maneh seko kaji Imron.
Sutaji dikongkon ngeterno duwek rong juta gawe mbayar utange kaji
Imron.
”Pak .....duwek rong juta iki dikekno sopo” ? Takok sutaji.
”nggone Pak Bunali ndek Semarang” jare Pak kaji
”sopo sing ngeterno aku nang terminal sepur” jare sutaji maneh
”Ojo kuatir ..... gempil karo sujak ngancani awakmu sampek stasion
sepur” jare Pak Kaji.
Menene wong telu budal numpak sepur jurusan semarang.
”Sepure sek suwe rek .....ayok ngopi karo rokokan desek rek” jare Sutaji.
Akhire wong telu mau ngobrol karo guyon cekikikan ndek warung kopi.
Saking asyike guyon wong telu mau gak ngerti lek sepure kate budal.
Pas suorone sepur muni banter teett...tetttt ... arek telu mau kuaget.
Mari mbayar kopi arek telu terus mblayu nututi sepur. Gempil karo
sujak mblayune luwih cepet dadi sik isok mencolot mlebu nang sepur.
Sutaji ketinggalan ndek mburi ... akhire gak nutut .. wis .. ketinggalan.
Gak suwe sutaji terus ngguyu kuekel ..... ha ..ha ..ha ... Wong sing ndelok
..sutaji ... ono sing sakno .. ono sing bingung ... ono sing ngiro arek
gendeng. Satpame ndelok sutaji koyok ngono gak mentolo .. dipikir saking
sedihe terus dilampiasno ngguyu
”hei .. kon iku ketinggalan sepur kok malah ngguyu kekel opo’ o?” jare
satpame Sing kate lungo iku sakjane aku ....
Sing numpak sepur kok malah sing ngeterno aku ...
SPG 2.16
Sore-sore onok cewek SPG teko nawakno panci nang omahe Wonokairun.
42
2.17 Njegur
”Kulo nuwun. ” jare cewek iku ambek nyepot sandal.
”Oo monggo, monggo pinarak. ”jare Wonokairun.
”Nuwun sewu pak, ibu wonten Pak ?” takok ceweke.
”Waduh bojoku gak ndhik omah ndhuk ” jare Wonokairun.
”Yen ngoten, kulo ngerantos mawon ” jare ceweke maneh.
”Lho monggo. Anggepen koyok omah dhewe ndhuk ” jare Wonokairun
ambek ngejak cewek iku mau mlebu ruang tamu. Mari ngono tamune
ditinggal ngetren dhoro.
Pas Wonokairun mulih, tibake cewek iku sing lungguh nang ruang tamu.
Ketokane cewek iku wis kuesel ngenteni kudhu ngamuk ae.
”Ibu teng pundhi to Pak ?” takok cewek SPG iku.
”Bojoku lungo nang kuburan ndhuk” jare Wonokairun.
”Jam pinten mangke kondure ?” takok cewek iku maneh.
”Waduh gak weruh aku ndhuk. Wis onok limolas taun durung tau mulih

Njegur 2.17
Onok juragan tambak jenenge Sablah ngadakno sayembara.
”Sopo ae sing wani njegur nang tambakku, bakal oleh hadiah Sepeda
Montor.” jare Sablah.
Akeh wong sing ngumpul ndhelok sayembarane, tapi gak onok sing wani
njegur nang tambak. Masalae tambake isine dhudhuk iwak tapi boyo,
nyambik, bajul lan sak panunggalane.
Mergo gak onok sing wani njegur, hadiae digenti dhadhi montor kijang
anyar. Tapi tetep ae gak onok sing wani njegur mergo merinding ndhelok
boyone guedhe-guedhe mangap kabeh.
Akhire ambek Sabalah hadiae ditambah maneh, montor kijang anyar
ambek omah sak isine. Tapi tetep ae gak onok sing wani njegur. Mari sepi
meneng kuabeh, moro-moro Muntiyadi njegur nang tambak.
Penontone keplok-keplok kabeh ndhelok Muntiyadi gelut ambek boyo.
Kiro-kiro wis sak jam, akhire Muntiyadi tampil sebagai pemenang. Cumak
43
2 Humor Suroboyoan Jilid Loro
yo ngono, awake dhedhel kuabeh. Wis mari ambekan, Sablah marani arep
nyerahno hadiae, tapi Muntiyadi nolak.
”Yo wis tak tambahi dhuwik limangatus juta”jare Sablah, tapiMuntiyadi
tetep nolak.
”Tak tambahi mas-masan sak kilo” jare Sablah maneh, Muntiyadi tetep
gak gelem.
”Wis ngene ae, awakmu njaluk opo ae, tak turuti” jare Sablah gak gelem
kalah.
”Aku njaluk arek sing njungkrakno aku mau digowo rene”jareMuntiyadi.
Numpak Taksi 2 2.18
Mari jogo bengi Muntiyadi mulih numpak taksi.
Timbangane sepi, Muntiyadi njawil supir taksine kate ngejak ngobrol.
Pas dijawil dhadhak supir taksine kuaget setengah mati. Saking kuagete,
sikile langsung mancal gas, montore langsung mencelat katene nyosop
warung.
Untunge, supire sik sempet ngincak rem, gak sidho nubruk. Muntiyadi
ambek supire podho pucete gak isok ambekan.
Pas wis tenang, Muntiyadi njaluk sepuro ambek takon nang supire opoko
dijawil ae kok kuaget.
Jare supire ”Ngene lho cak, aku sik tas pertama kali iki nyupir taksi, lha
sampeyan iku yo penumpangku sing pertama pisan.”
Muntiyadi bingung ”Lho mbiyen sampeyan kerjone opo, kok isok sampek
kagetan koyok ngene ?”
”Aku mbiyen yo nyupir pisan” jare supir taksine.
”Supir praoto tah ?” takok Muntiyadi. ”Supir montor jenasah . .”
44
2.19 Sepuluh Ewu
Sepuluh Ewu 2.19
Wonokariun ngejak gendakane, jenenge Mbok Cempluk, perikso nang dokter
Bunali.
”Opoko sampeyan iku mbah, wong awake ketok tahes kok athik perikso.”
takok dokter Bunali.
”Ngene lho dok, umurku iki wis 80 lha bojoku iki wis kewut pisan umure
75. Aku pingin takok opo sik oleh tah aku ambek bojoku iki main koyok
manten anyar ?” takok Wonokairun ambek isin-isin.
”Lho lek sampeyan gak onok penyakit yo aman-aman ae. ” jare doktere.
”Wah tepak lek ngono, cumak cik tambah mantep, tulung aku ambek
bojoku diperikso. Lha terus mumpung ndhik kene, aku tak main ambek
bojoku nang kamar praktek sampeyan. Tulung dipantau mbok menowo
onok opo-opo.” Jare Wonokairun.
Batine Bunali, sak umur-umur lagek iki ono pasien njaluk sing aneh
koyok ngene. Tapi wong jenenge dokter akhire panjaluke Wonokairun dituruti,
mari jantunge diperikso, wong loro iku main tutupan layar. Lha
Bunali ngenteni jogo-jogo lek misale wong loro iku gak kuat terus jantungen.
Mari oleh rong ronde, Wonokairun ambek Mbok Cempluk metu ngguyangguyu.
”Yok opo dok, aman ae tah?” takok Wonokairun.
Ambek Bunali jantunge wong loro iku diperikso maneh, tibake pancene
sik kuat.
”Wis mbah, sampeyan sehat wal afiat. Ojok khawatir.” ”Suwun dok.
Piro ongkose ?” takok Wonokairun.
”Sepuluh ewu ae, wong sampeyan iku asline sehat.” Jare Bunali.
Mari ngono arek loro iku pamitan mulih. Seminggu maneh, wong loro
iku teko maneh nang dokter Bunali. Persis koyok seminggu kepungkur,
njaluk diperikso jantunge, mari ngono njaluk dipantau pas main.
Bunali yo nuruti ae wong pancen tugase sebagai dokter. Mari oleh rong
ronde, Wonokairun ambek Mbok Cempluk metu ngguya-ngguyu.
”Yok opo dok, aman ae tah?” takok Wonokairun.
45
2 Humor Suroboyoan Jilid Loro
Ambek Bunali jantunge wong loro iku diperikso maneh, tibake pancene
sik kuat.
”Lak wis tak kandani, sampeyan sehat wal afiat. Ojok khawatir.”
”Suwun dok. Piro ongkose ?” takok Wonokairun.
”Sepuluh ewu ae, wong sampeyan iku asline sehat.” Jare Bunali.
Mari ngono arek loro iku pamitan mulih. Seminggu maneh, wong loro
iku teko maneh nang dokter Bunali.
Persis koyok seminggu kepungkur, njaluk diperikso jantunge, mari ngono
njaluk dipantau pas main. Bunali wis mulai ngersulo, tapi yo sik dituruti.
Mari oleh rong ronde, Wonokairun ambek Mbok Cempluk metu ngguyangguyu.
”Yok opo dok, aman ae tah?” takok Wonokairun. Ambek Bunali jantunge
wong loro iku diperikso maneh, tibake pancene sik kuat.
”Koyok minggu wingi, sampeyan sehat wal afiat. Ojok khawatir.”
”Suwun dok. Piro ongkose ?” takok Wonokairun.
”Sik tah mbah, aku katene takok. Sampeyan lak wis tak kandani lek
sampeyan iku sehat, laopo bolak-balik teko rene ngongkon aku mentelengi
sampeyan main.
Masio elek, aku iki dokter rek !!, dhudhuk wasit smack down.”
Bunali mulai purik. ”Ngene lho dok, aku iki wis muteri sak Suroboyo,
Mbenjeng, Balungbendo, Ndhiwek sampek Peterongan. Gak onok sewa
kamar sing ngisore sepuluh ewu .”
Pelabuhan 2.20
Muntiyadi oleh tugas jogo nang pelabuhan Tanjung Perak mulai isuk sampek
sore.
Isuk-isuk kiro-kiro jam enem, Muntiyadi pethuk ambek Togog numpak
sepeda gunung metu seko pelabuhan.
Muntiyadi curiga soale, sepedane Togog digandoli glangsing guedhe loro
kiwo tengen. Isine pasti sabu-sabu, utowo putaw pikire Muntiyadi.
Mergo curiga, Togog dicegat terus digeledah kuabeh mulai klambi, kathok
sampek kampes. Mari ngono isi glangsinge yo disuntek pisan, tibake isine
46
2.20 Pelabuhan
mek pasir thok. Gak onok nakobar blas.
”Kon laopo sepedaan nang kene ?” takok Muntiyadi.
”Ngene lho pak, aku iki seneng olahraga nang pinggit laut, angine enak.”
jare Togog.
”Lho laopo sepedamu apik-apik athik kon gandholi pasir ?”takokMuntiyadi.
”Sepedaku iki enteng pak, cik rodhok abhot sithik yo tak gandholi pasir
iki.” jare Togog maneh.
Pikire Muntiyadi yo masuk akal penjelasane Togog iki. Mari KTPne
diperikso, akhire Togog diculno. Sisuke, Muntiyadi pethuk Togog sepedaan
maneh. Mergo sik curiga, Togog diperikso maneh koyok wingi.
Akhire pancen gak onok opo-opo, isine glangsing cumak pasir thok, Togog
terus diculno maneh. Kiro-kiro wis seminggu, Muntiyadi mulai bosen
merikso Togog. Dhadhi lek pethuk ben isuk mek manthuk thok, laopo
diperikso maneh wong mek pasir.
Selama telung taun akhire ben isuk Muntiyadi pethuk ambek Togog
numpak sepedaan. Arek loro iku malih dhadhi konco apik, kadang-kadang
Togog ditraktir ngopi lek isuk.
Mari ngono Muntiyadi dipindah tugase mbalik nang markas besar, gak
tau pethuk ambek Togog maneh. Suatu hari, pas Muntiyadi mangan nang
restoran, dhadhak pethuk Togog maneh. Tibake Togog iku sugih, montore
sedan anyar.
Bareng kethok onok Muntiyadi, genti Togog sing nraktir. Ambek mangan,
arek loro iku ngobrol.
”Gog, terus terang ae sakjane aku iki sik curiga ambek awakmu. Aku
yakin sakjane awakmu iki penyelundup, gak mungkin awakmu isok sugih
koyok ngene. Saking ae aku gak isok nemokno barang bukti. Lha saiki
aku wis gak jogo nang kono, wis tah awakmu ngaku ae ojok khawatir,
selama telung taun wingi sakjane awakmu iku nyelundupno opo?.” takok
Muntiyadi penasaran.
”Sepeda . . .”
47
2 Humor Suroboyoan Jilid Loro
Sayang anak 2.21
Muntiyadi oleh tugas penyerbuan nang sarange GAM.
Repote, anake Muntiyadi sing jenenge Tole umure sik sepuluh taun gak
gelem ditinggal njaluk melok. Mergo sayang anak, akhire Tole dijak pisan,
mari mulih sekolah langsung melok numpak pesawat.
Nang pesawat wis onok koncone Muntiyadi jenenge Togog ambek Gempil.
Pas nang awang-awang, dhadhak mesin pesawate mbrebhet terus mati.
Wong papat iku mau mulai pucet kepoyoh-poyoh royokan parasut. Lha
masalae parasute iku mek telu, padahal wonge onok papat termasuk Tole
anake Muntiyadi.
Mergo wedhi kedisikan, Togog langsung nyaut parasut terus terjun metu
pesawat. Mari ngono Gempil gak gelem kalah, melok nyaut parasut terus
terjun pisan. Muntiyadi terus rundingan ambek anake, sopo sing kudhu
ngalah soale parasute kari sithok.
”Le anakku, parasut iki gawe awakmu ae, masa depanmu sik dhowo.
Bapak mek titip salam gawe mbokmu yo Le.”
”Pak, sampeyan wis gak usah mbrebes mili, ngisin-ngisini markas besar
ae. Iki lho parasute sik onok loro. ” jare Tole.
”Lho kok isok ngono, lak mau wis disaut Togog ambek Gempil ?”Muntiyadi
heran.
”Sing disaut Om Togog iku mau tas sekolahku . . .”
Lali 2.22
Sore-sore Wonokairun nangis gerung-gerung ndhik pinggir embong ambek
napuki sirahe. Gak sui Bunali liwat, begitu ndhelok onok wong tuwek
nangis langsung mandhek nakoni.
”Mbah, laopo sampeyan nangis ndhik pinggir embong ?” takok Bunali.
48
2.23 Ndlahom
”Aku ndhuwe bojo anyar ndhik omah, sik tas ae tak rabi, umure 20 taun,
sik enom, ayu, semlohe. ” jare Wonokairun ambek nangis.
”Lho lak enak se sampeyan, laopo kok nangis lho ?. ” Bunali mulai
bingung.
”Ngene lho cak, wis ayu, bojoku iku yo pinter masak. Opo ae kari njaluk,
jangan asem, rawon, brengkes, sembarang sing enak-enak pokoke. ” jare
Wonokairun.
”Lha kurang opo maneh sampeyan Mbah. Ngono kok sik mewek ae. ”
Bunali tambah bingung.
”Mari ngono yo, bojoku iku setia pol ambek aku. Lek onok sing nggudho
langsung dikandhakno aku. ” jare Wonokairun maneh.
”Lek ngono ceritane, lha terus opoko sampeyan kok nangis gerunggerung
gak mari-mari ?” Bunali wis gak sabar meneh.
”Aku lali ndhik endhi omahku . . . .”
Ndlahom 2.23
Muntiyadi bingung nggoleki bojone. Mari munyer-munyer sepedaan, akhire
ketemu. Muntiyadi kuaget, tibake Romlah lagi ndhodhok ndhik tengah lapangan,
waduh sempel wong iki pikire. Seko pinggir embong Muntiyadi
mbengoki bojone.
”Ooooiii !!! Laopo kon ndhik kono dik” jare Muntiyadi ambek bengokbengok.
”Lho sampeyan gak kethok tah, aku lagi numpak perahu nang tengah
segoro” jare Romlah.
”Waduh dik, mulakno wong ngarani awakmu ndlahom, wong kelakuanmu
pancene koyok ngono. Ayok ndhang mulih, ojok ngisin-ngisini aku” jare
Muntiyadi emosi.
”Gak gelem aku cak, wong aku lagi enak-enak golek iwak ” jare Romlah.
”Mulih tah gak !!!” jare Muntiyadi muntap.
”Gak gelem!! ” jare Romlah.
”Tak gibheng lho yo !!!” jare Muntiyadi.
”Rinio lho lek wani !!” jare Romlah.
49
2 Humor Suroboyoan Jilid Loro
”Oo... saking ae aku gak isok renang”
50
3 Humor Suroboyoan Jilid Telu
Derek-derek sedoyo,
Sumber cerito jilid telu iki sik pancet njagakno seko wong mblakrak,
dhadhi lek onok wong cangkruk tak tunggoki. Biasane iku ceritone metu
lek pas karambol, adu jangkrik, mantenan utowo sunatan. Kapanane aku
tau keliru, tiwas tak belani ndhodhok sampek kembung tibake wong nggrandong,
mulakno kok nggremeng kabeh.
Mari njajah ndeso disosor meri, ben omah tak enggoki, jilid telu iki
akhire mari. Ceritone sembarang kalir tak cuampur dhadhi siji. Mugomugo
ae sik pancet mujarab kanggo nambani bojo utowo pacar sampeyan
sing lagi menderita nyaprut mbetutut.
Suwun
Budhi Santoso
Paiton, Desember 2002
51
3 Humor Suroboyoan Jilid Telu
Piro umurku ? 3.1
Mat Penceng umure wis atene 45 taun. Awake sik gagah otote dempal,
cumak sayange dapure mulai kisut ireng kabeh.
Pas ulang taunan sing 45, Mat Penceng kepingin kethok enom maneh.
Akhire Mat Penceng nekat mecah celengan bojone digawe ongkos operasi
plastik.
Tibake gak rugi mecah celengan, soale dapure Mat Penceng saiki malih
resik, putih lan ketok enom maneh. Mat Penceng bungah atine, ben
ketemu wong wedhok dikongkon mbedhek piro umure.
Pertama pas nang pasar atom onok ibu-ibu tuku kain.
”Ning, ayo bedhe’en piro umurku ?” takok Mat Penceng ambek mesammesem.
”Paling sik selawe . . .” jare ibu-ibu iku ambek ngematno dapure Mat
Penceng.
”Salah Ning, umurku sakjane wis 45” jare Mat Penceng bangga.
Ibu-ibu iku gak percoyo, akhire Mat Penceng ngetokno KTPne.
Mari ngono Mat Penceng ngenteni buyarane arek SMA.
Pas onok cewek-cewek liwat, Mat Penceng mbedhe’i maneh nang arekarek
iku piro umure.
Onok sing mbedhek 25, 28, 24, paling banter onok sing mbedhek 31 taun.
Gak onok sing isok titis mbedhek 45. Bareng dikandani lek umure iku 45
gak onok sing percoyo, bareng didhudhuhno KTPne dhadhak semburat
kuabeh.
Mat Penceng malih tambah bangga mergo dapure tambah ngguanteng.
Pokoke ben pethuk wong wedhok mesti dibedhe’i umure, tapi gak onok
sing bener.
Pas dulin nang Delta Plasa, Mat Penceng antri pesen mangan nang
McDonald. Bareng oleh giliran, Mat Penceng ditakoni pelayane arep pesen
opo.
”Sik mbak, sak durunge aku pesen, ayo bedhe’en piro se umurku?” jare
Mat Penceng.
”Kiro-kiro 27 mas” jare pelayane.
52
3.1 Piro umurku ?
”Salah mbak, umurku 45” jare Mat Penceng.
Mari lego nggarai, akhire Mat Penceng pesen panganan.
Lha pas arep mulih, nang parkiran Mat Penceng pethuk ambek neneknenek
arep mlebu montor.
Mergo durung tau mbedhe’i wong tuwek, akhire Mat Penceng nekat
nguber terus takok.
”Sepurane yo mbah uti, aku kepuingin mbedhe’i sampeyan kiro-kiro piro
umurku mbah?” jare Mat Penceng.
”Ngger putuku, ojoko kiro-kiro, masio aku wis tuwek elek koyok ngene,
aku isok mbedhek persis piro umurmu.” jare simbah mau.
”Iyo tah, piro se umurku?” takok Mat Penceng penasaran.
”Wah tapi onok sarate” jare simbah mau.
”Opo sarate mbah ?”Mat Penceng tambah penasaran.
”Sarate iku, awakmu kudhu culno klambimu kabeh sak kampese pisan
wudho blejet, terus mlayu muteri parkiran iki limang putaran. Lek wis
mari, lagek aku isok mbedhek umurmu.” jare simbah iku mau.
Mat Penceng ngengkel cik angele sarate, tapi simbahe ngotot lan ngancam
lek gak gelem yo wis ditinggal mulih. Mergo penasaran lagek onok
wong sithok iki sing ngaku isok mbedhek umure, akhire Mat Penceng nuruti
sarate. Mari nitipno klambi nang simbah iku, Mat Penceng mlayu
wudho muteri parkiran montor. Lagek oleh rong putaran, Mat Penceng
wis mbalik nang simbah iku ambek bengok-bengok njaluk tulung.
”Mbah, tulung mbah !!!, aku diuber-uber satpam dikiro wong gendeng.
Ayo cepetan bedhe’en umurku piro selak satpame teko !!”jare Mat Penceng
ambek menggos-menggos gupuh kabeh.
Mari nguncalno kampese Mat Penceng, simbah iku mau ngomong,”Le,
aku weruh umurmu iku saiki 45”.
Mat Penceng kuaget sampek lali kampesan, kok onok wong sik isok
mbedhek umure.
”Mbah, aku sik penasaran, mek sampeyan thok sing mbedhek umurku,
opo rahasiane mbah?” takok Mat Penceng gak sabar.
”Ngene lho Le, aku mau persis nang mburimu pas antri nang McDonald
. . .”
53
3 Humor Suroboyoan Jilid Telu
Bakso Spanyol 3.2
Bunali ngelencer nang Spanyol kepingin ndelok matador.
Mari mlaku-mlaku, wetenge luwe terus mampir nang restoran.
Mergo menune kuabeh nganggo bahasa Spanyol, Bunali malih bingung.
Akhire Bunali takok nang pelayane opo menu sing paling special.
Ambek pelayane Bunali ditawari bakso spanyol, Bunali setuju.
Pas panganane teko, tibake penthol bakso mek loro dihias godhong tales.
Mergo luwe, penthol loro iku diunthal sak emplokan, tibake bakso spanyol
yo enak pisan pikire.
Mari mangan, Bunali takok nang pelayane ”Daging opo iku mau, kok
enak baksone?”
Pelayane ngomong lek iku ngono bijine sapi sing matek kalah tarung
ambek matador.
Pertama Bunali kudhu muntah pas krungu, tapi mergo enak yo wis gak
opo-opo.
Cumak Bunali kuaget pas mbayar tibake regone luarang, untunge sangune
nang kesak sik cukup.
Sisuke Bunali teko maneh nang restoran iku maneh katene pesen bakso
special koyok wingi.
Mergo nggondhok, sak durunge budhal, Bunali nyeblek kecoak terus
disaki.
Pas panganane teko, tibake penthole saiki rodhok cilik. Gak opo-opo
wis, sing penting enak.
Mari mangan, Bunali ngetokno kecoak ambek bengok-bengok.
”Aku gak gelem mbayar, lha mosok baksone onok kecoake” jare Bunali.
Pelayane akhire ngalah, Bunali gak perlu mbayar. Bunali sueneng akale
berhasil.
Pas katene mulih, Bunali protes maneh nang pelayane opoko kok penthole
saiki rodho cilik gak koyok wingi.
Pelayane cerito lek dino iki sing kalah matadore.
54
3.3 Balas Dendam
Balas Dendam 3.3
Wonokairun mlaku mlaku nang TP ijenan katene mejeng, dandane mbois
gak gelem kalah ambek ABG. Pas katene mulih dhadhak dirampok nang
parkiran.
Kuabeh amblas, bronpit disikat, dompet amblas, klambi diplorot kari
kampesan thok.
Wonokairun ngguondhok pol, toleh-toleh mbrebes mili nang tengah embong.
Wonokairun nyobak nyegat taksi, ambek njelasno lek mari dirampok.
Wonokairun janji mbayar taksine nang omah.
Tibake supir taksine iku gak percoyo, sombong poll, gak gelem nolong
blas malah ngilokno.
”Asline wong mbambung ae athik aksi ethok-ethok dirampok ! ”jare
supir taksine nang ngarepe wong akeh.
Wonokairun loro atine di isin-isin koyok ngono.
Wonokairun akhire terpaksa mlaku mulih nang Sepanjang buntelan koran.
Cumak yo ngono, Wonokairun dendam pol nang supir taksi iku mau,
pokoke ditengeri wonge lemu ireng kopiahan.
Aku kudhu isok mbales ngisin-ngisin wong elek iki, pikire Wonokairun.
Minggu ngarepe, Wonokairun dulin nang TP ijenan maneh. Mari wis
tuwuk dulin, akhire Wonokairun mulih.
Pas metu TP, akeh taksi sing antri golek penumpang.
Wonokairun sengojo golek supir taksi sing minggu wingi nglarakno ati,
katene balas dendam.
Diurut mulai sing paling ngarep,Wonokairun nakoni supir taksine sithoksithok.
”Cak, nang Sepanjang piro” takok Wonokairun.
”Biasa mbah, borongan ae seket ewu” jare supir taksine.
”Mari ngeterno, tak sodomi yo, ojok khawatir ongkose tak tambahi ?”
takok Wonokairun maneh.
55
3 Humor Suroboyoan Jilid Telu
”Wok nggilani !!!, Koen kiro aku iki homo tah mbah. Masio elek, aku
iki wong lanang normal mbah, goleko sing liyane ae !” jare supir taksi iku
ambek misuh-misuh tersinggung.
Kuabeh supir taksi sing dijak kencan jawabe podho kabeh ambek misuhmisuh
gak karuan, tapi Wonokairun cuek ae.
Sampek taksi sing paling mburi, akhire Wonokairun ketemu supir taksi
lemu ireng kopiahan sing digoleki.
Koyoke supir taksine iku wis lali ambek Wonokairun.
”Cak, nang Sepanjang piro?”Wonokairun aksi takok.
”Biasa ae mbah, seket ewu. ” jare supir taksine.
”Yo wis, ayok ndhang budhal.”Wonokairun langsung numpak terus budhal,
Wonokairun sempet ngelirik kartu pengenale tibake jenenge Markun.
Mergo paling mburi, terpaksa supir taksine iku bengok-bengok ngongkon
konco-koncone sing nang ngarep minggir sithik cik isok lewat.
Bareng wis mlaku, Wonokairun dadah-dadah nang supir-supir taksi iku,
mesam-mesem ambek ngomong ”Eenaaak teennaann . . .”
Konco-konco supir taksi sing ndhelok Markun malih bingung kuabeh
gilo kudhu mukok . . .
Apes 3.4
Gempil lagi ngejak pacare ngelencer numpak montor bengi-bengi.
Pas sampek Pacet, pacare njaluk indehoi nang njero montor.
Pertamane Gempil isin soale wedhi konangan wong kampung, tapi mergo
pacare giras, akhire Gempil nyerah.
Wis mari oleh rong ronde, pacare sik njaluk maneh. Gempil sampek
gelagepen ampun-ampun gak kuat maneh.
Gempil njaluk time-out metu montor dhiluk apene rokokan.
Pas katene nyumet rokok, sekok kadhoan Gempil ndhelok onok wong
lagi ndongkrak ganti ban bocor.
Bareng dicedaki, tibake koncone dhewe, Muntiyadi, wah ketepakan iki
pikire Gempil.
56
3.5 Umur
”He Mun !, laopo koen bengi-bengi athik kluyuran nang kene” takok
Gempil.
”Lho awakmu Pil, pancen aku lagi apes bengi iki, katene golek gendakan
gak oleh-oleh malah banku bocor pisan” jare Muntiyadi.
”Wah ketepakan lek ngono, aku wis oleh gendakan, ayu semlohe, cumak
girase gak ketulungan, wis oleh rong ronde sik njaluk maneh, sampek teler
aku.
Wis ngene ae, yok opo lek ijol-ijolan ae, montormu tak genti bane terus
tak gowo mulih, lha awakmu gendakan ae ambek cewek nang montorku
iku, montorku gowoen pisan. ” jare Gempil.
”Wah tepak wis, sip !!! ” jare Muntiyadi sueneng pol. Gempil yo lego
isok mulih.
Sik tas ae Muntiyadi katene mulai gendakan ambek cewek peninggalane
Gempil, moro-moro onok wong kampung siskamling nggedhor kocone montor
ambek nyentolopi raine wong loro.
”He !!! Lagi opo awakmu nang kono ? ”takok wong kampung mbentak
Muntiyadi.
”Anu Pak . . aku lagi gendakan ambek bojoku dhewe jenenge Romlah.
.” jare Muntiyadi gemeter.
”Lek iku bojomu, laopo gak gendakan nang omahmu dhewe ?” jare wong
kampung maneh.
”Anu Pak, sak jane aku lagek weruh lek iki bojoku dhewe pas sampeyan
nyentolopi raine . . .” jare Muntiyadi.
Umur 3.5
Wonokairun lagi ngobrol soal umur ambek koncone sing podho kewute.
Wak So sing umure 60 taun mulai cerito, ”Paling gak uenak iku lek
wis umur sewidhak. Ben obah sithik kebelet pipis, tapi bareng wis nang
jedhing sampek sepuluh menit gak metu blas, mek anyang-anyangen thok.”
Wak Nyo sing umure 70 taun gak gelem kalah, ”Lho durung weruh kon
yo, paling gak uenak yo lek umur pitung puluh. Mangane kudhu bubur
bayi maneh. Mari ngono, ben arep longgo mesti mules kebelet setor, tapi
57
3 Humor Suroboyoan Jilid Telu
bareng wis ndhodhok sampek sepuluh menit gak metu blas, mek kepentut
bolak-balik”
Akhire Wonokairun, sing umure 80 taun, melok ngomong,”Wok kemalan
kabeh, sing paling gak weunak yo umur 80 koyok aku ngene”.
Wak So takok,”Lho peno yo anyang-anyanen koyok aku ngene yo ?”.
”Yo gak se, aku tetep isok pipis lancar ben isuk jam 6.” jare Wonokairun
bangga.
Wak Nyo genti takok,”Sampeyan mesti ngalami mules kepentut-pentut
koyok aku yo ?”
”Sori Rek, aku tetep isok setor lancar ben isuk jam setengah pitu.” jare
Wonokairun bangga.
Wak So ambekWak Nyo malih bingung lan penasaran,”Sik tah lah, peno
sik isok pipis lancar ben jam 6 isuk, terus peno sik isok setor lancar ben
jam setengah pitu isuk. Lha terus opo sing nggarakno gak uenak lek wis
umur 80 ?”
”Masalae mek sithok, aku sering kerinan, tangiku mesti jam pitu isuk .
. .”
Sing tabah yo . . . 3.6
Onok napi ucul seko LP Medaeng, Napine iku wis dipenjara 10 taun
perkoro narkoba.
Mergo bingung katene mlayu nang endhi, akhire napi iku mlebu nang
omahe Muntiyadi.
Pas iku Muntiyadi lagi kelonan nang kamar ambek bojone, arek loro iku
kuaget onok wong sangar mlebu nang omahe.
Durung sempet mbengok, napi iku mau wis nyancang Muntiyadi ambek
bojone.
Muntiyadi dicancang nang kursi, lha bojone dicancang nang kasur.
Mari nyancang, Muntiyadi ndhelok napi iku ngelamuti gulune bojone.
Mari ngelamute, moro-moro napi iku ngalih lungo nang jedhing.
Pas napine nang jedhing, Muntiyadi nggeser kursine nyedaki bojone.
58
3.7 Lawang Wesi
”Dhik, wong iku koyoke gak tau ndhelok wong wedhok pirang puluh
taun. Aku ndhelok gulumu mau dikelamuti.
Saiki ngene ae dhik, awakmu nuruto ae opo karepe wong iku. Umpomo
wong iku njaluk main yo wis tak relakno.
Sing penting wong iku ndhang ngalih terus nyowone awake dhewe isok
selamet. Sing tabah yo dhik,” jare Muntiyadi wanti-wanti nang bojone.
Mari mbrebes mili, genti bojone Muntiyadi sing cerito.
”Cak, aku melok seneng lek sampeyan ndhuwe pemikiran koyok ngono.
Sampeyan bener Cak, wong iku wis sui gak tau ndhelok wong wedhok.
Tapi Cak, wong iku sakjane mau gak ngelamuti guluku. Wong iku mau
asline bisik-bisik nang aku”
”Iyo tah dhik, ngomong opo wong iku nang awakmu? takok Muntiyadi
penasaran.
”Jarene, sampeyan iku imut-imut ambek seksi Cak, terus wong iku takok
aku nang endhi nyimpen Handbody. Sing tabah yo Cak. . .”
Lawang Wesi 3.7
Wak So lagek pertama kali iki nglencer nang TP ambek anak bojone.
Jenenge wong ndesit, Wak So ambek anak bojone gumun ndhelok sembarang
kalir sing onok nang TP.
Tapi Wak So sak keluarga iku paling gumun ambek lawang wesi krumkruman
sing isok buka tutup dhewe, opo maneh isok muning mak tiing !
. . .
”Bes, opo iku jenenge . . .” takok Togog anake Wak So pas ndhelok
lawang wesi iku.
”Aku yo gak weruh pisan nak . . .sak umur-umur lagek pisan iki onok
lawang wesi koyok ngene.” jare Wak So.
Akhire Wak So sak keluarga ndoprok nang ngarepe lawang wesi iku
ngematno ambek ndomblong.
Moro-moro onok wong wedhok tuwek sak pantaran bojone Wak So
mencet tombol lawang wesi iku mau.
59
3 Humor Suroboyoan Jilid Telu
Mari ngono lawang wesine mbukak, terus wong wedhok tuwek iku mau
mlebu nang ruangan cilik, terus pintune nutup maneh.
Mari muni ting ! . . ., terus onok ongko siji murup, loro, telu sampek
papat mendeg.
Gak sui ongko papat murup maneh, terus telu, loro sampek siji mandeg.
Pas lawang wesine mbukak maneh, Wak So ambek anake kuaget tibake
sing metu iku arek wedhok ABG ayu semlohe.
Wak So bingung ambek kemlecer ngematno arek wedhok iku.
Mari mikir dhiluk, Wak So mbengok nang anake, ”Le !. . Ndhang
cepetan Makmu lebokno kono . .”
Nyegat bis 3.8
Romlah antri nyegat bis kota katene budhal kerjo.
Pacakane sueksi pol, bengesan abang ambek nganggo rok mini.
Pas katene numpak bis kota, mergo rok minine nguapret pol, sampek
sikile Romlah gak isok mancik munggah bis.
Romlah ngrogoh selerekan nang mburine rok cik rodhok longgar.
Bareng wis didhukno selerekane, sik pancet nguapret ae, sikile Romlah
tetep gak isok mancik munggah bis.
Romlah nyobak pisan ngkas ngedhukno selerekane rok cik tambah longgar.
Tibake sik pancet ngapret ae, sikile Romlah tetep gak isok mancik munggah
bis.
Romlah nyobak maneh sampek ping telu, tetep ae gak isok.
Kondekture wis gak sabar bengok-bengok.
Moro-moro onok tangane wong lanang ndhemok bokonge seko mburi,
nyurung Romlah munggah bis.
Romlah mendelik nguamuk nang wong lanang iku,”Semprul !!! Gak
sopan blas peno Cak, wong gak kenal athik wani-wanine ndhemok bokongku
!!”.
Wong lanange nyauri,”Yo sampeyan Ning sing gak sopan, wong gak kenal
athik wani-wanine mlorot selerekan celonoku ping telu.”
60
3.9 Kebon Semongko
Kebon Semongko 3.9
Bunali pusing soale ben isuk ndhik kebon semongkone onok tembelek.
Sakjane Bunali weruh lek sing ndhodhok nang kebone ben isuk iku
Wonokairun cumak gak wani nyeneni.
Akhire Bunali masang pengumuman sing tulisane ngene ”Ini kebunku,
bukan WCmu !!!”.
Dhadhak tulisane onok sing ngganti ngene ”Ini pupukku, untuk kebunmu!!!”
Limolas Juta 3.10
Wonokairun lungo nang Tretes mampir nang Wisma Rindu Malam.
Isine wong wedhok ayu-ayu semlohe, sikile mulus-mulus gak onok sing
bubulen.
Wonokairun disambut ambet Mamane wisma.
”Aku pingin pethuk ambek Sablah” ajre Wonokairun.
”Mbah, Sablah iku cewek paling ayu nang kene, taripe yo paling larang.
Sampeyan mesti gak cukup dhuwike, tak golekno sing liyane ae yo . . .”
jare Mamane.
”Aku kudhu pethuk ambek Sablah.”Wonokairun mekso.
Akhire Mamane ngongkon Sablah metu seko petarangan, tibake areke
pancen uayu tenan..
”Mbah, sampeyan wis weruh tah lek taripku iku limang juta sekali booking
?” takok Sablah.
Gathik kakean cangkem,Wonokairun ngetokno dhuwik sak bundhel isine
limang juta.
Mari ngono,Wonokairun digandeng Sablah munggah mlebu arena. Bareng
wis mari diservis, Wonokairun minggat.
61
3 Humor Suroboyoan Jilid Telu
Sisuke Wonokairun teko maneh nang Wisma Rindu Malam iku.
”Aku pingin pethuk ambek Sablah” jare Wonokairun.
”Mbah, masio sampeyan wingi wis booking Sablah, taripe pancet lho yo
gak ono diskon” jare Mamane.
”Aku kudhu pethuk ambek Sablah” Wonokairun mekso maneh. Wong
mulai kasak-kusuk ngrasani mbah Wonokairun.
Akhire Mamane nyeluk Sablah.
”Mbah, sampeyan wis weruh tah gak lek taripku pancet limang juta
sekali booking ?” takok Sablah.
Gathik kakean cangkem,Wonokairun ngetokno dhuwik sak bundhel isine
limang juta.
Mari ngono, arek loro iku munggah mlebu arena. Bareng wis mari diservis,
Wonokairun minggat.
Sisuke maneh,Wonokairun teko pisan maneh nangWisma RinduMalam.
”Aku pingin pethuk ambek Sablah” jare Wonokairun.
”Mbah, masio sampeyan wingi wis booking ping pindho, taripe Sablah
pancet lho yo gak ono diskon” jare Mamane.
”Aku kudhu pethuk ambek Sablah,” jare Wonokairun. Wong tambah
rame kasak-kusuk ngrasani, tapi mbah Wonokairun cuek ae.
Akhire Mamane nyeluk Sablah.
”Mbah, sampeyan wis weruh tah gak lek tarifku pancet limang juta sekali
booking ?” takok Sablah.
Gathik kakean cangkem,Wonokairun ngetokno dhuwik sak bundhel isine
limang juta.
Mari ngono, arek loro iku munggah mlebu arena.
Bareng wis mari, Sablah penasaran ambek Wonokairun.
”Mbah, sampeyan iku cik lomane ambek aku, sak umur-umur gak ono
wong sing wani mbooking aku lansung ping telu. Seko ndheso endhi sampeyan
Mbah ?” takok Sablah.
”Aku seko Sepanjang” jare Wonokairun.
”Lho iyo tah !!, aku ndhuwe dulur nang Sepanjang pisan.” jare Sablah
kaget.
”Wis weruh aku. Bapakmu mati sak wulan kepungkur. Mbakyumu
nggoleki awakmu gak ketemu, terus ngongkon aku nggolek awakmu kanggo
nyerahno dhuwik warisan limolas juta . . .”
62
3.11 Putus Cinta
Putus Cinta 3.11
Tatang ambek Wiwik wis oleh nem wulan iki sir-siran.
Ben malem minggu Tatang apel terus ngejak ngelencer, muesra pol
pokoke.
Lek goncengan tangane Wiwik nyabuk nang pinggange Tatang.
Malem minggu iki Tatang apel koyok biasane.
Tapi Tatang gak ngiro lek iki tibake apel sing terakhir, soale Wiwik
njaluk putus.
”Cak rasane aku wis gak cocok maneh ambek sampeyan . .” jare Wiwik.
Masio dirayu-rayu, Wiwik tetep ae njaluk putus, Tatang langsung lemes
pamitan mulih.
Pas arep mulih, Tatang nyaut kaos putih sing semampir nang kursi.
”Kaosmu tak pek gawe kenang-kenangan” jare Tatang.
”Lho ojok cak, iku kaos kotor mari digawe . .” jare Wiwik.
Omongane Wiwik gak dirungokno, Tatang langsung nyengklak bronpit
bablas mulih.
Mari putus, Tatang malih koyok wong liwung. Mangan gak enak, turu
opo maneh.
Masio kuecut pol, ambek Tatang kaose disimpen nang ngisore bantal.
Ben ndhino awane wengi Tatang mbrebes mili ambek ngambungi kaose
mbayangno masa-masa indah.
Sampek seminggu Tatang gak metu kamar blas, sampek ibuke kuatir.
Mari oleh seminggu moro-moro ibuke Tatang nggedor lawange Tatang,
jarene ono tilpun seko Wiwik.
Tatang langsung deg-degan mlayu metu kamar nyaut telpune.
”Halo . .” jare Tatang ndredeg.
”Iki Cak Tatang tah ? . .” jare Wiwik.
”Iyo dik, aku wis ngiro lek akhire awakmu bakal nilpun aku, kuangen
pol aku dik . . .” jare Tatang sik ndredeg.
”Iyo Cak, bapakku ben ndhino yo nakokno sampeyan terus ” jare Wiwik.
”Iyo tah, waduh aku gak ngiro lek bapakmu sampek sak mono ambek
aku, opo jare bapakmu ? ” takok Tatang.
63
3 Humor Suroboyoan Jilid Telu
”Bapakku ngamuk-ngamuk njaluk kaose dibalekno . .”
Nginceng 3.12
Tole, anake Romlah, mlayu menggos-menggos mlebu omah nggoleki ibuke.
”Buuuk . .Ibuuuuk...!!!” jare Tole ambek nungkul ibuke.
”Opoko Le, kon kok koyok diuber celeng . .?” takon Romlah.
”Bu aku mari mergoki Bapak ambek Yuk Jah wong loro . . .” jare Tole
ambek menggos-menggos.
”Sik tak la, alon-alon lek cerito, longgo sing nggenah dhisik ..” jare Romlah
ngayemno anake.
”Ngene lho Buk, pas aku dhulin nang omahe Kelik, aku ndhelok Bapak
mlebu nang omahe Yuk Jah.” jare Tole.
”Wis wis Stop ! Stop ! Stop!, ceritone disimpen dhisik ae. Lek Bapakmu
teko, ceritone lagek diterusno. Aku pingin weruh reaksine Bapakmu. ”jare
Romlah.
Sorene Muntiyadi mulih wis dienteni Tole ambek Romlah.
”Ayok Le, age ndhang cerito nak” jare Romlah.
”Pas aku dhulinan nang omahe Kelik, moro-moro aku ndhelok Bapake
mlebu nang omahe Yuk Jah. Aku timik-timik nututi Bapake, terus nginceng
seko jendelo. Aku ndhelok Bapak terus sayang-sayangan ambek Yuk
Jah. Mari ngono aku .... wis gak wis aku gak wani nerusno . .” jare Tole.
Romlah penasaran, Muntiyadi gemeter tegang.
”Ojok wedhi ambek Bapakmu, ayo age terus no. Mari ngono Bapakmu
lapo ambek Yuk Jah !!” Romlah mekso anake.
Mari dipekso-pekso akhire Tole nerusno ceritone
”Mari ngono Bapak ambek Yuk Jah dulinan jaran-jaranan koyok . . .
koyok . . .” Tole mandeg maneh gak wani ngomong.
“Lho ayo terusno ojok wedhi, koyok opo ayo sing jelas“ Romlah mbentak
anake maneh.
Akhire Tole wani nerusno maneh.
“Koyok Ibu ambek om Gempil mbiyen . . .”
64
3.13 Deodorant
Deodorant 3.13
Romlah mampir nang toko katene tuku deodorant.
”Cak, aku arep tuku deodorant gawe ”bagian bawah”,” jare Romlah ambek
ndhudhing anune.
Sing ndhuwe toko bingung lha mosok onok deodorant gae ”bagian bawah”.
”Sepurane yo ning, gak onok deodorant sing kanggo bagian bawah.” jare
sing dhodhol.
”Yok opo se peno iku, wong aku sering tuku kok !” jare Romlah muringmuring.
”Lho sampeyan onok contone tah ?” jare sing dhodhol.
”Yo!. Iki lho barange.” jare Romlah ambek ndhudhuhno wadahe deodorant
kosong.
Sing dhodhol kudhu ngguyu tapi dimpet.
”Ning !! Iki ngono deodorant biasa sing kanggo kelek” jare sing dhodhol.
Romlah tersinggung diguyu-guyu.
”Lho peno iku sing ngengkel ae, woconen tah tulisane iku.” jare Romlah
ambek njentit ngangkat roke sampek ”bagian bawah”e kethok.
Bareng sing dhodhol moco, tibake tulisane ngene ”Untuk pemakaian,
tekan bagian bawah”
Ngelindur 3.14
Muntiyadi turu ngeloni Romlah, bojone. Pas enak-enak turu, Romlah
dhadhak ngelindur celuk-celuk pacare.
”Mas Gempil . . . aku kangen mas. Mas Gempil peluklah aku mas . .
.”
Krungu ngono Muntiyadi malih cemburu ngamuk-ngamuk gak karuan,
Romlah langsung diseret lang jedhing.
65
3 Humor Suroboyoan Jilid Telu
”Hayo ngomongo !!! Awakmu pingin pethuk ambek Gempil tah ???!!!,”
jare Muntiyadi mbentak bojone.
”Iyo cak . . . ” jare Romlah.
Langsung sirahe Romlah didelepno nang banyune bak mandi, cik kapok
pikire Muntiyadi.
Mari oleh sak menit Romlah gelagepen, ambek Muntiyadi sirahe diangkat
terus ditakoni maneh.
”Wis saiki ngomongo maneh !!! Awakmu sik pingin pethuk ambek Gempil
tah ???!!!,” jare Muntiyadi maneh.
”Iyo cak . . .” jare Romlah.
Langsung sirahe Romlah didelep nang bak mandi luwih sui maneh, sik
gak kapok ae arek iki pikire Muntiyadi.
Mari oleh rong menit Romlah gelagepen, ambek Muntiyadi sirahe diangkat
terus ditakoni maneh.
”Hayo ngomongo maneh !!! Awakmu sik pingin pethuk ambek Gempil
tah ???!!!,” jare Muntiyadi maneh.
”Iyo cak . . .” jare Romlah.
Muntiyadi tambah muntap. Pas arep didelepno nang banyu maneh,
Romlah berontak terus takon nang Muntiyadi.
”Sik tah cak, sampeyan yakin tah lek mas Gempil onok nang njero banyu
?”
Putus Asa 3.15
Sore-sore Muntiyadi jagongan ngelamun nang warung, pandangane kosong
ambek tangane ngudek es teh.
Moro-moro Paidi, koncone, teko ngageti terus langsung nyaut ngombene
Muntiyadi diglogok sampek enthek, karepe ngono ngejak guyon.
Muntiyadi nuangis gerung-gerung, koncone malih gupuh kabeh.
”Wok!! Kon iku jarene tentara tapi kok cik gembenge, ngombemu tak
saut ae wis nangis,” jare Paidi.
”Sak dino iku apes thok uripku.” jare Muntiyadi.
”Lho opoko, mbok menowo aku isok nulungi,” jare Paidi sakno.
66
3.16 Malam Pertama
”Isuk mau, aku dipecat mergo ngilangno bedhile komandan,”jareMuntiyadi.
”Walah ngono ae lho, laopo se dipikir. Awakmu lak demphal tah, dadi
bodyguard utowo preman pasar sik payu,” jare Paidi.
”Iku sik gak sepiro. Mari dipecat, aku mulih gasik. Pas sampek omah,
dhadhak aku mergoki bojoku lagi indehoi ambek koncoku,”jare Muntiyadi.
”Wis gak usah dipikir. Bojomu lak pancen ngono kelakuane, pegaten
ae, wong wedhok sik uakeh sing tahes komes,” jare Paidi.
”Iku sik gak sepiro. Aku wis putus asa, katene bunuh diri ae. Aku tuku
potas terus tak campur es teh, bareng arep tak ombe dhadhak kon saut
pisan,”
Malam Pertama 3.16
Cak Mar sik tas rabi, lenger-lenger nang pos hansip koyok wong liwung.
Gak sui Cak So liwat.
”Mar, kon iku manten anyar gak tambah seger lha kok malah lungset
nyaprut. Opoko kon iku Mar ?” takok Cak So.
”Iyo Cak, aku kepikiran bojoku.” jare Cak Mar.
”Opoko bojomu iku, wong tak dhelok bojomu iku tahes ngono lho.” jare
Cak So.
”Ngene lho Cak. Aku iki biasa njajan. Lha pas mari main malam
pertama wingi, aku ngetokno dhuwik seketan. Pikirku, arek wedhok sing
bodine koyok ngene paling banter taripe seket ewu. Aku luali pol lek tibake
iku bojoku dhewe.” jare Cak Mar.
”Kon yo ngawur ae. Tapi wis gak usah dipikir nemen-nemen, paling
bojomu tersinggung sedhiluk terus mari ngono yo kangen ambek peno
maneh.”
”Aku kepikiran gak perkoro wedhi bojoku tersinggung ” jare Cak Mar.
”Lha opo lho masalae ?” Cak So malih bingung.
”Mari tak ke’i seket ewu, dhadhak aku disusuki selawe.”
67
3 Humor Suroboyoan Jilid Telu
Foto 3.17
Mari kencan ambek pacare, Cak War kepingin rokokan.
Mari rogoh-rogoh celono, Cak War gak nemu koreke, terus takok pacare
be’e ndhuwe korek.
”Koreke nang laci Cak. ” jare pacare Cak War.
Pas mbukak laci, tibake Cak War ndhelok onok fotone wong lanang
dhempal brengosan.
Cak War langsung pucet wedhi kabeh.
”Lho dik, iki bojomu tah ? Cik sangare dik.” Cak War takon nang
pacare.
”Huss . .ngawur ae . .” jare pacare.
”Tunanganmu tah . . ?” Cak War sik penasaran.
”Dhudhuk Cak, peno salah ” jare pacare ambek ngalem nang Cak War.
“Ooo paling iki masmu, wong irunge mirip.” Cak War mbedhek maneh.
“Dhudhuk Cak, peno salah maneh. “ jare pacare.
”Lek ngono sopo wong iki ?” Cak War tambah penasaran.
Pacare njaluk pangku ambek ngalem mari ngono lagek ngaku.
”Iku ngono fotoku dhewe sak durunge operasi kelamin . . ”
Ulang Tahun 3.18
Cak Dri ulang tahun sing ke 40. Atine rodhok sedih soale pas tangi isuk
bojone meneng ae gak ngucapno selamat, koyoke lali.
Pas sarapan kate budhal kerjo, anak-anake yo mbidhek kabeh gak onok
sing eling ulang tahun Bapake.
Cak Dri budhal kerjo ambek ati nelongso.
Bareng nang kantor, Yuk Ni konco kantore nyambut ”Pagi Cak Dri.
Selamat Ulang Tahun ya”
68
3.18 Ulang Tahun
Cak Dri atine seneng akhire onok wong sing eling ambek ulang tahune.
”Wah . .pancen kebacut anak bojoku mosok lali ambek ulang tahunku
” pikire Cak Dri.
Pas arep mangan siang, Yuk Ni ngejak metu wong loro.
Pikire Cak Dri, waduh kapan maneh rek oleh tawaran koyok ngene,
ketepakan Cak Dri sui naksir Yuk Ni pisan cumak gak wani ngomong.
”Yok opo lek awake dhewe istirahat nang kos-kosanku Cak ?” jare Yuk
Ni ambek ngalem.
Cak Dri ho-oh ae.
Pas sampek kos-kosan, Yuk Ni ngongkon Cak Dri ngaso dhiluk.
”Cak, anggepen iki omahmu dhewe. Aku tak nang kamar dhiluk, wis
tah pokoke aku onok kejutan gawe sampeyan.” jare Yuk Ni.
Pas ditinggal ijenan, Cak Dri wis mbayangno kejutan seko Yuk Ni, atine
mpot-mpotan gak sabar.
Pikire aku yo isok rek membuat kejutan, akhire Cak Dri nyoplok klambine
kuabeh sampek blejet ambek ngenteni Yuk Ni salin.
Cak Dri terus merem mbayangno bodine Yuk Ni ambek wudho kelesetan
nang sofa.
Dhadhak ujug-ujug dumadhakan, Cak Dri kuaget sampek mecitat krungu
onok wong akeh nyanyi selamat ulang tahun.
Bareng Cak Dri melek, tibake Yuk Ni nggowo kue tar ambek anak bojone
Cak Dri metu seko kamar.
69

1 . KAMBING DAN HACKER
Suatu hari, hacker yang baru keluar dari penjara lagi nafsu berat nih ceritanya. Ngeliat kambing
disikat juga. Eee.nggak disangka kambing itu hamil.Tuh hacker takut kalo anak kambing itu nanti
mirip dia.
Siang malam dijagain sampai akhirnya kambing itu melahirkan. Waktu keluar kakinya, kaki
kambing! Lega. Keluar badannya, badan kambing! Lega lagi.
Keluar kepalanya....,kepala kambing! Wah si hacker lega banget! Baru dia mau berjalan pergi.
Tuh anak kambing teriak, ”Babeee....”
2 . KURANG BERGAIRAH
(Lagi-lagi) seorang programer tergesa-gesa mendatangi dokter.
“Dokter, saya rasa saya mengalami gangguan seksual. Saya tidak bergairah lagi
dengan istri saya.”
“Baiklah, Pak John,jangan terlalu panik. Coba bawa istri Anda besok kemari dan
kita lihat bersama masalahnya.”
Maka keesokan harinya kembalilah sang programer bersama istrinya.
“Tolong lepaskan baju Anda, Nyonya John,” kata sang dokter.
“Sekarang berputarlah pelan.Pelaan sekali, dan agak luwes. Sekarang coba balik badan dan agak
jongkok membelakangi saya,” sang dokter memberi instruksi.
“Baik, cukup. Silakan Nyonya memakai pakaian Nyonya kembali.”
Beberapa saat kemudian dokter berbicara empat mata dengan sang programer
yang masih panik tersebut.
“Anda sangat sehat. Saya juga tidak bergairah kok melihat istri Anda.”
3 . CARA CEPAT MENGHILANGKAN CEGUKAN
Seorang laki-laki masuk ke sebuah apotek dan bertanya kepada si apoteker, apakah ada obat yang
dapat menghilangkan cegukan.
Tiba-tiba si apoteker langsung menampar pipi pria tersebut.
"Kenapa Anda melakukan hal itu pada saya?" tanya si pria itu.
"Ohh ... itu adalah obat untuk mengatasi cegukan ... lihat Anda sudah tidak cegukan lagi!" kata si
apoteker dengan bangganya.
"Memang saya tidak cegukan! Istrikulah yang sedang cegukan sekarang ini!"
4 . PENGACARA YANG BAIK HATI
Sore itu, seorang pengacara sedang mengendarai limousinnya ketika ia melihat dua orang sedang
makan rumput di tepi jalan. Ia memerintahkan sopirnya berhenti dan keluar dari mobil.
"Mengapa kalian makan rumput?" tanyanya.
"Kami tidak punya uang buat beli makanan," jawab yang seorang.
"Oh, kalau begitu kamu ikut aku," perintah si pengacara.
1001 HUMOR. 1 Page 1
"Tapi, pak, saya punya istri dan dua orang anak!"
"Bawa mereka juga!" jawab si pengacara, lalu menunjuk orang satunya, "kamu juga ikut aku."
"Tapi, Pak, anak saya enam!" kata orang kedua.
"Bawa mereka juga!" jawab sang pengacara sambil menuju ke limousinnya.
Mereka semua masuk ke mobil dengan susah payah (padahal limousin sudah termasuk mobil besar
lho ....)
Dalam perjalanan, salah satu gelandangan berkata, "Pak, Anda orang yang sangat baik hati.
Terima kasih telah bersedia membawa kami semua bersama Anda."
Jawab si pengacara, "Jangan khawatir, rumput di rumah saya hampir setengah meter tingginya."
5 . CICAK vs BUAYA vs AYAM
Tengo dan Tengu sedang main tebak tebakan...
Tengo: Gimana cara memasukan ayam kedalam mulut buaya?
Tengu: (setelah berpikir beberapa menit) gak tau..
Tengo: wallaaa gimana sih elu, gini caranya, buka mulut buaya masukan ayam lalu tutup kembali
mulutnya...
Tengu: .... ooooooooh gitu toh..
Tengo: nih lagi yah... gimana cara memasukan cicak kedalam mulut buaya?
Tengu: Ya sama,....
Tengo: Sama gimana...????
Tengu: buka mulut buaya masukan cicaknya lalu tutup mulut buayanya...
Tengo: salah...
Tengu: lalu gimana????
Tengo: Buka mulut buaya keluarkan ayamnya baru masukan cicaknya dan tutup mulut buayanya...
hahahah kan masih ada ayam dimulutnya...
Tengu: oiyayah lalu gimana memasukan buaya kedalam mulut cicak....
Tengo: mana mungkin...
Tengu: mungkin saja... ayo gimana???
Tengo: Buka mulut cicaknya masukan buayanya dan tutup mulut cicaknya...
Tengu: salah.... he he he
Tengo: Lalu gimana????
Tengu: Buka mulut buaya Keluarkan cicaknya dan tutup mulut buayanya baru buka mulut
cicaknya masukan buaya dan tutup mulut cicaknya...
Tengo: Lhoh kok bisa begitu???
Tengu: Ha ha ha... tadi kan cicaknya di dalam mulut buaya jadi dikeluarkan dulu dunk baru
gantian buayanya yang dimasukan kedalam mulut cicak .... he he
Tengo: ada cerita nih ya raja hutan mangadakan resepsi pernikahan anaknya, dan seluruh binatang
pada ikut, tapi ada beberapa binatang yang tidak hadir pertanyaanya siapa saja yang tidak hadir....
Tengu: Kodok, ular, dan jangkrik...
Tengo: salah..
tengu: terus siapa dunk....????
Tengo: Ayam cicak dan buaya...
Tengu: kok bisa..
Tengo: Mereka kan lagi main masuk-masukan mulut ma kita dari tadi...
Tengu: AAaaaaaaaaaasem......&%$@#@@#$^&(H
1001 HUMOR. 1 Page 2
6 . MANA KOREKNYA
3 orang kawanan perampok sepesialis besi penyangga jembatan suramadu tertangkap basah ketika
sedang membawa hasil kejahatanya... setelah disidang hakim memutuskan untuk menghukum
mereka dengan hukuman penjara selama masing-masing 25 tahun penjara yang tertutup rapat dan
tidak boleh keluar selama hukuman berlangsung. sebelum mereka dimasukan mereka boleh
membawa satu jenis barang atau sesuatu untuk dibawa masuk.
Petugas; apa yang kalian minta untuk bekal di dalam, boleh banyak tapi harus sejenis.
Napi pertama; aku minta 100.000 buku pengetahuan....
Petugas; siap disediakan...
Napi kedua; aku minta seorang istri...
Petugas; siap...
Napi ketiga; aku minta 100.000 bungkus rokok...(napi tiga adalah seorang perokok)
Petugas; sudah siap...
Mereka pun akhirnya masuk kedalam penjara.... dan setelah 25 tahun tibalah petugas untuk
membuka pintu penjara satu demi satu..
Penjara pertama dibuka Napi Pertama keluar dan berkata "hore gue dah jadi orang pintar gag
percuma bawa buku segudang.... ha ha ha"
Penjara kedua dibuka Napi Kedua keluar dan berkata "horeeee aku dah punya banyak anak gag
percuma bawa istri"'''''
Penjara ketiga dibuka dan Napi Ketiga keluar dan bertanya "mana koreknya"....(25 tahun dipenjara
bawa 100.000 bungkus rokok nggak bawa korek.....
7 . PERBAN DI BIBIR
Arjis yang baru membeli sepeda motor langsung berkeliling kota bersama temanya, karena kurang
hati-hati dia terjatuh keselokan ketika belok di sebuah tikungan dia pun mengalami luka di bibir
sebelah atasnya hengga mendapat jaitan sebesar 5 cm....
Selang sehari kemudian dia bersama temanya kembali berjalan-jalan keliling kota meskipun dia
masih pake perban dibibirnya tetapi dia menutupnya dengan slayer...
Ketika sedang asik tiba-tiba hujan deras mengguyur kota tersebut, oleh karena itu Arjis dan
temanya berteduh di sebuah kafe....
Pada waktu yang bersamaan juga ada dua orang cewek berteduh ditempat yang sama, tiba-tiba
salah seorang cewek tersebut menatap ke arah Arjis, Arjispu membalas tatapanya hingga setelah
beberapa detik cewek tersebut melepaskan helemnya, Arjispun yang tak mau kalah dan Arjis pun
membuka helemnya, dan kemudia sicewek pun melepas slayernya dan menampakkan wajahnya
dan bibir sexynya, Arjis yang tak mau kalah ini pun kemudian melepas slayer dan menampakkan
perban dibibirnya....
8 . HACKER KETANGKAP POLISI
1001 HUMOR. 1 Page 3
Seorang hacker yang sedang menjalankan aksinya di warnet disamping rumahnya terlacak oleh
polisi, saat itu juga polisi mengejar dan menangkapnya. di kantor polisi dia di interogasi oleh
polisi...
Polisi: apa yang anda kerjakan di warnet sebelah.
Hacker: online pak
Polisi: lalu kenapa saudara merusak akun facebook saya?
Hacker: habis bapak gak onlen sih jadi gua yang gantiin.
Polisi: kenapa juga anda onlen memakai komputer saya?
Hacker: jadi ini komputer bapak ya? pantas pemilik warnetnya kabur....
Polisi: tangkap pemilik warnetnya.....
Hacker: *&^%$P) ???
9.KARAKTER VIRUS
Virus komputer pun memiliki analogi dengan kehidupan sehari-hari (memang sengaja dibuat
demikian?).
Beberapa anekdot tentang virus berikut mungkin bisa meyakinkan Anda,
sekaligus mengenal karakter virus tersebut :
Virus O.J. Simpson : Jelas-jelas bersalah karena membunuh dan menghancurkan sistem Anda,
namun Anda tak kan pernah bisa membuktikannya.
Virus Hillary Clinton : Pertama (file-file) menghilang, tiba-tiba muncul kembali setahun
berikutnya pada direktori yang berbeda.
Virus Colin Powell : Anda tahu kedatangannya, namun tidak akan tahu apa yang telah
dilakukannya, dan diam-diam sesuatu telah terjadi.
Virus Ross Perot : Mengaktifkan seluruh komponen dalam sistem Anda, hanya
beberapa saat sebelum semuanya berhenti.
Virus Airline : Ketika Anda sedang di Jakarta, tahu-tahu file Anda muncul di Medan.
Virus Star Trek : Menyerbu tempat (dalam sistem) di mana belum pernah ada yang
memasukinya sebelumnya.
Virus Health Care : Melakukan serangkaian tes pada sistem Anda, memberi pernyataan bahwa
semuanya baik-baik saja, lalu mengirim tagihannya kepada Anda.
Virus Monica Lewinsky : Mengisap semua memori komputer Anda, lalu meng e-mail
(mengumumkan) ke berbagai sumber mengenai apa yang telah dilakukannya.
Virus Ronald Reagan : Ia akan menyimpan data Anda, namun selalu lupa di mana
menyimpannya.
Virus Woody Allen : Menggasak motherboard, setelah puas akan menyatroni kartu-kartu pada slot
(mother) boardnya.
Virus Spice Girls : Tidak memiliki kelebihan yang mengagumkan, namun bisa membuat desktop
Anda lebih cantik.
Virus David Caruso NYPD Blue : Setelah sukses running selama beberapa saat, ia akan keluar
dari program yang ditempatinya dan tidak pernah bekerja lagi.
Virus Arnold Schwarzennegger : Menterminasi file, meninggalkannya, dengan memberi
peringatan: I’ll be baaaack.
Virus Mike Tyson : Berakhir setelah satu byte saja.
1001 HUMOR. 1 Page 4
10 . GADIS BUGIL DAN TELANJANG
Seorang gadis tiba-tiba melespakan seluruh pakaiannya di depan sebuah hotel dan berteriak "sekali
lagi saya minta maaf kalau saya telanjang didepan anda" , bagi para hadirin yang saya hormati,
khusus hari ini saya bertelanjang bulat karena saya ingin membuktikan bahwa gosip yang selama
ini beredar di internet itu tidak benar, oleh karena itu saya sengaja membuka seluruh pakaian agar
terbukti bahwa saya tidak terkena panu sedikitpun, nah seperti yang anda lihat bahwa sebenarnya
bukan panu melainkan kudis dan kurap"
11.KALIMAT PERTAMA
Tiga orang programer lugu meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan.
Mereka langsung tiba di gerbang akhirat, di mana telah menunggu St. Peter. Setelah melihat
sejenak file-file ketiga orang tersebut, St. Peter berkata, “Kamu sekalian
memiliki catatan yang cukup baik selama hidup. Namun jika ingin memasuki surga masingmasing
harus menjawab sebuah pertanyaan dari saya.” St.
Peter bertanya pada orang pertama, “Siapa nama manusia pertama yang diciptakan Tuhan?”
“Adam,” jawab si programer pertama.
Dan cahaya kilat pun berpendar-pendar, musik surga dimainkan, malaikat-malaikat bernyanyi, lalu
dua malaikat keluar menyambut sang programer dan mengantarkannya
ke dalam surga.
Giliran programer kedua, “Siapa nama wanita pertama yang diciptakan Tuhan?” “Hawa, jawab
orang kedua.”
Dan cahaya kilat pun berpendar-pendar, musik surga dimainkan, malaikat-malaikat
bernyanyi, dan dua malaikat menemaninya ke dalam surga.
Tibalah giliran programer ketiga, “Apakah yang pertama kali dikatakan Adam kepada Hawa?”
Si programer kontan kebingungan, sambil menggaruk-garuk kepala ia menggumam,
“Aah, kok susah sekali...?” Dan cahaya kilat pun berpendarpendar, musik surga dimainkan.....
12 . BAHAYA ADEGAN FILM ZAMAN SEKARANG
Seorang Pendeta berbicara kepada sekelompok pendengar, mencela habis-habisan film yang
semakin cenderung mempertunjukan adegan porno.
"Coba lihat sampah macam apa yang mereka berikan kepada kita," teriaknya.
"Seorang gundik membunuh kekasihnya karena kembali kepada isterinya. Kemudian dia ngebut
dengan kecepatan seratus delapan puluh kilometer per jam dengan mobil kap terbuka - telanjang
bulat. Polisi mengejarnya dan 15 mobil akhirnya bertabrakan dan terbakar, dan apinya membakar
tiga buah Restauran, sebuah Toko Buku dan dua buah Hotel; dan semua orang dalam hotel lari
keluar pada pukul tiga pagi tanpa pakaian sama sekali. Bagaimana pendapat Anda tentang film
seperti itu?"
Sebuah suara di deretan belakang bertanya : "Di mana film itu di putar?"
13 . MEMPEROLEH KEUNTUNGAN YANG SAMA
1001 HUMOR. 1 Page 5
Seorang lelaki janji kencan dengan seorang perempuan. Bermobil mereka pergi ke Puncak dan
menyewa sebuah kamar.
Sesaat sebelum bercinta, si perempuan berkata: “Aku ingin jujur kepadamu. Sebenarnya aku ini
pelacur.” Si lelaki berpikir sebentar dan berkata bahwa hal itu tidak menjadi masalah.
Dia setuju untuk membayar Rp100,000 dan mereka mulai bercinta. Setelah selesai si lelaki
berkata: “Aku juga harus jujur kepadamu. Sebenarnya aku ini sopir taksi dan kamu harus bayar
Rp100,000 untuk kembali ke Jakarta.”
14 . GEMPA
Rito seorang mahasiswa, dikamarnya sudah lengkap dengan kamar mandi yang sering di gunakan
untuk membawa cewek-ceweknya untuk menginap di kamarnya.
Dia Memasukkan cewek-ceweknya sesaat sebelum ortunya pulang bekerja tepatnya pukul 19.00
wib dini hari sedangkan ortunya pulang jam 20.00 wib.
Dan cewek-ceweknya biasa pulang sesaat setelah orang tuanya sudah berangkat kerja, tepatnya
jam 08.00 pagi sedangkan orang tuanya berangkat kerja jam 07.00. Namun naas ketika insiden itu
terjadi???....
Ketika itu jam menunjukkan sekitar setengah enam pagi... terjadilah gempa dan cewek-ceweknya
yang panik pun berhamburan keluar...
Bukan kepalang Ibunya Rito pun tercengang melihat cewek-cewek Rito berhamburan keluar...
Ibu: "siapa itu To yang pake handuk? yang itu juga yang pake T-sirt merah? lah itu juga yang pake
bikini"
Rito : "Udah lah mam jangan pikirin lah sekarang nih lagi musibah",....
ibu : "@4$3$%&8??//"
15.KURANG KERJAAN
Cobalah tatap dunia malam,
betapa indahnya bulan purnama,
betapa merdunya belalang bernyanyi,
betapa terangnya bintang berkelip,
betapa sunyi keheningan malam,
dan betapa indah mimpi-mimpi,
serta betapa kurang kerjaannya yang baca cerita ini....
16 . JAM TANGAN MENYALA
Malam Minggu..... Seorang cowok ngapel kerumah ceweknya....
“Cowo : "sayang aku mo nunjukkin sesuatu sama kamu..
"Cewe : "apa..??" (kata si cewek dgn perasaan h2c)
“Cowo : "tapi boleh gak kita masuk kamar dulu..?
"Cewe : "boleh..!!" (katanya dgn senyum manis banget) Setelah masuk kamar....
1001 HUMOR. 1 Page 6
“Cowo : "boleh ditutup gak pintunya..??
"Cewe : "boleh..!!
"Cowo : "boleh dikunci gak...??
"Cewe : "boleh..!!" (deg-degan..!!)
“Cowo : "boleh ditutup gak jendelanya..?"
“Cewe : "boleh..!!
"Cowo : "boleh dimatiin gakk lampunya..??
"Cewe : "boleh banget...!!" After lampu mati....
“Cowo : "kamu mo tau khan apa yg mo aku tunjukkin..??
"Cewe : "iya chayang...!!
"Cowo : "sini deh...coba kamu pegang tangan aku..
“Cewe : "apa seh,, dah gak sabar neh!!"
“Cowo : "Liat deh... jam tangan aku bisa nyala...!!
"Cewe : \#$@#$*!!
17 . DOKTER OPERASI
Seorang pasien melarikan diri dari ruang operasi sesaat sebelum ia menjalani pembedahan.
"Ada apa?," tanya satpam yang mencegat.
Pria itu menjelaskan, "Saya baru mendengar perawat bilang 'tenang saja Pak, ini operasi yang
mudah kok, semuanya akan baik-baik saja'."
"Dia cuma mau menenangkan Anda Pak, tenang saja, jangan takut ....," kata si satpam
"Dia tidak berbicara dengan saya, dia bicara dengan dokternya!"
18 . CLOSE WINDOWS
Pada suatu ketika di perkantoran di Texas terjadi serangan badai tornado.
Di sebuah departemen pemrograman komputer orang-orang sedang bersiap-siap melakukan
tindakan peyelamatan, hingga terdengar pengumuman,
“This is a tornado drill. Please move quickly away from all windows.”
Salah seorang dari mereka kemudian berteriak,
“Cepat! Segera tutup Windows dan masuk ke DOS prompt.”
19 . ARTI MIMPI
Seorang ahli komputer tua merasa sangat lemah. Ia segera pergi ke
dokter untuk melakukan check-up lengkap.
Beberapa waktu kemudian dokter keluar membawa hasil tes.
“Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sepertinya saya membawa kabar buruk buat Anda. Anda
sedang sekarat,Pak Dul,” kata sang dokter.
“Oh tidak! Mengerikan sekali nasibku,” kata sang orang tua.
1001 HUMOR. 1 Page 7
“Jadi kira-kira berapa lama lagi waktuku?”
“Sepuluh...” jawab sang dokter pelan.
“Sepuluh apa, Dok? Minggu, bulan, tahun?”
Dokter meneruskan kalimatnya “...sembilan, delapan,...”
20 . NAKAL
Pada suatu malam yang dingin seorang bencong diperkosa oleh lima berandalan.
Sang bencong pun mengadukannya ke kantor polisi.
Selang beberapa lama, sang bencong diminta kehadirannya ke kantor polisi, untuk
mengidentifikasi pemerkosa yang telah tertangkap:
Polisi : “Betul mereka ini yang perkosa kamu?
Bencong : Betuuuul pak!”
Polisi : “Mau diapakan mereka ini?”
Bencong : “Suruh baris, Pak”
Polisi : (memerintahkan baris) “lalu?”
Bencong : “Suruh menghadap sini Pak!”
Polisi : “Ok,lalu?”
Bencong : Buka celananya Pak
Polisi : “....Ok????!
Setelah celana terbuka,sang bencong pun mulai menyentik satu per satu “burung” para pemerkosa
sambil dengan gemasnya berkata,
“Iiiiih, nakal, nakal, nakal, nakal, nakal”
21 . CACING DAN IBUNYA
Pada suatu hari ada seekor anak cacing sedang makan bersama ibunya tiba tiba ada seorang
manusia lewat dan terjadilah percakapan:
"cacing: kok manusia punya kaki dan tangan bu?"
Ibu cacing pun menjawab: "kalau sedang makan jangan ngomongin manusia ya nak, kita bangsa
cacing jijik kalau liat manusia jadi gak selera makan"...
22 . CACINGAN
Seorang programer muda yang sudah lama merasa cacingan pergi menghadap ke dokter. Oleh
dokter ia dinyatakan terkena serangan cacing pita.
Sebagai syarat penyembuhan, ia diminta untuk menyediakan remah-remah biskuit dan segelas
susu. Setiap pagi, sang programer mesti memasukkan sedikit demi sedikit remah biskuit tersebut
ke dalam duburnya.
Setelah habis, ia harus memasukkan susunya.
Pada hari ketiga dokter memintanya menghadapnya kembali.
1001 HUMOR. 1 Page 8
Dokter menyuruh si pasien membuka pakaian bagian bawahnya dan tengkurap di atas tempat
tidur.
Sang dokter menyiapkan remah biskuit di tangan kirinya dan sebuah palu beton di tangan
kanannya. Maka mulailah sang dokter memasukkan remah biskuit ke dalam dubur sang pasien.
Ketika remah-remah biskuitnya mendekati habis, sang dokter berhenti sejenak.
Tiba-tiba dari lubang dubur si pasien keluarlah cacing pita dengan tampang melongo, “Lho,
biskuitnya mana?”
Dan “bukk” palu sang dokter pun menghantam cacing hingga tewas.
23 . RAHASIA UMUR
Di awal zaman, Tuhan menciptakan seekor sapi.
Tuhan berkata kepada sang sapi :
Hari ini kuciptakan kau sebagai sapi, engkau harus pergi ke padang rumput.Kau harus bekerja
dibawah terik matahari sepanjang hari. Kutetapkan umurmu sekitar 50 tahun.
Sang Sapi keberatan :
Kehidupanku akan sangat berat selama 50 tahun. Kiranya 20 tahun cukuplah buatku.
Kukembalikan kepadaMu yang 30 tahun . Maka setujulah Tuhan.
Di hari kedua, Tuhan menciptakan monyet.
Hai monyet, hiburlah manusia. Aku berikan kau umur 20 tahun!
Sang monyet menjawab "What? Menghibur mereka dan membuat mereka tertawa?
10 tahun cukuplah. Kukembalikan 10 tahun padaMu" Maka setujulah Tuhan.
Di hari ketiga, Tuhan menciptakan Anjing.
Apa yang harus kau lakukan adalah menjaga pintu rumah majikanmu. Setiap orang mendekat kau
harus menggongongnya. Untuk itu kuberikan hidupmu selama 20 tahun.
Sang anjing menolak : "Menjaga pintu sepanjang hari selama 20 tahun ? No way.! Kukembalikan
10 tahun padamu".
Maka setujulah Tuhan.
Di hari keempat, Tuhan menciptakan manusia.
Sabda Tuhan: "Tugasmu adalah makan, tidur, dan bersenang-senang. Inilah Kehidupan. Kau akan
menikmatinya. Akan kuberikan engkau umur sepanjang 25 tahun!
Sang manusia keberatan, katanya "Menikmati kehidupan selama 25 tahun? Itu terlalu pendek
Tuhan.
Let's make a deal.
Karena sapi mengembalikan 30 tahun usianya, lalu anjing mengembalikan 10
tahun, dan monyet mengembalikan 10 tahun usianya padamu, berikanlah
semuanya itu padaku. Semua itu akan menambah masa hidupku menjadi 75
tahun.
Setuju ?" Maka setujulah Tuhan.
AKIBATNYA... ......... ......... .........
1001 HUMOR. 1 Page 9
Pada 25 tahun pertama kehidupan sebagai manusia dijalankan kita makan,tidur dan bersenangsenang
30 tahun berikutnya menjalankan kehidupan layaknya seekor sapi
kita harus bekerja keras sepanjang hari untuk menopang keluarga kita
10 tahun kemudian kita menghibur dan membuat cucu kita tertawa dengan
berperan sebagai monyet yang menghibur
Dan 10 tahun berikutnya kita tinggal dirumah, duduk didepan pintu, dan
menggonggong kepada orang yang lewat Uhuk, uhuk (batuk)... Eh, Ntong, mo kemane lo?
24 . WAH PASTI SAKIT SEKALI RASAYANYA
Suatu sore, pesta perkawinan yang seharusnya dipenuhi keceriaan tiba- tiba berantakan. Semua
orang di pesta tersebut malah saling pukul- pukulan dan tendang-tendangan sampai akhirnya pihak
polisi datang dan membawa semua orang di pesta tersebut untuk di interogasi.
Saat di kepolisian, semua pihak menyatakan asal mula perkelahian adalah sang Pengantin pria dan
pria pendampingnya. Pak polisi pun menanyai mereka berdua.
Polisi : ” Tolong ceritakan apa yang terjadi”
Pendamping : ” Masalahnya sebenarnya sepele Pak, Saya hanya berdansa dengan pengantin
wanita dan sebelumnya sudah minta ijin ke Dia (menunjuk pengantin pria)”
Pengantin Pria : ” Tapi dia kurang ajar, Pak”
Pendamping : ” Saya minta ijin untuk berdansa dengan istrinya, satu lagu.. dua lagu.. dan saat lagu
ketiga tiba-tiba dia tendang “anu” istrinya dengan keras”
Pak Polisi : ” Wahh pasti sakit sekali tuh rasanya?”
Pendamping : ” Buat pengantin wanita sih enggak, tapi 3 jari tangan saya patah gara-gara
tendangan itu!”
25 . PILIH GADIS MATEMATIS ATAU LOGIS…?
Ada dua orang gadis, salah satu dari mereka cara berpikirnya MATEMATIS (M) dan yang lainnya
cara berpikirnya mengandalkan LOGIKA ( L) .
Mereka berdua berjalan pulang melewati jalan yang gelap, dan jarak rumah mereka masih agak
jauh. Setelah beberapa lama mereka berjalan....
M : Apakah kamu juga memperhatikan, ada seorang pria yang sedang berjalan mengikuti kita
kira2 sejak tigapuluh delapan setengah menit yang lalu? Saya khawatir dia bermaksud jelek.
L : Itu hal yang Logis. Dia ingin memperkosa kita.
M : Oh tidak, dengan kecepatan berjalan kita seperti ini, dalam waktu 15 menit dia akan berhasil
menangkap kita. Apa yang harus kita lakukan.
L : Hanya ada 1 cara logis yg harus kita lakukan, yaitu berjalan lebih cepat.
M : Itu tidak banyak membantu, gimana nich.....
L : Tentu saja itu tidak membantu, Logikanya kalau kita berjalan lebih cepat dia juga akan
mempercepat jalannya.
1001 HUMOR. 1 Page 10
M : Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dengan kecepatan kita seperti ini dia akan berhasil
menangkap kita dalam waktu dua setengah menit...
L : Hanya ada satu langkah Logis yang harus kita lakukan.. Kamu lewat jalan yang ke kiri dan aku
lewat jalan yang kekanan. sehingga dia tidak bisa mengikuti
kita berdua dan hanya salah satu yang diikuti olehnya.
Setelah kedua gadis itu berpisah, ternyata Pria tadi mengikuti langkah si gadis yang menggunakan
logika (L ).
Gadis matematis ( M) tiba di rumah lebih dulu dan dia khawatir akan keselamatan sahabatnya.
Tapi, tidak berapa lama kemudian, Gadis Logika (L ) datang.
M : Oh terima kasih Tuhan.. Kamu tiba dengan selamat.
Eh, gimana pengalamanmu diikuti oleh Pria tadi?
L : Setelah kita berpisah dia mengikuti aku terus.
M : Ya.. ya.. Tetapi apa yang terjadi kemudian dengan kamu?
L : Sesuai dengan logika saya langsung lari sekuat tenaga dan Pria itupun juga lari sekuat tenaga
mengejar saya.
M : Dan... dan..
L : Sesuai dengan logika dia berhasil mendekati saya di tempat yang gelap...
M : Lalu.. Apa yang kamu lakukan?
L : Hanya ada satu hal logis yang dapat saya lakukan, yaitu saya mengangkat rok saya..
M : Oh... Lalu apa yang dilakukan pria tadi?
L : Sesuai dengan logika... Dia menurunkan celananya...
M : Oh tidak... Lalu apa yang terjadi kemudian?
L : Hal yang logis bukan, kalau gadis yang mengangkat roknya larinya lebih cepat dari pada lelaki
yang berlari sambil memelorotkan celananya... So akhirnya aku bisa lolos dari pria itu...
26 . LOMBA ANAK TERBANYAK
Suatu Yayasan Kesejahteraan Keluarga di Indonesia mengadakan lomba banyak-banyakan anak
tingkat Internasional. Hasil akhir lomba tersebut di umumkan kepada khalayak penonton yang
berada di stadion bola Senayan.
Dipanggilah juara ketiga dengan membawa 50 orang anaknya.
"Inilah peserta dari India dengan 50 anak !...
Penonton pun bergumam "huu... Lalu dipanggil juara kedua yaitu peserta dari China dengan
membawa 100 orang anaknya. "Penonton sekalian, juara kedua peserta dari China dengan 100
anak !...
Penonton bergumam lagi "huu....Tiba saatnya di Umumkan juara pertama, berjalan dengan pe-de
nya sendirian ke tengah stadion.
"Juara Pertama dari Indonesia !... Para Juri dan pemirsa TV siaran langsung agak terkejut sebentar
(kenapa bisa juara, yah?), tapi kemudian terdengar suara semua penonton di stadion berteriakteriak
"Bapak ! Bapak ! Bapak !.....
27 . SIAPA AYAH SAYA….?
Seekor anak kambing bertanya pada induknya.
Anak : “Mami....mami......keluarga Udin bahagia ya..!
1001 HUMOR. 1 Page 11
Induk : “Emangnya kenapa.....???
Anak : “Lah...iya dong ma...Udin khan punya ayah”
Induk : “heeh.....!”
Anak : Kalau ayahku siapa ya.....ma????”
Induk : “Mana mami tau, bapakmu aja datangnya dari belakang....!!!!”
(sebelum anak kambing lahir)
28 . ORANG GILA PENGGEMAR SOSIS
Saat duduk dipinggir taman, seorang dokter mengobrol dengan seseorang yang terganggu
kejiwaannya.
Orang Gila : "Dokter, tau ngga saya tu dicap gila oleh keluarga saya."
Dokter : "Loh...Kenapa begitu?"
Orang Gila : "Saya suka sosis,dok."
Dokter : "Lho, kenapa rupanya kalau kamu suka sosis? Aku juga suka sosis."
Orang Gila : "Yang betul Dok...? Kalau begitu Dokter mesti datang melihat koleksi saya, saya
punya ribuan, loh!"
Dokter : "!!!@#$$$!!"
29 . PAK PROFESSOR
Mr.Edwin adalah dosen di fakultas tehnik komputer di sebuah perguruan tinggi terkenal. Beliau
mempunyai hobi memelihara binatang.
Anehnya, binatang-binatang kesayangannya itu diberi nama seperti nama perangkat komputer.
Anjing betina kesayangannya diberi nama scanner,
Kucing manisnya diberinama soundcard,
Dan burung perkututnya diberi nama chip.
Anak-anaknya pun dinamai berbagai program.
Sampai-sampai istrinya sendiri dipanggil motherboard.
Karena keanehannya itu, dia sendiri kemudian dijuluki pak prosessor
oleh mahasiswanya...!!!
30 . KENALAN DI TAMAN BUGIL
Seorang pria paruh baya diundang sebagai pengisi acara dalam sebuah upacara peresmian sebuah
taman dan beliau berkata
"Salam kenal Nama Saya Sungokong, ibu saya Wonder Woman, paman saya Satria Baja Hitam,
kakek saya Popeye Si Pelaut, tapi sebenarnya bapak saya adalah Gatut Kaca berotot kawat balung
wesi, dan yang paling mantap tanta saya adalah Tante Girang".... :
31 . SALAH JALAN
Dua orang programer sedang mengemudi lewat jalan tol.
1001 HUMOR. 1 Page 12
Ketika menghidupkan radio mereka mendengar sebuah pengumuman:
“Para pengendara diharap waspada, ada sebuah mobil berjalan kencang melawan arah di jalan tol.”
Programer di samping pengemudi menengok ke temannya dan berkata heran, “Sebuah mobil?
Kayaknya ada ratusan mobil yang melawan arah tuh.”
32 . SALAH E-MAIL
Mengirim e-mail memang mudah. Namun ada baiknya Anda selalu mengecek apakah email
Anda telah sesuai dengan alamat yang dituju.
Cerita berikut bisa menjadi pelajaran. Di Chicago, Illinois, pada musim dingin beberapa waktu
lalu seorang pria pergi berlibur ke Florida. Karena istrinya masih sibuk mengurusi bisnisnya,
mereka pun memutuskan untuk janjian bertemu di hotel
tempat menginap pada keesokan harinya.
Maka begitu sang suami tiba di hotel, dengan terburu-buru ia segera mengirimkan e-mail kepada
istrinya.
Namun sang suami lupa mengetikkan sebuah huruf pada alamat e-mail tersebut.
Tak disangka, e-mail tersebut masuk ke alamat seorang janda yang baru ditinggal
mati suaminya - sehari sebelumnya.
Ketika sang janda yang baru pulang dari pemakaman mengecek e-mailnya, tiba-tiba wajahnya
langsung menegang, ia tampak merinding ketakutan, dan tahu-tahu jatuh pingsan.
Suatu saat kemudian seorang familinya melihat tulisan pada layar:
“Istriku tercinta, aku baru saja check-in. Segalanya telah kupersiapkan untuk
kedatanganmu besok. NB : Benar-benar panas di bawah sini.”
33 . WANITA IDAMAN
WA= WAtaknya yang diperhatikan
NI= NIkah dulu baru kawin
TA= TAman hiburan buat anak-anaknya
I = Idiot la yaw bila kau tinggalkan
DA= DApatkah anda memikirkannya????
MAN= MANtap dipandang sebelah mata...
34 . KOMPLAIN INTERNET CAFÉ
Seorang pengguna ‘internet cafe’ alias warnet marah-marah karena
komputer yang disewanya sangat lamban sewaktu browsing.
Ia memanggil sang penjaga Internet cafe dan berkata:
“ Hei, komputer ini koq lamban banget, gue mau browsing aja lambatnya kayak “keong.”
Lalu katanya lagi: “Mana manajermu?... Panggil ke sini, gue mau komplain!” katanya setengah
memaki.
Sang penjaga yang ketakutan karena dimarahi berkata:
“Te.. te.. ta..pi, Pak, manajer saya sedang ‘ngerental warnet’ di warnet sebelah.
1001 HUMOR. 1 Page 13
35 . ANAK MUDA DAN GEMBALA KAMBING
Saat lagi jalan-jalan seorang anak muda bertemu dengan bapak gembala kambing di tanah
lapang.
Untuk menjalin keakraban, anak muda itupun mengajak berbincang-bincang dengan bapak
gembala tersebut.
Anak Muda : "Pak, kambingnya banyak ya, makannya apa?"
Gembala : "Yang putih atau yang hitam?"
Anak Muda : "Yang putih?"
Gembala : "Kalo yang putih makannya rumput"
Anak Muda : "Yang hitam?"
Gembala : "Sama"
Si anak muda agak keki, tapi nanya lagi.
Anak Muda : "Kambingnya banyak susunya, ya?"
Gembala : "Yang putih atau yang hitam?"
Anak Muda : "Yang putih?"
Gembala: "Yang putih susunya banyak sekali"
Anak Muda : "Yang hitam?"
Gembala : "Sama"
Si Anak Muda makin keki.
Anak Muda : "Kalo memang jawabannya sama, kenapa Bapak selalu membeda-bedakan kambing
hitam atau putih?"
Gembala : "Karena yang putih itu punya saya, Nak"
Anak Muda : "Lalu yang hitam punya siapa?"
Gembala : "Sama"
Anak Muda : "@#$%$^&&*"
36.SAYA MAU TURUN
Seorang gadis cantik menaiki bus. Seorang laki-laki yang duduk dekat
gadis itu langsung berdiri, mempersilakan gadis itu duduk. Tetapi
gadis itu langsung mendorong perlahan laki-laki itu ke tempat
duduknya sambil berkata, "Terima kasih, saya berdiri saja".
Laki-laki itu langsung berdiri lagi, tetapi lagi-lagi gadis itu
mendorongnya sambil mengatakan bahwa ia berdiri saja. Pada kali
ketiga pria itu berdiri, ia langsung membentak, "Nona saya mau
turun. Pemberhentian saya sudah terlewat!".
37 . TELEN TANG
Lam kenal w baru gabung n langsung mo kasih info, infonya begini: menurut penelitian
para ahli bahwa tidur dalam keadaan telen tang itu sangat berbahaya, karena tidur
1001 HUMOR. 1 Page 14
dalam keadaan telen tang itu dapat menyebabkan kematian, sekali lagi tidur dalam
keadaan telen tang dapat menyebabkan kematian, lah gimana tidak! Jangan ...kan
telen tang, lha wong telen baut aja bahaya apalagi telen tang, telen obeng, telen kunci,
telen kenalpot.
Sekarang sumber aer sudekat beta sonde pernah terlambat lagi, lebih mudah bantu mama
buang adik kesumur, karena mudah buang adik, katong bisa hidup senang . . .
Wkwkwkwkwk
38 . PANTAT BERGOYANG
Seorang pria mengggugat cerai isterinya ke pengadilan. Namun, si isteri menolak dicerai.
Maka terjadilah perdebatan sengit di dalam persidangan.
Kepada majelis hakim, si isteri mengungkapkan, bahwa dia sudah berkorban untuk
menyelamatkan nyawa sang suami.
"Coba Pak Hakim bayangkan! Saat berjalan berdua suami di temp...at sepi, kami
dihadang tiga pemuda berandalan. Setelah memoroti harta-benda kami, mereka
malah hendak membunuh suamiku ini. Namun...," wanita itu mengatur napas.
"Saya memohon agar ketiga pemuda itu tidak membunuh ... Maka, tiada pilihan lain, saya
terpaksa melayani keinginan ketiga pemuda itu secara bergantian. Terpaksa, Pak
Hakim, demi nyawa suami."
"Benarkah pengakuan isterimu itu," tanya Hakim.
"Benar, Pak."
"Tetapi, mengapa Saudara ngotot menceraikannya?"
"Anu, Pak Hakim, saya... saya... menyaksikan dengan kedua mata ini, menyaksikan pantat
isteri bergoyang-goyang waktu peristiwa terkutuk itu."
39 . NAMA
Suatu sore hari di perkampungan Indian Suku Apache di Amerika Serikat da kakek dn
cucuny yg tngh b'cengkrama. Cuplikan p'bicaranny sbb :
CUCU : Kek knp c kakek nmany Elang Putih?
KAKEK : Ooo...itu ktka msh dlm kandungn, ayaq kakek b'hsl memanah elang putih yg sdg
trbng shngga tuk mengenangny kakek diberinama Si Elang Put...ih.
CUCU : Truz knp ayah diberinama Beruang Hitam?
KAKEK : Yah... itu dlu wkt ayahmu dlm kandungn kakek b'hsl menglhkn s'ekor berung
hitam yg sdg m'ngamuk shngg tuk m'ngbdikn peristiwa itu ayahmu kuberi nama Si
Beruang Hitam.
CUCU : Oh, bgt Kek...
KAKEK : Y, jd crtany mmang bgt, tp knp kau tnyakn itu Kondombocor..??
1001 HUMOR. 1 Page 15
40 . TAK MAU TIDUR
di atas kereta api dari Surabaya menuju Jakarta; seorang ibu gelisah lantaran seorang
lelaki yang duduk di sebelahnya merokok.
"Pak, mohonlah matikan api rokoknya. Asap rokokmu menyebabkan anakku tak mau tidur
meski sudah saya susui."
Si bapak tersadar dan mematikan rokoknya.
Tak lama kemudian, si bayi menyusu dengan l...ahap dan tertidur.
Mungkin karena keletihan, ibu itu juga terlelap sambil terus menyusui bayinya.
Kali ini si bapak yang gelisah. "Bu, Bu, bangun!"
"Ada apa, Pak?"
"Waduh, Bu, kali ini anak saya yang tidak mau tidur..."
Si Ibu tersadar, lalu membenahi payudara indahnya yang menyisakan tetesan pada puting
lantaran ditinggal bobo si bayi
41 . MARMUT MAKAN WORTEL
Suatu hari, ada anak kecil mandi sama ayahnya,trs anaknya ngomong sambil nunjuk anu
nya ayahnya.
"Ayah itu apa sih?"tanya anaknya.
"Oh..ini wortel nak.."jawab ayahnya.
Besoknya anak tsb mandi bersama ibunya, sambil menunjuk milik ibunya ia bertanya,
"Bu' itu apa sih!, kok' lain sama punya ayah!?".
Ibunya ......menjawab,".Oh ini.. marmut nak".
Malamnya kebetulan anak tsb melihat ayah & ibunya lagi ML, Sambil ketawa anaknya
berkata:"wich..lucunya...,marmut makan ...wortel!!! eheheh!.
42 . PETI MATI
Pd saat pemakaman dokter spsialis jantung banyak sekali dokter2 yg dtg di rumah duka tsb
terkagum2 krn peti mati sang dokter dibuat mirip skali seperti Jantung.
Dokter 1 : "rekan2, jika ak mati nanti tolong buatkan aku peti mati seperti mata,krn aku
adalah dokter spesialis mata"
Dokter 2 : "aku jg jika aku mati nanti tlg buatk...an aku peti mati seperti mulut krn aku
adalah dokter spesialis gigi dan mulut."
Dokter 3 : "terserah kalian, pokoknya aku ga mau ikut2an kalo mati nanti dibuatkan peti
mati seperti ap yg menjadi spesialis kita. Pokoknya aku tdk mau. Apa kata dunia
nanti kalau aku ikut2an kalian. Smua orang pasti tertawa krn melihat peti mati yg
kalian buat untukku krn aku adalah doktes spesialis kelamin"
Dokter-Dokter : "hahaha...."
1001 HUMOR. 1 Page 16
43 . HUKUMAN
Suatu hari,Ipin seorang pedagang salak keliling,masuk ke sebuah komplek untuk dagang
salak, tiba2 seorang security komplek menegur'y,..
Security : hey kamu pedagang salak, apa kamu tidak tau, k'lo di komplek ni ga bleh jualan
buah"an ?.
Ipin : tidak pak,.
Security : krna kamu dah masuk komplek ni,kamu harus kena hu...kuman...
Ipin : hukuman apa pak ?
Security : hukuman'y yaitu memasukan buah yg kamu jual,sebanyak 3 buah ke lubang anus
kamu..
Hukuman pun di laksanakan, Ipin pun nungging lalu security itu pun memasukan salak yg
pertama, Ipin merintih kesakitan,lalu salak yg kedua, Ipin teriak kesakitan,tp saat
salak yg ketiga, Ipin malah tertawa kencang...
Kenapa Ipin tertawa ?
Karena Ipin melihat pedagang durian masuk komplek itu juga....
( bayangin az sendiri )
44 . INI ADALAH HIKAYAT 1001 HARI.. KERAJAAN ROKOK!!
Pada suatu hari di sebuah kerajaan ada seorg raja yang bernama ARDATH'.. suatu ktika
anak sang Raja yang bernama L.A pergi dan diculik oleh empat kawanan penjahat
yang bernama ; DJI, SAM, SOE.. kemudian ia disekap dalam GUDANG GARAM.
selama disekap ia sering dipukul dgn R...EDJO PENTUNG higga mukanya
BENTOEL BIRU hingga akhirnya ia diselamatkan oleh MARLBORO,, sang
pahlawan penunggana HARLEY yg segera mebawanya ke rumah sakit, oleh dokter
ia diberi suntikan dgn DJARUM SUPER hingga kondisinya SAMPOERNA.
45 . CARI UANG JATUH
Malam hari di beranda teras RS jiwa seorang pasien sedang mencari uangnya yg jatuh,
ketika sedang asik mecari uangnya yang jatuh dokter lewat dan bertanya,
Dokter: lagi mecari apa ujo?
Ujo: uang saya jatuh dan hilang pak dokter
Dokter: boleh saya bantu mencari?
Ujo: boleh dokter.
Setelah sekian lama mencari tidak ketemu jug...a uangnya si ujo,
Dokter: emang tadi uangnya jatuh di mana jo?
Ujo: di kebun dok..
Dokter: lah...kok carinya di beranda teras sih jo, mana ketemu jo...
Ujo: iya pak dokter, soalnya di kebun gelap, kalo di sini kan terang ada lampunya...
Dokter: #*"x)(+><#!@_
1001 HUMOR. 1 Page 17
46 . OTAK DOSEN
Di sebuah ruang kelas, para mahasisawa sedang mengikuti mata kuliah Filosofi. Dosen yang
mengajar mencoba melemparkan topik diskusi tentang Tuhan.
“Ada yang pernah melihat Tuhan?” tanya si dosen.
Semua diam tak menjawab.
“Ada yang pernah mendengar Tuhan bersuara?” si dosen bertanya lagi.
Kali ini pun tak ada yang menyah...ut.
“Ada yang pernah menyentuh Tuhan?” tanya dosen.
Semua diam.
“Kesimpulannya tidak ada Tuhan,” kata dosen senang.
Terdengar gumaman protes, sampai akhirnya seorang mahasiswa berdiri bertanya,
“Ada yang pernah melihat otak Pak Dosen?” Tak ada jawaban.
“Ada yang pernah mendengar otak Pak Dosen?” Tak seorangpun menjawab.
“Ada yang pernah menyentuh otak Pak Dosen?”
Sekali lagi hening.
“Kesimpulannya Pak Dosen tidak punya otak,” kata mahasiswa.
47 . DEMO
Terjadi sebuah aksi mogok kerja di sebuah pabrik sepatu.
Para pekerja menuntut kenaikan gaji.
Setelah musyawarah dgn pimpinan perusahan, para wakil pekerja setuju mengakhiri
pemogokan.
Lalu mereka memasang pengumuman:
"PERMINTAAN SUDAH DIPENUHI.KITA AKAN BEKERJA LAGI SEPERTI BIASA.TAPI
DGN CATATAN, HANYA ...MEMBUAT SEPATU YG ...SEBELAH KANAN.
SISANYA KITA BUAT SETELAH KENAIKAN GAJI DIREALISASIKAN. TERIMA
KASIH."
48 . NENEK YANG LAGI HORNY
Suatu mlm,si nenek lewat ke dpn si kakek smbil pke baju daster tipis,sikakek ga peduli diam
az,.
Mlm brikut'y :
si nenek pke baju bikini,si kakek hanya melirik,.
Mlm brikut'y lagi :
karna kesal dah dua hari di cuekin,si nenek nekat telanjang bulat,lalu lewat depan si
kakek,melihat hal itu si kakek ...trsentak kaget,lalu b'rkata :
Nek,baju kusut blum di setrika kok di pke !!
49 . NGERUMPI
1001 HUMOR. 1 Page 18
Tiga ibu yang suka ngerumpi bertemu. Ketiganya mengeluh soal anak perempuan
mereka."Akugak nyangka Jeng," kata ibu muda yang satu, "aku menemukan
sebungkusrokok di kamar anak perempuanku. Sejak kapan dia mulai merokok
ya?""Akujuga gak nyangka Jeng," kata ibu muda satunya, "aku menemukan
sebotolminuman keras di kamar an......ak perempuanku. Sejak kapan dia mulai
minumminuman keras ya?""Ah, kalian sih masih belum apa-apa," kataibu muda
satunya lagi, "aku menemukan satu pak kondom di tassekolahnya. Sejak kapan anak
perempuanku ini ganti kelamin?"
50 . SAHABAT
Suatu hari CINTA & SAHABAT berjalan-jalan di desa Tiba-tiba CINTA terjatuh ke dalam
telaga Kenapa?
Karena CINTA itu buta
Lalu SAHABAT pun ikut terjun Kenapa?
Karena SAHABAT akan berbuat apa saja demi CINTA
Di dalam telaga CINTA pun hilang Kenapa?
Krn CINTA itu penuh misteri, mudah hilang kalau tak dijaga & sulit dicari..., apalagi
dalam telaga hati yang gelap
Sedangkan SAHABAT masih mencari-cari di mana CINTA & terus menunggu Kenapa?
Karena SAHABAT itu sejati & akan abadi selamanya...
51 . PENGEMIS
Seorang mahasiswa mewawancarai seorang pengemis yang biasa mangkal di depan
kampusnya.
Mahasiswa: "Berapa anak bapak semua?"
Pengemis:"Ada 3 orang, yang 1 di UGM, satu di UNAIR, 1 lagi di UNIBRAW".
Mahasiswa:"Wow, hebat,semua kuliah ya pak?".
Pengemis:"Ngga, semua ngemis kayak saya!".huahahaa...
52 . JAM DINDING DI NERAKA
Ada serombongan manusia yang sedang menunggu masuk di pintu neraka.
Mereka dipanggil masuk satu persatu oleh pejabat malaikat yang bertugas di sana.
Di dinding belakang tergantung puluhan jam dinding sebagaimana layaknya yang terlihat di
bandara udara saja. Tetapi ada perbedaannya dengan jam yang ada di dunia ini.
Kalau jam di dunia menunjukkan posisi waktu yang berbeda-beda untuk berbagai kota tujuan, jam
dinding di neraka juga berbeda kecepatan putarannya.
Salah seorang yang agak bingung bertanya kepada malaikat di sana mengapa hal itu terjadi.
"Oh itu, jam yang tergantung di sana menunjukkan tingkat kejujuran pejabat pemerintah yang ada
di dunia sewaktu Anda hidup."
1001 HUMOR. 1 Page 19
Sang malaikat menjelaskan, "Semakin jujur pemerintahan negara Anda, jam negara Anda disini
semakin lambat.
Sebaliknya semakin korup pejabat pemerintah negara Anda, semakin cepat pula jalannya."
"Coba lihat," kata seorang yang sedang antri kepada yang lainnya,
"jam Philipina berputar kencang. Berarti memang benar Marcos banyak korupsi tuh."
"Itu lagi, itu lagi," seru yang lainnya,
"Jam Kongo, negaranya Mobutu Seseseko berputar tidak kalah cepat dari jam Philipina."
Mereka semua terlihat menikmati pengetahuan baru itu.
Tapi mereka mencari-cari, dimana gerangan jam Indonesia.
Salah seorang dari mereka memberanikan diri menanyakan kepada malaikat tadi.
"Oh, jam Indonesia ..... Kami taruh dibelakang dapur. Sangat cocok dijadikan kipas angin!", jawab
sang malaikat
53 . LAWAN KATA
Kelas yang tadi ribut-ribut tanpa guru, kini menjadi sunyi. Guru Bahasa Indonesia yang paling
ditakuti dan disegani oleh semua murid telah masuk ke dalam kelas. Wajahnya garang seperti
harimau kelaparan.
Murid-murid: Selamat pagi, Bu Guru!
Bu Guru (dengan suara melengking): Mengapa bilang selamat pagi saja? Kalau begitu siang, sore
dan malam kalian mendoakan saya tidak selamat ya?
Murid-murid: Selamat pagi, siang dan sore Bu Guru.....
Bu guru: Kenapa panjang sekali? Tidak pernah orang mengucapkan selamat seperti itu!
Katakan saja selamat sejahtera, bukankah lebih bagus didengar dan penuh makna? Lagipula
ucapan ini meliputi semua masa dan keadaan.
Murid-murid: Selamat sejahtera Bu Guru!
Bu guru: Sama-sama, duduk! Dengar baik-baik. Hari ini Bu Guru akan menguji kalian semua
tentang lawanan kata atau antonim kata. Kalau Bu Guru sebutkan perkataannya, kalian semua
harus cepat menjawabnya dengan lawan katanya, mengerti?
Murid-murid: Mengerti Bu Guru...
Guru: Pandai!
Murid-murid: Bodoh!
Guru: Tinggi!
Murid-murid: Rendah!
Guru: Jauh!
Murid-murid: Dekat!
Guru: Berjaya!
Murid-murid: Menang!
Guru: Salah itu!
Murid-murid: Betul ini!
Guru (geram): Bodoh!
Murid-murid: Pandai!
Guru: Bukan!
Murid-murid: Ya!
Guru (mulai pusing): Oh Tuhan!
Murid-murid: Ya Hamba!
1001 HUMOR. 1 Page 20
Guru: Dengar ini...
Murid-murid: Dengar itu...
Guru: Diam!!!!!
Murid-murid: Ribut!!!!!
Guru: Itu bukan pertanyaan, bodoh!!!
Murid-murid: Ini adalah jawaban, pandai!!!
Guru: Mati aku!
Murid-murid: Hidup kami!
Guru: Saya rotan baru tau rasa!!
Murid-murid: Kita akar lama tak tau rasa!!
Guru: Malas aku ngajar kalian!
Murid-murid: Rajin kami belajar bu guru...
Guru: Kalian gila semua!!!
Murid-murid: Kami waras sebagian!
Guru: Cukup! Cukup!
Murid-murid: Kurang! Kurang!
Guru: Sudah! Sudah!
Murid-murid : Belum! Belum!
Guru: Mengapa kamu semua bodoh sekali?
Murid-murid: Sebab saya seorang pandai!
Guru: Oh! Melawan, ya??!!
Murid-murid: Oh! Mengalah, tidak??!!
Guru: Kurang ajar!
Murid-murid: Cukup ajar!
Guru: Habis aku!
Murid-murid: Kekal kamu!
Guru (putus asa): O.K. Pelajaran sudah habis!
Murid-murid: K.O. Pelajaran belum mulai!
Guru: Sudah, bodoh!
Murid-murid: Belum, pandai!
Guru: Berdiri!
Murid-murid: Duduk!
Guru: Bego kalian ini!
Murid-murid: Cerdik kami itu!
Guru: Rusak!
Murid-murid: Baik!
Guru (stres): Kamu semua ditahan siang hari ini!!!
Murid-murid: Kami sebagian dilepaskan tengah malam itu!!
Guru (stres): 66666
Murid-murid: 99999
Guru (stres): !!!!!
Murid-murid: ?????
1001 HUMOR. 1 Page 21
54 . GERBANG NERAKA DAN GADIS CANTIK
Setelah mati, Bill Gates siap2 masuk surga atau neraka.Malaikat penjaga berkata padanya, "Kau
telah elakukan hal2baik dan hal2 buruk, jadi kau sekarang bebas memilih apa mau masuk surga
atau masuk neraka, sesukamu".
Jadi Bill menengok ke surga, terlihat orang2 bernyanyi, berdoa dan menari. Lalu ia melihat ke
neraka, oh, ada banyak gadis-gadis cantik berlaridi pantai? Sungguh mengherankan neraka itu
ternyata! Tentu saja Bill Gates tidak bodoh, ia memilih masuk neraka saja!
Seminggu kemudian Malaikat melakukan inspeksi ke neraka, disana terlihat Bill Gates lagi
dimandikan air panas mendidih di dalam kolam. Ia serentak protes, "Hai malaikat, kemana gadis2
cantik tadi yang berlari-lari di pantai?"
Malaikat menyahut, "Nah, itulah pekerjaanmu dahulu, gadis2 itu kan cuma screensaver!"
55 . DIKOCOK TAMBAH TEGANG
1001 HUMOR. 1 Page 22
Waktu diliat bikin deg-deg an saat dipegang jadi makin tegang, habis dipegang dikocok tambah
tegang,
akhirnya keluar.. ah ah puas rasanyaa.. akhirnya gue dapet arisan nehh.....
56 . ORANG BODOH VS ORANG PINTAR
1. Orang bodoh sulit dapat kerja, akhirnya dia bisnis. Agar bisnisnya berhasil, tentu dia harus
rekrut orang Pintar. Walhasil Bosnya orang pintar adalah orang bodoh.
2. Orang bodoh sering melakukan kesalahan, maka dia rekrut orang pintar yang tidak pernah
salah untuk memperbaiki yang salah. Walhasil orang bodoh memerintahkan orang pintar
untuk keperluan orang bodoh.
3. Orang pintar belajar untuk mendapatkan ijazah untuk selanjutnya mendapatkan kerja.
Orang bodoh berpikir secepatnya mendapatkan uang untuk membayari proposal yang
diajukan orang pintar.
4. Orang bodoh tidak bisa membuat teks pidato, maka disuruh orang pintar untuk
membuatnya.
5. Orang Bodoh kayaknya susah untuk lulus sekolah hukum (SH). oleh karena itu orang
bodoh memerintahkan orang pintar untuk membuat undang-undangnya orang bodoh.
6. Orang bodoh biasanya jago cuap-cuap jual omongan, sementara itu orang pintar percaya.
Tapi selanjutnya orang pintar menyesal karena telah mempercayai orang bodoh. Tapi toh saat
itu orang bodoh sudah ada di atas.
7. Orang bodoh berpikir pendek untuk memutuskan sesuatu di dipikirkan panjang-panjang
oleh orang pintar, walhasil orang orang pintar menjadi staffnya orang bodoh.
8. Saat bisnis orang bodoh mengalami kelesuan, dia PHK orang-orang pintar yang berkerja.
Tapi orang-orang pintar DEMO, Walhasil orang-orang pintar "meratap-ratap" kepada orang
bodoh agar tetap di berikan pekerjaan.
9. Tapi saat bisnis orang bodoh maju, orang pinter akan menghabiskan waktu untuk bekerja
keras dengan hati senang, sementara orang bodoh menghabiskan waktu untuk bersenangsenang
dengan keluarganya.
10. Mata orang bodoh selalu mencari apa yang bisa di jadikan duit. Mata orang pintar selalu
mencari kolom lowongan perkerjaan.
11. Bill gate (Microsoft), Dell, Hendri (Ford), Thomas Alfa Edison, Liem Sioe Liong (BCA
group) adalah orang-orang Bodoh (tidak pernah dapat S1) yang kaya.
Ribuan orang-orang pintar bekerja untuk mereka. Dan puluhan ribu jiwa keluarga orang pintar
bergantung pada orang bodoh.
1001 HUMOR. 1 Page 23
PERTANYAAN:
1. Mending jadi orang pinter atau orang bodoh?
2. Pinteran mana antara orang pinter atau orang bodoh?
3. Mulia mana antara orang pinter atau orang bodoh?
4. Susah mana antara orang pinter atau orang bodoh?
KESIMPULAN:
1. Jangan lama-lama jadi orang pinter, lama-lama tidak sadar bahwa dirinya telah dibodohi
oleh orang bodoh.
2. Jadilah Orang bodoh yang pinter dari pada jadi orang pinter yang bodoh.
3. Kata kunci nya adalah "resiko" dan "berusaha", karena orang bodoh perpikir pendek
maka dia bilang resikonya kecil, selanjutnya dia berusaha agar resiko betul-betul kecil.
Orang pinter perpikir panjang maka dia bilang resikonya besar untuk selanjutnya dia tidak
akan berusaha mengambil resiko tersebut. Dan mengabdi pada orang bodoh.
57 . BURUNG
Joni seorang pengusaha separuh baya yang tinggal disebuah desa memiliki hobby memelihara
burung.
Saking hobby..., sampai-sampai jumlah burung yang dia pelihara jumlahnya sudah seratusan ekor,
baik yang harganya mulai dari ratusan ribu sampai yang puluhan juta rupiah.
Pada suatu pagi.., setelah bangun tidur dan hendak menikmati indahnya kecauan burung-burung
kesayangannya, betapa terkejutnya dia..., karena semua burung kesayangannya telah hilang.
Merasa aksi pencurian burung-burung ini sudah merupakan perbuatan yang keterlaluan, maka Joni
pun membawa masalah itu dalam pertemuan mingguan di kampungnya.
Dengan berwibawa Joni mulai mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penduduk
desa yang sudah berkumpul.
Joni : "Siapa di sini yang merasa punya burung..??"
Seluruh penduduk laki-laki segera berdiri.
Menyadari kesalahannya dalam bertanya, Joni meralat pertanyaannya:
Joni : "Bukan..., bukan itu maksud saya..., maksud saya adalah siapa yang pernah lihat
burung...??"
Seluruh penduduk wanita pun berdiri.
Menyadari pertanyaannya masih tidak tepat, dengan muka merah padam dia menyambung,
"Maaf...., sekali lagi bukan itu maksud saya..!!"
Joni pun kembali mengajukan pertanyaannya.
"Maksud saya..., siapa di antara kalian yang pernah lihat burung... yang bukan miliknya
sendiri..??!"
Separuh penduduk wanita berdiri.
Wajah Joni pun semakin merah..., dan dia mulai gugup.
"Maaf sekali lagi..., bukan ke arah itu maksud pertanyaan saya...., jadi maksud saya adalah..., siapa
yang pernah lihat burung saya..??"
Lalu... Isteri Joni pun berdiri....dan dua orang wanita lain...
1001 HUMOR. 1 Page 24
Maka kali ini wajah isteri Joni yang merah padam.
Dengan terpaksa Joni langsung ambil langkah seribu...
58 . BAPAKNYA AMIR
Bapaknya Amir punya 5 orang anak, anak pertama di berinama Kontal, anak kedua diberi nama
Kontil, anak ketiga di berinama Kontel, anak ke empat diberinama Kontul dan siapakah nama
anak kelima???? Kan... Jawabanya adalah Amir, kenapa? Sebab tadi kan udah di bilang bapaknya
Amir!!
59 . DIRAMPOK SAAT JALAN MENUJU SEKOLAH
Suatu hari Abdul datang terlambat ke kelas, kebetulan dia belum bikin PR. Ketika lagi bingung
mencari alasan, ibu guru sudah terlanjur nanya:
Ibu guru : "Abdul kenapa kamu terlambat?"
Abdul jawab sekenanya : "Saya dirampok orang di perjalanan Bu..."
Ibu guru : "Wah, gawat sekali, lalu kamu nggak apa-apa, dul..."
Abdul : "Ngak apa-apa bu..."
Ibu guru : "Lalu perampok itu ngambil duit dan barang-barang kamu nggak??"
Abdul: "Aneh lho bu, dia nggak ambil uang dan barang-barang lain... Dia cuma ngambil BUKU
PR saya..."
60 . BADRUN INGIN KAWIN
Si Badrun sudah tak sabar untuk mengutarakan keinginannya untuk kawin kepada bapaknya.
Memang bapaknya terkenal orang yang kasar dan waktu mudanya doyan kawin.
Ia takut bapaknya tidak setuju. Suatu hari ia beranikan diri untuk mengutarakannya
Badrun : “Pak, ehm... Bapak, saya mau segera kawin!”
Bapak : “Iya, dengan siapa?”
Badrun : “Dengan cewek dari Bali.”
Bapak : “Apa? Apa kamu tidak tahu Bapakmu ini 7 tahun di Bali. Jangan-jangan nanti kau malah
kawin dengan saudaramu sendri! Itukan dosa tahu!! Cari yang lain saja!”
3 Bulan kemudian...
Badrun : “Pak, kali ini tidak dari Bali tapi dari Kalimantan. Gimana Pak, boleh?”
Bapak : “Wah mati aku, Bapak malah 10 tahun disana. Jangan-jangan... ah nggak usah!”
Badrun : “Yaaa... Ah tapi nggak apa-apa. Saya punya kenalan dari Jakarta. Setuju nggak?”
Bapak : “We ladalah! Perlu kamu tahu le. Bapak ini malah 13 tahun di Jakarta terus akhirnya
ketemu ibumu. Besar kemungkinannya nanti kau kawin dengan saudaramu sendiri.”
Badrun kesal minta ampun.
Dengan putus asa ia berkata kepada ibunya.
Badrun : “Bu, saya nggak habis pikir kenapa bapak menghalangi saya kawin dengan cewek Bali,
Kalimantan, atau Jakarta. Khawatirnya dapat saudara sendiri.”
1001 HUMOR. 1 Page 25
Ibu : “Sudahlah, Drun. Kalau menurut ibu, terserah kamu mau kawin dengan cewek dari mana
saja. Dari Bali, Kalimantan atau Jakarta. Nggak usah khawatir nantinya dapat saudaramu sendiri.
Wong kamu ini juga belum tentu anak bapakmu!”
61 . SUSTER TERTIPU TUKANG KAYU
Ada tukang kayu, dia lagi benerin gereja yang udah reyot.. Karena pekerjaanya udah selesai,
biasanya si tukang mandi, dekat-dekat situlah...mungkin nggak ada kamar mandi kali ya?
Si Tukang itu nggak sadar kali bahwa ada suster yang dari tadi memperhatikan dia yang lagi
mandi.
Begitu dia berbalik, mau ambil bajunya...si Tukang kaget.
Karena si Tukang kaget..Si Suster juga ikut kaget dan berteriak kecil..
"Hah..apa itu diantara pahamu???!!"
Dengan tanpa maksud untuk mencari keuntungan, dia menjawab...
"Itu bunga, jika suster memegangnya dia akan mekar!"
Si Suster muda itu penasaran kepengen tau, lalu dia pegang yang katanya bunga itu...ck..ck..(nakal
juga) ha..ha..ha..
Si Suster berteriak..wah..lihat..dia mekar..dia mekar.."
Sambil berteriak keras-keras..lalu lari kedalam biara. Dalam biara dia ketemu dengan kepala
biaranya..dan menceritakan apa yang terjadi.
Si Kepala Biara Marah besar..sambil mengumpat habis-habisan. "Dasar Kurangajar..tukang
bohong...!!!"
Suster pun kaget "Loh emang kenapa??"
"Dia bilang itu terompet, jadi aku meniupnya!!!!"
62 . KENAPA AKU DIKATAI KUTILANG…?
Seorang suku pedalaman main ke kota, dia pinjem motor kawannya, dan dia gak pake helm waktu
di jalan raya...tiba2 ada polisi menghampiri...
"Hei, berhenti kau tidak pakai helm, kutilang kau !!!" ujar polisi..
Si Suku pedalaman itu tadi bengong,
"kenapa aku dikatai kutilang" ujarnya dalam hati.... Lalu dia berteriak pad...a ...polisi "Perkutut
kau..."
63 . MENEROBOS LAMPU MERAH
Ada seorang anak muda yg menerobos lampu merah, dgn segera pak polisi mengejarnya sampai
dapat. *polisi: kenapa kamu jalan waktu lampu merah, apa kamu tidak tau aturan lalulintas?
*anak muda: maaf pak, saya tau aturan lalulintas. Tapi tadi saya ga liat bapak ada...
*polisi: ???
64 . WARISAN
1001 HUMOR. 1 Page 26
Seorang bapak yg sedang sakit cukup parah ingin membagi warisan ke anak2nya.
Bapak : “Mamat, lo kan anak gw yg paling tua. Lo gw kasih rumah ni ma tanah 10 hektar
diblakang rumah kita.”
Mamat : “makasih pak”
Bapak : “truz lo Udin anak bontot bapak. Sawah ma kebon kita lo yg ngolah y”
Udin : “makasih pak. Udin akan olah sebaik2nya untuk kluarga kita.”
Bapak : “tapi lo bdua mesti inget. Kebon duren yg dsebelah kebon kita itu jangan lo ributkan
apalagi kalo smpe lo bdua berantem gara2 kebon itu.”
Mamat+Udin : “kenapa pak?”
Bapak : “ya kaga boleh lah. Soalnye kebon itu punya orang”
Mamat+Udin : “errrrggg”
65 . PANJANG = PINTER
Si kecil Joni sedang berwisata bersama kedua orangtuanya di pantai nudis.
Namanya juga pantai nudis, semua orang di sana tidak mengenakan sehelai benangpun di
tubuhnya.
Memperhatikan “burung” para pria yg ada di situ, si Joni bertanya kepada Ayahnya.
“Yah....kenapa itu ada yang pendek ada yang panjang sih?”
“Oooo....itu”, jawab ayahnya.
“Kalo pendek artinya orangnya bodoh, sedangkan yg panjang artinya pinter”.
Merekapun bersenang2 di pantai itu, sampai beberapa lama si Bapak sadar ibunya Joni sudah tidak
kelihatan dari tadi.
“Hei Joni, kamu lihat ibumu?”
“Lihat Yah”, jawab Joni.
“Tadi dia ketemu sama om-om, Yah, trus pergi berdua. Tapi Si Omnya lucu Yah”
“Lucu apanya?”
“Mula-mula si Om bodoh, tapi waktu ketemu Ibu, dia makin lama makin pinter!”
66 . KEPALA BOTAK
Ada 3 bayi kembar saling curhat dalam rahim IBU-nYa.
*>Bayi ke-1: "Jika Aku nanti sudah keluar dan dewasa, Aku mau jadi pegawai PLN, akan
kupasang listrik/lampu,karena dalam perut IBU ini gelap skali."
¤Bayi ke-2:"Aku mau jadi pegawai PDAM,akan kusedot cairan kotor ini untuk dibuang keluar."
¤Bayi ke-3:"Kalau Aku mau jadi POLISI..akan kutangkap bocah KEPALA BOTAK yang sering
keluar/masuk dalam rahim IBU ini,sudah ga'pernah izin, ee.. maLah meludahi mukaku.
Waaªª.. :) kaaªªª.. =D kaaaªªªkkk.
67 . INFO BAHASA INDONESIA
1001 HUMOR. 1 Page 27
Ternyata Bahasa Indonesia itu tidak semudah seperti yang dibayangkan, coba lihat nih..
naik = keatas,
turun = kebawah,
mundur = kebelakang,
maju = kedepan,
masuk = kedalam,
Nah sekarang kalo KELUAR=..........???
Selamat Berpikir. Apabila timbul gejala kepala pusing, perut mual, itu tandanya anda BELUM
SARAPAN.. hehehe.. Segera periksakan diri anda ke warung terdekat..
68 . DITANYA MALAIKAT
Di akhirat ada 2 cewe di tanya oleh malaikat
malaikat bertanya::"pernah selingkuh...?"
cewe 1 menjawab "tidak".
malaikat menjawab:"nih kunci surga.
cewe ke 2:"kalo aku sering banget habis enak sih..."
malaikat menjawab:Hmmm...nih kunci kamar saya!".
69 . KALAU ADA ORANG KUMISAN
Ada ibu2 bilang pd anaknya,,Anton kamu disni aja..ibu mau manjat..tapi Anton liat2 kalow ada
orang kumisan,blang ama ibu..ketika ibunya diates pohon..anton blang.ibu ibu ada oRang
kumisan..mana kata ibu..itu diatas...ahhh kamu anton...maci kecil udah ganjen.!!!wkwkwk
70 . KALAU PENJAHAT GAK ADA
Seorang guru bertanya pada siswanya, RUSIDI apa cita2mu nanti..?
Dengan tegas RUSIDI menjwab ABRI pak, bagus jawab pak guru.
Kamu HENDRA tanya pak guru pada hendra,..?
Dengan tegas pula hendra menjawab POLISI pak guru.
Bagus jawab pak gru lagi.
Kamu FIKRI....? JAKSA pak guru dengan tak kalah tegasnya.
Bagus coba kamu CHELSE....? HAKIM pak guru,
bgus2 ternyata sungguh mulia cta2 klian.
Oh ya kmu ANTON apa cita2mu ? dengan tak kalah tgasnya dia bnding tman2ny PENJAHAT
PAK GURU.
Gru trsbt sngat terkejut mendengar jawban ANTON,maka pak guru langsung berkata, ANTON....
Dimana2 cita2 itu yung bagus2 liat temen mu tadi ada yang pengen jadi polisi,abri,jaksa, hakim,
tapi kenapa kamu malah jadi pengen jadi penjahat maksudnya apa?
Dengan santai ANTON menjawab, pak guru ini aneh la kerja mereka semua apa pak guru...?
Kalau penjahatnya nggak ada. Pak guru..????
1001 HUMOR. 1 Page 28
71 . POLISI TANGKAP PELACUR
Seorang polisi menangkap seorang pelacur
Pelacur :"saya tidak menjual seks,pak!"
Polisi :"lalu,apa yang kamu lakukan sekarang?"
Pelacur :"saya cuma jual kondom dan menawarkan demo gratis"
72 . TUSUK GIGI KENAPA DIMAKAN
anak deso sukses dikota, bawa ortunya makan di restoran
ortu : warung makannya kayak istana nduk
anak : pokoke babe ikutin saya aja biar nggak kikuk
selesai makan.............
anak : be gimana tadi makanannya enak nggak??
ortu : enak nduk, tapi yg terakhir kok rasa kayu
anak : yg mana be????
ortu : itu yg tajam2 makannya mulut ditutup pake tangan
anak : aduh beee itu tusuk gigi kenapa dimakan???
ortu : @@@???
73 . HARLEY DAVIDSON BARU
Soleh ngndarain mtor Harley Davidson yang baru dibelinya dengan kcpatan tnggi skali sampaisampai
lampu merahpun di trobos.Soleh lalu teriak ke pengendara mobil BMW.
Soleh:”woi...lo punya motor Harley ga?”
Pngmudi BMW:”BLAGU LO!!” sambil ngebut ngedahuluin Soleh.
Lalu gak lama kemudian Soleh nyusul lagi.
Soleh:”WOI....LO PUNYA MOTOR HARLEY GA??”
Pengndara BMW:”NORAK LO” sambil ngebut lagg.Lalu Soleh ngejar BMW itu smpe2 di nabrak
gerobak.Gak lama kemudian BMW itu berhenti di depan Soleh.
Pngndara BMW:”makanya kalo punya motor Harley jangan blagu n norak gitu.Mang enak lo...”
Soleh:”gw buknnye blagu atau norak.Gw nanya ma lo. Lo punya motor Harley gak?Kalo lo pnya
gw pengin nanya remnya dimana?
Pengendara BMW : erggg.....
74 . 10 FAKTA TERLUCU
1. Coca cola dulu berwarna hijau
2. Nama yang paling umum digunakan didunia adalah Mohammed
3. Otot terkuat yang ada dibadan kita adalah lidah
4. Perempuan ngedip 2x lebih banyak dari pd laki2
5. Setiap manusia tidak dapat menjilat siku tangannya sndri
1001 HUMOR. 1 Page 29
6. 111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321
7. Secara fisik, setiap babi tidak bisa melihat kelangit
8. Siput bisa tidur slma 3 tahun
9. 99% orang yg membaca tulisan ini pasti mencoba mengalikan fakta no. 6
10. Dan akhirnya, 99% orang yg baca tulisan ini pasti mencoba menjilat siku ha...haa..ha
75 . PUISI KEPADA JERAWAT
Jerawat ooh jerawat
Kau tmbuh sbur menutupi jidat
Kau buat mukaku terasa pekat
Jk ku pijat mukaku lgsg pucat
Jerawat ooh jerawat
Krn kau hr2 ku terasa berat
Krn kau muka ku sprt tak terawat
Jk ku brkaca ingin rsnya cermin ku sikat
Jerawat ooh jerawat
Kau trs brtmbh seolah menjerat
Kau bs menyebabkan aku brbuat nekat
Jk ku biarkan mukaku pasti sekarat
Jerawat ooh jerawat
Kini tampangku semakin berkarat
Kupencet satu timbul empat
Kupencet dijidat timbul dipantat
Dasar jerawat!!!!!!
76 . LURUS JALAN TERUS
Di sebuah ruas jalan protokol Jakarta Pusat, terpasang rambu-rambu Lalu Lintas yang bertuliskan
LURUS JALAN TERUS! Ketika seorang pemuda pengendara sepeda motor melaju kencang di
jalan tersebut, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor di depannya yang menghentikan motornya
secara mendadak. Akibatnya, si pemuda ini pun harus menghentikan motornya segera untuk
menghindari tertabraknya motornya dengan pengendara di depannya itu! Dia pun mulai turun dari
motornya menghampiri si pengendara itu dan berkata, "Hei Mas, kenapa kamu berhenti mendadak
di depan saya? Itu bisa membahayakan saya tahu! Baca tuh rambu-rambu di sana, LURUS
JALAN TERUS!" kata si pria muda itu dengan nada kesal. Sesaat kemudian, "Maaf Mas!" jawab
si pengendara sepeda motor sambil membuka helmnya, "Saya khan keriting, Mas!"
77.KETEMU CEWEK CANTIK
1001 HUMOR. 1 Page 30
@Adik : hoooam..kak..!
@kakak : knapa..
@adik : aku ketemu cewek cantik..
@kakak : masa sih..?
@adik : iya..matanya,bibirnya,bodynya,wuii..sip deh!!
@kakak : trus..namanya siapa?
@adik : justru itu..tadi keburu bangun..akhirnya lupa deh tanya namanya..
@kakak : %*£¥%..dasar tukang menghayal..!! Cepat tidur lagi..jgn lupa tanya siapa namanya..
78.BABI NGEPET
di hutan ada rapat masalah korupsi anggota rapatnya adalah sapi,kambing,babi,macan,harimau,dan
gagak yg mimpin itu singa rapatnya di mulai jam 20.00.
ketika rapat di mulai singa:’’baiklah rapat sudah bisa kita mulai’’
sapi,kambing,macan,harimau,gagak menjawab:”belum pak”
singa:”kenapa?”
smua yang hadir menjawab:”tidak tau pak.”
akhirnya ada yg tau babi ada di mana, dia adalah kelelawar
kelelawar:”saya tadi liat dia lagi ngepet pak.”
anggota rapat menjawab:”masak.”
kelelawar:”masak babi gak bisa masak pak.”
singa:”maksud saya bener apa enggak.”
kelelawar:”ooooo saya kan enggak ngerjakan apa-apa pak.”
singa:”ngomong sama kamu bkin marah ya.”
tak lama kemudian babi datang
babi:”maaf saya telat.”
gagak:”km kok telat bab.”
babi:”ya aku tadi hbs ngepet.”
79 . JANGAN BERHENTI
Mama : Udah berapa kali mama bilang ama qm klo ada cowo yg mencium bibir mu katakan
JANGAN !!! Klo ada cowo yg memegang payudara mu katakan BERHENTI !!!
Anak : Tapi ma,.. Dia melakukannya 2 hal tsb secara bersamaan.. jdi ya aq bilang,.. JANGAN
BERHENTI !
80.INDONESIA YANG PALING CEPAT
Suatu hr brkmpllah pr duta wsta dr brbagai negara utk mempresentasikan bgunan 7 keajaiban
dunia dlm kategori bgunan trcpt:
Mesir : "Dahulu bgsa km membgn sbuah piramida yg megah slma 50 th"
Cina : "Haia lu klh bangsa gue bgn tmbok cina ckp 10 th"
India : "Nehi...nehi...nehi..,kalian smua msh klh km bgn tajmahal ckp 5 th"
Belanda : "Nei kalian klh smua km ni banun dump ckp sbln"
1001 HUMOR. 1 Page 31
Indonesia : "Bah..semua klamaan bgsa km bgn 1000 candi Prambanan ckp hanya smlm"
Mesir,cina,india,belanda : Haaa...???
81.REG SPASI WAREG
Aktifkan pi-RING nada perut anda, Raih diskon 10% ketik:LAPER kirim ke perut anda.(Rp7000,-
+termasuk es teh).untuk stop ktik :WAREG..info hubungi warung makan terdekat.dilarang
hutang!!
82.ANAK SD PATAH HATI
Si Anto adalah anak SD kelas satu.
Dia punya satu teman sekolah namanya Clara....si Clara cantik dan manis.
Singkat cerita, si Anto jatuh hati pada si Clara..., ternyata Clara juga punya hati pada si Anto.
Suatu hari, karena nggak tahan lagi, si Anto berkata kepada si Clara,
"Clara, aku suka kepadamu. Sayang kita masih kecil.....bila nanti kita udah dewasa, kita menikah
ya...?!"
Dengan wajah yang memerah merona, si Clara menjawab,
"Anto, bukannya aku menolak....aku sih mau aja...Tapi dalam keluarga kami,kami hanya menikah
sesama kerabat saja. Paman menikah dengan bibi, kakek menikah dengan nenek, dan bahkan papa
menikah dengan mama......padahal kan kamu bukan kerabat aku Anto."
Mendengar jawaban si Clara, si Anto patah hati....
83 . MEMILIH CEWEK
Seorang cowok sedang berusaha mencari seorang istri. dalam usahanya ini, die kencan ama 3
orang cewe sekaligus sekalian menyeleksinya. untuk nyeleksinya, setiap cewe dikasih 50 jt rupiah,
terus dia nyeleksi lewat cara cewe itu menghabiskan uangnya....
Cewe Pertama langsung ke salon, beli peralatan salon terbaik, abis itu dia kebutik dan beli baju
yang mahal dan bagus, terus cewe ini juga beli aksesoris mahal ama perhiasan juga. kelar make
over, si cewe dateng ke cowo dan bilang dia melakukan ini karena dia mencintai cowo itu.
Cewe Kedua pergi ke mall untuk membelikan sang cowok hadiah macam, peralatan golf,
komputer, ama baju-baju bagus buat Si Cowo. pas ngasih hadiah ini Sang Cewe bilang dia
melakukan ini karena dia mencintai Si Cowo..
Cewe Ketiga rada gokil, dia menginvestasikan uang itu kepasar saham. hasilnya uang itu berlipat
ganda. ia mengembalikan uang itu ke si cowo dan bahkan uang hasil penggandan uang yang
dikasih cowo diinvestasikan lagi atas nama cowo sebagai investor. si cewe melakukan ini karena
dia ingin masa depan mereka terjamin dan karena ia sangat mencintai si cowo.
Si Cowo kemudian berpikir lama. dia bingung harus memilih yang mana. setelah bertapa 2 bulan.
ia akhirnya memilih cewe ke 3. alasannya simpel: cewe ketiga berdada paling besar.
1001 HUMOR. 1 Page 32
84 . TIPS CEWEK STRESS ZONE
HARD-DISK GIRLS
Cewek jenis ini akan mengingat semua hal, SELAMANYA
RAM GIRLS
Cewek jenis ini akan langsung melupakan mu, pada saat kamu melepaskannya.
WINDOWS GIRLS
Semua tahu cewek jenis ini tidak dapat melakukan semua dengan benar, tapi kita tidak dapat hidup
tanpanya.
SCREEN SAVER GIRLS
Cewek jenis ini bagus hanya untuk bersenang senang saja
INTERNET GIRLS
Biasanya susah di akses, dan mudah putus hubungan (Disconnected)
SERVER GIRLS
Selalu sibuk bila kita membutuhkannya
MULTIMEDIA GIRLS
Cewek jenis ini bisa membuat hal buruk menjadi indah
CD-ROM GIRLS
Selalu lebih cepat dan cepat
E-MAIL GIRLS
Setiap sepuluh kalimat yang diucapkannya, delapan kalimat adalah bohong
VIRUS GIRLS
Cewek jenis ini bila kita tidak memerlukannya dia datang, dia meng-Install dirinya dan
menggunakan semua sumber sumber yang ada. Jika kita berusaha meng- Un-install, kita akan
kehilangan semuanya, Jika kita tidak berusaha untuk meng Un-Installnya maka kita pun akan
kehilangan juga...cewek jenis ini biasa juga dikenal dengan istilah... ISTRI
85 . DO’A MINTA JODOH
Ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah...
Tapi kalau bukan jodohku, Jodohkanlah....
Jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikanlah kami jodoh...
Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapet jodoh yang lain, selain aku...
“ Ya Tuhan, kalau dia tidak bisa di jodohkan denganku, jangan sampai
dia dapet jodoh yang lain, biarkan dia tidak berjodoh sama seperti diriku...
Dan saat dia telah tidak memiliki jodoh, jodohkanlah kami kembali...
“ Ya Tuhan, kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah! Jodohkanlah denganku....
Jika dia tetap menjadi jodoh orang lain, biar orang lain itu ketemu
jodoh dengan yang lain dan kemudian Jodohkan kembali dia dengan ku ...
Amin
NB: Maafkan hamba-Mu karna telah memojokkanmu ya Tuhan, habis bagaimana lagi, hamba-Mu
ini sudah kepepet!!
86 . SALESMAN SOK
1001 HUMOR. 1 Page 33
Seorang salesman alat penghisap debu menuju ke sebuah rumah. Diketuknya pintu depan.
Sebelum sempat nyonya rumah itu berkata sepatah katapun, ia menghamburkan segala macam
kotoran ke karpet ruang tamu.
"Nyonya," katanya, "Saya yakin akan kemampuan mesin ini. Karpet ini akan bersih kembali
dalam sekejap. Jika nanti masih ada kotoran yang tertinggal, saya bersedia memakannya." "Kalau
begitu," kata nyonya itu,"Mulailah makan. Kami belum punya listrik."
87.ADAM DAN HENRY FORD
Ketika Henry Ford meninggal dunia dan sampai disurga. Dipintu gerbang disambut oleh malaikat,
"karena anda adalah orang yang baik dan ciptaan anda mobil Ford, telah merubah dunia sebagai
hadiahnya anda boleh memilih tinggal disurga ini bersama siapa saja."
Ford : " Terima kasih. Saya memilih untuk tinggal bersama Adam, orang pertama ".
Ketika bertemu dengan Adam,
Ford bertanya : " Bukankah anda yang menciptakan wanita ? "
Adam menjawab : " ya ".
Ford : " Design ciptaan anda banyak cacatnya "
1. Terlalu banyak tonjolan-tonjolannya.
2. Berisik.
3. Body belakang goyangnya terlalu banyak.
4. Tempat pemasukan terlalu dekat dengan tempat pembuangan.
Adam : " Tunggu dulu. Coba saya lihat dulu ke komputer ".
Adam lalu mengetikkan beberapa perintah ke komputer. Dan beberapa saat kemudian keluar
hasilnya.
Adam : " Ya, memang ada beberapa kelemahan dalam design saya.
Tetapi menurut data dikomputer ternyata lebih banyak laki-laki yang mengendarai ciptaan saya
daripada mobil Ford ".
88 . KENAPA KITA MENJADI BODOH…?
> > Kalau dilihat dari logika, sebenarnya bukan salah sang mahasiswa bila ia tidak lulus ujian,
belajar pun tidak sempat....
> > Tahukah Anda, setahun itu hanya terdapat 365 hari? Yang kita tahu sebagai tahun akademik
siswa....Kita hitung!
> > Hari Minggu; 52 hari dalam setahun, Anda pasti tahu kalau hari minggu adalah untuk istirahat.
Hari tersisa tinggal 313.
> > Hari Libur (Nasional maupun Internasional); Tak kurang dari 13 hari libur setahun. Hari
tersisa tinggal 300.
1001 HUMOR. 1 Page 34
> > Liburan sekolah; Jelas semua siswa akan berlibur dan tidak akan belajar, Biasanya sekitar 2
bulan lebih, anggaplah sekitar 60 hari. Hari tersisa tinggal 240.
> > TIDUR 8 Jam sehari untuk kesehatan; berarti 120 hari terpakai. Hari tersisa tinggal 120.
> > Tentu kita beribadah kan? Paling tidak 1-2 jam kita beribadah, kita alokasikan 25 hari dalam
setahun. Hari tersisa tinggal 95.
> > BERMAIN yang juga baik untuk kesegaran dan kesehatan, paling tidak memerlukan 1 jam
sehari. Terpakai lagi 15 hari. Hari tersisa tinggal 80.
> > MAKAN! Paling tidak selama satu hari kita habiskan 2 jam untuk makan/minum (makan pagi,
siang, sore), hilang lagi 30 hari. Hari tersisa tinggal 50.
> > Jangan lupakan, Manusia adalah makhluk sosial, butuh berinteraksi dengan orang lain, kita
ambil 1 jam perhari untuk berbicara. 15 hari terpakai lagi. Hari tersisa tinggal 35.
> > Kita pun bisa sakit; paling tidak 5 hari dalam setahun, sudah cukup mewakili. Hari tersisa
tinggal 30.
> > Ujian itu sendiri biasanya dilaksanakan selama 2 minggu per semester berarti, 24 hari sudah
teralokasi untuk ujian. Hari tersisa tinggal 6.
> > Nonton dan jalan-jalan paling tidak 5 hari dalam setahun. Hari tersisa tinggal 1 hari.
> > Satu hari yang sisa itu kan HARI ULANG TAHUN ! “Masa belajar sih?”
NAH..BERALASAN KAN KALO KITA SEKARANG MENJADI BODOH..??? NGGAK ADA
WAKTU BELAJAR SIH.
89 . TERLIHAT PANJANG
Seorang pria pekerja di sebuah perusahaan komputer ditugaskan keluar kota.
Ternyata di sana ia memutuskan untuk tinggal dan menjadi bagian dari sebuah koloni orang-orang
telanjang.
Suatu hari, ia mendapat surat dari ibunya yang memintanya mengirimkan foto dirinya yang paling
baru. “Wah, malu berat nih,”demikian pikirnya kalau sampai ibunya melihatnya bugil dan
mengetahui ia tinggal di koloni tersebut.
Namun ia tak kehilangan akal.
Dikirimkannya foto dirinya satu badan penuh yang digunting bagian bawahnya.
Selang beberapa hari kemudian ternyata gantian neneknya mengirimkannya surat dengan
permintaan yang sama.
Ia pun melakukan hal yang sama, mengirimkan foto setengah badannya.
Namun secara tidak sengaja,yang dikirimkan malah foto yang memperlihatkan bagian bawah
tubuhnya.
1001 HUMOR. 1 Page 35
Pria tersebut sempat merasa gundah dan merasa malu, membayangkan bagian tubuhnya yang
bakal dilihat sang nenek.
Tapi sesaat kemudian ia teringat bahwa penglihatan neneknya sudah agak kabur.
“Ah, paling nggak diperhatiin..” pikirnya.
Beberapa minggu kemudian ia menerima balasan dari neneknya.
“Terimakasih atas fotonya yang bagus, cucuku. Cuma nenek minta kamu untuk mengubah gaya
rambutmu...modelnya membuat hidungmu kelihatan terlalu panjang.”
90.SEPERTI BAYI
Sepasang kekasih yang hendak menikah sedang berkencan.
Cewek berbisik pada kekasihnya, "Sekarang waktunya kita saling jujur agar kelak kita tidak
kecewa."
Cowok mengangguk. "Sesungguhnya dada saya rata.. seperti papan... kalau kau tidak suka katakan
saja. Kita bisa batalkan rencana pernikahan ini.
Saya siap menghadapinya", kata cewek.
Cowok dengan lemah lembut menjawab, "Itu tidak masalah. Bagiku seks bukanlah hal yang
penting. Tetapi cinta kasih" Cewek pun lega mendengarkannya.
"Saya juga perlu mengatakan sesuatu sejujurnya padamu.", sambut cowok.
Cewek mengangguk tersenyum. "Sesungguhnya 'anu' saya seperti bayi...", kata cowok.
"Sstt... sudahlah itu tidak soal, bagiku seks bukanlah hal yang penting. Tetapi cinta kasih.", sahut
cewek.
Cowok pun lega mendengarkannya.
Malam pengantin tiba. Cewek mulai membuka baju dan tampaklah dadanya yang memang...
memang... benar-benar rata.
Cowok hanya tersenyum melihatnya.
Kemudian cowok mulai membuka celananya sehingga tampaklah 'anu'nya.
Melihat itu cewek menjerit dan pingsan.
Setelah siuman si cewek bertanya, "Kau katakan punyamu seperti bayi...?"
"Yah memang seperti bayi, panjang 40 cm dan berat 3 kg"
91 . HO – OH
Seorang turis dari amerika sampai disebuah jalan di jakarta bertanya kepada tukang rokok yg sdg
melayani penjual "apa ini jalan sudirman?" dijawab "ho..oh !", bingung dengan jawabannya dia
bertanya lagi kepada polisi yg sedang mengatur lalulintas "apa ini jalan sudirman ?" dijawab oleh
polisi "betul !". Karena bingung mendapat jawaban yg berbeda akhirnya dia bertanya kepada
seorang pemuda yg melintas yg kebetulan mengenakan dasi, "apa ini jalan sudirman ?", dijawab
oleh pemuda itu "Benar !"
semakin bingung mendapat 3 jawaban yg berbeda, lalu dia tanya mengapa waktu tanya tukang
rokok dijawab "Ho..oh !" lalu tanya polisi dijawab "betul !" sekarang kamu jawab "benar!". Si
pemuda tertegun sejenak lalu dia berkata " oooh begni.. kalau anda bertanya kepada orang yg
tamat SD maka jawabannya adalah Ho..oh ! , kalau bertanya kpd tamatan SMA maka jawabannya
1001 HUMOR. 1 Page 36
adalah betul! sedangkan kalau bertanya kepada tamatan universitas maka jawabannya adalah benar
!.
Si bule mengangguk dan akhirnya bertanya jadi anda ini adalah seorang sarjana?, si pemuda
dengan spontan menjawab HO...OH !
92.NAMA-NAMA KOTA / NEGARA DAN ARTINYA
H.O.L.L.A.N. D
Hope Our Love Lasts And Never Dies
I.T.A.L.Y.
I Trust And Love You
L.I.B.Y.A.
Love Is Beautiful ; You Also
F.R.A.N.C.E.
Friendships Remain And Never Can End
C.H.I.N.A.
Come Here….. I Need Affection
B.U.R.M.A.
Between Us, Remember Me Always
N.E.P.A.L.
Never Ever Part As Lovers
I.N.D.I.A.
I Nearly Died In Adoration
K.E.N.Y.A
Keep Everything Nice, Yet Arousing
C.A.N.A.D.A.
Cute And Naughty Action that developed into
attraction
K.O.R.E.A.
Keep Optimistic Regardless of Every adversity
E.G.Y.P.T.
Everything’s Great, You Pretty Thing !
1001 HUMOR. 1 Page 37
M.A.N.I.L.A.
May All Nights Inspire Love Always
P.E.R.U.
Phorget (Forget) Everyone… Remember Us
T.H.A.I.L.A. N.D.
Totally Happy, Always In Love And Never Dull
J.A.K.A.R.T. A
Jambret Ada, Koruptor Ada, Rampok Tentu Ada
93 . SAMA-SAMA KELEBIHAN
Seorang teknisi komputer mengeluh lantaran ‘telur’ di burungnya jumlahnya sampai tiga buah.
Lalu ia pun mendatangi seorang dokter spesialis.
“Dok,saya punya keluhan nih. Tapi saya agak malu mengatakannya.”
“O, jangan malu-malu. Daripada nanti nggak bisa disembuhkan,” kata dokter.
Teknisi komputer itupun lalu berpikir keras untuk menyusun kalimat yang tidak terlalu vulgar.
Sebentar kemudian ia berkata,
“Begini, dok. ‘Telur’ burung kepunyaan saya kalau ditambahkan dengan kepunyaan dokter,
jumlahnya bukan empat tapi lima,” kata teknisi dengan muka agak memerah.
“Walah begitu saja kok pakai malu. Jangan khawatir. Kalau punya Anda dijumlah dengan punya
saya jumlahnya bukan lima kok, tapi tujuh.”
94.LAKI-LAKI PERKASA
Ada sepasang kekasih sedang berduaan,dan si cewek bangga mendapatkan cowok seperti doinya
tersebut,badan macho dan muka cool abis.dan yang dibayangkan si cewek adalah tentu dia sangat
perkasa di saat jadi suaminya kelak.
inilah ceritanya :
ce: bang benar hanya aku kekasihmu...??????.
co: benar dik...
ce: oh bahagianya aku.....
co: akupun demikian sayang......
ce: abang tentu sangat perkasa di tempat tidur ya......
co: Memang dik sudah banyak buktinya, tanya saja si ratih, lina, dita, tante sofi, tante lola, tante
siska......
ce: (lalu jatuh pingsan........ )
co: ......................????????????????
95 . BEST BEFORE
1001 HUMOR. 1 Page 38
Pada suatu hari, seorang pemuda memasuki sebuah toko yang dijaga oleh seorang pria setengah
baya. Pemuda itu melihat beberapa mi instan yang dilabel murah dan melihat keganjilan disitu.
Pemuda : “Paman, mi instan ini best beforenya sudah lewat 1 bulan kok masih dijual juga?”
Paman : “Itu kan best before, bulan ini masih better, terus bulan depan masih good. Jadi tidak
masalah untuk dijual...”
Pemuda : “???”
96 . SUAMI TERHEBAT
Tiga orang wanita saling membanggakan kehebatan dan keperkasaan suami mereka.
Wanita pertama bersuamikan seorang pengusaha sukses dan berkepribadian yang dipuja banyak
wanita.
Wanita kedua bersuamikan seorang olahragawan berkelas yang banyak memecahkan rekor.
Sedang wanita ketiga bersuamikan seorang programer komputer.
“Suamiku seperti sebuah Roll’s Royce. Tenang, tetapi nyaman dan menghanyutkan,” kata wanita
pertama.
Kata wanita kedua, “Suamiku seperti sebuah Porsche. Cepat, kuat, dan bertenaga.”
Wanita ketiga menimpali dengan kalem, Suamiku seorang lelaki teliti dan perhatian.
Dia memperlakukan aku seperti sebuah software ciptaannya.
Setiap kali dia mencobanya, dia akan mencoba lagi, dan mencoba lagi hingga benar-benar puas.”
97 . SIAPA YANG JAGA
Seorang wiraswastawan tua terbaring lemah di rumah sakit.
Suatu ketika ia merasakan saat akhirnya sudah dekat.
Ia berniat membagikan wasiat kepada anak-anaknya.
“Warni, kamu dengar,sayangku?” kata si Pak Tua sambil terbaring lemah.
“Aku di sini sayang,” jawab istrinya.
“Zaenab, kamu datang anakku manis?” tanyanya mencari-cari anak tertuanya.
“Ya Ayah, jangan khawatir,Enab ada di sisi Ayahanda,” jawabnya.
Boim, kamu datang juga?” tanyanya kepada anak kedua.
“Tentu Ayah,” jawab Boim.
“Lela, Jimun, kalian juga datang semua?” tanyanya dengan suara makin lemah.
“Ya, Ayah, kami semua datang,” hibur kedua anak terakhirnya tersebut.
Tiba-tiba sang orang tua bangkit dengan tegang,
“Wuadduh, lalu kalau semua di sini, siapa yang jaga warnet kitaaa?” teriak si orang tua dengan
panik.
98 . PAKAI SARUNG
Di sebuah desa tinggal sepasang kekasih. Sang gadis sedih, sebab setiap kali kekasihnya datang
apel, sang kekasih selalu menggunakan sarung, maklum di desa.
Akhirnya gadis itu mengutarakan kesedihannya, "Mas, kalo dateng ke rumah, jangan pake sarung
dong..., malu kan sama bapak".
Akhirnya sang kekasih menyanggupi; " Iya dech, besok mas mau beli bahan celana."
Sesudah beli bahan celana, pemuda itu ke tukang jahit untuk menjahitkan bahan celananya.
1001 HUMOR. 1 Page 39
Pada hari yang dijanjikan, pemuda itu kembali ke tukang jahit untuk mengambil celana yang
sudah jadi.
Kata tukang jahit; "Mas..., celananya sudah jadi. Masih ada sisa bahan 1/2 meter lagi. Dibawa
pulang aja yaaa....".
Pemuda itu senang, jadi juga celananya, pikirnya.
Dia pulang,dan sore harinya langsung apel ke rumah sang kekasih untuk pamer celana barunya.
Dia gunakan celana itu. Tapi karena kebiasaan, dia juga tetap menggunakan sarungnya.
Di tengah perjalanan, sang pemuda sakit perut.
Karena tidak tahan, akhirnya dia ke WC umum.
Segera setelah selesai buang hajat, dia terburu-buru menggunakan sarungnya, dan lupa
menggunakan celana barunya.
Ketika tiba dirumah sang kekasih, si gadis berkata;
"Lho ..Mas, kok masih pake sarung, katanya mau pake celana".
Dengan cekatan si pemuda mengangkat sarungnya sambil berkata;
"Nih.. lihat, Mas pake celana baru".
Seketika itu si gadis menjerit ;
"Ihhhhh..., panjang amat..."
Dengan tersenyum bangga si pemuda menjawab;
"Iya nih...panjang. Di rumah juga masih ada 1/2 meter lagi"...
99 . PESAWAT TEMPUR INDONESIA
Perang Dunia Ke III
Jaman Perang Dunia ke III, Amerika merupakan suatu negara yang menjadi sasaran gempuran
negara-negara lain. Yang pertama kali menggempur adalah negara Rusia, ketika pesawat tempur
Rusia datang, prajurit Amerika bertariak, "Jendral pesawat musuh datang..!". Sang jendral
memberi perintah, "Tembak!". Datang lagi pesawat tempur dari negara-negara lain, sang jendral
memberi perintah untuk menembak.
Terakhir datang pesawat tempur dari INDONESIA, pasukan Amerika teriak lagi, "Jendral pesawat
Indonesia datang...!". "Jangan tembak!", perintah sang jendral. Prajurit bingung lalu bertanya,
"Kok ngga boleh ditembak...???". Sang jendral dengan enteng menjawab, "ENTAR JUGA
JATUH SENDIRI!".
100 . BERLUTUT
“Edi, kasih gua minuman yang paling keras!” teriak Eko di sebuah bar.
“Gua barusan berantem lagi sama bini gua.”
“Terus, kali ini gimana akhir ceritanya?” tanya Edi si bartender setengah nggak berselera
mendengarkan cerita Eko.
“Seusai berantem, bini gua mendatangi gua dan berlutut...” kata Eko sambil nenggak minuman.
“Waahhh...hebat lu, tumben-tumbenan kejadiannya kayak gini. Terus dia bilang apa?”
“Dia memaki-maki gua dan menyuruh gua keluar dari kolong tempat tidur!”
1001 HUMOR. 1 Page 40


101 . BU GURU DAN MURID
Di kelas 1 sebuah Sekolah Dasar sedang ada absen kelas…
Guru: “Nana Yuliani!”
Nana: “Saya, Bu!”
Guru: “David Hutagalung!”
David: “Saya, Bu!”
Guru: “Tono Surtono M!”
Tono: “Saya, Bu!”
Guru: “Tono, tolong sini sebentar…”
Tono: “Kenapa, Bu Guru?”
Guru: “Ibu agak nggak suka sama nama kamu. Kalo udah Tono, jangan
pake Surtono lagi. Jadinya aneh. Bilangin itu ke bapak kamu, ya!?”
Tono: “Iya, Bu!”
Guru: “Ngomong-ngomong, M-nya itu singkatan dari apa?”
Tono: “Martono, Bu!”
102 . MESRA
Sepasang kakek-nenek datang kerestoran Mc Donald dengan saling menuntun.
Mereka duduk disebuah bangku panjang berdua, disampingku.
Si kakek segera berdiri dan memesan makanan, sebuah hamburger, seporsi kentang goreng dan
segelas minuman.
Setelah itu kembali duduk, membagi hamburger jadi 2 bagian, menghitung kentang goreng dengan
cermat dan membagi adil dengan si nenek, kemudian mengambil dua sedotan, menaruh gelas
minuman tepat ditengah meja.
Aku memperhatikan tingkah sepasang kakek-nenek itu dengan salut & kagum, pikirku... "Wah
sudah tua-tua begitu masih bisa saling berbagi & mengasihi.... sungguh patut dijadikan contoh..."
Si kakek kemudian mulai makan bagiannya, sementara si nenek hanya memperhatikan.
Akupun merasa kasian, akhirnya mendekat sembari menyodorkan kentangku yang Super Size dan
berkata:
"Kek ambillah ini..." Si Kakek jawab: "Tidak usyah terima kasih..kami selalu berbagi makanan
yang sama".
Sampai si kakek selesai makan, mengelap mulut dengan tissue, si nenek masih saja menunggu
tanpa menyentuh makanan bagiannya.
Akupun mendekat lagi, kali ini berkata: "Nek, boleh saya belikan makanan yang lain, mungkin
nenek tidak suka yang ini?"
Si Nenek jawab: "Tidak terimakasih.."
Lalu Aku bertanya lagi, "Kalau begitu kenapa makanannya tidak dimakan, katanya kalian suka
berbagi?"
Kata si Nenek, "SAYA SEDANG MENUNGGU GIGI... GANTIAN SAMA KAKEK!!"
103 . SEEKOR KODOK DAN SEORANG PROGRAMMER
1001 HUMOR. 2 Page 1
Seorang laki-laki sedang berjalan menyeberangi sawah.
Tiba-tiba ada seekor kodok memanggilnya dan berkata,
“Kalau Anda mau mencium saya, saya akan menjelma menjadi seorang putri cantik.” Laki-laki
tadi berhenti. Ia mengambil kodok tadi dan memasukkannya ke kantongnya. Ia pun berjalan lagi.
Sesaat kemudian kodok tadi berkata,
“Jika Anda mencium saya, saya akan menjelma menjadi putri cantik, dan saya akan menceritakan
pada semua orang tentang kepahlawanan dan kejantanan Anda.”
Laki-laki itu pun mengeluarkan si kodok, tersenyum padanya, lalu mengembalikannya lagi ke
kantongnya.
Ia berjalan lagi.
Sesaat kemudian kodok itu pun kembali berkata,
“Jika Anda mencium saya dan saya kembali menjadi seorang putri, saya akan menjadi teman
kencan Anda selama seminggu penuh.”
Lagi-lagi ia melihat si kodok, namun sesaat ia pun memasukkannya lagi.
Sekali lagi si kodok merayu, “Baiklah, baiklah.Ciumlah saya, dan saya akan menemani Anda
selama setahun dan akan melakukan apapun yang Anda minta.”
Ketika ternyata si laki-laki hanya melakukan hal yang sama, si kodok menjadi sewot,
“Hey Mas, Anda ini punya kelainan, ya? Kan saya sudah bilang saya ini sebenarnya seorang putri
cantik dan saya akan melakukan segala keinginanmu.”
Akhirnya si laki-laki itu menjawab, “Kodok,saya ini seorang programer yang sibuk. Nggak ada
waktu buat begituan. Makanya kamu saya ajak pulang buat temen ngobrol!”
104 . KOMPUTER
Seorang pramuniaga sebuah toko komputer menyebutkan arti perangkat atau bagian-bagian/alat
komputer menurut tipe wanita.
1. CPU: Pintar, pemikir, tidak banyak bicara tetapi banyak bekerja.
1. Monitor: Genit, senang diperhatikan, suka pamer. Padahal belum tentu penampilannya
bagus.
3. Keyboard: Senang dipegang, ditekan, dan dipencet di berbagai lokasi. Awas, jangan salah
pencet.
4. Printer: Aktif, sedikit ditekan banyak geraknya, tetapi kalau sedang dipakai berisik. Ini tidak
cocok tinggal di rumah RSS tipe 21 karena mengganggu tetangga.
1. Mouse: Pas dan enak digenggam.
6. Windows: Di luar tampak bagus, di dalamnya penuh bugs (kutu).
7. Linux-Console: Di luar tampak jelek, di dalamnya andal.
8. XWindows: Di luar dan di dalamnya bisa diandalkan.
9. DOS: Wajahnya tidak cantik belum tentu hatinya baik.
10.UNIX: Diam-diam multi user.
11.LAN: Bisa dipakai barengan.
105 . NOT LONG ENOUGH
1001 HUMOR. 2 Page 2
Seorang teknisi komputer perempuan cantik tengah menginstal sistem aplikasi di sebuah komputer
lelaki yang betul-betul awam soal komputer.
Ketika komputer meminta password, teknisi tersebut menanyakan, apa password yang hendak
dipasang untuk komputernya.
Si lelaki bermaksudmenggoda perempuan cantik yang pintar ini.
Lalu ia menyebut, “Tolong masukkan passwordnya PENIS.”
Tanpa menjawab atau berkata-kata sepatah pun, perempuan tersebut mengetikkan kata yang
disebutkan si lelaki usil tadi.
Tak lama kemudian, perempuan tersebut bilang, “Password yang ingin Anda isikan ditolak.”
“Kenapa?” tanya lelaki tersebut ingin tahu.
“Silakan lihat sendiri pesan di komputer,” jawab perempuan itu.
Setengah tak percaya, lelaki tersebut terheran-heran karena di komputer terbaca pesan: “YOUR
PASSWORD REJECTED. NOT LONG ENOUGH.”
106 . KOMANDAN DAN PENGAWAL
Kisah ini terjadi ketika terjadi perang Gerilya melawan tentara Belanda...ditengah hutan di daerah
Bantul Jogjakarta.
Pada waktu itu Letkol Soeharto sebagai Komandan Pasukan, dalam melaksanakan tugas selalu
dikawal oleh seorang anak buahnya.
Suatu hari Letkol Suharto mendapatkan tugas penting, untuk menyampaikan pesan Rahasia
kepada gerilyawan yang berada Pusat Komando di tengah Hutan.
Bersama seorang pengawalnya dia berjalan menyusuri semak-semak hutan belantara.
Sebelum melakukan Perjalanan tersebut, terjadi percakapan antara Letkol. Soeharto dengan anak
buahnya,...
Letkol. Soeharto : "Pengawal..."
Pengawal : "Siap Komandan"....jawab pengawal dengan tegas.
Letkol. Soeharto : "Apapun yang terjadi, posisi kamu harus tetap dibelakang saya", perintah
Letkol.
Soeharto dngan bgitu tegas.
Pengawal : "Siap Komandan...",jawab sang Pengawal
Setelah selesai pembicaraan, mereka berdua melanjutkan perjalanan ke Pusat Komando
Gerilyawan di tengah Hutan.
Ditengah perjalanan Letkol.Soeharto berasa ingin buang air besar ( alias Be'ol ) maka ditugaskan
anak buahnya mencari sungai yang terdekat.
Setelah putar-putar di semak-semak hutan akhirnya sang pengawal menemukan aliran sungai.
Kemudian di beritahukan hal tersebut kepada Letkol. Soeharto.
Sambil tetap dibelakangnya pengawal mengantar Letkol. Soeharto ke arah sungai yang di maksud.
Sesampainya disungai Leltkol Soeharto langsung Nongkrong untuk buang Air Besar.
Rupanya sang pengawal tampak kebingungan ketika itu...
"Posisi saya harus dimana ya...?" kata pengawal dalam hati.
Tanpa pikir panjang sang pengawal langsung lepas celana dan nongkrong di depan Letkol.
Soeharto yang sedang Buang air besar.
Rupanya sang pengawal juga mau Buang air besar.
"PENGAWAAALLLL...!!!!" Bentak Letkol. Soeharto dengan nada Tinggi.
"Siap Komandan..." jawab sang pengawal sambil hormat membelakangi Letkol. Soeharto.
1001 HUMOR. 2 Page 3
" Kurang ajar kamu, berani-beraninya buang air besar di depan saya!!!"
Dengan tegas dan lugas sang pengawal menjawab :
"Tapi Komandan.... coba Komandan perhatikan, bukankah yang hanyut di sungai itu...punya saya
tetap di belakang punya Komandan..???"
Letkol. Soeharto : ???!!!!???
107 . MAKSUD HATI MAU MEMBUANG KUCING
Suatu hari ada seorang bapak yang ingin buang kucing di pasar, bapak bilang ke ibu "bu bapak
mau buang kucing dulu !!"
Si ibu bertanya "buang di mana ?"
Bapak : "Buang di pasar senen".
Setelah bapak membuang di pasar senen bapak itu pulang ke rumah dan kaget melihat si kucing
dah sampe di rumah duluan. Lalu bapak bilang lagi "besok akan saya buang lebih jauh !!"
Besokannya si bapak membawa pergi kucing itu di pasar baru. Bapak itu kaget lagi setelah pulang
ke rumah, kucing itu dah sampe rumah duluan. sang bapak janji akan membuang kucing itu lebih
jauh.
Besoknya sang bapak membawa kucing itu berputar-putar ke pasar senen, trus ke monas, trus jalan
terus lagi sampe kuningan, trus ke mampang, trus belok kanan ke pasar minggu.
Setelah di pasar minggu sang bapak putar-putar lagi di dearah pasar minggu. setelah menemukan
pasar akhirnya sang bapak membuang si kucing.
Bapak pun pulang, setelah setengah perjalanan pulang sang bapak menelpon si ibu "Bu, kucingnya
dah sampe rumah belum ?"
Si ibu "di cek dulu ya !!!! ya pak kucing dah sampe rumah."
Bapak bertanya kembali, "Bener bu ?"
Si ibu, "Iya pak !!!!"
Sang bapak dengan nada sedih bilang ke ibunya, "(hiksss...hiksss) Bu tolong tanyain sama
kucingnya pulang lewat mana !!!! bapak nyasar nih !!!!!!"
108 . CARI TUSUK GIGI DI RESTORAN
Di salah satu restaurant terkenal di kota besar, ada seorang tamu yang sedang makan dan
membutuhkan tusuk gigi, karena ada udang terselip di antara gigi-giginya.
Dengan serta merta di tamu tadi memanggil pelayan restauran yang berdiri, di dekat si tamu tadi
duduk.
Tamu : "Hei pelayan, sini sebentar."
Pelayan : (dengan rasa hormat yang sangat) "ya, Pak, ada yang bisa saya bantu."
Tamu : "Saya perlu tusuk gigi. Masa' restauran sebesar ini tidak ada tusuk gigi (karena si Tamu
tersebut sudah mencari disekitar mejanya, tidak terlihat ada tusuk gigi)"
Pelayan : "ya, Pak, sebentar, saya akan kembali lagi (sambil ngeloyor pergi berusaha mencari
tusuk gigi)"
Beberapa saat kemudian, si Pelayan datang dengan rasa kuatir dan lebih hormat lagi dengan
berkata,
Pelayan : "Maaf Paak, harap bersabar sedikit, ... semuanya lagi dipakai !!!"
Tamu : ?????
1001 HUMOR. 2 Page 4
109 . TERIAK BABI
Seorang pria berkendara dengan mobil menuruni bukit. Dari arah berlawanan, seorang wanita juga
mengendarai mobil.
Saat berpapasan, si wanita membuka jendela mobil dan berkata, "Babi!!"
Si pria segera membuka jendela mobilnya dan menyebut wanita itu dengan sebutan yang tak
pantas.
Mereka terus berjalan ke arah masing-masing dan saat si pria berbelok, tiba-tiba mobilnya
menembus kawanan babi yang ada di jalan.
Jika saja ia tadi mau mendengarkan ...
110 . KENTUT YANG TAK BISA DITAHAN
Seorang gadis pergi makan malam kerumah orang tua kekasihnya.Ini adalah makan malam
pertama dengan keluarga sang kekasih dan dia begitu gugup.
Mereka semua duduk mengitari meja makan dan mulai menikmati hidangan enak yang tersaji.
Beberapa saat kemudian si gadis mulai merasa kurang nyaman akibat rasa gugup yang parah dan
broccoli casserole yang dimakannya.
Hampir nangis rasanya ia berusaha menahan kentut. namun karena sudah nggak tahan, tak ada
pilihan lain, dia putuskan untuk mengeluarkan sedikit kentut agar terasa agak lega.
Kentut itu sendiri tidak nyaring, tapi semua orang di meja makan mendengar suara kentutnya.
Belum sempat rasa malu menyerbu si gadis, bapak kekasihnya melihat ke anjing keluarga yang
asyik mengendus-endus di kaki si gadis, dan berkata dalam nada yang agak keras,"Doggy!"
Si gadis berpikir, "wah ini bagus!" dan segaris senyum lebar menghias wajahnya.
Beberapa menit kemudian, dia mulai merasa tidak nyaman lagi.
Kali ini, dengan tanpa malu-malu di lepaskannya kentut dengan bunyi yang lebih keras.
Si Ayah kembali menatap anjing keluarga mereka dan berteriak, "Sialan Doggy!"
Sekali lagi si gadis tersenyum dan berpikir, "bagus!" beberapa menit kemudian si gadis merasa
perlu mengeluarkan kentut lagi.
Kali ini dia tanpa pikir panjang melepaskan kentut begitu saja, suara kentut nya kali ini bahkan
bisa menyaingi bunyi kereta api.
Lagi, si Bapak melihat ke anjing keluarga dengan pandangan jijik dan berteriak, "Sialan Doggy!",
cepat pergi dari perempuan itu sebelum dia berak diatas kamu!"
111 . PEMBANTU BARU YANG CANTIK
Suatu hari Joko yang berusia 6 tahun disuruh menghadap ibunya. Joko yang lugu itupun datang
menghadap ibunya.
Lalu kata ibunya, "Ini kenalin pembantu baru kita namanya INEM"
"Oh cantik sekali bu," jawab Joko
"Iya, makanya cepat cium Bi Inem biar bi inem tau kamu anak baik!"
1001 HUMOR. 2 Page 5
Lalu joko terdiam, ibunya bingung.
"Joko ada apa, kenapa kamu diam cepat cium!" kata ibunya
Lalu joko bilang pada ibunya,
"GA MAU AH TADI PAGI PAPA MENCIUM BI INEM LALU DITAMPAR"
Ibunya terdiam, "APAAAAAAAAAAAAA!!!"
112 . PEMUDA KAYAK KENAL
Seorang gadis cantik didekati oleh seorang pemuda sambil senyum-senyum, dengan pedenya si
pemuda menyapa,
"Hai...",
Gadis itu tersenyum sambil berkata, "Kayak kenal ya..."
"Ah masa, dimana??" jawab pemuda sambil menyisir rambut.
"Beneran kayak kenal...pot!" ketus sang cewek sambil berlalu.
113 . BERITA DUKA
Berita Duka, Diberitahukan oleh hari Senin pada hari Selasa. bahwa hari Rabu meninggal pada
hari Kamis. Hari Jum’at akan diberitahu oleh hari Sabtu. Bahwa hari Minggu
libbbbuuuuuuuuuuuuuuur.
Kwakkwakkwakkwakkwakkwakkwak
114.HARI BERAWALAN HURUF ‘S’
Sepasang pengantin baru mengalami gangguan kesehatan.
Setelah diperiksa dengan teliti, dokter menyimpulkan hal itu disebabkan
frekuensi hubungan seks yang terlalu tinggi buat mereka.
Dokter : “Sebaiknya untuk sementara kalian batasi dulu kegiatan seks kalian, tiga kali saja
seminggu, apalagi sebentar lagi memasuki bulan puasa.. Untuk memudahkan mengingat, saya
sarankan untuk melakukan hubungan intim hanya pada hari yang berawalan dengan S, yaitu
Senen, Selasa dan Sabtu,”
Tapi yang namanya pengantin baru, sang suami rupanya tidak kuat juga menahan gejolak
nafsunya. Sehingga pada malam ketiga puasa si suami mendekati istrinya yang sudah tidur.
Kemudian ia mencumbu istrinya sampai terbangun.
Istri : “Iiiih Mas gimana sih, kan udah dibilangin sama dokter, Mas inget ngga ini hari apa?” tanya
si istri.
Dengan singkat si suami menjawab : “Sum’at.“
115 . SAMA-SAMA LUPA
Seorang istri teriak kegirangan karena suaminya telah pulang dari tugas nya di Irak.
Selama 2 tahun mereka tidak pernah bertemu.
Begitu bertemu anda semua pasti sudah tahu kan, bagaimana rasa girang nya mereka berdua??
Pada malam hari nya, mereka berdua tidak menyianyiakan waktu lagi, langsung masuk kamar dari
sore sampai pagi hari.
1001 HUMOR. 2 Page 6
Entah berapa kali mereka berdua melakukan hubungan badan, maklum sudah 2 tahun tidak
bertemu, maka tidak bisa dihitung lagi meraka berapa kali mainnya.
Begitu kira-kira pukul 07:00 pagi, si suami bangun dari tidur nya dengan buru-buru dan terlihat
seperti ketakutan sekali.
Lalu, Si suami membangunkan sang istri dengan terburu-burunya.
Suami : Yang!! bangun yang…
Istri : Ada apa sih mas..!?? (jawab si istri, dengan nada kaget dan heran)
Suami : “CELAKA, mati aku!!! Aku kesiangan!!! Kalau ketahuan suami kami yang Komandan
itu, Aku bisa ditembak mati!!!”
Istri : “Tenang Mas… kenapa kamu ketakutan kayak gitu?? Biasa nya kan, kamu pulang nya
malah siang-siang..
Kan suami ku masih tugas di Irak..”
Suami : ???@#%$%^&
Istri : !!!@##$$%^
116.ULAR TIDAK PUNYA KAKI
Fadel dan dua temannya (dimas & awang) sedang bermain tebak-tebakan!
Fadel : eh,gw pnya tebak2kan nih!mao pada dengerin ga?
Awang : mao-mao
Dimas : emang apaan sih del??
Fadel : nih dengerin yee!! kenapa uler engga di kasih kaki???
Dimas : yah itu sih gampang,klo uler di kasih kaki ntar dia jalan2 lagi!haha..
Fadel : salah!
Awang : hmm..knp ya?o’y klo uler di kasih kaki ntar dia gantiin gw lagi di tim futsal RT!
Dimas : hahaha…bisa aja lu wang
Fadel : salah!!
Awang : ko’ salah si,emang jawabannya apaan?
Dimas : tau nih,emang jawabannya apaan sih?
Fadel : knpa uler ga di kasih kai jwbnnya KLO ULER DI KASIH KAKI,YA DIA PASTI GIGIT
LAH!!!makanya uler ga di kasih kaki
Dimas : dih ko’ gigit sih?
Awing : hahaha….ya iyalah mas,coba aja uler lu kasih kaki,pasti kaki lu di gigit!
Dimas & Awang: hahahahahhaha…..hahhaa…..bisa aja lu deL
117.INTERVIEW KERJA
Direktur HRD sudah mendapatkan Sekretaris yang diinginkan, sehingga menugaskan Staf HRD,
Gatot untuk meneruskan wawancara pelamar? yang tersisa.
Perintahnya adalah menolak semua pelamar? yang tersisa.
Dengan PDnya Gatot melaksanakan tugasnya.
Satu persatu pelamar dipanggilnya.
Gatot=G Pelamar=A-H
1001 HUMOR. 2 Page 7
G: Kamu minta gaji berapa?
A: Dua Juta
G: Terlalu tinggi. Kamu tidak diterima
A: Kalau begitu, satu juta saja
G: Makin tidak saya terima
A: Alasannya?
G: Perusahaan ini tidak menerima staff murahan
G: Kamu punya pacar?
B: Punya
G: Di mana?
B: Di luar negeri
G: Kamu tidak diterima
B: Alasannya?
G: Nanti kamu hanya telpon ke pacarmu terus, mahal, SLI
B: Minggu depan pacar saya sudah pulang
G: Makin tidak saya terima
B: Alasannya?
G: Lha, kamu nanti sering bolos untuk menemui pacar kamu
G: Kamu melamar sebagai apa?
C: Sekretaris
G: Kamu merasa cantik tidak?
C: Sepertinya begitu
G: Kamu tidak diterima
C: Alasannya?
G: Nanti para manajer jatuh cinta ke kamu, bikin perkara
C: Sebetulnya saya merasa tidak cantik
G: Makin tidak saya terima
C: Alasannya?
G: Bikin sepet di mata
G: Kamu punya pacar?
D: Belum
G: Pernah mencari?
D: Pernah, tetapi belum berhasil
G: Kamu tidak diterima
D: Alasannya?
G: Lha, kamu cari pacar saja tidak becus
D: Sebetulnya saya punya pacar, tetapi sudah saya tinggalkan, karena saya tidak suka.
G: Makin tidak saya terima
D: Alasannya?
G: Nanti kamu keluar kerja, dengan alasan kamu tidak suka
G: Kamu punya pacar?
E: Punya
G: Ganteng dia?
E: Iya
G: Kamu tidak diterima
E: Alasannya?
G: Nanti kerjamu tidak tenang.
1001 HUMOR. 2 Page 8
Takut pacar kamu digaet cewek lain.
E: Eh... sebetulnya pacar saya tidak ganteng
G: Makin tidak saya terima
E: Alasannya?
G: Cari pacar ganteng saja tidak becus, apalagi mau kerja di sini.
G: Kamu punya pacar?
F: Punya
G: Yang keberapa
F: Pertama
G: Kamu tidak diterima
F: Alasannya?
G: Lha, kamu cari pacar saja baru dapat satu
F: Mmm... sebetulnya saya sudah sering gonta ganti pacar
G: Makin tidak saya terima
F: Alasannya?
G: Nanti kamu hanya gonta ganti pekerjaan, dan keluar dari sini.
G: Punya mertua?
H: Punya
G: Pengusaha kaya?
H: Ya
G: Kamu tidak diterima
H: Alasannya?
G: Mertuamu saja tidak mau mempekerjakan kamu
H: Tapi... Sebetulnya mertua saya tidak kaya.
G: Makin tidak saya terima
H: Alasannya?
G: Nanti kamu sering minta naik gaji dengan alasan untuk membantu mertuamu.
118 . Bus 65
Seorang mahasiswi naik bus 65 yang penuh sesak di daerah Rab'ah.
Setelah berjuang habis-habisan, sampailah ia ke samping seorang mahasiswa yang sedang duduk
dan asyik membaca.
Melihat ada mahasiswi berdiri didekatnya, si mahasiswa berdiri dan mempersilahkan mahasiswi
untuk duduk.
Merasa tidak enak karena menganggu si mahasiswa yang sedang membaca, mahasiswi tadi
menolak dengan halus dan tetap berdiri di tempatnya.
Setelah lewat satu mahattah, si mahasiswa kembali hendak berdiri, tapi lagi-lagi si mahasiswi
menolak pindah dari tempatnya berdiri.
Setelah lewat satu mahattah lagi, si mahasiswa berdiri meninggalkan kursinya, tapi mahasiswi
tetap menolak untuk duduk.
Akhirnya, dengan kesal si mahasiswa berkata,
" Ukhti, duduk dong, saya mau turun dari tadi! Lihat, saya sudah melewatkan dua mahattah garagara
Ukhti tidak memberi jalan!
1001 HUMOR. 2 Page 9
119.JUHA MENJUAL HIMAR
Dari hari ke hari, sakit Juha makin parah saja, tidak ada tanda-tanda kondisinya akan membaik.
Semua tabib sudah dipanggil untuk mengobatinya, tapi semua menyerah dengan penyakit Juha
yang aneh.
Karena putus asa, suatu hari Juha bernadzar, "Ya Allah, jika Engkau sembuhkan penyakitku ini,
aku akan menjual himarku dengan harga satu pound saja!
Tak lama setelah Juha bernadzar, penyakitnya mendadak sembuh. tentu saja Juha senang bukan
main, sampai ia mengadakan jamuan makan untuk para tetangganya. Ketika jamuan berlangsung,
seorang tetangganya bertanya,
"Hei Juha, mana nadzarmu? Katanya kau mau menjual himarmu itu dengan harga satu pound.
Karuan saja Juha menjadi bingung, masa himar dijual dengan satu pound. Akan tetapi, ia tetap
harus memenuhi nadzarnya.
Setelah berpikir lama, Juha menjawab sambil meletakkan anak ayam di punggung himarnya,
"Memang benar, aku akan menjual himarku dengan harga satu pound. tetapi, si pembeli harus
membeli anak ayam yang ada di punggung himarku dengan harga 200 pound!
120.NENEK KREATIF
Saat pemulangan jama'ah haji Mesir di International Air Port Cairo, seorang nenek-nenek ditanya
oleh petugas imigrasi:
Petugas : Nek, apakah nenek membawa barang-barang yang dikenai pajak?
Nenek : Barang seperti apa yang kena pajak itu, nak?
Petugas : Ya seperti barang elektronik dan barang-barang mewah lainnya.
Nenek : Yabni...Saya ini sudah tua. Masak sih tega menyangka saya membawa barang-barang
yang seperti itu.
Petugas : Maaf, Nek. Karena ini sudah menjadi peraturan, maka saya harus memeriksa barang
bawaan nenek.
Lalu petugas itupun memeriksa satu persatu tas yang dibawa oleh si nenek. Tiba-tiba si petugas
menemukan video player di tas si nenek.
Petugas : Lho, nek, ini apa? Ini video, dan barang ini akan dikenai pajak.
Nenek : Anak muda, saya ini sudah tua. Saya sengaja membawa video itu untuk menyetel
khutbah Syekh Sya'rowi.
Karena jawabannya masuk akal, lalu si petugas pun memaafkan si nenek.
Kemudian petugas itu menlanjutkan pemeriksaannya.
Tiba-tiba ia menemukan sebuah radio merk Sony.
Petugas : Nek, ini barang elektronik juga dan ini harus kena pajak.
Nenek : Anakku, saya ini sudah tua. Sengaja saya membawa radio untuk mendengarkan
pengajian setiap subuh dari radio.
Lalu petugas itupun kembali memaafkan si nenek dan melanjutkan pemeriksaannya.
Pada tas ang terakhir, si petugas berteriak kaget, seakan tidak percaya, karena ia menemukan
sebotol minuman keras.
Petugas : Nek, ini minuman keras! Ini haram! Bukankah nenek baru pulang dari tanah suci?
Mengapa nenek membawa minuman keras?!
1001 HUMOR. 2 Page 10
Nenek : Anak muda, saya ini sudah tua karena sudah tua maka saya tidak bisa untuk tawaf tujuh
kali mengelilingi ka'bah. Maka dari itu, saya membeli minuman keras. Dari pada saya yang cape
mengelilingi ka'bah, mendingan ka'bah yang mengelilingi saya.
Petugas : ???
121.CARA BERFIKIR LANGSUNG
Pada waktu keluar malam minggu, Novi dan Joni duduk ngobrol di sebuah taman.
Novi : "Hei Joni, ada tebakan nih, tolong jawab pertanyaannya... Kalau ada 5 ekor burung di
jendela, kemudian ditembak satu, berapa yang masih tertinggal?"
Joni : "tinggal 4 ekor, gampang sekali tebakannya!"
Novi : "Salah, habis dong burungnya, kan lainnya pada terbang, tapi saya suka dengan cara
berpikirmu yang lurus"
Joni berbalik bertanya,
Joni : "Novi, kalo ada tiga orang cewek, masing-masing membawa es krim, cewek pertama
makan es krim dengan menggenggam batangnya dan mencium2nya, yang kedua dengan
menjilatinya, yang ketiga mengulumnya langsung ke dalam mulutnya, manakah diantara cewek itu
yang sudah menikah?"
Novi : "Hahhh... pasti yang mengulum langsung kan?"
Joni : "Salah... yang sudah menikah adalah yang memakai cincin di jari manisnya, tapi saya
senang dengan cara berpikirmu yang langsung Nov..."
122.KAMU KIRA AKU…..
Pada suatu malam, Bambang sedang asyik nonton bola di TV.
Tiba-tiba istrinya mengusik keasyikan yang baginya sangat mengganggu.
"Mas, lampu teras mati, tolong dong pasangin yang baru"
"Masang lampu? Enak aja, kamu kira aku ini PLN apa?"
"Ya, udah kalau nggak mau"
Sambil pergi istrinya ke kamar mandi mau pipis.
Dari kamar mandi dia berteriak,
"Mas! Baknya kosong! Krannya rusak nih! Betulin dulu dong!"
"Enak aja kamu nyuruh, kamu kira aku ini petugas PDAM apa?"
Rupanya istri Sumar cukup sabar.
Ketika ia mau masak, ternyata minyak tanahnya juga habis.
"Mas!, minyak tanahnya habis, beliin dong, itung-itung sambil beli rokok!"
"Apa beli minyak?, kamu kira aku ini PERTAMINA, ya!"
Sambil berkata begitu Bambang pergi, menonton bola dirumah temannya.
Pulang-pulang jam 4 pagi, dia kaget. Lampu teras sudah nyala, dirigen minyak tanah sudah
penuh. Lebih kaget lagi, kran dikamar mandi sudah betul. Dalam hati bertanya-tanya. Siapa
gerangan yang mau menolong istrinya pada malam-malam begini?
Karena penasaran, paginya dia langsung bertanya pada istrinya
"Siapa yang menolong kamu tadi malam?"
" Begini lho mas, waktu kamu pergi tadi malam, aku langsung keluar dan menangis keras-keras di
halaman rumah. Eeee..tiba-tiba datang seorang lelaki ganteng dan gagah menghampiriku.
1001 HUMOR. 2 Page 11
Dia bertanya," Kenapa menangis?"
" Lampu terasku mati, minyak tanahku habis, kranku rusak, lalu dia menawarkan pertolongan
bersyarat, dia menawarkan dua pilihan, yang pertama aku disuruh membuatkan roti untuknya
sebagai imbalan, yang kedua aku harus mau tidur dengannya"
"Tidur aja kan?"
"Ya tidur dengan segala isinya..."
"Lalu, lalu.. kamu pilih yang mana.. pilih bikin roti kaan? iya kan?"
Jantung Bambang mulai berguncang.
"Bikin roti? apa enaknya..? kamu kira aku ini Holland Bakery..?!"
123.TANGKAP JENDERAL
Ini cerita di sebuah barak tentara. Seorang Jenderal sedang mengajarkan salah satu
prajuritnya bagaimana cara meledakkan sebuah granat.
Jenderal :"Pertama-tama, genggamlah granat dengan erat, lalu tarik cincin pemicu granat,
kemudian lemparkan, mengerti?"
Prajurit :"Siaaap mengerti!!!"
Jenderal :"Sekarang, coba lakukan sendiri!" Lalu prajurit tadi melaksanakan apa yang
dikatakan oleh sang jenderal. Ia menggenggam granat dengan erat, lalu menarik
cincin pemicu granat, kemudian berteriak, "Jenderaaal tangkaap!!!!"
124.KENCING DI KULKAS
Suatu malam, dokter pribadi di telpon oleh pak Harto…,
“Dokter, ada yang aneh dengan toilet saya… setiap malam waktu saya mau kencing, lampunya
langsung hidup sendiri begitu saya buka pintunya…”
Sang dokter menjawab..”Pak, bapak isitrahat saja, nanti saya perbaikin…” kata si dokter,
mencoba menenangkan Pak Harto..
Karena merasa ada yang aneh, kemudian si dokter menelpon Cendana, dan yang ngangkat
Mamiek, 12putri bungsunya…
“Begini dek mamiek, tadi bapak memberitahu bahwa lampu toiletnya langsung menyala saat pintu
depan dibuka,..apa ini 12system keamanan yang baru..?”
Mendengar ini, Mamiek langsung berteriak…”Mas Sigit….....,Mas Bambang…....., Mbak
Tutut…...,Mbak Titiek,….BAPAK KENCING DI KULKAS LAGI…......”
125.PEGANG TANGGA
Pada suatu pagi buta, seorang gadis mendengar ketukan di jendela kamarnya.
Terlihat pacarnya di jendela, berdiri di atas tangga.
Mereka hendak kawin lari sesuai dengan rencana semula.
"Sudah," jawab si gadis,
"Tapi kamu jangan bicara terlalu keras,nanti ayah terbangun."
"Ayah terbangun? Kau pikir, siapa yang memegangi tangga ini?"
1001 HUMOR. 2 Page 12
126.KETINGGALAN PESAWAT
Seorang kakek bercerita tentang pengalamannya sewaktu berperang pada jaman tempo doeloe.
Percakapan mereka sebagai berikut :
Kakek :"Dulu opa pergi berperang, ketika opa dan teman-teman opa akan pergi menyerang musuh
pakai pesawat, ternyata di tengah perjalanan pesawat kami tertembak oleh musuh sehingga
pesawat kami hancur dan semua yang ada dipesawat itu meninggal termasuk sang pilot" cerita
kakek dengan bangga.
Cucu :Dengan nada heran
"Tapi kenapa opa sampai sekarang masih hidup ?"
Kakek :Menjawab dengan penuh kebanggaan
" Karena opa ketinggalan pesawat !!!"
127.PASIEN RSJ NAIK MOTOR
Pada saat jam istirahat di Rumah Sakit Jiwa, tampak situasi sangat santai.
Para pasien di perbolehkan untuk jalan-jalan di sekitar rumah sakit tentu dengan pengawasan para
petugas.
Saat itu datang Pak Pos untuk mengedrop surat-surat di rumah sakit tersebut.
Karena hanya mampir sebentar, kendaraan ditinggalkan dalam keadaan masih menyala, karena
yakin lokasi tersebut aman.
Tiba-tiba, salah satu pasien yang ada di dekat motor itu mendekati motor itu, lalu menaikinya dan
tancap gas sekencang mungkin.
Kontan semua petugas panik dan mengejar pasien tersebut.
Tapi herannya ternyata pasien tersebut hanya berputar-putar di halaman RSJ saja.
Tidak berapa lama pasien tersebut dapat diamankan dan dimasukkan kembali ke kamarnya.
Teman pasien yang melihat kejadian itu lantas bertanya,
"Kenapa kamu hanya berputar-putar saja di halaman selagi ada kesempatan melarikan diri tadi?".
Pasien tersebut diam sejenak, lalu menjawab,
"Habis lampu retting kanannya nyala terus sih!!"
128.AHLI AGAMA
Suatu hari, seorang supir mengendarai kendaraannya dan ditengah perjalanan ia berpapasan
dengan seorang ahli agama sedang berjalan. ia berpikir ini kesempatan baik untuk berbuat
kebaikan dan ia kemudian menepi.
ia bertanya pada sang ahli agama,"kemana anda akan pergi bapa?"
"Saya akan pergi ke gereja 5 mil dari sini" jawab sang ahli agama.
"Tak masalah, bapa. saya akan mengantar anda. naiklah ke truk" kata sang supir.
Dalam perjalanan sang supir melihat seorang pengacara sedang berjalan di pinggir, reflek ia
hendak menabrak sang pengacara.
Namun mengingat siapa yang sedang bersamanya di truk, ia membanting stir di menit-menit
terakhir.
walaupun ia tidak menabrak sang pengacara ia merasakan teguran di bahunya. berpaling pada
sang ahli agama si supir berkata,
" maaf bapa saya hampir menabrak pengacara tadi"
1001 HUMOR. 2 Page 13
"oh tidak apa-apa" sambung sang ahli agama.
"saya mengenainya dengan pintu,"
129.TEMPAT MELAHIRKAN
Pulang sekolah, ketika sedang makan siang, Anita bertanya pada Ibu nya:
Anita : " Bu, benarkah bayi yang dilahirkan itu akan keluar dari tempat lelaki memasukkan 'itu'nya
?".
Wajah Ibunya agak memerah tetapi didalam hati Dia bersyukur akhirnya Anaknya telah beranjak
dewasa dan Ia merasa inilah saat yang tepat untuk dapat memberikan pendidikan sex yang pertama
kepada anaknya.
Ibu : " Iya dan itu memang sudah kodrat kita sebagai wanita untuk melahirkan bayi" sambil pergi
membawa piring kosongnya ....
Anita : " ah Saya tidak mau melahirkan ah, daripada gigi saya ompong dan tonggos semua karena
melahirkan,bayi kan besar !! "
130.ANAK KAMBING
Seorang pria baru saja keluar dari penjara, selama tujuh tahun dia mendekam di penjara dan
selama itu pula dia tidak pernah melakukan hubungan biologis.
Karena itu dia tidak kuat untuk menahannya, akhirnya dia bertemu seekor kambing dan dia
melakukanya dengan kambing tersebut.
Beberapa lama kemudian kambing tersebut bunting,sang pria tersebut ketakutan karena kawatir
jika anak kambing tersebut setengah manusia setengah kambing.
Pada waktu kambing tersebut melahirkan pria tersebut menunggui sampai lama,pada waktu
kakinya anak kambing mau keluar dia berharap semoga kakinya kaki kambing bukan kaki
manusia,yang keluar ternyata kaki kambing "selamat" dia bilang.
Pada waktu badanya mau keluar dia berharap lagi semoga badanya badan kambing, yang keluar
ternyata badan kambing "selamat".
Dan yang terakhir dia berharap semoga kepala yang keluar kepala kambing bukan kepala
manusia,ternyata yang keluar kapala kambing,sambil tersenyum dia bilang " selamat ".
Setelah beberapa saat dia akan pergi, anak kambing tersebut mengeluarkan suara " babeeee"
131.PENJAGA MALAM
Seorang pria mendapat pekerjaan sebagai penjaga malam di sebuah pabrik.
Di pabrik itu sering terjadi pencurian yang dilakukan oleh para pekerja yang mendapat giliran
masuk malam.
Jadi setiap pagi saat para pekerja malam mulai meninggalkan pabrik, mereka harus melewati pos
penjagaan.
Di pos itu, penjaga memeriksa tas dan saku para pekerja malam itu, untuk memastikan tidak ada
sesuatu yang dicuri.
Segala sesuatu berjalan lancar pada malam pertama si penjaga malam itu bekerja.
Lalu muncul seorang pria yang mendorong satu kereta sorong yang penuh dengan koran.
1001 HUMOR. 2 Page 14
Aha, pikir pejaga itu, "Dipikir dia bisa menyembunyikan barang yang dicurinya di bawah
tumpukan koran itu."
Si penjaga memindahkan semua koran, tapi ia tidak menemukan sesuatupun barang dibalik
tumpukan koran itu.
Namun, si penjaga merasa bahwa pria ini bertingkah agak aneh, maka dia menanyakan untuk apa
koran-koran sebanyak itu dibawanya.
"Saya mendapat sedikit tambahan uang dari koran-koran yang didaur ulang. Maka saya selalu
pergi ke ruang makan dan mengambil semua koran yang tidak terpakai dan terbuang."
Akhirnya, si penjaga mengijinkan pria itu pergi, tapi dia memutuskan untuk terus mengawasi pria
itu.
Malam-malam berikutnya terjadi hal yang sama.
Minggu demi minggu pun berlalu.
Pria yang sama selalu mendorong sekeranjang penuh koran melewati pos penjagaan.
Si penjaga selalu memeriksa kereta sorong itu dan dia tidak menemukan barang apapun.
Suatu malam, sesudah setahun berlalu, si penjaga menerima pesan agar dia segera menghadap
supervisornya.
Dia bergegas menuju kantor supervisornya, dan sebelum dia sempat mengucapkan sepatah
katapun, boss-nya berkata,
"Kamu dipecat!"
"Dipecat?" tanya si penjaga itu dgn keheranan.
"Tapi apa alasannya? Apa yang telah saya lakukan?"
"Sudah menjadi tugasmu untuk memastikan bahwa tidak seorangpun dapat mencuri sesuatupun
dari pabrik ini, namun kamu gagal. Jadi, kamu dipecat!"
"Tunggu dulu, apa maksudnya gagal. Tak seorang pun mencuri sesuatu dari tempat ini selama
saya menjaganya."
"Oh, ya," jawab si boss. "Lalu bagaimana penjelasanmu tentang hilangnya 365 kereta sorong?"
132.SURAT BUAT TUHAN
Lencho, seorang petani sederhana yang frustasi karena tanaman jagung dan kacangnya habis
digasak badai salju.
Saking frustasinya, akhirnya ia mengirim surat kepada Tuhan karena ia menganggap hanya
Tuhanlah yang bisa menolongnya dari ancaman kelaparan tahun ini.
"Tuhan", tulisnya.
"Kalau engkau tak menolongku, maka aku dan keluargaku akan kelaparan tahun ini. Aku
membutuhkan seratus peso agar bisa menanami ladangku kembali dan menyambung hidup sampai
datangnya musim panen, karena badai itu...".
Ia lalu menuliskan
"Buat Tuhan", di amplop, memasukkan lembar surat ke dalamnya, dan membawanya ke kantor
pos keesokan harinya dengan tampang seperti seekor jago kalah perang.
Tukang pos yang membaca surat itu terbahak-bahak.
Selama kariernya sebagai pegawai pos, belum pernah tahu ia dimana alamat Tuhan.
Atasannya pun ikut tertawa, tapi segera serius kembali begitu menyadari penulisnya tentu
seseorang yang tebal imannya kepada Tuhan.
1001 HUMOR. 2 Page 15
Kepala pos yang baik hati itu bermaksud membalas surat aneh tersebut.
Ia pun kemudian merelakan sebagian gajinya.
Sisanya dimintakan kepada anak buahnya secara sukarela.
Lantaran sulit mengumpulkan seratus peso, maka apa boleh buat, tujuh puluh peso pun jadi.
Lumayan buat menghibur yang lagi duka nestapa.
Minggu berikutnya Lencho datang lagi ke kantor pos, menanyakan apakah kiriman Tuhan telah
sampai.
Dengan puas si tukang pos memberikannya.
Lencho, yang begitu yakin akan kemurahan Tuhan, tak tampak heran.
Ketika membuka amplop wajahnya malah kelihatan kerut-marut.
Ia lalu menulis lagi surat pendek, dan seperti sebelumnya, dimasukkannya surat itu ke dalam
amplop.
Setelah ditulis alamat Tuhan, ditempel perangko dan dimasukkan ke dalam kotak surat, ia pun
mencolot pulang.
Kepala pos, yang merasa bangga telah beramal, bergegas membukanya.
Dalam hati ia membaca,
"Tuhan, dari jumlah yang kuminta, hanya tujuh puluh peso yang sampai di tanganku.
Kirimkanlah sisanya, sebab aku sangat memerlukannya. Tapi jangan Kau kirim melalui pos,
karena semua pegawai pos itu bajingan".
133.JIN PUN TAK SANGGUP
Seorang pengusaha yang menghabiskan akhir pekannya dengan memancing pakai perahu di
sebuah danau, menemukan sebuah botol yang terapung dan tertutup rapi yang segera dihampiri
dan diambil oleh sang pengusaha.
Penasaran ..., si pengusaha membuka tutup botol, lalu tiba-tiba dari dalam botol keluar asap yang
selanjutnya menebal dan mejadi Jin raksasa yang mengambang di depan si pengusaha.
"Terimakasih tuan, tuan telah membebaskan saya, untuk ini tuan silahkan meminta tiga
permintaan, saya akan mengabulkannya"
kata Jin, seperti format biasa tanda terimakasih Jin yang dibebaskan oleh manusia.
Setelah kagetnya reda, si pengusaha itu terdiam sejenak lalu dia berkata,
"Baiklah Jin saya ingin tahun ini tiga kejadian besar terjadi di negeri saya Indonesia ini, pertama
saya ingin nilai tukar rupiah di negeri saya ini kembali menjadi Rp. 2500 per 1 dollar US nya,
kedua saya mau semua uang hasil korupsi baik oleh swasta ataupun pejabat pemerintah
dikembalikan kepada rakyat dan semua pelakunya dipenjarakan, ketiga saya ingin hukum benar
-benar bisa ditegakkan di negeri saya ini."
Sang Jin berpikir sejenak kemudian, menggeleng-gelengkan kepala, pelan-pelan jasadnya kembali
menjadi asap lalu berkumpul masuk kedalam botol itu kembali.
Dari dalam botol si Jin berseru,
" Tuan, tolong botolnya ditutup kembali !!."
134.DIALOG LUCU
Guru : Myron, sebutkan satu hal penting yang kita miliki
sekarang tetapi yang belum kita miliki 10 tahun yang lalu!
1001 HUMOR. 2 Page 16
Myron : Saya!
Guru : Frankie, mengapa kamu selalu kotor sih!
Frankie: Oh, itu kan karena saya masih kecil, jadi lebih
dekat dengan tanah daripada bu guru.
Ellen : Dapatkah Ayah menulis di tempat yang gelap?
Ayah : Tentu saja, sayang. Kamu ingin Ayah menulis apa?
Ellen : Tandatangan Ayah dalam raportku.
Ibu : Ya ampun?! mengapa kamu menelan uang yang ibu
berikan padamu?
Benny : Tapi, Ibu sendiri khan yang bilang, itu uang makan
siangku?!
Guru : Jadi, jika bu guru punya tujuh buah jeruk di tangan
kiri dan delapan buah jeruk di tangan kanan, berapa yang Ibu miliki?
George Jr: Dua tangan yang sangat *besar*!
Guru : George, lihat di peta dan cari Amerika Utara.
George : Ini dia! Tepat di sini!
Guru : Tepat sekali. Nah, anak-anak, siapakah penemu
Amerika Utara?
Anak-anak: George!
135.BULAN ATAU MATAHARI
Pada suatu hari tersebutlah dua orang mabuk yang sedang ngobrol bersama temannya yang juga
sedang mabuk.
Mabuk1 : Mabuk2 mau tanya nih sekarang siang apa malam yah
Mabuk2 : liat aja diatas bulan apa matahari
Mabuk1 : saya pikir sih itu bulan ...
Mabuk2 : bukan itu bukan bulan tapi matahari
Mabuk1 : ah bulan
Mabuk2 : ah Matahari
Mabuk1 : Gini aja deh khan kita lagi mabuk jadi kita tanya saja nanti sama orang yang lewat
gimana ...
Mabuk2 : ok setuju ...
Tak lama kemudian datanglah seorang pejalan kaki yang melintas didepan kedua orang mabuk tsb.
Mabuk1 : Mas, numpang nanya nih menurut mas diatas itu bulan apa matahari yah
Jawab pejalan kaki : eh ... eh ... saya kurang tau yah, saya orang baru disini...
136.WARISAN
1001 HUMOR. 2 Page 17
Baru-baru ini telah terjadi turun tahtanya kepala negara setelah digulingkan oleh rakyatnya karena
ulahnya sendiri lalim dan sarat KKN, dari anak sampai cucu semua kebingungan, karena harta
benda selama menjabat semuanya disita.
Si cucu yang terkenal cukup pandai, minta kepada kakeknya sebuah foto yang besar.
Setelah sekian lama, masa-masa sulit menimpa saudara-saudaranya (paman dan bibinya) karena
tidak adanya kekayaan yang ditinggalkan bapaknya, sedangkan cucunya tetap mapan kehidupan
ekonominya.
Saudara-saudaranya keheranan pada keponakannya ini dan bertanya:
"kenapa kamu tetap bisa mapan?"
jawabnya "aku taruh itu Foto kakek di pusat keramaian dan aku tarik ongkos untuk melempar
bola, tiga bola seribu rupiah.".
137.SUNTIK
Seorang pasien yang dirawat giginya datang ke dokter gigi.
Ketika di periksa, dokter tersebut bilang
"wah ini mesti di cabut dan supaya enggak sakit di suntik dulu ya Pak".
Lalu diambil suntikan dan obat biusnya di lemari.
Ketika balik, bapak itu udah siap-siap untuk di suntik.
Dia buka celana-nya dan menyodorkan pantatnya..........
138.UMUR PANJANG
Orang Rusia terkenal dengan umur panjang.
Seorang tourist bertanya dengan orang Rusia yg pertama dia jumpa,
"Berapa umur anda ?"
"Empat puluh", jawabnya.
"Wah, tampaknya anda seperti masih berumur dua puluh lima. Apa rahasianya ?".
"Pagi makan sayur, siang sayur dan malam juga sayur".
Kemudian tourist tadi bertanya sama orang kedua yg dijumpai,
"Berapa umur anda ?"
"Tujuh puluh", jawabnya.
"Anda tampak seperti masih empat puluh, apa rahasianya ?".
"Pagi makan buah, siang buah dan malam juga buah".
Terakhir ia berjumpa dengan orang yg tampaknya berumur delapan puluh tahun.
Ia berpikir orang ini pasti umurnya lebih dari seratus tahun.
Jadi ia langsung bertanya mengenai rahasianya.
"Apa rahasianya anda bisa tampak seperti ini ?"
"Pagi wanita, siang wanita dan malam wanita", jawabnya.
"Jadi berapa umur anda sekarang ?".
"Empat puluh dua tahun".
1001 HUMOR. 2 Page 18
139.ANJING TERKUAT
Zaman dulu di Inggris, ketika zaman para Landlord memiliki anjing-anjing pemburu yang
tangguh, tersebut seorang yang memiliki anjing dengan tinggi cuma 30cm.
Saat ia berjalan-jalan, ia bertemu Sir Graham yang memiliki anjing buldog gede dan serem.
"Hai, orang asing," kata Sir Graham,
" anjingmu kecil sekali!"
Orang itu menjawab, "Oya,baiklah, kalo anjingmu bisa mengalahkan anjing ku ini dalam 15 detik,
kau kuberi 1000 keping emas."
Dan mereka mengadu anjingnya. Setelah 10 detik, darah berceceran dimana-mana.
Si buldog hancur.
Dan orang itu menerima 1000 keping emas dari pemilik buldog.
Setelah berjalan sebentar, ia bertemu Sir John yang memiliki anjing blasteran herder dan serigala.
Kali ini pun ia menantang anjing serigala itu dengan waktu 20 detik dan taruhan 5000 keping
emas.
Anjing Herder itu hancur dalam 15 detik.
Ketika ia akan pergi, Sir John menyarankannya untuk menemui raja yang memiliki anjing terkuat
di seantero kerajaan.
Lalu orang asing itu pun menemui Raja dan menantang anjingnya dengan taruhan 10000 keping
emas.
Lagi-lagi anjing lawan dihancurkan.
Terheran-heran, raja bertanya,
" Hebat sekali, anjing apa ini dan bagaimana kau melatihnya?"
Orang asing itu menjawab,
"Oh, latihannya biasa-biasa saja, dan rasnya pun saya sendiri kurang jelas. Tapi kalo gak salah,
sebelum ekornya dipotong dan diberi kuping-kupingan, namanya buaya."
140.ELO ITU MAUNYA APA?
Alkisah ada seorang kaya raya sedang mengadakan pesta di rumahnya di kawasan Menteng.
Kayanya orang ini nggak kira-kira, duitnya bejibun, belon rumahnya di Menteng ama di Pondok
Indah, punya banyak simpanan cewek, abis itu dia juga punya helicopter ama pesawat terbang.
Pokoknya semuanya deh.
Orangnya rada nyentrik.
Kolam renangnya diisi banyak buaya.
Lagi pada pesta di pinggir kolam, si doi berdiri di atas menara life guard supaya temen-temennya
bisa ngeliat.
Terus dia suruh semuanya tenang dan berkata "Baiklah, orang pertama yang berani renang di
kolam ini dari ujung ke ujung bakalan gue kasih semua duit gue."
Semua pada diem.
Si kaya ngeliat ke temen-tememnya dengan gemes lalu berkata
"OK, orang pertama yang berani renang di kolam ini dari ujung ke ujung, gue kasih semua duit
gue plus rumah gue."
Tetap nggak ada juga yang bereaksi.
"OK, kalau gitu semua duit gue, rumah, mobil-mobil, pesawat terbang, semua milik gue, saham,
surat berharga dan semua cewek gue, pokoke semua yang gue miliki.
1001 HUMOR. 2 Page 19
" SPLASH!!! Ada yang terjun!
Buaya-buaya pada ngerubutin tapi dia berkelit aje kayak Tarzan.
Berkelit ke sono-sini, berkelahi juge dengan buaya itu.
Akhirnya nyampe juga di seberang.
Si kaya turun dari life guard tower lalu berlari ke orang itu.
Kaya: "Gile lu! Hebat bener, gua nggak nyangka kalo ada yang berani ...melakukannya. Elu mau
duitnya sekarang?"
Nekad: "Nggak! gue nggak mau duit!"
Kaya: "Elu mau rumahnya sekarang?"
Nekad: "Nggak! gue nggak mau rumahnya"
Kaya: "Elu mau mobil ama pesawatnya sekarang atau ntar?"
Nekad: "Nggak! gue juga nggak mau pesawat"
Kaya: "Elu minta saham atau surat berharga?"
Nekad: "Nggak! gue nggak mau"
Kaya: "Elu minta cewek gue?"
Nekad: "Nggak gue juge nggak mau itu"
Kaya: "Habis, elu itu maunya apa?????"
Nekad: "Gue mau tahu siapa bajingan yang dorong gue tadi!"
141 . Yang Putih Atau yang Hitam?
Seorang gembala sedang menggembalakan dombanya.
Seorang yang lewat berkata, "Engkau mempunyai kawanan domba yang bagus. Bolehkan
saya mengajukan beberapa pertanyaan tentang domba-domba itu?"
"Tentu," kata gembala itu.
Orang itu berkata, "Berapa jauh domba-dombamu berjalan setiap hari?"
"Yang mana, yang putih atau yang hitam?"
"Yang putih."
"Ah, yang putih berjalan sekitar enam kilometer setiap hari."
"Dan yang hitam?"
"Yang hitam juga."
"Dan berapa banyak rumput mereka makan setiap hari?"
"Yang mana, yang putih atau yang hitam?"
"Yang putih."
"Ah, yang putih makan sekitar empat pon rumput setiap hari."
"Dan yang hitam?"
"Yang hitam juga."
"Dan berapa banyak bulu yang mereka hasilkan setiap tahun?"
"Yang mana, yang putih atau yang hitam?"
"Yang putih."
"Ah menurut perkiraan saya, yang putih menghasilkan sekitar enam pon bulu setiap tahun kalau
mereka dicukur."
"Dan yang hitam?"
"Yang hitam juga."
1001 HUMOR. 2 Page 20
Orang yang bertanya menjadi penasaran.
"Bolehkah saya bertanya, mengapa engkau mempunyai kebiasaan yang aneh, membedakan
dombamu menjadi domba putih dan hitam setiap kali engkau menjawab pertanyaanku?" Gembala
itu menjawab, "Tentu saja.Yang putih adalah milik saya."
"Ooo, dan yang hitam?"
"Yang hitam juga," kata gembala itu.
142.KOMPUTER PINTAR
Seseorang insinyur baru saja berhasil menciptakan sebuah komputer baru.
Insinyur itu bermaksud menjual hak patennya kepada sebuah perusahaan komputer.
Direktur perusahaan itu masih muda.
Untuk memperlihatkan kemampuan komputernya itu, ia meminta direktur itu mengajukan sebuah
pertanyaan.
"Baik," kata direktur muda itu.
Ia duduk lalu mengetik, 'DIMANA AYAHKU?'
Tak lama kemudian keluarlah jawaban,
'AYAHMU SEDANG MEMANCING DI TORONTO'.
"Komputer payah," kata direktur itu,
"ayahku telah meninggal 20 tahun lalu!"
Tapi insinyur itu tetap yakin dengan kemampuan komputernya.
"Cobalah anda tanya dengan cara lain," usulnya.
Direktur itu mengetik sekali lagi, 'DIMANA SUAMI IBUKU?'
Komputer itu menjawab, 'SUAMI IBUMU TELAH MENINGGAL 20 TAHUN LALU.
AYAHMU BARU SAJA MENDAPATKAN IKAN TONGKOL SEBERAT SATU KILO."
143.KESEMPATAN LANGKA
Dalam sebuah kereta kelas ekonomi duduk berhadapan empat orang yang saling tidak mengenal.
Ada seorang nenek-nenek yang sibuk mengunyah sirih.
Di sebelahnya duduk seorang wanita muda, cantik dan sangat menggiurkan.
Di depan mereka duduk seorang perwira ABRI dengan pakaian lengkap plus kumis melintang,
sementara di sebelah si tentara duduk seorang pria muda yang berpenampilan sederhana dan
terkesan pendiam.
Kereta memasuki sebuah terowongan, dan suasana di dalam kereta menjadi gelap.
Tiba-tiba terdengar suara ciuman yang kemudian disusul dengan suara pipi di tampar.
Si nenek-nenek berkata dalam hati: "Kasian nih anak perawan di sebelahku. Jadi obyek pelecehan
lelaki !"
Si gadis berkata dalam hati :"Kasian yang mencium nenek di sebelahku. Pasti diantara kedua
lelaki di hadapanku ini salah cium. Biar rasa!"
Si tentara sambil mengusap pipinya berkata dalam hati:
"Sial...! yang nyium siapa, yang kena tampar siapa.. huh dasar sial.. tau gitu mendingan aku cium
duluan si cewek seksi ini"
Si pemuda sederhana berkata dalam hati:
"Hehehe kapan lagi bisa nampar tentara. Nggak tau dia kalau aku mencium tangan sendiri..."
1001 HUMOR. 2 Page 21
144.TUKANG BERSIH2 DI MICROSOFT
Seorang laki2 penganggur melamar sebagi tukang pembersih di Microsoft. Personalia memberi
test dengan membersihkan lantai dan interview. Lalu mengatakan, "Anda diterima, berikan email
anda, kami akan mengirim dokumen yang diperlukan." Laki2 itu bilang bahwa dia tidak memiliki
komputer dan juga email. Personalia lalu mengatakan bahwa tanpa email, laki2 tersebut tidak exist
secara virtual dan tidak bisa dipekerjakan.
Laki2 itu meninggalkan gedung dengan kecewa dan hanya memiliki $10 di kantong. Dia lalu pergi
ke Supermarket terdekat dan membeli 10 kg tomat. Lalu dijualnya tomat tersebut 'door to door'
dan habis dalam 4 jam. Dengan demikian dia melipat gandakan kapitalnya. Lalu diulangnya aksi
tersebut sebanyak 3 kali dan akhirnya memiliki uang sebanyak $160.
Dengan itu dia sadar, bahwa dia bisa bertahan hidup dengan cara itu. Lalu dikerjakannya dengan
sungguh2. Setiap hari dia dapat melipatgandakan kapitalnya. Setelah beberapa waktu dia membeli
mobil dan mendistribusikan dagangannya dengan mobil tersebut. Dalam 5 tahun dia bisa
menguasai Supermarket Chain terbesar di USA.
Dia mulai memikirkan masa depan dan ingin membuat asuransi untuk keluarganya. Dipanggilnya
sales asuransi dan membicarakan rencananya. Seusai pembicaraan sales tersebut menanayakan
email laki2 tersebut. Dia menjawab lagi, bahwa dia tidak memiliki komputer dan email address.
Sales tersebut berkata: "Aneh, anda membangun perusahaan besar, tapi tidak memiliki email.
Bayangkan apa yang anda bisa perbuat jika anda memiliki komputer dan email."
Laki2 itu menjawab: "Jadi tukang bersih2 di Microsoft" .
145.SALESMAN APES
Seorang salesman alat penghisap debu menuju ke sebuah rumah.
Diketuknya pintu depan.
Sebelum sempat nyonya rumah itu berkata sepatah katapun, ia menghamburkan segala macam
kotoran ke karpet ruang tamu.
"Nyonya," katanya,
"saya yakin akan kemampuan mesin ini.
Karpet ini akan bersih kembali dalam sekejap.
Jika nanti masih ada kotoran yang tertinggal, saya bersedia memakannya."
"Kalau begitu," kata nyonya itu,
"mulailah makan. kami belum punya listrik."
146.MALAIKAT MAUT
Seorang tua penduduk di pinggiran Los Palos, Timor Timur, bernama Manuel sedang sakit berat.
Ia tengah berbaring di ranjang kayunya.
Tiba-tiba terdengar ketukan keras pada pintu luar.
1001 HUMOR. 2 Page 22
"Siapa itu yang di luar?," teriak Manuel dengan ketakutan.
"Saya Malaikat Maut!"
"Oh, syukurlah. Saya kira yang datang anggota ABRI."
147.GOLF DI SURGA
Ketika Patrick bermain golf bersama pastor O,Brien, ia melontarkan sebuah pertanyaan teologis
yang sangat penting:
"Pastor, apakah ada lapangan golf di surga?"
"Wah, sampai sekarang saya tidak tahu. Nanti kalau ada kesempatan saya akan menanyakan soal
itu kepada Tuhan dan jawabnya pasti akan saya beritahu kamu."
Minggu berikutnya mereka berdua bermain golf kembali dan Patrick masih mengajukan
pertanyaan yang sama.
"Pastor apakah anda sudah menemukan lapangan golf di surga?"
"Sudah, sudah. Lapangan golf di sana bagus sekali. Saya dengar kamu diundang untuk bermain di
sana minggu depan."
148.OBAT ANEH
Pasien : Dok, tolonglah sembuhkan penyakit saya. Saya sering berjalan di waktu tidur.
Dokter : Ini kotak yang bisa menyelesaikan persoalanmu. Setiap malam, ketika Anda sudah
bersiap untuk tidur keluarkan isi kotak itu dan taburkan di lantai sekeliling tempat tidurmu.
Pasien : Kotak apa ini, Dok? apakah sejenis serbuk penenang?
Dokter : Bukan. Ini kotak paku payung.
149.PEMANCING GELAP
Seorang lelaki sedang asyik memancing di sebuah kolam.
Seseorang mendekatinya.
"Banyak dapat, kawan?" tanya orang itu.
"Wah," jawabnya,
"luarbiasa! Kemarin aku mendapat 30 ekor ikan yg besar-besar."
"Hm, anda tau siapa aku?"
"Tidak," jawabnya.
"Aku pemilik kolam ini."
"Dan anda tau siapa aku?" tanya lelaki itu cepat-cepat.
"Tidak."
"Aku pembohong besar di kota ini."
150.LEM ATAU SABUN
"Sop apa yang kalian buat ini?" teriak seorang tamu.
"Bagaimana rasanya?" tanya pelayan.
1001 HUMOR. 2 Page 23
"Seperti lem!"
"Kalau begitu sop ayam" jawab pelayan,
"sop kambing kami seperti sabun."
151.DIKEBIRI
Seorang lelaki mendatangi seorang dokter.
"Dokter, aku ingin dikebiri," katanya.
"Apa?" teriak dokter itu.
"Aku ingin dikebiri!" ulangnya
"Usahaku memang sukses, tapi nafsu seksku telah hilang. Karena itu aku ingin dikebiri".
Dokter itu masih ragu-ragu, tapi orang itu menyodorkan 2000 dollar.
Keesokan harinya, operasi dilakukan.
Beberapa minggu kemudian, ketika pengusaha itu berkunjung ke Israel, didengarnya dua
pengusaha sedang bercakap-cakap.
"Apa kau percaya," kata yang seorang
"orang yang disunat daya seksnya bertambah?"
"Sialan!" maki orang itu pada dirinya,
"Disunat! perkataan itu yang ingin kuucapkan selama ini."
152.SALAH MASUK
"Dokter, apa yang salah ditubuh saya?"
"Nyonya, anda terlalu gemuk, pupur anda terlalu tebal, lipstick anda terlalu merah, rambut anda
perlu dicat, anda terlalu banyak merokok, dan satu lagi... anda masuk keruangan yang salah.
Dokter ada di ruangan sebelah. Saya hanya pengantar koran."
153.PENDENGARAN
Pat: "Mick, lihat ini. Saya baru membeli alat bantu pendengaran buatan Jepang yang baru."
Mick: "Mengapa barang jelek begitu kamu beli? Bagaimana hasilnya? Apa pendengaranmu sudah
jauh lebih baik?"
Pat: "Jam tujuh lewat sepuluh menit, Mick!"
1001 HUMOR. 2 Page 24
154.SEMAKIN DIGOSOK MAKIN BESAR
Pada suatu hari seorang guru wanita seperti biasa masuk ke kelas untuk mengajar.
Hari ini dia sungguh kaget karena di papan tulis ada tulisan " ANU "(kemaluan pria - red) yang
ditulis kecil dan tipis-tipis.
Dia segera menghapus tulisan tersebut, lalu memandang satu-persatu anak muridnya yang duduk
dengan rapi.
Siapa tahu dengan begitu dia bisa menangkap anak iseng yang menulis kata kotor di papan tulis
kelas.
Tidak ada yang tampak bersalah.
Ibu guru itu menyerah dan memulai pelajaran seperti biasa.
Keesokan harinya muncul tulisan yang sama di papan tulis, kali ini lebih besar dan lebih tebal. Bu
guru segera menghapusnya lalu mencoba mencari tahu siapa anak murid yang iseng . . . Tapi
seperti biasa tidak ada yang mengaku.
Begitu seterusnya . . . hari demi hari bu guru menemukan tulisan yang sama .. . kali ini ukuran
tulisannya memenuhi satu papan tulis . . . Sampai saat itu ia belum juga ada anak yang mengaku .
Keesokan harinya . . . tulisan " ANU " tidak ada lagi, tapi diganti catatan kecil di pinggir papan
tulis. Tertulis di situ : " Semakin ibu sering gosok, maka ukurannya jadi semakin besar . . . "
1001 HUMOR. 2 Page 25
155.PELAYAN ANEH
Seorang pria masuk ke sebuah rumah makan dan duduk di satu-satunya meja yang tersisa. Setelah
duduk, dia memanggil pelayan dengan cara mengetuk-ngetuk sendok di meja.
Seorang pelayan mendekat kemudian mengeluarkan sebuah sendok dari kantong celananya dan
meletakkannya dimeja.
Pria tersebut terkaget-kaget dan bertanya,
"Apa semua pelayan disini membawa sendok di dalam kantong celana mereka kayak kamu?"
Pelayan itu menjawab,
"Ya. Karena sejak seorang ahli dalam bidang efisiensi kerja datang ke sini, dia menemukan bahwa
65% dari tamu kami menggunakan sendok untuk memanggil pelayan. Dengan membawa sendok
bersih kemanapun kami pergi, kami sudah menghemat waktu karena tidak perlu lagi balik ke
dapur."
Pria itu kemudian memakan pesanannya. Saat dia mau membayar, dia melihat sesuatu yg aneh
pada pelayan itu dan bertanya lagi
"Maaf ya,tapi kenapa ada seutas tali menggantung-gantung di resleting celana kamu?"
Pelayan itu menjawab "Ya. kami semua punya. Karena si ahli efisiensi waktu itu menemukan
bahwa kami menghabiskan waktu yg cukup lama jika harus mencuci tangan setelah buang air
kecil. Lihatlah kami mengikat "perkutut" kami dengan tali ini. Jadi kalau kami pengen kencing,
kami tinggal tarik tali, si perkutut keluar dan langsung kencing deh.. jadi kami tidak perlu
memegangnya sama sekali dan tidak perlu cuci tangan. Menghemat banyak waktu kan?"
"Stop..stop.. tunggu!" kata si pria.
"Bagaimana kalian kembalikan perkutut kalian itu ke dalam celana?"
"Waduh..saya enggak tau tentang pelayan yang lain tapi kalau saya sih pakai sendok."
156.SERATUS TAHUN
Pasien : Dok, bagaimana caranya saya bisa mencapai umur seratus tahun?
Dokter : Gampang. Berhentilah makan hidangan yang enak enak. Dan jangan lagi bergaul dengan
gadis-gadis cantik.
Pasien : Apakah dengan begitu saya akan berumur seratus tahun?
Dokter : Tidak. Tapi akan kelihatan seperti itu.
157.RAMALAN INDAH
Seorang nenek sedang meramal seorang wanita.
Sambil meraba-raba bola kristalnya, ia berkata,
"Engkau akan bertemu dengan seorang lelaki gagah dan tampan, memiliki beberapa perusahaan
minyak, ratusan ribu hektar tanah di pinggir kota Minneapolis, dan sebuah kapal pesiar dengan
100 awak kapal. Ia akan mengawinimu dan kalian akan hidup berbahagia selamanya.
"Ooooh, senangnya! Tapi, bagaimana dengan nasib suami dan anak-anakku yang sekarang?"
158.PIANO
1001 HUMOR. 2 Page 26
Sepasang suami istri ingin berlibur ke luar negeri.
Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, mereka tiba di pelabuhan udara.
"Coba kalau tadi kita membawa piano," kata suami itu sambil menghela nafas.
"Piano? untuk apa piano?" tanya istrinya.
"Tiket pesawat itu kutaruh di dalamnya."
159.MASIH SAMA SEPERTI TAHUN LALU
Presiden Bush turun kedapur Gedung Putih untuk mencari makanan ringan di tengah malam.
Kepalanya terbentur kulkas dan ia pingsan selama tiga tahun.
Ketika ia membuka mata, ia melihat wajah Kepala Staf Gedung Putih, John H. Sununu sedang
menunduk menatapnya.
Kata-kata bush yang pertama adalah,
"Bagaimana keadaan bangsa ini?"
"Semua berjalan baik," kata Sununu melaporkan.
"Damai, kemakmuran tanpa inflasi, buyut dari Milie anjing anda itu baru saja mempunyai anak
untuk pertama kalinya dan kejadian itu sedang diumumkan oleh Jawatan Pos."
Dengan hati-hati Presiden meminta keterangan lebih khusus,
"Berapa ongkos mengirim sepucuk surat sekarang?"
"Masih sama seperti tahun lalu,"
Kata Sununu seraya mengangkat bahu.
"Tiga ratus yen."
160.PEMBUKA BOTOL
Seorang dokter sedang tidur nyenyak, ketika telepon di kamarnya berdering dan diujung sana
terdengar suara lelaki yang dengan panic mengatakan bahwa anaknya menelan alat pembuka
botol.
Si dokter sudah siap hendak berangkat ke alamat yang dimaksud, ketika telepon berdering.
Kembali terdengar suara lelaki yang sama di ujung sana.
"Beres. Beres, dokter. Kami sudah menemukan alat pembuka botol yang lain."
161.PINK, YELLOW, GREEN
Seorang cowok bule sedang menanyakan sesuatu pada murid-murid privatnya,orang Jepang dan
Orang Hongkong.
"Ayo siapa yang bisa membuat satu paragraf dengan kata pink, yellow dan green".
Si orang Jepang mengangkat tangannya
"Saya, Pak" lalu berkata,
"When the yellow morning sun comes, I saw a pink cadilac running trough the green green grass
of home".
"Bagus sekali", kata si guru.
Si orang Hongkong tidak mau kalah dan menjawab,
"Saya juga bisa, Pak!", lalu berkata
1001 HUMOR. 2 Page 27
"I heard the phone green...green... then I pink up the phone and I said "yellow?""
162.DIBAWAH PERINTAH ISTRI
Di depan pintu surga tergantung papan bertuliskan,
'UNTUK PARA LELAKI YANG SELAMA INI
DIPERINTAH ISTRI MEREKA'.
Di bawahnya terlihat barisan yang panjang sekali tiada habis-habisnya.
Disebelah papan itu, tergantung papan yang bertuliskan,
'UNTUK PARA LELAKI YANG SELAMA
INI TIDAK DIPERINTAH ISTRI MEREKA'.
Di bawahnya, terlihat seorang lelaki.
Rabbi menghampiri lelaki tersebut.
"Mengapa kau berdiri disitu?" tanya Rabbi.
"Mana kutahu?" kata lelaki itu sambil menoleh kesana kemari,
"Aku disuruh istriku."
163.TUTUP BOTOL
Seorang kakek tua berusia 71 tahun berkunjung ke dokter seksologi.
Ia ingin menghitung jumlah spermanya untuk mengetahui apakah dia masih subur atau tidak.
Dokter tersebut menyanggupi dan memberikannya sebuah botol yang tertutup.
Dokter : "Bawa pulang botol ini, taruh sperma anda ke dalamnya, lalu berikan kepada saya untuk
dihitung jumlahnya".
Kakek tua itu segera pulang dengan membawa botol.
Keesokan harinya ia kembali ke dokter sambil membawa botol yang masih kosong.
Dokter : "Kenapa botolnya kosong kek ?"
Kakek tua itu kemudian bercerita : "Saya menyerah dok !
Pertama-tama saya mencoba dengan tangan kanan saya, tapi tidak berhasil.
Lalu saya coba dengan tangan kiri, juga tidak berhasil Saat itu saya masih yakin bisa.
Lalu saya memanggil istri saya.
Ia mencobanya dengan tangan kiri, tidak berhasil.
Istri saya tidak gampang menyerah.
Ia kemudian menggunakan tangan kanannya, tapi hasilnya nihil.
Bahkan istri saya juga mencobanya dengan mulut, dan tetap tidak berhasil.
Kemudian saya memanggil istri tetangga saya.
Ia mencoba dengan kedua tangannya, tidak berhasil.
Ia juga menggunakan mulutnya, juga sama saja..."
Mendengar cerita kakek, dokter sungguh syok.
Ia kemudian berkata "Kek, tega-teganya kakek meminta bantuan istri tetangga !"
Kakek : "Iya Dok... tapi sekeras apapun kami berusaha, tutup botol ini tidak mau terbuka !!!"
164.SIAGA
1001 HUMOR. 2 Page 28
HATI-HATI, SIAGA !!!!!!!!!!!!!!!!
Hati-hati ..... situasi makin panas.
Berdoa aja biar nggak ada apa-apa
STOP PRESS!!
Ini bukan sekedar gosip, tapi sudah dicek kebenarannya!
Harap agar lebih waspada lagi!
Ada khabar dari istana, pagi ini, katanya :
WIRANTO MENOLAK DIPANGGIL HABIBIE.....
Alasannya : Nama saya WIRANTO, bukan Habibie.........
165.TEDUH
Seorang ibu gendut sedang berjalan tapi ia merasa ada anak kecil yg mengikutinya di belakang
kemudian ia berhenti dan bertanya ke anak kecil tsb
"Hey..nak kamu dari tadi mengikuti aku terus adakah yang kamu inginkan dari saya " ?
"Oh tidak bu" jawab anak kecil tsb
"saya hanya merasa teduh berjalan di belakang ibu "
166.BERI SAJA TUTUP MATA
Perawat yang montok : Dok, setiap kali saya mengukur pasien yang ini, denyut jantungnya
langsung meningkat.Apakah saya perlu memberinya obat penenang?
Dokter : jangan. Beri saja tutup mata.
167.KEJUTAN
Seorang pria mendatangi sebuah toko serba ada.
"Aku ingin membeli sebuah pulpen yang paling indah untuk hadiah kepada istriku!"
"Wah!" kata pelayan toko,
"pasti ini sebuah kejutan baginya!"
"Pasti," jawab orang itu,
"dia ingin sebuah mantel bulu."
168.TIDAK UNTUK BERKELAHI
Seorang pemuda memperlihatkan sebuah cincin kepada teman wanitanya.
Pada cincin itu terukir nama si wanita.
"Kawinlah denganku," kata pemuda itu,
"dan kita hidup bahagia."
"Tapi aku sudah mencintai yang lain!"
1001 HUMOR. 2 Page 29
"Katakan siapa orang itu?"
"Oh, tidak! Aku tidak ingin kalian berkelahi karena diriku."
"Siapa yang berkelahi?" kata pemuda itu,
"Aku hanya ingin menjual cincin ini kepadanya."
169.MATEMATIKA KEHIDUPAN
Laki-laki pintar + Wanita Pintar = Romansa
Laki-laki pintar + Wanita Bodoh = Hamil
Laki-laki bodoh + Wanita pintar = Affair
Laki-laki bodoh + Wanita bodoh = Pernikahan
Boss pintar + Karyawan pintar = Laba
Boss pintar + Karyawan bodoh = Produksi
Boss bodoh + Karyawan pintar = Promosi
Boss bodoh + Karyawan bodoh = Jam lembur
Lelaki membayar Rp 2000 untuk barang seharga Rp 1000 yang ia butuhkan
Wanita membayar Rp 1000 untuk barang seharga Rp 2000 yang tidak ia butuhkan
Wanita khawatir tentang masa depan sampai ia mendapatkan seorang suami
Lelaki tak pernah khawatir tentang masa depan sampai ia mendapatkan seorang istri
Lelaki sukses ialah yang menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dapat ditabung istrinya
Wanita sukses ialah yang mendapatkan lelaki semacam itu
Untuk berbahagia dengan seorang lelaki, kau harus mengerti banyak tentangnya dan mencintai
sedikit saja
Untuk bahagia dengan seorang wanita, kau harus sangat mencintainya, dan tak perlu berusaha
mengertinya sama sekali
Wanita menikahi seorang pria berharap si lelaki dapat berubah, tapi dia nyatanya tidak juga
berubah
Lelaki menikahi seorang wanita berharap si wanita tidak berubah, tapi nyatanya dia justru
berubah
170.TIDAK PUNYA EKOR
Andi : Anjing saya tidak punya ekor.
Budi : Lantas bagaimana kamu mengetahui apakah anjingmu itu sedang gembira?
Andi : Kalau anjing itu tidak menggigit saya.
171.PENYAKIT TURUNAN
1001 HUMOR. 2 Page 30
Dokter : Saya tak bisa berbuat sesuatu atas penyakit
anda ini. Saya rasa ini penyakit turunan.
Pasien : Kalau begitu, tolong kirim tagihan biaya
pemeriksaan ini kepada kakek saya.
172.BOLEHKAH AKU MENGAWININYA?
Seorang pemuda menemui ayah kekasihnya,
"Aku telah bersama anak anda selama 15 tahun.Kini, bolehkah aku mengawininya?"
"Tentu," jawab ayah itu,
"kupikir tadi kau mau meminta pensiun."
173.LIMA TAHUN LEBIH MUDA
Seorang nyonya berumur sekitar 50 th tampak sedang memilih baju di sebuah butik.
Pelayan : "Nyonya ini ada baju bagus pasti cocok dech buat nyonya. Kalau nyonya pake baju ini
pasti akan tampak 5 th lebih muda
Nyonya : " Ah nggak ah saya nggak mau "
Pelayan: " Kenapa nyonya ?
Nyonya : " Karena setiap kali saya tidak memakai baju ini saya akan tampak 5 Lima tahun lebih
tua "
174.PERUSAHAAN HEBAT
Seorang pria bertanya kepada calon majikannya yang baru, apakah ia akan mendapat asuransi
kesehatan.
Kata si calon majikan, perusahaan memang memberikan asuransi kesehatan, tapi preminya
dipotong dari gajinya.
"Di perusahaan tempat saya bekerja dulu, semua menjadi tanggungan perusahaan." kata pria itu.
"bagaimana dengan asuransi jiwa?"
"itu juga menjadi tanggungan mereka."
lalu kata pria itu
"dan bukan hanya itu, tapi kami juga mendapat izin sakit yang tak terbatas, cuti sampai 3 minggu,
bonus hari raya, minum kopi..."
Lalu kenapa anda tinggalkan perusahaan yang hebat seperti itu?"
"Perusahaan itu bangkrut."
175.PERCUMA
Seorang pemuda duduk berhadapan dengan seorang nyonya di sebuah kereta api.
Pemuda itu sedang asyik mengunyah permen karet sambil melamun menatap langit-langit.
"Percuma kau berbicara padaku, Nak!"
kata nyonya itu, "Aku tuli."
1001 HUMOR. 2 Page 31
176.DUA MISIONARIS
Wesley dan Tennat, dua orang misionaris yang bekerja di Afrika itu mengalami nasib malang.
Mereka ditangkap oleh penduduk suku setempat lalu dimasukkan ke sebuah panci besar yang
diletakkan diatas api yang sedang berkobar.
Tiba-tiba Tennat tertawa terbahak-bahak tanpa sebab.
"Ada apa?" tanya temannya,
"kita sedang direbus hidup-hidup, dan sebentar lagi akan menjadi santapan mereka. Saya tidak
melihat sesuatu yang lucu disini."
Tennat masih terus dengan tawanya.
"Mereka tidak tahu, bahwa saya kencing di dalam sup ini."
177.MENGINJAK KODOK
Ada 4 orang lajang. Sebut saja : Tendi, Angga, Yaudi, Anto.
Mereka mau reuni kecil dengan acara pergi jalan-jalan ke daerah puncak yang memang serba
'wah'.
Villanya wah, pemandangannya wah dan satu hal lagi yang ... wah juga.
Sebelum sampai puncak, di daerah kebun teh, mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki
dan ransel.
Perjalanan mereka disambut hujan dan cuaca dingin, jalanan basah dan air yang menggenang.
Suara gemericik air dan paduan suara kodok2 kebun teh mengiringi perjalanan mereka.
Sampe seperempat jalan, mereka ketemu dukun.
Dukun itu bilang, "selama perjalanan ke puncak, kalian enggak boleh nginjek kodok. Kalo
misalnya ada yang nginjek, berarti istrinya bakalan jelek."
Sesudah itu, mereka meneruskan perjalanannya.
Pas di tengah-tengah jalan, si Tendi taunya nginjek kodok ! Langsung aja dia murung, dan tementemennya
yang tiga lagi pada ngeledekin
:"Nah, lo.....nah, lo....Rasain !"
Udah itu, mereka ngelanjutin perjalanan lagi.... Pas 3/4 perjalanan mo ke puncak, tiba-tiba, Angga
nginjek kodok ! hal yang sama dilakuin temen-temennya ke angga...
(tinggal 2 yang belum nginjek kodok....)
Tinggal berapa meter mau nyampe puncak, Eeeh, si Yaudi nginjek kodok !!!
Akhirnya tinggal satu deh yang belum nginjek kodok, yaitu si Anto.
Karena dia tinggal satu-satunya yang belum nginjek kodok, Anto jalannya hati-hati banget. Dan
akhirnya mereka nyampe di puncak, dengan 3 orang yang udah nginjek kodok, dan 1 orang
enggak nginjek kodok.
Anto seneng banget !
Ketika 10 tahun kemudian, ternyata benar ! Angga, Yaudi, dan tendi istrinya jelek-jelek semua.
Kecuali si Anto, dia akhirnya mempunyai isti Tamara Bleszinsky.
Karena Ketiga temennya enggak percaya, bahwa temennya itu bisa punya istri Tamara, maka
mereka menanyakan kepada Tamara :
"Kok kamu mau-maunya sih, Punya suami kayak si Anto itu....??"
1001 HUMOR. 2 Page 32
Tamara menjawab : "Yah, ini sudah suratan takdir. 10 tahun yang lalu, saya menginjak kodok
pada perjalanan di daerah kebun teh Puncak.....
178.LAKI-LAKI PALING BERUNTUNG
Saya rasa Adam memang laki-laki paling berbahagia di dunia ini," ujar seorang lelaki kepada
temannya sesaat setelah mendengar khotbah tentang penciptaan manusia yang pertama.
"Mengapa?" tanya temannya.
"Dia tidak punya mertua."
179.DOKTER TERHEBAT
Dokter, saya rasa Anda memang dokter terhebat di Dublin ini," puji seorang lelaki,
"Saya sudah mendapatkan manfaat besar dari hasil kerja dokter kemarin!"
Dokter itu terkejut dan memandangi lelaki di hadapannya.
"Seingat saya, Anda belum pernah menjadi pasien saya."
"Memang belum" jawab lelaki,
"Yang menjadi pasien dokter adalah ibu mertua saya. Dan dia meninggal tadi pagi."
180.GERAH
Seorang anggota prajurit angkatan laut yang baru saja bertugas beberapa hari di sebuah kapal
selam angkatan laut, dipecat dari kesatuannya atas tuduhan menenggelamkan kapal selam bersama
awaknya.
Ketika diwawancarai wartawan, ia mengaku tidak bersalah.
"Waktu kejadian kapal selam itu tenggelam, saya malah sedang bebas tugas, dan sedang bersiap
untuk tidur.", kata si pria.
"Lantas apa yang kemudian anda lakukan sebelum tidur?" tanya wartawan.
"Ya seperti kebiasaan di kampung... saya selalu buka jendela sebelum tidur....
Abis gerah sih!! ", jawabnya dengan santai
181.SINGLE ATAU MARRIED
Dalam bar di kota New York, Laki-laki disebelah kiri Kalanuak memesan minum kepada
bartender,
"JOHNIE WALKER, SINGLE."
Teman lelaki itu berkata, "JACKDANIELS, SINGLE."
Bartender mendekati Kalanuak dan bertanya,
"dan anda , Tuan?"
Kalanuak : "KALANUAK BIN MUIN, MARRIED."
182.NEGARA KOMUNIS
1001 HUMOR. 2 Page 33
Tertarik untuk mendapatkan jawab mengapa orang masih percaya pada Tuhan di bawah sistem
Soviet, Perdana Menteri Gorbachev melakukan kunjungan mendadak ke sebuah gereja yang
paling berpengaruh.
Ia melihat seorang wanita mendekati altar lalu berlutut dan memohon,
"Apakah Vladie, anak saya, kelak dapat menjadi seorang insinyur dan memiliki karir yg baik?"
Tiba-tiba terdengar suara yang besar menjawab dari surga,
"Hai wanita yang baik, karena selama ini kamu telah menunjukkan kekuatan imanmu, selama
kamu masih hidup, kamu akan menyaksikan anakmu menjadi insinyur dan memiliki karir yang
sukses".
Kemudian seorang lelaki gantian mendekati altar dan berlutut lalu bertanya,
"Apakah saya kelak berkesempatan melihat anak saya yang diwisuda menjadi dokter?".
"Ya." jawab suara dari surga.
"Karena amal baikmu selama ini, kamu dalam hidupmu akan berkesempatan menyaksikan anakmu
menjadi dokter."
Gorbachev sangat kagum menyaksikan peristiwa itu.
Dengan perlahan-lahan ia mendekati altar dan berlutut lalu bertanya,
"Apakah saya kelak berkesempatan menyaksikan bendera komunis berkibar di seluruh
penjuru dunia?"
Suara dari surga terdengar bergemuruh,
"Tidak! selama saya masih hidup!"
183.SERANGAN MALAM
Empat orang anak pergi kemping pada akhir pekan.
Nyamuk sangat banyak ditempat itu, sehingga semalaman mereka perlu bersembunyi di bawah
selimut.
Ketika salah seorang anak melihat gerombolan kunang-kunang, salah seorang anak berbisik
kepada temannya,
"Sebaiknya kita menyerah, mereka datang dengan jumlah banyak, dan mereka semua membawa
senter."
184.KESEMPATAN LANGKA
Dalam sebuah kereta kelas ekonomi duduk berhadapan empat orang yang saling tidak mengenal.
Ada seorang nenek-nenek yang sibuk mengunyah sirih.
Di sebelahnya duduk seorang wanita muda, cantik dan sangat menggiurkan.
Di depan mereka duduk seorang perwira ABRI dengan pakaian lengkap plus kumis melintang,
Sementara di sebelah si tentara duduk seorang pria muda yang berpenampilan sederhana dan
terkesan pendiam.
Kereta memasuki sebuah terowongan, dan suasana di dalam kereta menjadi gelap. Tiba-tiba
terdengar suara ciuman yang kemudian disusul dengan suara pipi di tampar.
Si nenek-nenek berkata dalam hati: "Kasian nih anak perawan di sebelahku. Jadi obyek pelecehan
lelaki !"
Si gadis berkata dalam hati :"Kasian yang mencium nenek di sebelahku. Pasti diantara kedua
lelaki di hadapanku ini salah cium. Biar rasa!"
Si Tentara sambil mengusap pipinya berkata dalam hati: "Sial...! yang nyium siapa, yang kena
tampar siapa.. huh dasar sial.. tau gitu mendingan aku cium duluan si cewek seksi ini"
1001 HUMOR. 2 Page 34
Si pemuda sederhana berkata dalam hati: "Hehehe kapan lagi bisa nampar tentara. Nggak tau dia
kalau aku mencium tangan sendiri..."
185.NGEBUT
Seorang polisi menyetop seorang pria yang ngebut dengan sepeda motornya. Si pria tersebut
meminta agar ia dilepas saja.
"Saya mohon pak," kata pria itu memelas,
"Saya sedang terburu-buru untuk.."
"Ah, sudahlah jangan banyak alasan," sergah polisi itu.
"Kebetulan Komandan kami tidak ada di tempat. Sambil menunggu beliau datang, kamu
sebaiknya tinggal dulu di penjara."
"Tapi, pak polisi, saya benar-benar sedang terburu-buru untuk.."
"Saya bilang diam. Kamu harus tinggal di sini!" bentak polisi itu.
Akhirnya, pria itu duduk terdiam.
Beberapa jam kemudian, polisi ini menghampiri pria yang malang itu.
Katanya, "Kamu memang benar-benar beruntung. Hari ini putri Komandan kami sedang
melangsungkan pernikahan. Mood beliau pasti sedang bagus. Beliau pasti akan membebaskan
kamu. Dan kamu boleh pergi tanpa ditilang."
"Jangan harap deh pak," kata pria ini dengan lemas dari balik selnya.
"Asal tahu saja, pengantin prianya adalah saya."
186.SAMA-SAMA
"Ahh" seru seorang yahudi kepada temannya,
"jika aku bertemu denganmu, aku selalu teringat si Morrie Feigenbaum."
"tapi aku tidak sama dengan dia," jawab temannya.
"Oh ya ya!. Anda berdua sama-sama berhutang padaku 10 dollar."
187.BISNIS BESAR
Seorang pemuda mengirimi ayahnya sehelai baju hangat yang dibelinya seharga 200 dollar.
Supaya ayahnya tidak ribut, dia mengatakan harga baju itu hanya 10 dollar.
Seminggu kemudian ayahnya menelepon.
"Wah luar biasa!" serunya,
"Baju itu berhasil kujual 25 dollar. Ini bisnis besar,cepat kirim selusin lagi."
188.SALAH OBAT
Seorang lelaki berlari ke sebuah barbershop.
"Anda masih ingat ketika menjual sebotol minyak penumbuh rambut padaku?" seru lelaki itu.
"Tentu," jawab si tukang gunting rambut.
"Nah, istriku menggunakan minyak itu untuk mengilapi perabot rumah! dikiranya itu minyak
1001 HUMOR. 2 Page 35
pengilap baru."
"Jangan kuatir," jawab si tukang gunting,
"aku masih punya banyak persediaan."
"Bukan itu persoalannya," teriak lelaki itu,
"aku ingin tahu berapa anda pasang tarif untuk mencukur sebuah piano."
189.TAWARAN YANG LEBIH TINGGI
Goldberg kehilangan dompetnya pada suatu pesta keponakannya.
"Hadirin, saya mohon maaf karena mengganggu perayaan ini sebentar,"
katanya mengumumkan,
"Saya baru saja kehilangan dompet berisi uang 500 dollar. Bagi siapa saja yang menemukannya,
saya menawarkan hadiah 50 dollar."
Dari arah belakang terdengar suara,
"Saya menawarkan 75 dollar."
190.TERLALU KECIL
Suatu sore Clinton dan Al gore wakilnya baru saja bermain golf dan kelihatan sekali.
Clinton sangat berantusias dengan nada marah ingin pulang.
Dalam perjalan pulang mereka terlibat pembicaraan :
Clinton : " Al, tahu enggak apa yang akan Aku lakukan sampai di rumah ? "
Al Gore : " Apa ? "
Clinton : " Aku ingin sekali merobek celana dalam Hillary ? "
Al Gore : " Wah, Aku enggak tahu kalau Kamu se agresif ini sebelumnya, bukankan Hillary akan
kaget nantinya ? "
Clinton : " Masalahnya Aku sudah enggak tahan lagi nih! "
Al Gore : " Tapi, Sebagai penasehat Saya sarankan Kamu untuk memikirkannya sekali lagi. "
Clinton : " Baiklah, aku serahkan saja nanti celana dalam Hillary itu untukmu, karena sudah
semenjak permainan tadi aku tidak bisa konsentrasi memukul bola, ukurannya terlalu kecil
untukku! "
191.ISTRI SI JONI
Joni, seorang pakar komputer, berkeyakinan wanita yang ideal untuk dijadikan istri harus
memenuhi kriteria: COMPATIBLE,UPGRADABLE, MULTI-TASKING, USER-FRIENDLY
dan punya INTERFACE yang menarik sekaligus ergonomic.
Joni kurang mendukung pernikahan antar agama,menurutnya AGAMA pada dasarnya merupakan
OPERATING SYSTEM dimana ajaran yang ditetapkan didalamnya merupakan NATIVE
APPLICATION yang lebih pas untuk suatu jenis OS tertentu.
Masa lajang Joni berakhir setelah ia bertemu dengan Wina, gadis yang ia anggap memenuhi
kriteria yang ditetapkan.
Namun sayang, perkawinan mereka tidak berumur panjang setelah Joni mengetahui Wina
mempunyai tabiat khusus yang tidak bisa dihilangkan: MULTI-USER
1001 HUMOR. 2 Page 36
192.SIAPA YANG BERANI
Pemimpin sirkus : "Hei, mengapa kamu lupa menutup kandang singa sehabis pertunjukkan tadi
malam?
Mick : "Sebetulnya nggak perlu terlalu dipermasalahkan Pak. Siapa sih yang berani mencuri
singa?"
193.CADDIE
"Apakah kamu caddie-ku?" tanya pemain golf
"Ya Pak." jawab si anak
"Apakah kamu pandai mencari bola yg hilang?"
"Ya Pak."
"Bagus kalau begitu. Cari 1 bola, dan kita
mulai main."
194.JANGAN PERNAH MENGGANGGU ORANG MATI
Krisis ekonomi sedikitnya telah meracuni otak manusia.
Banyak telah terjadi tindak kejahatan seperti cerita pembongkaran kuburan berikut ini:
Ronny dan Denni adalah dua sahabat yang sangat akrab.
Bahkan mereka mempunyai sifat yang sama jahatnya.
Pada suatu hari terpikir oleh mereka bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah.
Ide mereka adalah membongkar kuburan dengan alasan mereka ingin mengambil gigi emas dari
jenazah yang telah dikubur.
Maka pada malam Jum'at mereka menjalankan aksi mereka dengan pemikiran bahwa pada malam
Jum'at, banyak orang yang takut melalui kompeks kuburan.
Akhirnya setelah melakukan sebuah pengamatan kecil, dipilihlah sebuah kuburan yang megah.
Ronny dan Denni sama-sama melakukan penggalian sampai Jenazah ditemukan.
Denni yang kebetulan agak penakut memilih menunggu di atas dan merasakan bulu kuduknya
semua berdiri sambil berjaga siapa tau ada yang mengganggu mereka, sedangkan Ronny turun
kedalam kubur tersebut mencabut gigi emas dari Jenazah di dalam liang kubur.
Akhirnya yang mereka impikan dapat ditemukan, Sebuah gigi emas dari sebuah jenazah lelaki tua
yang sudah tinggal kulit yang membungkus tulang dan berbau busuk itu. Dengan menggunakan
Tang, Ronny menarik gigi bagian atas dari mulut Jenazah tersebut. Setelah gigi bagian atas
tercabut ... kcrak...!!, bunyi tersebut membuat mereka berdua hening sejenak jangan2 mereka
membangunkan jenazah tersebut, ternyata tidak terjadi apa-apa.
Lalu Denni meminta kepada Ronny untuk melemparkan gigi emas itu ke atas (karena Denni takut
untuk turun), dan Ronny melemparkannya.
Tiba-tiba pada saat gigi emas itu telah berada di atas, Jenazah yang telah membusuk itu tiba-tiba
bangkit dari liang kuburnya.
Melihat hal ini, Ronny dan Denni menjerit histeris
"AAAaaaa....!!!" dan segera lari terbirit-birit.
Lalu Jenazah itu berkata, " Ingat, Gigi atas dibuang ke bawah!"
195.BUKAN SUAMI SAYA
1001 HUMOR. 2 Page 37
Sepasang pria dan wanita sedang duduk berhadap-hadapan di suatu meja restoran.
Lalu tiba-tiba si pria melorot dari kursi dan terhenyak di bawah meja.
"Nyonya," seru si pelayan dengan sangat panik,
"Suami nyonya ada di bawah meja."
"Bukan," sahut si wanita, "Suami saya adalah orang yang baru masuk itu."
196.ORANG IDIOT
Q : Bagaimana membuat orang idiot tertawa pada hari senin?
A : Ceritakan humor pada hari minggu.
197.MISTERI ORANG KE-TIGA
Andi : Kenapa kamu sampai di akhirat ini?
Alan : Suatu hari,aku pulang dari kantor dan aku mendapati istriku tanpa busana dan dalam
keadaan gugup,Intuisiku mengatakan bahwa dia habis menyeleweng, dengan sangat marah
kulemparkan kulkasku ke arah seorang laki-laki yang kutemui berdiri di depan rumahku hingga
dia tewas , ternyata dia cuma tetanggaku yang kebetulan lewat Dan karena kesalahan itu,
pengadilan memutuskan hukuman mati bagiku.
Kalau kamu kenapa?
Andi : Suatu hari aku baru pulang dari kantor,aku berdiri di depan rumah tetanggaku,bermaksud
meminjam tangga,tetapi tiba-tiba sebuah kulkas melayang ke arahku,dan tahu-tahu aku berada di
sini.
Alan : Kalau begitu,kau pasti orang yang kulempar, maafkanlah aku.
Andi : Tidak apa-apa.
Alan : Kalau kamu kenapa bisa tiba di sini?
(tanya Alan pada salah seorang pria yang berdiri di sampingnya)
Pria : Akulah orang yang berada di dalam kulkas itu.
198.DASAR PELUPA
Si Samsul memang sangat pelupa.
Menyadari kekurangannya dia konsultasi dengan temannya.
Joko : Kamu sudah usaha apa?
Samsul : Saya sudah beli buku mengenai Program kilat meningkatkan daya ingat yang
disusun oleh seorang profesor terkenal.
Joko : Hasilnya?
Samsul : Sama saja
Joko : Teorinya gagal?
Samsul : Bukan begitu...Saya lupa dimana meletakkan buku itu....
199.DENGKURAN
1001 HUMOR. 2 Page 38
Pasien : Dok, saya mendengkur kalau tidur
Dokter : Apakah dengkurannya keras sekali?
Pasien : Iya dok, keras sekali.
Dokter : Apakah itu mengganggu istrimu?
Pasien : Saya tidak menikah dok.
Dokter : Jadi anda tidur sendiri. Saya kira itu tidak menjadi masalah.
Pasien : Tidak menjadi masalah? saya sudah dipecat kerja 5 kali gara-gara dengkuran saya itu.
200.IBU DHARMA WANITA
Empat puluh ibu-ibu Dharma Wanita yang pernah memborong belanjaan di Bangkok dipimpin
istri Meneer Van Dhanu tiba di ruang seleksi.
Malaikat yang bertugas segera menerima mereka.
"Ibu-ibu, siapa di antara kalian yang waktu di dunia suka berbelanja hingga berkoli-koli," tanya
malaikat.
Kecuali seorang, semuanya mengacung sambil menekuk muka malu-malu. :
"OK, saya cuma mau tanya. Sekarang siapa di antara kalian yang tak pernah mempercayai
suaminya?" lanjut malaikat.
Tiga puluh sembilan di antara wanita itu mengacungkan jarinya. Cuma Nyonya Van
Dhanu yang tidak.
Melihat hal itu, malaikat cuma bisa menggelenggelengkan kepalanya kemudian mengangkat
telepon.
"Hallo neraka?!... Apakah masih ada kamar untuk tiga puluh sembilan wanita yang tak
pernah mempercayai suaminya dan satu untuk seorang wanita yang tuli?!"
1001 HUMOR. 2 Page 39201 . PILIH YANG GURU
Mona, seorang gadis cantik ditaksir empat orang pria. Pria pertama adalah seorang pegawai PT
Telkom, pria kedua pegawai PT Pos Indonesia, ketiga seorang Dokter, dan yang terakhir seorang
Guru SMA.
Moli temannya sekamar merasa yakin, bahwa Mona hanya akan memilih tiga pria pertama,
sedangkan pria ke empat, yakni guru SMA, pasti tidak akan dipilih.
Ternyata Mona malahan milih si guru itu.
Moli penasaran, dan bertanya alasan Mona.
Mona : "Ah, orang telkom bisanya cuma tiga menit, lewat itu harus 'masukkin' lagi, kadang
suka 'macet' lagi... Yang pegawai Pos Indonesia, belum apa-apa sudah nanya dulu, mau yang kilat
atau yang biasa aja...Terus kalau yang dokter itu, baru masuk kamar, sudah nyuruh buka baju,
pegang sana pegang sini, selesai, keluar... Tapi kalo guru itu... kan enak, dari awal dibahas,
bincang, dikupas, sedikit demi sedikit.. penuh kesabaran, kelembutan, dan kehangatan, serta
pengertian. Selesai dikupas, nanya, sudah ngerti belum, kalau saya jawab belum.. diulangi lagi
dari awal, wow kan asyik!"
202 . PENELITI KATAK
Seorang peneliti mempunyai seekor katak.
Dia memutuskan untuk meneliti katak tersebut.
Dia berkata kepada si katak, "lompat", katak tersebut melompat 8 feet.
Peneliti itu menulis pada jurnalnya bahwa katak dengan 4 kaki melompat sejauh 8 feet.
Lalu dia memotong 1 kaki dari katak, dan berkata, "lompat," katak tersebut melompat 6 feet.
Dan ia membuat catatan lagi pada buku jurnalnya.
Dia potong lagi 1 kaki si katak dan berseru,"lompat", katak tersebut melompat sejauh 4 feet,
peneliti itu kembali membuat catatan pada jurnalnya.
Dia potong kaki yg ketiga, dan kembali berseru, "lompat",katak itu hanya melompat 2 feet.
Peneliti itu kembali menulis pada jurnalnya, bahwa katak dengan 1 kaki hanya bisa melompat
sejauh 2 feet.
Terakhir, peneliti tersebut memotong kaki ke empat dari katak, dan berseru, "lompat", tapi katak
tersebut sama sekali tidak bergerak. Lalu si peneliti membuka buku catatannya, dan menulis :
Setelah keempat kakinya terpotong, binatang katak menjadi tuli.
203 . MOBIL TIMOR
Pada suatu hari sebuah mobil Timor, meluncur di jalan tol jagorawi.
Tidak lama kemudian mobil itu mogok.
Sebuah Mercedes berhenti, dan menolong mobil Indonesia tadi dengan menggandengnya di
belakang.
Pada saat itulah muncul sebuah BMW, melesat dengan kecepatan tinggi.
Pengemudi Mercedes tadi penasaran dan langsung tancap gas.
Sopir Timor yang ditarik di belakang Mercedes membunyikan klaksonnya bertubi-tubi dengan
muka pucat pasi. Sebab, sementara terseret dalam "balapan" ini, mobil "asli" buatan Indonesia tadi
mulai berantakan satu-persatu.
1001 HUMOR. 3 Page 1
Pintunya tanggal, jendelanya copot, baut dan mur beterbangan.
Kebetulan mobil reporter RCTI untuk Seputar Indonesia yang sedang melaju, disalib kendaraan
yang ngebut tadi.
Esoknya, Seputar Indonesia memberitakan:
"Kemarin, sebuah mobil Mercedes dan BMW berkejaran dengan kecepatan mendekati dua ratus
kilometer per jam di jalan tol Jagorawi. Di belakang kedua mobil buatan Jerman yang sangat
terkenal itu, sebuah mobil Timor buatan negeri kita membunyikan klakson tidak henti-hentinya,
meminta jalan untuk melesat ke depan."
204 . NGGAK MAU BERENANG
Di sebuah rumah sakit jiwa seorang dokter ingin menguji para pasien yang terganggu otaknya
(gila).
Dokter tersebut mengadakan test pada orang-orang kurang waras tersebut apakah mereka sudah
sembuh atau belum.
Dokter tersebut mengajak mereka untuk berenang dalam kolam renang yang tidak diisi air,
kemudian dokter berkata semua turun dan berenang. semua turun lalu berenang sesuai gaya
renangnya.
Dokter menilai pada mereka bahwa mereka masih belum sembuh karena kolamnya tidak ada air
koq mereka berenang ?
Kemudian dari sudut kolam dokter melihat ada satu orang yang tidak mau berenang, dan dokter
berpikir bahwa orang tersebut berarti sudah sembuh karena dia tidak mau berenang dikolam yang
tidak ada air.
Dokter menghampiri orang tersebut dan berkata
" Kenapa kamu tidak mau berenang ?".
lalu orang tersebut mengatakan
" nggak mau... dingin airnya ".
205 . PINTU MOBIL
Ada 3 pasien gila lagi di tes dirumah sakit jiwa untuk membuktikan apakah mereka ini masih
gila atau tidak!
Petugas: kalau kamu pergi ke gurun pasir, kamu bawa bekal apa ?
Pasien 1: Bawa air minum, supaya kalau haus bisa langsung minum air !
Petugas: kamu lulus !
Petugas: Kalau kamu gimana ?
Tanya petugas terhadap pasien kedua
Pasien 2: Bawa makanan, supaya nanti kalau lapar bisa langsung makan !
Petugas: kamu juga lulus
Petugas: Lalu kamu gimana
Tanya petugas terhadap pasien ketiga
Pasien 3: Bawa pintu mobil, supaya nanti kalau kepanasan, tinggal buka kaca pintu !
206 . LOMBA PANAH
1001 HUMOR. 3 Page 2
Pada suatu perlombaan panahan, ada 3 peserta yg mengikutinya.
Peserta I dari Inggris
Peserta II dari Amerika
Peserta III dari Indonesia
Peserta I dari Inggris menunjukkan kebolehannya dengan meletakkan semangka di atas kepala
seseorang.
Setelah diukur, dikeker, dilepaskanlah anak panahnya ...... plesh....... ternyata semangkanya
terbelah dua.
Clap, clap, clap ........ tepuk tangan para penonton.
Dengan bangganya si Inggris berkata : I AM ROBIN HOOD !
Peserta II dari Amerika meletakkan jeruk di atas kepala seseorang. Plesh......., ternyata jeruk itu
terbelah dua. Clap, clap, clap.... penonton bertambah kagum .....
Si Amerika berkata : I AM SUPER..... MAN
Peserta III membuat penonton menahan napas, karena dia meletakkan sebuah duku di atas kepala
seseorang.
Anak panah ditarik ...., penonton terbelalak ........, plesh.... ternyata anak panah itu mengenai jidat
orang itu dan matilah dia.
Lalu si Indonesia berkata:
I AM ..................... SORRY !
207 . BAYI KERMBAR
Suatu hari seorang dokter menangani beberapa pasiennya untuk melahirkan. Whuiiihhh...sibuk
banget deh... Nah, karena saking sibuknya si dokter meminta agar para suami dari pasien supaya
tetap menunggu tenang di ruang tunggu, jangan ikut-ikutan masuk...., bikin ribet aja.
Setelah beberapa jam para suami ini menunggu dengan resah-gelisah, akhirnya si dokter keluar
juga dengan perasaan ...LEGUAAA....
Tiba-tiba karena saking penasarannya para suami pasien-pasien langsung menghambur menuju
dokter yang sedang melepas lelahnya itu di depan ruang pasien terakhir
Suami pasien 1 : "Dok bagaimana dengan istri dan anak saya dok?"
Dokter : "...Mmm, anda suami dari ibu yang mana ya ?"
Suami pasien 1 : "Ruang pasien satu pak dokter."
Dokter : "Ooohh..iya..! Wah, selamat ya pak, istri anda dalam keadaan baik dan bapak mendapat
anak kembar !!!!"
Suami pasien 1 : "Lho kok bisa kebetulan sekali ya dok ??? Saya ini bekerja pada perusahaan yang
bernama PT Dua Sekawan."
Dokter : ...(tersenyum)
Suami pasien 2 : "Dok, istri dan anak saya bagaimana dok ?" .....
"Yang berada di ruang pasien 2!!!"
Dokter : " Ooohh..iya..! Wah, selamat juga ya pak, istri anda dalam keadaan sehat dan bapak
mendapat anak kembar tiga !!!"
Suami pasien 2 : "Lho kok bisa kebetulan juga ya dok ???
Saya ini kan bekerja di perusahaan TIGA RODA !!!."
Dokter : " Wah... hebat..."
Suami pasien 3 : "Dok kalo dengan istri dan anak saya Dok, yang diruang 3?"
1001 HUMOR. 3 Page 3
Dokter : " Ooohh..iya..! Wah, selamat juga nih pak, istri anda dalam keadaan kondisi normal dan
bapak mendapat anak kembar empat !!!"
Suami pasien 3 : "Lho kok bisa kebetulan juga ya dok ???
Saya ini bekerja di perusahaan PT Empat Berlian !!!."
Dokter :" Wah.. ajaib sekali ya .. Pada bisa samaan.??".
Tiba-tiba... .....GUBRAK....."
Dokter : "Pak...Pak..., kenapa pak..... ??? Istri bapak
ruangan yang mana?? "apakah bapak suami dari
ruangan yang terakhir?????"
Suami pasien 4 : (Setengah sadar)..... "Dokter..... saya
bekerja di AUTO 2000"
208 . APEL DAN KOREK API
Ayo anak2 hari ini kita bermain untuk menebak sesuatu,
Ibu Guru berikan ciri2nya anak2 yang menjawab .Ok !!!
Ayo Budi apa yang saya pegang ini kata bu Guru sambil menghadap tembok, warnanya merah.
bulat, manis rasanya ?
Budi menjawab ' Apel bu Guru !!!!
Salah Budi, yang saya pegang ini buah cherry, tapi nggak apa Budi, Ibu guru jadi tahu apa yang
ada di dalam pikiranmu.
Karena jawabannya salah Budi si anak badung agak
jengkel juga.
Bu Guru gantian dong !! Saya yang berikan ciri2nya ibu guru yang menjawab !!
Bu Guru menjawab, Ok lah budi silahkan maju ke depan.
Budi si anak badung maju kedepan sambil menghadap tembok, si budi pegang sesuatu, sambil
bertanya kepada bu Guru.
Apa ini bu Guru, panjangnya kira kira lima centimeter,
kepalanya bulat warnanya merah ???
Bu Guru menjawab sambil berteriak ' Budi !!!!!!
Tidak boleh memberi pertanyaan yang jorok, kamu memang kurang ajar dasar anak badung tak
tahu diri!!
Budi menjawab, Lho ibu Guru kok marah ini khan cuma penthol korek api doang, tapi nggak apa
bu Guru ' Saya jadi mengerti apa yang ada di dalam pikiran bu guru ...................
209 . PULSA LOKAL
Pada suatu pertemuan di Washington Bill Clinton bercerita pada pak Harto bahwa dia punya
HandPhone GSM yang bisa menghubungi kemana saja termasuk surga dan neraka.
Pak Harto ditawarin untuk nyoba t'rus dia nyoba menghubungi ibu Tien Alm., dan berhasil
ngobrol dan ibu Tien minta sering2 dihubungi.
Pak harto bertanya Bill berapa saya harus bayar untuk pembicaraan 3 menit tadi,
1001 HUMOR. 3 Page 4
US$ 200, wah mahal juga tapi tak apalah . . . .
Akhirnya Pak Harto tertarik untuk membeli HP sejenis lalu membawanya pulang ke cendana.
Sampai di cendana dia menghubungi Ibu Tien lagi setelah berbicara hampir 1 jam dicek bahwa
pembicaraan itu hanya menghabiskan US$10.
Langsung dia menghubungi Clinton : " Bill yang bener aja kemarin di sana saya pakai cuma tiga
menit harus bayar US$200 mahal bener barusan di sini saya coba pakai 1 jam ke Ibu Tien cuma
US$10. "
Bill dengan santainya menjawab : " ya tentu saja...cendana dekat dengan neraka."
210 . PELAJARAN BAGUS
Di sebuah Sekolah Menengah Umum seorang Guru ingin mendemonstrasikan kepada muridmuridnya
pengaruh buruk dari Alkohol pada manusia.
Ia mengambil dua buah gelas.
Satu diisinya dengan air putih dan lainnya dengan alkohol.
Kemudian, di masukkannya juga seekor Cacing.
Ternyata, Cacing yang di masukkan ke dalam gelas berisi Alkohol, langsung kejang dan mati.
" Bonnie, " tanya Guru,
" Kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari presentasi ini ? "
" Kalau kita minum alkohol, kita tidak akan cacingan..."
211 . MIMPI ANEH
" Dok, belakangan ini saya sering bermimpi, mimpi ini membuat saya tersiksa. Saya lari kencang
sekali kearah pintu. Lalu saya mendorongnya dengan sekuat tenaga tetapi pintu itu tidak mau
terbuka. "
" Apakah pintu itu terkunci ? " kata sang Dokter.
" Tidak ", jawab si pasien.
" Atau pintu sebuah Benteng ? " kata Dokternya.
" Tidak. " jawab si pasien lagi.
" Pintu Otomatis barangkali ? ", kata Dokternya dengan semakin penasaran.
" Bukan, Dok, pintu itu biasa-biasa saja, cuma ada tulisannya. "
" Tulisan apa ? " tanya Dokter dengan keheranannya.
" TARIK ."
212 . APA PROBLEM ANDA
Suatu sore, seorang laki-laki tua datang ke tempat praktek dokter.
Setelah berbaring di tempat periksa, ia malah tertidur.
" Apa problem Anda ? " tanya dokter.
" Saya tidak punya kamar. "
1001 HUMOR. 3 Page 5
213.SALES BUKU
Melihat lowongan yang tertera di koran tentang sebuah institusi agama yang membutuhkan
penjual kitab suci, Seorang pemuda pengangguran pun melamar.
Saat wawancara, Sang Pemuda ternyata gagap. Namun, karena kepala penerbitan tersebut
kasihan, dia memberikan kesempatan.
Dua hari kemudian Si Pemuda kembali dan meminta tambahan kitab suci untuk di jualnya.
Si Pemuda : " Paaaaaaak, Ssssssaaaaaya mminnnnntaaaa tatatambahaaaaan bbbbuuuuku llllaagi,
Paaaak ! "
Kepala Penerbitan : " Kamu berhasil menjual 30 buku dalam 2 hari ",
“ bagaimana metode Kamu ? "
Si Pemuda : " Ssssssaaaaaaaaya dddaadatangi pppaaaaaaaara deeeeeeeermawannnnnn tttttttrussss
Saaasaya Tawaaaari Mmmmmeeeereka uuuunnnntuk mmmmmemmmbeli bbbukuuuuuuuu iniiiii,
attttauuuu Ssssaaaaayaaa aaaaakkan bbbbbaaacaaaaaakannn gggrrratttiiiiiiiiis
ssssssseeemmmmmuaaaa iiiiiisssiiinyaaaaaa".
214 . HARLEY DAVIDSON
Dua orang pemuda sedang asik naik mobil, tiba-tiba sebuah motor Harley Davidson mendahului
mereka dan pengemudinya berteriak
" Hooooi ! ...Elu sudah pernah naik Harley belum ?" lalu dia langsung tancap gas.
"Sialan tuh orang baru naik Harley segitu aja sombong banget, ayo kita kejar ! "
kata pemuda yang nyetir mobil,
"ayo !" balas temannya.
Mobil itu tancap gas dan berhasil menyalip Harley.
Ngga' lama kemudian, Harley tersebut berhasil nguber Mobil lagi, dan pengendara Harleynya
berteriak "Hoooi ! ... Elu udah pernah naik Harley belum ?".
Dan Harley itu ngebut lagi ninggalin mobil.
"Biar mampus tuh orang, gua sumpahin tabrakan lu, belagu amat sih !'
pemuda yang nyetir mobil keki berat.
Rupanya di persimpangan jalan, Harley tersebut tabrakan dan pengemudinya ketiban motor
sendiri. Setelah tahu yang tabrakan adalah pengendara Harley yang ngeledek mereka, kedua orang
pemuda ini turun dari mobil dan menghampiri pengemudi tersebut.
"Hoi ... elu pernah naik Harley nggak' ?" kata pengemudi Harley sambil meringis kesakitan. "Heh,
elu tuh udah tabrakan,ketiban motor, masih sombong lagi, mau lu apa sih ?" kata salah seorang
pemuda yang bawa mobil dengan sewot.
Lalu pengendara Harley itu ngomong " Maksudnya, gue mau nanya sama elu, kalo elu udah
pernah naik Harley, kasih tahu gue, rem-nya dimana !"
215 . GOLKAR REFORMIS
Seorang pengusaha menemui Akbar Tanjung, Ketua Umum Golkar. Dia ingin memberi hadiah
kepada Golkar sebuah mobil untuk kampanye Golkar.
Akbar sebenarnya ingin menerima, tetapi dia teringat jargon-jargon yang sudah sering dia
lontarkan sendiri, bahwa Partai Golkar adalah Golkbar Baru, Golkar yang reformis, sehingga tidak
1001 HUMOR. 3 Page 6
etis menerima hadiah-hadiah seperti itu. Apalagi isu money politics sekarang lagi ngetrend.
Akbar: "Maaf, Pak. Golkar adalah Golkar Baru yang reformis, kami tidak biasa lagi menerima
sumbangan-sumbangan seperti ini."
Pengusaha: "Saya rela memberi cuma-cuma mobil ini, Pak!"
Akbar: "Terima kasih, tetapi Golkar yang reformis tidak sudi menerima hadiah-hadiah lagi!"
Pengusaha: "Kalau begitu saya jual dengan harga seratus ribu rupiah!"
Akbar: "Kalau begitu Golkar beli 100 unit!"
216 . BUKA BAJUKU
Suatu hari disebuah rumah , terdengar sebuah percakapan sepasang manusia dibalik sebuah
kamar ;
" Charles buka bajuku ! "
" Ya nyonya "
" Charles buka rokku ! "
" Ya nyonya "
" Charles buka pakaian dalamku ! "
" Ya nyonya "
" Dan Charles , jangan coba - coba kau pakai pakaian dan pakain dalamku lagi "
217.SEKRETARIS YANG BAIK
Tahu nggak beda sekretaris yang baik dengan sekretaris yang
menyenangkan?
Sekretaris yang baik kalo pagi hari mengucapkan,
"Selamat Pagi, Boss!"
Nah, kalo sekretaris yang menyenangkan dia mengucapkan,
"Udah pagi nih! Boss!"
218 . KEHILANGAN ANJING
"saya kehilangan anjing."
"mengapa anda tidak pasang saja iklan disurat kabar?"
"anjing saya tidak bisa membaca, tolol!"
219 . DIMANA DENNY
Ibu:"mengapa kau menggelinding-gelindingkan tong sampah itu Ben?"
Benny:"Supaya Denny girang, Bu."
Ibu:"Denny-nya dimana?"
Benny:"Didalam tong sampah ini, Bu."
1001 HUMOR. 3 Page 7
220 . CATATAN PENTING
Pada puncak pertengkaran mereka, sepasang suami istri akhirnya saling mendiamkan. sebelum
naik ketempat tidur sang suami menyerahkan catatan kecil pada istrinya,
"Bangunkan saya besok jam 7!"
keesokan harinya dia bangun jam 9.30.
ketika sedang tergopoh-gopoh berpakaian, dia melihat sebuah catatan di sebelah bantalnya,
"Sudah jam 7. Bangun!" kata catatan itu.
221.LEBIH HEMAT
Marie Muhammad sedang menumpang bus, ketika ia melihat Habibi berlari terengah-engah
di samping bus itu.
"Habibie, kenapa elu lari lari di samping bus ini? Naek aja ke atas."
"Gua lagi menghemat Rp.2000," jawab Habibie.
"Goblok luh" balas Marie, "Mending elu lari di samping taksi, dan elu menghemat Rp.20.000"
222 . IBU SAYA LEBIH HEBAT
Dua anak kecil sedang beradu pendapat mengenai orang tua mereka.
" Ayah saya lebih hebat daripada ayahmu ! " kata anak pertama.
" Tapi ibu saya lebih hebat darpada ibumu ! " kata anak kedua tak mau kalah.
Anak pertama terdiam terdiam sesaat dan berpikir keras.
" Barangkali kamu benar, sebab aku pernah mendengar ayahku juga mengatakan hal yang
sama seperti yang barusan kau ucapkan. "
223 . KEBERATAN
Dengan penuh kesigapan pendeta memimpin upacara pemberkatan pernikahan. Sesuai dengan
yang biasa tercantum dalam liturgi, pendeta itupun bertanya kepada hadirin yang mengikuti
upacara itu.
" Apakah ada diantara saudara-saudara yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan ini ?"
Terdengar suara halus menjawab, " Ya, ada saya !."
Pendeta itu membalikkan wajahnya dan menegur dengan berbisik.
" Hei tutup mulutmu ! Kamu khan pengantin prianya ! "
224 . SUAMIMU TIDAK MARAH?
Seorang wanita sedang mengobrol dengan temannya.
1001 HUMOR. 3 Page 8
"Bukan main senangnya hatiku karena bisa berbuat baik pagi ini. Ketika hendak berangkat ke
pasar tadi, aku memberikan kepada seorang luntang-lantung tanpa pekerjaan uang lima puluh
Ribu rupiah."
"Uang lima puluh ribu rupiah ?! Untuk seorang luntang-lantung tanpa pekerjaan ?!
Lalu apakah jika suamimu tahu dia tidak marah ???
"Tidak, ia senang sekali, katanya
" Terimakasih !"
225 . KACANG
Suatu ketika ada seorang pendeta yang sedang mengadakan kunjungan rutin ke jemaatnya.
Kali ini dia berkunjung ke rumah seorang nenek yang sudah tua.
Bapak pendeta ini melihat ada sebuah tempat makanan meja yang berisi kacang.
"Apakah Anda tidak berkeberatan saya memakan kacang itu?", kata pak pendeta
"Oh, tidak apa-apa... makan saja," sahut si nenek.
Cerita punya cerita, tidak terasa satu jam berlalu.
Kacang di tempat makanan itu sudah habis tak bersisa.
Sambil sedikit malu pak pendeta ini berkata,
"Wah, maaf ya, saya tidak bermaksud untuk menghabiskannya, sebenarnya saya hanya ingin
memakan sebagian saja," katanya.
Dengan santainya si nenek berkata, "Oh, tidak apa-apa, sejak saya kehilangan gigi-gigi saya, saya
hanya bisa menghisap (baca: di-emut/menjilati) coklat yang ada
di kacang-kacang itu"
226 . KUBURAN GAJAH
Seorang Direktur sebuah Kebun Binatang mendapat laporan dari staffnya bahwa seekor gajah
telah mati di kandangnya. Untuk mengecek kebenaran laporan tersebut sang Direktur tiba di
tempat kejadian dan menemukan seseorang yg sedang menangis di dekat bangkai binatang itu.
" Sebagai pawang gajah ini tentu anda sangat bersedih atas hal ini dan saya juga demikian, "
sang Direktur mencoba menghibur.
" Saya bukan pawang gajah ini, Pak " sahut orang itu.
" Tapi sayalah yang ditugaskan untuk menggali kuburannya. "
227 . UANG JAJAN DAN KOLEKTE
Setelah mendapat 2 buah uang Kolekte, Doni mencium ke dua pipi Ibunya lalu melangkah
pergi menuju sekolah Minggu.
Sepanjang jalan masing-masing kedua tangannya menggemgam sekeping uang logam Rp.
1.000,-.dan di mulutnya tedengar ocehan :
" Pokoknya yang kanan untuk Kolekte dan yang kiri untuk jajan. "
Begitu di ucapkannya berulang-ulang mengingat nasihat Ibunya tadi sebelum berangkat.
Sedang asyiknya berjalan tiba-tiba kakinya terantuk batu sehingga logam yang ada di tangan
kirinya terlempar masuk got.
1001 HUMOR. 3 Page 9
Doni tersentak kaget memandangi uangnya yang tertelan air got yang hitam legam itu.
Tapi dasar Doni, dia langsung menengadah keatas langit-langit dan berkata :
" Tuhan, itu uangmu lho..."
228 . PEKERJAAN AYAH
Seorang guru TK sedang berkenalan dengan murid-murid barunya. Ia bertanya kepada seorang
anak.
" Joko, apakah pekerjaan ayahmu ? "
"Apa saja yang disuruh ibu. "
229.TAK PERLU PAKAI
Semasa masih menjabat ketua umum Golkar, Harmoko selalu menunjukkan perhatiannya kepada
rakyat kecil.
Sewaktu berkunjung ke Jateng, misalnya, dia tidak hanya menggendong pengemudi becak, tetapi
juga mengunjungi salah satu rumah sakit jiwa, sebagai bentuk perhatian Golkar kepada semua
lapisan masyarakat.
Kuningisasi di Jateng memang berhasil. Rumah sakit jiwa itupun tak luput dari praktek
kuningisasi itu. Harmoko tentu bangga, karena semua pasien yang dia temui mengenakan seragam
kuning.
Setelah berkeliling ternyata dia mendapatkan lima orang yang sedang menyirami bunga di kebun
tak mengenakan seragam kuning.
Harmoko pun heran.
"Mengapa mereka tak pakai baju kuning?" Tanya Harmoko kepada Gubernur Soewardi yg
mendampinginya.
Gubernur pun berbisik kepada kepala RS Jiwa, sebelum kemudian memberikan jawaban,
"Menurut tim dokter mereka sudah sehat, sehingga tak perlu pakai baju kuning".
230 . RESTORAN KHUSUS
Suatu hari seorang Arab lewat dan karena lapar ia memutuskan untuk mampir di Restaurant
si Jahudi dan memesan sandwich.
Pelayan pun bertanya kepada Moshe :
" Bagaimana nih, Si Arab nekat mau makan disini ? "
Moshe : " Aku tak mau ini menjadi skandal besar, biarkan ia makan dengan bayaran dua kali lipat.
"
Si Arab pun makan dengan tenang tanpa komplain.
Keesokan hari Si Arab mampir kembali dan memesan menu makan siang komplit dengan
bayaran dua kali lipat, juga tanpa komplain.
Hampir setiap hari Si Arab makan di Restaurant Kosher tersebut hingga Moshe pun bingung.
Hingga suatu hari Si Arab membawa banyak temannya untuk makan malam.
Di meja lain banyak Yahudi yang makan sambil mengobrol dengan berisik.
1001 HUMOR. 3 Page 10
Moshe pun memerintahkan pelayan untuk menaikkan harga empat kali lipat kepada pelayan agar
Si Arab kapok.
Ternyata, Si Arab pun masih memuji makanan Moshe dan membayar serta memberi uang tip
lebih.
Keesokan hari di pintu Restaurant Moshe terlihat papan dengan tulisan berbeda :
" Maaf, Tidak Menerima Pelanggan Yahudi, Khusus Untuk Orang Arab.
231 . AKAL-AKALN GHALIB
Jaksa Andi M. Ghalib dengan terpaksa harus memberi keterangan pers tentang kasus yang
menimpanya.
Setelah berhadapan dengan sedemikian banyak wartawan, dia duduk dan berkata:
"Apakah kalian semua sudah tahu apa yang akan saya bicarakan?"
"Sudaaahh!" Serentak para wartawan menjawab dengan bersemangat.
"Kalau begitu, untuk apa lagi saya berbicara kepada kalian?!" Kata Ghalib kalem, sambil pergi
meninggalkan para wartawan yang terheran-heran.
Pada hari kedua, Ghalib pun terpaksa harus memberi keterangan pers kepada para wartawan lagi.
Sambil berdiri di hadapan semua wartawan, dia berkata:
"Mengerti tidak, apa yang akan saya bicarakan kepada kalian sekarang ini?"
Belajar dari pengalaman, para wartawan sudah sepakat sebelumnya.
Dengan serentak mereka menjawab: "Tidaaaak!"
"Kalau begitu untuk apa saya berbicara kepada kalian, kalau kalian tidak mengerti apa yang akan
saya bicarakan!" Jawab Ghalib tak kalah kalemnya dengan kemarin, terus pergi meninggalkan
para wartawan yang mendongkol.
Pada hari ketiga, Ghalib berhadapan lagi dengan para wartawan yang jumlahnya semakin banyak.
Seperti yang sudah-sudah, Ghalib bertanya lagi kepada para wartawan itu,
"Kalian semua sudah tahu tidak, yang akan saya bicarakan hari ini?"
Para wartawan yang sudah belajar dari pengalaman dua hari berturut-turut itu pun semakin
kompak.
Mereka sangat yakin kali ini Ghalib yang suka bicaranya muter-muter itu bakalan tidak bisa
menghindar. Maka terdengarlah jawaban-jawaban dari para wartawan.
Sebagian menjawab: "Sudaaaaah!"
Dan sebagian lagi menjawab: "Beluuuuuummm!"
Ghalib sejenak terdiam, kemudian dengan tenang sambil menghembus asap rokoknya dia berkata:
"Kalau begitu, begini saja. Kalian yang sudah tahu memberitahu teman-teman kalian yang tidak
tahu!"
232 . KOIN
Di Atlantic City - US, seorang wanita memenangkan sekeranjang koin dari mesin judi. Kemudian
dia bermaksud makan malam bersama suaminya namun sebelumnya dia hendak meletakkan
sekeranjang koin tersebut dikamar mereka dan dia pun menuju lift.
Waktu dia masuk lift sudah ada 2 orang hitam didalamnya. Salah satunya sangat besar.. besaaar
sekali.
Wanita itu terpaku. Dia berpikir: "Dua orang ini akan merampokku."
1001 HUMOR. 3 Page 11
Tapi pikirannya yang lain berkata: "Jangan nuduh, mereka sepertinya baik dan ramah."
Tapi rasa rasial lebih besar dan ketakutan mulai menjalarinya.
Dia berdiri dan memelototi kedua orang tersebut.
Dia sangat ketakutan dan malu dan berharap keduanya tidak dapat membaca pikirannya, tapi
Tuhan, mereka harus tahu yang saya pikirkan!
Untuk menghindari kontak mata, dia berbalik menghadap pintu lift yang mulai tertutup.
Sedetik.. dua detik.. dan seterusnya.
Ketakutannya bertambah! Lift tidak bergerak! makin panik! ya Tuhan, saya terperangkap dan
mereka akan merampok saya.
Jantungnya berdebar, keringat mulai bercucuran.
Lalu salah satu dari mereka berkata: "Hit the floor"
Saking paniknya, dia memukul lantai lift dengan tangannya yang menyebabkan koin berhamburan
dari keranjangnya.
Dia berdoa, ambillah uang saya dan biarkan saya.
Beberapa detik berlalu.
Kemudian dia mendengar salah seorang berkata dengan sopan, "Ma'am, kalau anda mau
mengatakan ke lantai berapa yang anda tuju, kami akan menekan tombolnya".
Pria tersebut agak sulit untuk mengucapkan kata-katanya karena menahan untuk tidak tertawa.
Wanita itu mengangkat kepalanya dan melihat kedua orang tersebut.
Merekapun lalu menolong wanita tersebut berdiri.
"Tadi saya menyuruh teman saya untuk menekan tombol lift dan bukannya menyuruh anda untuk
menonjok lantai lift", kata yang bertubuh sedang.
Ia merapatkan bibirnya berusaha untuk tidak tertawa.
Wanita itu berpikir: "Ya Tuhan betapa malunya saya. Bagaimana saya harus minta maaf pada
mereka karena saya menyangka mereka akan merampok saya"
Mereka bertiga mengumpulkan kembali koin-koin kedalam keranjangnya.
Ketika lift tiba dilantai yang dituju wanita itu, mereka berniat untuk mengantar wanita itu ke
kamarnya karena mereka khawatir wanita itu tidak kuat berjalan sepanjang koridor.
Sesampainya didepan pintu kamar, kedua pria itu mengucapkan selamat malam.
Dan wanita itu mendengar kedua pria itu tertawa sepuas-puasnya sepanjang jalan kembali ke lift.
Wanita itu kemudian berdandan dan menemui suaminya untuk makan malam.
Esok paginya bunga mawar dikirim kekamarnya.
Dan di SETIAP KUNTUM bunga mawar tersebut terdapat lipatan uang SERATUS DOLLAR.
Di kartunya tertulis: "Terimakasih atas tawa yang terbaik yang kita pernah
lakukan selama ini"
Tertanda:
Eddie Murphy, Michael Jordan
233 . TIPUAN MATA
Bill Gates meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan, ia mendapatkan dirinya berada di sebuah
tempat api penyucian (dosa).
Tuhan berada di sana dan berkata, "Baiklah, Bill, Saya benar2x bingung dengan panggilan ini.
Saya tidak begitu yakin, apakah saya harus mengirimkan kamu ke neraka atau ke surga.
1001 HUMOR. 3 Page 12
Karena saya lihat, kamu sudah membantu masyarakat dengan meletakkan komputer di setiap
rumah hampir di seluruh dunia dan menciptakan Windows 95 yang sangat menakjubkan itu. Akan
saya perbuat sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya.
Khusus untuk kasus ini, saya akan memberikan kebebasan kepadamu untuk memutuskan dimana
kamu ingin tinggal."
Bill menjawab, "Baik, terima kasih Tuhan. Tapi apa bedanya antara surga dan neraka itu?
Tuhan berkata, "Saya mengijinkan kamu untuk mengunjungi keduanya dahulu supaya kamu lebih
mudah mengambil keputusan".
"Oke. Kalau begitu, saya coba melihat neraka dulu."
Kemudian Bill pergi ke neraka. Ternyata ia melihat bahwa neraka merupakan tempat yang sangat
indah, bersih dengan pantai pasir putihnya disertai air yang bening.Dan terdapat ribuan wanita
cantik yang berlarian, berenang, bermain air, tertawa riang gembira. Matahari pun bersinar cerah
dengan suasana yang sejuk dan nyaman,sempurna sekali.
Bill tampak sangat senang. "Wow, luar biasa!!! Indah sekali di sana!!", katanya kepada Tuhan,
"Kalau neraka saja seperti itu, saya ingin sekali melihat surga!"
"Baik," kata Tuhan.
Segera mereka pergi ke surga untuk melihat suasana di sana.Bill melihat surga yang berada di
tempat tinggi dengan diliputi awan2x. Berlaksa-laksa malaikat sedang bermain harpa dan
bernyanyi.
Dia merasa damai melihat suasana di surga tapi dia tidak tampak bergairah seperti ketika melihat
neraka.
Bill berfikir sejenak, dan akhirnya mengambil keputusan.
"Hmm, saya pikir... saya akan betah tinggal di neraka, Tuhan." Dia berkata kepada Tuhan.
"Baiklah, kalau begitu," jawab Tuhan,
"Sesuai dengan keinginanmu."
Kemudian Bill Gates pergi dan tinggal di neraka.
Dua minggu kemudian, Tuhan ingin melihat keadaan sang Jutawan, Bill Gates, ini untuk
memastikan keadaannya baik2x saja dan apa yang sedang dilakukan.
Ketika Tuhan sampai di neraka, Ia menemukan Bill sedang berada di lorong yang gelap dan
berteriak di tengah2x api yang menyala-nyala. Ia merasa terbakar dan tersiksa.
"Bagaimana keadaanmu, Bill?", Tuhan bertanya.
Bill menjawab dengan suara yang berat, penuh penderitaan dan tak berpengharapan.
"Sangat mengerikan, Tuhan. Ini tidak sama seperti apa yang saya lihat kemarin. Dimana pantai
berpasir putih, wanita2x cantik yang dulu ada di sini itu?? Apa yang terjadi Tuhan??"
Tuhan berkata, "Oh Itu kan hanya screen saver, Bill!"
234.TAKTIK JITU
Tiga orang pengusaha dari Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang datang bersamaan di gerbang
akhirat.
Malaikat penjaga mendatangi mereka dan berkata bahwa gerbang surga butuh perbaikan.
Sang malaikat menanyakan pada masing-masing kontraktor, sehingga Tuhan bisa memilih seorang
kontraktor.
Kontraktor pertama, dari Amerika Serikat, memperkirakan biaya perbaikan gerbang surga berkisar
300 dollars.
Sang malaikat menanyakan perinciannya.
1001 HUMOR. 3 Page 13
Si Kontraktor bilang, 100 dollars untuk bahan material, 100 dollars untuk buruh dan 100 dollars
untuk keuntungannya.
Kontraktor ke dua, dari Jepang, bilang butuh biaya 600 dollars. dengan perincian, masing-masing
200 dollars untuk material, buruh dan keuntungan.
Ketika si Kontraktor ke tiga, dari Indonesia ditanya, berapa biaya perbaikan gerbang surga, si
Kontraktor berkata 5600 dollars.
Sang malaikatpun terkejut dan minta perinciannya.
Si Kontraktor dengan tenang mendekati malaikat dan berbisik,
" Pssst....2500 dollars buat kamu, 2500 dollars buat aku,
sisanya suruh si Jepang yang ngerjain. "
235 . DASAR TOLOL
Suatu hari ada dua orang kaya lagi duduk di cafe,sambil ngegosipin sopirnya.
Orang kaya I : " Heyy, elo tau nggak, sopir gue ini blo'onnya setengah mampus ! Elo nggak
percaya ? nih liat."
Terus dia panggil sopirnya si Ah Beng
" Ah Beng, ini 10 dollars, pergi ke toko mobil, dan beliin gue Mercedez."
Ah Beng pun menjawab dengan sopan,
" Yes Sir !! Righ A way !!" Terus langsung cabut ke toko mobil.
Orang kaya I itu terus bilang ke temannya,
" Liatkan ? Apa gue bilang....dia bener-bener blo'on.."
Orang kaya II : " Haha....itu sich belon apa-apa, elo mau liat apa yang namanya stupid ? Nih gue
tunjukkin apa yang namanya Stupid."
Terus orang kaya II manggil sopirnya Si Ali.
" Ali, pergi ke rumah gue, pulang, liatin apa gue ada di rumah atau nggak ?"
Ali: " Yes Sir !! Right A Way !!" dan dia langsung cabut ke rumah tuannya.
Orang kaya II terus bilang ke temannya tadi,
" Liat kan apa gue bilang ? dia nggak punya otak buat mikir, bahwa gue kan nggak mungkin bisa
berada di 2 tempat sekaligus.
Nggak berapa lama, kedua sopir itu ketemu di jalan,
Ah Beng : " Ehh you know, my boss is very stupid laaaahhh. Dia kasih gue 10 dollars dan nyuruh
gue beli mercedez di toko mobil, mana mungkin ?? Elo kan tahu sekarang kan hari minggu
laaahh.Semua toko yach tutup!!"
Ali : " Elo kira boss elo stupid ha ? boss gue lebih stupid lagi !! Masa dia nyuruh gue balik
ngeliatin, apakah dia ada di rumah.....Padahal dia kan bisa ngecek sendiri pake handphonenya ke
rumah !!"
236 . PENDETA PANDAI
Tiga pendeta, masing-masing merasa benar perihal persembahan Tuhan yang diterima dari
jemaatnya.
Pendeta I : " Begitu terima persembahan, saya membuat lingkaran dan saya berdiri di dalamnya,
lalu saya melempar uang persembahan ke atas dan yang jatuh di luar untuk Tuhan dan yang di
dalam untuk saya. "
1001 HUMOR. 3 Page 14
Pendeta II : " Kalau saya, saya menarik garis panjang dan saya berdiri di sebelah kiri. Uang saya
lemparkan ke atas, yang jatuh di kanan untuk Tuhan, dan yang kiri untuk saya. "
Pendeta III : " Kalau saya tidak perlu apa-apa, cukup saya lemparkan uang ke atas, pasti Tuhan
bisa mengambil sendiri dan sisanya yang jatuh milik saya"
237.FUNGSI KAKI
Seorang remaja bernama Tito merengek agar di izinkan ayahnya memakai mobil untuk membeli
barang di toko yang tidak begitu jauh.
Ayah : " Anakku, lalu untuk apa Tuhan menciptakan ke dua kakimu itu ? "
Tito : " Kaki sebelah kanan untuk menginjak gas, kaki sebelah kiri untuk menginjak kopling "
238 . PAKAI LIPSTIK
Anak : " Mama, sekarang 'kan saya sudah tujuh belas tahun. Bolehkah saya memakai lipstik,
Bedak dan parfum ? "
Mama : " Tentu tidak. "
Anak : " Lho, Tante di sebelah rumah membolehkan Nina memakai lipstik, bedak dan parfum
setelah umurnya tujuh belas . . . . "
Mama : " Tidak, Mama bilang tidak, Budi! "
239 . BUKAN KAMBING SAYA
Sepasang anak muda sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Mereka menemukan sebuah lubang
besar yang tampaknya sangat dalam.
Si pria melihat ke dalam lubang.
Ia sungguh tercengang karena dasar lubang itu sama sekali tidak kelihatan.
Timbulan pikiran iseng untuk mengukur kedalaman lubang itu.
Si wanita mengambil kerikil lalu melempar nya ke lubang.
Mereka berusaha mendengar kalau-kalau kerikil tersebut menyentuh dasar lubang.
Tapi karena lubangnya terlalu dalam, tidak ada suara yang terdengar.
Si pria tidak habis pikir. Dia mengambil batu yang lebih besar, lalu melemparnya ke dalam
lubang.
Sama saja, batu tersebut tidak terdengar lagi.
Pasti lubangnya dalaaaaam banget.
Belum kehabisan akal, muda-mudi itu melihat sebatang pohon besar yang tergeletak di tanah.
Mereka bersusah payah mengangkat batang pohon tersebut lalu melemparkannya ke dalam
lubang.
Beberapa saat kemudian, mereka melihat seekor kambing berlari dan kemudian melompat masuk
ke dalam lubang.
Aduuuh, kasihan banget tuh kambing. Pasti dia enggak bisa keluar, pikir anak muda itu.
Berselang beberapa menit, seorang pria tua mendekati anak muda tersebut.
Pak Tua : " Anak muda, lihat nggak ada kambing di sekitar sini ? "
1001 HUMOR. 3 Page 15
Anak muda : " Wah, kayaknya kambing Bapak barusan lari dan melompat ke dalam lubang. Pasti
dia sudah mati sekarang. "
Pak Tua : " Oooh, kalau begitu itu bukan kambing saya.
Kambing saya tidak mungkin lari karena sudah saya ikat di batang pohon. "
240 . UNTUK REGU MANA
Pada hari Minggu siang seorang bapak menontonpertandingan sepak bola di televisi.
Akhirnya ia tertidur di kursi sepanjang siang dan malam hari itu.
Pagi harinya sang isteri membangunkannya.
Isteri : " Pak, Pak, bangun Pak ! Sekarang tujuh tiga puluh. "
Si Bapak melompat dan terjaga.
Bapak : " Tujuh tiga puluh untuk regu mana ? "
241 . BARU MALAM INI
" Titi, ada apa sih ? " kata Johan marah pada isterinya,
" Tiga puluh tahun kita tidak ke Diskotek, rasanya kita tidak kurang suatu apa, kan ? "
" Justru itulah. Hari ini Ulang Tahun Perkawinan Kita. Kita harus ke sana ? "
teriak Titi tak mau kalah.
Mereka memasuki ruangan Diskotek. Penjaga itu menyambut Johan dengan hormat.
" Selamat malam, Tuan Johan. Dua tiket seperti biasanya ? "
Titi memandang suaminya dengan heran.
Setelah duduk, pelayan langsung menghampiri meja mereka.
" Selamat malam, Tuan Johan. Hidangannya sama seperti biasanya ? "
Titi menggertakkan gigi.
Tengah malam muncul pembawa acara.
" Saudra-saudara . . selamat datang. Acara akan di mulai dengan tari bugil. Siapa malam ini yang
buka celana ? "
" Bung Johan ! Bung Johan ! " teriak hadirin.
" Brengsek kamu ! Sontoloyo kamu ! " jerit Titi sambil menghujani suaminya dengan pukulan.
Johan tak sadar, tahu-tahu ia sudah berada di dalam taksi.
" Jangan harap kau bisa keluyurann kesana lagi ! " teriak Titi sambil meneruskan pukulannya.
Tiba-tiba pengemudi taksi menoleh sambil tersenyum :
" Bung Johan, rasanya baru malam ini saya lihat perempuan model begini di samping Anda. "
242 . DATANG BULAN
Joni dan teman-teman sekelasnya di kelas satu SD di tugaskan gurunya mencari sesuatu hal
menarik untuk di ceritakan dan di gambarkan keesokan harinya di sekolah.
Keesokan harinya tiba giliran Joni untuk menggambarkan hal menarik yang di temuinya.
Ia pun menggambarkan sebuah lingkaran yang di namainya " Datang Bulan. "
Gurunya heran dan menanyakan apa alasan Joni menganggap datang bulan adalah sesuatu yang
istimewa.
1001 HUMOR. 3 Page 16
Saat di tanyakan gurunya, Joni pun menjawab :
" Saya sendiri bingung, Bu apa yang menarik dari datang bulan. Yang jelas setelah kakak Saya
yang SMA menyatakan terlambat datang bulan selama dua bulan, Ayah saya tiba-tiba mendadak
jantungan, Ibu menangis tak henti dan anak muda yang kos di sebelah rumah bunuh diri. "
243.BEDA EMPAT PRESIDEN
Pak Karno, menaklukkan perempuan
Pak Harto, ditaklukkan perempuan
Pak Habibie, disangka perempuan
Gus Dur, digandeng perempuan
Pak Karno, bukan militer, mengatur militer
Pak Harto, bekas militer, mengembangkan tradisi hitam militer
Pak Habibie, dekat militer, ditunggangi militer
Gus Dur, bukan militer, tapi punya militer swasta (Banser NU)
Pak Karno, memancing seni dan perhatian
Pak Harto, memancing ikan dan badai
Pak Habibie, memancing tawa dan amarah mahasiswa
Gus Dur, memancing tawa siapa saja
Pak Karno, memanfaatkan hubungan luar negri
Pak Harto, dimanfaatkan luar negeri & putera-puterinya
Pak Habibie, tidak bermanfaat
Gus Dur, lupa dan buta memanfaatkan kesempatan
244 . AMBIL IKAN
Di suatu tempat, salah satu negara berkembang ada sebuah peresmian peternakan ikan yang
dananya mendapat bantuan dari bank dunia.
Untuk go public, undangan pun disebar ke seluruh dunia.
Dalam perjalanan menuju tempat pengguntingan pita, terjadi dialog di antara para tamu undangan.
Tamu dari Jepang : Di negara saya tidak perlu tambak ataupun perternakan ikan seperti ini, kalau
kami mau makan ikan, pergi saja ke sungai bawa tangguk, cidukkan ke sungai, dua atau tiga kali
ciduk pasti dapat ikan.
Tamu dari Korea : Itu belum seberapa di tempat saya, sekali tangguk saja sudah dapat ikan.
(sementara wakil dari Indonesia mau ngomong, e.. keduluan dari Cina)
Tamu dari Cina : Eehh, Tuan-tuan masih kalah di negara gua, tidak usah pakai tangguk, pakai saja
gayung sudah dapat ikan 2 ekor
Tamu dari Indonesia : He... bapak-bapak, ente tidak pernah ke Indonesia 'kan...Di negara saya, di
setiap sungai, kalau kita mau ambil air satu ember saja susah banget, kita harus usir ikan-ikan
yang ada di sungai, baru kita ambil airnya.
245 . ANJING-ANJING PANDAI
1001 HUMOR. 3 Page 17
Beberapa orang Pemburu tengah melepas lelah sambil masing-masing menyombongkan Anjing
peliharaan mereka.
Karena tahu ada seorang penduduk asli yang ikut mendengarkan, mereka semakin membesarbesarkan
cerita.
Pemburu I : " Anjingku ini, sewaktu kusuruh ketoko membeli telur, ia tidak mau kalau telurnya
tidak segar.Dia mempunyai hidung yang sungguh luar biasa ! "
Pemburu II : " Itu sih belum apa-apa. "
Pemburu II : " Anjingku ini, kalau kusuruh membeli rokok, pasti menolak jika rokok itu bukan
favoritku. Tidak cuma itu, dia tidak akan merokok sampai tiba di rumah dan kutawari sebatang. "
" Begini, Pak Tua, " kata seorang yang lain sambil menoleh ke Pak Tua penduduk setempat, "
Apakah Anda pernah mendengar Anjing yang sehebat peliharaan kami ? "
Pemburu III : " Pernah, sekali-Anjing saudaraku. "
Pemburu IV : " Kupikir dia sedikit lebih pandai. "
Pemburu II : " Maksudnya ? "
" Mmm," sambung Pak Tua, " Anjing itulah yang menjalankan toko tempat Anjing-anjing Anda
berbelanja. "
246 . DUA PEMBUAL
Seorang Amerika membual :
" Musim salju kami begitu dingin sehingga kami memasang alat pemanas di bawah tubuh sapi
supaya mereka tidak menghasilkan eskrim. "
Orang Filipina yang di ajaknya bicara tidak mau kalah :
" Itu bukan apa-apa ! Musim panas kami begitu panas sehingga kami harus mengipasi ayam betina
supaya tidak mengeluarkan telur rebus ! "
247 . BARANG PALING BERHARGA
Seorang pemuda diajukan ke depan pengadilan atas tuduhan mencuri sepeda milik seorang
gadis remaja.
" Saya sama sekali tidak mencurinya, Pak Hakim "
Kata si pemuda membela diri.
" Dia yang memberikan sepeda itu kepada saya.
Ketika itu pulang sekolah, dia meminta saya agar memboncengkannya dengan sepedanya. Saya
dudukkan dia di stang.
Lalu dalam perjalanan, di suatu semak belukar, dia menyuruh saya berhenti.
Di bukanya baju dan celananya.
Lalu katanya, saya boleh mengambil miliknya yang paling berharga.
Pak Hakim, lalu saya berpikir, bajunya memang berharga, tapi itu baju wanita dan tak ada
gunanya bagi saya.
Jeans-nya juga terlalu kecil bagi saya.
Karena itu, yah, apa boleh buat terpaksa saya mengambil sepedanya. "
248 . BUS TINGKAT
1001 HUMOR. 3 Page 18
Di halte bus kabayan melihat bus bertingkat, Sang kondektur berteriak meneriakkan tujuan bus
tersebut..
Si kabayan bertanya :
Kabayan : "Jurusan mana bis inih, pak ?
Kondektur : "Grogol !"
Kabayan : "Kalau yang di atas ?"
249 . EMPAT BIARAWAN
Empat orang biarawan diijinkan untuk pergi bermalam minggu oleh Pastur, namun harus
melaporkan hal apa saja yang telah mereka lakukan.
Keesokannya ....
Biarawan I : Pastur semalam saya telah berdosa karena menonton film, yang tidak sepantasnya
di tonton
Pastur : Dosamu telah diampuni, karena kamu telah mengaku, Sekarang pergi dan minumlah
air suci !
Biarawan IV , yang berada urutan paling belakang tersenyum kecil.
Biarawan II : Pastur, semalam saya berdosa karena saya tidak hati-hati mengendarai motor shg
menabrak seekor anjing dan membunuhnya !
Pastur : Dosamu telah diampuni, karena kamu telah mengaku, Sekarang pergi dan minumlah air
suci !
Biarawan IV, kembali tersenyum, diikuti dengan tertawa "he..he..he..."
Biarawan III : Pastur semalam saya berdosa karena, tidak sengaja melihat tetangga saya sedang
mandi
Pastur : Dosamu telah diampuni, karena kamu telah mengaku, Sekarang pergi dan minumlah air
suci !
Biarawan IV tidak tahan lagi tertawa makin keras
"Hua...ha...ha...."
Pastur : Mengapa kamu tertawa seperti itu, Apa yang kamu lakukan semalam ?
Biarawan IV : " Saya buang air kecil di tempat air suci, pastur ! "
250 . ROKET IPTN
Suatu ketika (dua tahun dari sekarang).
Beberapa negara maju tampaknya sudah mulai berani investasi di Indonesia.
Mulailah wakil wakil negara itu mengirim Technokrat dan Perdana Menterinya.
Sampailah mereka pada pembahasan perusahaan2 milik negara (BUMN), yang seharusnya amat
menguntungkan itu.
Ketika pembahasan sampai kepada industri pesawat terbang (IPTN), tampillah sodara Ilham
Habibie untuk presentasi.
Ilham : "Suatu kehormatan bagi kami bisa presentasi di hadapan bapak-bapak"
Mahattir (Malaysia) : "To the Point saja, apa yang sodara banggakan dari IPTN ?"
Ilham :" Oke, ternyata kami tidak lagi memproduksi pesawat Yang mulia,kami telah memproduksi
roket "
1001 HUMOR. 3 Page 19
(sambil dengan bangga memperlihatkan prototype yang masih anget).
Tony Blair (Inggris) : "Trus, apa keunggulan roket IPTN ini ?"
Ilham : "Kalo Amerika cuma bisa mendaratkan manusia pertama dibulan,maka Roket kami akan
bisa mengantarkan manusia ke matahari"
Hadirin : " Wow......!
Tony Blair : "Eh, eh... sebentar mas...,itu apakah Roket anda nggak kebakar, kalo mendarat di
matahari. Khan disana panasss..."
Ilham (dengan santainya menjawab) : "Lho, jangan khawatir pak, saya dan team sudah dengan
cermat memperthitungkan, sehingga Roket kita akan sampai Matahari pada malam hari....
251 . BUAYA BAIK
Saking susahnya nyari kerjaan, akhirnya seorang lulusan ITB terpaksa menerima tawaran untuk
bekerja di Kebun Binatang Ragunan.
"Apa boleh buat daripada nganggur, kerja beginian juga bolehlah, yang penting halal!"
begitu tekadnya.
Maka sejak hari itu sang insinyur muda mulai bekerja sebagai 'monyet monyetan'
Sepanjang hari harus betah mengenakan baju monyet, pakai topeng monyet sambil mengunyah
pisang atau kacang rebus terus terusan.
Dan harus jempalitan selincah mungkin untuk menarik perhatian pengunjung.
Pokoknya tak beda dengan monyet asli yang sudah mulai punah.
Tak ayal lagi pengunjung Kebon Binatang Ragunan membludak lantaran mau ngeliat si monyet
super yang konon tidak hanya lincah dan gesit tetapi juga cerdas,
Wong ITB kok...
Sayang sekali yang namanya sial itu sulit dielakkan ... dan akhirnya bisa datang juga.
Sedang enak enaknya jempalitan, tiba tiba:
gedebuk.... Byurrrrrrrrr..........
Sang monyet terjatuh ke dalam kandang buaya.
"Waduh, mati aku!" pikiran sebelon dimangsa oleh buaya buaya ganas itu.
Tapi ketika mulut buaya terbuka lebar siap menggigit,,,,,, dari dalam terdengar suara berbisik:
jangan takut mas..... kami dari UI"
1001 HUMOR. 3 Page 20
252 . TIDAK BISA HAMIL
Di dalam mata pelajaran Sex Education untuk kelas dua, terjadi pembicaraan antara murid dengan
guru,
Ani : "Bu guru, bisakah ibu saya hamil?"
Guru : "Berapa umur ibumu?"
Ani : "40 tahun, bu.."
Guru : "Ya, dia bisa hamil, Ani"
Ani : "Lalu bisakah kakak perempuan saya hamil?"
Guru : "Berapa umur kakakmu?"
Ani : "19 tahun, bu.."
Guru : "Ya, tentu saja dia juga bisa, Ani"
Ani : "Mmm... bisakah saya hamil, bu?"
Guru : "Berapa umurmu, Ani?"
Ani : "7 tahun, bu"
Guru : "Oh, kalau begitu kamu belum bisa hamil"
Tiba-tiba, Dodi yang duduk dibelakang Ani, mencolek sambil berbisik,
"Tuh kan, apa saya bilang.. tidak ada yang perlu kita kuatirkan!"
1001 HUMOR. 3 Page 21
253 . BEO BANDEL
Disebuah kota ada sebuah gereja Katholik dengan pastornya yang mempunyai rencana untuk
merenovasi gereja itu menjadi lebih besar.
Pastor itu juga mempunyai seekor burung beo yang sudah terlatih sedemikian rupa.
Pada suatu hari Pastor tersebut menelepon toko bahan material untuk mempersiapkan kira-kira 2
truk pasir.
Pastor : Tapi tolong jangan dikirim dulu karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Roma,
tetapi cukup persiapkan saja pasir tersebut.
Pemilik toko : Okey, Pastor
Dua hari kemudian Pastor tersebut datang kegereja dan dia kaget sebab didepan gereja sudah
menumpuk 2 truk pasir yang belum dia pesan (karena persetujuan dari Roma belum didapatkan).
Pastor tersebut marah-marah dan dia menanyakan semua pekerja di gereja tersebut, tetapi tidak
ada yang mengaku.
Pemilik toko tersebut bersumpah-sumpah bahwa yang memesan itu adalah pastor sendiri,
suaranya mirip, katanya.
Si pastor mulai curiga kepada si burung Beo, karena burung ini memang sudah sangat terlatih dan
dapat menirukan banyak suara, bahkan bisa menelepon.
Pastor kepada burung beo : Kamu, ya, yg menelepon ?
Burung Beo : Enggakk, enggakkkk.
Pastor : Awas, kamu!!!
Pastor tersebut menelepon toko bahan bangunan dan meminta agar pasir tersebut diambil kembali
karena dia belum merasa memesan dan membutuhkan pasir tersebut sekarang.
Pasir tersebut diambil kembali oleh toko bangunan.
Tetapi dua hari kemudian saat pastor tersebut datang kembali ke gereja, didepan gereja sudah
menumpuk kembali 2 truk pasir seperti terjadi beberapa hari yang lalu.
Sang pastor kembali marah-marah dan kembali menanyakan semua pekerja di gereja tersebut,
tetapi kembali jawabannya sama, yaitu mereka tidak tahu menahu mengenai hal tersebut.
Ini pasti ulah si Beo, pikir si Pastor.... Pastor langsung masuk keruang kerjanya, dan dilihatnya si
Beo sedang bersiul-siul dengan paras muka innocent.
Pastor (marah-marah) : Kamu pasti yang pesan pasir, ya!
Beo : Engak, engakkk, engakkkk. Orang engak pesen!!
Pastor : Alaa, pasti kamu ! Awas kalau berani lagi bertingkah, gue.......(mikir).... gue....gue salib
elo.
Dengan marah-marah juga diteleponnya toko bahan bangunan dan minta agar pasir diambil lagi.
Tentu saja toko bahan bangunan enggak mau, tapi masak sih Pastor berbohong, pikir pemilik
toko, dan akhirnya pasir tersebut diambil juga.
Keesokan harinya si Pastor dating lagi ke gereja, dan bener..............pasir tadi ada lagi didepan
gerejanya.
Kembali ditanyanya semua pekerja gereja, jawabannya sama seperti yang sudah sudah, yaitu
"enggak tahu"
Yakinlah si Pastor bahwa ini pasti ulah si Beo.
Dengan berangnya dia masuk ke ruang kerjanya dengan membawa kayu, paku dan palu.
Ditangkapnya si Beo, dan disalibnya si Beo.
Beo itu tentu saja menjerit-jerit,
"bukan saya, engakkk, engakkk,,",
tapi si Pastor tidak peduli.
1001 HUMOR. 3 Page 22
Disalibnya si Beo, digantungkannya di dinding dan ditinggalkannya beo tersebut.
Suasana ruang kerja pastor sepi sekali, yang terdengar hanya tangisan si Beo.
Anda tahu, kan, biasanya digereja Katholik selalu ada salib didinding ruangannya, begitu juga
dengan ruang kerja si Pastor.
Beo tersebut menangis dan tidak sengaja ketika dia menoleh ke samping dilihatnya ada salib
dengan patung disalib tersebut.
Kembali dengan muka innocentnya, burung beo tersebut bertanya kepada
patung yang disalib tersebut : "Mesen pasir juga, ya ??"
254 . KENDARAAN DI SURGA
Seorang wanita yang kaya raya meninggal dan masuk ke Sorga, oleh rasul Petrus ia diberi sebuah
sepeda untuk bepergian di Sorga yang jalan2xnya terbuat dari emas.
Sementara ia mengendarai sepedanya, ia melihat pembantunya naik sedan BMW dan tukang
kebunnya naik Mercedes.
Dengan perasaan kecewa ia segera menemui rasul Petrus dan bertanya,
"Kenapa pembatuku bisa naik BMW dan tukang kebunku bisa naik Mercedes?? Sedangkan aku
sendiri yang adalah majikan mereka hanya naik sepeda. INI TIDAK ADIL ...!!!"
Rasul Petrus dengan sabar menjawab ibu ini,
"Ibu, fasilitas di Sorga ini, termasuk juga jenis transprortasi yang digunakan, diberikan sesuai
dengan pelayanan orang2x semasa ia di dunia. Pembantu dan tukang kebun ibu melayani Tuhan
lebih daripada ibu, oleh sebab itu mereka mendapatkan yang lebih baik."
Dua hari kemudian, si wanita ini kembali lagi kepada rasul Petrus sambil tertawa terbahak-bahak.
"Apanya yang lucu??!!", tanya rasul Petrus.
Si ibu menjawab dengan muka geli,
"Kemarin saya ketemu pendeta saya di taman sebelah sana."
"Sedang apa dia??", tanya rasul Petrus dengan nada penasaran.
"Ia lagi asyik dengan sepatu roda-nya ....!!"
255 . PESAN TERAKHIR
Terbaring di sebuah rumah sakit, seorang pria sekarat tergopoh-gopoh menggapai dan membuat
gerakan seolah-olah ada sesuatu yang akan ia katakan kepada pendo'a disampingnya.
Sang pendo'a, mencoba mengamati dan pelan-pelan bertanya :
"Adakah sesuatu yang ingin anda katakan ?".
Pria itu mengangguk menegaskan, pendo'a itu segera memberikan secarik kertas dan pulpen
yang tak lepas dari genggamannya, kemudian berkata :
"Saya tahu anda tidak mampu berbicara, tapi tulislah disini apa yang ingin anda utarakan dan akan
saya berikan kepada istri anda, saya berjanji tidak akan membacanya".
Dengan sisa-sisa kekuatannya, pria itu menuliskan pesan terakhirnya dan memberikannya kepada
sang pendo'a, tak lama kemudian ia meninggal dunia.
Setelah memimpin ritual pemakaman, pendo'a itu mendekati istri sang pria.
Kemudian diberikannya catatan akhir suaminya dan menghibur,
1001 HUMOR. 3 Page 23
"Tepat sebelum suami yang anda cintai meninggal dunia, ia menuliskan pesan terakhir ini
untukmu".
Dengan bergelimang air mata, sang istri membaca pesan yang ditinggalkan suaminya :
"TOLONG JANGAN INJAK SALURAN OKSIGENKU"
256 . PENGORBANAN
Sebuah pesawat buatan IPTN yang mengangkut pemimpin pemimpin bangsa, tiba-tiba
mengalami kerusakan....
Kapten Pilot muncul di kabin, dan mengumumkan,
"Tuan-Tuan, harus ada yang mengorbankan dirinya supaya kita bisa selamat"
Yang pertama berdiri, Megawati Sukarnoputri,
"Demi Indonesia! Hidup PDI-P !!!" katanya seraya terjun.
Kemudian bangkit Gus Dur, "Demi Indonesia! Hidup PKB !!!" katanya, lalu ia pun terjun.
Tidak mau kalah, Amien Rais pun berdiri, "Demi Indonesia! Hidup PAN !!!" katanya, dan ia pun
terjun.
Akhirnya berdiri Habibie, "Demi Indonesia! Hidup Golkar !!!" katanya, lalu ia menangkap
Suharto dan melemparkannya keluar.
257 . PEKERJAAN RINGAN
Seorang "teman dekat" dari desa mengunjungi Suharto, dan memohon,
"Aku membutuhkan pertolonganmu untuk mendapat pekerjaan, sebab aku tidak memiliki ijazah
apa pun."
"Baiklah. Engkau bisa menjadi Asisten Pribadiku, dengan penghasilan sepuluh juta rupiah
sebulan."
"Oh, jangan. Berikanlah jabatan yang tidak sepenting itu."
"Hmmm, begini saja. Aku bisa menunjukmu menjadi menejer sebuah pabrik besar. Gajimu
lima juta rupiah sebulan."
"Jangan, jabatan itu masih terlalu tinggi untukku. Buatku, cukuplah sekedar lima ratus ribu rupiah
sebulan.. jabatan sopir bus, misalnya".
"Maaf, kalau begitu, aku tidak bisa mencarikan pekerjaan untukmu. Untuk menjadi sopir bus,
engkau harus memiliki ijazah !!!"
258 . NENEK NEKAT
Kira-kira jam setengah dua maleman ceritanya ada anak muda ngebut pake' motor RX-King.
Pokoknya ngebut banget deh.
Ngeeengg..ngeeenggg...ngeeeeeeeng....!!! Gayanya kaya' M(as). Doohan.
Eh... lagi ngebut-ngebutnya, tau-tau ada nenek-2 nyebrang. langsung aja si anak muda ngerem
mendadak... ciiii...ittt... iiit... Si nenek selamat, nggak ketabrak. Fuuihhh.. Cuma si anak muda
ini udah nggak bisa nahan amarahnya, langsung aja tuh nenek dibrondong makian.
1001 HUMOR. 3 Page 24
"Dasar luh nenek-2 tua peyot, nggak pernah makan sekolahan, nyebrang maen nyelonong aja –
kagak liat kanan-kiri. Kalo' ketabrak gimana luh... Udah bosen idup -- mau cepet mati luh..!!
Dasar nenek bego'..!!!!,"
Wah pokoknya keluar deh semua tuh luapan si anak muda.
Selesai anak muda ngamuk, si nenek tua itu cuma bilang begini:..
"Elu tuh yang bego', nabrak aja nggak kena...!!!"
259.BAYI JELEK
Seorang wanita hendak naik bis sambil menggendong bayinya.
Supir bus mengatakan,
"Wah, bayi anda adalah bayi yang paling jelek yang pernah saya lihat!".
Wanita tadi dengan marah membanting uang ongkos bis, di kotak uang dan mengambil tempat
duduk di belakang.
Lalu dia berusaha menenang-kan diri.
Seorang pria yang duduk di sebelahnya menyadari bahwa wanita tadi sedang marah, dan
menanyakan apa sebabnya.
Wanita tadi menjawab, "Supir bus itu menghinaku tadi!".
Dengan bijak sang pria mengatakan,
"Mengapa begitu? Tidak seharusnya supir bis umum seperti dia menghina penumpangnya".
"Kau benar", kata wanita itu,
"Saya akan kembali ke sana dan memberinya pelajaran!!!".
"Ide yang bagus" kata pria itu,
"Sini, biar saya yang gendong monyet anda"
260 . PENJUAL BUAH
Pada suatu hari ,disebuah jalur kereta seorang penjual salak sedang jalan sambil mengangkat
barang dagangan di pundaknya ,tiba-tiba si penjual salak berhenti sambil melihat-lihat keadaan
sekitarnya akhirnya dia melihat sebuah terowongan sebuah tempat yang memungkinkan untuk
buang air kecil.
Ketika buang air tiba-tiba datang seorang polisi sambil berkata
"hei apa kamu tidak lihat di dinding ada tertulis dilarang buang air kecil disini???
lalu si penjual salak berkata "maaf pak saya orang ga punya jadi belum sempat duduk di bangku
sekolah.."""
pak polisi berkata ,ga bisa hukum tetap harus ditegakkan sekarang ayo ikut saya ke kantor ..
jangan pak saya orang ga punya ,kalo saya ditahan anak, istri saya mau dikasih makan apa??? kata
si penjual salak..
Lalu sang polisi berkata,baik kalo begitu
“saya kasih alternatif lain ,saya perintahkan kamu masukkan sepuluh buah salak ke dalam
duburmu, bagaimana????”
“yah saya pasrah pak asal jangan di penjara... ‘
Lalu ketika salak pertama masuk si penjual salak menangis sambil menahan sakit, demikian juga
ketika salak berikutnya masuk si penjual salak dengan pasrah menahan sakit sampai ketika salak
ke sepuluh mulai masuk tiba-tiba si penjual salak tertawa terbahak-bahak sang polisi terkejut lalu
1001 HUMOR. 3 Page 25
dia melihat disamping si penjual salak ada yang sedang buang air kecil juga,seorang penjual
duren...
261.WAKIL DAERAH
Suatu hari di salah satu ruangan di gedung MPR/DPR, seorang anggota dewan yang baru
diangkat,tampak masih canggung, lugu dan serba kikuk.
Rupanya di wakil dari daerah dan belum pernah bekerja atau punya ruangan yg megah.
Beberapa saat kemudian, ada yg mengetuk pintu ruangannya.
Setelah dibuka, berdiri dihadapannya 2 orang dengan kopor besar dan segulungan kabel.
"Wah..., ini pasti wartawan TV-RCTI mau mewawancarai aku", pikirnya dalam hati.
Agar tampak berwibawa dan membela rakyat, sambil melihat jam dan mengangkat telpon dia
berkata :
Maaf tunggu sebentar, saat ini saya harus menghubungi ketua fraksi untuk melaporkan hasil hasil
sidang hari ini..."
Kemudian selama berberapa puluh menit dia menelpon dan terlibat pembicaraan tingkat tinggi,
sambil sekali sekali menyebut nyebut 'demi rakyat' atau 'kepentingan rakyat' keras keras.
Setelah selesai, sambil meletakkan gagang telephone dia berkata pada dua orang tamunya tersebut.
Nah, sekarang wawancara bisa kita mulai".
Kedua orang itu tampak bingung dan berpandangan satu sama lain.
Akhirnya salah satu berkata :
"maaf pak..., kami datang kesini mau memasang saluran telp. Bapak..."
262 . PETERNAKAN AYAM
Ceritanya tentang sebuah peternakan ayam.
Disana ada 25 Ayam betina dan 1 ayam jago yang umurnya sudah tua sekali.
Karena merasa bahwa ayam jago yang sudah tua tadi sudah melewati masa suburnya, sipemilik
peternakan memutuskan untuk membeli 1 ayam jago lagi yang masih muda.
Tentu saja hal ini membuat si Ayam jago tua menjadi merasa tersaingi.
Lalu terjadi percakapan seperti ini :
Si Tua : Eh, kamu jangan serakah ya. Ayam betinanya kan ada 25. Kamu boleh ambil yang 15
sedang aku yang 10 ekor.
Si Muda: Tidak bisa. Kamu kan sudah tua dan loyo. Pokoknya semua buat aku aja.
Si tua : kalau begitu mendingan kita lomba saja.
Siapa yang menang boleh ambil semua ayam betina yang ada di peternakan ayam ini.
Yang kalah tidak mendapat satu ekor pun.
Si Muda:Boleh saja ! Mau lomba apa ?
Si Tua : Lomba lari.
Si Muda: Ok.
Si Tua : Lombanya 400M. tapi karena aku sudah tua, aku minta untuk lari dulu di depanmu 50
meter.
Si Muda: Boleh (dengan penuh keyakinan).
Kemudian lomba lari dimulai.
1001 HUMOR. 3 Page 26
Ayam jago tua lari dulu 50 meter baru kemudian ayam jago yang muda lari menyusul dengan
kecepatan dua kali lipat.
Eh, baru kurang 1 meter menyusul, si ayam jago muda ditembak langsung oleh pemilik
peternakan.
Apa yang di katakan pemilik peternakan tersebut ?
Pemilik : Kurang ajar. Ini ayam jago-homo ke sepuluh yang bulan ini aku beli. Sukanya kejar
kejar si jago tua saja.
263 . CALON MENANTU KOMANDAN
Melihat sepeda motor yang lewat dalam kecepatan tinggi, seorang polisi pun mengejarnya dan
berhasil menangkap pengendara motor yang ternyata seorang pemuda dengan pakaian jas lengkap.
Pemuda tersebut mencoba menjelaskan alasan mengapa ia sampai menerobos lampu merah dan
tak menghiraukan tanda jalan, namun polisi tersebut berkeras membawanya ke markas dan
memasukkannya dalam tahanan.
Sang polisi pun berkata : " Untung hari ini Pak Komandan sedang merayakan perkawinan
putrinya, jadi kalau nanti dia datang tugas kesini Kamu tidak bakalan mendapat " Pelajaran "
darinya karena dia benci sekali dengan pengebut. "
Sang pemuda yang di dalam penjara pun berteriak mendengar omongan tersebut :
" Jangan salah, yang mendapat pelajaran nantinya adalah Anda bukan Saya karena Saya calon
menantunya yang tergesa-gesa harus ke pernikahan putrinya ! ! ! "
264 . IDEOLOGI, ANDA DAN 2 EKOR SAPI
Anda mempunyai dua ekor sapi.
Dan apa yang akan terjadi dengan Anda sangat tergantung dari ideologi yang anda biarkan
menguasai anda.
1. Feodalisme: Anda punya dua ekor sapi dan penguasa akan mengambil sebagian susunya.
2. Sosialisme: Pemerintah akan mengambil sapi Anda, meletakkannya di kandang bersama-sama
dengan sapi-sapi milik orang lain. Anda diharuskan memelihara sapi tersebut dan pemerintah akan
memberi Anda susu sesuai kebutuhan.
3. Fasisme: Anda punya dua ekor sapi. Pemerintah membayar Anda untuk memeliharanya,
kemudian menjual susunya kepada Anda.
4. Komunisme: Anda punya dua ekor sapi. Semua tetangga ikut memeliharanya dan susu yang
dihasilkan dibagi rata.
5. Diktatorian: Anda punya dua ekor sapi. Pemerintah mengambil keduanya dan membunuh Anda.
6. Militerisme: Pemerintah mengambil kedua sapi Anda dan memanggil Anda untuk mengikuti
wajib militer.
7. Demokrasi: Pemerintah menjanjikan akan memberi dua ekor sapi jika Anda memilih kembali
partainya. Ketika pemilu selesai, presiden terpilih dituduh terlibat 'sapi politik' dan media massa
menyebutnya 'Sapi-Gate'.
8. Kapitalisme: Anda punya dua ekor sapi. Anda jual seekor dan hasilnya dibelikan sapi jantan.
9. Environmentalisme: Anda mempunyai dua ekor sapi. Pemerintah melarang Anda mengambil
susunya atau pun membunuh mereka.
1001 HUMOR. 3 Page 27
10. Feminisme: Anda mempunyai dua ekor sapi. Mereka menikah dan mengadopsi anak sapi.
11. Soehartoisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, dipaksa dijual ke negara dengan dengan harga
murah dengan alasan demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat.
12. Golkarisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, dicat kuning semuanya oleh pemerintah.
13. Harmokoisme, Tanjungisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, tiap saat harus ikut penataran
untuk dibujuk jadi kader golkar.
14. Baramuliisme : Anda mempunyai dua ekor sapi terhormat, dan tidak pernah mengaku doyan
rumput, termasuk 'rumput hijau'.
15. Wirantoisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, dan mengatakan selalu siap menjaga anda
setiap saat.
16. BennyMurdhaniisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, terampil mengelola dan membuat
kerusuhan di dalam kandang sendiri, dan muncul sebagai pahlawan dari keributannya sendiri.
17. Prabowoisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, tidak kuasa menolak pesan untuk menculik
kelinci.
18. Tututisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, barang siapa yang melihat dikenakan pajak
tontonan.
19. Sigitisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, hasil menang judi kemarin.
20. Tommiisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, tukar guling dengan ayam, dijanjikan 2 ekor
banteng suatu saat.
21. BUMNisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, tiap hari diperah susunya, enggak pernah
dikasih makan balik.
22. DwiFungsiTNIisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, dimanfaatkan oleh pemerintah katanya
untuk menjaga keamanan, tapi bisnis lebih menarik bukan?
23. Cendananisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, disita karena tidak pernah terbukti sapi itu
milik anda, karena anda tidak memiliki surat buktinya, atau mendadak ada 'surat bukti' lain yang
lebih sakti.
24. Konglomeratisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, besok-besok telah melahirkan kuda,
kambing , kodok, ikan, dan tentu saja gurita.
25. Korupsiisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, menurut pembukuan, anda hanya punya dua
ekor kodok saja.
26. Kolusiisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, kemudian datang 2 banteng, 2 babi, 2 kambing,
2 anjing mengaku keluarga sapi terhormat.
27. Nepotisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, 100 kerabat si sapi dating ingin tinggal dalam
kandang sempit itu.
28. Materialisme : Anda mempunyai dua ekor sapi dan mengatakan dunia anda berhenti pada dua
sapi ini.
29. Kanibalisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, enggak pernah mau makan rumput, kecuali
daging sapi sesama nggak peduli mengidap BSE!
30. Reformasiisme: Anda mengira mempunyai dua ekor sapi, ternyata cuma ekornya saja !!
31. Narkobaisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, ditukar dengan 1 gram shabu-shabu
32. Munafikisme : Anda mempunyai dua ekor sapi, ternyata andalah sapi sebenarnya!
33. Indonesia-2001-isme : Anda bermimpi mempunyai dua ekor sapi gemuk, satu menggemuk
karena makan gandum 7 kuintal setiap hari, satu sapi mati kering karena si sapi asyik baca email
dan surfing internet setiap hari dan lupa sarapan pagi.
265.WARGA SURGA DAN NERAKA
1001 HUMOR. 3 Page 28
Setelah di rapatkan antara warga surga dan warga neraka, maka di putuskan untuk membuat satu
jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka.
Untuk pembuatannya di sepakati bahwa warga surge membuat separuh jembatan dari arah surga
dan warga neraka separuhnya lagi dari arah neraka, dan ketemu di satu titik di tengah-tengah.
Pembangunan di mulai bersama-sama pada hari yang sama. Beberapa bulan kemudian penghuni
neraka sudah menyelesaikan separuh jembatan yang menjadi kewajiban mereka.
Sedangkan penghuni surga belum juga selesai.
Lalu mereka rapat antar warga, semua warga surge protes kepemimpinnya :
" Bagaimana ini . . . . . . , kita udah membangun berbulan-bulan kok nggak jadi-jadi sih . . . . ?
Lihat itu . . . . , warga neraka sudah bisa menyelesaikan dengan cepat sesuai jadwal . . . ? ! "
Sang pemimpin menjawab :
" Tenang . . . . tenang dulu anda semua harus sadar . . . , kita miskin pengalaman konstruksi . . . ,
warga neraka bisa cepat karena mereka semua dulunya kontraktor ! "
266. MAJALAH TIME
Sesudah pemberitaan majalah Time Asia tentang jumlah kekayaannya yang mencapai
ratusan triliun, Pak Harto mulai jiper juga.
Omongannya yang dulu tentang nggak punya duit barang sepeserpun mulai menghantui tidur
beliau.
Bahkan suatu malam, beliau mendapat mimpi buruk.
Ceritanya doi mati dan diboyong ke akerat.
Di ruang tunggu di sana, pak Harto iseng - iseng nanya ke malekat di sana tentang aksesori
ruangan tunggu tersebut.
Salah satu yang menarik adalah dipajangnya ratusan jam dinding.
Pak Harto: Mas malekat saya mau nanya, ini jam kok banyak banget.
Malekat: O, itu. Itu adalah jam masing-masing orang yang masih hidup. Kan tiap-tiap jam ada
labelnya. Label itu menunjukkan nama pemilik jam itu di dunia. Jam ini melambangkan sisa
umurnya, karena itu jalannya mundur dari kiri ke kanan
Pak Harto: O... Trus kenapa kecepatan putarnya beda-beda.
Malekat: Makin baek orangnya makin lambat putarannya. Trus kalo orangnya sering boong,
putarannya makin cepat.
Pak Harto: O, gitu ya Mas..
Trus Pak Harto liat ada jamnya Harmoko jalannya cepet juga, trus jamnya Wiranto. trus hampir
semua petinggi Indonesia itu ada di sana, dan rata-rata jalannya cepet.
Pak Harto jadi geli sendiri.
Tetapi setelah semua jam diliatin, beliau nggak nemuin jam yang tulisannya HM Soeharto.
Beliau kan merasa heran, dan nanya lagi sama Malekat yang tadi.
Pak Harto: Mas, nanya lagi nich. Kalo jamnya nggak ada di sini, kenapa ya.
Malekat: O, itu menandakan jamnya biasa-biasa saja. Jadi bisa jadi orangnya itu, yah..
orang biasalah. Nggak begitu baek, jarang bohong. Ya, orang normal.
Pak Harto: Waduh, kalo gitu saya ternyata termasuk orang yang baek juga donk.
Malekat: Sorry, ye... Jam elu itu dipasang di dapur... Jadi kipas angin!!!!
1001 HUMOR. 3 Page 29
267 . TULANG
Dokter: Tahukah anda bahwa pada tubuh manusia
terdapat lebih dari 1,000 buah tulang.
Pasien: Shhh... jangan keras-keras. Anjing saya
ada di luar.
268.CELUPKAN JARI
Seorang pria pengunjung restoran beberapa kali memperhatikan tingkah aneh seorang pelayan.
Setiap kali pelayan itu keluar dari dapur, maka secara diam-diam ia selalu memcelupkan ibu
jarinya ke dalam makanan yang sedang di bawanya.
Begitulah, ketika si pelayan datang membawa hidangan ke meja pria tersebut, ia masih juga
menyempatkan diri mencelupkan jarinya ke dalam sup yang di bawanya.
Pria itu sudah hampir meledak karena marahnya.
Tapi ia berusaha menahan diri, mengingat bahwa restoran yang di kunjunginya ini adalah restoran
paling terhormat di kota itu.
Tapi anehnya, ketika datang menghidangkan es krim sebagai pencuci mulut, si pelayan sama
sekali tidak menempelkan jarinya di sana.
Akhirnya pria itu tak tahan lagi untuk tidak bertanya.
" Bung, " katanya dengan kasar.
" Mengapa kamu mencelup ibu jarimu di sup, menempelkan di daging panggang, tapi tidak pada
es krim ? "
Si pelayan balas menatap dengan terheran-heran dan menyahut :
" Alasannya gampang saja, Tuan. Ibu jari saya menderita rematik. Dan barang-barang yang
hangat membuat rasa sakitnya jadi berkurang . . "
Akhirnya meledaklah kemarahan lelaki itu.
" Bangsat ! ! ! teriaknya. Kalau sekali lagi kamu menempelkan jarimu ke dalam makanan saya,
maka saya akan tarik jari itu dan saya paksa untuk masuk ke dalam anusmu ! ! ! "
Seperti tak merasa bersalah, si pelayan menyahut dengan tenang :
" Tuan, hal itu selalu saya lakukan kalau masih berada di dapur. "
269.BERITA BAGUS DAN BURUK
Dokter Hadi tampak resah ketika ia masuk ke ruangan pasiennya.
Ia lalu berdiri di samping tempat tidur dan berkata :
" Tuan Hari, saya punya berita bagus dan berita buruk. "
" Berita yang buruk dulu, Dokter, " kata Hari dg tabah.
" Tuan Hari, kami telah salah memotong kaki Anda. "
" Oh, Tuhan ! jerit Hari.
" Berita baiknya, Dokter ? "
Sang Dokter berkata : " Ternyata kakimu tidak perlu di amputasi. "
270.CLINTON DAN MALAIKAT
1001 HUMOR. 3 Page 30
Clinton dibawa berkeliling neraka.
"Well," ujar malaikat.
"Pilih sendiri hukuman Anda."
Mereka melintasi sejumlah pendosa yang sedang digoreng dalam wajan raksasa.
"Bagaimana kalau ini?" tanya malaikat.
"Jangan, jangan," kata Clinton,gemetar.
"Jangan yang ini."Mereka berjalan, dan melintasi sejumlah pendosa yang sedang dipukuli dengan
gada berapi.
"Yang ini, barangkali?" tanya malaikat.
"Tolong, jangan yang ini," Clinton memohon beriba-iba.
Mereka meneruskan perjalanan.
Tiba-tiba, tampak Habibie sedang meniduri DemiMoore.
"Nah, yang satu ini saya mau," seru Clinton,lega dan gembira
."Ha, ha, ha," malaikat ketawa. "Ini hukuman untuk
Demi Moore."
271.LUKISAN DARI BELAKANG
Dalam sebuah pameran Lukisan, seorang pengunjung bertanya kepada pelukisnya :
" Mengapa Anda melukis wanita telanjang itu dari arah belakang ? "
Pelukis : " Saya sudah pernah mencoba dari depan, ternyata lukisan itu tidak pernah selesai. "
272. FAMILY IN ENGLISH
Percakapan pada suatu ruang personalia yang sedang mencari pegawai baru :
Boss : Nama saudara siapa ?
Pelamar : Anton pak ...
Boss : Coba ceritakan tentang keluarga saudara !!...
Pelamar : Saya 2 bsaudara, adik saya masih kuliah di Bandung .. Orang Tua Saya tinggal di
Surabaya .. Kakek dan Nenek dari Bapak tinggal di Solo ..Kakek dan Nenek dari Ibu tinggal di
Medan .. Paman dan Pakde semua tinggal di Jakarta ..
Boss : Apakan saudara dapat berbahasa inggris ?
Pelamar : Yes .. sir ..
Boss : now tell to me about your family in english !!..
Pelamar : Sorry sir .. i don't have family in english ..
273.DIGIGIT ULAR
Amir dan Joni sedang berjalan di rumput.
Saat Joni sedang kencing tiba-tiba seekor ular melompat dan mengigit "burung" Joni.
Joni: Aduuuuuuuuuuuuuh !!!
1001 HUMOR. 3 Page 31
Amir: Kenapa?
Joni: Saya digigit ular. Cepat telepon dokter.
Beruntung Amir membawa handphone sehingga ia langsung menghubungi seorang dokter.
Amir: Dokter, teman saya digigit ular. Apa yang harus saya lakukan?
Dokter: Ular jenis apa?
Amir: Saya tidak tahu. Panjangnya 1 meter berwarna loreng hijau-kuning.
Dokter: Ya... Ya...
Amir: Bagaimana dokter?
Dokter: Ular itu sangat berbisa. Kamu harus mengisap keluar bisanya. Kalau tidak teman
kamu akan mati dalam waktu setengah jam.
Amir menutup handphone-nya.
Joni yang sudah pucat pasi seperti mayat bertanya apa kata dokter.
Dengan lemas Amir memandang "burung" Joni lalu berkata.
Amir: Dokter berkata nyawa kamu tinggal setengah jam lagi.
274. APA MASALAHNYA..?
Pasien: Dokter, anda harus menolong saya. Saya belakangan ini sering cepat naik darah dengan
orang lain tanpa sebab.
Dokter: Baik, ceritakanlah masalah anda.
Pasien: DASAR DOKTER GOBLOK!!!! Kan baru saja saya sampaikan!!
275.SIAPA YANG TANDA-TANGAN..?
Di suatu SD kelas 6 di Ambon, Maluku, (masih Indonesia?), seorang guru bertanya
pada salah satu murid.
Guru : Frans, siapakah yg menanda tangani teks proklamasi Indonesia?
Frans : Seng tau, pak! (seng = tidak).
Guru : he Frans, masa kamu tidak tau?!!! (marah2)
Frans : Betul pak guru, bukan beta pula yg tanda tangan
Guru marah, Frans pun dipukul habis.
Frans lapor ke bapaknya, seorang Pendeta misionaris Ambon, di rumah.
Pendeta : Sudahlah nak, mengakulah dalam damai kristus, bahwa kau yg tanda tangan. Tapi bila
pun Frans ditampar pipi kiri, biarlah rela berikan pipi kanan juga.
Frans : Baik bapak! (dalam hati: apaan tuuuh... bego amat tuh!).
Besoknya si Pendeta dan Frans menemui gurunya.
Pendeta : Pak guru, kalau mendidik anak janganlah main pukul! Contohlah beta. Beta tadi tanya
baik2 pada Frans dan berhasil!, Frans mau mengaku tuh bahwa dia yg tanda tangan. Oleh karena
itu Pak guru lain kali menaruh teks Proklamasi jangan sembarangan, nanti anak2 pada ikut
menandatangani.
1001 HUMOR. 3 Page 32
276. TIDAK BISA KENCING
Amir masuk ke kantor praktek seorang dokter terkenal yang ramai.
Dengan ramah resepsionis bertanya kepada Amir.
Resepsionis: Apa keluhan Bapak?
Amir: Ada yang tidak beres dengan titit saya.
Resepsionis tersebut kelihatan kaget mendengar Amir begitu blak-blakan, lalu berkata dengan
suara setengah berbisik.
Resepsionis: Bapak tidak boleh mengucapkan hal tersebut secara blak-blakan di depan orang
banyak.
Amir: Lho... mengapa tidak? Anda menanyakan kepada saya apa masalah saya, ya saya jawab
masalah saya.
Resepsionis: (tersenyum) Biasanya kita tidak pernah menggunakan bahasa seperti itu di sini.
Sekarang Bapak keluar dulu kemudian masuk lagi dan bilang ada yang tidak beres dengan telinga
Bapak.
Amirpun keluar dari ruangan tersebut.
Setelah beberapa menit dia masuk lagi.
Dengan tersenyum resepsionis tersebut menyambutnya.
Resepsionis: Ya pak, ada keluhan Bapak?
Amir: Ada yang tidak beres dengan telinga saya.
Resepsionis: Kenapa telinga Bapak?
Amir: Beberapa hari ini telinga saya tidak bisa kencing.
277.KABAR BAIK DAN BURUK
Nyonya Ida menjalani operasi kecil untuk mengambil jaringan di payudaranya.
Setelah terbebas dari pengaruh obat bius, ia melihat sang Dokter bedah berdiri di samping tempat
tidurnya.
" Saya punya kabar baik dan kabar buruk, " katanya seraya menggemgam tangan Nyonya Ida,
bersimpati.
" Ternyata, kami menemukan tumor di kedua payudara Anda dan keduanya terpaksa harus
diangkat secepatnya. "
" Oh ! " Seru Nyonya Ida tekejut dan mulai menangis.
" Ssshhhhh, sshhhh, " Dokter bedah itu menenangkan ,
" Jangan lupakan kabar baiknya. "
" Apa itu, Dok ? " tanya Nyonya Ida di sela isak tangisnya.
" Waria di samping tempat tidur Anda berniat membeli ke
dua payudara itu. "
278.MENUNDUKKAN BADAN
Ada seorang anak yang begitu girangnya setelah dibelikan sepeda motor baru oleh bapaknya. Lalu
dengan semangatnya dia mau mencoba motor itu.
Dan dia memilih alternatif untuk berbalapan dengan kereta api yang kebetulan ada jalanan aspal
sepanjang rel kereta api.
1001 HUMOR. 3 Page 33
Tiba-tiba mucul kereta api seperti yag diharapkannya, lalu ia segera tancap gas.
Ngggeeeenngggg....... (bunyinya) dan dia berhasil mendahului kereta tsb namun berhenti
pada lampu merah, yang otomatis kereta itu melaju mendahuluinya.
Setelah lampu hijau dia tancap gas lagi, nngeeeenggg........ sampai badannya menunduk (seolaholah
pembalap) hingga hampir menyentuh tangkinya, dan dia berhasil mendahului kereta api
tersebut.
Dalam hati ia merasa bangga, tapi tiba-tiba lampu merah lagi... sehingga dia harus berhenti.
Dan kereta itu mendahuluinya, ia merasa kesal lalu langsung tancap gas begitu lampu berubah
menjadi hijau.... Ngggeeeeenngggg........... kali ini ia lebih kencang, namun begitu dia melihat
kereta itu, kok masih tetap sama cepatnya dengan dia.
Nggak mau kalah, tancap lagi.... sampai-sampai badannya kali ini menyentuh tangki motor itu.
Dan melihat kereta tsb masih tetap sama cepatnya, lalu dengan tidak sengaja dia melihat ke dalam
penumpangnya.... ternyata semua penumpang kereta api itu menundukkan badannya....
279.TENGGELAM
Suatu hari seorang penyelam sedang melihat-lihat terumbu karang pada kedalaman 8 meter.
Tiba –tiba ia melihat seseorang beada disampingnya.
Ia terkejut karena orang tersebut nggak memakai peralatan selam.
Penyelam lalu turun lagi sampai ke kedalaman 15 meter.
Ia terkejut melihat orang yang tadi disebelahnya menyusulnya.
Penyelam turun lagi, sampe 25 meter...cing eh..orang yang tadi turut ngikutin sampe di 25 meter.
penyelam makin heran, dan ia mendekati orang tersebut sambil memberikan white board dengan
pensil 2 B -nya dengan tulisan:
" Hebat bener kamu...gimana caranya sampe ke kedalaman begini tanpa memakai alat selam?"
Orang itu mengambil white boardnya dan menulis:
" Gua tenggelam, Goblok!"
280.KERJA DI KAPAL SELAM
Seorang tahanan baru memasuki selnya.
tahanan lama: "hoi...kenapa sih kamu dimasukkan ke penjara?"
tahanan baru: " saya cuma merusak jendela di tempat kerjaku"
tahanan lama: " hah..!? cuma merusak jendela? kerja dimana sih?"
tahanan baru: " Kapal selam"
281.SEPULUH-SEPULUH-SEPULUH
Pada suatu sore Anto sedang berjalan-jalan dan melihat seorang nenek berdiri termenung di
pinggir jurang.
Anto heran melihatnya dan mengira nenek itu sedang patah hati dan hendak bunuh diri.
Ia segera menghampiri nenek itu dari jarak 20 meter ia berteriak:
1001 HUMOR. 3 Page 34
"Nek..ada apa?"
Nenek cuek aja....
Anto makin mendekat...ia melihat nenek tampak sedang bergumam sendiri.
"Nek..ngapain di pinggir jurang? balik aja ke kampung,nek!"
nenek makin cuek bebek la yauw.....
Anto makin penasaran dan mendekat, didengar nenek tampak bergumam:
"sembilan..sembilan..sembilan...."
Setengah teriak Anto berkata :"Nek...pulang yuk!"
Tiba-tiba nenek berbalik dan menangkap tangan Anto dan mendorongnya ke jurang.
Si nenek lalu nyengir lalu bilang... "sepuluh....sepuluh....sepuluh..."
282.PUNYA TOKO BANGUNAN
Seorang pelanggan bubur ayam yang sedang menikmati makanannya mendapatkan sebuah sekrup
dalam mangkuk buburnya, tapi ia tidak menghiraukan sekrup tsb mungkin karena enaknya rasa
bubur itu.
Hari berikutnya seperti biasa dia datang lagi, sial betul hari itu ia mendapatkan lagi sebuah paku
kecil dalam mangkuknya tapi ia tetap bersikap tenang dan menikmati hidangannya. Bertahuntahun
sudah ia berlangganan bubur tersebut walaupun seringkali ia mendapatkan benda-benda
keras dalam mangkuknya.
Pada suatu hari ia terjadilah perbincangan antara keduanya :
Pedagang bubur, " Kelihatannya anda suka sekali dengan bubur ayam saya ini, enak ya?
Pelanggan, "Sebenarnya sih tidak, tapi gara-gara bubur ayam bapak ini sekarang saya sudah punya
toko bangunan!!".
283.INI SUAMINYA
Seorang laki-laki yang sedang panik menelepon dokter kandungan.
Laki-laki: Dokter, istri saya sedang mengandung dan sekarang kontraksinya terjadi setiap 2 menit.
Dokter: Apakah ini anak pertamanya?
Laki-laki: Dasar lu dokter bego. Ini bukan anak pertamanya. Ini suaminya!
284.KAMU JELEK
Seorang pasien yang menderita sakit tenggorokan mengunjungi dokter.
Dokter: Amandel kamu bengkak.
Pasien: Selain itu apakah dokter ada pendapat lain.
Dokter: Ya. Kamu jelek.
1001 HUMOR. 3 Page 35
285.SEDANG MENYAMAR
Suatu pagi, seorang juragan sedang membawa jalan anjingnya yang kurus dan jelek.
Di tengah jalan, pak budi tetangga sang juragan bertanya,
"juragan, anjingnya jenis apa sih ?"
kemudian sang juragan menjawab, "oh, ini anjing pelacak."
pak budi bertanya lagi, "ah, masa anjing pelacak kurus dan jelek begitu ?"
"Sssst...jangan keras-keras ngomongnya, dia sedang menyamar !" kata sang juragan.
286. MIMPI
Dua anak laki kecil sedang terlibat suatu perbincangan serius.
A : " wah tadi malam aku mimpi nonton sirkus, ramai deh, ada badut, ada singa, ada gajah,
pokoknya macem macem deh, asyiklah pokoknya, kalau kamu mimpi apa? "
B: " kalau aku mimpi lagi sendirian di rumah, papa mama , kakak-kakak semuanya lagi pada
pergi, eh tiba-tiba bel rumah berdering, ketika aku buka pintunya ternyata yang dating itu Dessy
Ratnasari pakai pakaian sexy sekali, eh nggak berapa lama kemudian bel berdering lagi, begitu
dibuka ternyata Alda yang dateng, eh Alda pakai pakaian lebih sexy lagi, mereka berdua duduk
mengapit aku sambil nonton film dewasa, wah rasanya begimana gitu"
A: " wah, kamu curang nih, ada cewek cantik gitu nggak ngasih tahu aku, khan bisa satu-satu "
B:" sudah-sudah, kamu sudah aku telfon, cuma kata pembantumu, kamu lagi nonton sirkus "
287.TEKNOLOGI ZAMAN DAHULU
Tiga negara, yaitu Amerika, Inggris, dan Indonesia berlomba-lomba menentukan siapa diantara
mereka yang lebih dulu menggunakan teknologi canggih dengan meneliti keadaan tanah
negaranya masing-masing untuk melihat siapa yang terhebat di masa yang lalu.
Disepakati penelitian dimulai dari Amerika trus Inggris dan terakhir Indonesia.
Di Amerika, setelah penggalian sudah mencapai 1000 meter maka ditemukan kabel tembaga,
maka Team Amerika dengan banggannya menyimpulkan bahwa 1500 tahun yang lalu telah
dibangun jalur telepon dengan memakai tembaga di Amerika.
Di Inggris, setelah penggalian sudah mencapai kedalaman 1000 m tidak ditemukan kabel tembaga,
tetapi setelah mencapai kedalaman 1500 m ditemukan serpihan kaca maka Team Inggris tersebut
dengan bangganya menyimpulkan bahwa 2500 tahun yang lalu telah dibangun jalur komunikasi
dengan memakai Fiber Optik di Inggris.
Dan terakhir di Indonesia, setelah penggalian sudah mencapai kedalaman 500 m dan 1000 m
sampai seterusnya tidak ditemukan apa-apa, lalu dengan sangat bangganya, maka Team Indonesia
menyimpulkan bahwa 5000 tahun yang lalu komunikasi di sini telah menggunakan wireles.
288.E-MAIL ANEH
Suatu hari manajer menerima sebuah email yang unik dari seorang karyawatinya.
Demikian isinya:
1001 HUMOR. 3 Page 36
Dear Bo$$,
A$ all of u$ have read from the new$paper$, the $ingapore economy ha$ come out of the rece$
$ion. In thi$ life, we all need $ome thing mo$t de$perately. I think you $hould be under$tanding
of the need$ of u$, worker$ who have given $o much $upport including $weat and $ervice to your
company. I am $ure you will gue$$ what I mean and re$pond $oon.
Your$ $incerely,
$u$i $unar$ih
Hari berikutnya segera Susi menerima balasan surat dari boss-nya itu.
Demikian isinya:
Dear Susi,
I kNOw you have been working very hard NOwadays, NOthing much has changed. You must
have NOticed that our company is NOt doing NOticeably well as yet. NOw the newspaper are
saying the world's leading ecoNOmists are NOt sure if this Republic Indonesia may go into
aNOther recession. After the March presidential elections things may turn bad. I have NOthing
more to add NOw. You kNOw what I mean.
Yours truly,
NOerdin NOelhakim
Manager
289. TAHU ARAH ANGIN
Seorang pengembang real estate sedang mempromosikan rumah kepada seorang pembeli.
Pengembang : "rumah ini memiliki beberapa keuntungan dan kerugian."
Pembeli : "oh ya? saya ingin tahu dulu apa kerugiannya."
Pengembang : "di sebelah timur rumah ini ada tempat pembuangan sampah, di sebelah baratnya
ada pabrik cuka, terus di sebelah selatannya ada pabrik karet dan di sebelah utaranya ada tempat
penampungan limbah pabrik."
Pembeli : "kalau begitu, apa dong keuntungannya ?"
Pengembang : "keuntungannya, anda akan selalu tahu dari arah mana angin bertiup."
290.TOLONG DISETERIKA
Ada sebuah pesawat terbang yang sedang membawa banyak penumpang.
Tiba-tiba di tengah jalan terjadi hujan badai yang sangat dahsyat.
Pesawat itu terombang-ambing oleh badai hujan, angin keras, dan kilat yang menyambarnyambar.
Penumpang pesawat itu histeris dan berteriak melihat keadaan itu.
1001 HUMOR. 3 Page 37
Mereka yakin pesawat itu akan jatuh dan mereka semua akan mati.
Di tengah kericuhan itu, ada seorang wanita muda yang melompat dan mengumumkan,
"Saya tidak bisa menerima semua ini lagi! Saya tidak bisa duduk disini dan mati seperti binatang,
tertahan dikursinya. Jika saya akan mati, biarkan saya mati dengan merasakan jadi wanita terlebih
dahulu. Apakah ada laki-laki di sini yang dapat sanggup membuat saya merasakan menjadi
wanita?”
Dia melihat sebuah tangan meraih punggungya dan seorang pria tampan, tinggi, berotot
tersenyum.
Dia kemudian berjalan ke depan wanita muda itu.
Ketika dia sudah di depan wanita itu, dia membuka kaosnya, dan menunjukkan tubuhnya yang
kekar.
Si wanita muda melihat besarnya otot tersebut walaupun dalam kondisi lampu pesawat yang mati
nyala.
Pria itu tetap berdiri didepannya, kaosnya di tangan dan berkata,
"Saya bisa membuat anda, merasa seperti wanita sejati sebelum anda mati. Apakah anda
tertarik ?"
Dengan keras si wanita muda menganggukkan kepala,
"Ya, buat saya menjadi wanita sejati !"
Kemudian pria itu memberikan kaosnya kepadanya, sambil berkata
"Nih dia, tolong disetrika ya... !"
291.SERATUS EKOR UNTA
Sepasang pengantin baru dari AS sedang berbulan madu di Israel.
Suatu hari saat mereka sedang berada di Betlehem.
Seorang salesman Arab mendekati mereka dan menawarkan ikat pinggang.
Salesman itu begitu bersemangat menawarkan barang dagangannya, tetapi suami istri tersebut
tidak tertarik.
Akhirnya si salesman bertanya dari mana asal mereka.
Si suami menjawab, "Amerika!".
Kemudian si salesman melihat si wanita dengan keheranan karena rambutnya gelap dan kulitnya
coklat.
Dia bukan orang Amerika," katanya.
Ya, saya orang Amerika," jawab si istri.
Si salesman terus bertanya ke si istri, "Apakah dia suamimu?".
Ya,"jawabnya.
Sambil menoleh ke sang suami, si salesman berkata,
"Saya akan member kamu 100 ekor unta untuk mendapatkan istrimu".
Si suami tampak tertegun dan terdiam lama sekali.
Akhirnya dia berkata,"Dia bukan barang dagangan!!".
Setelah si salesman pergi, istri yang sedang marah karena tersinggung bertanya ke suaminya,
Mengapa kamu terdiam lama sekali untuk menjawab tawaran orang itu?".
Si suami menjawab, "Saya sedang berpikir keras bagaimana caranya membawa 100 ekor onta
kembali ke rumah"
1001 HUMOR. 3 Page 38
292.KALKULATOR HILANG
Seorang guru SD sedang menegur muridnya.
Guru : "mengapa nilai matematikamu sekarang selalu di bawah lima, padahal sebelumnya selalu
di atas delapan, apa kamu punya masalah ?"
Murid : "ya bu, saya memang sedang punya masalah."
Guru : "apa masalahmu, nak?"
Murid : "kalkulator saya hilang, bu."
293.PINTU PERAK
Seorang Batak kampung menang undian untuk bisa ke Jakarta dengan keluarganya.
Sampai di Jakarta mereka sekeluarga pergi belanja ke Pondok Indah Mall.
Mereka terheran-heran melihat segala sesuatu di sana.
Mereka kemudian berhenti di depan dua buah pintu perak yg bisa buka-tutup sendiri.
Si anak kemudian bertanya kepada bapaknya dgn logat batak
"Pak benda apa ini ?" si bapak pun menjawab
" Bah ! mana aku tau.... seumur hidupku aku tak pernah melihat benda seperti ini !"
Dengan masih terheran-heran, mereka melihat seorang wanita tua menekan sebuah tombol di
depan dua buah pintu perak itu, kemudian pintu terbuka, dan wanita tua itu masuk ke dalam
ruangan kecil didalam dua pintu perak itu.
Mereka melihat lampu2 dengan angka2 menyala-nyala mulai dari yg paling kiri ke yg paling
kanan dan kemudian balik lagi ke yang paling kiri.
Kedua pintu perak itu kemudian terbuka, dan keluarlah seorang wanita cantik dan sexy dari
sebuah ruangan di dalam kedua pintu itu.
Si bapak kemudian berbisik kepada anaknya,
"Cepat...Panggil kau punya mamak !"
294.KONTES BERBOHONG
Ketika seorang pendeta sedang berjalan, dia melihat ada segerombolan anak-anak sedang
mengerumuni seekor kucing kecil.
Tampaknya mereka saling berebutan sehingga membuat kucing kecil itu ketakutan.
Melihat hal itu, pendeta tadi langsung mendekat,
"Kenapa kalian menyakiti kucing yang tidak berdosa itu?" tanya pendeta kepada anak-anak.
Salah seorang anak menjawab,
"Kami menemukan kucing kecil yang ditinggalkan tuannya. Kami semua ingin memilikinya.
Untuk itu kami sepakat untuk melakukan kontes. Barang siapa yang paling hebat dalam
berbohong, maka dia akan mendapatkan kucing kecil ini," ujarnya memaparkan.
Pendeta itu terkejut, "Tunggu, tunggu. Kalian tidak boleh melakukan kontes berbohong," ujarnya
spontan.
Kemudian pendeta tadi menasehati mereka selama 10 menit mengenai suatu kebohongan.
Dia memulai dari, "Yesus itu manusia dan sekaligus Tuhan kita..."
Serta berakhir pada, "Ketika saya masih seumur kalian, dan sampai kini pun, saya tidak pernah
berbohong."
Suasana hening sejenak setelah pendeta mengakhiri 'khutbahnya'.
1001 HUMOR. 3 Page 39
Sepertinya anak-anak itu memikirkan sesuatu.
Akhirnya mereka berkata, "Okelah, Pak Pendeta. Kami berikan Bapak kucing itu! Anda yang
paling pantas mendapatkannya.."
295.OBSERVASI
Seorang dosen menerangkan,
"Lihat cairan kuning ini? Yup, ini adalah urin. Biar kamu bisa jadi dokter yang baik, kamu harus
bisa menganalisis warna, bau, tekstur, dan rasanya."
Kemudian si dosen mencelupkan jarinya ke dalam cairan itu dan memasukkannya ke dalam mulut.
Para mahasiswa yang melihatnya dengan kagum sekaligus jijik, mau nggak mau melakukan hal
yang sama dengan dosennya.
Ketika sampai ke mahasiswa terakhir, si dosen berkata,
"Tahu, nggak, kalau saya mencelupkan jari telunjuk saya ke sini dan memasukkan jari tengah saya
ke dalam mulut?"
296.MILIH HUKUMAN
3 orang tahanan sedang menghadapi hukuman mati. Oleh sipir penjara mereka diberi keleluasaan
untuk memilih jenis hukuman mereka :
1. Ditembak mati
2. Digantung
3. Disuntik dengan virus AIDS
Yang pertama berkata, "Tembak aku di kepala !" (Dor.... dia langsung mati.)
Yang berikut minta, "Gantung saja aku !" (Sret.... dia langsung mati juga).
Yang terakhir minta, "BEri aku suntikan AIDS !"
Mereka memberinya suntikan pertama dan napi tersebut malah tertawa terbahak-bahak.
Para penjaga kebingungan dan heran, apakah ada yang salah?
Maka napi itupun minta untuk disuntik lagi, maka penjaga penjara melakukannya.
Sekarang napi itu lebih terbahak-bahak sampai terguling-guling di lantai, sampai-sampai kencing
di celana segala.
Akhirnya kepala penjara bertanya kepadanya,
"Kenapa sih kok kamu malah tertawa terbahak-bahak? Tidak takut kena AIDS ya ?"
"HA...ha....ha.... Kalian semuanya bodoh ! Aku kan pakai kondom !"
297.FILM PERANG
Seorang Produser film ingin membuat film perang yang sangat besar.
" Saya akan menggunakan dua regu tentara untuk adegan perang,"
" Setiap regu akan terdiri dari 25.000 orang,"
" Fantastis." sahut sutradara.
" Tapi, bagaimana kau akan membayar honor mereka?"
1001 HUMOR. 3 Page 40
" Saya sudah memperhitungkannya," sahut produser.
" Itu sebabnya saya akan menggunakan peluru asli."
298.SUNTIK TIDUR
Di suatu rumah sakit, pak Kumto sedang dirawat karena menderita suatu penyakit yang
mengharuskan dia untuk rawat inap.
Pada suatu malam, pak Kumto dibangunkan oleh seorang perawat untuk memberikan sesuatu
cairan.
"Pak, pak, bangun pak!" kata perawat sambil menepuk-nepuk punggung pak Kumto.
"Hmmm, ada apa ya?" tanya pak Kumto agak berang, karena merasa terganggu tidur lelapnya.
" Sekarang waktunya suntik tidur, pak," jawab perawat tanpa rasa bersalah.
299.NGGAK BILANG SIAPA-SIAPA
Ceritanya Pak Bedu jengkel banget. setiap kali pohon mangganya berbuah, pasti buahnya dicolong
oleh orang-orang entah dari mana.
Tapi kalau ditungguin malingnya gak pernah datang giliran ditinggal, mangganya hilang. Banyak
lagi. saking kesalnya Pak Bedu menaruh kertas besar di pohon mangganya dengan tulisan
"Tuhan tahu siapa yang mengambil mangga ini"
Dengan lega ia meninggalkan pohon mangganya. berharap si pencopet terketuk hati nuraninya.
Esok harinya lagi-lagi mangganya hilang, tapi tulisan di kertas itu bertambah
"Tuhan tahu siapa yang mengambil mangga ini, tapi Tuhan tidak akan bilang siapa-siapa"
300.SOPIR BUS
Seperti biasanya, setiap hari Minggu pagi orang-orang datang ke gereja dan langsung memilih
tempat duduk di bangku bagian belakang.
Demikian juga dengan pagi ini, kecuali seorang pendatang baru yang langsung menuju ke bangku
paling depan.
Setelah kebaktian, Pendeta memberi salam kepada pendatang baru ini sambil bertanya mengapa ia
duduk di bangku paling depan.
"Saya seorang sopir bus," jawabnya,
"dan saya datang untuk belajar dari anda bagaimana caranya membuat orang-orang berebut duduk
di bangku yang paling belakang."
1001 HUMOR. 3 Page 41301.JANJI
Pengakuan seorang suami:
"Setelah mendengar ceramah perkawinan tiga hari yang lalu, saya dan istri sepakat memegang
janji untuk tidak akan pergi tidur kalau masih marah. Tapi mungkin kami harus membatalkan
perjanjian itu, karena sudah tiga hari ini kami tidak tidur....."
302 . Kolam Ajaib
Di suatu desa konon terdapat kolam yang ajaib , yang konon bisa merubah muka dan tubuh orang
suatu hari ada seorang wanita tua yang datang kesana , di depan kolam itu dia bertemu bapakbapak
seumurannya.
Si ibu berkata " pa apa bener nih kolam ajaib yang bisa ngerubah muka orang ".
ga tau atuh neng , gosip eta mah neng , coba aja neng kata si bapa .
Tiba - tiba si ibu teriak “saya ingin jadi bella safira” ,
Jebur si ibu nyemplung , pas keluar "ajaib si ibu berubah mukanya .
Si bapak itu kaget setengah mati "wah kok bisa ngerubah saya juga ingin " Kata si bapa .
Lalu Si Bapak itupun nyemplung ke kolam dgn berteriak ingin “Saya jadi Jeremi Thomas “,
Akhirnya wajah si bapak itu pun berubah.
Ternyata disitu ada pemuda yang melihatnya ia pun ingin merubah mukanya , lalu ia bertanya
kepada si bapak itu bagaimana caranya.
Setelah di beritahu ia langsung mempraktekkannya .
Ia mengambil ancang -ancang . dengan sekuat tenaga ia berlari , menuju kolam
"saya ingin jadi......"
Tiba -tiba ia tersandung batu dan mengumpat "anjing buluk" , jeburrrr...
303.SEMUANYA HOMO
Seorang bapak masuk bar dan memesan 15 botol bir, lalu bartender bingung dan bertanya,
"Sepertinya bapak lagi bingung yach?"
Lalu bapak itu menjawab,
"Iya, hari ini saya baru mengetahui kalo anak saya ternyata seorang homo".
Beberapa hari kemudian bapak itu datang lagi ke bar dan memesan 20 botol bir,
Bartender itu bertanya lagi, "Ada apa lagi pak?"
Lalu bapak itu berkata,"Ternyata anak kedua saya juga seorang homo".
Keesokan harinya bapak itu datang lagi dan memesan 50 botol bir, bartender itu bertanya,
bingung,
"Sepertinya di rumah bapak tidak ada yang menyukai wanita yach pak?"
Lalu bapak itu berkata, "Ada........istri saya".
304 . Taruhan
1001 HUMOR . 4 Page 1
Suatu malam di salah satu bar di kota bandung,seorang peminum dan bartender tengah melihat
siaran TV.
Berita yang ditayangkan adalah mengenai kejadian orang yang akan loncat dari gedung lantai
10.
Kemudian peminum berkata pada bartender
'Bagaimana kalau kita taruhan 100.000 apakah orang itu loncat dari gedung atau tidak?'.
"Jika orang tersebut loncat maka engkau mendapatkan 100.00 ku dan jika tidak aku Mendapatkan
minum gratis,bagaimana??' ujar peminum menawarkan pada bartender.
Bartender menyanggupi taruhan tersebut.
Ternyata org tersebut bener bener loncat dari gedung, shg uang 100.000 telah berpindah tangan ke
bartender.
Namun karena kebaikan hatinya bartender mengembalikan uang tersebut sambil berkata,
'Aku sebenarnya udah melihat siaran ini tadi sore, jadi aku tahu kalo orang itu akan loncat!!' .
Bukannya senang, si peminum malah menolak pengembalian tersebut.
Dia berkata ' Aku sebenarnya juga telah melihat siaran ini tadi sore, cuman aku nggak nyangka
orang itu mau loncat untuk kedua kalinya '.
305.SEPATU BUAYA
Seorang perempuan sangat ingin mempunyai sepatu dari kulit buaya.
Dia pun pergi ke toko sepatu dan kecewa karena mahalnya.
"Mahal amat sih," tanya si perempuan.
"Kalau ingin murah ya menangkap buaya sendiri sana," kata si pemilik toko.
Terinspirasi oleh perkataan si pemilik toko, perempuan tersebut pergi ke sungai besar di daerah
situ sambil membawa senjata api.
Beberapa saat kemudian si pemilik toko datang dan terkagum-kagum ketika melihat tiga ekor
buaya mati ditumpuk di pinggir sungai.
Sementara itu si perempuan terlihat di tengah sungai sedang membidikkan senjatanya ke seekor
buaya lainnya.
Suara tembakan terdengar, kemudian si perempuan menyeret buaya keempat yang baru
ditembaknya ke pinggir dan kemudian menyumpah,
"Sialan! Yang ini juga tidak memakai sepatu."
306.RAMBUT BOKAP
Kisah dua sejoli Rojali dan Mile yang dilarang pacaran tapi mencari akal untuk selalu bertemu.
Rojali : mile...!kite pacaran tapi kayaknye bokap kagak setuju nih.
Mile : iye...bang pegimane nih, abang punya akal (tanya mile)
Rojali : punya......begini caranya abang akan dateng malam lalu abang nyanyi. nyanyinye
"semalam sedap sekali entar malem sekali lagi ".
Nah setelah abang nyanyi berarti abang ada didepan jendela kamu lalu kamu ke kamar bokap ,
kamu cabut RAMBUT BOKAP satu kalo nggak bangun berarti tidurnya pules. nah udah gitu
kamu buka jendela lalu abang masuk.
Setelah itu mereka praktekin akal mereka malam pertama :
1001 HUMOR . 4 Page 2
Rojali nyanyi
"semalam sedap sekali entar malem sekali lagi "
lalu setelah itu mile cabut Rambut Bokap ternyata bokap tidak bangun lalu mereka berpacaran
sangat mesranya.
Malam kedua sampai malam ketiga akal mereka ternyata berhasil.
Lalu malam keempat sama juga
Rojali nyanyi :
"semalam sedap sekali entar malem sekali lagi "
tetapi kali ini bukan Mile yg keluar, melainkan ganti bokapnya Mile nyanyi :
"lame-lame pale gue botak".
307.GUE BILANGIN AMA BAPAK ELO
Suatu hari ada seorang anak kecil mencuri mangga dari pohon milik tetangganya dan tertangkap
basah oleh si pemilik pohon tersebut lalu si pemilik pohon itu berkata dengan nada berteriak :
"Hei ! dasar bandel, ayo! turun eloe dari pohon mangga gue.Entar gue bilangin ama bapak eloe ye
!"
Tetapi si anak bukannya segera turun malah dia mendongak ke atas pohon sambil berkata "
"Pak, cepetan turun, Pak , kita udeh ketahuan !"
308.TITANIC
Di suatu kapal pesiar yang bernama titanic asoy yang berlayar dengan tujuan keliling dunia
sedang asik para penumpangnya berjemur di terik matahari pagi.. tiba-tiba ada seorang nenek
-nenek yang sedang berjemur dipinggir pagar kapal jatuh dan tercebur ke laut yang dalamnya
nggak keitung.
Karena saking paniknya..cucunya teriak-teriak.. toloooong-tolooong...nenek saya jatuh
kelaut..tolooong-tolooong...
Karena teriakannya kenceng banget hampir semua penumpang kapal itu...lari ngedekattin yang
teriak tadi.. tapi walaupun banyak orang nggak ada yang mau nolongin nenek apes itu..siapa yang
berani orang di lepas pantai yang mungkin banyak hiunya...hiiyy seremm... tapi lagi panicnya
semua..
Tiba-tiba ada seorang pemuda geloncat nolongin tuh si nenek..terus dia berenang nolongin nenek
itu..maka selamatlah si nenek itu,
Akhirnya mereka berdua diangkat pake tambang...tiba di atas Si Cucu segera nemuin pemuda tadi
''aduh terima kasih mas kalo nggak ada mas mungkin nenek saya udah jadi makanan hiu kali..”.
Untuk balas budi saya pada mas...mas mau minta hadiah apa aja saya kasih deh...sambil
terbungkuk-bungkuk..
Si Pemuda :''''gua nggak butuh hadiah..gua nggak butuh ucapan terima kasih..gua cuman pengen
tahu siapa yang ngedorong gua kelaut!!!!
309.AGEN RAHASIA
1001 HUMOR . 4 Page 3
Setelah Kebaktian usai, ada seorang Pendeta yang selalu berdiri di depan pintu keluar untuk
menyalami seluruh umat yang hadir.
Pendeta ini menyalami teman saya dan menariknya ke sudut gereja untuk berbicara dengannya.
Pendeta ini berkata : "Anda perlu bergabung dengan 'pasukan Allah', nak!"
Teman saya menjawab :
" Saya sudah bergabung dengan 'pasukan Allah', Pak."
Pendeta itu kemudian bertanya,
“Tapi mengapa saya hanya melihatmu pada hari Natal dan Paskah saja?"
Teman saya itu kemudian berbisik,
"Saya termasuk dalam agen rahasia!"
310.MINUM KOPI
Pasien : "Dok... setiap saya minum kopi dari cangkir, rasanya mata kanan, seperti ada yang
menusuk gitu dok.."
Dokter : "Kalo begitu, setiap mau minum kopi... keluarkan dulu sendoknya dari dalam cangkir. "
Pasien : "O... Terima kasih , Dok.."
311.PENDAPAT PARA AHLI
Berapa 2 X 2 ?
Ahli Fisika : (ngitung pake kalkulator tua...) "3,99999999"
Surveyor : (ngitung pake penggarisan...) "3,89988423942"
Filsuf : "pokoknya angkanya ada dan itu memang bener -bener nyata"
Ahli komputer : "Angkanya berkisar antara 3,533 sampe 4,9867"
Statistisi : "Dengan tingkat kepercayaan 95% angka itu
berkisar antara 3,82232 sampe 4,1233"
Akuntan : "...Kamu tutup pintu...jendela dan kesini pelan-pelan...Nah sekarang berapa yang kamu
mau..."
312.TERLALU POLOS
Kisah seseorang yang baru mendapat mobil mewah...
"Mobil yang bagus,"puji Tomi,
"Dari mana kau mendapatkannya?"
"Dari seorang nyonya bertubuh sexy," Jawab nino enteng.
"Ketika aku sedang di diskotek, tiba-tiba ia mendekatiku dan mengajakku naik Baby Benz-nya.
Ketika sampai di puncak, nyonya itu ingin aku menciumnya."
"Kamu menciumnya juga?"
"Iya dong. Kemudian ia melorotkan celana panjangnya dan mengatakan aku boleh mengambil
apapun miliknya."
"Lalu?Apa yang kamu lakukan?"
"Karena celana itu tidak cocok ukurannya untukku, aku ambil saja mobilnya."
1001 HUMOR . 4 Page 4
313.KELINCI DAN WORTEL
Seekor kelinci masuk ke toko emas kemudian bertanya "ada wortel pak?"
Pedagang emas menjawab, "ini toko emas bung, mana ada wortel"
Kelinci pun pergi.
Keesokan harinya bung kelinci datang lagi dan bertanya "ada wortel pak?"
Pedagang emas menjawab dengan agak kesal
"Kan sudah dibilang kemarin, ini toko emas mana ada wortel"
Bung kelinci pun pergi lagi.
Esok harinya bung kelinci pergi ke toko yang sama dan bertanya "ada wortel pak?"
Dengan nada geram karena sudah hilang kesabarannya pedagang emas berkata
"kalau kamu datang sekali lagi, akan saya ikat kamu kuat-kuat dengan tali dan akan saya letakan
di meja saya, kemudian akan saya kuliti kamu hidup-hidup pake golok".
"Sudah sana pergi tidak ada wortel di sini, tau!" Kelinci pun melengos.
Tiga hari kemudian bung kelinci datang kembali dan bertanya kepada tukang emas
"bapak punya tali?"
"tidak" jawab tukang emas heran.
"golok?"
"ngga juga, buat apa golok di toko emas?"
pedagang emas tambah heran dan bertanya
"emangnya kenapa?"
"well, kalo gitu... ada wortel?" kata bung kelinci.
314.BERTEMU TUHAN
Dua orang astronout dari amerika dan Rusia sepakat untuk terbang ke bulan bersama2.
Setibanya di antariksa si rusia berkata:
Rusia:"katanya Tuhan ada di atas, nah bukankah sekarang kita telah berada di atas langit yang
paling atas,tapi saya tidak melihat tanda2 Tuhan itu ada. Mana yang benar?
Dengan kesal Si Amerika berujar:
“Anda benar2 ingin melihat Tuhan?”
Si Rusia mengangguk dengan antusias.
Amerika: “Buka baju astronot anda dan buka pintu pesawat antariksa ini,saya jamin pasti anda
segera bertemu Tuhan.
315.DO YOU LIKE 'MI"?
Alkisah pernah suatu ketika pada waktu AS dipimpin oleh Presiden Ronald Reagan, Presiden
Soeharto dan Ny melakukan kunjungan kenegaraan ke sana.
Selama di AS mereka berdua diinapkan di gedung putih.
Pada suatu malam, Ibu Tien kelaperan (barangkali karena suhu udara sangat dingin).
Lalu diam-diam ia pergi keluar menuju ke dapur sambil membawa sebungkus indomie untuk
dimasak.
Seluruh peralatan dapur di sana sangat canggih dan modern, sehingga sangat ringan.
1001 HUMOR . 4 Page 5
Berhubung Ibu Tien belum pernah menggunakannya maka sewaktu memasak mengeluarkan
bunyi berkelontangan.
Karena suara-suara tersebut maka bangunlah Ronald Reagan dan mencek siapa yang tengah
malam begini masak.
Waktu ia sampai di dapur ia melihat Ibu Tien sedang asyik memasak mi kuah.
Ketika Ibu tien sadar bahwa Tuan rumah ada di dekatnya, maka sebagai sopan santun berkatalah
ia :
"Do you like 'mi' sir? Still hot."
Reagan Menjawab : "No thanks, I'll pass."
316.TARIF PEJANTAN
Karena suatu urusan, Pak Bedjo terpaksa harus meninggalkan usahanya penyewaan hewanhewan
pejantan selama beberapa hari.
Sebelum pergi, dia menyampaikan beberapa instruksi penting kepada pembantunya.
"Dul, jika ada yang ingin memakai jasa sapi jantan kita, sewanya 100.000 per hari. Jika ada yang
ingin memakai jasa kambing, sewanya 75.000 per hari. Jika ada yang ingin memakai jasa babi,
sewanya 50.000 per hari. Jelas kan ?"
Dul mengulangi daftar tarif itu dihadapan majikannya.
1001 HUMOR . 4 Page 6
Dan setelah merasa yakin akan kemampuan anak buahnya, maka pergilah pak Bedjo.
Besoknya, Dul didatangi seorang petani.
" Dimana Pak Bedjo ?"
" Keluar kota beberapa hari. Tapi saya diberi kepercayaan untuk menggantikannya. Apa yang bisa
saya bantu ?"
" Sebenarnya saya ingin berbicara langsung dengan majikanmu. Puteranya telah berhubungan
cukup lama dengan putriku, karena itu ... "
Dul langsung menyela, "... Kalau begitu lebih baik anda menunggu sampai majikan saya datang
saja. Sebab saya tidak diberitahu berapa tarif puteranya per hari".
317.PACARAN SAMA CEWE ALIM
Memang susah macarin cewek alim dan pemalu.
Sudah lima tahun pacaran belum sempet nyolek-nyolek acan.
Apalagi sun, huhhh boro-boro.
Kalau dibilang rugi sich tidak, karena pacaran sama do'i dapet gengsi gede.
Suatu hari Bo'im dapat ide seger.
Buru-buru die langsung dateng kerumah Do'i.
Kebetulan didepan rumah ada Babenya.
Bo'im : Assalamu'alaikum Beh,..
Babeh : Wa'alaikum salam, eh... tumbenan nin?
Bo'im : Iya Beh, kebetulan lewat aye haus nich, mau minta minum boleh khan?
Babeh : Tentu boleh donk, Gi deh minta sama si Nyai.
Bo'im : Makasih Beh....
Langsung adza Bo'im ngeloyor ke dapur.
Di dalem ketemu si Do'i.
Bo'im : Nyi bagi sun... dong.
Nyai : Nggak boleh atuh Kang, nanti di omelin Babeh...
Bo'im : Udah... Akang udang bilang sama Babeh.
lalu Bo'im teriak " Beh.... Nyai nggak ngasih nich...
Babeh sambil teriak juga " Nyai jangan pelit... kasih dong...."
Nyai : iya dech...., tapi pelan-pelan yach....
318.OBAT NYAMUK...
Seorang wanita ingin membli obat nyamuk terampuh.
Tentu saja wanita ini ingin membeli yang terbaik dan mewah.
Wanita pembeli: Apakah Anda bisa menjamin obat nyamuk ini?
Penjual: Tentu saja saya menjamin sepenuhnya.
Wanita pembeli: Bagaimana kalau obat nyamuk ini meracuni Anda dan Anda mati?
Penjual: Hal itu tidak mungkin terjadi. Saya tidak memakai obat nyamuk ini. Terlalu mewah
untuk saya.
Wanita pembeli: Maksud saya, bagaimana kalau obat nyamuk ini meracuni saya dan saya mati?
1001 HUMOR . 4 Page 7
Penjual: Jaminannya langsung diberikan. Kami akan segera mengembalikan harga sisa obat
nyamuk yang belum terpakai. Suami Anda pasti senang menerimannya.
319.TRANSAKSI OTAK
Pada suatu rumah sakit di Jerman, sedang terjadi transaksi otak manusia untuk digunakan sebagai
riset para ahli dalam bidang cyborg.
Kebetulan stok otak tersebut cuma tinggal tiga dan masing-masing otak berasal dari jepang,
Amerika dan Indonesia.
Pihak rumah sakit menawarkan harga yang berbeda-beda.
Dokter:"otak-otak ini masih segar dan tidak terkontaminasi dan layak digunakan untuk riset
anda"
Periset:"dok dana saya tak terbatas maka saya minta otak yang paling mahal"
Dokter:"kalo begitu saya rekomendasikan anda mengambil otak orang Indonesia!"
Periset:"lho kok?"
DOkter:"masalahnya otak orang Amerika dan Jepang sudah terlalu sering sedangkan otak
Indonesia NGGAK PERNAH DIPAKAI jadi masih orisinil!"
320.PERMEN KARET
Di sebuah bandara ,sepasang kekasih ,Derry dan Dita sedang saling pandang dengan ekspresi
wajah sedih.
Mereka akan berpisah selama dua tahun karena Derry akan ditugaskan ke New York.
Tak lama kemudian terdengar suara dari operator bahwa pesawat yang menuju New York akan
berangkat.
Segera mereka berciuman dengan amat sangat mesra sebagai ciuman perpisahan.
Kemudian Derry meninggalkan Dita yang melambaikan tangannya dengan air mata menetes di
pipinya.
Sambil memandangi Dita,Derry terus berjalan meninggalkannya.
Setelah dua ratus meter berjalan tiba-tiba Derry berlari menghampiri Dita kembali.
Dita berseru,"Berangkatlah Sayang. Aku rela melepas kepergianmu!".
Derry menyahut,"Sorry Say.Permen karetku tertinggal di mulutmu."
321.LIBURAN KELUARGA
Selama mempersiapkan segala sesuatu untuk liburan keluarga, sepasang suami istri menjelaskan
pada anak-anaknya yang masih kecil bahwa mereka akan duduk di dalam mobil untuk waktu yang
sangat lama.
Anak-anak juga diberitahu bahwa mereka akan sampai di tempat tujuan setelah hari gelap, dan
mereka dilarang keras bertanya:
"Ma... kita sudah sampai apa belum?"
Setelah beberapa menit perjalanan, anak perempuan mereka yang baru berumur lima tahun
bertanya,
"Ma... hari sudah gelap apa belum?"
1001 HUMOR . 4 Page 8
322.BERENANG DI SUNGAI
Ketika saya dan teman saya pergi berenang di sungai Zambezi di Mozambique, saya bertanya
kepada seorang anak laki-laki yang sedang asyik memancing apakah ada hiu di sungai tersebut.
Anak itu menjawab: "Tidak!"
Kemudian saya dan teman saya terjun ke sungai dan mulai berenang.
Tapi saya kurang percaya, maka setelah beberapa menit saya kembali tanya untuk meyakinkan
apakah betul tidak ada hiu di sungai itu.
Ia menjawab: "Tidak ada hiu! Karena Hiu-nya takut dengan buaya yang ada di sini!!!"
323.KUCING MARWAN
Suatu hari Dodo berkunjung ke rumah Marwan temannya, ketika itu dia melihat kucing Marwan.
Dodo bertanya: "Wan, siapa nama kucingmu?"
Marwan: "Namanya Puspita Sari Endah Dwi Setiyarini Pungkiwati."
Dodo: "Haaa... panjang amat namanya, gimana cara manggilnya?"
Marwan: "Singkat saja 'Pus'!"
324.SIBUK
Suatu sore hari seorang manajer perusahaan menelepon pelanggannya.
Tapi telepon itu ternyata dijawab oleh seorang anak kecil.
Manager : "Apakah ayahmu ada di rumah?"
Anak : "Ya...tetapi sekarang dia sedang sibuk." (anak itu menjawab dengan berbisik)
Manager : "Kalau ibumu?"
Anak : "Dia juga sedang sibuk..." (dengan berbisik juga)
Manager : "Kalau begitu apakah ada orang lain di rumah?"
Anak : "Ada, kakakku perempuan, tapi dia juga sedang sibuk sekali sekarang."
(masih sambil berbisik)
Manager : "Sebenarnya apa sih yang sedang mereka lakukan?"
Anak : "Oh, mereka sedang main petak umpet dengan saya dan mereka semua sedang mencari
saya."
325.TUSUK GIGI
Siang yang cerah di suatu rumah, Nyonya, sambil berteriak,:
"Iyem, Parto!!! Coba kesini sebentar!"
Iyem & Parto : "Iya, Nya."
Lalu cepat-cepat datang.
Setelah sampai, segera berlutut ketakutan, karena memang nyonya mereka yang satu ini galak bin
ajaib.
Iyem : "Ada apa, Nya?"
1001 HUMOR . 4 Page 9
Nyonya : "Saya mau tanya, siapa saja sih yang suka memakai tusuk gigi di rumah ini. Kok belum
ada seminggu, sudah habis. Perasaan, saya baru memasukkan yang baru kemarin lusa. Lho kok
sekarang sudah tidak ada sama sekali?"
Iyem : "Anu, Nya. Bapak kan setiap habis makan selalu memakai tusuk gigi."
Nyonya : "Itu sih saya tahu, Yem. Saya juga, tetapi sebanyak-banyaknya Bapak dan saya
memakai, tidak akan habis secepat ini."
Iyem : "Anu, Nya. Den Iwan juga sering mengambil dalam jumlah yang banyak, tapi saya tidak
tahu untuk apa."
Parto : "Katanya sih untuk prakarya, Bu."
Nyonya : "Oh, ya sudah. Itu sih tidak apa-apa kalau untuk pelajaran. Tapi kalau tidak salah saya
sering lihat kamu juga sering pakai tusuk gigi kan, Yem?"
Iyem, sambil malu-malu karena ketahuan,
"Heh, iya Nya, tapi sedikit kok, kalau perlu saja."
Parto, tanpa perasaan bersalah,
"Iya Nya, dia boros. Harusnya seperti saya saja yah, Nya. Setelah pakai, saya kembalikan lagi ke
dalam tempatnya."
326.NAMA BOROS
Pada suatu hari, di dalam salah satu kelas di suatu SD.
Ibu Guru : "Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai Ibu akan mengabsen terlebih dahulu."
Mulailah nama siswa-siswa di kelas disebutkan.
Ibu Guru : "Ani Syafitri ?"
Ani : "Saya, Bu."
Ibu Guru : "Budi Idaman ?"
Budi : "Hadir, Bu."
Ibu Guru : "Tono Surtono M.?"
Tono : "Ada, Bu."
Ibu Guru berpikir sejenak, lalu berkata,
"Coba ke depan sebentar, Tono."
Tono lalu maju dan menghadap Ibu Guru dengan bertanya-tanya dalam hatinya.
Ibu Guru : "Siapa yang dulu memberi nama kamu, Tono?"
Tono : "Ayah saya. Kenapa Bu?"
Ibu Guru, sambil menjelaskan pelajaran Bahasa Indonesia yang baik dan benar,
"Tolong bilang kepada Bapakmu, namamu kurang bagus, pengulangan nama Tono pada Surtono
kurang efektif, terkesan boros gitu lho?!"
Tono sambil agak kesel, berkata "Baik, Bu. Nanti pesannya akan saya sampaikan."
Ibu Guru : "Baiklah, terima kasih. Lalu, M. itu sendiri kepanjangan dr apa?"
Tono, sambil ngeloyor pergi "Martono, Bu."
327.SEPERTI AYAHKU
Seorang anak yang agak bodoh sedang bercerita tentang kejadian di sekolah kepada ibunya.
Anak : " Bu, tadi sewaktu pulang dari sekolah teman-teman mengejekku, mereka bilang aku ini
bodoh !"
1001 HUMOR . 4 Page 10
Ibu : " Itu tidak benar ! Kamu tidak bodoh kok. Kalau kamu rajin belajar pasti kamu lebih pintar
dari mereka !"
Anak : " Tapi mereka bilang aku ini bodoh seperti ayahku!! Mirip kerbau !!!"
Ibu : " Hus !!, Jangan bilang begitu nanti dia marah !"
Anak : " Lho, memangnya kerbau bisa marah ??!!"
328.JAGUNG DAN AYAM
Alkisah ada orang gila yg mengira dirinya tuh jagung jadi dia takutttt banget sama ayam, .. karena
takut banget di makan. tiap kali liat ayam..dia pasti lari terbirit2.
akhirnya, orang gila ini dimasukin ke rumah sakit jiwa. setaun... dua taun.. tiga taun... akhirnya
dia dipanggil oleh sang dokter.
"kamu sudah tau sekarang kamu ini siapa?" kata si dokter.
"sudah dokter," sahut si orang gila
"jadi kamu ini siapa?"
"saya orang, dokter."
"bener?"
"iya dokter, saya orang.. bukan jagung."
"jadi kamu gak takut lagi sama ayam kan?"
"enggak dokter.. gak takut lagi.."
sang dokter pun manggut2... mengira si orang gila udah waras.
"tapi dokter," sela si orang gila,
" saya ada satu pertanyaan.."
"apa itu?"
"ayam2 itu..... tau gak ya kalau saya sudah berubah jadi orang?"
Tanya si orang gila dengan muka khawatir.
329.SALAH SAMBUNG
Suatu ketika ada seseorang yang bermaksud menelpon Mr. Brown.
Penelepon : Hallo, bisa bicara dengan Mr. Brown.
Penerima : Oh, ini Mr. Black.
Penelepon :Oops Sorry, wrong color!
330.BEO BOTAK
Ada burung "beo" pak ahmat yang sangat pandai menirukan suara manusia,
satu saat si"beo" ini di taruh diluar,saat itu ada tukang bakso, lewat.
tetangga sebelah rumah habis pesan lima manggkok bakso.
nah ketika abang bakso sampai didepan rumah pak ahmat,
si"beo" menirukan tetangga yang baru pesan lima mangkok bakso,
tanpa pikir situkang bakso mengirim pesanan tersebut.
tentu saja pak ahmat, kaget, karena merasa tidak memesan bakso.
lalu pak ahmat sadar pasti itu ulah si"beo".
1001 HUMOR . 4 Page 11
Lantas pak ahmat mengambil si"beo" dan karena kesalahannya, ia menghukum "beo" dengan
menggunduli rambut kepala "beo" (sekarang si"beo" botak).
beberapa hari kemudian ada pendeta shaolin datang kerumah pak ahmat, biasa sebelum masuk
rumah, si tamu ini mengetuk pintu & dan si"beo" melihat kepala si pendeta yang botak, lalu tanpa
basa-basi si"beo" nyeletuk,
KAMU PESAN BAKSO JUGA YAAAA.
331.KEJAM
Dua pria yang mabuk sedang mengobrol di sebuah bar.
Pria I : Aku berani bertaruh satu juta kalau aku bisa terjun dari gedung bertingkat 16 di seberang
jalan ini tanpa cedera.
Pria II : Aaah, nggak mungkin...
Pria I : Ayooo kita coba kalo kamu berani
Pria II : Boleh!!!
Maka mereka berdua pun keluar dari bar dan naik ke tingkat paling atas gedung itu.
Pria I : Lihat nih..aku mau terjun...
Pria II : Coba buktikan...
Lalu pria I itupun terjun, dan tepat sebelum mencapai dasar ia mengepak -ngepakkan tangannya,
lalu iapun mendarat dengan mulus diatas kedua kakinya.
Pria I : Hey, mau taruhan lagi?
Pria II (penasaran): Ayo..
Pria I itupun kembali terjun dan mendarat lagi dengan selamat...
Pria II : Kalo begitu, aku juga bertaruh aku juga bisa mendarat dengan selamat..
Pria I : Boleeeh...
Pria II itupun terjun, dan mengepak-ngepakkan tangannya, namun ia mendarat dengan kepalanya
dan mati seketika.....
Pria I itupun kembali ke bar.
Bartender menuangkan minuman sambil berkata :
Orang tadi terjun juga akhirnya, ya?
Pria I : Ya..(sambil menenggak minuman)
Bartender : Kamu kalau mabuk memang kejam, Superman!!!
332 . TERBANG BERSAMA LUFTHANSA
Sebuah pesawat milik maskapai penerbangan Lufthansa, sedang terbang di atas lautan luas.
Tiba-tiba pesawat mengalami gangguan mesin yang mengharuskan pesawat untuk mendarat
darurat.
Mau tidak mau mereka harus mendarat di laut.
Pilot (lewat pengeras suara):
"Para penumpang yang terhormat. Karena ada gangguan mesin, maka terpaksa kita mendarat
darurat di laut. Untuk memudahkan evakuasi penyelamatan, kami mohon setiap penumpang yang
bisa berenang, untuk pindah ke tempat duduk di sisi kanan, dan bagi yang tidak bisa berenang
silahkan menempati tempat duduk sisi kiri."
1001 HUMOR . 4 Page 12
Tak lama setelah itu, pesawatpun melakukan pendaratan darurat dan tenggelam hingga ke dasar
laut.
Pilot:
"Para penumpang yang terhormat. Kita telah sampai di dasar laut. Bagi penumpang yang duduk
di sisi kanan, jangan panik, kenakan pelampung, buka pintu darurat yang ada di sisi kanan
pesawat, dan segera berenang ke permukaan. Bagi para penumpang yang duduk di sisi kiri
pesawat, TERIMA KASIH ANDA TELAH TERBANG BERSAMA LUFTHANSA
333 . NILAI MATEMATIKA
Deka murid kelas II SD pulang dengan gembira setelah Ia mendapat nilai 10 pada ulangan
matematika.
Deka : " Bu, saya mendapat nilai sepuluh pada ulangan matematika, dan kata Pak guru hanya saya
saja yang mendapat nilai sepuluh"
Ibu : " Pintar anak Ibu. Memangnya yang lain dapat nilai berapa "??
Deka : " Kata pak Guru yang lain mendapat Nilai 100".
334 . UMUR PANJANG
Orang Rusia terkenal dengan umur panjang.
Seorang tourist bertanya dengan orang Rusia yg pertama dia jumpa,
"Berapa umur anda ?"
"Empat puluh", jawabnya.
"Wah, tampaknya anda seperti masih berumur dua puluh lima. Apa rahasianya ?".
"Pagi makan sayur, siang sayur dan malam juga sayur".
Kemudian tourist tadi bertanya sama orang kedua yg dijumpai,
"Berapa umur anda ?" "Tujuh puluh", jawabnya.
"Anda tampak seperti masih empat puluh, apa rahasianya ?".
"Pagi makan buah, siang buah dan malam juga buah".
Terakhir ia berjumpa dengan orang yg tampaknya berumur delapan puluh tahun.
Ia berpikir orang ini pasti umurnya lebih dari seratus tahun.
Jadi ia langsung bertanya mengenai rahasianya.
"Apa rahasianya anda bisa tampak seperti ini ?"
"Pagi wanita, siang wanita dan malam wanita", jawabnya.
"Jadi berapa umur anda sekarang ?".
"Empat puluh dua tahun".
335.SUNTIK
Seorang pasien yang dirawat giginya datang ke dokter gigi.
Ketika di periksa, dokter tersebut bilang
"wah ini mesti di cabut dan supaya enggak sakit di suntik dulu ya Pak".
Lalu diambil suntikan dan obat biusnya di lemari.
Ketika balik, bapak itu udah siap-siap untuk di suntik.
1001 HUMOR . 4 Page 13
Dia buka celana-nya dan menyodorkan pantatnya..........
336.WARISAN
Baru-baru ini telah terjadi turun tahtanya kepala negara setelah digulingkan oleh rakyatnya karena
ulahnya sendiri lalim dan sarat KKN, dari anak sampai cucu semua kebingungan, karena harta
benda selama menjabat semuanya disita.
Si cucu yang terkenal cukup pandai, minta kepada kakeknya sebuah foto yang besar.
Setelah sekian lama, masa-masa sulit menimpa saudara-saudaranya (paman dan bibinya) karena
tidak adanya kekayaan yang ditinggalkan bapaknya, sedangkan cucunya tetap mapan kehidupan
ekonominya.
Saudara-saudaranya keheranan pada keponakannya ini dan bertanya:
"kenapa kamu tetap bisa mapan?"
jawabnya "aku taruh itu Foto kakek di pusat keramaian dan aku tarik ongkos untuk melempar
bola, tiga bola seribu rupiah.".
337.BULAN ATAU MATAHARI
Pada suatu hari tersebutlah dua orang mabuk yang sedang ngobrol bersama temannya yang juga
sedang mabuk.
Mabuk1 : Mabuk2 mau tanya nih sekarang siang apa malam yah
Mabuk2 : liat aja diatas bulan apa matahari
Mabuk1 : saya pikir sih itu bulan ...
Mabuk2 : bukan itu bukan bulan tapi matahari
Mabuk1 : ah bulan
Mabuk2 : ah Matahari
Mabuk1 : Gini aja deh khan kita lagi mabuk jadi kita tanya saja nanti sama orang yang lewat
gimana ...
Mabuk2 : ok setuju ...
Tak lama kemudian datanglah seorang pejalan kaki yang melintas didepan kedua orang mabuk
tsb.
Mabuk1 : Mas, numpang nanya nih menurut mas diatas itu bulan apa matahari yah
Jawab pejalan kaki : eh ... eh ... saya kurang tau yah, saya orang baru disini...
338.HUMOR KEMBALI KE SEKOLAH
Guru : Myron, sebutkan satu hal penting yang kita miliki sekarang tetapi yang belum kita miliki
10 tahun yang lalu!
Myron : Saya!
Guru : Frankie, mengapa kamu selalu kotor sih!
Frankie: Oh, itu kan karena saya masih kecil, jadi lebih dekat dengan tanah daripada bu guru.
Ellen : Dapatkah Ayah menulis di tempat yang gelap?
1001 HUMOR . 4 Page 14
Ayah : Tentu saja, sayang. Kamu ingin Ayah menulis apa?
Ellen : Tandatangan Ayah dalam raportku.
Ibu : Ya ampun?! mengapa kamu menelan uang yang ibu berikan padamu?
Benny : Tapi, Ibu sendiri khan yang bilang, itu uang makan siangku?!
Guru : Jadi, jika bu guru punya tujuh buah jeruk di tangan kiri dan delapan buah jeruk di tangan
kanan, berapa yang Ibu miliki?
George Jr: Dua tangan yang sangat *besar*!
Guru : George, lihat di peta dan cari Amerika Utara.
George : Ini dia! Tepat di sini!
Guru : Tepat sekali. Nah, anak-anak, siapakah penemu Amerika Utara?
Anak-anak: George!
339.KENDALA
Ada seorang pengusaha sukses yang sering menjadi donatur di gereja.
Pada suatu saat ia mendapat kendala sehingga ia pulang kampung untuk mencari ketenangan.
Ternyata di kampung tersebut sedang diadakan pembangunan gereja.
Setelah mengetahui bahwa ada pembangunan gereja, ia pergi ke rumah pendeta untuk
memberikan sumbangan bagi pembangunan gereja.
Lalu pengusaha itu berkata,
"Pak pendeta, saya sangat senang dapat memberi bantuan sumbangan pada gereja, tetapi karena
saya mendapat "kendala" maka hanya ini saja yang dapat saya berikan pada saat ini."
Pendeta itu menerima yang diberikan pengusaha itu, tetapi ia tidak tahu apa arti kata "kendala".
Lalu di gereja ia mengumumkan, "Saudara-saudara sekalian, pada saat ini telah diterima
sumbangan dari seorang pengusaha yang sedang mendapat "kendala." Jadi mari kita doakan
Bapak ini agar terus mendapat kendala, sekian."
340.TOLONG AMBILKAN MINUM
Seorang anak laki-laki disuruh tidur oleh bapaknya karena waktu tidur malam sudah tiba....
(Lima menit kemudian, dari dalam kamar terdengar suara)
"Pa-ak..."
"Apa?"
"Saya haus. Tolong ambilkan air minum, ya?"
"Tidak. Sudah waktunya tidur. Lampu-lampu sudah dimatikan."
(Lima menit kemudian)
"Pa-aaaak..."
"APA?"
"Saya HAUS... Tolong ambilkan air minum, dong?"
"Sudah bapak bilang TIDAK! Kalau masih minta lagi, nanti bapak pukul pantatmu!!"
(Lima menit kemudian)
"Paaaa-aaaAAAAK..."
1001 HUMOR . 4 Page 15
"APA??!!"
"Kalau bapak masuk kamar untuk memukul pantatku, tolong sekalian bawakan air minum,
ya?"
341.BAHAYA MINUMAN KERAS
Saat berkhotbah tentang bahaya minuman keras. seorang pendeta membawa alat peraga.
Dia menunjukkan kepada jemaat sebuah gelas yang berisi sepotong hati, lalu dia menuangkan bir
ke dalam gelas tersebut.
Sambil meminta jemaat untuk mengamati apa yang terjadi pada hati tersebut, ia berkata
"Hal yang serupa juga akan terjadi pada orang yang suka minum minuman keras."
Pada saat itu seorang jemaat yang suka mabuk berdiri dari deretan kursi paling belakang dan
berkata,
"Oh, tidak. Aku janji tidak akan makan hati lagi."
342.ADA YANG TERTINGGAL
Di sebuah Rumah Sakit yang begitu megah di Jakarta,dimana banyak sekali orang yang berlalu
lalang baik itu yang berobat, para pembesuk ataupun yang sedang menunggui pasien.
Utom adalah satu dari sekian banyak orang yang ada di Rumah Sakit tersebut,karena istrinya baru
saja melahirkan anak pertamanya, otomatis saat itu ia berada di ruangan bersalin,sudah dua hari ia
berada disitu dan saat ini tentunya dia sedang berbahagia karena anak lelaki yang didambakannya
sudah hadir ke dunia ini.
Saat dia sedang melamun di depan ruang bersalin tiba-tiba dia melihat seorang lelaki dengan
tergesa-gesa dan terburu-buru menyerobot masuk ke ruang bersalin,dan beberapa saat kemudian
lelaki itu tampak keluar didorong memakai kursi roda oleh seorang suster karena pingsan,
Utom heran kenapa lelaki ini,karena penasaran Utom segera menghapiri beberapa suster yang ada
di ruang bersalin,
dia bertanya,"sus,boleh tau kenapa lelaki yang baru datang tadi tiba tiba pingsan?"
dengan tenang si suster menjawab,"Oh itu dia terburu buru dating kesini karena isterinya akan
segera melahirkan,tapi dia lupa sesuatu,"
"Lupa apa, sus?" tanya Utom lagi.
"Dia lupa membawa isterinya,"
343.SALAH LUBANG
Seorang pendeta muda dihubungi oleh pemimpin sebuah rumah pemakaman setempat untuk
memimpin upacara pemakaman seorang tuna wisma di sebuah pemakaman kecil.
Pendeta itu berangkat lebih awal supaya tidak terlambat.
Namun sayang dia tersesat di jalan karena belok ke arah yang salah, sehingga dia datang
terlambat ke pemakaman.
Orang-orang yang mengikuti upacara pemakaman sudah tidak ada dan para penggali kubur
sedang makan siang.
1001 HUMOR . 4 Page 16
Si pendeta langsung menuju ke sebuah bekas galian dan melihat bahwa lubang tersebut sudah
ditutup.
Diapun lalu mengeluarkan Alkitabnya dan membacakan ayat-ayat untuk upacara pemakaman.
Saat kembali ke mobilnya, ia sekilas mendengar salah satu dari para penggali itu berkata,
"Kita seharusnya bilang ke dia bahwa itu adalah lubang septic tank."
344.DELAPAN KOSONG ENAM
Ketika sedang mendaki gunung, Hamidi bertemu dengan nenek-nenek yang berjalan mondarmandir
di bibir jurang sambil mengatakan "806,..806,.,806,.. tanpa henti dan terus melihat ke
dasar jurang.
Dengan penasaran, Hamidi bertanya pada si nenek
"Ada apa Nek.?,
Tetapi si Nenek terus mengatakan 806,..806.. tanpa menghiraukan Hamidi,..
Dengan penasarannya Hamidi mendekat dan mengulangi pertanyaannya tapi si Nenek tetap cuek
dengan 806-nya dan terus melihat ke dasar jurang.
Dengan penasaran Hamidi lebih mendekati si Nenek dan ikut melihat kedasar jurang.
Dengan tenangnya si nenek mendorong Hamidi kedasar jurang, lalu berkata,
807,.807,.807...
345.TIGA BIARAWATI
Tiga orang biarawati menunggu giliran mengahadap pastur untuk pengakuan dosa.
Biarawati yang pertama berkata
" maafkan saya bapa atas dosa-dosa saya, saya tidak sengaja menyentuh kemaluan seorang pria".
Sang pastur berkata "Sebutlah nama Tuhan lima kali dan cucilah tanganmu di dalam air suci".
Lalu biarawati kedua berkata
"Maafkan saya bapa atas dosa-dosa saya, saya telah berciuman dengan seorang pria".
Sang pastur berkata " Sebutlah nama Tuhan lima kali dan berkumurlah dengan air suci".
Kini tiba gliran biarawati yang ketiga dia berkata
"Maafkan saya bapa atas segala dosa dosa saya, saya telah mengencingi air suci".
346.BERUANG KUTUB
Suatu hari di Antartika, seekor beruang kutub sedang duduk di salju dengan anaknya.
Tiba-tiba anak beruang bertanya,
"Ayah, apakah saya 100% beruang kutub?"
Ayah beruang itu menjawab,
"Tentu saja, Nak. Kamu 100% beruang kutub!"
Beberapa menit kemudian, anak beruang itu kembali bertanya,
1001 HUMOR . 4 Page 17
"Ayah, katakan yang sebenarnya. Saya pasti bisa menerima kenyataan. Betulkah saya 100%
beruang kutub? Bukan beruang madu, bukan beruang coklat dan bukan beruang panda?"
Si Ayah beruang itu menjawab,
"Nak, saya 100% beruang kutub, dan ibumu 100% beruang kutub, jadi kamu juga jelas-jelas
100% beruang kutub."
Setelah beberapa menit berlalu, si anak bertanya lagi,
"Ayah, jangan berpikir kalau Ayah berkata jujur akan membuat saya sedih. Saya tidak sedih. Saya
cuma ingin tahu, apa saya benar-benar 100% beruang kutub?"
Ayah beruang mulai tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan anaknya.
Kini dia balik bertanya kepada si anak,
"Nak, kenapa kamu terus meragukan kalau kamu memang 100% beruang kutub?"
Si anak beruang menjawab, "Karena saya kedinginan!"
347.SI BUTA
Ini kisah tentang seorang buta dan si Amir yang baru ia temui di sebuahtaman.
Mereka terlibat dalam suatu percakapan.
Tak lama kemudian si orang buta mengeluarkan sebuah koran dan membukanya.
Si Amir heran dan bertanya :
" Mas, katanya buta, koq baca koran ? "
Si orang buta :" Enggak, cuma lihat-lihat gambar aja koq ."
348.JONO DAN BEJO
Jono dan Bejo adalah pasien rumah sakit jiwa.
Suatu hari Jono menyelam di kolam renang tetapi kehabisan napas dan akan tenggelam, melihat
itu Bejo lalu langsung terjun untuk menyelamatkan Jono.
Aksinya itu terlihat oleh kepala RSJ.
Keesokan harinya dokter berkata kepada Bejo,
"Bejo, ada kabar baik dan kabar buruk.... Kabar baiknya adalah... kau kemarin telah
menyelamatkan Jono dengan berani, oleh karena itu kau boleh keluar dari RSJ ini. Dan kabar
buruknya ialah... setelah kau selamatkan ternyata Jono menggantung diri di kamar mandi... ehm...
dan sekarang ia telah mati."
Jawab Bejo, "Dok, Jono tak menggantung dirinya sendiri kok ! Saya yg menggantungnya..........
supaya cepat kering !!!!"
349.TULI
Ada sepasang suami istri yg hidup harmonis.
Tetapi sang suami akhir-akhir ini merasa mempunyai problem terhadap istrinya, dan mengira
mungkin istrinya akan menjadi tuli, karena setiap kali dipanggil, istrinya tidak menyahut.
Lalu sang suami berkonsultasi dengan temannya yang kebetulan seorang dokter.
Kata temannya itu:
1001 HUMOR . 4 Page 18
"Coba nanti waktu kamu pulang, sekitar jarak lima meter dari istrimu, kamu panggil dia!".
Lalu suami itu bertanya
"Bagaimana kalau istriku tidak menyahut, apakah dia tuli?"
"Oh belum," kata temannya,
"kalau istrimu belum menyahut dalam jarak lima meter, kamu lebih mendekat lagi menjadi tiga
meter."
Lalu kata sang suami lagi:
"Bagaimana kalau masih belum menyahut lagi?"
Kata temannya: "OK, kamu mendekat lagi menjadi satu meter, nanti kalau dia enggak menyahut
juga, berarti istrimu kemungkinan tuli."
Lalu akhirnya si suami pulang ke rumah untuk mempraktekan hal tersebut.
Pas sampai di rumah, dia melihat istrinya sedang asyik memasak di dapur.
Lalu sekitar jarak lima meter dari istrinya, ia berseru
"Hai, sayang, sedang masak apa kau?"
Tetapi istrinya tetap saja asyik memasak.
Sang suami mulai curiga, lalu dia mendekat ke jarak tiga meter dan serunya lagi
"Hai sayang, sedang masak apa kau ?" .... hmm... namun ternyata istrinya masih tetap tidak
menengok dan asyik memasak.
Dan akhirnya sang suami benar-benar kesal, dia maju sampai jarak satu meter dari istrinya dan dia
berteriak
"HAI SAYANGKU, SEDANG MASAK APA KAU!"
Tiba-tiba istrinya berbalik sambil melotot dan berkata:
"KAMU INI KENAPA SIH! SUDAH TIGA KALI AKU BILANG SEDANG MASAK PISANG
GORENG, KAU MASIH JUGA TANYA!"
350.WAKTUNYA BERANGKAT SEKOLAH
"Joko, bangun, nak, sudah siang....", Ibu membangunkan.
Dari dalam kamar yang terkunci,
"nggak mau , Bu !", Joko menyahut.
"Kenapa, sudah waktunya kamu berangkat ke sekolah !"
"Aku nggak mau ke sekolah, Bu !"
"Kenapa, Nak ?"
"Anak-anak selalu mengata-ngatai aku !",
Joko merengek.
"Guru-guru juga suka menjelek-jelekkanku !"
"Tapi..."
"Pokoknya aku nggak mau ke sekolah !"
"Joko, kamu harus berangkat ! Kamu khan sudah mulai tua !"
"Nggak mau...!"
"Ayo, Joko. Ingat kamu sudah 40 tahun !"
"Lagipula, kamu adalah KEPALA SEKOLAH, Joko !"
351.MEMANCING
Seorang pengawas dari pusat datang memantau sebuah RSJ.
Di sana ia bertemu dengan seorang pasien yang sedang memancing di sebuah ember berisi air.
1001 HUMOR . 4 Page 19
Lalu ia bertanya
"Apa yang sedang anda pancing?"
"seekor makhluk yang tak berotak" jawab si pasien
"O ya? Sudah dapat berapa?" tanyanya lagi
"Anda yang ke-8."
352.PEMAKAMAN DOKTER
Pada suatu hari, seorang dokter spesialis jantung meninggal dunia.
Untuk mengenang jasa-jasanya, para koleganya sepakat untuk membuatkan sebuah peti mati
berbentuk jantung.
Acara penguburanpun berjalan dengan khidmat.
Satu bulan kemudian, seorang dokter penyakit spesialis mata juga meninggal dunia.
Seperti yang sudah-sudah, para koleganya di dalam mengenang jasa-jasanya bersepakat untuk
membuatkan peti mati berbentuk mata.
Acara penguburanpun berjalan dengan khidmat.
Setelah selesai, para pengantar kembali pulang, hanya tinggal satu orang saja yang masih
merenung sendirian di pinggir makam.
Salah seorang dokter yang lain melihatnya dan segera menghampirinya.
"Sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah engkau pikirkan," kata si dokter.
Karena si dokter ini tahu kalau dia adalah kawan dekat si almarhum selama masa kuliah dulu.
"Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kepadamu," jawab si dokter spesialis penyakit
kelamin sambil berlalu.
353.ARTI SEBUAH NAMA
Seorang anak bertanya pada ayahnya.
Anak : Ayah..kenapa nama kita selalu dikaitkan degan kejadian yang sedang berlangsung?
Ayah: iya ..seperti kakakmu simawar merah,ibumu sebelum melahirkan minta bunga mawar yang
berwarna merah, Abangmu juga sikambing putih..ibumu minta daging kambing yang berbulu
putih. Mengertikah kamu kondom bocor?
354.BUKAN ULAR BERBISA
Seekor anak Ular bertanya kepada induknya :
"Bu, apakah kita termasuk bangsa ular berbisa?"
Induknya menjawab:
"Tidak Nak, kita bukan termasuk bangsa ular berbisa."
"Syukurlah bu, Lidah saya habis tergigit sendiri."
355.TABRAKAN KERETA API
Pada suatu hari David ingin melamar sebagai petugas menjaga rel kereta api.
1001 HUMOR . 4 Page 20
Ketika di wawancara bossnya bertanya
" Kalau ada 2 kereta api saling berhadapan dengan kecepatan tinggi dalam satu rel , apa
yang akan kamu lakukan ? ".
David "saya akan menyalakan lampu tanda bahaya".
Boss "Kalau lampunya rusak ".
David : "Saya akan menyalakan lampu darurat" .
Boss : "Kalau lampunya buram , gimana hayo ?".
David : "Kalau begitu saya akan memanggil Jack teman saya".
Boss " Emang apa yang bisa teman kamu lakukan ? ".
David " Enggak ada, cuma Jack belum pernah melihat tabrakan kereta api ".
356.MENJADI PENDETA
Sepulang dari gereja di hari Minggu, seorang anak laki-laki tiba-tiba mengatakan pada ibunya,
"Ma... kalau sudah besar aku mau jadi pendeta saja ah."
"Boleh saja, Nak," kata ibunya,
"tapi mengapa kamu tiba-tiba ingin jadi pendeta?"
lanjut ibunya pengin tahu karena anak itu biasanya sangat nakal.
"Begini, Ma," kata si anak,
"biar bagaimanapun, aku kan tetap saja harus ke gereja tiap Minggu, jadi kupikir akan lebih
menyenangkan kalau bisa berdiri di mimbar dan berteriak-teriak daripada harus duduk dengan
tenang dan mendengarkan saja."
357.BERHENTI MEROKOK
"Bolehkah saya minta rokokmu sebatang?" tanya John pada George.
"Lho, saya sangka anda sudah berhenti merokok. Anda khan sudah tahu bahwa merokok itu
merusak tubuh!" kata George.
"Saya memang sedang dalam proses berhenti merokok. Dan sekarang saya sedang dalam taraf
pertama."
"Apa tahap pertama itu?"
"Berhenti membeli rokok!"
358.ANJING BERTALI
Seorang pemuda tergopoh-gopoh mendekati seorang kakek yg lagi duduk santai di beranda
rumah,
Pemuda tadi nanya "Kek, liat anjing herder yg lehernya di ikat pake tali kulit sepanjang dua meter
lewat sini nggak?"
Si kakek menjawab singkat "Nggak tuh!"
Si pemuda pergi, baru sebentar balik lagi
"Kek, rasanya nggak mungkin kakek nggak ngeliat anjing lewat sini,ini satu-satunya jalan"
Kakek ngotot "Nggak liat."
Si pemuda akhirnya nanya "kalo nggak liat anjing, trus kakek liat apa?"
1001 HUMOR . 4 Page 21
Kakek menjawab, masih dengan santainya
"Nak, kakek cuman liat tali kulit sepanjang dua meter, trus ternyata di ujungnya ada leher anjing
herder"
359.SANGAT CEPAT
Di luar Hotel Orchard, seorang turis Jepang, mau pergi ke bandara, naik taxi.
Di jalan, tiba-tiba mobil kenceng banget lewat,nyalip taxinya si Jepang.
Dengan bangga si Jepang teriak,"Aaah Toyota, made in Japan, very faaast!"
Nggak berapa lama, mobil lain ngebut juga nyalip taxinya si Jepang lagi!
Si Jepang teriak lagi, "Aaahh Nissan, made in Japan, very faaast!"
Nggak berapa lama lagi, lewat lagi satu mobil,nyalip taxinya si Jepang.
Dia teriak lagi,"Aaah Mitsubishi, made in Japan, very faaast!"
Kali ini si sopir taxi, capek ngeliatin penumpangnya yg bener-bener nasionalis.
Sampe di bandara, si sopir bilang ke si Jepang "100 dollars please.."
"100 dollars?! It's not that far from the hotel!!!"
"Aaah, taxi meter, made in Japan, very faaast!!"
360.BAYI AJAIB
Seorang pria sedang menunggui istrinya yang sedang melahirkan.
Kemudian datang dokter
"Pak anak anda tidak normal ,ppak!'
memang ia tidak punya tangan , kaki , dan badan , dia hanya memiliki satu kepala saja.
Namun ia tetap menyayanginya dengan penuh kasih.
Setelah anaknya merayakan ultahnya yang ke-21 Sang ayah membawanya ke sebuah bar , ia
berkata bahwa ia bangga mempunyai anak itu.
Ketika minum alkohol untuk yang pertama kali ....
Dan Wooop! Tiba - tiba badannya tumbuh dari bawah kepalanya , lalu ia minum lagi, dan Woop!
kedua tangan tumbuh dari badannya , lalu ia minum lagi... Dan akhirnya tumbuh 2 kaki yang
sempurna dari badannya .
Sang ayah menangis kegirangan.
Namun kali ini sang anak sudah mabuk , dengan terhuyung - huyung ia berjalan
meninggalkan bar menuju jalan raya dan sebuah truk menabraknya .
Ia pun meninggal.
Sang ayah menjerit duka. lalu penjaga bar berkata
"Semustinya ia berhenti minum saat ia masih punya otak "
361.KENCING SEMBARANGAN
Seorang pemabuk berat dengan cueknya kencing di tengah-tengah lapangan.
Seorang petugas menghampiri dan menegurnya :
Petugas : Hei...Sembarangan kamu yaaa...ngga tau banyak orang apa...cepat masukin kecelana
kamu punya barang !!!
Pemabuk : Baik baik pak...
1001 HUMOR . 4 Page 22
Pemabuk tsb memasukkan anunya ke dalam celana dan mengancingkannya, tetapi tidak lama
kemudian dia tertawa keras dan terpingkal pingkal.
Petugas : Hheeeii...kenapa kamu ketawa..menertawakan saya ya...?
Pemabuk : Ennnngggaaaaaa kok...bapak saya bohongin lhooo...barang sih sudah saya masukin
tapi saya tetap kencing kok pak...
362.PERGI KE SURGA
Guru Sekolah Minggu tersenyum pada murid-muridnya dan bertanya,
"Siapa yang ingin pergi ke Surga, coba angkat tangan!"
Semua murid-murid di kelas itu mengangkat tangannya, kecuali seorang anak kecil.
Guru bertanya, "Kamu tidak ingin pergi ke Surga?"
Murid itu menjawab, "Tidak, bu Guru. Ibu menyuruh saya segera pulang ke rumah, tidak boleh
pergi kemana-mana."
363.LOGIC THINKER
Pada suatu hari di suatu bar, masuklah seorang berpakaian perlente dan minum di bar tersebut.
Sang bartender melihat manusia keren tersebut tertarik dan bertanya:
Apa pekerjaan bung?
Lalu orang itu menjawab,
ooooo saya adalah seorang LogicThinker.
Si bartender bingung dan bertanya :
apa itu pekerjaan logic thinker?
Orang itu menjawab:
wah susah menerangkannya, soalnya memang bukan pekerjaan yang lazim, tapi saya akan kasih
anda contoh saja, ok?
Bartender : Ok!
tamu : Begini, pertama-tama saya bertanya dulu, apakah anda punya akuarium?
Bartender : O ya saya punya akuarium buesuaaarrr di rumah.
tamu : Nah kalo anda punya akuarium , logisnya anda punya ikan
Bartender : O ya saya punya ikan berbagai jenis
tamu : nah kalo anda punya ikan , anda pasti sayang binatang
bartender : Oya betul sekali saya sangat sayang pada binatang
tamu : Kalo anda sayang binatang, apalagi pada anak anda!!Anda pasti sangat menyayangi
anak anda.
bartender : Betul sekali (kegirangan) saya mencintai anak saya lebih dari ikan.
tamu : Nah logisnya, jika punya anak pasti punya istri.
bartender : Anda kok tahu? saya memang punya istri cantik jelita.
tamu : Tentu saja saya tahu karena itu semua hanya logis saja, nah sekarang pertanyaan
terakhir, jika anda punya istri dan anak, berarti anda tidak impoten!!! betul?
bartender : 100% betul saya tidak impoten.
tamu : Nah begitulah kira-kira logic thinker itu.
bartender : oooo begitu tho? saya ngerti sekarang (sambil takjub)
1001 HUMOR . 4 Page 23
Lalu setelah tamu itu pergi, datanglah teman si bartender dan bertanya:
teman : eh, kamu tadi kok asyik sekali omong apa?
bartender : ooo tadi saya membicarakan pekerjaan orang itu sebagai logic thinker
teman : apa itu logic thinker
bartender : Begini lho saya terangkan (lagaknya kumat) pertama-tama saya tanya dahulu : kamu
punya akuarium ndak?
teman : ndak punya tuh?
bartender : (berseru dengan keras dan pasti) BERARTI ANDA IMPOTEN!
364.PUTIH DAN HITAM
Seorang gembala sedang menggembalakan dombanya.
Seorang yang lewat berkata,
"Engkau mempunyai kawanan domba yang bagus. Bolehkan saya mengajukan beberapa
pertanyaan tentang domba-domba itu?"
"Tentu," kata gembala itu.
Orang itu berkata, "Berapa jauh domba-dombamu berjalan setiap hari?"
"Yang mana, yang putih atau yang hitam?"
"Yang putih."
"Ah, yang putih berjalan sekitar enam kilometer setiap hari."
"Dan yang hitam?"
"Yang hitam juga."
"Dan berapa banyak rumput mereka makan setiap hari?"
"Yang mana, yang putih atau yang hitam?"
"Yang putih."
"Ah, yang putih makan sekitar empat pon rumput setiap hari."
"Dan yang hitam?"
"Yang hitam juga."
"Dan berapa banyak bulu yang mereka hasilkan setiap tahun?"
"Yang mana, yang putih atau yang hitam?"
"Yang putih."
"Ah menurut perkiraan saya, yang putih menghasilkan
sekitar enam pon bulu setiap tahun kalau mereka dicukur."
"Dan yang hitam?"
"Yang hitam juga."
Orang yang bertanya menjadi penasaran.
"Bolehkah saya bertanya, mengapa engkau mempunyai kebiasaan yang aneh, membedakan
dombamu menjadi domba putih dan hitam setiap kali engkau menjawab pertanyaanku?" Gembala
itu menjawab, "Tentu saja.Yang putih adalah milik saya."
"Ooo, dan yang hitam?"
"Yang hitam juga," kata gembala itu.
365.BUKAN PRIA HUDING BELANG
Seorang ibu muda sedang mengadu pd temannya,
1001 HUMOR . 4 Page 24
"aku terpaksa minta cerai dari suamiku."
"kenapa ?" tanya temannya.
"habis, hampir setiap malam kerjanya keluar masuk rumah bordil." jawab si ibu muda.
"oh, jadi suamimu itu laki-laki hidung belang, toh ?" tanya temannya lagi.
"bukan begitu, dia ke sana mencari aku !" jawab si ibu muda.
366.KARAKTER MANUSIA BERDASARKAN KENTUTNYA
1. Orang TIDAK JUJUR
Orang yang kalau kentut lalu menyalahkan orang lain.
2. Orang GOBLOG
Orang yang menahan kentutnya sampai berjam-jam.
3. Orang BERWAWASAN LUAS
Orang yang tahu kapan harus kentut.
4. Orang SENGSARA
Orang yang ingin kentut tapi tidak bisa kentut.
5. Orang MISTERIUS
Orang yang kalau kentut, orang lain tidak ada yang tahu.
6. Orang GUGUP
Orang yang tiba-tiba menahan kentutnya saat lagi kentut.
7. Orang yang PERCAYA DIRI SENDIRI
Orang yang selalu mengira kalau kentutnya bau harum.
8. Orang SADIS
Orang yang kalau kentut di ranjang terus dikibaskan spreinya ke ranjang orang lain.
9. Orang PEMALU
Orang yang kalau kentut tidak bunyi tapi lalu merasa malu sendiri.
10. Orang yang STRATEGIS
Orang yang menyembunyikan kentutnya dengan tertawa terbahak-bahak biar orang lain tidak
dengar.
11. Orang BODOH
Orang yang kalau habis kentut menghirup nafas untuk mengganti kentutnya yang keluar.
12. Orang PELIT.
Orang yang kalau kentut di keluarkan dikit-dikit, sampai bunyi "tit-tit-tit"
13. Orang SOMBONG
Orang yang sering mencium kentutnya sendiri
14. Orang RAMAH
Orang yang senang mencium kentutnya orang lain.
15. Orang yang tidak senang BERGAUL
Orang yang kalau kentut sembunyi.
16. Orang AKUATIK
Orang kalau kentut di dalam air sampai bunyi "blekuthuk-blekuthuk"
17. Orang ATLETIS
Orang kalau kentut sambil mengeluarkan tenaga dalam.
18. Orang JUJUR
Orang yang mengaku kalau habis kentut
19. Orang PINTER
1001 HUMOR . 4 Page 25
Orang yang bisa menandai bau kentutnya orang lain.
20. Orang SIAL
Orang yang kalau kentut keikutan ampasnya.
367.PASIEN GIGI
Seorang ibu menelepon dokter gigi anaknya.
"saya agak heran ini, dok. biasanya kan ongkos perawatan dokter hanya 25.000 rupiah. tapi
kenapa sekarang jadi 100.000 ?" tanya si ibu.
"ya, memang. soalnya, anak ibu tadi menjerit-jerit keras sekali sehingga tiga calon pasien saya lari
nggak jadi berobat !" jawab si dokter.
368.BAYI KETINGGALAN
Seorang wanita cantik sedang berjalan di jalan jendral sudirman sambil salah satu buah dadanya
terbuka karena tidak dikancingkan, lalu tiba-tiba datang polisi, kamu saya tangkap karena
melanggar norma susila ditempat umum, si wanita cantik itu langsung teriak, ya Tuhan, bayi saya
ketinggalan di bus!!!
369.INTERVIEW
Si Udin dapet panggilan kerja di perusahaan asing, setelah melewati serangkaian test maka dia
dinyatakan layak untuk ikut interview akhir yang paling menentukan,
Interviewer : What's your name?
Udin : Udin Sabarudin, that's my name!
Interviewer : Can you speak good English?
Udin : Sure... eh, i think..
Interview : So, tell me about you and your family in English!
Udin : But.. how can I explain it.. I don't have a family in English at all, Sir!
Interviewer : ???
370.JAMUR BERACUN
terjadi percakapan antara dua lelaki:
A: apa benar ini perkawinan kamu yang ketiga?
B: Betul
A: Apa yang terjadi dengan perkawinan kamu yang
pertama ?
B: Istri saya meninggal karena makan jamur beracun
A; lalu dengan perkawinan kedua?
B: Tulang tengkorak istri saya retak
A: Apa yang terjadi?
1001 HUMOR . 4 Page 26
B: dia menolak makan jamur beracun
371.KOLOM SEX
Seorang karyawan sebuah perusahaan merasa sangat gembira setelah mendapatkan kabar bahwa
ia terpilih utk mewakili perusahaanya guna mengikuti suatu seminar di luar negeri.
Setibanya di lokasi seminar, para peserta seminar diberi lembar isian oleh panitia yg isinya ttg
biodata peserta :
"Saudara sekalian, tolong isi biodata anda guna keperluan penerbitan sertifikat stl seminar ini
selesai"
"Silahkan saudara saudara mengisi pada kolom yg tersedia sesuai dg jawaban anda masing
masing"
Dengan tenang sang karyawan tsb mengisi kolom demi kolom sampai selesai dan
mengembaikannya pd panitia.
Sambil menunggu bbrp peserta lain yg masih mengisi lembaran biodata, sang karyawan yg
sedang penasaran mencoba bertanya kpd rekan disebelahnya dr Inggris yg juga sudah selesai
mengisi lembarannya :
"Apa yg anda isikan pd kolom sex, tadi"
Dengan bingung si Inggris menjawab
"Tentu saja saya isi male, emangnya anda mengisi apa?"
"5 times a week" jawab karyawan tsb.
372.SIAPA YANG JAGA TOKO.?
Seorang konglomerat kuno meninggal karena sakit jantung setelah salah satu supermarketnya
kebakaran.
Di rumah duka telah berkumpul anggota keluarga untuk menyampaik duka cita.
Anak 1 : Pah, Ini Mey-mey maapin kesalahan saya ya pah...
Anak 2 : Ini Ahong pah, saya juga.....
Anak 3 : Kalau saya Icing...
Anak 4 (anak bungsu..) : Saya hendra paah...ma'af saya baru datang dari toko..
Tiba-tiba mayatnya bangun, "Hayyyaaa, sumua ala li sinii, siapa yang jaga tokoooo...ntal lugiii".
373.TERPAKSA MENIKAH
Anak Remaja : Ayah......
Ayah : Ada apa, nak ??
Anak Remaja : Apakah dulu ayah bercinta seumur saya ini ???
Ayah : Benar,nak.Jadikanlah pengalaman buruk ayah ini sebagai pelajaran untukmu.
Anak Remaja : Lho, kenapa begitu ??
Ayah : Karena akhirnya terpaksa ayah menikah dengan ibumu.
374.SELAMAT DATANG TOLOL
1001 HUMOR . 4 Page 27
Seorang turis mengendarai mobilnya sepanjang jalan pedesaan, dan tiba-tiba dilihatnya papan
tanda yang isinya,
" Jalan ditutup - Dilarang masuk."
Jalan didepannya kelihatan bagus baginya, dan karena merasa dirinya pelancong yang
berpengalaman, dia tidak mengacuhkan tanda larangan tersebut dan tetap jalan terus.
Ketika setelah lima kilometer dia sampai ke sebuah jembatan rusak dan dia harus balik lagi
mengikuti jalan tadi.
Ketika dia sampai ke papan peringatan yang tadi dilewatinya, dia membaca kalimat yang tertulis
di balik papan.
" Selamat datang kembali, Tolol."
375.NIKAH SAMA IBU AYAH
Anak : " Ayah, Saya mau menikah nih "
Ayah : " Apaaaaa, menikah????? umurmu khan baru 10 tahun "
Anak : " Biarin, pokoknya nikah "
Ayah : " Iya deh, kamu sudah punya calon ?"
Anak : " sudah, saya mau nikah sama nenek "
Ayah : " Loh.... kamu tidak boleh menikah sama Ibu Ayah "
Anak : " Siapa bilang? buktinya Ayah nikah sama Ibu Saya "
376.MANA SAYA TAHU
Seorang pengawas rumah sakit jiwa melihat seorang pasien sedang menulis surat.
" Kau menulis surat untuk siapa? " tanya pengawas.
" Saya menulis surat untuk diri saya sendiri, " jawab si pasien.
" Lalu apa yang kau tulis? " tanyanya lagi.
" Mana saya tau? " seru si pasien.
" Saya kan baru akan menerimanya besok pagi...!!"
377.ALAMATNYA KAHAN ADA DI GUE
Pada suatu hari ada seorang pedagang kaya yang ingin mengadakan hajatan untuk putranya.
Untuk keperluan itu ia datang ke seorang bandar ayam dan memesan 100 ekor ayam.
Pedagang kaya : "Saya ingin memesan 100 ekor ayam untuk besok, ini alamat saya (seraya
memberikan kartu namanya)."
Bandar ayam : "Baik tuan, akan saya suruh anak buah saya untuk mengantarkan ke rumah tuan."
Sepulangnya si pedagang kaya, bandar ayam tersebut langsung memanggil seorang anak buahnya
yang bernama Joni dan memberikan instruksi...
Bandar ayam : "Joni, tolong antarkan 100 ekor ayam besok ke alamat ini (sambil memberikan
kartu nama si pedagang kaya)."
Joni : "Nganterin ayam-ayam? Beres Tuan !"
Besoknya dengan mengendarai sepeda motor si Joni pergi mengantarkan 100 ekor ayam tersebut.
50 ekor diletakkan di sebelah kanan dan sisanya 50 ekor lagi diletakkan di sebelah kiri.
1001 HUMOR . 4 Page 28
Akan tetapi malangnya, di tengah perjalanan dia terjatuh dari sepeda motornya..., ayam-ayam
yang dia bawa langsung lepas dan pada lari berhamburan.
Orang-orang ramai berdatangan untuk mengetahui keadaan si Joni.
Tetapi si Joni malah tertawa terbahak-bahak.
Seseorang diantara orang-orang yang datang bertanya, mungkin ia merasa khawatir karena
melihat si Joni yang tertawa-tawa...
Orang yg datang : "Mas, mas nggak apa-apa kan... ? Kepalanya nggak sakit kan ?"
Joni : "Ha... ha... ha... !"
Orang yang datang : "Mas, kenapa mas ?"
Joni : "Ha... ha... ha..., dasar ayam-ayam goblok, mau kemana elu pada? (sambil menunjuk ke
arah ayam-ayam yang berlari) alamatnya kan ada di gue... Hua.. ha.. ha.. ha....."
378.OBAT PANJANG UMUR
Pasien: "Dok, tolong berikan saya obat untuk dapat panjang umur "
Dokter: " Apakah bapak merokok ?? "
Pasien: " Tidak pernah, Dok "
Dokter: " Apakah bapak sering minum-minuman keras "
Pasien: " Tidak, Dok "
Dokter: " Apakah anda juga sering bermain perempuan "
Pasien: " Tidak juga, Dok "
Dokter: " Lantas kalo tidak melakukakan itu semua, buat apa anda minta panjang umur "
379.KAU YANG MENANYAKAN
Bapak Pendeta mencoba mengembalikan seorang anggota jemaatnya ke jalan yang benar dengan
mengatakan bahwa semua yang tertera di Alkitab adalah benar.
"Berarti Bapak juga percaya akan cerita Yunus yang ditelan ikan besar?"
"Tentu saja anakku," sahut sang pendeta
"Saya akan berusaha menanyakan hal itu pada Yunus."
"Kalau Yunus nanti ternyata tidak ada di sorga?" Tanya jemaatnya lagi.
Bapak Pendeta terdiam sejenak.
"Yakh, terpaksa kaulah yang menanyakannya."
380.SAYA TIDAK MENDENGARKAN
Seorang anak kecil mengunjungi neneknya.
Mereka mengobrol tentang banyak hal, dan diantaranya...
" Kau anak yang baik, " kata neneknya.
" Apakah ayahmu pernah memukulimu? "
" Oh, " kata si bocah,
" sejak saya masuk sekolah Ayah tidak pernah memukul saya lagi. "
" Tidak pernah? " kata nenek.
" Lalu apa yang dilakukannya? "
1001 HUMOR . 4 Page 29
" Dia hanya berbicara kepada saya kalo saya nakal. "
" Apa yang dikatakannya? " tanya neneknya.
" Saya tidak tahu, " jawab si bocah.
" Saya tidak pernah mendengarkan. "
381.SIAPA YANG NGEDORONG
Alkisah ada seorang kaya raya sedang mengadakan pesta di rumahnya di kawasan Menteng.
Kayanya orang ini nggak kira-kira, duitnya bejibun, belon rumahnya di Menteng ama di Pondok
Indah, punya banyak simpanan cewek, abis itu dia juga punya helicopter ama pesawat terbang.
Pokoknya semuanya deh.
Orangnya rada nyentrik.
Kolam renangnya diisi banyak buaya.
Lagi pada pesta di pinggir kolam, si doi berdiri di atas menara life guard supaya temen-temennya
bisa ngeliat.
Terus dia suruh semuanya tenang dan berkata
"Baiklah, orang pertama yang berani renang di kolam ini dari ujung ke ujung bakalan gue kasih
semua duit gue."
Semua pada diem.
Si kaya ngeliat ke temen-tememnya dengan gemes lalu berkata
"OK, orang pertama yang berani renang di kolam ini dari ujung ke ujung, gue kasih semua duit
gue plus rumah gue."
Tetap nggak ada juga yang bereaksi.
"OK, kalau gitu semua duit gue, rumah, mobil-mobil, pesawat terbang, semua milik gue, saham,
surat berharga dan semua cewek gue, pokoke semua yang gue miliki."
SPLASH!!! Ada yang terjun!
Buaya-buaya pada ngerubutin tapi dia berkelit aje kayak Tarzan.
Berkelit ke sono-sini, berkelahi juge dengan buaya itu.
Akhirnya nyampe juga di seberang.
Si kaya turun dari life guard tower lalu berlari ke orang itu.
Kaya: "Gile lu! Hebat bener, gua nggak nyangka kalo ada yang berani ...melakukannya. Elu mau
duitnya sekarang?"
Nekad: "Nggak! gue nggak mau duit!"
Kaya: "Elu mau rumahnya sekarang?"
Nekad: "Nggak! gue nggak mau rumahnya"
Kaya: "Elu mau mobil ama pesawatnya sekarang atau ntar?"
Nekad: "Nggak! gue juga nggak mau pesawat"
Kaya: "Elu minta saham atau surat berharga?"
Nekad: "Nggak! gue nggak mau"
Kaya: "Elu minta cewek gue?"
Nekad: "Nggak gue juge nggak mau itu"
Kaya: "Habis, elu itu maunya apa?????"
Nekad: "Gue mau tahu siapa bajingan yang dorong gue tadi!"
1001 HUMOR . 4 Page 30
382.PERAMAL DAN KODOK
Seekor kodok memutuskan untuk menelepon hotline seorang peramal dan menanyakan
bagaimana nasib nya pada waktu-waktu mendatang.
Peramal itu berkata,
"engkau akan bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik, yang ingin mengenal engkau
sampai se detail-detailnya"
"Menyenangkan sekali" kata sang kodok.
"Dimana aku akan bertemu dengannya? Disebuah pesta di kolam ini?" kata sang Kodok berseriseri.
Peramal itu berhenti sejenak kemudian berkata
"Engkau akan menemuinya semester berikut di Lab. Biology"
383.AKU BUKAN AYAHNYA
Seorang Pria menggendong dua orang bayi, satu dikiri satu lagi dikanan sambil menunggu kereta.
Seorang wanita yang juga sedang menunggu kereta, melihat dua orang bayi yang lucu itu, dengan
wajah yang berseri-seri dia bertanya kepada si pria:
"Ah,alangkah lucunya............., siapa nama keduanya................?
Si Pria malah menengok kepada wanita itu dengan pandangan marah dan menjawab singkat "Aku
tidak tahu!"
Wanita itu tetap ramah dan bertanya lagi
"Yang mana yang cowok dan mana yang cewek?"
Pria itu makin marah dan menjawab lebih keras
"Aku tidak tahu!!!"
Wanita itu mulai ,menggerutu, ngomel, memarahi dan mencaci pria itu habis-habisan dan ahirnya
berkata
"Ayah macam apa kamu ini?" katanya sengit.
Pria itu menjawab
"Aku bukan ayah mereka, aku hanya seorang salesman kondom,dan 2 bayi ini adalah hasil
pengaduan pelanggan kami yang kecewa,yang akan saya bawa kembali ke Perusahaan tempat aku
bekerja untuk dipertanggung jawabkan!"
384.MAAF SAYA KENTUT
Saat itu Agus dapat tugas dari kantor untuk lembur.., sebenernya dia tuh males banget..tapi apa
boleh buat.. dia lembur juga.
Saat itu dia selesai lembur jam 1 malam.. trus dia pulang...setelah dia masuk lift..trus dia pencet
angka 1 untuk turun ..
tiba-tiba hal aneh terjadi........tanpa di duga lift menuju ke atas...melewati lantai demi lantai...
Akhirnya lift berhenti pada lantai ke 50,...pintu lift terbuka....
Masuklah seorang wanita..cantik menggunakan gaun serba merah...
Aguspun bertanya-tanya...dalam hati cewek mana jam 1 malam begini baru mo pulang...
cewek itu berdiri di belakang Agus....,
1001 HUMOR . 4 Page 31
Agus punya pertanyaan macam-macam dalam hati.... semakin terus di pikirkan perasaan takut
semakin jadi...
Sekujur tubuh Agus merinding...dan lantai yang dituju seakan lambat sekali tak kunjung selesai...
Pada saat-saat itu tercium bau busuk yang sangat menyengat....
Agus pun tambah takut...dan dia membaca ayat-ayat suci...sambil..ia beranikan diri untuk
berpaling kebelakang...untuk menatap wanita tersebut....padangan mereka beradu....dan wanita itu
pun tersenyum sambil berkata..... maaf mas saya kentut...
385.ENTAR SAYA JATUH LAGI
Di Philipina,yang namanya becak...laen bgt sama becak disini, becak di philipin ituh ditarik.....
Jadi si abang di depan, penumpang dibelakang.
Buat para abang2 becak di philipin, dikenal 1 daerah,
yang konon katanya angker abish!!!
Poqoqnya jarang ada org yang mao lewatin tu jalan, jem 9-an aja biasanya udah sesepi jem 12
malem,
cuma ada suara anjing2kedinginan.
Suatu ketika, ada 1 org abang becak, yang baru pulang nganterin penumpang,
dan entah gimana, jalanan balik yang biasanya dia lewatin, diTUTUP!!!!
Akhirnya dia terpaksa lewat tu jalan angker dengan hati yang berat!!
Eh pas ditengah2 dia jalan, tau2 ada 1 cewe, cantiiiiikkkkkkkk bgt, pake baju putih, rambutnya
panjang, en tu cewe wanggiii abish deh!! ,
trus tu cewe nyetopin tu becak......
si abang yang ketakutan setengah mati, akhirnya mao juga berhenti, walopun dia udah keringet
dingin,
trus tu cewe minta dianterin sampe ke ujung jalan, akhirnya tu cewe naek, berhubung si abang
takut setengah mampus,
akhirnya dia narik becaknya sekenceng2nya, biar cepet nyampe depan maksutnya!!!,
begitu sampe diujung jalan, si abang berasa, koq becak gue enteng bgt,
eh pas dia nengok ke belakang, DASSHH!!!!
tu cewe udah ilang!!!!!!!!!,
makin takut aje si abang!!, besok malemnya, entah goblok entah sial,
tu abang kepaksa lewat jalan angker itu lagi, dan sekali lagi ketemu si cewe lagi......
trus tetep kaya kemaren tu cewe minta dianterin keujung jalan lagi,
si abang yang udah makin takut krn kejadian kemaren makin ngebut aje bawa becaknya, eh pas
lagi ngebut2 gituh, tiba2 tu cewe nepok bahunya!!!
si abang kaget setengah mati, begitu dia berhenti dan nengok belakang.....
si cewe bilang gini "bang bawa becaknya pelan2 aja, entar saya jatoh lagi kaya kemaren!!"
386.PENCURI BANK SPERMA
Seorang pencuri yang sangat ahli membobol bank dimana keahlian utamanya adalah memecahkan
kode rahasia pintu lemari besi.
Ia selalu bekerja sendiri tanpa dibantu anak buah atau asistennya.
1001 HUMOR . 4 Page 32
Suatu ketika, ketika ditengah malam memasuki sebuah bank yang baru 1 minggu dibuka /
diresmikan.
Sebuah lemari penyimpanan dengan nomor pengaman yang paling canggih berhasil dibukanya.
Namun ia sedikit heran, karena disana tidak terdapat uang sama sekali, melainkan cawan-cawan
berisikan puding warna susu.
Ruangannya pun dingin sekali.
Akhirnya ia memutuskan untuk memakan puding-puding tersebut sebelum membuka lemari besi
lainnya.
Karena lapar ia habiskan semua pudding di lemari besi pertama.
Lemari besi kedua berhasil dibuka, kembali ia temukan puding dalam cawan-cawan plastik.
Seluruh lemari ada 5 unit, dan kesemuanya berisi puding, dan ia menghabiskan banyak sekali
puding.
Namun ia dengan kekenyangan pulang kerumah dan masih agak heran, kenapa bank itu tidak
menyimpan uang sama sekali.
Atau mereka memang sudah mengetahuinya akan dicuri?
"Aah biarlah yang penting aku kenyang" serunya.
Keesokan paginya dengan setengah mengantuk ia terbangun karena suara tukang koran
memasukkan kedalam rumahnya melalui celah jendelanya.
Sambil terkantuk ia membuka lembaran koran dan terpana melihat Head Line di halaman pertama
dengan judul bertuliskan dengan huruf yang besar-besar.
"BANK SPERMA KEBOBOLAN".
387.PENJUDI BERAT
Seorang pecandu berat taruhan pada pacuan kuda menceritakan pengalamannya baru-baru ini.
"Saya pergi ke tempat pacuan pada tanggal 11 bulan 11," katanya pada temannya,
"dan saya tiba disana tepat jam 11. Hari itu, anak saya berusia 11 tahun”.
Pacuan yang ke 11 itu melibatkan 11 kuda.
Saya mempertaruhkan semua uang yang saya miliki pada kuda nomor 11."
"Lalu menangkah dia?" tanya temannya.
"Tidak," sahut si petaruh.
"Dia tiba pada urutan ke-11."
388.SIAPA YANG MELANGKAH
Dalam kejuaraan catur Irlandia, dua orang grandmaster duduk berhadapan memeras otak,
memikirkan langkah yang harus dijalankannya.
Ratusan penonton langsung dan para pendengar radio serta pemirsa televise menunggu dengan
sabar langkah berikutnya.
Berjam-jam mereka menunggu tetapi tak terlihat gerakan apapun di papan catur.
Setelah 5 jam berlalu sejak langkah yang terakhir dijalankan, salah seorang grandmaster itu
bertanya pada lawannya,
"Siapa yang harus melangkah sekarang?"
Lawannya tersenyum dan menyahut,
"Saya baru saja mau menanyakan itu."
1001 HUMOR . 4 Page 33
389.MASIH UNTUNG
Beberapa saat setelah Titanic tenggelam, maka O'Brien dan O'hara menemukan diri mereka
terkatung-katung di laut, berpegangan pada sebuah pelampung yang terbalik.
Air begitu dingin, ikan hiu hilir mudik dan perlahan pelampung itu mulai tenggelam.
"Kita masih untung'" kata O'Brien
"Untung? Di mana untungnya?" sergah O'Hara
"Coba waktu itu kalau kita beli tiket pulang-pergi."
390.IKAN MAS KOKI
Seorang ekonom kenamaan, yang baru-baru ini menulis artikel mengenai ekonomi, mendapat
panggilan telepon.
Kata suara di ujung sana,
"Tulisanmu mengenai kesulitan ekonomi itu omong kosong besar. Buktinya saya dan istri
saya bisa hidup bahagia hanya dengan seratus rupiah seminggu."
"Seratus rupiah seminggu?" sahut sang ekonom,
"Saya tak percaya. Bagaimana bisa? Tolong ceritakan pada saya, dan maaf, tolong bicara lebih
keras sedikit..."
"Saya tak bisa bicara lebih keras lagi," kata suara di ujung sana,
"sebab saya ikan mas koki."
391.PALING BUSUK
Seorang istri mencaci-maki dengan keras suaminya di sebuah restoran.
Ia mengahiri pidatonya dengan teriakan:
"Dari semua manusia tercela di atas muka bumi kaulah yang paling busuk."
Pada waktu itulah setiap pengunjung restoran menatap mereka.
Tapi si suami segera pulih kesadarannya, meninggikan suara dan berkata:
"Engkau betul, sayang. Apa lagi yang kau katakan kepadanya?"
392.MENGAPA BARU HARI INI.?
Tamu : Pelayan! cepat panggilkan koki ke sini!
Pelayan : Baik, pak.
Koki : Ada apa, pak?
Tamu : Lihat ini. Bistik buatanmu sekeras batu.
Koki : Ah, rasanya tak mungkin begitu. Bistikku terkenal lezat. Saya sudah memasak bistik
sebelum anda lahir!
Tamu : Lantas mengapa menunggu sampai hari ini baru kamu hidangkan?
1001 HUMOR . 4 Page 34
393.KAPAK DAN ISTRI
Suatu hari seorang tukang kayu menebang kayu di hutan, dan tidak sengaja kapak
kesayangannyanya jatuh ke jurang.
Si tukang kayu sedih karena kapak pusaka satu-satunya walaupun sudah tua umurnya.
Lagi sedih-sedihnya datang seorang malaikat:
Malaikat bertanya : He..tukang kayu, kamu kenapa kog sedih sekali ?
Tukang kayu : Iya nih malaikat, saya punya kapak satu-satunya jatuh ke jurang, gimana saya bisa
nebang pohon lagi ?
Malaikat : Oh..gitu, kamu jangan sedih saya akan bantu ambilkan !
Kemudian Malaikat tsb turun ke bawah jurang, dan dia ingin mengetes kejujuran si tukang kayu
tersebut dengan memberikan kapak yang lain, yang pertama dikasihkan kapak dari emas.
Malaikat : Pak ini bukan kapaknya ?
Tukang kayu : bukan...bukan, kapak saya jelek kog.
Kemudian Malaikat tersebut kasih kapak yang kedua yang terbuat dari perak.
Kata si tukang kayu : bukan juga, yang punya saya sudah jelek kapaknya.
Malaikat senang karena tukang kayu ini jujur, dan dia berujar : Hei tukang kayu, karena kamu
jujur, saya akan kasih kamu 3 kapak lagi yang baru.
Ketika pulang ke rumah, si tukang kayu cerita sama istrinya.
Besoknya si tukang kayu dan istrinya ke hutan untuk melihat tempat dia ketemu dengan malaikat
tersebut.
Suaking hebohnya, si istrinya jatuh juga ke jurang, terus si tukang kayu sedih lagi.
Datang lagi malaikat yang kemarin untuk membantu.
Malaikat : Lho..kamu kenapa, kog sedih lagi ?
Tukang kayu : Iya nih, istri saya jatuh ke jurang, saya sedih sekali karena dia istri saya satusatunya.
Lalu malaikat membantu untuk turun ke jurang lagi mencari istri tukang kayu tersebut.
Malaikat masih ingin ngetes lagi kejujuran si tukang kayu, dengan memberikan Sophia Latjuba ke
tukang kayu tersebut.
Malaikat: he tukang kayu,ini bukan istrinya ?
Tukang kayu: (agak gugup)..hmm, iya! yah! betuul nggak salah lagi dia istri saya.
Karena tukang kayu mulai berbohong si malaikat jadi sedih.
Malaikat dengan nada sedih bertanya:..kog kamu tidak jujur dan berbohong pada saya ?
Tukang kayu (membela diri) : Iya..soalnya kalau saya berkata benar, nanti saya dikasih 3 istri
lagi...
394.TIADA DUANYA
Berikut ini ada sharing dari seorang kawan kita pemakai mobil berbandrol TOYOTA KIJANG.
Jhonny (kawan kita) baru saja membeli mobil gres TOYOTA KIJANG thn 2000 pada akhir
februari, type LGX model lampu terbaru (kristal).
Sehari setelah sampai dirumah tgl 15- 2 - 2000, dengan riangnya sang istri menyambut
kedatangan mobil baru tersebut, alhasil mobil tersebut dicoba bersama sang anak.
Namun Anehnya mobil tersebut tidak seperti yang diharapkan oleh sang istri, mobil tersebut
mengalami gangguan mesin yang sangat fatal, yaitu mobil tersebut tidak dapat dilakukan pindah
gigi dari 1 menuju ke gigi 2, maka yang terjadi mobil tsb loncat ke gigi 3.
1001 HUMOR . 4 Page 35
Besokannya sang istri bersama jhonny pergi ke salah satu bengkel auto 2000 yang terdekat
(bengkel resmi), dengan berasumsi mobil tersebut masih dalam masa garansi.
Tetapi pada waktu kawan kita complain ke mekaniknya, dengan mengatakan bahwa mobil tsb
tidak bisa pindah ke gigi 2 dan langsung ke gigi 3, maka sang mekanik (cecep, kepala montir)
hanya bengong dan tidak merespon sambil mengerjakan mobil lainnya ,
kesal dan geram menjadi satu seketika itu juga saat montir tersebut terus tidak acuh.
Merasa di cueikin akhirnya kawan kita membentak montir tersebut dan minta penjelasan mengapa
di bengkel sebesar ini (auto 2000) konsumen diacuhkan complainya,
maka dengan muka sedikit bersabar serta tanpa dosa sang montir mengatakan itu sudah resiko
bapak memilih kijang,
kontan saja jhonny makin naik darah,
khan bapak sudah tahu ..lanjutnya, di tv serta di Koran juga sudah dijelaskan kalau kijang
MEMANG TIADA DUA-NYA
395.SURVEY CELANA DALAM
Suatu hari di Tanah Abang, Maryani pedagang pakaian dalam wanita asal Sumatera Barat sedang
berbincang-bincang dengan turis Amerika soal sulitnya dagang akibat krisis moneter di Indonesia.
Maryani : "Dagangan tidak laku bukan cuma salah krismon, tapi penyebab terbesar karena 9 dari
10 cewek Jakarta nggak pakai celana dalam!"
Turis : Ah betul?!... bagaimana bisa membuktikannya?
Maryani : "Mari kita buktikan"
Dan Maryani mulai teriak-teriak
"Bu, pakai celananya, bu?!"
"Enggak ah, lain kali aja..."
"Pakai celananya Mbak?"
"Enggak lah yaauw!..."
"Jeng, pakai celana?"
"Enggak deh... lain kali aja"
"Pakai celana, Tante?"
"Enggak, kan kemarin udah?"
"Adik, pakai celana ya?"
"Lagi nggak mbak, nanti aja"
Akhirnya Maryani berkata, menirukan Sonny Tulung,
"Tuh kan....Survey membuktikan! 90% wanita Jakarta tidak pakai celana dalam!"
Turis itu manggut-manggut keheranan...
396.OPERASI PLASTIK
Sepasang suami istri baru saja mengalami kecelakaan yang mengerikan dimana wajah si istri
sebagian mengalami luka bakar yang parah.
1001 HUMOR . 4 Page 36
Dokter mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan operasi plastic dengan mengambil
sebagian kulit bagian tubuh yang lain karena badan si istri terlalu kurus.
Tetapi karena begitu mencintai istrinya maka suami tersebut menawarkan mengambil sebagian
kulit tubuhnya untuk keperluan operasinya plastik istrinya.
Akan tetapi bagian tubuh yang menurut dokter sesuai hanyalah bagian pantat.
Dengan berat hati akhirnya mereka menyetujui operasi tersebut.
Tetapi mereka berpesan kepada dokter untuk merahasiakan hal tersebut.
Setelah operasi selesai, semua orang terkejut karena wajah wanita tesebut menjadi bertambah
cantik.
Pada suatu hari saat mereka sendirian sang istri berkata kepada suaminya,
" Terima kasih sayang untuk semua yang telah kau lakukan untukku,...aku tidak dapat membalas
semua kebaikanmu."
Suaminya menjawab,
"Sudahlah...tak perlu kau pikirkan, saya sudah cukup senang ketika melihat ibu dan temantemanmu
selalu mencium pipimu".
397.TAK ADA YANG LEBIH TINGGI
Tomy, si kecil yang berumur 6 tahun itu diajak ibunya untuk menjemput kakaknya dari sekolah
balet.
Alangkah kagumnya Tomy melihat gadis-gadis kecil itu latihan menari diatas ujung jari kakinya,
berjingkat.
Beberapa saat kemudian, Tomy berbisik.
"Mama..."
"Ya, sayang?"
"Apakah tidak ada anak-anak perempuan yang lebih tinggi?"
398.MEMANDIKAN CACING
Seorang anak kecil duduk memancing di dermaga.
Tapi sejak pagi tadi tak sekalipun pancingnya disentuh ikan.
Ia sangat kesal, dan telah memutuskan untuk pulang ke rumah, ketika seorang wanita yang
kelihatan datang mendekat.
"Sedang memancing, nak? Sudah dapat banyak?"
"Nggak," sahut si anak dengan ketus.
"Saya hanya memandikan cacing, kok."
399.DIA ADALAH SAYA
Polanski, orang Polandia sedang menumpang taksi di New York.
"Anda senang bermain tebak-tebakan?"
tanya supir taksi kepadanya sambil berenalan.
1001 HUMOR . 4 Page 37
"Ya."
"Nah, saya punya satu tebakan. Begini. Ayah dan ibu kami sama. Tapi ia bukan kakak atau adik
Saya. Siapakah dia?"
Polanski berpikir, berpikir, dan berpikir.
Tapi ia tak kunjung berhasil memecahkan tebakan itu.
"Wuah, saya menyerah," katanya.
"Siapa orang itu?"
"Saya," kata si supir sambil tertawa.
Lama Polanski berpikir dan kemudian dia juga ikut tertawa terbahak-bahak.
Begitu senangnya ia dengan tebakan itu, sehingga ketika kembali ke negerinya ia segera
memainkan tebakkan itu kepada teman-temannya.
"Ayah dan ibu kami sama. Tapi ia bukan kakak atau adik saya. Siapakah dia?"
Teman-temannya berpikir, berpikir, dan berpikir.
Tapi mereka juga tak kunjung berhasil memecahkan tebakan itu.
"Wuah, kami menyerah," kata mereka.
"Siapakah orang itu?"
"Kalian tidak tahu?"
"Tidak!"
"Supir taksi di New York," sahut polanski dengan bangga.
400.KEJADIAN 519
Di suatu hari minggu pastor Murray mengumumkan bahwa topik kotbahnya minggu depan adalah
'menipu'.
Dia menganjurkan semua jemaat mempersiapkan diri lebih dulu dengan membaca kitab Kejadian
519.
Pada hari minggu berikutnya ia meminta agar yang telah membaca kitab Kejadian 519
mengangkat tangan.
Semua jemaat mengangkat tangan.
"Terima kasih.Berarti tepat sekali topik yang saya pilih untuk minggu ini. Tidak ada kitab
Kejadian 519 di Alkitab."
1001 HUMOR . 4 Page 38
401.SETENGAH JUTA POUND
Seorang Yahudi melarat pergi menjumpai Lord Rothschild jutawan yg kesohor itu.
"Saya tahu suatu cara di mana dengan mudah anda dapat memperoleh setengah juta pound."
"Oh ya?. Bagaimana caranya?"
"Saya mendengar bahwa bila putri anda menikah, anda akan memberikan hibah sebesar satu juta
pound. Benar kan?"
"Benar."
"OK, saya bersedia mengawininya dengan bayaran setengah juta pound."
402.LUPA NAMA
Bernie diundang kawannya makan malam.
Morris, si tuan rumah, memanggil istrinya dengan kata-kata Sayang... Manis... Cintaku...
Sayangku...Kasiku... dan sebangsanya.
Bernie menatap Morris dan berkata,
"Romantis sekali, setelah bertahun-tahun menikah, kau tetap memanggil istrimu dengan kata-kata
itu."
Morris mengangkat bahu dan berbisik,
"Sebenarnya, aku lupa namanya sejak tiga tahun lalu."
403.TIDAK PERNAH DITANGKAP
Seorang pelamar mengisi lembar formulir.
Ketika ia sampai pada pertanyaan ,
"Pernahkah anda ditangkap?"
ia menulis, "Tidak."
Pertanyaan berikutnya, berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, adalah
"Mengapa?"
Si pelamar menjawab: "Tidak pernah tertangkap."
404.DUA KALI SEMINGGU
Pada hari jadinya yg ke-80, seorang wanita dari Brooklyn, New York, memutuskan untuk
mempersiapkan pesan terakhir dan surat wasiatnya.
Ia pergi menghadap rabbinya untuk membuat 2 permintan terakhir... Pertama, ia ngotot untuk
dikremasi.
"Apa permintaanmu yg kedua?" tanya sang rabbi.
"Saya ingin agar abu saya ditebarkan di atas Toserba Bloomingsdale."
"Mengapa Bloomingsdale?"
"Agar saya yakin bahwa puteri saya akan mengunjungi saya 2 kali seminggu."
405.MELAKUKAN SEGALANYA
1001 HUMOR . 5 Page 1
Seorang siswa masuk ke kantor gurunya pada jam kerja.
Ia melirik sekilas ke lorong, menutup pintu, dan berlutut.
"Akan kulakukan segalanya untuk lulus ujian."
Ia bergerak mendekati gurunya, menyibak rambutnya ke belakang, memandang gurunya lekatlekat.
"Maksudku..." bisiknya,
"... aku bersedia melakukan *segalanya*!!!"
Gurunya balas menatap. "Segalanya???"
"Ya... Segalanya!!!"
Gurunya mendesah. "Maukah kau... belajar?"
406.NASEHAT IBU
Selama berabad-abad, para ibu selalu memberi nasihat yang baik dan pepatah yang patut dicatat
pada anak mereka.
Berikut ini hanya beberapa contoh kecil:
Ibu Monalisa
"Aku dan ayahmu sudah mengeluarkan uang banyak untuk membeli kawat gigimu, Mona ... apa
hanya itu senyum paling lebar yang bisa kau berikan pada kami?"
Ibu Colombus
"Aku tidak peduli kau menemukan apa, Christoper ... setidaknya kan kau bisa menulis surat
padaku?!"
Ibu Albert Einstein
"Tapi, Albert ... ini kan acara pemotretan SMUmu, apa kau tidak bisa merapikan rambutmu
sedikit? Pakai gel, mousse, atau apalah ... ?"
Ibu Nabi Yunus
"Ceritamu bagus Yunus, tapi sekarang bilang sejujurnya, kemana saja kau selama tiga hari ini?!"
Ibu Michael Angelo
"Mike, apa kau tidak bisa melukis di tembok saja seperti anak-anak lain? Kau tidak bisa
membayangkan ya, susahnya membersihkan lukisanmu di langit-langit?!"
Ibu Abraham Lincoln
"Lagi-lagi memakai topi sastra itu, Abe? Apa tidak bisa memakai topi baseball seperti anak-anak
lainnya?"
Ibu Batman
"Mobilmu bagus, Bruce. Tapi apa kau sadar seberapa mahal asuransinya?"
Ibu George Washington
1001 HUMOR . 5 Page 2
"George, lain kali kalau aku melihatmu melemparkan uang lagi ke seberang Potomac, jangan
harap aku akan memberimu uang saku lagi!"
Ibu Superman
"Clark, ayahmu dan aku sudah membicarakan ini dan kami memutuskan untuk memberimu
saluran telepon sendiri, supaya kau tidak usah sering-sering masuk ke boks telepon umum".
Ibu Thomas Edison
"Tentu saja aku bangga kau menemukan bola lampu listrik ... Thomas sekarang matikan lampu itu
dan pergi tidur !".
Dan akhirnya...... Ibunda Gus Dur
"Udah aku bilang, dia itu aslinya ya... Ariyanti.. masih ngeyel aja kamu bilang dia aslinya 'Sophia
Latjuba!"
407.TARIK NAFAS – LEPASKAN
Suatu ketika, seorang pirang pergi ke penata rambut, namun ia mengenakan headphones.
Si penata bilang,
"Kamu harus melepaskan benda itu atau aku tidak dapat memotong rambutmu!"
Si pirang menjawab,
"Tidak! Aku tidak bisa! Aku akan MATI tanpa mereka!"
Jadi si piñata hanya dapat menarik nafas, dan memotong rambut pada sisi kepalanya.
Ketika si pirang tertidur, si penata berpikir,
"Akan kulepas headphonenya jadi aku bisa memotong rambutnya. Dia nggak akan sadar ini." Jadi,
ia melakukannya.
Sekitar 3 menit berikutnya, si pirang melorot dari kursi, meninggal.
Si penata berkata,
"Kira-kira apa ya penyebab kematiannya? Mungkin ada hubungannya dengan headphonenya?" Si
penata mengambil headphone itu dan mendengarkannya baik-baik apa yang sedang diputar.
Headphones itu mengulang kata-kata, "Tarik nafas, lepaskan."
408.ISTRI YANG BAIK
"Sayang,"kata seorang isteri pada suaminya,
ketika mereka sedang menikmati sarapan pagi,
"tidakkah kau perhatikan bahwa saku celanamu telah kujahit, ketika kau sedang tidur tadi
malam.Tidakkah menurut pendapatmu aku ini istri yang baik dan penuh pengertian?"
"Ya, ya,"sahut suaminya,
"saya menghargai hal tersebut. Tapi omong-omong,bagaimana kau sampai mengetahui
bahwa ada lubang di saku celanaku?"
409.LOMBA ANAK TERBANYAK
1001 HUMOR . 5 Page 3
Ada sebuah perlombaan "banyak punya anak" diadakan.
Siapa yang paling banyak mempunyai anak maka ialah yang menang.
Penontonnya pun banyak sekali jumlahnya sampai ratusan.
Inilah ceritanya....
MC : ya...sekarang perlombaan di mulai...!!!!
MC : Pertama, dari Amerika Serikat diwakili Mr. Jones dari Texas....
Mr. Jones : Hello, Anak saya ada sebelas....
MC : Wah...fantastis...bayangkan sebelas anak!!!!
Penonton pun bertepuk tangan dan terkagum-kagum....
MC : Nah sekarang...sang juara bertahan...Mr. Abdullah dari Arab !!!!
Mr. Abdullah : Hmm...seperti biasa. Anak saya bertambah tiga...yaa...menjadi dua puluh tiga.
MC : Wah...wah...wah, Mr. Abdullah makin memantapkan saja jadi juara.
Penonton menjadi lebih terkagum-kagum dan bersorak.
MC : Nah sekarang dari Indonesia...diwakili oleh Mr. Asep....
MC : Mr. Asep ini sebenarnya pendatang baru di perlombaan ini, jadi lansung saja Mr. Asep...!!!!!
Tiba-tiba penonton bersorak-sorak, berteriak lebih ramai dari biasanya dan....
Seluruh penonton berkata sesuatu....
PENONTON : AYO BAPAK...AYO BAPAK...AYO BAPAK...AYO BAPAK...!!!
410.KEMBAR BERKUMIS
1001 HUMOR . 5 Page 4
Dua orang pemuda sedang berbincang mengenai peruntungan mereka dalam mencari teman
wanita.
Pemuda yang satu berkata bahwa kini ia berpacaran dengan seorang wanita yang mempunyai
saudara kembar.
"Kembar?" tanya temannya terkagum-kagum.
"Lalu bagaimana kau membedakan keduanya?"
"Gampang saja. Abangnya mempunyai kumis."
411.TIKET OPERA
"Kita akan menjalani malam yang luar biasa. Saya sudah membeli tiga tiket opera untuk malam
ini," kata seorang pria kepada kekasihnya.
"Mengapa tiga?" tanya kekasihnya heran.
"Untuk ayahmu, ibumu, dan adikmu."
412.SATU NOMOR LEBIH KECIL
Singapura menyelenggarakan lomba lari antara Goh Cok Tong dan Habibie
Hasilnya : Goh Cok Tong keluar sebagai juara.
Keesokan harinya, RRI menyiarkan berita:
"Kemarin, di Singapura berlangsunglomba lari antara pemimpin negara Singapura dan Indonesia.
Habibie dengan gemilang menduduki tempat kedua, dan Goh Cok Tong satu nomor lebih kecil.
413.BEKERJA NORMAL
Di kabin sebuah pesawat penumpang kecil terdengar suara melalui interkom,
"Para penumpang yang kami hormati, selamat datang di pesawat terbang antarkota yang
sepenuhnya otomatis, dari jenis yang pertama di dunia,dan dibuat oleh para insinyur aeronautika
Indonesia dari IPTN. Terima kasih kepada para penumpang yang mau terbang dalam penerbangan
perdana kami. Kami berharap Anda puas dengan penerbangan ini. Semoga Anda
selamat sampai tujuan. Kita akan terbang pada ketinggian sepuluh ribu meter, dengan kecepatan
lima ribu kilometer per jam. Pesawat ini tidak mempunyai pilot, dan tidak ada pramugari.
Seluruhnya dikontrol secara elektronis. Semua instrumen bekerja normal..........bekerja
normal..........bekerja normal..........bekerja normal........... ".
414.BAPAK YANG TERJUN
Pada waktu krisis ekonomi mulai melanda Indonesia Soeharto menyempatkan diri berkeliling
diatas seluruh Indonesia untuk melihat secara langsung penderitaan rakyat Indonesia.
Dengan mengendarai pesawat pribadinya dan dengan ditemani sang putri tersayang Tutut,
Soeharto mulai terbang mengelilingi Indonesia.
Dalam perjalanan tersebut Soeharto melihat memang rakyat banyak sekali yang menderita
terutama di daerah terpencil, maka Soeharto merasa tergugah rasa ibanya dan iapun berkata
kepada Tutut, nak gimana kalau kita terbang lebih rendah dan melemparkan banyak uang ada
gambar Bapak kepada rakyat sehingga mereka bisa membeli makanan dan kebutuhan mereka yang
1001 HUMOR . 5 Page 5
lain, selain itu mereka akan selalu mengingat kebaikan bapak karena kan mereka melihat gambar
bapak yang ada di uang tersebut.
Tutut hanya diam saja mendengar usul dari bapaknya tersebut.
Soeharto melihat hal tersebut berkata lagi kepada anaknya,
"Jangan kuatir, Tut, kan uang kita masih banyak utnuk kita sekeluarga, jadi walaupun kita
bagikan beberapa ratus juta kita tidak akan kekurangan dan lagipula rakyat akan semakin
mendukung Bapak sehingga kita akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari yang kita
keluarkan."
Tutut masih diam bahkan ia mulai mengerutkan kening tanda berpikir.
Soeharto melihat hal tersebut berkata,
" Kenapa kamu masih ragu Tut."
Tutut pun mulai berkata dengan pelan,
"Tapi pak, kalau saya lihat , kayaknya... "
Soharto berkata,
"kayaknya apa nak ?"
Tutut berkata dengan sangat hati-hati,
"Kayaknya........, Rakyat akan lebih senang kalau........Bapak yang terjun kebawah ........"
415.LETAKKAN DI TANAH
Rumah Erwin terbakar, maka ia lari ke atas atap cari selamat.
Di sana ia sendirian terpancang di atas atap dan teman-temannya berkumpul di jalan bawah sambil
membentangkan kain untuknya dan berteriak,
"Loncat, Erwin, loncat!"
"oh, tidak, aku tidak mau. Aku tahu teman macam apa kalian. Kalau aku loncat, kamu menarik
kainnya dan aku kalian tertawakan."
"Jangan gila, Erwin. Ini bukan main-main, ini sungguhan. Loncatlah!"
"Tidak!, aku tidak percaya sama kalian. Letakkan kain itu di tanah dan aku akan loncat" kata
Erwin.
416.DIJADIKAN APA ?
Suatu hari ada seorang PR dari Indonesia suatu perusahaan mengajak makan seorang relasi
perusahaannya dari Jepang.
Di perjalanan pulang keduanya saling ngobrol.
Jepang : "Kalo di Indonesia sisa makanan seafood tadi diapain ?"
Indonesia : "yaaaa, dibuang."
Jepang : "Oh, Kalau di Jepang itu diolah lagi menjadi makanan ringan, kemudian dijual di
Indonesia."
Indonesia : "Oh, begitu"
Si Jepang melihat ke arah minuman kaleng yg di minum si Indonesia
Jepang : "Minuman kaleng itu habis kamu minum kamu apakan?"
Indonesia : "Ya, dibuang"
Jepang : "Oh, kalo di Jepang kaleng itu di daur ulang, untuk dijadikan mobil kemudian dijual ke
Indonesia."
1001 HUMOR . 5 Page 6
Indonesia : "Oh, gitu." (dengan sedikit kesal)
kemudian mereka melewati tempat pembuangan ban bekas
Jepang : "Buat apaan ban-ban bekas itu?"
Indonesia : "yaaa, buat dibakar."
Jepang : "Oh, kalau di Jepang ban-ban itu diolah untuk dijadikan kondom, kemudian dijual ke
Indonesia"
Indonesia : "Oh, Begitu!" (dgn nada kesal, kemudian balik bertanya)
Indonesia : "kamu tahu ngak diapakan kondom yang habis dipakai?"
Jepang : "Tidak" (dengan perasaan heran)
Indonesia : "Kondom-kondom itu diolah kemudian dijadikan permen karet lalu di jual ke Jepang!"
417.PAUS (POPE) & SOEKARNO
Suatu hari di akherat, selagi manusia nunggu giliran masuk ke neraka atau surga, Paus dari
Vatikan (yg sok alim) ketemu Presiden kita Soekarno (yang terang2-an doyan cewek).
Mereka bincang-bincang, tiba2 malaikat memanggil,
"Selamat datang Soekarno! silakan masuk ke surga! Indonesia lagi morat-marit, tapi itu bukan
gara2 elo, itu kerjaannya Soeharto!"
Soekarno pun melenggang masuk ke sorga..
Lain lagi yang dikatakan si malaikat untuk Paus, pendosa katholik itu,
"Selamat datang Paus! silakan masuk neraka! kamu gagal menyelamatkan dunia dari kemaksiatan,
elo2 pade palsukan juga ayat2 Injil!"
Paus pun mesti ditendang2 dan didorong2 masuk neraka...
Baru satu hari ngicipin neraka, Paus protes ke Tuhan, (ternyata dia baru sadar, Tuhan yang
sebenarnya bukanlah manusia Yesus!)
'Tuhan asli.. tolonglah sehariii.. saja, saya ngicipin surga! tukarlah saya dengan Soekarno si buaya
darat dari Indonesia itu!"
Tuhan pun setuju..
Terjadilah peristiwa bersejarah di akherat, pertukaran tempat antara Paus dan Soekarno. Di tengah
jalan menuju masing2 tempat, mereka berpapasan, saling menyapa:
Paus : "Tukar tempat dulu yach! sehariii saja, saya dari dulu selalu ingin bertemu si Perawan
Maria!"
Soekarno : "hik.. hik.. kamu terlambat, Paus!"
Paus, dalam hati, "yaah.. keduluan nih!"
418.YANG BAWA KE RUMAH SAKIT
Seorang kakek dengan bangga menceritakan masa mudanya kepada cucunya.
Kakek : "Suatu malam, ketika kakek masih muda dulu kakek pulang melewati lorong yang gelap.
Tiba-tiba kakek di hadang oleh lima orang perampok. Dengan gagah kakek melawan mereka
berlima sehingga terjadilah perkelahian yang seru. Akhirnya dengan keahlian berkelahi yang
kakek miliki, kakek berhasil menjatuhkan empat orang perampok itu"
1001 HUMOR . 5 Page 7
Cucu : "Wah, kakek jago juga ya! Trus perampok yang satunya gimana kek?"
Kakek : "Sttttsss.....dia itu yang bawa kakek ke rumah sakit".
kata kakek sambil berbisik.
419.LUPA RUMAH
Ada seorang kakek Australia sedang duduk di pingir jalan dan menangis.
Merasa iba datanglah seorang polisi mendatanginnya lalu bertanya,
"kenapa kakek menangis ?" tanya polisi itu.
Sambil menangis sang kakek menjawab,
" aku punya seorang istri yang cantik sekali berumur 25 taun, beramput pirang, seksi, sangat
mencintai saya, dan sekarang sedang menantikan saya di rumah."
Dengan nada bingung polisi itu kembali bertanya
"lalu apa masalahnya?, kenapa kakek jadi sedih??"
Dengan menagis keras sang kakek menjawab
"SAYA LUPA DI MANA RUMAH SAYA!!!! "
420.PENDETA DAN SUSTER
Dua orang pendeta pergi berlibur ke Hawaii dan memutuskan selama liburan mereka tidak akan
mengenakan pakaian yang dapat mengidentifikasikan mereka sebagai pendeta.
Begitu pesawat mendarat, mereka langsung belanja celana pendek, kaus, sendal, dan kaca mata
hitam.
Keesokan harinya mereka pergi ke pantai dengan dandanan turis dan bersantai di kursi pantai,
menikmati minuman, sinar matahari, dan pemandangan.
Tak berapa lama, seorang gadis pirang yang benar-benar aduhai dalam bikini super mini datang
menghampiri.
Mereka tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menatap.
Ketika gadis itu lewat, ia tersenyum dan berkata,
"Selamat pagi, Bapak pendeta. Selamat pagi,Bapak pendeta."
Kemudian ia pergi.
Mereka berdua terbengong-bengong.
Bagaimana bisa ia mengetahui kalau mereka pendeta?
Keesokan harinya mereka belanja lagi barang-barang yang menunjukkan mereka turis dan kembali
ke kursi pantai mereka dan bersantai.
Setelah beberapa saat, si pirang yang sama, memakai bikini ketat kali ini, datang menghampiri
mereka lagi.
Dan ia menyapa," Selamat pagi, Bapak pendeta. Selamat pagi, Bapak pendeta." I
a tersenyum dan mulai melangkah menjauh.
Salah satu pendeta sangat penasaran dan berkata,
"Tunggu sebentar, nona muda. Ya, kami memang pendeta, dan kami bangga. Tapi aku harus tahu,
bagaimana kamu bisa tahu?"
"Oh, Bapak, tidakkah Anda mengenaliku? Aku Suster Angela!"
1001 HUMOR . 5 Page 8
421.SAMA UMURNYA
Dokter kepada pasiennya, kakek 72 tahun....
Dokter : "Pak, rasa sakit di kaki kanan anda itu tampaknya akibat penyakit rematik."
Pasien : "Penyakit rematik itu apa, dok ?"
Dokter : "Rematik itu salah satu penyakit yang menyerang sendi, Pak. Penyakit itu dapat
disebabkan, misalnya, karena usia Bapak sudah tua..."
Pasien : "Eh, dokter jangan coba2 bohongin saya ya !!
Kaki sebelahnya, umurnya juga udah sama tuanya, tapi gak sakit apa2 tuh !!"
422.TIDAK BOLEH DIHUKUM
Murid : Pak, apakah orang boleh dihukum untuk sesuatu yang belum diperbuatnya ?
Guru : Oh, tentu saja tidak. Orang hanya boleh dihukum untuk perbuatan yang telah dilakukannya.
Murid: Syukurlah, Pak. Saya belum membuat PR...
423.TETAP SEKAMAR
Sebuah keluarga akhirnya dapat pindah ke rumah yang lebih besar.
beberapa waktu kemudian salah seorang anaknya bertemu dengan teman dari daerah bekas rumah
lamanya.
"bagaimana rumah barumu ? enak ?" tanya si teman.
"ya, tentu saja. kami punya kamar sendiri-sendiri. cuma kasihan mama, ia tetap saja sekamar
dengan papa." jawab si anak.
424.COBA BERHENTI
Pasien: Dokter, saya merasa kurang sehat dan tertekan.
Dokter: Anda harus berhenti minum minuman keras.
Pasien: Saya tidak pernah minum barang setitikpun.
Dokter: Kalau begitu, anda harus berhenti merokok.
Pasien: Saya tidak merokok.
Dokter: Kalau begitu, anda harus berhenti memakai obat bius.
Pasien: Saya tidak pernah memakai obat bius.
Dokter: Kalau begitu, anda harus berhenti main perempuan.
Pasien: Saya bahkan tidak pernah main perempuan seumur hidup saya.
Dokter: Hmm... kalau begitu, nikmatilah minuman keras, coba merokok, mulai memakai obat bius
dan main perempuan.
425.MENGAKALI TIKET
Di stasiun kereta Jatinegara ada 2 orang Inggris dan 2 orang Yahudi sedang antre tiket ke
Bandung.
1001 HUMOR . 5 Page 9
Si Inggris memperhatikan si Yahudi membeli tiket, mereka heran karena Yahudi itu hanya
membeli hanya 1 tiket.
Lalu saat mereka naik ke dalam kereta, ternyata duduknya berdekatan.
Setelah kereta jalan dan petugas datang untuk memeriksa tiket, kedua Yahudi itu bergegas masuk
ke dalam toilet.
Saat petugas menggedor pintu toilet untuk memeriksa tiket, pintu dibuka dan tampak tangan yang
menjulurkan tiket kereta.
" Oh, begitu rupanya cara untuk mengakali tiket kereta, " pikir si Inggris.
Pada perjalanan balik dari Bandung, si Inggris kebetulan bertemu lagi dengan si Yahudi.
Si Inggris bertekad mempraktekkan cara si Yahudi dengan hanya membeli 1 tiket.
Eh, ternyata si Yahudi tidak membeli tiket sama sekali.
Si Inggris heran : " Akal-akalan apa lagi ini ? "
Cerita yang sama, petugas datang memeriksa tiket, lalu si Inggris berdua bergegas masuk ke dalam
toilet.
Si Yahudi langsung bangkit dan Mengetuk pintu toilet.
Si Inggris mengangsurkan tiket dari balik pintu.
Si Yahudi mengambil tiket Si Inggris dan dengan tenang menuju ke toilet yang lain.
426.BEKAL SENDIRI
Disebuah proyek pembangunan apartement, ada 3 orank tukang yang lagi makan siang
Tukang 1 : yah ampun!!!! roti isi telor lagi!!! TELOR TELOR TELORRR terussss!!!!!, kalo besok
gue masih dibawain roti isi telor lagi, gue bakalan loncat dari gedung atas!!!!!!!!!!!!
Tukang 2 : NASI UDUk, NASI UDUK, NASI UDUK terus!!!!!!!!!!!, bisa gila nih gue!!!! kalo
besok masih nasi uduk, gue bakalan bunuh diri!
Tukang 3 : ROTI SELAI KACANG???????, tyappppp hari gue makan roti selei kacang!!!, kalo
besok masih selei kacang juga gue bakalan ikutan loncat bareng elo berdua!!!!
Besokannya, si tukang pertama dibawain roti isi telor lagi, tukang kedua, bawa nasi uduk lagi, dan
tukang ketiga juga roti selei kacang lagi,
akhirnya, mereka bertiga loncat dari gedung!!!!
Dipemakaman, ke3 istri tukang2 itu, sediiiihhhhh bgt
Istri 1 : kalo aja saya tau dia ngga mao makan roti isi telor, pasti udah saya bikinin yang laen....
Istri 2 : kalo aja dia bilang dia bosen sama nasi uduk, pasti ngga bakalan begini jadinya........
Istri 3 : saya binggung kenapa suami saya bunuh diri, dia selalu bikin bekalnya sendiri........
427.KALAU NGGAK PAKE S
Pada suatu hari, Kadir (orang Madura asli) diajak temannya ke sebuah restoran.
Seorang pelayan datang memberikan daftar menu makanan, setelah membaca menu, dengan aksen
Maduranya, si Kadir pesan makanan ke Pelayan.
Kadir : " Saya mau minum susu soda. "
Pelayan : " Pake es atau tidak Pak ? "
Dengan nada sengit si Kadir menjawab : " Pake goblok, kalau ndak pake khan jadi " Uu oda ". "
1001 HUMOR . 5 Page 10
428.POLITIKUS MATI
Sebuah bis penuh berisi politikus mengalami kecelakaan di depan halaman seorang petani tua.
Setelah melihat-lihat, ia menggali lubang besar untuk menguburkan mereka.
Beberapa hari kemudian seorang polisi datang untuk bertanya tentang kecelakaan itu.
Si petani memberitahu kalau ia sudah menguburkan mereka.
"Emangnya mati semua, ya?" tanya si polisi.
"Hm, sebetulnya beberapa dari mereka, sih, bilangnya nggak, tapi Anda tahu sendiri, kan, gimana
para politikus itu sering berbohong!"
429.SARAPAN APA ?
Ibu Ani seorang guru TK datang menemui seorang muridnya:
Ibu Ani : " Toni, Ibu yakin sekali Toni pasti belum mandi apalagi sikat Gigi, dari Gigi Toni
Ibu bisa tahu Toni sarapan apa tadi pagi"
Toni : " Emangnya Toni sarapan apa Bu Guru "
Ibu Ani : " Dari warna kuning-kuning, pasti Toni sarapan telur tadi pagi "
Toni : " Yee salah... itu mah kemaren Bu "
430.OBAT AWET MUDA
Pak Bejo yang sudah berumur 65 tahun dating menemui Dokter:
Pak Bejo : " Dokter, saya ingin kembali awet muda bagaimana caranya? "
Dokter : " Kebetulan bapak datang, ini ada produk baru dari Kanada, katanya kalau kita
minum pil ini akan merasa 10 tahun lebih muda "
Pak Bejo : " yang bener Dok ? "
Dokter : " benar Pak, ini saya sudah bikinkan resepnya buat Bapak, tapi ingat makanya 1 butir aja
ya"
Setelah menebus di Apotik, pak Bejo pun pulang ke rumah dengan perasaan gembira,
membayangkan bagaimana rasanya kembali muda
" besok aku muda kembali " pikirnya.
sesampainya di rumah ia berfikir 1 pil bikin perasaan awet muda 10 tahun, kalau 6 pil lebih muda
60 tahun, akhirnya diminumlah 6 pil tersebut.
Besoknya Bu Bejo kaget karena pak Bejo tidak ada lagi di kamarnya, biasanya pak Bejo bangun
siang apalagi di hari minggu seperti ini, dengan sedikit panik Bu Bejo lari keluar rumah, betapa
terkejutnya dia melihat pak Bejo sedang nangis sambil memeluk tiang listrik dan membawa
tas ransel kecil, termos plastik, serta tempat roti, sembari terisak Ia berkata:
Pak Bejo : " hu..hu..huuuuu...Ibu, aku ketinggalan Bis Sekolah"
431.LUPA KUNCI KAMAR
Ada 3 orang profesional peserta sebuah seminar yang bernama Kasrut, Bejo dan Kampret
menginap di sebuah hotel berbintang lima.
Mereka bergabung di kamar Suite mewah di lantai 75 dimana ada 100 lantai.
1001 HUMOR . 5 Page 11
Setelah mengikuti seminar yang melelahkan sampai malam, mereka pulang kembali ke hotel
mereka.
Ternyata namanya apes, semua lift dihotel itu macet total.
Mereka sudah cukup lelah untuk menunggu lalu mereka sepakat naik menggunakan tangga darurat
menuju kamar.
Sambil berjalan menuju pintu tangga darurat, Kasrut punya usul,supaya kita nggak bosan naik
tangga sebegitu banyak, bagaimana kalo mulai lantai 1 sampai 25 saya akan menyanyikan sebuah
lagu, lalu Bejo akan menceritakan cerita yang lucu-lucu mulai lantai 26 sampai 50, dan akhirnya
Kampret menceritakan mengenai cerita sedih mulai lantai 51 sampai 75.
Lalu mereka setuju.
OK lah daripada nanti kita bosan Kasrut mulai menyanyi dengan baik...lantai 25 sudah terlalui...
mulai Bejo melucu... tidak terasa lantai 50 hampir selesai... akhirnya sampai ke lantai
51...mulailah Kampret menceritakan cerita sedih...Kampret bilang ...saya mulai cerita sedih yang
pertama... ,
"SAYA LUPA MEMBAWA KUNCI KAMAR KITA YANG TERTINGGAL DI MOBIL !!!"
432.TELINGA TERBAKAR
Ibu Sudiro yang sudah tua datang kepada dokter.
Kedua telinganya terbakar.
"Apa yang terjadi pada Ibu?"
"Saya sedang menyetrika, lalu telepon berdering......"
"Itu kejadian yang menimpa telinga kiri Ibu, lalu yang kanan?"
"Lalu saya mau menelepon ambulans."
433.EMPAT BIKSU
ada 4 calon biksu akan dilantik menjadi 4 biksu terkenal.
kemudian mereka dibawa pergi ke suatu rumah, dan tujuannya adalah agar mereka bertapa dan
tanpa berbicara dan bergerak sedikit pun!!!!!
kemudian salah satu daun jendela pada rumah itu bergerak, dan tanpa disengaja biksu pertama
berbicara seperti ini
" eh, jendelanya bergerak thu". maka dia gugur menjadi biksu.
kemudian biksu kedua berkata begini
" koq LO ngomonk sih???" maka tidak lulus juga.
biksu ketiga berkata begini " koq lo juga ngomonk sih>?> "
maka biksu ketiga tidak lolos juga.
dan akhirnya biksu keempat berkata begini
" hahahah, untung gue gak ngomonk!!!" - FRED
434.AMAN KOK
Seorang anak perempuan berusia 8 tahun bertanya pada ibunya,
"Mam, apakah anak 8 tahun bisa hamil??"
1001 HUMOR . 5 Page 12
Ibu itu menjawab dengan tenang, "Wah, ya jelas tidak bisa donk nak."
Anak itu bertanya lagi,
"Kenapa kok tidak bisa, Mam?"
Ibu itu dengan tenang menjawab,
"Ya memang tidak bisa."
"Bener kan, Mam??" Tanya anak itu lagi.
Tiap menunggu jawaban ibunya ia berlari keluar dan berteriak pada temannya,
"Andi, ayo kita lanjutkan aman kok."
435.GILA KARENA CINTA
Aku pernah jatuh cinta, sebagai cowok normal di usiaku yang ke 21 waktu jalan-jalan di kampus
aku ngeliat gadis lumayan seksilah,habis hanya sendiri yang pake' gaun (waktu itu) sedangkan
yang lain pake' kebaya seperti dayang - dayang yang ada di keraton Solo.
Nah disinilah musibah datang aku coba kenalan ama dia eh.. Dia malah bikin nafsu ini bergejolak
setan pun tak berhenti kelitik ini yang namanya "Alex" alias adik kecil hampir terjadi sesuatu tibatiba
temenku datang yang ternyata malaikat memberi peringatan kepadaku bahwa yang tak ajak ini
adalah anak yang sedang stress karena cinta.
436.CELANA DALAM
Si Emen seorang penyelia pemasaran di sebuah perusahaan celana dalam, ingin mengetahui
berapa rata-rata celana dalam yang dimiliki oleh para pria di kota XXX.
Pada hari pertama dia melakukan survey kepada A, B dan C.
Pada si A dia bertanya :
Emen : mas berapa celana dalam yang anda punya ?
A : saya punya 2
Emen : bagaimana anda pake setiap harinya ?
A : satu saya pake, besok saya cuci dan pake yang satu lagi.
Emen (dalam hati) : wah bisa turun penjualan saya nanti
Pada si B dia bertanya :
Emen : mas berapa celana dalam yang anda punya ?
B : saya punya 7
Emen : bagaimana anda pake setiap hari ?
B : saya kasih nomor setiap celana, nomor 1 untuk hari senin, 2 untuk hari selasa, dst. sampai
nomor 7 untuk hari minggu.
Emen (dalam hati) : nah ini baru tepat buat dijadikan pelanggan
Pada si C dia bertanya :
Emen : mas berapa celana dalam yang anda punya ?
C : saya punya 12.
Emen : 12, wah banyak bener. Gimana cara pakenya mas ?
C : saya kasih nomor 1 sampai 12. Yang nomor 1 saya pake untuk bulan Januari, nomor 2 untuk
Februari, dst. yang nomor 12 untuk bulan Desember.
1001 HUMOR . 5 Page 13
437.BERI MAKAN SECUKUPNYA
Salah satu negara miskin mengirim surat kepada FAO-PBB, isi suratnya sebagai berikut :
" Tuan-tuan, tolonglah kami. Negara kami sedang ditimpa bencana kelaparan . Banyak penduduk
kami mati kelaparan. Tolonglah, bantulah kami untuk memecahkan masalah ini. "
Seminggu kemudian, datanglah balasan:
" Pemecahannya . . . Kalau ada rakyat Anda yang kelaparan, beri saja makan secukupnya. Jangan
lupa beri vitamin-vitamin yang menyehatkan ! "
438. BABI ATAU NANGKA?
Seorang supir angkot yang beragama Islam di pedalaman Irian Jaya mengharamkan setiap
penumpangnya untuk mengangkut babi di dalam angkotnya.
Suatu hari seorang suku pedalaman menyetop angkot tersebut dengan membawa sebuah keranjang
bambu yang cukup besar.
Supir bertanya "Apa isi keranjang itu? Babi kah?"
Penumpang menjawab, "Bukan... nangka."
Supir setuju, "OK, naiklah."
Tak lama, karena buruknya jalan di pedalaman Irian, angkot tersebut tidak dapat menghindari
lubang-lubang di jalan.
Tiba-tiba terdengar bunyi
"Nguik!" dari dalam keranjang bambu tersebut.
"Ah... bunyi apa itu? Babi to!" Supir marah-marah.
Penumpang tetap bersikeras menjawab, "Bukan... nangka!"
Supir tidak puas dan tetap memaksa penumpang untuk membuka tutup keranjang tersebut, "Ah...
sudah saya duga, isinya babi to! Ayo bawa dia keluar, cepat!"
Si penumpang tak mau kalah, "Iya memang babi, tapi dia punya nama Nangka!"
439.CARI APA NEK ?
Tiga orang peronda sedang duduk asyik dipost ronda, tiba-tiba muncul seorang nenek dihadapan
mereka dan langsung sibuk seperti mencari sesuatu
Peronda : Nek.. Nek Nenek sedang mencari apa ?
Nenek : Saya sedang mencari duit saya yang hilang, Jawab si nenek
Peronda : Berapa memang duit nenek yang hilang ?
Nenek : Aahhh 'nggak besar kok, cuma Rp 5000
Peronda : Lho memangnya nenek jatuhkan dimana duit nenek yang hilang itu ?... tanya siperonda
Nenek : Disana.... diujung jalan ... jawab si nenek
Peronda : Lho lalu kenapa nenek mencari disini... Tanya siperonda heran.
Nenek : habis disana gelap sih
440.LAKUKAN DUA KALI LAGI
1001 HUMOR . 5 Page 14
Seorang pendeta yang biasa melayani pengakuan dosa, tiba-tiba mendapat panggilan untuk
pertemuan mendadak, karena tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya, si pendeta meminta
tolong kepada temannya seorang rabbi untuk menggantikan.
Si Rabbi mengatakan bahwa ia tidak tahu sedikitpun tentang pengakuan dosa.
Pendeta mengajak si Rabbi untuk ikut dengannya dan memperhatikan apa yang si pendeta
lakukan.
Akhirnya mereka berada di dalam kamar pengakuan dosa.
Tidak lama kemudian masuklah orang pertama.
Orang I : Pak pendeta....saya ingin mengaku dosa
Pendeta : Apa yang telah engkau lakukan ?
Orang I : Aku telah berzina
Pendeta : Berapa Kali ?
Orang I : Tiga kali
Pendeta : Ucapkan pujian pada Bunda Maria, masukkan Rp.50.000,00 ke kotak sumbangan dan
dosamu telah diampuni
Orang I : Terima kasih... dan orang tersebut pergi
Kemudian masuk lagi orang kedua dan percakapanpun dimulai..
Orang II : Pak pendeta....saya ingin mengaku dosa
Pendeta : Apa yang telah engkau lakukan ?
Orang II : Aku telah berzina
Pendeta : Berapa Kali ?
Orang II : Tiga kali
Pendeta : Ucapkan pujian pada Bunda Maria, masukkan Rp.50.000,00 ke kotak sumbangan dan
dosamu telah diampuni
Orang II : Terima kasih...
Si Rabbi akhirnya mengerti dan memahami caranya, karena merasa yakin bahwa si Rabbi sudah
bisa melakukannya, si Pendeta pun pergi menghadiri pertemuan penting.
Beberapa saat kemudian masuklah orang ketiga..
Orang III: Pak pendeta....saya ingin mengaku dosa
Rabbi : Apa yang telah engkau lakukan ?
Orang III: Aku telah berzina
Rabbi : Berapa Kali ?
Orang III: Satu kali
Rabbi : Lakukanlah dua kali lagi, dan kembali kesini dengan uang Rp. 50.000,00
441.ANAK KOTA
Budi adalah seorang anak laki-laki yang masih di Taman Kanak-kanak dan baru pindah dari kota
besar ke suatu daerah, karena ayahnya berpindah tugas.
Hari pertama sekolah diberikan tugas untuk berhitung.
Rata-rata murid di kelas itu mampu untuk menghitung sampai angka 50.
Tapi Budi mampu menghitung sampai lebih dari 100, bahkan sampai 200.
Dan dengan sangat gembira dia menceritakan hal itu pada ayahnya, ayahnya pun berkata
"Ya nak, itu karena kamu anak kota".
1001 HUMOR . 5 Page 15
Hari berikutnya di sekolah ada pelajaran mengeja huruf, sementara yang lainnya hanya mampu
mengeja sampai huruf M, tapi Budi mampu mengeja sampai selesai.
Dan kembali dengan gembira dia menceritakan itu pada ayahnya.
Ayahnya pun berkata "Ya nak, itu karena kamu anak kota".
Sampai suatu hari pada saat selesai latihan berenang di sekolah, pada saat mandi teman temannya
heran dan memperhatikan Budi terus.
Setelah selesai dengan terheran-heran Budi pun pulang dan bertanya pada ayahnya, kenapa
'burung'nya sepuluh kali lebih besar daripada teman-temannya,
"Apakah itu karena saya adalah anak kota ?".
Ayahnyapun menjawab "Bukan nak, itu karena kamu 18 tahun ... "
442.HIDUPMU TINGGAL SEPULUH
Seorang pria merasa tidak enak badan.
Ia mengunjungi seorang dokter untuk pemeriksaan menyeluruh.
Setelah pria tersebut menunggu agak lama, dokter itu keluar sambil membawa hasil
pemeriksaan.
Dokter : "Maaf saya harus mengatakan hal yang sangat buruk kepada Bapak"
Pria : "Kenapa Dok ?"
Dokter : "Keadaan anda sedang sekarat. Hidup anda tinggal sebentar lagi..."
Pria : "Masih berapa lama lagi Dok ?"
Dokter : "Sepuluh."
Pria : "Sepuluh apa Dok ? Sepuluh tahun, sepuluh bulan atau sepuluh minggu ?"
Dokter : "Sembilan.... delapan.... tujuh.... "
443.TUHAN
Ada tiga orang gila, dua diantaranya sedang bertengkar seru...
orang gila 1 : Di masyarakat aku terkenal sebagai Paus penyelamat manusia
orang gila 2 : Bukan kamu, aku lah Paus itu, aku bisa melanglang buana.....
orang gila 1 : akulah Paus....
orang gila 2 : akulah Paus....
orang gila 1 : kalau kau tidak percaya tanyalah dokter itu
orang gila 2 : dokter ??? Tuhan yang mengangkatku, kalau kamu masih tidak percaya pada aku
tanyalah Tuhan...
tiba tiba orang gila 3 berbicara : aku tidak bilang begitu.......
444.OPERASI KAKI
Suatu ketika seorang pemuda kehilangan kaki sebelah kanannyakarena kecelakaan lalu lintas
sehingga kaki kanannya harus segera diamputasi.
1001 HUMOR . 5 Page 16
Namun, untung benar nasib pemuda tsb karena seorang dokter ahli bedah sebuah rumah sakit
terkenal dapat menyembuhkan kaki pemuda tersebut dengan memasangkan kaki kanan milik
seorang perempuan yang merelakan kakinya untuk didonorkan.
Setelah operasi berhasil sang pemuda balik lagi ke dokter tsb
dokter : bagaimana kakimu setelah dioperasi ?
pemuda : wah gawat dok...aku kalau mau buang air kecil jadi susah.
dokter : kenapa ?
pemuda : abisnya sewaktu kaki kiriku berdiri untuk kencing, kaki
kananku nggak bisa lurus ...
445.BESOK HUJAN AKAN TURUN
Beberapa orang kru film sedang syuting disebuah lokasi di tengah gurun.
Suatu hari seorang Indian tua mendatangi sutradara nya dan bilang,
" Besok hujan akan turun ."
Besoknya hujan turun.
Seminggu kemudian, Indian tua itu mendatangi sutradara nya lagi dan bilang,
"Besok akan ada badai." Besoknya badai pun datang.
"Orang Indian tua itu sangat luar biasa " kata si sutradara.
Dia katakan kepada sekretarisnya untuk menyewa saja Indian tua itu untuk meramal cuaca
sampai syuting yang masih tersisa selesai.
Sejauh itu, setelah beberapa hari ramalannya selalu tepat, tiba tiba Indian tua itu tak muncul lagi
selama dua minggu.
Akhirnya si sutradara mendatangi rumah si Indian tua itu.
" Besok kami akan syuting adegan yang sangat penting " kata si sutradara,
" Dan kami sangat tergantung kepada anda, seperti apa kira kira cuacanya besok hari".
Si Indian tua angkat bahu
" Nggak tahu " katanya.
" Radio saya lagi rusak ".
446.KARANGAN BUNGA
SEORANG pedagang bunga pada suatu hari menerima pesanan bunga untuk upacara pemakaman
jenazah dari seorang langganan melalui telepon.
Ia menjadi pedagang bunga belum begitu lama.
Bukan karena dia ahli, tapi karena kebetulan punya uang banyak.
"Pitanya harus putih" kata si penelepon,
"dan dengan huruf emas. Pita itu harus ditulisi: Istirahatlah dengan tenang dan damai, pada
kedua sisinya. Dan kalau masih ada tempat: Kita akan bersama lagi di surga nanti."
Ketika karangan bunga diantarkan ke si pemesan, betapa terkejutnya ia,
"Ya Tuhan, kok begitu aneh bunyi teksnya!"
Di atas pita putih itu tertulis:
ISTIRAHATLAH DENGAN TENANG DAN DAMAI PADA KEDUA SISINYA,
& KALAU MASIH ADA TEMPAT KITA AKAN BERSAMA LAGI DI SURGA NANTI.
1001 HUMOR . 5 Page 17
447.SAYA MASIH PUNYA BANYAK
Empat orang sedang mengadakan perjalanan menyusuri hutan belantara naik helikopter. dua orang
Indonesia, satu orang arab dan satu orang Inggris.
Mereka makan bersama.
Orang Inggris baru makan 2 sendok sisanya dibuang sama bungkusnya.
Orang Indonesia : " wah kenapa langsung dibuang kan baru sedikit dimakan " .
" Ah saya masih punya banyak. tenang saja " katanya menyombong.
Orang arab baru buka bungkus makan langsung membuangnya lewat jendela.
orang Indonesia lagi lagi heran.
Merasa tidak mau kalah dan untuk menunjukkan kesombongannya.
setelah makan nasi jatahnya habis langsung membuang temannya lewat jendela.
" He! apa maksud anda " kata orang arab senada dgn orang Inggris.
dengan nada agak sombong orang indonesia bilang :
" Ahh saya masih punya banyak ".
448.TURUNKAN CLINTON
Seorang warga Myanmar sedang berdialog dengan warga Amerika.
Amerika : " Di negara saya, kami bebas mengatakan " TURUNKAN CLINTON " di depan umum.
Apakah di negara andapun demikian ? "
Myanmar : " Nggak masalah, mau bukti ? Silahkan datang ke negara kami "
Karena penasaran, warga Amerika itupun datang ke Myanmar.
Maka setelah bertemu dengan kenalannya yang warga Myanmar, mereka berdua pergi ke depan
Istana Kepresidenan, dan dengan lantang warga Myanmar itu meneriakkan :
" TURUNKAN CLINTON ! ! ! ! "
449.BEBEK DAN PAKU
Seekor Bebek pergi ke warung dan bertanya,
"Ada makanan Bebek?"
Tukang warung bilang,"Tidak ada."
Bebek bilang "Iya deh......" lalu pergi.
Besoknya, Bebek itu kewarung lagi dan bertanya,
"Ada makanan Bebek?"
Tukang warung bilang tidak ada dan Bebek itu
pergi.
Besoknya lagi, Bebek itu kewarung lagi dan bertanya,
"Ada makanan Bebek?"
Tukang warung bilang, "Saya sudah bilang dua kali, saya tidak menjual makanan Bebek, dan tidak
akan pernah menjualnya. Jika kamu tanya lagi, akan saya paku kaki kamu ke lantai."
lalu Bebek itu pergi.
Besoknya Bebek itu datang lagi kewarung dan bertanya,
"Ada Paku?" - "Tidak ada."
Dan bebek itu bertanya lagi, "Ada makanan Bebek?"
1001 HUMOR . 5 Page 18
450.JANGAN BICARA WAKTU MAKAN
Suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan seorang anak sedang makan malam bersama.
Anak : "Ayah, di..."
Ayah : "Diam! Sewaktu makan tidak boleh bicara!"
Setelah selesai makan...
Ayah : "Nak, waktu makan tadi apa yang ingin kau katakan?"
Anak : "Ayah, di daun selada yang ayah makan tadi ada ulatnya!"
451.UJIAN DAN SOGOKAN
Seorang profesor memberikan tes akhir di kelasnya.
Dia membagikan tes itu dan menunggu hingga mereka selesai.
Ketika bel tanda berakhirnya ujian itu berbunyi, kertas-kertas ujian dikumpulkan.
Profesor itu melihat ada 2 lembar uang Rp.50.000, yang dijepretkan dengan selembar kertas ujian,
dan bertuliskan : SERIBU RUPIAH UNTUK SATU ANGKA.
Minggu depan, sang profesor mengembalikan kertas ujian.
Dan siswa yang menyogok itu mendapat kembalian, Rp.72.000,-
452.KEJUTAN TUKANG SAPU
Seorang Presiden berkata kepada tukang sapu di istana,
"Coba buat sebuah kejutan padaku, dan kemudian buat pula permintaan maaf atas kejutan itu yang
jauh lebih mengejutkan lagi".
Begitulah, beberapa hari kemudian Sang Presiden sedang berdiri di jendela Istana, memandang
keindahah taman di bawahnya.
Dengan berjingkat-jingkat si tukang sapu mendekat lalu mencubit pantat Sang Presiden.
"Hei, gila, apa-apaan ini !" teriak Presiden dengan sangat terkejut.
"Oh, maaf, bapak Presiden, " sahut si tukang sapu.
"Tadinya saya sangka Bapak adalah Ibu Negara .... ".
453.JAM BERAPA SEKARANG
Pada suatu hari, ketika sedang berjalan di tengah kota, seorang Polandia bertanya pada seseorang,
jam berapa saat itu.
"Jam tiga," sahut yang ditanya dengan ramah.
"Terimakasih," sahut si Polandia,
"Tapi lucu ya? dari pagi saya mengajukan pertanyaan yg sama, dan setiap kali jawaban yang
saya terima selalu berbeda."
454.BIOLA ANTIK
1001 HUMOR . 5 Page 19
Seorang jutawan bermaksud membelikan hadiah untuk putranya yang baru meraih gelar sarjana.
Di toko barang antik ia ditawari sebuah biola oleh pramuniaga.
Sang pramuniaga membujuknya,
"Sekarang biola tua seperti ini termasuk barang yang sangat langka. Harganya sembilan ratus juta
rupiah. Tahun produksinya 1730."
Jutawan itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan bertanya,
"Apakah perusahaan yang memproduksi biola ini masih terus beroperasi hingga sekarang?"
"Tentu saja tidak, Pak."
"Betul-betul gila kalian ini! Jadi bagaimana nanti saya bisa memperoleh suku cadangnya?"
455.USUS BUNTU
Sang pasien mati-matian membujuk dokter agar tidak membedahnya.
"Sebetulnya saya tidak menderita penyakit yang serius," ungkapnya,
"kecuali usus buntu saya agak terasa gatal."
"Baiklah kalau begitu," jawab dokter,
"mari segera kita keluarkan."
"Apakah usus buntu ini harus dikeluarkan hanya karena gatal sedikit, Dok?"
"Tentu saja," balas dokter dengan nada tidak sabar.
"Setelah dikeluarkan barulah kita bisa menggaruknya."
456.KABAR BAIK DAN BURUK
Seorang pemuda pergi ke dokter untuk menjalani check up rutin.
Ketika beberapa hari kemudian dia kembali untuk mengambil hasil pemeriksaan dengan wajah
murung dokter berkata kepadanya.
"Jerry, silakan duduk. Ada kabar baik dan kabar buruk yang hendak kuceritakan kepadamu." Jerry
mengambil kursinya, lalu dengan hati bedebar-debar ia menatap dokternya.
"Dokter," kata pemuda bernama Jerry itu.
"Ceritakanlah dahulu kabar buruk itu."
"Baiklah," kata dokter.
"Anda menderita kanker. Kanker ini kini sedang menjalar dengan cepat dan sama sekali tidak bisa
lagi dihalangi. Usia anda tinggal kira-kira 3 minggu lagi... "
"Aduh!" kata Jerry seraya menghapus keringat dingin dari keningnya
."Lalu apa pula kabar baik itu?"
"Kau tahu gadis cantik yang bertugas di meja resepsionis di depan sana kan?"
"Ya, ya, saya tahu, dokter." sahut Jerry.
"Gadis cantik yang berdada montok dan pinggul menggemaskan itu, bukan?"
"Ya,"
"Yang rambutnya ikal itu?"
"Ya, ya, ya," kata Jerry dengan tidak sabar lagi.
"Nah," kata dokter,"Malam ini saya akan tidur dengannya... "
1001 HUMOR . 5 Page 20
457.ANJING KAMPUNG
Seorang buta sedang berjalan dengan seekor anjing sebagai penunjuk jalan.
Pada sebuah persimpangan yang ramai si anjing yang nggak peduli dengan deru lalu lintas yang
ramai, dia terus saja membawa si orang buta menyeberang ditengah keramaian lalu lintas.
Bunyi derit ban mobil yang direm mendadak dan klaksonpun langsung terdengar hingar-bingar,
pengendara-pengendara yang panik mencoba meneriaki supaya mereka minggir.
Akhirnya si orang buta dan anjingnya sampai pada trotoar.
Kemudian si orang buta mengambil kue dari kantongnya dan memberikan kepada anjingnya.
Seorang yang kebetulan melihat kejadian itu bilang,
"Kenapa kamu masih berikan roti kepada anjingmu padahal baru saja dia hampir membuat kamu
mati!"
Si orang buta bilang,"saya hanya pengen tahu sebelah mana kepala si anjing kampung ini, biar
bisa kupentung kepalanya"
458.TES DARAH
Dua orang cowok sedang duduk di sebuah klinik kesehatan.
Salah satu dari mereka menangis sampai bercucuran air matanya.
Cowok yang lain bertanya, "Mengapa kamu menangis ?"
Yang nangis menjawab, "Saya kesini untuk tes darah."
Cowok yang lain bertanya lagi, "Trus kenapa? Kok kamu sampai menangis? Takut?"
Yang nangis menjawab, "Bukan. Ketika sedang menjalani tes darah, mereka memotong jariku."
Mendengar hal ini cowok yang lain mulai menangis.
Cowok yang pertama kaget dan bertanya, "Lho, kenapa kok kamu yang menangis sekarang ?"
Jawab cowok yang lain, "Soalnya... aku datang kesini untuk tes urine..."
459.YAHUDI VS ARAB
Dua orang Arab naik pesawat terbang dari Washington ke New York.
Yang satu duduk dikursi jendela, seorang lagi dikursi tengah.
Menjelang keberangkatan, masuk lagi seorang Yahudi pendek gendut, dan langsung duduk dikursi
samping lorong, jadi disebelah orang2 Arab tadi.
Dia lepas sepatu2nya, jari2 kaki mulai dia lemaskan dan selagi dia baru saja mau bersantai,
penumpang Arab disamping jendela itu berkata:
" Ah, saya mau berdiri, rasanya kok ingin ngambil sebotol Coke. "
" Ah , biar biar saja," kata orang Yahudi itu.
"Ntar saya ambilkan saja buat anda."
Selagi dia pergi, si Arab itu mengambil salah satu sepatunya dan meludah kedalamnya.
Waktu orang Israel itu kembali dng. Coke-nya, Arab satunya lagi langsung berkata:
" Wah, tampaknya pasti enak menyegarkan, saya juga mau sebotol ahhh."
Lagi2 si Israel ini secara sopan menuruti untuk mengambilkan, dan selagi dia pergi itu tetangga
Arab satunya lalu mengambil sepatu kanannya, juga diludahi kedalamnya !
1001 HUMOR . 5 Page 21
Orang Israel itu kembali dengan Coke dan mereka mulai duduk bersantai menikmati penerbangan
singkat ke New York itu.
Saat pesawat mulai mendarat, orang Israel itu mulai memasukkan kakinya kedalam sepatunya
dan langsung menyadari apa yg. telah terjadi.
" Ehh, ini bakal berlanjut berapa lama lagi sih ??" tanyanya.
"Perseteruan diantara bangsa2 kita... kebencian ini... permusuhan ini...meludah kedalam sepatu2
dan mengencingi Coke ?"
460.KAUM ADAM
Ada Ustadjah wanita yg sedang kasih ceramah sama bapak2 & ibu2, disamping beliau itu
memberi sanjungan pada kaum hawa juga memuji-muji betapa ikhlasnyanya seorang ibu itu
melakukan apa aja kepada suaminya,
antara lain: selalu menyediakan makanan setiap harinya, membersihkan pakainnya,dan masih
banyak lagi yg dilakukan dengan rela menyisihkan waktu buat kaum Adam.
Trus ibu Ustadj itu kasih tahu, Nah coba sekarang bapak2 renungkan bagaimana nasib bapak2
seandainya tidak ada kaum hawa.....
Lalu dengan tenangnya ada seorang bapak nyeletuk bicara :
"yah........ Nabi Adam masih tetap di surgalah . . . ."
461.TERKABUL
Ada sekelompok anak muda yang mengadakan acara mendaki gunung.
Kemudian ada temannya yang ingin istirahat, kemudian temannya yang satu pergi ke suatu tempat
untuk buang air kecil, setelah ditunggu oleh temannya nggak juga datang2 akhirnya
ditinggal oleh temannya.
Akhirnya si teman yang satu ini berangkat sendiri sambil mencari temannya, tetapi tidak ketemu
juga dan sudah kehabisan bekal untuk perjalanan akhirnya dia kelaparan dan kehausan.
Setelah mencari kesana kemari ternyata tidak ada yg untuk dimakan.
Sambil istirahat di balik batu yang akhirnya dia berdoa kepada Tuhan
" Ya..Tuhan dari pada saya mati kelaparan lebih baik saya mati
di makan oleh macan ",
kemudian dia melanjutkan perjalanan sambil mencari bahan yang bisa dimakan untuk mengurangi
rasa laparnya.
Betapa terkejutnya di belum sempat dia jalan jauh, kira-kira baru setengah kilometer....dari
kejauhan terlihat samar2 ada seekor macan yang besar....
Akhirnya si orang tadi lari mencari perlindungan, akhirnya dia mendapatkan juga disebuah gua
yang kecil, hanya cukup untuk satu orang.
Kemudian sambil istirahat dan ketakutan si orang tadi berdoa lagi " Ya Tuhan, begitu saja kok
dimasukkan hati "
462.PENEMU AUSTRALIA
1001 HUMOR . 5 Page 22
Guru : Budi, di mana letak Australia ?
Budi : Di sini, Bu! ( sambil menunjuk peta )
Guru : Bagus! Sekarang Agus, siapa yang menemukan Australia?
Agus : Budi, Bu!
463.LUPA LETAKNYE
Dodo sepulang dari sekolah bercerita pada babenya yang nggak pernah sekolah
"Be..tadi aye dimarahin ama pak guru."
"Emang loe salah ape Do.."
"Tadi aye kagak bisa jawab pertanyaan pak guru."
"Emang loe ditanye ape..?"
"Pak guru tanye..dimana letaknya Washington.."
"Mangkenye Do..laen kali kalo' loe ngeletakin sesuatu jangan ampe lupe letaknye."
464.SELALU BERBAGI
Sepasang kakek-nenek datang kerestoran Mc Donald dengan saling menuntun.
Mereka duduk disebuah bangku panjang berdua , disamping seorang anak muda.
Si kakek segera berdiri dan memesan makanan, sebuah hamburger, seporsi kentang goreng dan
segelas minuman.
Setelah itu kembali duduk, membagi hamburger jadi 2 bagian, menghitung kentang goreng dengan
cermat dan membagi adil dengan si nenek, kemudian mengambil dua sedotan, menaruh gelas
minuman tepat ditengah meja.
Si anak muda memperhatikan tingkah sepasang kakek-nenek itu dengan salut.
Si kakek kemudian mulai makan bagiannya, sementara si nenek hanya memperhatikan.
Si anak muda merasa kasian, akhirnya mendekat dan berkata:
Kek boleh saya belikan lagi makanannya?,
si kakek jawab : tidak usyah terima kasih..kami selalu berbagi makanan yang sama"
Sampai si kakek selesai makan, mengelap mulut dengan tissue, si nenek masih saja menunggu
tanpa menyentuh makanan bagiannya.
Si anak muda mendekat lagi, kali ini berkata :
Nek, boleh saya belikan makanan yang lain, mungkin nenek tidak suka yang ini ?,
Sinenek jawab; " tidak terima kasih.."
Terus si Anak muda bertanya lagi, kalau begitu kenapa makanannya tidak dimakan, katanya kalian
suka berbagi?
Kata sinenek " Saya sedang menunggu gigi... gantian sama sikakek"
465.NYONTEK
Pada suatu hari orang tua si Tono dipanggil menghadap Kepala Sekolah karena si Tono sering kali
menyontek kertas Ujian milik si Andy pada saat ujian.
Orang Tua Tono : "Apa buktinya kalau anak saya nyontek?"
1001 HUMOR . 5 Page 23
Kepala Sekolah : "Salah satu buktinya yach ini, pada waktu ujian sejarah."
Pertanyaan No. 1 : Siapa pengarang buku "Habis GelapTerbitlah Terang?"
Si Andy jawab : R.A. Kartini
Si Tono jawab : R.A. Kartini
Orang tua Tono : "Lha, jawaban kan bisa saja sama karena si Tono kan belajar sebelum ulangan."
Kepala Sekolah : "ya, bisa saja sama. Tapi coba dong Bapak lihat Pertanyaan ke-2 : Dimana R.A.
Kartini dilahirkan? Si Andy jawab : di Jepara, Si Tono jawab : di Jepara”
Orang Tua Tono : "ah, itu sih kebetulan. Bapak tidak cukup bukti untuk menyatakan anak saya
nyontek. Bisa saja malah si Andi yang nyontek pekerjaan anak saya”.
Kepala Sekolah : "Bapak betul, bisa saja itu kebetulan, tapi coba dong Bapak lihat pertanyaan ke 3
: Tahun berapa terjadi Perang Diponegoro?"
Si Andy jawab : Gue enggak tau
Si Tono jawab : Apalagi gua
466.ROMBONGAN TOKOH INTERNASIONAL
Sebuah kapal pesiar yang sedang dicarter oleh serombongan tokoh -tokoh bisnis Internasional,
tiba-tiba mengalami kebocoran di tengah laut.
"Perintahkan tuan-tuan itu agar segera mengenakan pelampungnya dan terjun ke laut, " Kata
Kapten pada pembantunya.
Tak berapa lama kemudian pembantunya itu kembali.
Pembantu : " Mereka tidak mau terjun. "
" Kau jaga di sini, " Kata Kapten, " Biar aku yang berbicara pada mereka. "
Beberapa saat kemudian Kapten telah kembali.
Kapten : " Mereka semua telah terjun meninggalkan kapal. "
Pembantu : " Apa yang akan Anda lakukan, Kapten ? "
Kapten : " Aku memakai pendekatan Psikologi. Kepada orang Inggris kukatakan bahwa ini adalah
suatu Olahraga, lalu terjunlah Dia. Kepada orang Perancis kukatakan bahwa ini adalah suatu hal
yang di senangi wanita, lalu terjunlah dia. Kepada orang Jerman kukatakan, bahwa ini adalah
suatu perintah. Kepada orang Itali kukatakan bahwa ini adalah suatu yang melanggar
hukum. Kepada orang Jepang kukatakan bahwa ini adalah suatu Kehormatan. Kepada orang Arab
kukatakan bahwa ini adalah Ada Harganya. Kepada orang Rusia kukatakan bahwa ini adalah suatu
tindakan Revolusioner . . . "
Pembantu : " Dan apa yang Kapten katakan kepada orang Amerika itu ? "
Kapten : " Gampang. Kukatakan bahwa dia di Asuransikan. "
467.BOLEH TIDAK
Ada seorang anak bertanya pada ibunya.
"Bu, pas sweet seventeen nanti boleh bikin pesta di rumah gak?"
yah, kapan lagi anakku bisa pesta sweet seventeen, pikir ibunya
"Boleh...boleh..biar nanti ibu siapkan"
Anak itu kembali bertanya,
"Bu, ..pas sweet seventeen nanti boleh ngundang temen2 gak?"..
yahh, kapan lagi dia bisa kumpul dgn teman2nya,pikir ibunya
1001 HUMOR . 5 Page 24
"Boleh, boleh..nanti ibu urus undangannya"
Anak itu bertanya lagi,
"Bu..,bu..boleh pake baju baru gak?..",
yah, hanya sekali ini dia bisa sweet seventeen, pikir ibunya,
"Boleh...boleh,nanti ibu belikan"
Pada hari ulang tahun ke 17 itu, pesta sudah dirayakan dirumahnya, teman2nya sudah datang,
anak itu memakai baju barunya dan kembali bertanya sama ibunya.
"Bu..bu, boleh pakai lipstick gak?"
"Gak boleh!" kata ibunya
"Ah..ibu, ini kan cuman terjadi sekali dalam hidup, masa pakai lipstick aja gak boleh.." rengek
anaknya
"Enggak.! Pokoknya kamu boleh bikin pesta, kamu boleh ngundang temen2 kamu, kamu boleh
pakai baju baru,tapi kamu gak boleh pakai lipstick",
"Boleh dong Bu........., please....." , rengek anaknya lagi
"Bambang!!!!! kali ini Ibu tidak ada kompromi... TIDAK BOLEH",
468.TUKANG SULAP
Seorang tukang sulap mempertunjukkan kebolehannya di sebuah kapal di laut Karibia.
Penontonnya selalu berganti tiap minggu shg si tukang sulap dpt mengulang-ulang trick yg sama.
Masalahnya adalah: seekor beo milik kapten kapal selalu melihat pertunjukannya setiap minggu
dan menjadi tahu tipuan2 yg dilakukan oleh si tukang sulap dan kemudian berteriak di tengah2
pertunjukan.
"Lihat.. !! itu bukan topi yg sama !!"
"Dia menyembunyikan bunga2 itu di bawah meja !!"
"Hey... semua kartunya kartu As !! "
Si tukang sulap sangat jengkel tapi nggak bisa berbuat apa2
Suatu hari kapal tsb mengalami kecelakaan dan tenggelam.
Si tukang sulap terapung2 di tengah lautan di atas sebuah papan bersama si burung beo.
Mereka saling pandang dgn penuh kebencian tapi tidak mengucapkan satu patah katapun...
Ini berlangsung berhari2...
Setelah satu minggu, tiba2 si beo berkata
"OK... saya menyerah....!! dimana kamu sembunyikan kapalnya ??"
469. 3 PERMINTAAN DARI VAMPIRE
Pada suatu hari ada seorang vampire yang bangkit dari kuburan ,lalu dia pergi menghadap tuhan
untuk meminta agar dia bisa mengisap darah lagi, tetapi bukan jadi vampire lagi. lalu tuhan
mengatakan kepadanya
" Hai Vampire saya hanya kasih kamu tiga kesempatan,
Baiklah kata Vampire. Lalu Vampire meminta kepada tuhan :
1.Tuhan saya ingin jadi hewan pengisap darah,
baiklah pus....pus...pus jadilah kau seekor kelelawar.
Jadilah dia seekor kelelawar dan pada suatu ketika ada seorang
1001 HUMOR . 5 Page 25
pemburu menembak kelelawar itu, lalu dia meninggal.
Kemudian dia mengadap tuhan lagi.
Hai tuhan saya mau minta yang kedua yaitu saya ingin jadi sesuatu yang bisa mengisap darah,
baiklah , pus.....pussss......pusss..puss jadilah kau seekor nyamuk.
Pada suatu ketika nyamuk itu meninggal lagi karena di semprot dengan baygon.
akhirnya dia minta yang ketiga kalinya kepada tuhan,
Hai tuhan saya ingin jadi sesuatu yang bisa mengisap darah, tetapi yang tidak pernah meninggal,
baiklah saya kabulkan permintaanmu, pusssssss.......pusss.......pussssssss jadilah dia "LAURIER
WING".
470.KEPALA KELAPA
Dalam suatu pertemuan ilmiah, 3 orang ilmuwan dari Amerika, Jerman dan Indonesia saling
berbincang tentang perkembangan teknologi kedokteran yang telah dicapai di negaranya masingmasing.
Ilmuwan Amerika berkata :
" di Washington, lahir seorang bayi tanpa lengan, sehingga kami harus memasang tangan buatan
untuk membantunya. Sekarang ia sudah dewasa dan berhasil menjadi juara dunia tinju serta
merebut medali emas di olimpiade ".
Kemudian si ilmuwan Jerman menambahkan :
" itu sih tidak ada apa-apanya.Di Berlin seorang bayi lahir tanpa sepasang kaki, sehingga kami
harus memasang kaki buatan. sekarang ia juga sudah dewasa dan berhasil menjadi juara dunia lari
marathon serta merebut 3 medali emas olimpiade ".
Tanpa mau kalah, ilmuwan Indonesia menyela :
" hanya itukah yang bisa kalian peroleh, medali emas olimpiade ?. Di Pare Pare, Sulawesi Selatan,
lahir seorang bayi tanpa kepala. Agar tetap hidup kami kemudian memasang sebutir kelapa
sebagai pengganti kepala. Dan ia sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia " .
471.BER IMAN
Di sebuah sekolah, seorang Guru bertanya pada muridnya :
" Teddy, siapakah orang-orang yang tidak beriman itu ? "
Di luar dugaan, si anak dengan jitu menjawab sebagai berikut :
" Orang-orang yang tidak beriman ialah mereka yang tidak pernah berdebat dan bermusuhan
karena soal agama. "
472.TUGAS PENDETA
Seorang pendeta menerima panggilan telepon dari kantor pusatnya.
Kantor Pusat : " Anda dipindahkan ke kota, ke sebuah lingkungan jemaat yang elite. Segera
berikan jawaban ke pusat. "
" Saya harus berdoa dan mempertimbangkan hal itu apakah sesuai atau tidak dengan kehendaknya.
" sahut sang Pendeta dari tempat tinggalnya.
1001 HUMOR . 5 Page 26
Beberapa saat kemudian telepon berdering kembali dan kali ini yang menerima kebetulan
anaknya.
" Apakah ayahmu ada di tempat ? " kembali dari pusat bertanya.
" Ayah ada dan sedang berdoa. Sedang ibu sudah hampir siap mengemasi barang-barang kami, "
jawab si anak.
473.DOA YANG PANJANG
Pada suatu hari di sebuah Gereja tampak seorang Pendeta sedang mengucapkan doa yang luar
biasa panjangnya.
Pada akhir doanya sang Pendeta pun masih saja menanyakan kepada para jemaatnya :
" Apa lagi yang perlu saya panjatkan ? "
" Amieennnn . . . . . . , " terdengar jawaban serempak dari para jemaat semuanya yang hadir disitu.
474.KEBEBASAN
Dua orang,satu dari Rusia, satu dari Amerika, mereka berdebat tentang kebebasan bicara
dinegrinya masing-masing.
Paman Sam : Di negri gue, orang bebas menuntut, memaki-maki, bahkan pada presiden sekalipun.
Stoikov : Saya kira bukan hanya di negri anda yang ada kebebasan, di Rusia, orang juga bebas
memaki-maki presiden Amerika.
475.KREATIF
Paijo, Gimin, dan Hendro tinggal bersebelahan.
Daerah situ sering kedatangan peminta sumbangan.
Maka, ketiganya berniat menulis sesuatu di depan pintunya.
Paijo menulis "Dilarang Masuk, Ada Anjing !!!"
Gimin menulis besar-besar "Awas Anjing Galak !!"
Hendro menulis "Awas ! Yang Punya Lebih Galak Dari Anjingnya."
476.MEMBAHAGIAKAN RAKYAT
Mbah Harto, Mbak Mega, Mas Ranto , ama Mbak Tutut naik pesawat bareng ke suatu daerah
miskin.
Dari atas pesawat Mbah Harto mengusulkan, "Kita lempar uang lima puluh ribuan ini ke bawah
supaya rakyat yang menerimanya bahagia."
Namun Mbak Tutut menjawab, "Jangan Dad, kita bagi dalam jumlah lebih kecil aja 1000-an
supaya lebih banyak rakyat yang dapet."
Mas Ranto udah siap melempar uangnya. "Tunggu!!" Lanjut Mbah Harto, "Kenapa tidak uang
100-an aja?".
Lalu Mas Ranto siap melempar uang 100-an yang banyak sekali itu.
Mbah harto teriak lagi "Tunggu ! Bagaimana pendapat anda Mbak Mega?"
1001 HUMOR . 5 Page 27
Dengan enteng Mbak Mega menjawab, "Udah ah Pak.. Untuk menyenangkan rakyat lebih baik
bapak saja yang dilempar ke bawah."
477.SALAH PAHAM
3 orang diseret ke Pengadilan Negeri karena dituduh melakukan pencurian dengan bekerjasama.
"Apa kesaksianmu?" tanya hakim pada yang pertama.
"Tidak bersalah." jawab yang kedua.
"Aku tak bertanya padamu! Jadi diam!" Bentak hakim itu.
"tapi aku tak berkata apa pun." jawab yang ketiga.
478.PUJIAN TERAKHIR
3 orang sahabat mengalami kecelakaan setelah merayakan pestabujangan salah seorang diantara
mereka.
Rupanya minuman yang terlalu banyak membuat mereka mabuk dan tak mampu berkendaraan
dengan baik.
Untung bagi mereka, semuanya masuk surga lantarantelah menjalani hidupnya dengan baik.
Di pintu surga mereka ditanyai seorang malaikat :
" Kalau Kalian bisa mendengar komentar orang-orang yang melayat, apa yang igin Kalian
dengar ? "
Pemuda I : " Saya ingin dipuji sebagai dokter sekaligus Ayah yang baik selama hidup Saya."
Pemuda II : " Kalau Saya ingin mendengar mereka berkata betapa Saya telah menjadi guru yang
baik dan memberikan pengajaran yang baik untuk masa depan murid-murid. "
Malaikat : " Kamu bagaimana kok diam saja ", tanya malaikat kepada Si Pemuda yang seharusnya
menikah esok lusa.
Pemuda III : " Saya tak ingin dipuji, Saya hanya ingin mereka berkata " wow lihat dia bergerak
akhirnya ! "
479.EFEKTIFITAS & EFISIENSI
Kepada : Seluruh Karyawan
DARI : Pimpinan
Hal : Efektifitas & Efisiensi
CC :
NO : 001/00-00/P
Surat Edaran Tata Cara Penggunaan Kamar Kecil.
Segera diberlakukan, tata cara penggunaan kamar kecil yang dibuat untuk menyelenggarakan
metoda perhitungan waktu yang konsisten bagi karyawan dalam jam kerja, dengan demikian
menjamin efektifitas pemanfaatan waktu dan perlakuan yang adil bagi semua karyawan.
1001 HUMOR . 5 Page 28
Kelak, pintu-pintu kamar kecil akan dikendalikan komputer melalui alat pengenal suara, yang
hanya dapat diaktifkan untuk membuka melalui perintah lisan seseorang.
Dengan demikian, setiap karyawan harus segera memberikan dua contoh suara ke bagian
personalia, satu dalam nada normal, satu lagi dalam keadaan merana/kebelet.
Peraturan berikut juga akan diberlakukan :
Setiap awal bulan, setiap karyawan akan mendapat 22 kesempatan untuk menggunakan kamar
kecil, yang dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.
Bila semua kesempatan yang diberikan telah habis terpakai, pintu kamar kecil tidak akan lagi
dapat dibuka sampai akhir bulan berjalan.
Sebagai tambahan, setiap jamban diperlengkapi dengan timer.
Bila pemakaian jamban melampaui tiga menit, alarm akan berbunyi.
Tiga puluh detik kemudian, tissue toilet akan tergulung masuk, jamban akan diguyur dan pintu
akan terbuka secara otomatis.
Bila setelah itu jamban tetap diduduki, maka anda akan dipotret dan foto anda akan muncul di
papan petugas pemantau kamar kecil.
Karyawan yang fotonya terrekam tiga kali, tidak akan lagi mendapat kesempatan menggunakan
kamar kecil selama tiga bulan ke depan.
Bila didapati ada foto yang tersenyum, ybs akan dibawa ke balai perawatan jiwa.
Harap diketahui bahwa santunan asuransi tidak akan berlaku atas segala bentuk luka yang
diakibatkan oleh usaha menghentikan tissue toilet yang ditarik masuk, atau mencoba mencegah
terbukanya pintu.
Kami harap karyawan mau bekerja sama sepenuhnya.
Apabila aturan ini menimbulkan masalah, kami sarankan anda menggunakan pispot dari rumah.
Tertanda,
Direktur Personalia
PT. Derita Tiada Akhir Tbk.
480.MAY DAY, MAY DAY
Pesawat Air Lines sedang mengalami gangguan mesin seriusdi udara.
"May day,may day,may day...!!",terdengar pilot siarkan
S.O.S lewat radio.
"Pesan anda tertangkap jelas,"kata petugas dek menara pengawas,
"Harap beritahukan tinggi dan posisi anda segera..!!"
"Ya,baik,"seru pilot itu,
"Saya satu meter delapan puluh,dan saya duduk di kursi yg paling depan!"
481.LEGENDA TIGA MONYET
Pada suatu ketika , ada tiga ekor monyet kecil yang lucu.
Monyet pertama sangat sangat pintar, dia menciptakan sesuatu yang bernama INTERNET.
Monyet kedua juga sangat sangat pintar, dia menciptakan sesuatu yang bernama EMAIL.
Tetapi sayangnya untuk monyet yang ketiga, dia tidak bisa menciptakan apa-apa.
1001 HUMOR . 5 Page 29
TAPI... Dia pandai membaca...
Buktinya, dia baru saja MEMBACA email ini!
482.ANGKA SIAL
Suara ketukan di pintu mengejutkan pasangan yang sedang berkencan dengan asyiknya..
"Cepat, itu suamiku," kata si wanita yang diserang ketakutan.
"Loncatlah dari jendela!"
"Tunggu dulu. Kita kan sedang di lantai 13!" bantah si lelaki.
"Cepat loncat!" teriak si wanita dengan paniknya.
"Keadaan sudah gawat begini, kamu koq masih percaya takhyul dan soal angka sial!"
483.TIDAK BISA
Setelah menjalani terapi selama kurang lebih 1 tahun, sekelompok pasien RS Jiwa (20 orang) akan
ditest kewarasannya oleh tim dokter yang menanganinya.
Mereka dibawa ke kolam renang yang terdapat dalam komplek RS Jiwa tersebut.
Kolam renang tersebut sengaja tidak diisi air oleh tim dokter untuk menguji apakah pasien tersebut
menyadarinya atau tidak.
Pada saatnya, ke-20 pasien tersebut dibawa ke tepi kolam renang dengan memakai pakaian renang
lengkap.
Kemudian ketua tim dokter member aba-aba.
Dokter : "Perhatian saudara-saudara sekarang waktunya untuk berenang, silakan semua terjun ke
kolam renang".
Segera saja pasien-pasien tersebut melompat ke dalam kolam renang.
Mereka bergembira sambil berjalan hilir mudik dengan gaya berenang di dalam kolam renang
yang sebenarnya tidak ada airnya tersebut.
Melihat hal tersebut ketua tim dokter sangat kecewa, ternyata sebagian besar pasiennya masih gila
dan harus menjalani terapi lanjutan.
Akan tetapi hati Sang Dokter terhibur melihat ada satu pasien yang masih berdiri di tepi kolam
renang.
Sang dokter berpikir, minimal ada satu pasien yang sudah waras.
Sang dokter lalu mendekati pasien itu dan bertanya :
"Kenapa kamu tidak berenang bersama kawan-kawanmu ?",
Sang Pasien menjawab : "tidak dok, saya tidak bisa berenang .... ".
484.HUBUNGAN JARAK DENGAN PETIR
Tau nggak petir alias geluduk alias geledek?
Nah ... selang waktu antara cahaya dan suara dari petir tersebut menunjukkan jarak kamu dengan
petir tersebut ... itu ada lho di pelajaran Fisika (waktu SMP/SMA) ... :)
Nah, jika cahaya petir terlihat, dan kemudian terdengar suara geledek dalam jangka waktu yang
lama ...
artinya petir tersebut jauh dari kamu.
Jika terlihat cahaya petir, kemudian langsung terdengar bunyi geledek ...
1001 HUMOR . 5 Page 30
artinya petir itu dekat dengan kamu.
Jika terlihat cahaya petir, kemudian semuanya gelap ... artinya kamu
telah tersambar petir.
485.CERITA POLANDIA
Seorang anak muda keturunan Italia masuk kedalam sebuah bar.
Ditengah kesendiriannya dengan minumannya, Ia mencoba berakrab-akrab ria dengan seorang
waitress.
Si Pria Italia pun berkata : " Eh Kamu mau denger enggak cerita lucu ketololan orang Polandia?"
Si Waitress : " Tau enggak sebelum Aku bilang Aku keturunan Polandia, dua orang tukang pukul
di sebelah sana orang Polandia, juga pelanggan-pelanggan di sebelah Kamu ! "
Si Pria Italia dengan santainya menjawab : " Baiklah, Aku akan cerita pelan-pelan saja biar mereka
tak mendengarnya. "
486.BERBISIK
Seorang anak kecil menyeruak masuk ke ruang tamu pada
saat mama dan papanya sedang menjamu rekan-rekannya.
"Mami," teriaknya, "Saya ingin kencing."
Si mami membawa si anak ke kamar mandi dan berkata,
"Otong, lain kali kalau kau hendak ke kamar kecil maka katakanlah,
'Mami, saya mau berbisik.' Itu lebih sopan, ngerti ?"
"Baik mami," kata si Otong.
Lalu beberapa malam kemudian, si Otong terbangun lagi merasa
hendak kencing ia masuk ke kamar papa dan mamanya, ia
mendekati mamanya yang sedang tertidur lelap.
"Mami, saya mau berbisik," katanya sambil mengguncang-guncang
tubuh mamanya. Dengan malas, mamanya yang masih setengah
tidur berkata , "Aduh, Otong, kau selalu mengganggu mami. Kalau
mau berbisik, pergilah berbisik di telinga Papi sana...
487.RAHASIA NEGARA
Seorang perempuan muda berlari keluar dari gedung putih ke jalan raya Kota Washington dan
berteriak,
"Clinton selalu tidak memakai celana dalam!"
Kemudian ia ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman 21 tahun.
Setahun untuk penghinaan, dan 20 tahun untuk "membocorkan rahasia negara"
488.NYEBUT SEP
1001 HUMOR . 5 Page 31
Suatu hari, mang Usep, si penjual sayur keliling yang masih muda belia, ditabrak mobil.
Si penabrak langsung ngacir meninggalkan si korban yang tergeletak di sisi jalan dan orang2
sekitar yang memaki-maki.
Orang2 segera berkerumun menolong mang Usep, tukang sayur kesayangan mereka.
Kondisi mang Usep sangat parah.
Darah meleleh di sekujur tubuhnya.
Nampaknya ajal sudah dekat.
Seorang ibu, tidak tega melihat keadaannya.
Beliau mendekat lalu berkata,
"Nyebut....Sep....Nyebut....!"
Maksudnya agar mang Usep mengingat nama-Nya di saat2 terakhir.
Mang Usep, dengan kekuatan terakhirnya berusaha menggerakkan bibirnya.
Dia lalu berkata dengan nyaring, "SAYUUUUUURRR........."
489.OTAK TERMAHAL
Pada suatu hari di Amerika Serikat, tepatnya di kota New York, diadakan festival otak sedunia.
Pada festival tersebut dipamerkan dan dijual otak2manusia dari seluruh dunia.
Masing2 negara mengirimkan satu buah otak untuk diwakilkan.
Dari sekian ratus otak, setelah diadakan penelitian,ternyata harga otak termahal berasal dari 3
negara,yakni Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia.
Ketika seorang pengunjung menanyakan mengapa otak Amerika mahal, si penjual mengatakan
bahwa otak Amerika mahal karena mampu menciptakan teknologi tinggi di bidang transportasi.
"Lalu, gimana dengan otak Jepang ?", bertanya lagisi pengunjung.
"Kalo otak Jepang mahal, karena Jepang sudah bisa menciptakan teknologi robot yang super
canggih,"jawab si penjual.
"Lantas, otak Indonesia ?" sahut si pengunjung lagi, penasaran.
"Oooooo......kalo yang ini mahal sekali, karena masih orisinil dan jarang dipake."
490.KENAPA AS LEBIH KUAT
Kenapa perekonomian di Amerika lebih kuat daripada di Indonesia ?
Suatu hari Sjahril Sabirin menghadap Allan Greenspan dan bertanya kenapa ekonomi AS
demikian jauh lebih kuat dibandingkan ekonomi Indonesia?
Dengan mimik muka yang tidak pernah senyum, Greenspan menjawab,
" In the US, we have Johnny Cash (a great entertainer from Las Vegas), Bob Hope (a well known
comedian) and Stevie Wonder (blackman singer).
But you, Sjahril, in Indonesia, you have no Cash, no Hope and no Wonder!"
Lalu Sjahril melaporkan hal tersebut ke Gus Dus.
Waktu dilapori hal tersebut Gus Dur malah menjawab,
"Ah begitu aja kok repot, wong kita masih punya banyak Slamet dan Untung kok".
491.BERPIKIR
1001 HUMOR . 5 Page 32
Pada saat bermain catur terjadilah percakapan antara sepasang suami istri:
Istri : Aku jadi ingat masa kita pacaran dulu mas.
Suami : Tapi pada waktu itu kita tidak bermain catur dik !
Istri : Memang tidak; tapi waktu itu untuk membuat satu tindakan, 'kan kau juga membutuhkan
waktu beberapa jam untuk berpikir.
492.SAKTI-SAKTIAN VAMPIRE
Pada suatu malam terjadi pertemuan seluruh vampire di dunia, dan sebagaimana biasa diadakan
lomba kesaktian di antara vampire vampire tersebut.
Kemudian setelah melewati beberapa seleksi maka terpilihlah 3 vampire yang paling sakti, yakni
dari Amerika, negara Balkan dan tidak ketinggalan utusan Indonesia.
Untuk menentukan yang paling sakti maka, diadakan tes terakhir.
Maka vampire Amerika berkata
"okay, saya ambil kesempatan pertama.
" betttt... dia hilang, sepuluh menit kemudia ia kembali dengan mulut dan muka penuh berlepotan
darah,
Dia berkata ," kalian lihat desa di sebelah barat sana ?"
Para penonton berkata "ya..ya.. kami lihat, ada kejadian apa ?"
Vampire Amerika berkata," semua penduduk desa disebelah barat sudah habis saya isap
darahnya."
Terdengar riuh rendah tepuk tangan untuknya.
Lalu vampire dari negara Balkan berkata
"okay, saya ambil kesempatan kedua." betttt... dia hilang, lima menit kemudia ia kembali dengan
mulut dan muka penuh berlepotan darah,
Dia berkata ," kalian lihat desa di sebelah timur sana ?"
Para penonton berkata "ya..ya.. kami lihat, ada kejadian apa?"
Vampire Negara Balkan berkata," semua penduduk desa disebelah timur dan hewannya sudah
habis saya isap darahnya."
Terdengar riuh rendah tepuk tangan untuknya lebih keras.
Tiba giliran vampire indonesia.betttt... dia hilang, dua menit kemudian ia kembali dengan mulut
dan muka penuh berlepotan darah, belum sempat ia berkata apa-apa terdengar riuh rendah tepuk
tangan untuknya dari penonton disertai komentar
"wow, ini yang paling sakti,cuma dua menit sudah kembali, memang saya sering dengar orang
indonesia sakti-sakti."
Setelah semuanya tenang maka vampire indonesia berkata dengan nada serius dengan sedikit
terengah-engah
"para hadirin sekalian, kalian semua lihat pohon besar dan tiang listrik yang berjajar disana?"
Para penonton melihat kearah yang ditunjuk, sambil bertanya-tanya ada apa gerangan disana. "ya,
kami semua melihatnya "
Masih dalam nada kagum dan bertanya-tanya,
"beruntunglah kalian melihatnya, sedangkan saya ... tidak"
Kata vampire indonesia dengan nada kesakitan yang teramat sangat.
1001 HUMOR . 5 Page 33
493.SALAH E-MAIL
Seorang pria sedang berlibur ke Bali. Istrinya sedang dalam perjalanan bisnis ke Jakarta dan
berencana untuk bergabung pada keesokan harinya.
Ketika sampai di hotel, pria itu memutuskan untuk mengirimkan e-mail ke istrinya.
Karena tidak berhasil menemukan kertas memo dimana dia mencatat alamat e-mail istrinya
tersebut, maka dia mencoba untuk sebisa-bisanya mengirimkan e-mail ke Istrinya.
Sialnya, dia melupakan satu hurup dan e-mail tersebut melesat langsung menuju ke seorang wanita
yang suaminya baru saja meninggal satu hari sebelumnya.
Saat wanita yang sedang berduka itu mengecek isi e-mail tersebut, ia berteriak dengan hebat lalu
jatuh ke lantai dan meninggal seketika.
Keluarganya segera berlari ke dalam ruangannya dan melihat isi surat di layar komputer :
Istriku tercinta,
Aku baru saja sampai. Segala sesuatu telah disiapkan untuk kedatanganmu besok.
PS. Panas benar disini
494.TUHAN MAHA ADIL
Seorang pria setengah baya berdiri di pintu gerbang surga.
Wajahnya kelihatan letih dan tua.
"Apa yang kau lakukan selama hidup di dunia ?" tanya si Penjaga Gerbang.
"Saya bangsa Indonesia." jawab si pria.
Ia mulai menghitung-hitung dengan jarinya.
"Dua puluh satu tahun saya punya presiden yang pandai berpidato dan tiga puluh dua tahun saya
mempunyai seorang presiden yang sering tersenyum dan . . . . ," katanya, lalu ia mulai menangis
terisak-isak tanpa bisa meneruskan kata2nya.
Terdengar bunyi berderit dan gerbang surga terbuka.
"Masuklah," kata si Penjaga Gerbang.
"Kau sudah cukup menjalani hidup neraka. Tidak perlu dijelaskan lagi !"
495.KANKER
Edo sebagai wartawan kesehatan menulis sebuah artikel tentang persitiwa yang melibatkan
penggunaan sinar laser pada buah dada seorang wantia.
Tetapi Bunk Rully (editor) keberatan dengan penggunaan kata buah dada di dalam tulisan itu.
Si Edo setuju, kemudian menulis ulang kalimatnya sebagai berikut :
"Seorang wanita yang menderita kanker (.)(.) dirawat dengan menggunakan sinar laser"
496.HENING
Setelah dikunjungi oleh kekasihnya seorang gadis ditanyai oleh ibu-nya.
Ibu : Kunjungan pacarmu tadi malam sampai jauh larut malam 'kan ?.
1001 HUMOR . 5 Page 34
Anak : Betul bu !, apakah suara kami saat ngobrol menganggu tidur ibu ?.
Ibu : Bukan obrolannya yang menggangu, tapi jutru keheningan yang terlalu lama itulah yang
membuat jantungku berdegup kencang karena gelisah.
497.OBROLAN PRESIDEN
Didalam suatu pesawat kepresidenan, terdapat presiden Perancis, presiden Amerika dan presiden
Indonesia.
Seperti biasa...setiap presiden selalu ingin memamerkan apa yang menjadi kebanggaan negerinya.
Tidak lama presiden Amerika mengeluarkan tangannya dan sesaat kemudian dia berkata :
" wah kita sedang berada di atas New York ! ".
Presiden Indonesia : " lho kok bisa tau sih ? ".
" Itu ..patung Liberty kepegang ! " jawab presiden Amerika dengan bangganya.
Ngga mau kalah presiden Perancis menjulurkan tangannya keluar.
" Tau ngga...kita sedang berada di atas kota Paris..! ". katanya dengan sombongnya.
Presiden Indonesia : " wah..kok bisa tau juga ? ".
" Itu...Menara eiffel kepegang ! " sahut presiden Perancis tersebut.
Giliran Presiden Indonesia menjulurkan tangannya keluar pesawat :
" wah...kita sedang berada di atas Tanah Abang ! ". teriak presiden Indonesia sambil kecut.
" Lho kok bisa tau sih ? " tanya kedua presiden yang lain.
" Ini...jam tangan saya ilang..."
498.PERBUATAN BAIK
Seorang pria yang baru saja meninggal berdiri di depan pintu surga.
"Sebenarnya aku nggak melihat kalau kau sudah melakukan hal buruk di dunia. Tapi aku juga
nggak liat kalau kamu udah melakukan hal yang baik. Coba ceritakan satu perbuatanmu yang
benar baik baru kamu boleh masuk," kata si penjaga pintu.
Si pria itu berpikir sejenak, lalu bercerita,
"Suatu ketika aku jalan-jalan di pegunungan, aku melihat segerombolan raksasa lagi gangguin
seorang gadis kecil. Aku berhenti, trus sambil bawa pentungan, aku samperin aja pemimpin
raksasa itu, tubuhnya nyeremin banget, deh. Langsung aja kugebuk dan ia jatuh. Lalu, aku teriak
aja, "Ayo, siapa lagi yang mau ngerasain gebukanku? Pergilah kalian dan tinggalkan gadis ini
kalau nggak mau tahu akibatnya!"
Si penjaga pintu terkesan,
"Wow. Kapan terjadinya?"
"Oh, sekitar 2 menit yang lalu."
499. 3 PERMINTAAN
Seorang nelayan menangkap ikan raksasa.
"Tolong kembalikan aku ke laut, nanti kukabulkan tiga permintaanmu,"
1001 HUMOR . 5 Page 35
kata ikan.
"Tiga? Lima, dong!" protes si nelayan.
"Tidak bisa. Cuma tiga," jawab si ikan lemah.
"Empat, deh, ya? Ya?" bujuk si nelayan lagi.
"Maaf, sekali tiga tetap tiga," sahut si ikan yang makin tidak berdaya.
Si nelayan kemudian berpikir panjang mengenai keuntungan dan kerugian tetap meminta empat
permintaan atau menerima tiga saja.
Setelah lama kemudian, akhirnya ia memutuskan,
"Baiklah, tiga juga boleh!"
Sayang, si ikan sudah mati.
500.SI PENERUS JEJAK
Seorang dokter menjemput anak perempuannya yang baru berusia 4 tahun dari play group.
Gadis itu meraih stetoskop yang ditinggalkan ayahnya di mobil dan memainkannya.
"Wah, anakku akan meneruskan jejakku menjadi dokter," pikir sang ayah bangga.
Kemudian gadis itu berbicara ke alat itu,
"Selamat datang di McDonalds. Boleh saya catat pesanan Anda?"
Bersambung………………………………………………………………………………………
1001 HUMOR . 5 Page 36

501.ISTRI PETANI
Iblis datang ke sebuah gereja. Semua orang, kecuali pendeta dan seorang petani, kabur.
"Aku tahu kenapa pendeta ini tidak kabur melihatku, karena ia merasa aman berada di rumah
Tuhan," kata iblis.
"Tapi, kau (menunjuk ke petani), kenapa kau tidak lari terbirit-birit seperti yang lain?"
"Lho, anda tidak mengenali saya? Saya kan sudah menikahi saudara perempuan anda selama 30
tahun!" sahut petani.
502.BAIK HATI
Pada suatu pagi dihari senin,nampak sebuah bis kota penuh sesak dengan penumpang.
Tiba-tiba naik seorang wanita muda yang cantik, seksi dan menggunakan pakaian yang bisa jakun
laki-laki naik turun.
Seorang pemuda yang duduk ditengah bis tiba-tiba melambaikan tangannya pada si wanita tadi.
Wanita itu dengan segera menghampiri tempat duduk pemuda tersebut, tentunya dengan bersusah
payah karena padatnya penumpang.
Dengan tersenyum manieszz si wanita tadi berharap tentunya pemuda tersebut akan
memberikannya tempat duduk.
Lalu dengan santainya si pemuda tersebut berkata :
" mbak, .... berdirinya disini aja !"
503.JURUS MEMANCING IKAN
Semua orang tahu bahwa Soeharto punya hobby mancing.
Semua orang juga tahu bahwa Soeharto kalau pergi memancing, pulangnya selalu membawa
pulang ikan berukuran besar.
Beredar desas-desus bahwa sehari sebelum Soeharto mincing biasanya diterjunkan satuan IPAM
dari Korps Marinir atas perintah Komandan Paspampres.
Konon mereka ini, tanpa sepengetahuan Soeharto, mendapat tugas untuk memasang moncong ikan
berukuran besar pada mata pancing milik Soeharto.
Tujuannya apa lagi kalau bukan untuk menyenangkan Soeharto.
Terus terang banyak kalangan, termasuk sejumlah menteri dan Feisal, penasaran dengan
kebenaran ini.
Untuk mengecek kebenaran tersebut Feisal dengan sejumlah menteri lantas mengatur sebuah acara
mincing bersama di sebuah kawasan di sekitar Kepulauan Seribu.
Kali ini Feisal secara khusus memanggil komandan marinir dan kepala staf angkatan laut. "Khusus
kali ini saya tugaskan kalian agar menjaga wilayah perairan Kepulauan Seribu. Tolong jaga
sebulan sebelumnya. Jangan sampai ada kapal lewat, atau seorangpun yang masuk ke air.
Saya kali ini ingin mengecek apa Soeharto memang jago mancing, " kata Feisal.
Pada hari H berangkatlah Soeharto beserta Feisal dan sejumlah menteri.
Tiba dikawasan yang telah dipilih, setiap orang lantas mengeluarkan pancingnya dan melempar
kail.
Teriakan pertama muncul dari Soeharto.
Rupanya pancingnya berhasil mengkait sebuah ikan besar.
1001 HUMOR - 6 Page 1
Begitu berkali-kali. Padahal Feisal sendiri seperti halnya Habibie cuma dapat ikan seukuran
kepalan tangan.
Malah Harmoko belum dapat apa-apa.
Akhirnya Feisal pun yang penasaran memberanikan diri mendekati Soeharto.
" Pak, terus terang kami kagum dengan kemampuan Bapak dalam hal memancing. Bisakah Bapak
berikan rahasianya kepada kami," ujar Feisal.
" Lho, kamu selama ini belum tahu toh. Ah itu kan gampang saja. Ini lho,"
ujar Soeharto tersenyum sambil menarik mata kailnya dan menunjukkan sebuah plastik kecil
bertuliskan
" pilih : Makan Kail, Ikut P-4, atau Ikut Pembekalan ".
504.MENGAKU
Seorang guru Sejarah memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya,
"Anak-anak, siapa yang menulis Pancasila dan UUD 1945?"
Murid-murid semua diam seribu bahasa.
Karena hingga menjelang usai jam pelajaran belum satu murid pun menjawab, sang guru marah
dan akhirnya menghukum seluruh muridnya berjemur di lapangan upacara hingga sore hari.
Salah seorang murid tersebut, sebut saja Anto, tiba di rumah dengan menangis tersedu-sedu.
Ayahnya yang keheranan bertanya,
"To, kenapa kamu? Berkelahi?"
Anto menjawab, "Bukan Pak, tapi kami dihukum jemur oleh pak Guru."
Ayahnya bertanya lagi, "Kenapa sampai dihukum?"
Anto menjawab, "Kami tidak menjawab siapa yang menulis Pancasila dan UUD 1945, pak" Tibatiba
muka sang Ayah merah padam dan menampar anaknya itu sembari menghardik, "Kenapa
tidak mengaku saja kamu yang menulisnya!!!"
505.LURUS ...BOLEH JALAN TERUS...
Di suatu perempatan jalan seperti biasa ada tulisan
"Lurus..jalan terus!
Saya..berhubung mau lurus..ya tancap gas lagi agak dalam... eeehhh tiba-tiba sepeda motor
didepan saya tiba-tiba menginjak rem secara mendadak..soalnya terdengar berdecit-2.
Saya tentu langsung banting stir agak kekiri untuk menghindari tabrakan,maklum jalanan agak
padat.
Saya langsung buka jendela dan mengumpat pada si pengemudi tersebut
"heh mas...gimana sih! kan itu ada tulisannya kalo lurus jalan terus!.."
sambil sedikit melotot tentu..
Si pengemudi tersebut kelihatan dengan wajah tak berdosa seperti mau minta maaf...dia membuka
helm nya..
"tapi pak...saya kan keriting..."
506.SUHARTO BAGI-BAGI BISNIS
1001 HUMOR - 6 Page 2
Suatu hari jauh sebelum suharto terpuruk dari kekuasaannya, dia lagi mengumpulkan anakanaknya
untuk bagi-bagi lahan usaha di republik ini
Suharto : Mumpung bapak masih berkuasa, hari ini bapak akan membagi-bagi kesempatan bisnis
bagi kalian semua, nah Tutut, kamu mau apa ?
Tutut : Saya minta semua project jalan tol se Indonesia harus menjadi milik saya
Suharto : boleh, bapak akan buat kepresnya, sekarang kamu sigit, minta bisnis apa ?
Sigit : Saya minta perjudian di indonesia dibebaskan dan hanya saya yang boleh mendirikan
kasino dan tempat perjudian lain.
Suharto : Boleh, kepresnya besok terbit. sekarang kamu Bambang, minta apa ?
Bambang : saya minta semua bisnis pertambangan di indonesia harus ada di tangan saya.
Suharto : Gampang, kepresnya besok akan jadi juga, Tommy, kamu minta apa ?
Tommy : saya minta semua bisnis otomotif harus ada dibawah bendera perusahaan saya.
Suharto : Boleh, besok kepresnya akan dibuat dan diumumkan.
Pada saat itu, ada ajudan presiden yang mengawal Suharto ikut mendengarkan pembicaraan
keluarga tersebut, maka sebagai tanda simpati Suharto juga menawari sang ajudan untuk meminta
lahan bisnis
Suharto : Ajudan, kamu mendengar semua pembicaraan tadi khan ? nah sebagai tanda simpati
saya, maka kamu saya tawari juga, bisnis apa yang kamu minta ?
Ajudan : saya, eee saya eeee, MALU pak ( jawab sang ajudan sambil malu-malu )
Suharto : Wah jangan minta itu, kalau MALU saya nggak punya...
507. 3 PARASUT
Dalam pesawat terbang dari Dili menuju Denpasar terdapat tiga penumpang.
Yang seorang adalah anggota pramuka dan pastor asal Timor Timur dan Harmoko.
Tiba-tiba terdengar suara pilot lewat pengeras suara.
"Dalam beberapa detik pesawat kita akan jatuh. Sayang kita hanya punya tiga parasut. Saya akan
mengambil satu, karena saya harus melaporkan kecelakaan yang melipatkan tokoh penting ini."
Sang pilot pun langsung loncat.
Melihat pilot dengan gesit meloncat, Harmoko buru-buru mengambil 1 sebuah parasut yang ada di
dekatnya.
"Saya perlu menyelamatkan diri," ujar Harmoko,
"Sebab saya bertugas memimpin Sidang Umum MPR untuk menggolkan Soeharto sebagai
Presiden RI."
Harmoko pun langsung terjun nenyusul sang pilot.
Pastor pun menatap si pramuka kecil.
"Nak," ujar sang pastor,
"Saya sudah puas menjalani kehidupan ini. Sedang kamu masih harus menjalaninya. Gunakanlah
parasut ini. Semoga Tuhan menyertaimu, Nak."
"Jangan bersedih, Pastor"' ujar si pramuka.
"Kita masih punya dua parasut. Yang diambil Pak Harmoko tadi adalah ransel saya."
508.YAHUDI DAN SERDADU RUSIA
1001 HUMOR - 6 Page 3
Seorang Yahudi, seorang serdadu Rusia, seorang nenek dan seorang gadis cantik dalam satu
gerbong kereta dari Kiev menuju Moskow.
Pada saat kereta memasuki terowongan yang gelap, tiba-tiba terdengar suara ciuman disusul oleh
suara tamparan.
Ketika kereta keluar dari terowongan itu, keempat orang tersebut berpandang-pandangan sambil
berpikir.
Nenek : Gadis baik, pasti salah satu dari kedua laki-laki itu mencoba mencium gadis itu, dan
ditamparnya.
Serdadu : Sialan, Yahudi itu mencium gadis itu, aku yang ditampar.
Gadis : Salah seorang dari dua laki-laki itu pasti mencoba menciumku tapi salah mencium nenek
itu dan ditamparnya.
Yahudi : Hari ini hari yang membahagiakan untukku, kucium tanganku sendiri, lalu kutampar
prajurit rusia itu, dan, tidak ada yang marah.
509.MENYENGAT?
Ada seorang pasien yang hidungnya bengkak mendatangi seorang dokter.
Dokter (D): " Lebah ? ", tanya dokter singkat.
Pasien (P): " Betul"
D : Hinggap ?
P : Benar.
D : Menyengat ?
P : Belum sempat. Sebelum sempat menyengat sepupuku menghantamnya dengan sekop.
510.MASALAH SI NENEK
Seorang nenek tua pergi ke dokter umum dan mengakui problem yangmemalukan, :
" Dokter, saya sering kentut tapi tidak berbunyi dan tidak berbau. Sebelum tiba disini, saya sudah
kentut sebanyak 20 kali. Nah, sekarang saya kentut lagi. Dapatkah dokter menyembuhkan saya?"
Dokter segera menuliskan resep dan berkata, :
" Obat ini harus diminum dua kali sehari selama seminggu. Kemudian datang kembali untuk
periksa. "
Nenek itu menebus resep itu di apotek dan kembali seminggu kemudian.
Ketika dipanggil dokter, dia langsung mencak-mencak,:
" Obat apa yang dokter berikan ? Kentut saya belum hilang, malah berbunyi lebih nyaring
lagi ! ".
"Tenang, nyonya. Saya baru mengobati pendengaran Anda dulu."
511.SUHARTO DAN PETANI
1001 HUMOR - 6 Page 4
Biarpun jaman sudah berubah, dan banyak orang yg membenci suharto, tapi yg satu ini tetap
demen dengan hobby-nya yg satu ini : memancing.
Suatu hari, suharto sedang memancing disebuah sungai, saking asyiknya tanpa sadar dia telah
berjalan jauh dari para pengawalnya.
Tiba-tiba, kailnya terkait sebatang pohon yang yang hanyut di sungai, karena terkejut, maka
Suharto tercebur kedalam sungai dan hanyut terbawa arus.
Saat itu ada petani dipinggir sungai, melihat ada orang hanyut, segera petani itu terjun ke sungai
dan menolong suharto.
Setelah sampai dipinggir sungai, sang petani sangat terkejut, ternyata yang dia tolong adalah
Suharto.
Karena merasa sudah diselamatkan nyawanya maka Suharto bicara pada sang petani.
Suharto : Terimakasih pak, bapak sudah menyelamatkan saya, sekarang bapak minta apa saja akan
saya sediakan, rumah mewah, mobil mewah, atau tanah pertanian yang luas atau apa saja ,
katakan.
Petani : Terimaksaih pak tawarannya, saya cuman minta satu. Tolong jangan bilang pada
siapapun, bahwa saya yang menyelamatkan bapak.
512.KOPI PANAS
Di sebuah kedai kopi, ada seorang pengunjung yang memesan kopi pada pemilik kedai itu, setelah
menunggu cukup lama pesanan nya itu pun datang, tapi si pengunjung itu malah marah-marah
pada pemilik kedai tsb.
"Eh..pak..! gimana sih kok saya di kasih kopi dingin sih..?!"bentak pengunjung tsb.
Pemilik kedai itu pun menjawab dengan kalem.
"ah..kalau saya kasih kopi panas juga, nanti di tiupin dulu biar dingin, mendingan kan yang dingin
jadi nggak usah di tiupin lagi..!?"
513.ORANG PALING BERIMAN
Karena sudah larut malam, si penceramah terus berceramah sehingga kalau dihitung-hitung sudah
2 jam lebih.
Karena sudah pada ngantuk para jemaah masjid mulai keluar satu persatu, sehingga tinggal satu
orang yang belum keluar.
Sehabis ceramah , penceramah itu bertanya kepada orang itu,
" saya akui kalau kamu orang yang benar-benar beriman, karena biarpun ceramah saya sudah 3
jam kamu tetap mengikutinya dengan baik, dibandingkan dengan jemaah-jemah yang lain."
Dengan enteng si jamaah tadi berkata'
" sebenarnya saya yang akan pulang duluan' kalau Pak Ustadz tdk menginjak Sajadah (tikar
sembahyang) saya."
514.PERESMIAN KAPAL
1001 HUMOR - 6 Page 5
Pada waktu peresmian Kapal KM.Kambuna di Pelabuhan Bitung, seorang reporter Televisi
meliput dengan berbagai argumen yang dia lontarkan tentang kapal tersebut.
Dan dia berkata pada para pengunjung, bahwa kapal ini amat megah dengan ketinggian kira-kira
100 meter, tetapi kalau seandainya ada orang yang meloncat dari atas kapal, maka begitu
beranikah orang itu.
Tiba-tiba seorang terjun bebas dari atas kapal, dan reporter tersebut sempat meliput seseorang
yang terjun tadi.
Kemudian dia menghampiri orang yang terjun tadi setelah orang itu berenang ketepi dermaga.
Reporter tersebut langsung mewawancarainya.
" eh...bung bagaimana kesan anda sewaktu terjun, karena orang lain tidak mungkin melakukannya,
karena kapal ini terlalu tinggi, apa anda tidak takut ?"
Orang yang terjun tadi berkata
" tunggu sebentar, saya mau menjawab pertanyaan anda. Tapi sebelumnya saya akan mencari dan
menghajar orang yg berani mendorong saya dari atas."
515.KARTU KUNING
Saat pertandingan antara lazio vs intermilan terjadi,di warnai dengan permainan yang keras,
sehingga di menit ke 20 babak pertama wasit harus memberikan kartu kuning kepada Nesta dari
Lazio dan dan kartu merah kepada Zaneti dari Inter Milan.
Ketika pertandingan sudah berjalan kira kira 40 menit permainan masih berlangsung sangat keras,
sehingga ada yang cidera pada masing masing pemain tsb, tapi aneh nya wasit tidak mengeluarkan
kartu kuning atau pun kartu merah.
Sehingga membuat marah para penonton bahkan pelatih pada masing masing klub tsb.
Ketika wasit sudah meniup peluit panjang tanda pertandingan telah selesai pada babak ke I,
Marcelo Lippi pelatih dari Inter Milan langsung menghampiri wasit tersebut sambil marah marah,
" Hei.. sit kamu gimana sih.. kamu kan tau pertandingan tadi keras sekali tapi kamu kok hanya
memberikan kartu kuning dan kartu merah cumin sekali padahal kalau di lihat kamu layak nya
memberikan kartu kuning itu lebih dari lima kali...?"
ucap lippi dengan geram nya.
Tapi wasit itu menjawab dengan tenang sambil berbisik kepada Lippi,
"sssttt...jangan ribut tadi saya lupa, telah memberikan kartu kuning kepada Nesta dan kartu merah
kepada Zaneti, sehingga saya tidak bisa mengeluarkan kartu kuning atau pun kartu merah lagi,
karna saya tidak bawa cadangan nya."
516.TIDUR BERSAMA
Cerita ini terjadi di kalangan angota dewan yang terhormat seorang anggota dewan pada suatu
siang ditelepon oleh seorang perempuan suara disana berkata
"selamat siang bapak anggota dewan", dari suarannya perempuan itu masih muda
"siang","ini siapa yahh??".tanya angota dewan itu
"saya ane , yang pernah tidur bersama bapak waktu itu"
"hah???",terdengar penasaran
"klo bapak tidak ingin rahasia itu terbongkar bapak harus member saya uang tutup mulut",
"ok baiklah " jawab anggota dewan itu pasrah ...
1001 HUMOR - 6 Page 6
kemudian dia berpikir dimana dia pernah meniduri wanita tersebut.
Beberapa hari kemudian si anggota dewan itu menyerahkan sejumlah uang di suatu tempat yang
telah ditentukan.
Tetapi setelah beberapa hari kemudian wanita itu menelepon lagi dan memintakan hal yang sama,
dan anggota dewan yang terhormat itu mengabulkan lagi permintaannya tetap dengan
penasaran.
Setelah beberapa minggu kemudian wanita itu meminta lagi hal yang sama dengan ancaman yang
sama.
Akhirnya dengan pasrahnya anggota dewan tersebut mengabulkannya tetapi .. pada akhir
pembicaraan si anggota dewan bertanya lagi ....
" ok lah, aku kabulkan tapi jangan bikin penasaran gitu dong. Saya cuman mo tanya emangnya
kita pernah tidur bersama dimana??"
wanita itu menjawab dg lembutnya
"kita khan pernah tidur bersama pada waktu pak HARTO membacakan pidatonya di GEDUNG
DPR"
517.YANG PALING MENJIJIKKAN
Lomba ini diadakan untuk menentukan orang yang paling menjijikan di dunia.
Maka sang MC pun membuka pembicaraan ,
" Selamat dating dilomba orang paling menjijikkan seluruh dunia, perserta pertama dari
India"
Maka seorang laki2 dari india maju kemuka dan buang air besar di arena tersebut....
Kemudian penonton memberikan tepu tangan ...
"Cukup menjijikan' kata MC kemudian...
"sekarang perserta dari USA'..
Maka majulah perserta dr USA dan dengan serta merta dia muntah muntah di arena yang
disediakan ..
Penonton memberikan tepuk tangan yang lebih meriahhhh lagi....
"Wow sangat menjijikkan" seru sang MC.......,
"Baiklah sekarang perserta ke 3 dari Jerman"....
Maka majulah perserta ke tiga dengan membawa belati dan dia mulai menyayat nyayat tubuhnya
sehingga mengeluarkan banyak darah.......
Kembali penonton terkesima dan memberikan tepukan yang lebih membahana..........
dan beberapa diantara penonton sudah ada yang pingsan......
Sang MC kembali berseru
"Wah sadis menjijikkan dan memilukan"..........
"dan ini lah perserta terakhir dari indonesia"...
Maka majulah seorang yang sudah cukup tua ke depan arena yang berantakan .........
Dan dan tanpa basa basi dia langsung saja memakan semua yang berserakan di arena tersebut.....
518.MIMPI SUAMI ISTRI
Sepasang suami istri tertidur pulas.
Tiba-tiba suaminya terbangun, karena si istri menjerit-jerit .
"Kenapa, kau ?" tanyanya sambil menggoyang goyangkan tubuh istrinya.
1001 HUMOR - 6 Page 7
"A..aku...aku bermimpi !" kata sang istri tergagap.
"Aku bermimpi melihat kau sedang berciuman dengan wanita lain!".
Si suami menyuruh istrinya tidur lagi.
Tapi beberapa menit kemudian, si istri menjerit-jerit lagi.
"Ada apa?" tanya si suami .
"Aku bermimpi lagi!" jawab si istri dengan bersimbah keringat di tubuhnya.
"Wanita yang kau cium itu tiba-tiba menamparku".
"Sudahlah, semua itu khan cuma mimpi!"
"Memang ! Tapi awas Mas !" si istri mengancam
"Kalau kau masih berkencan lagi dengan wanita itu lagi dalam impianku, aku akan
minta cerai!".
Si suami menggeleng-gelengkan kepala dan menyuruh istri nya tidur lagi. suasana tenang untuk
beberapa saat.
Tapi tiba-tiba si suami tertawa terbahak-bahak.
Istrinya buru-buru bangun dan bertanya:
" Ada apa, Mas?"
" Aku bermimpi telah menceraikan mu! kata suaminya kalem.
519.SI CEDAL
Seorang cedal yang susah mengatakan "R", masuk ke sebuah warung nasi goreng setelah
menerima gaji pertamanya.
"Pak nasi goyeng pedas satu piying!" katanya dengan mantap
"Nggak ada mas"
"Lha itu teltulis di tenda!!"
"Itu nasi goreng!, sana pulang dulu dan belajar bilang nasi gorrreng!"
3 hari 3 malam, yang keluar dari mulutnya hanya
"nasi goyeng, nasi goyeng, nasi goyeng, ...."
dan setelang seminggu berlatih, akhirnya
"nasi gorrrrrreng" kembalilah dia ke warung tsb.
"Pak nasi gorrrrrreng pedas satu piring!" katanya dengan mantap
"Ya, bentar mas, minumnya apa?"
"Es jeyuk"
520.BUKAN KEMARIN MALAM
Tepat pukul 9.30 pagi..Pada sebuah sekolah Taman Kanak-kanak memulai kegiatannya.
Bu' Guru : Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau periksa kebersihan anak-anak semua.
Bu' Guru : Pertama ibu mau periksa gigi..Coba anak-anak perliatkan giginya..
Bu' Guru : Santy..Gigi kamu bagus..Kamu Gosok gigi berapa kali hari?
Santy : Dua kali sehari Bu'...
Bu' Guru : Andi coba lihat gigi kamu...
Bu' Guru : Andi, Kamu belum Gosok gigi ya..
Andi : Lho Koq ibu tau sich..
Bu' Guru : Tau donk..Itu kelihatan nasi kemarin malam
1001 HUMOR - 6 Page 8
Andi : Salah Bu' itu nasi seminggu yang lalu...
521.NGIDAM
Seorang dokter spesialis anak mencoba beramah tamah dengan pasien-pasiennya sebelum
prakteknya dimulai.
Dokter : "Wah, manis sekali nih si kecil, siapa namanya?"
Pasien 1 : "Dona"
Dokter : "Wah, ibunya pasti ngidam donat, ya!"
Dokter : "Nah, kalau si cantik satu ini siapa nih namanya?
Pasien 2 : "Dui"
Dokter : "Wah, ibunya pasti ngidam duit, ya!"
Tiba-tiba pasien ketiga langsung lari keluar. Ibunya menarik lengan
anaknya sembari berkata : "Ayo TITI, kita pulang saja!"
522.MERANGKAK DAN MERENGEK
Daud : Semalam kamu berantem dengan istrimu???
Victor : Ya... benar.... Tapi sudah selesai, saya yang menang! Ia merangkak persis di hadapanku
sambil merengek.
Daud : Oh... Ya...Dia merengek apa???
Victor : Dia merengek, "HAI PENGECUT, KELUAR KAU DARI KOLONG RANJANG!!!"
523.HIDUP YAHUDI
Dalam Satu Penerbangan yang diikuti oleh orang-orang dari berbagai bangsa, tiba-tiba pesawat
mengalami gangguan mesin.
Setelah dilakukan pemeriksaan oleh crew pesawat, maka diambil kesimpulan bahwa terjadi
kelebihan beban penumpang.
Maka Pilot memberikan pengumuman kepada penumpangnya.
" Dengan segala hormat kami minta kesediaan 3 orang untuk terjun keluar dari pesawat ini, agar
penerbangan tetap bisa berjalan lancar " .
Maka melompatlah seorang warga Amerika sambil mengucapkan :
" Hidup Amerika " .
Orang Perancispun tidak mau ketinggalan :
" Hidup Perancis " .
Dan yang terakhir berteriaklah orang Yahudi :
" Hidup Yahudi " Sambil mendorong orang Palestina keluar pesawat.
524.SUGENG DAN MUMI
Tim arkeologi dari Amerika, Inggris dan Indonesia tersesat di lorong di bawah sebuah piramida
kuno di Mesir.
1001 HUMOR - 6 Page 9
Tiba-tiba sebuah mumi berusia ribuan tahun bangkit dan mendekati ketiga antropolog yang
kontan jadi pucat pasi.
" Hai, manusia. Siapa kalian dan dan mana asalmu ? " ujar mumi dengan suara menggelegar.
"Nama saya Michael, Tuan Mumi. Saya dari Amerika Serikat sebuah negara adidaya, " ujar sang
arkeolog Amerika dengan membusungkan dadanya.
" Hah... Amerika ? Aku tak kenal negerimu. Kalau kamu dari mana ?," tanya mumi kepada
arkeolog berkulit putih satunya.
" Saya dari Inggris, Tuan Mumi. Nama saya Charles, " jawab arkeolog asal Inggris.
" Inggris ? Di mana negeri itu ?, tanya mumi.
" Inggris adalah sebuah negeri yang memiliki jajahan paling banyak di dunia, " ujar si Inggris
menyombongkan diri.
" Maaf, aku tak kenal bangsamu ! Hei, kamu orang pendek dan berkulit sawo matang! Dari mana
asalmu ? " tanya mumi.
" Tuan Mumi, nama saya Sugeng asal Indonesia, " jawab sang arkeolog Indonesia.
" Haaa..? ! Kamu dari Indonesia ? " tanya mumi sambil memerintahkan agar arkeolog asal
Indonesia lebih mendekat padanya,
"Omong-omong Soeharto masih jadi presiden ? ! "
525.LA POME
Si Udin ceritanya sedang liburan di Spanyol dan nonton Matador lawan Banteng.
Setelah pertandingan usai dan perutpun lapar, pergilah dia ke restoran terdekat.
Karena bingung melihat menu, si Udin bertanya kepada pelayan:
"Apa menu istimewa restoran ini ?"
Pelayan: "La Pome, Sinor !"
Si Udin: "Apa itu ?"
1001 HUMOR - 6 Page 10
Pelayan: "La Pome adalah sejenis steak daging yang berbentuk lonjong kecoklatan, empuk dan
enak".
Si Udin: "OK saya minta satu !"
Setelah hidangan tersaji dia pun melahapnya dengan nikmat.
Keesokan harinya kembalilah dia ke restoran yang sama setelah selesai menonton pertandingan
Matador tsb.
Dengan yakin si Udinpun berkata: "La Pome satu !!!"
Tetapi ketika hidangan tersaji, berbeda dari kemarin, hari ini kecil, hitam, pahit, alot lagi.
Dan si Udinpun protes: "Kenapa kemarin dagingnya besar, empuk dan enak?"
Pelayan: "Kemarin itu ANU nya Banteng, Sinor. Tapi hari ini yang mati Matadornya bukan
Bantengnya".
526.JAM BERAPA SEKARANG
Pada suatu ketika ada 5 orang turis amerika datang ke lokasi wisata di kota arab.
Salah satu diantara mereka terpisah dari rombongan yg sedang mencari souvenir.
Karena pada pukul 5 sore mereka harus kembali ke hotelnya, maka ia harus bergegas bertemu
dengan yang lainnya.
Karena ia tidak menggunakan jam, maka ia bertanya kepada seseorang Arab (fasih inggris) yang
sedang mencuci unta.
USA : " Pak . . sekarang jam berapa ya ? "
ARAB : " mmm . . . (sambil memegang dan menggoyangkan "anunya" unta) jam 4.15 jawabnya."
USA : " (dalam hati)...wah gile juga nih orang, cuma megang anunya onta dia bisa tau waktu
sekarang. Harus gue beritahu ke temen-temen!! Biar mereka heran ! "
USA : " Terima kasih pak...nanti saya kembali lagi ya ? "
ARAB : " silahkan saja jawab si ARAB enteng sambil meneruskan mencuci unta. "
Ditengah perjalanan akhirnya si turis menemukan teman-temannya.
USA : " Hei teman-teman saya tadi bertemu seorang arab sakti ! !, dia bisa tahu waktu sekarang
hanya dengan memegang dan menggoyangkan anunya onta ! ! suwwwer ! "
Teman2xnya : " Hah . . ? ? masa ? gak percaya ah ! "
USA : " Kalo gak percaya mari kita bertaruh $10, akan saya buktikan ayo kita kesana . . "
Setelah sampai disana didapatinya si ARAB masih tetap asik dengan membersihkan untanya.
USA : " Hai arab! tolong kamu tunjukkan ke teman-teman saya bagaimana kamu bisa
menunjukkan waktu sekarang hanya dengan cara memegang dan menggoyang-goyang anunya
onta. Nih saya beri kamu $30, cepat tunjukkan sekarang. Sambil memegang dan menggoyanggoyangkan
anunya onta. "
Tiba-tiba ia berteriak :
ARAB : " pukul 4.25 ! ! "
USA : " coba di lihat apa betul ? "
Teman2xnya : " wah gile bener-bener sakti . . . ternyata memang benar ! !
jawab mereka hampir berbarengan. "
USA : " hai Arab, kamu akan saya kasih $20, tapi kami minta dikasih tau rahasia kamu agar kami
bisa praktekkan di negara kami ! pintanya dengan antusias. "
ARAB : " Baiklah kalo begitu, . . sekarang harap kalian berada dibelakang saya . . . dan coba
perhatikan (sambil memegang dan menggoyang-goyang kan anunya onta dan memicingkan
matanya) kalian lihat disebrang sana ? disana ada toko jam ! !
1001 HUMOR - 6 Page 11
527.ASAP TEBAL
Karena gencarnya berita di semua media massa dunia mengenai kebakaran hutan di Indonesia dan
dampaknya terhadap lingkungan, maka PBB mengutus seorang pejabatnya untuk meninjau on-thespot
akibat kebakaran hutan tersebut.
Utusan PBB itu kemudian mengunjungi negara-negara Asia Tenggara.
Di Malaysia, ia mendengar keluhan banyak penduduk yang sakit karena ASAP TEBAL.
Di Singapura, ada keluhan bahwa frekuensi penerbangan di bandara Changi merosot drastis
karena ASAP TEBAL.
Di Brunei, sekolah dan kantor ditutup karena ASAP TEBAL.
Di Thailand, hidupan malam praktis mati karena semua orang memakai masker untuk
menghindari ASAP TEBAL.
Sekembalinya di Mabes PBB, dengan dikerumuni ribuan wartawan surat-kabar, radio, televisi
bahkan paparazzi, pejabat PBB tersebut menyatakan:
"Lu semua jangan omong macam-macam, saya sudah meninjau kesemua negara Asia Tenggara,
dan semuanya mengatakan ACCEPTABLE!!!"
528.PASIEN MUNTABER
Ini merupakan percakapan antara dokter dengan seorang pasien yang kena muntaber.
Dokter : Sakit apa,...?
Pasien : Anu dok,... mual-mual dan muntah-muntah.
Dokter : Buang air besarnya bagaimana,...?
Pasien : Seperti biasa dok, jongkok...
529.NASIHAT SANG DOKTER
Suatu hari ada pasien yang berobat ke dokter Naek Tebing.
Setelah didiagnosa, dokter Naek menyimpulkan bahwa umur pasien tinggal enam bulan lagi. ikuti
dialog berikut :
dr. Naek : Dari hasil diagnosa,umur anda tinggal enam bulan lagi. Karena itu umur yang ada bisa
anda gunakan sebaik-baiknya, makanlah yang enak-enak, kalau mau kawin silakan kawin
lagi,kalau mau foya-foya silakan sebelum mati.
pasien : Terimakasih nasehatnya dok.
Pasien pun menuruti nasehat dokter,dia makan makanan yang enak, dapat istri baru yang cantik,
dan setiap hari berfoya-foya.
Tak terasa waktu enam bulanpun berlalu.
Pasien tiba-tiba teringat pada dokter Naek, pasien heran dirinya belum mati, bahkan terasa sehat
wal afiat.
Karena penasaran, pasienpun akhirnya pergi ke rumah dokter Naek.
Sesampai di rumah dr.Naek, pasien jadi bingung, kok rumah dokter sepi dan papan nama dokter
sudah tidak ada.
Pasien lalu bertanya pada pelayan toko tetangga dokter Naek.
1001 HUMOR - 6 Page 12
Pasien : Bu, dokter Naek kemana ? kok sepi ?
Pelayan : dr.Naek sudah meninggal dua bulan yang lalu.
530.SI LAMPU
Seorang yang bernama Panjul masih dinyatakan berpenyakit jiwa lari-lari ketakutan sambil
berteriak-teriak memanggil dokternya.
"Dokter, Si Aa tuh..., masa dia naik keatas meja lalu bilang sama saya kalau dia itu lampu...",
teriaknya.
Dokter itu berpikir dalam hati dengan gembira, pikirnya:
"Wah, sudah waras si Panjul rupanya."
Dokter itu-pun berkata:
"Njul, kamu suruh turun aja deh si Aa yach."
Si Njul-pun menjawab:
"Jangan dong Pak Dokter, nanti kalau si Aa turun gelap dong."
531.KUDA DALAM PERUT
Ada seorang gila di rumah sakit gila sedang bercakap-cakap dengan dokternya, memohon kepada
sang dokter agar ia dapat menyembuhkan rasa sakit di dalam perutnya karena menurut Si Gila ada
seekor kuda di dalam perutnya.
si Gila : Dok !!, mohon dok..keluarkan kuda ini dari perut saya, rasanya sakiiit sekali dok, saya
mohoon dok
Dokter: Mana..sini saya obati (sang dokter menyuntikan obat tidur kepada si gila dan setelah itu ia
mengambil kuda berwarna putih dan ditempatkan disamping si Gila yang masih pingsan)
Setelah si Gila siuman...
Dokter: Naah.sekarang kudanya sudah saya keluarkan..kamu bisa tenang dan tidak akan
merasakan sakit lagi
Si Gila: Tapi dok....kuda yang ada diperut saya berwarna coklat.
532.LOMBA MENGHIRUP
DEPKES RI mengadakan Lomba Menghirup bagi segala umur yang penting statusnya warga
negara Indonesia.
Sampailah pada hari yang di tentukan dan terpilihlah tiga orang yang akan diadu untuk mempere
-butkan gelar juara Menghirup.
Peserta pertama, sekali menghirup dengan hidungnya, Busyet, sebuah motor Tiger 2000 lenyap,
terhirup ke dalam hidungnya.
Semua penonton bertepuk tangan dengan meriah......
Peserta kedua, mulai menghirup, o la la... sebuah mobil Kijang B 2908 EA terhirup ke dalam
hidungnya.
Seluruh penonton pun memberikan standing applaus.....
Peserta terakhir, penonton sudah tidak memperdulikan lagi, karena tidak ada lagi yang lebih besar
yang dapat di hirup oleh peserta ke tiga ini.
1001 HUMOR - 6 Page 13
Ketika peserta ketiga ini mulai menghirup, tiba - tiba terjadi Gerhana Matahari, keadaan pun
menjadi gelap-gulita, lalu terdengar suara Dewan Juri berkata.....
" Ini dia pemenangnya !!! Lihatlah kita sudah berada di lubang hidungnya!!! "
533.KONTES SENJATA
Dalam suatu kontes senjata tajam dunia, tiga orang finalis lolos.Jago pedang dari Spanyol, samurai
Jepang, dan pendekar dari Indonesia.
Di babak final,semua peserta mesti unjuk kemampuan membunuh seekor lalat.
Kotak penyimpan lalat dibuka, seekor lalat terbang dengan lincahnya.
Sang jago pedang dari Spanyol menghunuskan senjatanya dan mengibasnya cepat.
Tubuh lalat itu terpotong dua bagian.
Penonton bersorak mengaguminya.
Giliran sang samurai menghunuskan senjatanya.
Dengan satu jurus secepat kilat, tanpa ampun tubuh lalat itu terbagi tiga bagian.
Tepuk tangan penonton kembali membahana,memuji sang samurai.
Kini giliran sang pendekar silat Madura.
Segera ia menghunus senjata khasnya clurit.
Dengan konsentrasi tinggi beberapa detik,ia kibaskan clurit di udara menyambut lalat yang
dilepas.
Juri dan penonton yang sejak tadi menahan nafas, heran melihat lalatnya tetap utuh dan masih
terbang.
Melihat reaksi demikian,sang pendekar segera berkata,
"Sampeyan jangan salah sangka,itu lalat baru saja saya sunat."
534.RAHASIA ATLET
Di Indonesia, Irian Jaya dikenal sebagai pemasok utama para olahragawan.
Dalam rangka persiapan Sea Games, Ketua Umum KONI Wismoyo mengadakan peninjauan
lapangan ke sejumlah atlit yang sedang berlatih di Senayan.
Wismoyo yang sudah lama tertarik kepada rahasia sukses atlit Irian segera meminta agar
menghadapkan padanya seorang atlit dari Pulau Kepala Burung.
Rupanya seorang atlit serba bisa yang mantan pendukung OPM, Karel Rumaurir, sedang berlatih
didekat rombongan KONI.
Ia didekati seorang staf KONI dan diminta menghadap Wismoyo.
Kepada Wismoyo, Karel diperkenalkan sebagai pemegang medali emas olahraga panahan, lempar
lembing dan lari sprint.
" Apa benar kamu juara di bidang panahan, lempar embing dan lari cepat ? " tanya Wismoyo
" Siap Pak. Benar ! " sahut Karel dengan posisi tegak.
" Coba ceritakan rahasia suksesmu di tiga cabang olahraga itu, saya ingin tahu ! "
" Siap Pak !
Dulu saya dan kawan-kawan selalu berlatih memanah ABRI.
Bila masih ada ABRI yang nekad maju, kami akan melempar lembing.
Dan bila ada banyak ABRI yang nekad, kami akan lari cepat ! "
1001 HUMOR - 6 Page 14
535.BERMAIN MUSIK
" Dokter, berapa lama lagi tulang saya yang retak ini baru akan sembuh ?"
" Paling tidak enam minggu lagi "
" Bila saya telah sembuh, apakah saya akan mampu bermain musik ? "
" Oh .... tentu saja ! "
" Hebat ! Padahal sebelum ini saya belum pernah bermain musik. "
536.PINTU MOBIL
Pada suatu hari seorang dokter ingin menguji pasiennya.
dokter : " ojul, seandainya kamu berada di gurun pasir yang panas apa yang akan kamu
lakukan ? ? ? ? "
ojul : " saya akan membawa kipas "
dokter : " wah hebat, kamu ada kemajuan. Pandi, apa yang kamu lakukan apabila kamu berada di
gurun pasir ? "
pandi : " saya akan membawa pintu mobil "
dokter : " kok, bawa pintu mobil ? ? ? ...
pandi : " iya, kalau gua kegerahan kacanya gua buka......"
537.MAU KABUR
Ada dua orang yang dirawat di rumah sakit jiwa sedang menyusun rencana untuk kabur.
Mereka berencana untuk menggunakan tangga yang akan diletakkan di pintu pagar RSJ tersebut.
Rencana telah disusun dengan matang, sebelum mereka kabur diutus lah orang gila pertama untuk
melihat situasi di depan.
Kemudian dia melaporkan pada orang gila kedua.
gila 1 : "wah kacau, rencana kita pasti gagal"
gila 2 : " mengapa ? apakah pintu keluar dijaga ketat ?"
gila 1 : "tidak, sama sekali tidak ada penjagaan"
gila 2 : "jadi mengapa ?'
gila 1 : " karena pintunya tidak ada. dimana kita akan meletakkan tangganya ?"
538.MENGENALI KOTA
Seorang pemuda berasal dari Indonesia sedang berkeliling dunia menaiki pesawat terbang Garuda
Indonesia, disebelahnya adalah seorang kakek yang kerap mengunjungi berbagai belahan dunia
yang berasal dari Jepang.
Dalam pesawat terjadilah percakapan berikut:
Kakek : "Anak muda, saya bisa mengenali sebuah kota di suatu Negara dengan hanya menjulurkan
tangan saya keluar"
Anak Muda : "Ah masa? coba buktikan"
Kakek : Setelah menjulurkan tangannya, "Kita berada di atas Darwin"
1001 HUMOR - 6 Page 15
Anak Muda : Dengan terkagum-kagum bertanya,
"Wow, bagaimana kakek bisa tahu?"
Kakek : "Gampang, ditangan saya tercium bau domba"
Kemudian si kakek menjulurkan kembali tangannya.
Kakek : "Sekarang kita berada di atas Denpasar"
Anak muda : "Wow hebat, bagaimana kakek tahu?"
Kakek : "Ditanganku tercium bau kemenyan Bali"
Untuk ketiga kalinya sang Kakek menjulurkan tangannya, namun kali ini sangat cepat ia menarik
tangannya kembali dan berujar,
"Kita berada di atas Pulo Gadung"
Anak Muda : "Apa??? Bagaimana mungkin sampai tahu wilayah tertentu di Jakarta?"
Si anak muda semakin terpana oleh kemampuan si Kakek.
Kakek : "Mudah saja, jam tangan saya baru saja dijambret orang"
539.NGGAK BISA BACA & NULIS
X: "Kamu lagi ngapain?"
Y: "Nulis surat buat Z."
X: "Tapi, kamu kan nggak bisa nulis?"
Y: "Cuek aja. Si Z juga nggak bisa baca, kok...."
540.YA CUCUKU
Seorang anak ingin mengetahui seberapa baik pendengaran neneknya.
"Nek, apakah Nenek bisa mendengar suara saya?" katanya dengan nada biasa dari jarak 30 meter.
Tidak terdengar jawaban.
"Nek, apakah Nenek bisa mendengar suara saya?" katanya lebih keras lagi dari jarak 20 meter.
Kembali tidak terdengar jawaban.
"Nek, apakah Nenek bisa mendengar suara saya?" katanya dengan berteriak keras dari jarak 10
meter.
Kali ini terdengar jawaban si Nenek dengan tidak kalah kerasnya,
"Ya, cucuku. Untuk ketiga kalinya Nenek bilang Ya!!!"
541.SUKA MENUNDA
Alek mengeluh kepada Robet karena dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya yaitu suka
menunda suatu pekerjaan.
Robet memberikan sebuah solusi dengan menunjukkan buku yang berjudul
"BAGAIMANA SUPAYA ANDA TIDAK MENUNDA LAGI".
Alek mengambil buku itu lalu berkata,
"Baiklah, akan aku baca buku ini kapan-kapan."
542.CINTA SEORANG DOKTER
1001 HUMOR - 6 Page 16
Ada seorang dokter [dr A] pergi ke kawanya yang juga dokter [dr B], dimana dr. B seorang dokter
cinta, lalu terjadilah percakapan ini :
Dr. A: B, aku baru-baru ini jatuh cinta sama pasienku.
Dr. B: bagus, A, kenapa kau tak aja dia pacaran, lalu menikah, kaukan masih jejaka.
Dr. A: tapi, B ?
Dr. B: tapi apa, biasakan jatuh cinta itu.
Dr. A: Tapi........
Dr. B: kenapa malu nekatin dia ?
Dr. A: bukan itu.
Dr. B: Lalu kenapa ?
Dr. A: kau kan tau sendiri aku ini DOKTER HEWAN !
543.BOHONGIN DOKTER
Pada suatu hari diadakan suatu tes di rumah sakit jiwa antara dokter dan beberapa pasien untuk
menentukan apakah pasien tersebut dianggap sudah waras atau masih gila.
Dokter : "Coba kamu sebutkan empat ditambah empat sama dengan berapa!"
Pasien : "Mmm...Delapan Pak Dokter!"
Dokter : "Ya..bagus kamu berarti boleh pulang, kamu sudah sembuh"
Sesudah sampai dirumah, dia bercerita kepada seluruh keluarganya,
Pasien : he..he...dasar Dokter bego..tak bohongin koq mau aja ya..padahal empat ditambah empat
kan sama dengan enam belas ya. hehe
544.HADIAH
Pada suatu hari di Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), anak-anak di TK tersebut memberi hadiah
kepada guru tersebut karena guru itu sedang ulang tahun.
Yang pertama dari anak yg orang tuanya bekerja sebagai Penjual bunga memberinya hadiah.
KEmudian si guru tsb menerimanya dan berkata,
"Pasti saya tahu apa isinya--------Bunga khan".
"Ya betul" kata si anak tsb,
"tapi darimana ibu tau?"
"Oh cuma nebak aja ."kata si guru.
Murid yg kedua orang tuanya bekerja pada Toko Permen.
Si guru tsb memegangnya hadiah tsb, dan berkata,
"Hmmm..Saya bisa menebaknya----Sebungkus permen khan ?".
"Kok ibu tau ?" tanya si murid,
" ya cuma nebak" kata si guru.
Murid yang ketiga orang tuanya bekerja sebagai pemilik toko minuman.
Si guru tsb memegangnya tapi ternyata bungkusan tsb bocor.
Dengan menggunakan tangannya kemidian si guru menjilatnya,
" Apakah ini Anggur (wine)"tanyanya.
1001 HUMOR - 6 Page 17
"Tidak" jawab si murid.
Kemudian guru tsb menjilatnya lagi
"Apakah ini minuman Sampanye (champagne)?".
"Tidak" kata si murid.
"Saya nyerah deh, Kalo begitu apa isinya ?".
Murid tersebut menjwab dengan entengnya
" Anak Anjing"
545.PERBEDAAN DUA KUDA
Seorang tua yang punya dua anak mewariskan dua ekor kuda kepada anaknya (A dan B).
Setelah orangtuanya meninggal, dua anak ini berbicang bincang tentang bagaimana membedakan
kuda mereka,
A : ekor kudaku kupotong saja biar beda dari kudamu
B : baiklah, jadi kita gampang membedakan kuda kita
Setelah agak lama berselang kuda B juga terpotong ekornya
A : Bagaimana sekarang cara membedakan kuda kita?
B : Aku tidak tahu, bagaimana kalau kita ke ahli kuda menanyakan hal itu
A : Baiklah.
Merekapun pergi ke ahli kuda.
Setelah memeriksa dua kuda itu satu jam lebih, ahli kuda keluar dan memberitahu hasilnya.
Ahli Kuda : Cara membedakan kuda kalian gampang, kuda yang putih ini lebih tinggi satu
sentimeter daripada kuda yang hitam.
546.KOMPUTER DASYAT
Ratusan Ilmuwan terkemuka bahu membahu untuk membangun suatu komputer besar, suatu otak
maha dahsyat dengan kemampuan yang bisa menjawab dan memecahkan semua pertanyaan dan
rahasia alam semesta ini.
Akhirnya selesailah komputer itu serta siap untuk menjawab pertanyaan yang pertama.
Dengan tangan gemetar salah seorang dari ilmuwan itu memasukkan pertanyaan :
"Bagaimanakah awal mula dunia ini ? "
Lampu berkelip-kelip dan terdengar bunyi berdenyit serta tak-tik-tuk.
Lalu komputer menjawab : " Silahkan lihat Kitab Kejadian . . . . "
547.DONOR GINJAL
Ada seorang pendeta yang mengidap penyakit ginjal, dan menurut dokter umurnya tinggal sebulan
lagi.
Tapi penyakitnya itu dapat disembuhkan kalau ada sumbangan ginjal.
Lalu, pada hari minggu pendeta itu berkotbah di sebuah gereja.
Di sela-sela kotbahnya ia menceritakan tentang penyakitnya.
1001 HUMOR - 6 Page 18
Pendeta : Saudara sekalian...tentunya anda sekarang mengetahui penyakit saya ini... Tapi adakah
di antara saudara yang mau menyumbangkan ginjalnya pada saya ?
(Seluruh jemaat mengangkat tangannya)
Pendeta itu otomatis bingung siapa yang harus dia pilih, akhirnya....
Pendeta : kalau begitu kita undi saja dengan bulu ini. Kalau bulu ini jatuh di kepala seseorang
maka nantinya orang itu yang akan menyumbangkan ginjalnya pada saya !
Pendeta melemparkan bulu itu. Dan terdengarlah para jemaat berkata,
"ambilah ginjalku, puhhhh... (suara orang meniup), ambilah ginjalku, puhhh..."
548.PEMILIK WARUNG
Ada dua misatawan mancanegara ingin makan di warung, setelah masuk warung makan
wisatawan I bilang: " kita cari yang warung yang lain saja"
Wisatawan II bertanya " Kenapa harus pindah? "
Wisatawan I :" menu makanan sini pasti tidak enak "
Wisatawan II: " dari mana anda tahu ?"
Wisatawan I : " dari foto pemilik warung itu "
Wisatawan II :" maksudmu foto suami isrti itu? "
Wisatawan I :" ya, saya pernah makan di warung yang ada foto suami istri itu dan makanannya
sangat tidak enak "
Wisatawan II :"itu tidak jaminan, karena saya sering makan di warung-warung yang ada foto itu
nyatanya enak"
Saat wisatawan sedang berbincang ada pelayan warung itu yang memperhatikan dan menguping
pembicaraan mereka dan pelayan itu mendekati dan menerangkan:
"maaf tuan foto besar yang dipajang itu bukan foto pemilik warung ini, tapi Presiden dan wakil
Presiden RI
549.ANTRIAN PANJANG!!!
Seorang Ibu rumah tangga di Moskow pergi berbelanja kebutuhan keluarganya.
Ia masuk kedalam sebuah toko untuk membeli roti dan ia melihat antrian telah berbaris sangat
panjang.
Ibu itu telah memutuskan lebih dulu mencari susu di toko sebelah.
Kenyataannya yang di temuinya di toko sebelah sama saja.
Di sana orang juga berbaris sepanjang ratusan meter.
Akhirnya Ibu itu memutuskan untuk lebih dulu membeli gula di toko yang lain.
Tapi disana Ia pun harus antri tak kurang dari empat ratus meter.
Karena kesal yang memuncak ia segera mencari vodka namun kembali Ia menyaksikan antrian
yang sama panjangnya.
Sekembalinya di rumah Ia menceritakan semua kejadian itu pada suaminya.
"Di mana-mana orang berbaris panjang, di mana-mana antrian ratusan meter.Apa-apaan ini!"
"Tunggu di sini!" Biar saya bereskan semua persoalan ini dengan satu tindakan!"
ucap sang suami dengan penuh marah terhadap keadaan.
Sambil mengantongi sepucuk revolver dan beberapa butir peluru lelaki itu pergi meninggalkan
rumah.
"Hari ini juga saya harus ke Kremlin dan menembak mati Perdana Menteri yang membuat orang
sengsara!" katanya dalam batin.
1001 HUMOR - 6 Page 19
Ketika ia tiba di pekarangan kantor Perdana Menteri, Lelaki itu menemukan orang berbaris dalam
antrian sepanjang tak kurang dari empat ratus meter.
550.PALING HITAM
Alkisah di negara Afrika sana, manusia yang paling hitam adalah yang paling hebat! Hitam dalam
arti hitam segala-galanya, itulah Negro Sejati!
Ada 3 orang anak kecil yang sedang membandingkan kehitaman Bapaknya.
Anak yang ke 1 : " Babe gue kemarin sedang ngupas Apel, eh..tangannya terluka, DARAH nya
HITAM!!!!...
Anak yang ke 2 : "Papi ku kemarin sedang benerin Parabola,eh..terjatuh sampai patah tulang,
TULANG nya HITAM !!!"
Anak yang ke 3, nggak mau kalah hebat : "Hm.. itu belum seberapa,tadi malam waktu kami
sedang nonton TV diruang keluarga, tiba-tiba Bokap gua KENTUT, .....e-eh,...tiba tiba seluruh
ruangan jadi GELAP !!!!!!"
551.TEKNOLOGI MODERN
Dalam rapat perkembangan teknologi abad-21, ada utusan dari indonesia, jepang dan amerika.
Amerika melihatkan kemajuan teknologinya.
Saat ada telpon masuk, Amerika tidak lagi menggunakan hp, tapi memegang kancing bajunya dan
berbicara.
Orang Indonesia heran
"Wuih gila loe yach, bisa kaek gitu"
Orang jepang langsung nyeletuk,
"Wach punyaku lebih gila lagi nich...." dan kemudian dengan jari jempol dan kelinking orang
Jepang itu menelpon rekannya, ck..ck...'
Memang gila nich...," kata orang indonesia itu dengan rasa kagumnya.
Akhirnya orang indonesia ini bingung, apa yang akan ditunjukkan kepada kedua rekannya itu.
Tiba-tiba orang indonesia ini menggetarkan badannya dan matanya merem melek.
Orang amrik dan jepang bingung, lantas bertanya,
" hi..hi... kamu sedang ngapain....."
"Hus diam !!! fax sedang masuk nich....!!!"kata orang indonesia
552.JIN LAMPU ANTIK
Seorang manajer bersama kedua karyawannya pergi keluar untuk menikmati makan siang.
Di tengah jalan, mereka menemukan sebuah lampu antik.
Saat mereka membersihkan lampu antik itu, tiba-tiba keluar seorang jin.
" Hamba siap mengabulkan tiga permintaan. Tiap orang hanya boleh mengucapkan satu
permintaan saja, " kata jin itu.
Karyawan A : " Saya ingin berlibur ke Hawaii sekarang juga ! "
Whuuusss. Karyawan A lenyap.
1001 HUMOR - 6 Page 20
Karyawan B : " Saya ingin pergi ke Bali dan ditemani gadis-gadis sana sambil berfoya-foya.
Sekarang juga. "
Whuuussss. Karyawan B lenyap.
Jin (bertanya kepada manajer) : " Bagaimana dengan permintaan Anda, bos ? "
Manajer berkata dengan ketus : " Kembalikan dua karyawan brengsek itu ke kantor setelah saya
selesai makan siang. "
553.BINATANG PELIHARAAN
Istri Nasruddin menginginkan binatang piaraan, maka ia membeli seekor kera.
Nasruddin tidak senang.
"Apa makanannnya?" tanyanya.
"Sama dengan yg kita makan", jawab istrinya.
"Dimana kera itu akan tidur?'
"Di tempat tidur kita, bersama kita."
"Bersama kita? Baunya bagaimana?"
"Kalau saya saja betah dengan bau itu, saya kira kera juga tahan".
554.SEMUA MILIK ALLAH
Para santri di suatu pondok pesantren masing-masing memelihara beberapa ekor ayam.
Suatu hari pak Ustadz ingin mengetahui bagaimana reaksi salah seorang santrinya bila satu
ayamnya dicuri.
Maka suatu malam ayam peliharaan si Muhaemin diambil diam-diam, dipotong, kemudian
dagingnya dibagi-bagikan kepada semua santri.
Esok harinya, Muhaemin melapor kepada gurunya.
"Pak Ustadz, tadi malam ayam peliharaanku dicuri orang."
Pak Ustadz menjawab, "Sudahlah, jangan bersedih. Ayammu itu kan pada hakikatnya milik Allah
yang dititipkan kepadamu."
Muhaemin mengangguk-angguk kemudian ngeloyor pergi sambil garuk-garuk kepala.
Dia berniat memberikan pembalasan kepada ustadznya itu.
Pada keesokan harinya, dia mencuri kambing milik pak Ustadz, dipotong, disate, kemudian
dibagi-bagikan kepada semua penghuni pondok pesantren.
Malam itu terjadi pesta makan sate yang begitu meriah.
Esok pagi, pak Ustadz marah bukan kepalang melihat kambing miliknya dicuri orang.
Dikumpulkannyalah semua santrinya sambil menghardik,
"Hayo mengaku, siapa yang mencuri kambing saya kemarin?".
Semua santri diam ketakutan.
Tak lama kemudian Muhaemin bertanya, "Pak Ustadz, bukankah kambing yang hilang itu pada
hakikatnya adalah milik Allah?"
Pak Ustadz menjawab, "Punya Allah sih punya Allah ... tapi jangan yang besar-besar dong!"
555.PAMERAN TEKNOLOGI
1001 HUMOR - 6 Page 21
Pada suatu pameran tekhnologi ada seorang dari Indonesia dan seorang Jepang bertukar pikiran
kalau di Jepang kulkas bisa disulap jadi mobil listrik.
Kemudian orang Indonesia kagum dan membalas orang Jepang itu bahwa di Indonesia botol bekas
dapat diubah jadi uang receh kagetlah orang Jepang itu dan balik tanya
“kok bisa??? apa Indonesia sudah semaju itu ???
Mudah saja jawab orang Indonesia caranya yaitu dengan
"DIROMBENG!!!!!!"
556.RANO KARNO
Alkisah ada seorang bapak sedang duduk di metromini tak lama kemudian naik seorang anak
kecil.
Anak kecil itu memandang si Bapak dengan takjub dan bertanya,
"Pak, Bapak Rano Karno yah?"
Si Bapak menjawab "Bukan!".
Namun tak lama kemudian si anak kembali bertanya
"Bapak Rano Karno?",
Si Bapak pun kembali menjawab "Bukan!!!!".
Anak kecil tadi diam namun 5 menit kemudian dia kembali bertanya
"Pak, bapak Rano Karno?"
Si bapak menjawab "Bukan de' saya bukan Rano Karno!".
Karena kesal si Bapak turun dari metromini dan pindah naik Bis kota.
Namun rupanya anak kecil tadi mengikuti pindah bis kota dan duduk di belakang.
Tak lama kemudian si anak kecil tadi menghampiri si Bapak dan kembali bertanya
"Pak, Bapak rano karno yah?"
Karena kesal si bapak menjawab
"yah saya Rano Karno!"
Dengan lagak bego anak kecil tadi berkata : "Kok nggak mirip yah!!"
557.KUKU BADAK
A: Kenapa badak kukunya warna merah?
B: Mmm... apa ya... 'gak tau...
A: Biar bisa sembunyi di balik pohon apel...
B: Ah bohong... mana ada badak sembunyi di balik pohon apel?
A: Gak pernah lihat 'kan?... berarti dia berhasil sembunyi...
558.TIDAK MELIHAT
"Apakah sodara tidak melihat lampu merah?" tanya seorang polisi kepada seorang pengendara
sepeda motor.
"Saya lihat, Pak."
"Lalu kenapa sodara tidak berhenti?"
"saya tidak melihat bapak."
1001 HUMOR - 6 Page 22
559.SURAT PENAWARAN
Kepada Yth.
Neng Geulis Panutan Akang,
Dengan hormat,
Saya sangat gembira memberitahukan Anda bahwa saya telah jatuh cinta kepada Anda terhitung
tanggal 5 Maret lalu.
Berdasarkan rapat keluarga kami yang diadakan pada tanggal 20 Maret pukul 19.00 WIB, saya
berketetapan hati untuk menawarkan diri sebagai kekasih Anda yang prospektif.
Hubungan cinta kita akan menjalani masa percobaan minimal tiga bulan sebelum memasuki tahap
permanen. Tentu saja, setelah masa percobaan usai, akan diadakan terlebih dahulu on the job
training secara intensif dan berkelanjutan. Dan kemudian, setiap tiga bulan selanjutnya akan
diadakan juga evaluasi performa kerja yang bisa menuju kepada pemberian kenaikan status dari
kekasih menjadi pasangan hidup.
Biaya yang dikeluarkan untuk ke rumah makan dan shoping akan dibagi dua sama rata antara
kedua belah pihak. Selanjutnya, didasarkan pada performa dan kinerja Anda, tidak tertutup
kemungkinan bahwa saya akan menanggung bagian yang lebih besar dari pengeluaran total. Akan
tetapi, saya cukup bijaksana dan mampu menilai, jumlah dan bentuk pengeluaran yang akan Anda
keluarkan nantinya.
Saya dengan segala kerendahan hati meminta Anda untuk menjawab penawaran ini dalam waktu
30 hari terhitung tanggal penerimaan surat.
Lewat dari tanggal tersebut, penawaran ini akan dibatalkan tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan
tentu saja, saya akan beralih dan mempertimbangkan kandidat lain.
Saya akan sangat berterima kasih apabila Anda berkenan untuk meneruskan surat ini kepada adik
perempuan atau sepupu Anda, apabila Anda menolak penawaran ini.
Demikian penawaran yang dapat saya ajukan dan sebelumnya terima kasih atas perhatiannya.
Hormat Saya,
Abangmu yang Tersayang.
560.TEMAN BAIK
Seorang ibu sedang bercakap dengan temannya.
'Tau tidak jeng,diantara 99 teman baikmu ada yang main gila sama suamimu.
Makanya kamu mesti hati2.aku mengatakan hal ini bukan karena apa2,tapi karena aku adalah
teman baikmu'
561.MEMBUNYIKAN BEL
Seorang lelaki yang sedang lewat melihat seorang anak kecil berada di depan pintu sebuah rumah.
Anak kecil itu dengan susah payah berusaha membunyikan bel listrik yang tombolnya terlalu
tinggi untuknya.
1001 HUMOR - 6 Page 23
Dengan tersenyum,lelaki itu menekan tombol dengan maksud untuk menolongnya.
"Terima kasih,Pak," kata anak nakal itu.
"Kita berdua harus cepa-cepat berlari sebelum yang punya rumah keluar untuk memukul kita
dengan tangkai sapu!"
562.SALAH KAPRAH
Sepasang suami istri yg kuper ikut dalam sebuah pesta.
Nyonya rumah: Bung Karno itu mengagumkan sekali, ya!!
Istri: Bung Karno? Wah, Anda benar. Saya suka sekali sama dia. Baru tadi pagi saya lihat dia naik
bis P16 ke arah Blok M.
Seketika orang-orang menatap si wanita dengan pandangan aneh, termasuk suaminya.
Ia menarik istrinya dan berbisik,
"Kita pulang!"
Istri: Mas marah, ya?
Suami: Oh, ya? Kamu nggak sadar? Aku nggak pernah semalu ini dalam hidupku. Kamu bilang
lihat Bung Karno naik bis P16 ke arah Blok M? Bego banget, sih! Apa kamu nggak tahu kalau
bis P16 itu ke arah Lebak Bulus?!
563.MENGEJA
Seorang wanita yg baru saja meninggal sampai di pintu surga.
Sang Penjaga memberi tahu kalau ia bisa masuk surga jika dapat mengeja satu kata dengan benar.
Si wanita mengeja C-I-N-T-A dengan tepat dan ia diperbolehkan masuk.
Tapi, sebelumnya si wanita disuruh menggantikan posisi Sang Penjaga sebentar karena mau ke
kamar mandi.
Ketika sedang menjaga pintu surga, si wanita kedatangan tamu seorang pria yg merupakan
suaminya!
Istri: Kenapa kamu ada di sini?
Suami: Sekembalinya aku dari pemakamanmu, aku begitu sedih sehingga mengalami kecelakaan.
Jadi, di sinilah aku, siap bergabung bersamamu di surga.
Istri: Wah, belum tentu. Kamu harus bisa mengeja satu kata dengan benar, baru bisa masuk!
Suami: Kata apa itu?
Istri: Czechoslovakia.
564.RAMBUT PANJANG
Anak: Yah, boleh dong aku punya mobil!
Ayah: Boleh, asal nilai kamu naik kelas, kamar kamu bersih, dan rambutmu dipotong.
Sebulan kemudian
Anak: Yah, boleh dong aku punya mobil!!
Ayah: Nak, aku bangga padamu. Nilai kamu mengalami kenaikan, kamarmu rapi Jali, tapi kamu
belum potong rambut!!
Anak: Tapi, Yah, tahu nggak kalau Samson rambutnya panjang, Musa rambutnya panjang, Nuh
rambutnya panjang, dan bahkan Yesus rambutnya panjang...
1001 HUMOR - 6 Page 24
Ayah: Iya, dan mereka JALAN KAKI kemanapun mereka pergi!!
565.MAKANAN SAPI
Ada seorang peternak sapi yang cukup berhasil dan punya beratus-ratus ekor sapi.
Pada suatu hari datanglah seorang petugas peternakan yang menyamar dan bertanya
"setiap hari sapi-sapi ini bapak beri makan apa?".
Peternak " oh saya beri makan rumput-rumput saja",
"kalo begitu bapak saya denda karena telah memberi makan sapi-sapi ini secara tidak layak"
kata si petugas. "Bapak saya denda 2 juta".
Akhirnya selang beberapa hari kemudian petugas tadi datang kembali dan menanyakan hal yang
sama kepada si peternak.
"Bapak beri makan apa sapi-sapi ini.??" kata si petugas .
Si peternak menjawab " wah saya beri makan keju, hamburger, dan juga susu".
"kalo begitu bapak saya denda 3 juta rupiah karena memberi makan diluar batas sewajarnya...!!"
kata si petugas.
Akhirnya seminggu kemudian datang lagi si petugas menayakan hal sama kepaada si peternak.
"bapak beri makan apa sapi-sapi ini..??" tanya si petugas.
Akhirnya karena takut di denda lagi si peternak menjawab
" begini pak setiap hari semua sapi-sapi ini saya beri uang masing-masing tiga ribu rupiah,
terserah mereka mau makan dimana....!!!!".
566.RAMALAN
Sepasang suami istri baru memiliki anak.
Ketika umurnya setahun, ia sudah dapat berbicara seperti orang dewasa.
Ketika dua tahun, ia dapat membaca apa saja.
Ketika tiga tahun, ia dapat mempelajari kalkulus.
Ketika empat tahun, ia dapat meramal masa depan.
Suatu ketika ia meramal kalau umurnya tinggal setahun, ibunya tinggal dua tahun, dan ayahnya
tinggal tiga tahun.
Benar saja, setahun kemudian ia meninggal.
Sang ayah segera mengansuransikan istrinya dengan jumlah besar.
Setahun kemudian, istrinya meninggal dan sang ayah bersenang-senang dengan uang ansuransi
istrinya.
Pada malam terakhir proyeknya, sang ayah mabuk-mabukan.
Tapi anehnya, keesokan paginya ia bangun tanpa terjadi apa-apa.
Ketika ia ingin mengambil susu di depan rumah, ia menemukan tukang susu meninggal.
567.PERIODIK BERKALA
Data ilmiah berharga.
Kedua hal yang disebutkan di bawah merupakan usulan unsur untuk ditambahkan pada tabel
periodik (dari kelas kimia):
1001 HUMOR - 6 Page 25
Nama unsur: wanita
Simbol: Xx
Bobot atom: jangan pernah ditanya.
Sifat fisika: biasanya berbentuk teratur. Mendidih tanpa sebab dan dapat membeku kapan saja.
Meleleh ketika diperlakukan dengan baik.
Sangat pahit jika salah penanganan.
Sifat kimia: sangat aktif. Sangat tidak stabil. Dapat berikatan kuat dengan
emas, perak, platinum, dan batu berharga.
Mudah menguap bila dibiarkan sendiri.
Dapat menyerap sejumlah besar makanan enak.
Berubah hijau bila ada spesimen yang lebih bagus di sebelahnya.
Kegunaan: sangat ornamental.
Katalis yang sangat baik untuk menghabiskan kekayaan.
Kemungkinan merupakan reduktor penghasilan paling kuat yang pernah diketahui.
Peringatan: mudah meledak di tangan yang tidak berpengalaman.
Nama unsur: pria
Simbol: Xy
Bobot atom: 180 +/- 50
Sifat fisika: padatan pada suhu kamar, tapi mencair dengan mudah.
Kadang padat kadang lembek.
Sulit untuk menemukan dalam bentuk yang masih murni.
Contoh yang sudah berumur sulit menghantarkan listrik, berbeda dengan contoh yang masih
muda.
Sifat kimia: mudah membentuk ikatan dengan Xx kapan saja memungkinkan.
Bisa juga berikatan kuat dengan sesamanya.
Menjadi mudah meledak ketika dicampur dengan An (unsur: anak) untuk waktu tertentu.
Dinetralkan dengan penjenuhan menggunakan alkohol.
Kegunaan: tidak diketahui. Kemungkinan sumber utama metana.
Spesimen yang baik dapat menghasilkan sejumlah besar perintah.
Perhatian: ketidakberadaan Xx menyebabkan unsur ini cepat mengalami dekomposisi dan mulai
berbau.
568.BUKAN SAYA BU
Figo adalah seorang pelajar SLTP yang gila bola.
Karena nonton siaran langsung Piala Eropa 2000 semalam suntuk, besoknya Figo terkantukkantuk
di kelas sewaktu pelajaran sejarah pada jam terakhir.
Pelajaran sejarah hari itu tentang sejarah dunia, diajarkan oleh Ibu Guru yang agak galak.
Bu guru menerangkan tentang penemuan benua Amerika.
Bu Guru melihat Figo terkantuk-kantuk di pojok kelas sana, kemudian Bu Guru mendatangi kursi
di mana Figo duduk, lalu bertanya:
Bu Guru: "Kamu Figo,.... Siapa penemu benua Amerika?"
Joe : "Bu...bu... bukan saya, Bu!"
1001 HUMOR - 6 Page 26
569.KUTUKAN
Pada suatu hari, ada 4 cewe'( imah, ngeti, chinonk dan kippi) hiking ke gunung, trus diperjalanan
mereka bertemu seorang nenek.
Nenek itu memperingatkan kalo mereka harus hati-hati, jangan sampai menginjak kodok, karena
akibatnya fatal yaitu jodohnya akan jelek.
Ternyata setelah hiking yang tidak menginjak kodok hanya imah, tetapi mereka cuek aja..tidak
ada yg percaya..
Ternyata setelah itu peringatan nenek itu menjadi kenyataan, hanya si imah yang mendapatkan
jodoh yang bagus, sudah tampan, tajir, baik budi serta rajin menabung..
Tentu saja ketiga temannya imah bingung, karna mereka mendapatkan jodoh yang satu type;
sudah jelek,culun, tolol, miskin pula ( kesian, deh?! )
Maka mereka bertanya kepada cowo' imah : " loe kok mao sih sama imah? "
Lalu si cowo' menjawab sambil nyengir:" soalnya gue waktu hiking di gunung, nginjek kodok.."
570.YANG PALING BERHARGA
Seorang pemuda diajukan ke depan pengadilan atas tuduhan mencuri sepeda milik seorang gadis
remaja.
" Saya sama sekali tidak mencurinya, Pak Hakim " Kata si pemuda membela diri.
" Dia yang memberikan sepeda itu kepada saya. Ketika itu pulang sekolah, dia meminta saya agar
memboncengkannya dengan sepedanya. Saya dudukkan dia di stang. Lalu dalam perjalanan, di
suatu semak belukar, dia menyuruh saya berhenti. Di bukanya baju dan celananya. Lalu katanya,
saya boleh mengambil miliknya yang paling berharga. Pak Hakim, lalu saya berpikir, bajunya
memang berharga, tapi itu baju wanita dan tak ada gunanya bagi saya. Jeans-nya juga terlalu kecil
bagi saya. Karena itu, yah, apa boleh buat terpaksa saya mengambil sepedanya. "
571.SAYA KIRA
Seorang nyonya rumah telah membuat babak belur seorang maling yang masuk ke rumahnya pada
suatu malam.
Si maling terpaksa harus di rawat di rumah sakit untuk beberapa hari karena keadaannya yang
mengerikan.
Setelah meminta penjelasan, kepala polisi dengan penuh kekaguman memuji kehebatan nyonya
itu.
Polisi : " Ia sampai harus di rawat di rumah sakit, paling tidak selama tiga minggu. Mudahmudahan
dia kapok. "
Tapi sang nyonya kelihatan seakan-akan memikul beban yang amat berat.
Dia menarik nafas dalam-dalam.
Nyonya : " Saya sama sekali tidak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hal itu
karena kekeliruan semata-mata, Pak. "
" Kekeliruan ? ! " tanya Kepala Polisi terkejut.
Nyonya : " Ya, kekeliruan ! Tatkala ia berusaha masuk rumah lewat jendela dapur saya sangka dia
suami saya yang baru pulang dari bar. "
1001 HUMOR - 6 Page 27
572.NAPI KABUR
Pada suatu hari diberbagai koran memuat berita besar tentang usaha nekad seorang Napi untuk lari
dari penjara.
Tapi menjelang malam Napi itu kembali menyerahkan diri.
Ketika ditanyai Wartawan mengapa dia menyerahkan diri, maka dia menjawab :
" Begitu saya menyelinap masuk rumah untuk menjumpai isteri saya, maka yang pertama-tama di
katakannya ialah, "Kau sudah lari sejak sepuluh jam yang lalu. dimana saja kau selama itu?"
573.KUNCI SUKSESI
Try Sutrisno ingin belajar dari Lee Kuan Yew bagaimana caranya memilih menteri yang pintar.
Maka dia datang ke Singapura diam-diam.
Bagaimana caranya memilih menteri yang pintar, Pak Lee?
Gampang, jawab Lee,
"Kita test saja kecerdasannya."
Dan tokoh Singapura itu pun memanggil perdana menterinya, Goh Chok Tong.
Lee mengajukan satu pertanyaan yang harus dijawab Goh dengan cepat dan tepat:
"Hai, Chok Tong, misalkan orangtuamu punya anak tiga orang. Siapakah gerangan anak yang
bukan kakakmu, dan bukan pula adikmu?"
Goh menjawab tangkas, "Ya itu saya sendiri."
Lee bertepuk tangan, "Angka 10 untuk Goh. Sebab itu dia kupilih!".
Try Sutrisno sangat terkesan kepada cara memilih gaya Lee Kuan Yew ini.
Dia pulang ke Jakarta dan segera mau menguji Harmoko.
"Pak Harmoko,'' kata Try,
"Saya ingin menguji sampeyan. Ada satu pertanyaan yang harus sampeyan jawab: misalkan orang
tua sampeyan punya anak tiga orang. Siapakah gerangan anak yang bukan kakak sampeyan, dan
bukan pula adik sampeyan?"
Ternyata Harmoko tidak segera bisa menjawab. Tapi dia punya akal dan minta permisi sebentar ke
luar ruangan, dimana menunggu Subrata.
"Coba, Mas Brata," katanya kepada bawahannya ini.
"Misalkan orang tua situ punya anak tiga. Siapa gerangan anak yang bukan kakaknya situ dan
bukan pula adiknya situ?"
Subrata berpikir lima menit, lalu menjawab: "Itu saya, Pak."
Harmoko senang, dan masuk kembali ke ruang Try Sutrisno.
Dia langsung maju.
"Jadi tadi petunjuknya ...eh, pertanyaannya bagaimana, Pak Try?".
Try dengan sabar mengulangi,
"Orang tua sampeyan punya anak tiga orang. Siapakah anak yang bukan kakak sampeyan dan
bukan adik sampeyan?"
Harmoko kali ini menjawab tangkas: "Ya, Subrata, Pak!".
Try ketawa geli. "Pak Harmoko ini gimana! Jawabnya yang benar, ya, Goh Chok Tong, dong!"
1001 HUMOR - 6 Page 28
574.SIAPA YANG BODOH ??
Randi baru pulang dari Jakarta .Ia menceritakan pengalamannya .
" Ketika sedang jalan - jalan ,aku kecopetan. Tas berisi uang dan benda berharga lenyap dicopet
orang !"
Hei,tapi mengapa kamu kelihatannya tenang - tenang saja ?" tanya temennya .
Randi memperlihatkan kunci dan berkata,
" Dasar pencopet bodoh, ia tak tahu kuncinya masih kupegang.Nah bagaimana dia bisa membuka
tasku.
575.AFRICAN ROULETTE
Seorang Duta Besar Afrika sedang di Jamu oleh Duta Besar Rusia di negaranya...
Mereka berkeliling-keliling negara Rusia mengunjungi..tempat-tempat bersejarah seperti
Lapangan Merah .sampai ke daerah kerja paksa orang-orang hukuman.
Tidak lupa sang Duta Besar diajak makan-makan yang enak seperti telur ikan yang terkenal di
Rusia sampai kunjungan enak - enak yang lainnya.
Menjelang kepulangannya ke Afrika...si Rusia memperkenalkan Permainan Russian Roulette
kepada si Afrika....
(Russian Roulette=Judi dengan Pistol Revolver 6 isian tapi hanya diisi 1(satu) peluru yang akan
ditembakkan kekepala sendiri setelah memutar revolvernya).
Mendapatkan tawaran itu si Afrika sangat terkejut dan ketakutan, tapi demi menghormati Tuan
Rumah dengan menyembunyikan Rasa Takut nya si Afrika memberanikan diri untuk
mencobanya....
diputarnya isi revolver... kkkerrrrrrrkkk..
Kemudian diarahkan pistol tersebut kekepalanya ....dan klik......
selamatlah si Afrika .....
Pistol tidak terpicu pada selongsong revolver yang ada isinya,
Selanjutnya pulanglah si Afrika kenegaranya...
Dua bulan kemudian giliran si Rusia berkunjung ke Afrika ....
Begitu juga maka si Afrika mengajak Russia berkeliling Safari mengunjungi daerah-daerah satwa
Binatang-binatang yang memang merupakan kekayaan Afrika....
Dan tidak lupa diajaknya makan-makan yang enak dengan buah-buahan yang segar sampe
kunjungan enak-enak yang lainnya.....
Menjelang kepulangan si Russia kenegaranya maka si Afrika memperkenalkan Afrikan Roulette
kepada si Russia......
Dan kata si Afrika kepada si Russia....sambil memperkenalkan 6 Gadis-gadis Cantik Afrika dalam
keadaan bugil tanpa benang sehelaipun ditubuhnya....
"Silahkan Tuan Ambassador memilih salah satu dari 6 Gadis tercantik di Afrika ini untuk
melakukan Blow Job (Oral Sex) untuk Tuan".
Wah...si Russia dengan tersenyum malu-malu ......bertanya kepada si Afrika
"Lho dimana ketegangan yang mencekam seperti permainan Rusian Roulette di negara saya?"
Maka selanjutnya Si Afrika menjelaskan :
1001 HUMOR - 6 Page 29
"Oooo...ketegangan yang mencekam adalah bahwa salah satu gadis-gadis tersebut masih termasuk
Etnis Kanibal"
576.MENELAN UANG
Seorang anak telah menelan uang logam Rp.100,00 kemudian ia memberitahukannya kepada sang
ibu,tapi sang ibu mengatakan kalau uang tsb,akan keluar pada saat buang air besar.
Pada saat anak ini buang air besar,yang keluar bukan 100 tetapi 500.
Sang ibu pun penasaran,ia berpikir bila uang ditelan maka akan keluar lebih banyak.
Tanpa piker panjang lagi,ia menelan Rp.10.000 dengan harapan bisa keluar yang lebih besar.
Pada saat buang air besar,yang keluar bukan uang ,tapi sebuah gulungan kertas kecil.
Setelah dibuka,di sana tertulis, "ANDA BELUM BERUNTUNG"
577.PESAN MAKAN
Bambang yang tidak bisa berbahasa Inggris beremigrasi ke New York.
Ia mendapat pekerjaan, dan teman-temanya mengajarinya untuk mengucapkan
"kue apel dan kopi" dalam bahasa Inggris agar ia dapat memesan makanan sendiri.
Keesokan harinya, Bambang masuk ke sebuah rumah makan.
"Pesan apa?" tanya pelayan.
"Kue apel dan kopi," kata Bambang.
Karena hanya itu yang dapat dikatakannya, ia terpaksa memakan kue apel dan kopi setiap hari
selama satu bulan.
Ketika ia mengeluh pada teman-temannya, mereka mengajarinya untuk mengucapkan
"roti daging".
Dengan berbekal tambahan kata-kata barunya, Bambang masuk ke restoran dan langsung
memesan,
"Roti daging."
"Ayam atau sapi?" tanya si pelayan.
"Kue apel dan kopi," kata Bambang.
578.LEGITIMASI KEAGAMAAN
Dua orang wanita prostitusi ditangkap saat mobil mereka parker ditepi sebuah jalan.
Mereka pun bertanya alasan polisi menangkap mereka :
" Sebenarnya apa alasan Anda menangkap Kami ? "
Polisi : " Tulisan di mobil kalian itulah penyebabnya ", lain kali jangan jalan-jalan dengan mobil
bertuliskan 'Dua cewe' bisa segala gaya, tiga ratus ribu saja untuk berdua. "
" Kalau soal itu kenapa dua pemuda yang menggoda kami tadi dengan mobil bertuliskan
'Dua pemuda baik-baik mencari sumbangan dana untuk pembangunan rumah ibadah' , mereka
khan sama dengan kami. "
Polisi : " Oh jelas beda, mereka punya legitimasi keagamaan,sedangkan kalian tidak. "
Keesokan harinya kedua prostitusi tadi parkir lagi di jalan yang sama dengan mobil bertuliskan
" Dua malaikat cantik mencari domba yg sesat'. "
1001 HUMOR - 6 Page 30
579.HABIS MAGRIB
Pada pemilihan putri Indonesia 2000 kemarin ada sebuah cerita yang tidak terekspose.
Cerita ini terjadi pada saat seleksi (wawancara) antara Juri dengan peserta dari DKI yang akhirnya
jadi juara.
Begini ceritanya... :
Juri : "..........Selanjutnya, tolong anda sebutkan tokoh idola anda ..."
Putri DKI : "Ehm... sebagai seorang yang nasionalis, saya mengidolakan orang Indonesia... dia
adalah PANGERAN DIPONEGORO"
Begitu mantap dan meyakinkan kata-kata yang meluncur dari putri DKI ini.
Juripun begitu terkesan dan kagum padanya, seorang gadis cantik dan muda seperti dia ternyata
sangat nasionalis dan bangga dengan tokoh dalam negeri.
Kemudian Juri melanjutkan pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan saja,
tentunya seputar Pangeran Diponegoro.
"Kalau begitu, anda pasti tahu kapan Pangeran Diponegoro meninggal kan?"
Tapi, reaksi sang putri sangat mengagetkan Juri, dengan terbata-bata dan penuh rasa kaget dia
bertanya,
"APPAAA ??? MENINGGAAALLL ???... INNALILLAAHI ... "
Tentu saja Juri ikut-ikutan kaget dan kecewa dengan reaksi putri DKI itu.
Singkat cerita, tanya jawab itu selesai sudah.
Tapi, tidak demikian dengan sang putri DKI...
Kabar mengenai meninggalnya Pangeran Diponegoro sangat menyedihkan hatinya.
Sampai di luar ruangan, dia bergegas menemui salah seorang peserta lainnya, dari Yogya.
Tanpa menunda waktu, putri DKI mengkonfirmasi kebenaran berita meninggalnya sang idola,
Pangeran Diponegoro...
"Mbak, maaf ya... apa benar sih Pangeran Diponegoro sudah meninggal???", begitu tanya putri
DKI kepada putri Yogya.
Tentu saja pertanyaan itu menggelikan bagi putri Yogya... tapi, bagaimanapun dijawabnya juga,
"Lho, kan sudah lama mbak...masa mbak nggak tahu sih ?"...
Putri DKI langsung memotong,
"Ooo, sudah lama ya, kok saya belum pernah denger ya ? apan sih mbak ???"
Dengan menahan geli, putri Yogya menjawab,
"Yaa... sekitar delapanbelas tigapuluh (1830) mbak... "
Kembali putri DKI memotong,
"HAAHH...DELAPANBELAS TIGAPULUH ??? HABIS MAGHRIB DONG !!!"
580.HARI BURUK
Seorang pria yg sedang putus asa berdiam di bar selama satu setengah jam cuma memandangi
minumannya.
Seorang pengemudi truk yg baru datang langsung meneguk habis isi gelas itu.
Si pria langsung menangis.
"Hei, jangan nangis, gitu, dong!" seru si pengemudi truk.
"Aku cuma bercanda. Aku beliin minuman lagi, deh!"
"Bukan, nggak usah. Hari ini merupakan hari terburuk dalam hidupku. Pertama, aku telat ke
kantor. Bosku marah besar dan aku dipecat. Ketika mau pulang, ternyata mobilku dicuri orang.
1001 HUMOR - 6 Page 31
Trus, pas naek taksi, ternyata dompet dan kartu kreditku ketinggalan di dalamnya. Sampai rumah,
istriku tidur dengan tukang kebun. Aku meninggalkan rumah dan datang ke bar ini. Dan pas aku
berpikir untuk mengakhiri hidupku, kau muncul dan meminum racunku."
581.BANGGA-BANGGAAN
Ini ada cerita tentang tiga anak kecil (kecil banget, belum sekolah deh) yang lagi asyik ngobrol di
sebuah bis kota.
Ternyata mereka lagi bangga - banggaan bisa dipanggil dengan sebutan yang lebih tua.
A : "eh gue dong pernah di panggil 'mas'."
B & C : "waah hebat juga lo, kapan tuh ...?"
A : "waktu gue lagi di rumah eh ada tamu datang dia nanya sama gue, ma'af 'mas' bisa bertemu
dengan ibu Mariana? "
Ciee si A ini bangga sekali...bisa dipanggil dengan sebutan 'mas'nya.
Nggak lama si B cerita juga, nggak mau kalah.
B : "aah, gue juga pernah waktu itu dipanggil 'pak' sama orang"
A & C : "waah....lebih hebat nih,....kapan tuh ???"
B : " waktu gue lagi diri di pinggir jalan, eh ada orang nanya ke gue sambil bawa-bawa kertas,
'Pak' tahu alamat ini enggak ???? "
Taela, ternyata si B nggak mau kalah sama si A , dia bisa dipanggil lebih tua juga.
Bis terus melaju, si C mikir nggak abis-abis.
Dia bingung soalnya dia belum pernah dipanggil lebih tua.
Nggak lama dia ngomong juga deh.
C : "aaaah, gue juga pernah dong kalo gitu di panggil 'kakek'."
A & C : ( Kagum ) " gilla....dipanggil 'kakek' ????? kapan tuh ??"
C : "yaaah, waktu di bis juga sih, gue kan lagi duduk eh terus ada orang yang naik mau duduk
juga, dia bilang sama gue 'GESERAN DIKIT 'KEK' !!!!"
582.AYAH SI KORBAN
Seorang wartawan sedang meliput peristiwa kecelakaan.
Karena banyak orang yg mengerumuni lokasi kecelakaan, shg wartawan tsb tdk dpt menerobos
untuk melihat korban dari dekat.
Setelah makan MENTOS, wartawan tsb dpt ide.
"Minggir-minggir semua, saya ayah korban!" ia berseru.
"Saya minta jalan."
Benar saja.....kerumunan itu membiarkan dia lewat.
Semua mata terarah kepada wartawan tsb.
(wartawan GR, dalam hati: "Berhasil juga, mentos emang ok!!!)
Ketika sampai di tengah kerumunan, ia terpana melihat...
SEEKOR ANAK MONYET tergeletak tak berdaya!
583.PASTI DAN MUNGKIN
1001 HUMOR - 6 Page 32
Seorang anak bertanya kepada ayahnya :
Anak : Ayah, apakah orang cerdas selalu menjawab dengan kata 'mungkin' sedangkan orang idiot
selalu menjawab dengan kata 'pasti'.
Ayah : Pasti nak ! Eh..mungkin.
584.LOGIKA ORANG BODOH
Dua orang sahabat sedang berbincang-bincang.
Sahabat I: Kenapa, sih, orang-orang seperti aku selalu dibilang bodoh?
Sahabat II: Ah, nyante aja, mereka cuma becanda, kok. Masih banyak orang bodoh di luar sana.
Yuk, aku buktikan!
Mereka cabut dan naek taksi.
Sahabat II: Tolong ke Jalan Ikan no 3 untuk mengecek apakah aku ada di rumah!!
Taksi mengantarkan mereka ke jalan Ikan no.3
Sahabat II: Lihat, kan? Supir taksinya bodoh banget!!
Sahabat I: Iya, gila! Padahal kan ada telpon umum di situ. Ngapain capek-capek? Mendingan
ditelpon aja untuk mastiinnya, ya nggak?
585.ES TEH DAN ES JERUK
Suatu siang, aku dan temenku lagi di warung, mau makan.
Karena ini warung prasmanan, kami ambil sendiri nasi dan lauknya.
Setelah itu, kami berniat pesan minuman.
"Mau minum apa, mas?" tanya si penjaga warung.
"Saya minum es teh saja" jawab temenku.
"Tapi esnya habis, mas" kata si penjaga warung.
Karena esnya habis, temenku berpikir mau pesan minuman lain.
Trus dia jawab, "Kalo gitu, es jeruk aja deh"
586.SINGA YANG BAIK
Pada suatu hari adalah seorang pemburu yang akan berburu kedalam hutan rimba.
Di tengah jalan, dia bertemu dengan seekor singa yang ganas.
Karena dia ketakutan, dia pun berdoa kepada Tuhan.
Ketika dia mengintip melalui celah matanya, dia melihat bahwa si singa itu juga sedang berdoa.
Pemburu : Ah, singa yang baik!!! (selamatlah daku, pikirnya).
Singa : Ya, dan singa yang baik akan berdoa sebelum makan.
587.BERTEMU TUHAN
Pada suatu malam, seorang jemaat bermimpi bahwa dia bertemu dengan Tuhan.
Dalam mimpi-nya itu terjadilah percakapan sebagai berikut:
JEMAAT : "Tuhan, benarkah apabila uang satu milyar itu Kau-anggap sepeser?"
1001 HUMOR - 6 Page 33
TUHAN : "Ya, Benar!"
JEMAAT : "Dan benarkah bahwa waktu seribu tahun itu Kau-anggap sedetik?"
TUHAN : "Ya, Benar!"
JEMAAT : "Kalau begitu, berilah aku sepeser uang."
TUHAN : "Tunggulah sedetik lagi!"
588.MEMINDAHKAN RASA SAKIT
Istrinya Babut hamil sembilan bulan, sebentar lagi segera melahirkan.
Kata temen-temen Babut ada dukun sakti yang bisa memindahkan rasa sakit istri yang sedang
melahirkan ke bapaknya si jabang bayi.
Karena ingin menyenangkan istrinya, Babut akhirnya nurut sama temen-temennya.
Pas sudah saatnya, Babut membawa istrinya ke dukun sakti itu naik mobil dengan sopirnya. Sama
si dukun Babut ditanya kira-kira seberapa kuat dia bisa nahan sakit istrinya itu.
Untuk permulaan, Babut minta seperempatnya saja.
Oleh si dukun Babut diikat kakinya di tempat tidur sambil pegangan pinggir tempat tidur, karena
meskipun seperempat, kata si dukun, sakitnya sudah luar biasa.
Sambil baca mantera, si dukun pelan-pelan mindah rasa sakit istrinya yang mulai melahirkan.
Ternyata Babut mempan, nggak teriak-teriak sama sekali.
Si dukun heran, "masak sekuat ini?"
Babut terus minta ditambah lagi rasa sakitnya.
Oleh si dukun ditambah menjadi setengah.
Ternyata masih kuat, hanya agak pucat.
Tambah heran si dukun ini.
"Sudahlah pak dukun, barikan saja semua sakitnya istriku ke saya....!" kata Babut agak gemeter,
" Biar istriku nggak ngerasa sakit sama sekali"
Setelah narik napas dalam, si dukun mengeluarkan seluruh tenaganya mindah rasa sakit istrinya ke
Babut.
Pas matahari muncul, tak lama kemudian si bayi keluar.
Istri Babut tampak masih segar, nggak ngerasain sakit sama sekali.
Babut akhirnya bisa tersenyum.
"Selamat, kamu memang hebat...!" kata si dukun sambil menyalami Babut.
Setelah itu mereka pamit pulang.
Saat masuk mobil, sopir tertidur.
Dibangunin bolak-balik nggak bangun, ternyata sopirnya telah mati......
589.3 PERMINTAAN
Minah pergi ke sungai bermaksud mencuci baju.
Ketika baru mulai kegiatannya mencuci, dilihatnya seekor ikan terjepit di antara bebatuan
menggelepar-gelepar.
Begitu Minah menghampirinya, si ikan berkata,
1001 HUMOR - 6 Page 34
"Kalau kamu menolongku, aku akan mengabulkan tiga permintaanmu. Tapi ingat, apa yang kamu
minta membuat suamimu mendapatkannya sepuluh kali lipat."
Minah pun menolong ikan tersebut dan minta supaya wajahnya diubah menjadi cantik.
"Tapi suamimu akan menjadi paling tampan di dunia," kata ikan mengingatkan.
"Nggak masalah," jawab Minah.
Abrakadabra? jadilah Minah wanita yang amat cantik.
Permintaan kedua, Minah ingin menjadi kaya.
"Ingat, suamimu akan sepuluh kali lebih kaya," kata ikan.
"Ah, nggak apa-apa. Miliknya kan milikku juga."
Abrakadabra? jadilah Minah orang yang kaya.
"Lalu permintaan ketiga?" tanya ikan.
"Aku ingin mendapatkan serangan jantung ringan."
590.PESTA 3 TEMAN
Ada tiga friends, satunya kura2..satu lagi kodok..terus satunya lagi uler kaki seribu.
Suatu hari kura2 mengundang dua temennya kerumahnya buat pesta kecil2an.
So.. mereka bertiga bikin pesta kecil di rumah kura2.
Setelah asyik ngobrol, makan, minum and lain-lain...
Si kodok berkata : "Eh..dari tadi kayaknya ada yang kurang ya..elu pada ngerasa gak..Oh iya kita
kok gak ngerokok ya..pantesan mulut asem banget nih.."
Kura2:" iya ya..sorry gue lupa nggak nyediain rokok...kalo gitu lu beli aje deh 'Dok..warungnya
deket khan..!"
Kodok: " Lho koq gue sih.. khan tuan rumahnya elu 'Ra.."
Kura2: " iya sih.. tapi khan gue jalannya lambat.. kalo elu khan bisa cepet..!!"
Kodok:" Ah.. nggak bisa gitu duonk!!..lagian kalo soal cepet..pasti si uler kaki seribu lebih cepet
dari gue.. kakinya aja ada seribu!!!"
Kura2: "Oh iya ya.. Elu aja deh yang pergi..uler Kaki seribu.."
Uler K.1000: "koq jadi gue sih.."
Kodok : "Udah ..nggak apa-apa..elu aja.. buruan.."
Ahirnya si Uler K.1000 pergi juga untuk membeli rokok.
Si Kodok dan Kura2 nungguin sambil ngegosipin artis-artis lokal.
Lima menit menunggu...si Uler K.1000 belum dateng juga...10 menit..20 menit...satu jam...dan
ternyata sampe tiga jam Uler K.1000 gak nongol2 juga.
Kodok: "Kooq Uler K.1000 nggak pulang2 ya..?"
Kura2: "Iya nih..gue jadi kuatir..kita susulin aja yuk, Dok...!"
Kodok: "ayuk deh..!"
Tapi pas si kura2 buka pintu...ternyata uler K.1000 udah ada di depan pintu.
Kura2: "Nah ni dia..!"
Kodok: "Iya nih dari tadi ditungguin juga...mana rokoknya..mulut gue udah asem banget nih..?!"
Uler K.1000: "Boro2 rokok...jalan aja belom..!!"
Kodok: " Haah belom jalan ...emangnya dari tadi ngapain aja...?"
Uler K.1000: "Yee..elu nggak liat gue lagi PAKE SEPATU..!!!!!"
591 . Jam Berapa pak?
1001 HUMOR - 6 Page 35
Adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Pada hari itu mobilnya sedang mogok, jadi sedang diservis.
Lalu dia menelepon istrinya dan memberitahukan bahwa dia akan pulang naik bus.
Dan istrinya dia suruh menunggu di halte bus di dekat rumahnya.
Di dalam bus, terjadilah percakapan antara dia dengan pemuda yang duduk di sebelahnya :
PEMUDA : Maaf, Pak. Jam berapa sih sekarang?
Pengusaha : Saya tidak mau beritahu....
PEMUDA : (bingung) Lho, kenapa?
Pengusaha : Karena apabila saya memberitahukan jam berapa sekarang, nanti anda akan
menanyakan nama saya, dimana saya tinggal, dan kemana tujuan saya. Lalu nanti bila kita turun
bersama-sama di halte bus, kamu akan bertemu dengan istri saya. Lalu istri saya akan menanyakan
siapa kamu. Dan kamu akan menjawab bahwa kamu adalah sahabat saya dan kita bertemu di bus.
Kemudian istri saya akan mengajak kamu untuk menginap di rumah saya. Dan
ketika sampai di rumah, kamu akan bertemu dengan putri saya yang cantik jelita. Lalu kamu akan
jatuh cinta padanya. Dan kalian pun akan menikah. Tapi saya tidak setuju. Karena saya tidak mau
mempunyai menantu yang JAM TANGAN saja dia TIDAK PUNYA!!!
592.LOGIKA
Di sebuah ruang kelas, para mahasisawa sedang mengikuti mata kuliah Filosofi.
Dosen yang mengajar mencoba melemparkan topik diskusi tentang Tuhan.
"Ada yang pernah melihat Tuhan?" tanya si dosen.
Semua diam tak menjawab.
"Ada yang pernah mendengar Tuhan bersuara?" si dosen bertanya lagi.
Kali ini pun tak ada yang menyahut.
"Ada yang pernah menyentuh Tuhan?" tanya dosen.
Semua diam.
"Kesimpulannya tidak ada Tuhan," kata dosen senang.
Terdengar gumaman protes, sampai akhirnya seorang mahasiswa berdiri bertanya,
"Ada yang pernah melihat otak Pak Dosen?"
Tak ada jawaban.
"Ada yang pernah mendengar otak Pak Dosen?"
Tak seorang pun menjawab.
"Ada yang pernah menyentuh otak Pak Dosen?"
Sekali lagi hening.
"Kesimpulannya Pak Dosen tidak punya otak,"
kata mahasiswa.
593.DORONGIN DONG
Ketika sepasang suami istri sedang tidur nyenyak , ada yang ngetuk pintu rumahnya.
Sang suami yang bangun melihat jam wekernya yang menunjukkan pukul setengah empat pagi,
"Ah buat apa juga dijawab," pikirnya.
Ketukan pintu semakin keras dan si istrinya menyuruhnya membuka pintu.
1001 HUMOR - 6 Page 36
Dengan setengah tidur, si suami membuka pintu dan melihat di depannya seorang laki-laki berdiri
sempoyongan dengan nafas bau alkohol.
"Bantu dorong dong" kata si pria dengan suara maboknya.
"Gila kau, jam sepagi ini. No way!"
Kata lelaki pemilik rumah dengan kesal.
"Orang lagi enak-enak tidur".
Lalu ia kembali ke kamar dan bercerita pada istri.
Namun si istri langsung memarahinya,
"Kamu gimana sih, nggak mau bantu orang dalam kesulitan. Ingat nggak waktu mobil kita mogok
terus kamu harus gedor-gedor pintu orang minta tolong dorongin mobil. Mana tengah malam lagi!
Ayo sana, bantu dia dorongin!"
Sang suami bersikeras menolak,
"Biar saja, orangnya mabok begitu," tegasnya.
Namun si istri nggak berhenti-hentinya dengan ceramahnya sehingga sang suami akhirnya
beranjak dari tempat tidur, ganti baju dan membuka pintu depan.
"Heey!" teriaknya ke jalanan yang terlihat gelap dan sepi.
"Masih perlu bantuan dorong, nggak?"
Dalam kegelapan ia mendengar jawaban,
"Iya, bantuin dong!"
Sang suami teriak lagi, "Kamunya ada dimana?"
Si mabok menjawab, "Aku disini, di halaman, di atas ayunan!"
594.LEBIH CEPAT
seorang pemuda yang mengendarai bmw roadster seri terbaru melaju dengan kecepatan tinggi di
jalan tol,sedang asik-asiknya ngebut tiba-tiba sebuah VW butut yang isinya seorang kakek-kakek
nyelonong mendahului mobilnya.
Merasa tertantang si pemuda membalap VW yang dikemudikan kakek itu, ngerasa udah jauh tiba2
VW itu membalap mobil pemuda itu lagi, si pemuda pun tak mau kalah dibalap lagi mobil sang
kakek tapi VW itu nongol lagi disamping mobil si pemuda.
Karena merasa penasaran pemuda itu membuka jendela mobilnya
"maunya apa sih kek,ngikutin melulu..?"
"...ah nggak dik..ini mo nanya mindahin ke gigi 2 nya gimana ya!!!?"
595.PENYULUHAN KESEHATAN
Seorang dokter muda berparas cantik dari kota melakukan penyuluhan kesehatan di suatu desa.
Kepada penduduk desa yang sudah berkumpul di halaman puskesmas, dokter itu berkata:
"Menjaga kesehatan diri sendiri dimulai dari bagaimana menjaga kebersihan pakaian."
Lalu dokter itu menoleh ke sekumpulan bapak-bapak.
"Saya ingin tahu, seberapa sering bapak-bapak mengganti celana dalam?"
Warga 1: (agak malu-malu) "Kalo saya sih cukup sekali sehari..."
Warga 2: "Payah! Saya 3 kali sehari."
Dokter : "Bagaimana perhitungannya?"
Warga 2: "Pagi hari setelah mandi, sore hari sepulang dari sawah, dan malam hari sebelum tidur."
1001 HUMOR - 6 Page 37
Warga 3: "Gitu aja sombong...saya dong 12 kali!"
Dokter : "Wah...itu bagaimana ngitungnya?"
Warga 3: "Januari, Februari, Maret, ..."
596.GIGI PALSU
Seorang anak muda sedang terheran-heran melihat pasangan tua yang sedang menikmati makan
siang di sebuah restaurant fast food.
Sang suami terlihat membagi burger yang mereka pesan menjadi dua begitu pula dengan kentang
gorengnya dibagi dua juga.
Tak berapa lama Sang suami makan burger bagiannya dan kentang goreng.
Sementara Si Istri terlihat diam dan tenang dengan tangan terlipat.
Si pemuda yang iba kemudian mendatangi pasangan tersebut.
Pemuda : " Pak . . Bu, boleh saya membelikan Anda sebuah burger dan kentang goreng ? "
Ibu : " Untuk apa, Nak ? ", Kami memang selama ini selalu berbagi sebagaimana suami-istri, dan
kami senang melakukannya. "
Pemuda : " Lantas mengapa Ibu diam saja dan tidak makan ? "
Ibu : " Ohh, sekarang saatnya suami Saya menggunakan gigi palsu itu. "
597.TURIS DAN PRIA ASING
Seorang turis dari Indonesia sedang berwisata ria di New York, Amerika.
Pada hari itu, ia melewati Empire State Building, salah satu gedung tertinggi di dunia.
Si turis mengagumi gedung tersebut dengan lamanya tanpa ia sadari tiba-tiba seorang pria asing
menegurnya.
"Hai....gedung yang Indah ya..." kata sang Pria.
"Ya..sangat Indah dan tinggi sekali." sahut balik sang turis.
Si Pria asing lalu berkata
"Hei..kamu tahu tidak kalau kamu lompat dari jendela lantai paling atas, kamu bisa melayang
karena gravitasinya sangat kecil".
Tentu saja si turis tidak percaya begitu saja
"Ah...mana mungkin....gravitasi dimana saja sama...kamu jangan ngibulin saya yach...!!!". Dengan
nada menantang si pria asing menyahuti si turis
"Kalau kamu nggak percaya....lihat saya ok...saya akan masuk ke gedung Empire ini dan lompat
dari jendela paling atas".
Setelah sekian lama menungu, akhirnya sang pria asing terlihat di jendela lantai paling atas
Empire State Building melambaikan tangannya kepada si turis.....dan si pria melompat....dan
benar...dia melayang !!!
Si turis terheran2 apa benar gravitasi di atas sana lebih kecil sehingga bisa melayang gumamnya
dalam hati.
Lalu setelah sekitar 1-2 menit melayang diatas sana, si pria asing kembali masuk ke jendela dan
menemui si turis kembali.
"Nah...bagaimana..?? saya tidak bohong kan...." sahut si pria.
Si turis masih terheran...
"iya...kamu tidak bohong ...tapi bagaimana bisa?".
1001 HUMOR - 6 Page 38
Si pria berkata "Sudah saya bilang, gravitasi di atas sana lebih kecil...bagaimana...kamu mau
mencoba???".
Dengan ragu-ragu si turis menganggukan kepalanya....
Si pria asing menunggu dibawah dan si turis akhirnya sampai diatas sana dan melambaikan
tangannya ke pria asing tersebut.
Dalam hati si turis masih ragu2...apa benar gravitasi disini lebih kecil....lalu ia mengambil
keputusan...dengan patokan..kalau pria itu bisa mengapa saya tidak.
Sekonyong-konyong si turis melompat......dan.....ternyata si turis jatuh ke bawah alias tidak bisa
melayang.....dan ia mati sektika.
Lalu orang-orang berkerumun mengelilingi sang turis yang mati dan tidak lama kemudian polisi
New York datang dan melihat sang pria dekat si turis yang mati.
Polisi New York yang kenal pria ini menggelengkan kepalanya sambil berkata
"Superman, sudah berapa kali saya katakan....jangan keterlaluan kalau bergurau dengan turis-turis
disini......"
598.KONTES PALING MALAS SEDUNIA
Konon diadakan suatu kontes untuk mencari orang yang paling malas sedunia.
Kontes dengan tuan rumah Indonesia ini dihadiri oleh banyak negara.
Pada acara final terpilihlah 3 negara, Amerika, Jerman dan Indonesia.
Kontestan dari Amerika: keluarlah seseorang yang berjalan ogah-ogahan dan lambat sekali
sehingga untuk maju selangkah diperlukan waktu 10 menit karena malasnya.
Hadirin bertepuk tangan.
Dari Jerman: keluarlah tempat tidur dan seorang yang tiduran dengan malasnya. Yang unik,
tempat tidur tersebut sangat lengkap mulai dari TV, kulkas hingga WC, sehingga orang malas
tersebut tidak perlu bergerak sama sekali.
Hebat !!! teriak penonton.
Ketika dipanggil kontestan dari Indonesia, tiba-tiba dari tengah penonton ada yang teriak-teriak,
"Aduuhhh, aduuhhh!!".
Semua mata penonton dan juri tertuju pada seseorang yang sedang kesakitan.
"Kenapa kamu teriak?", kata seorang juri yang merasa terganggu.
"Anu saya kejepit resleting!, Aduuhh!!".
Juri tersebut langsung menjawab dengan kesal
"Benerin dong!!".
Dengan tenang pemuda ini menjawab "Malaaasss".
Akhirnya terpilihlah pemuda ini menjadi pemenangnya.
599.BUSYET
Ada pendeta A yang mempunyai hobby ma'en golf.
Suatu hari, bersama-sama si pendeta B mereka lagi bermain golf.
Karena si pendeta B ini pemula, maka banyak luputnya daripada masuknya.
And kebetulan si pendeta B ini memiliki kebiasaan buruk yaitu sukanya mengumpat.
Jadi setiap kali dia-nya nggak berhasil membidikkan bola golfnya ke hole yang seharusnya dia
tuju maka si pendeta B ini langsung mengumpat
1001 HUMOR - 6 Page 39
"BUSYET GAK KENA!".
Setelah berulang-ulang kali si pendeta B gagal, maka tiba2x langit mendung and ada kilat yang
menyambar tepat di sebelah kiri si pendeta B ini and tiba2x juga ada suara keras yang
berasal dari langit yang berkata
"BUSYEEEET GAK KENAAAAA!!!!!"
600. 2 KAKAK TUA
Di sebuah toko penjual burung, mempunyai 2 burung kakak tua.
Kedua burung itu berbeda, yang satu suka bernyayi dan yang satunya lagi hanya diam saja, datang
seseorang ingin membeli burung kakak tua.
Ia berkata kepada si penjual burung :
Pembeli : Berapa harga burung kaka tua ini mas...??
Penjual : Kalau yang suka nyayi itu 500.000 rupiah, sedangkan yang diam itu 1.000.000 rupiah.
Pembeli : Lho kok yang suka nyayi harganya lebih murah dari yang hanya diam saja.
Penjual : yah.... jelas beda wong yang harganya 1.000.000 itu pencipta lagunya kok.
1001 HUMOR - 6 Page 40
601.SEMANGKA KAGET
Ceritanya, Boim ingin membawakan oleh-oleh semangka buat istri tercinta yang baru
dinikahinya sepekan lalu.
Sepulang kerja, dengan Vespa butut hasil warisan ayahnya, mampirlah Boim ke pasar buah di
dekat rumahnya.
Boim langsung menuju seorang pedagang semangka yang rupanya berasal dari Madura.
"Kak, berapa harga sekilo semangka tanpa biji," tanya Boim.
"Tiga ribu lima ratus," jawab si pedagang.
"Mahal amat," timpal Boim.
"Tidak mas, semangka ini kualitas nomor satu. sudah tanpa biji, saya jamin pasti manis dan segar
rasanya. Lihat saja warnanya yang merah,"
tegas si pedagang sambil memperlihatkan contoh buah semangka yang sudah dibelah.
Tanpa pikir lagi, Boim langsung memilih semangka yang kira-kira beratnya dua kilo.
Setelah transaksi, Boim menstater dan melarikan Vespanya bak pembalap GP5000 karena ingin
secepatnya tiba di rumah.
Naas, di sebuah perempatan tak jauh dari rumahnya, Boim terlibat kecelakaan.
Dan, semangka yang baru dibelinya pecah berantakan di jalan.
Herannya, Boim tampak marah dan merasa tertipu setelah melihat buah semangka ternyata
berwarna putih yang menandakan rasanya tidak manis dan kurang segar.
Dengan kemarahan luar biasa, Boim kembali ke pedagang buah tempatnya membeli semangka.
"Kak, sampeyan ini jualan kok menipu. Semangka gak enak, kok digembar-gemborkan manis
dan segar. Ayo kembalikan uang saya,"
damprat Boim sambil memperlihatkan buah semangka yang hancur.
"Lho, sebentar. memangnya apa yang terjadi, kok semangka ini hancur berantakan," ujar si
pedagang.
"Untung, sebelum sampai di rumah, saya kecelakaan, sehingga tahu bahwa semangka yang
sampeyan jual ternyata gak sesuai promosi," jelas Boim.
"Sampeyan ini gimana sih. Orang saja kalau jatuh dari sepeda motor pasti pucat kok, apalagi
semangka. Ya pasti pucat,"
602.GIGI SATU
Ada seorang bapak dari desa Anu di dekat Sorong (Irian Jaya) mendapatkan undian dari sebuah
produk makanan.
Ternyata ia mendapatkan sebuah sepeda motor keluaran tahun terakhir.
Tentu saja sang Bapak sangat senang dan bangga karena di desanya jangankan sepeda motor,
sepeda kumbang pun jarang yg punya.
Singkat cerita sang Bapak pun mengajak anak laki-lakinya yg baru kelas 6 SD untuk berkeliling
desa naik motor tsb.
Diperjalanan sang anak heran karena ayahnya kok terus menerus pakai gigi satu gas pun terus
dipacu sampai bunyinya menderu-deru tapi sang Bapak tsb tdk mengover ke gigi dua.
Akhirnya sang anakpun protes "Pak giginya itu diganti...!"
tapi anehnya sang Bapak tidak menuruti malah memacu gas hingga suara mesin motor tsb sudah
mirip suara Singa yg mengaum.
Melihat hal tsb sang anak kembali protes dgn nada yg sama
"Pak giginya itu diganti...lah !" berkali-kali.
Mendengar protes yg bertubi-tubi dari anaknya akhirnya sang Bapak pun menjawab dengan nada
setengah marah
" Hai Nak, kamu boros sekali gigi satu dulu dipakai sampai habis baru pakai gigi dua..!"
603.WAJIB MILITER
" Saya tidak mungkin bisa masuk Angkatan Darat ! " kata Hamid seorang pemuda yang enggan
masuk wajib militer.
" Mengapa tidak ? " tanya Perwira Rekrut yang mendaftarnya.
" Karena kaki saya yang satu lebih panjang dari pada kaki yang lain. "
" Jangan kuatir. Di tempat kau akan bertempur tanahnya juga tidak rata. "
604.PENJUAL TOPI DAN MONYET
Suatu ketika ada seorang penjual topi yang berjalan melintasi hutan.
Cuaca saat itu sangat panas.
Ia lalu memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon besar.
Sebelum merebahkan diri, ia meletakkan keranjang berisi topi-topi dagangan di sampingnya.
Beberapa jam ia terlelap dan terbangun oleh suara-suara ribut.
Hal pertama yang disadarinya adalah bahwa semua topi dagangannya telah hilang.
Kemudian ia mendengar suara monyet-monyet di atas pohon.
Ia mendongak ke atas.
Betapa terkejutnya ia melihat pohon itu penuh dengan monyet.
Dan, semua monyet itu mengenakan topi-topinya.
Penjual topi itu terduduk dan berpikir keras bagaimana caranya ia bisa mendapatkan kembali
topi-topi dagangannya yang sekarang sedang dibuat main-main oleh monyet-monyet itu.
Ia berpikir dan berpikir, dan mulai menggaruk-garukkan kepalanya.
Lalu ia melihat monyet-monyet itu ternyata menirukan tingkah lakunya.
Kemudian, ia melepas topinya dan mengipas-ngipaskan ke wajahnya.
Dan monyet-monyet itu pun melakukan hal yang sama.
Aha..! Ia pun mendapat ide..!
Lalu ia membuang topinya ke tanah, dan monyet-monyet itu juga membuang topi-topi di tangan
mereka ke tanah.
Segera saja si penjual itu mengumpulkan dan mendapatkan kembali semua topi-topinya.
Ia pun melanjutkan perjalanannya.
Lima puluh tahun kemudian, cucu dari si penjual topi itu juga menjadi seorang penjual topi juga
dan telah mendengar cerita tentang monyet-monyet itu dari kakeknya.
Suatu hari, persis seperti kakeknya, ia melintasi hutan yang sama.
Udara sangat panas.
Ia beristirahat di bawah pohon yang sama dan meletakkan keranjang berisi topi-topi dagangan di
sampingnya.
Sekali lagi, ketika terbangun ia menyadari kalau monyet-monyet telah mengambil semua topitopinya.
Ia pun teringat akan cerita kakeknya.
Ia mulai menggaruk-garuk kepala, dan monyet-monyet itu menirukannya.
Ia melepas topinya dan mengipasngipaskan ke wajahnya, monyet-monyet itu masih
menirukannya.
Nah, sekarang ia merasa yakin akan ide kakeknya.
Kemudian ia melempar topinya ke tanah.
Tapi kali ini ia yang terkejut, karena monyet-monyet itu tidak menirukannya dan tetap
memegangi topi itu erat-erat.
Kemudian, seekor monyet turun dari pohon, mengambil topi yang dilemparkan oleh cucu
pedagang topi itu, lalu menepuk bahunya sambil berkata,
"Emangnya elo aja yang punya kakek...?"
605.TANGISAN SEORANG IBU
Sebuah keluarga yang malang itu, akhirnya tahu bahwa salah satu anak gadisnya bekerja sebagai
pelacur di kota Surabaya.
Si Ibu pun menangis tersedu-sedu.
"Kenapa anda menangis?" tanya tetangga,
"Yang sudah terjadi biarlah terjadi, yang penting kita selalu berdo'a semoga ia segera sadar."
Sambil mengusap air matanya, Si ibu menjawab dengan terbata-bata
"Saya menangis bukan karena itu, tetapi saya menangis terharu karena Dia adalah anak satusatunya
dari enam bersaudara yang akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan."
606.MENGURUS ANAK
Seorang anak kecil berkata kepada ayahnya:
"Pap, aku sedih karena Mami tidak tahu bagaimana mengurus anak."
Papi : "Kenapa kamu bilang begitu?"
Anak : "Ya...karena mami selalu menyuruh saya tidur malam hari saat saya belum mengantuk
dan membangunkan saya pagi hari saat saya masih mengantuk."
607.PAMERAN LUKISAN
Suatu hari seorang presiden sebuah negara berkembang pergi melihat pameran lukisan-lukisan.
Karena saat itu beliau mengalami sakit mata dan penglihatannya kabur, maka ia mengajak satu
ajudannya untuk menuntunnya.
Presiden : "Wah, lukisan ini apik benar. Gambar ikannya bener-bener hidup."
Ajudan: "Shttt... Jangan keras-keras Pak. Itu gambar buaya."
Kemudian mereka berpindah ke lukisan lain.
Presiden: "Gambar Gajah ini benar- benar gagah."
Ajudan: "Shttt... Ojo keras-keras Pak. Itu gambar banteng."
Presiden itu kemudian menahan diri memberi komentar sampai ia tiba pada satu pojok ruang
pameran dia berseru:
"Wah, sing iki apik tenan. Lukisan Gorila nya begitu nyata anatominya."
Ajudannya langsung tertegun dan berkata:
"Pssttt.... Jangan keras-keras Pak. Itu cermin !
608.TIM PERUSAK
Seorang pria berjalan dengan 3 orang anaknya, masing-masing berumur 8, 5 dan 3 tahun.
Mereka memasuki toko tempat dimana saya bekerja.
Pria itu tampak berpikir keras ketika saya tanya,
"Ada yang dapat saya bantu?"
"Saya merasa perlu untuk membeli sesuatu, tetapi saya tidak dapat mengingat apa yang ingin
saya beli," jawab pria itu.
Lalu pria itu memandang anak-anaknya dan bertanya,
"Baiklah anak-anak, selain tempat tidur dan pintu kamar mandi, benda apa lagi yang kalian
rusakkan dalam minggu ini?"
609.ADU HEBAT
Ada perlombaan hebat-hebatan dinas rahasia yang diikuti oleh seluruh dinas rahasia di dunia.
Singkat cerita, di final bertemu 3 dinas rahasia terhebat di dunia, yaitu: MI6 dari Inggris,
MOSSAD dari Israel, Polisi Rahasia Cina.
Untuk memilih yang terhebat akhirnya juri melepaskan 3 ekor kelinci di 3 hutan yang berbeda.
Ketiga dinas rahasia tersebut diwajibkan menangkap ketiga kelinci tersebut.
Yang tercepat maka dia yang menjadi pemenang.
MI-6 masuk hutan.
Dengan keunggulan teknik intelligentnya, MI-6 memasang mata-mata dan menyiapkan jebakan
untuk menangkap kelinci tersebut.
3 minggu kemudian tanpa disadari si kelinci, akhirnya si kelinci tersebut tertangkap masuk ke
dalam jebakan MI-6.
MOSSAD lain lagi aksinya.
Mereka memasang agen-agennya dipinggir hutan.
Kemudian mereka membakar hutan itu sehingga banyak hewan dan tumbuhan yang mati
kebakar.
3 Hari kemudian kelinci yang dicari-cari keluar dan langsung ditangkap oleh agen MOSSAD
yang telah menunggu diluar hutan.
Sedangkan Polisi Rahasia Cina Lain lagi caranya.
Setelah 3 jam masuk hutan, mereka keluar dengan menyeret beruang yang sudah bonyok.
Beruang itu terus berteriak-teriak,
"Iya deh ... ampuuunnn ...gue ngaku ... gue kelinci."
610.PENERBANGAN HAJI
Pada sebuah penerbangan Garuda Airlines yang mengangkut para jamaah haji dari Indonesia.
Ketika sudah hampir dekat dengan bandara di Jeddah, tampaknya pesawat tersebut mengalami
gangguan.
Masker oksigen mulai berjatuhan dan para penumpangnya mulai terlihat panik.
Sang pilot lalu mengontak menara pengawas penerbangan di bandara Jeddah untuk meminta
bantuan :
"Menara Jeddah, di sini Kapten Rudy, Garuda Airlines 878, apakah anda mendengar?"
"Garuda 878, di sini menara Jeddah, silahkan"
"Menara Jeddah, di sini Garuda 878, kami sedang ada masalah yang gawat"
"Di sini menara Jeddah, tolong jelaskan masalahnya"
"Di sini Garuda 878, mesin kami kehilangan tenaga, mohon petunjuk"
"Di sini menara Jeddah, kami mendengar anda, tolong dicek beberapa hal buat kami, OK?"
"Di sini Garuda 878, silahkan"
"Di sini menara Jeddah, apakah anda bisa menghidupkan tenaga cadangan di mesin anda?"
"Di sini Garuda 878, negatif, sudah tidak ada tenaga sama sekali"
"Di sini menara Jeddah, dapatkah anda menurunkan ketinggian menjadi 20,000 feet?"
"Di sini Garuda 878, negatif, pengontrol sayap kami tidak ada respon"
"Di sini menara Jeddah, dapatkan anda mengeluarkan roda pendaratnya"
"Di sini Garuda 878, negatif, roda pendaratnya macet, tidak dapat dikeluarkan"
"Di sini menara Jeddah, dapatkan anda mengulang apa yang saya ucapkan?"
"Di sini Garuda 878, silahkan"
"Di sini menara Jeddah, tolong ulangi kata-kata ini :
Asshadualla illa hailAllah, wa ashaduanna Muhammaddan rosulullah"
611.BANYAK UANG
Doug : "Aku menghasilkan banyak uang dari seperangkat drum yang kumiliki."
Donna: "Oh, kamu bergabung dengan sebuah grup band?"
Doug : "Tidak, tuh. Papa memberiku uang setiap minggu agar aku tidak memainkan drum di
rumah."
612.BEKAS LIPSTIK
Kepala Sekolah sebuah SMU menghadapi kesulitan dengan para murid putri yang sudah cobacoba
pakai lipstik.
Mereka suka memakainya di kamar mandi, lalu membuat "cap bibir" di cermin kamar mandi.
Dia segera berunding dengan para guru yang berjanji untuk menegur para murid putri tersebut.
Tapi setelah dua minggu berlalu belum ada perubahan apapun.
Bahkan dia sampai mengundang beberapa orang tua murid putri tersebut untuk meminta saran,
namun cermin di kamar mandi masih saja belepotan lipstik.
Akhirnya, dia menemukan cara untuk menghentikan hal itu.
Suatu hari, dia mengumpulkan semua murid putri yang suka pakai lipstik dan menggiring
mereka ke kamar mandi.
Dia menjelaskan tentang betapa sulitnya menghapus lipstik dari cermin-cermin tersebut.
Semua murid mengganggukkan kepala tanda setuju sembari melemparkan senyum simpul antara
murid yang satu dengan murid yang lain.
Kepala Sekolah lalu memanggil petugas kebersihan untuk memperagakan bagaimana sulitnya
membersihkan cermin-cermin tersebut.
Si petugas mengambil kain pel lantai kamar mandi, lalu mencelupkannya dalam toilet dan
dengan penuh semangat membersihkan cermin-cermin tersebut.
Mulai saat itu, semua cermin di kamar mandi bebas dari noda lipstik.
613.PIANIS CADANGAN
Pendeta berencana akan meminta persembahan kepada jemaat untuk merenovasi gedung gereja.
Untuk mengundang simpati jemaat, dia ingin pengumuman itu diiringi dengan sebuah lagu
rohani.
Tapi sayang, pianis gereja sedang sakit dan pada menit-menit terakhir digantikan oleh seorang
pianis cadangan.
Dalam keadaan terburu-buru, sang pendeta berkata pada pianis,
"Ini susunan liturgi kebaktian. Ketika Anda mendengar pengumuman renovasi gereja,
pikirkanlah sebuah lagu yang cocok untuk mengiringinya."
Setelah khotbah, pendeta mengumumkan,
"Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dalam kesulitan besar. Gereja tua ini harus diperbaiki dengan
segera sebelum keadaannya bertambah parah. Untuk itu, kita membutuhkan dana sebesar 100
juta rupiah. Bagi Anda yang ingin memberi persembahan, saya minta untuk berdiri."
Pendeta memberi kode agar pianis itu mengiringinya dengan lagu.
Dan pianis cadangan itu memainkan lagu "Indonesia Raya".
Dan mulai hari itu, pianis cadangan itu menjadi pianis tetap.
614.OPERATOR BANDARA
Suatu Hari di Bandara Polonia Medan, para penumpang telah bersiap-siap untuk berangkat ke
tujuan masing-masing.
Seperti biasa penumpang-penumpang tersebut menunggu instruksi dari operator.
Tak berapa lama terdengar suara bel mendayu-dayu dan diiringi dengan suara sang operator.
Operator : (ding...dong...ding...dong...)
Perhatian-perhatian...para penumpang yang tujuannya ke Singapura...berangkat 15 menit lagi.
Penumpang : (senang menerima kabar tersebut)
Tiba-tiba terdengar lagi suara panggilan dari operator,
Operator : (ding..dong..ding..dong..),
Penumpang : (hening) ???
Operator : (dengan suara agak merendah)
Maaf...kepencet...
615.AYAM PROTES
Juru-masak membubuti seekor ayam dan mencemplungkannya ke dalam panci, tapi lupa
menyalakan apinya.
Setengah jam kemudian melompatlah sang ayam melabrak sang koki:
"Hey, kembalikan buluku atau nyalakan apinya! Kalau begini caranya aku bisa mati kedinginan".
616.ANJING KENCING
Seorang pasien mengadu kepada psikiater mengenai teman sekamarnya.
"Saya sudah tidak tahan lagi, dokter"
"Kenapa?", tanya sang dokter dengan ramah.
"Begini dokter. Teman sekamarku mengira dirinya adalah seekor anjing"
"O ya? Apakah dia menggonggong?"
"Kalau begitu sih tidak apa2. Masalahnya adalah bahwa saya adalah sebatang pohon. Jadi
sebentar2 dikencinginya"
617.PEKERJAAN YANG MENGHASILKAN BANYAK
"Jadi, Bejo, kamu pasti ingin menjadi dokter mata seperti ayahmu bukan?"
"Tidak bu guru, saya ingin menjadi dokter gigi"
"Dokter gigi? Kenapa? Apakah dokter mata bukannya pekerjaan yang bagus?"
"Tentu saja bu. Tapi setiap manusia hanya memiliki 2 mata sedangkan 32 gigi"
618 . ABSEN
"Hallo, bapak kepala sekolah. Saya menelpon untuk mengatakan bahwa Panjul hari ini tidak
dapat masuk sekolah. Ia sedang sakit."
"Baiklah. Dan dengan siapa saya bicara?"
" Eh....., dengan ayah saya."
619.ANTING-ANTING
Seorang bos terheran-heran melihat seorang pegawainya mengenakan anting-anting di telinga
sebelah kanan.
Padahal sang bos sangat mengenal pegawainya yang sangat kuno dalam hal kesehariannya.
Sang bos begitu penasaran akan perubahan yang terjadi pada pegawainya tersebut kemudian
menanyakannya pada sang pegawai,
"Saya tidak tahu kalo kamu memakai anting di telingamu, sampai hari ini. "
Sang pegawai menjawab sambil senyum,
" Ah, ini kan hanya sebuah anting saja, Pak. Bukan masalah besar. "
Sang bos berkata lagi,
"Oh begitu ya. Sudah berapa lama kamu mengenakan anting itu ?"
Jawab sang pegawai,
"Sejak istri saya menemukannya di tempat tidur kami, Pak".
620.LAMPU KAPAL
Ketika kapal kami berlayar malam hari di Inside Passage sehabis mengunjungi Glacier Bay
menuju Ketchikan, Alaska.
Tiba-tiba persis di depan Kapal kami, terlihat silauan lampu yang sepertinya berasal dari sebuah
kapal kecil.
Tanpa berpikir panjang, si Capten langsung mengambil radio dan mengontak dari asal lampu
tersebut dan berkata:
Halo... perhatian... perhatian... disini Kapten Kapal Ms Westerdam, saya perintahkan agar anda
minggir, kami mau lewat!
Tetapi yang di depan sana menjawab, tidak bisa...!.
Kemudian si Kapten berkata lagi,
Perhatian... perhatian... sekali lagi perhatian..., disini Kapten Kapal Ms Westerdam, saya
perintahkan agar anda minggir... kami mau lewat!
Kemudian yang di depan sanapun menjawab lagi,
Anda ini bagaimana sih..., saya bilang tidak bisa..., inikan Mercu Suar!
621.CEMAS
Seorang bapak mengalami patah tangan ketika mengendarai motor.
Isterinya sangat prihatin serta sangat khawatir, bertanya kepada dokter:
'Tolong dok, katakanlah sejujurnya. Apakah suami saya nantinya masih akan tetap bisa mengepel
lantai dan mencuci piring?'
622.WARAS
Bejo telah ber-tahun2 dirawat di rumah sakit jiwa dan akhirnya dinyatakan sembuh.
Bahkan ia menerima surat resmi yang menyatakan bahwa ia sudah benar2 sehat.
Keesokannya ia minum2 di kafe dan mendapat keributan dengan pemilik kafe.
"Kamu benar2 gila, men", kata sang pemilik.
"Apa? Gila? Saya adalah satu2nya orang di sini yang dapat membuktikan hitam di atas putih
bahwa saya tidak gila."
623.AYAM BESAR DAN KECIL
Panjul dan Pitak memesan ayam panggang di restoran.
Setelah dihantarkan, ternyata ayam yang satu jauh lebih besar dari ayam yang satunya.
'Silahkan pilih,' kata Panjul kepada temannya.
Pitak dengan sedikit ragu-ragu mengambil potongan yang besar.
'Benar-benar tidak tahu aturan kamu!' kata Panjul dengan marah.
'Kalau kamu mengenal aturan pasti kamu seharusnya memilih yang kecil.'
Pitak berpikir sejenak, kemudian bertanya:
'Bila kamu sendiri yang memilih, yang mana yang akan kamu ambil?'
'Yang kecil, tentunya!', jawab Panjul.
'Nah, sekarang apa lagi yang kamu ributkan? Kan kamu sekarang juga sudah dapat yang kecil?'
624.SISIR
Pada suatu hari Bu Erni lagi sebel sama salah satu muridnya,Oneng namanya.
Bu Erni : Oneng ngapain pagi ini rambut kamu kusut sekali. dasar jorok
Oneng : Maaf..Bu Oneng nggakpunya sisir !!
Bu Erni : Lho..kamu khan bisa pinjem kakakmu..?
Oneng : Saya kebetulan anak tunggal Bu..!
Bu Erni : Khan bisa pinjam ibumu..?
Oneng : Ibu saya sudah meninggal Bu..!
Bu Erni : Oneng..kamu tinggal dirumah sama siapa ..?
Oneng : Saya tinggal sama bapak saya Bu..!
Bu Erni : Kalau begitu kamu khan bisa pinjem bapakmu?
Oneng : Tapi Bu..Bapak saya gundul...!!
625.PETANI DAN CERMIN
Pada jaman dahulu kala, hidup seorang petani.
Ia sedang menggarap sawahnya yang baru, tetapi ada sebuah benda yang terdapat di sawah itu.
Sang petani mengambilnya, ternyata itu adalah sebuah cermin.
Petani mengira ia mempunyai kawan baru.
Cermin itu dibawa pulang dan disimpan di bawah bantalnya.
Setiap malam sang petani selalu mengunci diri di kamar dan bercerita sendiri oleh cermin itu.
Istrinya curiga dan pada saat suaminya tidak ada di rumah ia mengambil cermin itu.
Ia mengira suaminya selingkuh karena di cermin itu ada seorang wanita cantik yang ternyata
dirinya sendiri.
Ia sangat marah dan membawa cermin itu ke rumah ibunya.
Sang istri mengatakan pada ibunya bahwa suaminya selingkuh dengan seorang wanita.
Sang ibu tidak percaya, lalu ia menatap cermin itu dan mengatakan:
" Ah, tidak mungkin suamimu berselingkuh dengan seorang wanita tua!!!"
626.KECOA
Di suatu restoran yang mewah tampak seorang laki-laki perlente duduk di meja salah satu sudut
restoran itu.
Laki-laki itu segera memanggil pelayan restoran :
"Pelayan!.. saya pesan nasi goring spesial satu porsi ."
Pelayan : "Baik tuan , segera kami antarkan.."
Lima menit kemudian datanglah pesanan yang diminta.. dan laki-laki itu langsung melahap
dengan rakusnya.
Belum habis makanan itu dilahap, laki-laki itu dengan muka marah langsung memanggil pelayan
tadi : "Pelayan sini!..
Pelayan : " Ya tuan ada apa..
Laki-laki : " Liat nih masak nasi goreng saya ada semutnya, ayo ganti nasi yang baru!"
Pelayan : "Ba..baik tuan segera diantar"
Sebentar saja nasi goreng yang baru sudah dihidangkan lagi.
Belum habis nasinya laki-laki itu berdiri lagi dg muka marah :"pelayan.. Sini!!"
Pelayan : "Y..Y.yaa tuan ada apa lagi?"
Laki-laki: "Liat nih.. jangan kurang ajar yaa.. masak di nasi goring saya ada kecoanya..Ayo ganti
nasinya dengan yang baru..!"
Pelayan : "Ba..baik tuan segera diantar..
Tak lama kemudian nasi goreng yang baru sudah diantar lagi oleh pelayan.
Melihat itu, salah seorang pengunjung restoran mendekati laki-laki itu sambil
berbisik :"Mas.mas.. bagi kecoanya dong .. saya juga mo nambah nih nasi gorengnya.!!"
627.TEST-PEN HIDUP
Seorang petugas PLN mendapat panggilan penting dari nyonya Badu.
Ia memencet bel dan menglami kejutan listrik di sekujur tubuhnya.
Nyonya Badu membukakan pintu:
"Ha, ternyata anda sudah berhasil menemukan di mana terjadinya korsleting."
628.BUKAN PENGHIANAT
Ayah bertanya kepada Panjul: "Kenapa sih kamu dihukum lagi?"
"Saya menolak untuk menjadi pengkhianat"
"Oh, jadi apa yang telah terjadi?"
"Pak guru ingin mengetahui siapakah yang telah membunuh Presiden Kenedy"
629.PIKUN
'Dokter, saya sekarang menjadi sering lupa.'
'Sejak kapan anda mengalaminya?'
'Mengalami apa, dok?'
630.SEDIH
Dua butir beras sedang ber-cakap2.
"Mengapa kau tampaknya sedih benar hari ini ?"
"Karena ibuku telah menjadi bubur."
631.KENAIKAN GAJI
Seorang karyawan meminta kenaikan gaji kepada Direktur perusahaannya.
"Apa?" kata direktur itu, "Naik gaji?" Engkau tak bekerja apapun disini. Coba lihat, Satu tahun
ada 365 hari.Jam kerja dalam sehari 8 jam, itu berarti sepertiga hari, jadi dalam setahun ada 122
hari kerja. Kantor tutup pada hari Minggu, jadi berkurang 52 hari, tinggal 70 hari. Kemudian kau
mendapat cuti dua minggu, jadi berkurang lagi 14 hari, tinggal 56 hari. Paling sedikit ada 4 hari
libur dalam setahun, jadi tinggal 52 hari. Di kantor ini Sabtu juga libur. Nah, ada 52 hari Sabtu
dalam setahun. Jadi sebenarnya kau tak pernah bekerja di perusahaan ini. Dan kini
kau minta kenaikan gaji"
632.PENGANGGURAN
Perdana Menteri Jepang, Abe, berkunjung ke Indonesia.
Di pelabuhan udara, Presiden Suharto menyambutnya gembira, kemudian duduk bersama di
dalam mobil kehormatan.
Selama di perjalanan, dengan bangga Suharto menunjuk kepada ribuan orang yang berdiri di
pinggir jalan, yang telah dipersiapkan sebelumnya, sambil mengibar-ngibarkan bendera Jepang
dan Indonesia.
Tapi Shintaro Abe mengerutkan keningnya.
"Banyak sekali pengangguran di negara Anda," kata Abe,
"Di negara kami tak seorang pun mau membuang-buang waktunya seperti itu. Mereka bekerja,
dan tak punya waktu berdiri di pinggir jalan."
Mendongkol hati Suharto mendengarkannya.
Begitu Abe pulang, ia menyusun rencana untuk berkunjung ke Jepang, ingin membuktikan
apakah benar tak ada pengangguran di Jepang.
Beberapa hari kemudian, Suharto dan rombongan tiba di Jepang.
Shintaro Abe menyambutnya di pelabuhan udara dan bersama-sama menuju istana negara.
Di sepanjang jalan, tak seorangpun yang berdiri di pinggir jalan menyambut mereka.
"Anda lihat," celetuk Abe, "Tak ada yang menganggur."
Keesokan harinya, Suharto bersama ajudannya mengelilingi kota Tokyo.
Tak seorang pun penganggur yang mereka temui.
Setelah beberapa hari mencari dengan sia-sia, akhirnya mereka bermaksud pulang kembali ke
Indonesia.
Dengan ditemani Abe mereka menuju pelabuhan udara.
Tiba-tiba, tampak seorang lelaki duduk termenung di pinggir jalan.
"Itu dia!" teriak Suharto, "Kita berhasil menemukannya seorang!"
Dia menyuruh ajudannya menghampiri orang tersebut.
Tak lama kemudian ajudannya kembali sambil berlari-lari.
"Bukan, bukan!" teriaknya,
"Dia duta besar kita untuk Jepang!"
633.FIGURAN
Seorang pria mendatangi temannya di meja bar.
Ketika ia sampai disana, wajah temannya terlihat memar.
A : Lho, katanya kamu ikut syuting film ?
B : Iya, aku kebagian peran figuran .... tapi seneng juga .... !
A : Lalu kenapa wajahmu ?
B : Oh ... ini .... sepele .... ini gara-gara baris dialogku !
A : Memangnya kenapa ?
B : Aku cuman disuruh ngucapin 'Fuck you !' aja ke pemeran utama
A : Lalu ?
B : Yaa .... hanya saja .... sutradaranya nggak ngasih tahu kalo habis ngucapin itu si pemeran
utama langsung mukul wajahku pake tongkat bisbol !
634.NENEK JUJUR
Di atas sebuah bus kota duduk beberapa anak sekolahdan seorang nenek.
Tidak lama kemudian tercium bau yang tidak enak, sambil mencari-cari sumber bau seorang
anak bertanya
"bau apa itu?"
Nenek yang duduk didekatnya dengan spontan menjawab
"saya yang kentut nak!".
Tidak lama kemudian kembali tercium bau yang cukup menusuk hidung, kembali salah satu anak
bertanya
"bau apa lagi itu?"
Nenek kembali menjawab "saya yang kentut nak!".
Beberapa saat kemudian, kembali tercium bau yang lebih busuk dari sebelumnya.
Salah seorang anak berkata
"nenek kentut lagi ya!"
Nenek menjawab "tidak nak, saya sudah beraak"
635.MENYEBERANG JALAN
Seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya (Antok) berusaha melarang anak semata
wayangnya main kerumah Tono yang diseberang jalan.
Nak kalau mau main tolong inget-inget pesan mama, tunggu mobil lewat dulu baru kamu
menyeberang, pesan si ibu.
"baik bu,Antok pergi dulu ..! sahut Antok.
Selang seperempat jam lagi Antok kembali pulang sambil menangis sejadi-jadinya.
"Lho kenapa kamu menangis,nak..apakah sudah main..kamu pasti bertengkaar lagi yaa sama
Tono.
"nggak bu.."
“Lalu kamu kenapa menangis?",sahut ibu
"Abis Antok tungguin sampai lama nggak ada mobil yang lewat.
636.TELAT
Terdapat 3 orang pengangguran dari negara yang berbeda.
Satu dari indonesia, satu dari jepang dan satu lagi dari amerika.
Mereka pun berbincang-bincang.
'kalau di negaraku, pegawai telat 10 menit udah dipecat sama atasan' kata pengangguran amerika.
'kalau negaraku lain lagi. pegawai telat 1 menit aja udah di PHK tanpa pesangon' sahut si jepang
'masa sih?' tanya si amerika setengah nggak percaya.
'itu sih belum seberapa, kalau di negaraku, telat beberapa detik aja udah kena pecat plus PHK
.nggak peduli pegawai baru' tukas si indonesia santai.
'ah, masa!!' si jepang dan si amerika sampai nggak habis pikir.
'iya, lha wong telatnya 18000 detik'
637.TUKANG BECAK DAN KUNTILANAK
Suatu malam ada seorang tukang becak yang sejak sore tidak mendapat objekan.
Ketika ia dalam perjalanan pulang, ada seorang wanita yang memanggilnya.
Lalu iapun berhenti dan wanita itu pun naik lalu tukang becak bertanya
"mau kemana dik,"katanya.
"jalan aja pak nanti saya beritau", kata wanita itu.
Ketika sampai didekat kuburan siwanita menyuruh tukang becak itu berhenti
"stop bang ",katanya.
Pada saat si wanita turun , tukang becak tidak melihat kalau kaki wanita itu tidak menyentuh
tanah.
Lalu si tukang becak berkata "kuntilanak.........".
Dengan sponton siwanita itu menjawab
"biarin, daripada lu tukang becak."
638.KERA SAKTI
Suatu hari Si Sinchan dan Si Kobochan mencari kayu bakar ke hutan belantara.
Mereka menemukan seekor kera yang tertindih batu.
Lalu mereka membebaskan kera itu.
Ternyata kera itu adalah kera sakti.
Sebagai ucapan terima kasih, kera berjanji akan mengabulkan masing-masing 3 permintaan.
Kera : Apa permintaanmu Kobo ?
Kobo : Aku minta semua manusia di sebelah barat menjadi cewe cantik semua.
Kera : O.K aku kabulkan, Sinchan kamu minta apa ?
Sinchan: Aku minta motor saja lah....
Kera : Untuk apa motor ? tapi baiklah kukabulkan. Sekarang permintaan kedua, apa permintaan
kalian ?
Kobo : Aku minta semua manusia di sebelah timur menjadi cewe cantik semua.
Sinchan: Kalau aku minta helm saja.
Kera : Baik permintaan kalian kukabulkan. sekarang permintaan ketiga.
Kobo : Aku minta semua manusia di seluruh dunia menjadi cewek cantik semua.
Kera : wah ternyata kamu cewe mania,tapi sebagai ucapan terima kasihku kukabulkan deh.
Sinchan sekarang giliranmu, apa yang kau minta ?
Sinchan: Aku minta.......temanku si Kobo.......jadi Homo...
639.DENGAN DOA
"Dengan do'a manusia akan menemukan surga"
"Tapi, Pak! seorang pelacur tidak berkata kayak gitu"!
"Lantas apa katanya?"
"Dia bilang dengan uang limah puluh ribu, dia akan mengantar seseorang masuk surga!"
640.FORD DAN ADAM
Ketika Henry Ford meninggal dunia dan sampai di surga, dipintu gerbang disambut oleh
malaikat,
" karena anda adalah orang yang baik dan ciptaan anda, mobil Ford, telah merubah dunia
sebagai hadiahnya anda boleh memilih tinggal disurga ini bersama siapa saja. "
Ford : " Terima kasih. Saya memilih untuk tinggal bersama Adam, orang pertama ".
Ketika bertemu dengan Adam,
Ford bertanya : " bukankah anda yang menciptakan wanita ? "
Adam menjawab: " ya ".
Ford : " Design ciptaan anda banyak cacatnya :
1. Terlalu banyak tonjolan-tonjolannya.
2. Berisik.
3. Body belakang goyangnya terlalu banyak.
4. Tempat pemasukan terlalu dekat dengan tempat pembuangan.
Adam : " tunggu dulu. Coba saya lihat dulu kekomputer ".
Adam lalu mengetikkan beberapa perintah ke komputer dan beberapa saat kemudian keluar
hasilnya.
Adam :
" Ya, memang ada beberapa kelemahan dalam design saya tetapi menurut data dikomputer
ternyata lebih banyak laki-laki yang mengendarai ciptaan saya daripada mobil Ford ".
641. JOK BELAKANG
Sepasang muda-mudi pagi-pagi sudah mendatangi gereja untuk pengakuan dosa yang telah
dibuatnya semalam.
Pendeta : " Pengakuan dosa apa anak-anakku hingga kalian datang kesini".
Muda-mudi : " Begini Bapak Pendeta semalam kami telah berbuat terlarang di kursi depan
mobil kami bapak pendeta."
Pendeta : "Tahukah kamu kesalahan apa yang telah kamu buat itu ".
Muda-mudi : "Tahu bapak pendeta kami seharusnya melakukan di jok kursi belakang ".
642. ENAM PULUH LIMA CARA
Penceramah : Hari ini kita akan membahas hubungan seks.
Ada 60 cara untuk melakukan hubungan seks
Suara dari belakang : Enam puluh lima!
Penceramah : Ada 60 cara dalam melakukan seks.
Suara dari belakang : Enam puluh lima!
Penceramah : Terlepas dari pendapat saudara yang berada di belakang sana, maka ada 60 cara
yang dikenal dalam dunia kedokteran. Yang pertama adalah lelaki diatas wanita....
Suara dari belakang : Enam puluh enam!
643. MESIN CANGGIH.
Seorang pria merasa pergelangan tangannya snut-snutan, lalu ia mengunjungi seorang dokter
untuk pengobatan.
Pria : "Dok . . pergelangan tangan saya terasa nyeri . . ."
Dokter : "Apa yang telah Bapak lakukan ?"
Pria : "Saya habis bermain tenis. Mungkin karena terlalu memaksa . . . sekarang jadi terasa
sakit di sini . ." sambil menunjukan pergelangannya yang memar.
Dokter : "Kebetulan sekali. Saya punya alat cek up otomatis yang bisa mendeteksi segala jenis
penyakit dengan tepat."
Sambil memberikan sebuah botol, dokter itu kemudian berkata :
"Saya Minta urin (air kencing -Red) Bapak dituangkan di sini."
Tanpa ragu-ragu pasien tsb membuang urinnya ke botol tsb.
Lalu dokter meletakan botol yang telah berisi urin ke sebuah mesin.
Mesin berbunyi sebentar, lalu mengeluarkan secarik kertas.
Dokter : "Ini laporannya . . . menurut mesin ini, otot pergelangan tangan anda memang terkilir."
Pria itu sangat kagum dengan mesin si dokter.
Pikirnya hanya dengan urin, maka bisa diketahui penyakit yang tepat.
Setelah mendapatkan pengobatan, pria tersebut keluar ruang praktek.
Di luar ia bertemu suster yang kemudian memberikannya sebuah botol yang sama.
Suster : "Bapak kalau ada masalah lagi tidak perlu repot-repot ke sini. Cukup isi botol ini dengan
urin Bapak, terus kirim botolnya ke sini untuk diperiksa. "
Pria itu mengangguk setuju.
Beberapa hari kemudian, pria itu berpikir untuk ngerjain si dokter.
Dengan mesin canggihnya.
Ia meminta anak perempuannya kencing di botol tersebut.
Kemudian ia mencampurnya dengan oli mobil, lalu melakukan [maaf] onani dan mencampur
'hasilnya' ke dalam botol.
Botol itu kemudian kalau isi dikocok sehingga tercampur merata.
Pikirnya, dokter tidak akan tahu urin ini sudah dicampur dengan berbagai zat.
Keesokan harinya ia datang sendiri ke dokter dan menyerahkan botol untuk diperiksa.
Setelah menunggu lebih dari 3 jam, akhirnya dokter tersebut ke luar dengan membawa secarik
kertas laporan.
Dokter : "Saya punya berita buruk tentang kesehatan anda !"
Pria sambil tersenyum culas : "Wah . . . ada apa Dok ? Katakan saja biar saya bisa tahu
sekarang."
Dokter : "Baiklah kalau anda memang bersikeras untuk mengetahuinya.
PERTAMA, anak perempuan anda sedang hamil.
KEDUA, mobil anda perlu diganti olinya. Dan yang
KETIGA, otot pergelangan tangan anda tidak akan sembuh kalau anda masih sering onani!"
644. KIMONO
Untuk malam pertamanya Joni, menghadiahkan Wina sebuah kimono sutra.
Joni sengaja meletakkan kimono tersebut diatas ranjang pengantin sebagai isyarat supaya Wina
segera mengenakannya setelah selesai acara resepsi pernikahan malam hari.
Tidak lama setelah Joni meletakkan kimono dan keluar kamar pengantin, masuklah Ibu Wina
yang bermaksud memberikan semangat dan briefing kepada Wina.
Ibu Wina melihat kimono yang tadi diletakkan Joni dan iseng tertarik untuk mencobanya.
Secara tidak terduga Joni yang sudah tidak sabar lagi melewati kamar.
Ia melihat pintu kamar terbuka dan ada seseorang mengenakan kimono.
Karena ia menduga yang mengenakan kimono tersebut adalah Wina, maka dengan sangat
bersemangat ia masuk, menutup pintu dan merangkul dari belakang.
Dan...dan.... 20 menit kemudian Joni baru menyadari bahwa wanita yang bersamanya adalah
ibunya Wina.
"Hah, tante...maafkan saya...."
Namun dengan tegasnya ibu Wina mengancam,
"Terusin, lu cabut gue tabok..."
645. LABIL
Sebuah survey di terbaru di Jakarta mengenai hubungan antara ukuran payudara dan sifat pria
menyebutkan bahwa ternyata pria yang labil sangat menyukai wanita yang berpayudara besar.
Alasannya: Karena pria yg labil butuh pegangan..!!
646. MENINGGAL TAHUN 1888
Sepasang muda-mudi yang sedang dimabuk cinta sedang berjalan-jalan menikmati malam bulan
purnama.
Ketika melintas di sebuah daerah pekuburan, keduanya tergoda untuk melakukan hubungan
intim yang lebih jauh.
Tentu saja tidak ada pilihan lain bagi mereka, kecuali melakukan hasratnya itu di atas batu
kuburan.
Tapi keesokan harinya, kebetulan si gadis menderita sakit yang hebat pada punggungnya, dan
karena itu terpaksa harus pergi ke dokter.
Dokter menyuruhnya membuka baju dan memeriksa sekujur tubuhnya dengan cermat.
Tapi dokter tidak berhasil menemukan sumber penyakit itu disana.
"Tapi, omong-omong, berapa sih usia nona sekarang?" tanya dokter.
"Dua puluh empat," sahut si gadis dengan heran
"Mengapa dokter menanyakan hal itu?".
"Hmm, soalnya di pantat nona tertulis bahwa nona meninggal tahun 1888."
647. ISTILAH KOMPUTER MALAYSIA
Beginilah akibatnya orang Malaysia menterjemahkan istilah-istilah Komputer.
Istilah:
hardware= barang keras
software=barang lembut
joystick= batang bahagia
Plug and Play= cucuk dan main
port= lubang
server= pelayan
client= pelanggan
Contoh:
"That server gives a plug and play service to the clients using either hardware or software
joystick. The joystick goes into the port of the client."
Translated:
"Pelayan itu memberi pelanggannya layanan cucuk dan main dengan mempergunakan batang
bahagia jenis keras atau lembut. Batang bahagia itu dimasukkan ke dalam lubang pelanggan."
648. SENYAWA PALING BERBAHAYA
Dosen : " Tahukan kamu senyawa apa yang paling berbahaya ? "
Rama : " Sperma ! "
Dosen : " Alasanmu ? "
Rama : " Setetes sperma menyebabkan saya harus menanggung biaya seumur hidup dua orang,
yakni pacar dan anaknya ! "
649. YANG PALING BAIK
2 orang anak kecil, Joni dan ani bermain di sebuah taman, dan mereka mulai adu argument
tentang mana yg lebih baik, pria atau wanita.
Setelah lama beradu argumen, Joni berdiri dan membuka celananya. kemudian berkata,
"Laki2 lebih baik dari pada wanita karena punya yang satu Ini !".
Ani melihat joni dengan antusias, karena dia sadar dia nggak punya yang satu itu.
Ia kemudian menangis dan lari ke rumahnya menemui ibunya.
Sesat kemudian Ani keluar dengan senyum lebar.
"Ibuku bilang perempuan lebih baik daripada pria"
Joni membantah dan membuka celananya,
"tapi kalian nggak punya yg satu ini !"
Ani hanya melihat Joni, kemudian mengangkat roknya, dan berkata ,
" Ibuku bilang selama saya punya yang satu ini....saya bisa mendapatkan yang kayak begituan
semau saya !"
650. CERITA DAN TEMPAT TIDUR
Apa perbedaan wanita usia 8, 18, 28, 38 dan 48 th?
Pada usia 8 tahun, kamu membawanya ke tempat tidur dan menceritakan sebuah cerita.
Pada usia 18 tahun, kamu menceritakan sebuah cerita dan membawanya ke tempat tidur.
Pada usia 28 tahun, kamu tidak perlu menceritakan sebuah cerita untuk membawanya ke tempat
tidur.
Pada usia 38 tahun, ia menceritakan sebuah cerita dan membawa kamu ke tempat tidur.
Pada usia 48 tahun, kamu menceritakan sebuah cerita untuk menghindari ke tempat tidur.
651.PENGALAMAN WARDOYO SEWAKTU SMP
Pada waktu itu, seorang pelajar SMP bernama Wardoyo sedang jatuh cinta kepada temannya
yang bernama Warni.
Karena Wardoyo ini orangnya penakut dan kurang PD, jadi dia nggak berani menyatakan
cintanya ke Warni.
Setelah selama sebulan berpikir gimana caranya dapetin Warni akhirnya Wardoyo memutuskan
untuk memberikan sebuah hadiah kepada Warni.
Setelah berpikir panjang, Wardoyo memutuskan untuk memberikan hadiah topi kepada Warni.
Untuk menjalankan niatnya, Wardoyo pergi ke Ramayana dept. store.
Setelah mendapatkan topi pilihannya, Wardoyo bergegas untuk membayar ke kasir.
Karena suasana di Ramayana dept. store waktu itu lagi ramai (pas lagi ada discount) jadi kasir
yg biasa membungkus barang-barang agak sedikit kerepotan, akibatnya bungkusan topi yang
dibeli Wardoyo itu tertukar dengan bungkusan yang dibeli wanita disamping Wardoyo.
Ternyata wanita disampingnya Wardoyo itu membeli celana dalam.
Karena udah nggak sabar untuk memberikan hadiah ke Warni, tanpa memeriksa isi bungkusan
itu lagi Wardoyo langsung memberi pesan di bungkusannya yang berbunyi :
Warni, saya sengaja memberikan hadiah ini ke kamu karena saya tahu kalau kamu jarang
memakai ini sewaktu bepergian. Saya sengaja pilih yang warna merah karena saya pernah
melihat kamu pakai yang warna biru. Saya yakin sekali ukurannya pas untuk kamu, karena
sebelum membeli saya sudah mencobanya dan ukuran kita kan sama. Rasanya saya ingin sekali
memakaikan ini ke kamu untuk yang pertama kalinya. Warni, kalau kamu senang dengan hadiah
ini, saya berharap kamu memakainya pada hari Jumat besok.
Temanmu,
Wardoyo.
NB:
Oya, model terakhir yang sering saya lihat di film dan majalah, memakainya agak sedikit
diturunkan kebawah dengan sedikit rambut terlihat.
652. KAMU PIKER AKU…?
Pada suatu malam, Sumar sedang asyik nonton bola di TV.
Tiba-tiba istrinya mengusik keasyikan yang bagi Sumar sangat mengganggu.
" Mas, lampu teras mati, tolong dong pasangin yang baru"
" Masang lampu ? Enak aja, kamu kira aku ini PLN apa?"
" Ya, udah kalau nggak mau" Sambil pergi istrinya ke kamar mandi mau pipis.
Dari kamar mandi dia berteriak,
" Mas Sumar! Baknya kosong! Krannya rusak nih! Betulin dulu dong!"
Sambil berteriak juga Sumar menjawab,
" Enak aja kamu nyuruh, memangnya aku ini petugas PDAM apa?"
Rupanya istri Sumar cukup sabar.
Ia masih mau pakai sisa air yang ada.
Namun ketika ia ke dapur mau merebus air untuk membuatkan kopi suaminya, ternyata minyak
tanahnya juga habis.
Kompornya tidak mau nyala.
Bingung juga dia besok pagi mau pakai apa kalau tidak beli minyak sekarang.
Cepat-cepat dia mendatangi suaminya yang nampak semakin keasyikan di depan televisi.
" Mas!" Teriaknya agak memaksa.
" Minyak tanahnya habis, beliin dong, itung-itung sambil beli rokok. Mau beli sendiri aku takut!
Keburu tutup nih, Masss!"
Nampaknya habis juga kesabaran Sumar,
" Apa beli minyak??, kamu benar-benar menjengkelkan, memangnya aku ini PERTAMINA, ya!"
Sambil berkata begitu Sumar pergi, dia menonton bola dirumah temannya.
Pulang-pulang jam 2 pagi.
Begitu pulang, Sumar kaget.
Lampu teras sudah nyala, Dirigen minyak tanah sudah penuh.
Lebih kaget lagi, kran dikamar mandi sudah betul.
Dalam hati Sumar bertanya-tanya.
Siapa gerangan yang mau menolong istrinya pada malam-malam bigini?
Karena penasaran, paginya Sumar langsung bertanya pada istrinya
" Siapa yang menolong kamu tadi malam?`
Mendengar pertanyaan suaminya, istrinya menghapiri suaminya sambil menjelaskan.
" Begini lho mas, waktu kamu pergi tadi malam, aku langsung keluar dan menangis keras-keras
di halaman rumah. Eeee..tiba-tiba datang seorang lelaki ganteng dan gagah menghampiriku. Dia
bertanya, " Kenapa menangis?" Aku jawab sejujurnya.
" Lampu terasku mati, minyak tanahku habis, kranku rusak, lalu dia menawarkan pertolongan
bersyarat"
" Apa syaratnya?"
" Dia menawarkan dua pilihan, yang pertama aku disuruh membuatkan roti untuknya sebagai
imbalan, yang kedua aku harus mau tidur dengannya"
" Tidur aja kan?"
" Gundulmu, ya tidur dengan segala isinya..."
" Lalu kamu pilih yang Mana..?" Jantung Sumar mulai berguncang.
" Sebentar....." Kata istrinya.
" Kamu pilih yang pertama kan? Kamu pilih bikin Roti kan? Iya kan...? kamu pilih bikin roti
kan?"
" Bikin roti?, kamu pikir aku HOLLAND BAKERY............."
653. SEDANG MELAYANI
Seorang anak wanita yang baru saja menikah menulis surat pada ibunya begini:
Ibunda,maafkan apabila ananda baru saja bisa berkirim surat kepada Ibunda. Hal itu disebabkan
sebagai seorang istri yang patuh, ananda harus melayani suami ananda dengan baik setiap waktu.
Semoga Ibunda mengerti akan hal ini.
Hormat ananda
NB:
Maaf kalau tulisan ananda jelek,sebab saat ini ananda sedang melayani suami ananda.
654. MAIN DOKTER-DOKTERAN
Sepasang suami istri tertangkap basah oleh anak mereka ketika sedang melakukan hubungan
seks di ruang tamu.
Pasangan suami istri itu berusaha menjelaskan kepada anaknya bahwa mereka sedang main
dokter-dokteran.
Dengan santai si anak menasihati orang tuanya itu:
"Kalau mau main dokter-dokteran jangan di ruang tamu, nanti kalau ada orang ngeliat kan
disangka sedang melakukan hubungan suami istri....!"
655. DI HOTEL LEBIH MAHAL
Sepasang anak muda mengunjungi seorang Seksolog.
Anak muda : Dokter, kami adalah suami istri yang baru menikah. Kami ingin tahu apakah
cara kami berhubungan seks sudah benar atau belum. Maukah dokter melihatnya?
Seksolog tersebut agak kaget sebentar, namun kemudian setuju.
Kedua anak muda tersebut lalu naik ke ranjang praktek dan melakukan hubungan seks.
Setelah mereka selesai, Seksolog tersebut berkata.
Seksolog : Ya, cara kalian sudah benar. Biayanya Rp. 25.000,-
Setelah membayar, keduanya lalu pulang.
Namun keesokan harinya mereka muncul lagi kepada Seksolog tersebut.
Kali ini keduanya melakukan hubungan seks dalam posisi yang berbeda.
Demikian seterusnya selama 4 hari berturut-turut mereka kembali dan selalu melakukan seks
dengan gaya dan posisi yang berbeda.
Pada hari kelima, Seksolog tersebut tidak tahan lagi.
Seksolog : Saya melihat bahwa cara kalian sudah benar dan kalian sudah ahli dalam hubungan
seks. Mengapa kalian selalu kembali lagi?
Anak Muda : Kamar hotel terlalu mahal. Sedangkan di sini cuma Rp 25.000,00. Di samping itu
biaya ke dokter akan diganti oleh kantor saya.
656. NITIP KE KAMAR MANDI
Ada sepasang pengantin baru yang akan menikmati malam pertama, si istri seorang yang sangat
kolot dan penakut untuk hubungan sex, karena dia dengar bahwa hubungan sex itu awalnya akan
terasa sangat sakit.
Maka pada malam pertama sang suami gagal untuk berhubungan.
Malam kedua gagal lagi demikian terus sampai hari ke 6.
Pada hari ke 7,malam-malam si istri bangun dan berdiri hendak meninggalkan tempat tidur, si
suami heran dan tanya :
Suami : Mau kemana dik ?
Istri : mau ke kamar mandi, buang air kecil.
Suami : aku nitip donk
Istri : gimana caranya ?
suami : gampang gini aku kasih tahu caranya ………
kemudian berhasillah sang suami menyalurkan hasratnya yang selama ini terpendam.
Setelah selesai, si istri kekamar mandi sedang si suami tidur lagi.
Besoknya, malam-malam si suami kaget ketika
istrinya membangunkan :
Istri : mas-mas bangun Suami : ada apa dik malam-malam bangunin saya ?
Istri : nggak mas... cuma tanya (sambil malu), mau titip lagi nggak, soalnya aku mau ke kamar
mandi lagi.
657. PAKAI DINGKLIK
Dalam rangka kampanye Keluarga Berencana, petugas BKKBN berkunjung ke desa Sumberejo
untuk bisa berdialog langsung dengan para akseptor KB.
Satu persatu Ibu-ibu di desa itu diajaknya bicara .
* Petugas : " Bu Broto pakai apa Bu ? "
* Bu Broto : " Pakai IUD. "
* Petugas : " Bu Sami pakai apa Bu ? "
* Bu Sami : " Pakai susuk. "
* Bu Karjo : " Pakai suntik. "
* Bu Madre'i : " Pakai dingklik ! ! "
* Petugas : " Pakai apa Bu ? "
* Bu Madre'i : " PAKE DINGKLIK ! ! ! "
* Petugas : " Gimana caranya ? "
* Bu Madre'i : " Suami saya sukanya main sambil berdiri. Karena dia lebih pendek dr saya, maka
dia perlu mancik ke atas dingklik. Ketika suami saya sudah mulai ngos-ngosan & merem-melek,
Tak tendang dingklik-nya ! "
658. PINJAMKAN 20.000,- LAGI
Akibat panen yang terus gagal, dan tak cukup penghasilan untuk makan, maka pasangan muda
itu bonek (bondo nekat) hijrah ke Surabaya.
Gemerlap kota terbesar kedua di Indonesia itu memberikan harapan kepada Parto,
"akan kutaklukan Surabaya" katanya dalam hati.
Namun malang... sebulan di Surabaya, mereka tak berhasil mendapat kerjaan, sehingga akhirnya
Parto dengan amat sangat terpaksa, minta kepada Sum agar mau ngalah berkorban, jadi WTS.
Sum mula-2 nggak mau, tapi desakan ekonomi tak bisa ditahan lagi, akhirnya ia bersedia,
dengan syarat ... agar Parto selalu mendampinginya.
Akhirnya di seputaran Doly, Sum mejeng untuk pertama kalinya.
Tak lama, sebuah angkot dating menghampiri .... sopirnya kesengsem dengan paras Sum yang
ayu alamiah....
"Jeng... berapa tarifnya ?" tanya si sopir.
Sum kaget... karena emang tanpa persiapan mateng, sampe mo pasang tarif berapa juga kagak
tahu, akhirnya ia menoleh ke belakang pohon tempat Parto mengawasinya dari jauh.
'Bentar Mas..... 'katanya pada sopir angkot.
Ia menghampiri Parto, minta nasihat ....
Parto bilang : "Sum... kowe minta lima puluh ribu"
Sum kembali lagi ke sopir angkot dan bilang :
"lima puluh ribu mas....."
"Wah... mahal yah..... awakku Cuma ada 30 ribu.... boleh nggak....."
Sum bingung lagi... dan ia kembali ke balik pohon Tanya Parto
" Mas ... dia punyanya cuman tiga puluh ribu... gimana ?"
Parto nyahut : "Bilang deh... kalo 30 ribu ya cuman dapat service tangan....."
Sum balik lagi : "Mas... tiga puluh ribu pake tangan aja mau ?"
Sopir yg udah kebelet... setuju....
Mobil diparkir di tempat gelap.... dan di kursi depan si sopir mempelorotkan celananya dan
xxxxxx (sensor).
Giliran Sum akan melaksanakan tugasnya.... ia terkesima melihat anunya si tamu... dan ia bilang
kepada si Sopir :
"Mas... tunggu sebentar ya......"
Ia buru-buru balik lagi ke tempat Parto bersembunyi dan bilang kepada suaminya :
"Mas Parto.... sampeyan ada duit 20 ribu nggak? Kalo ada mbok tolong dipinjamkan sama sopir
itu dulu..... "
659.LONCENG
Seorang pemuda akan menjadi Pastur dan harus dites, apakah dia terangsang apabila melihat
wanita telanjang.
Uji cobanya dengan cara pada alat kemaluannya dipasang lonceng.
Lalu masuklah satu orang wanita cantik dengan body yang okay punya dengan telanjang.
Secara spontan, lonceng pada pemuda tersebut berrsuara
" klinting... klinting...klinting..."
Dan gagal-lah tes tersebut, namun pastur seniornya masih memberi kesempatan kepada pemuda
tersebut.
Sebelum memulainya lagi, pemuda itu berkata bahwa sangat lazim kalau seorang laki melihat
wanita telanjang pasti akan terangsang.
Lalu Pastur tersebut menyangkal, dan akan membuktikannya.
Dipanggilnya Pastur yang lain, lalu disuruhnya telanjang dan dengan lonceng diikat diujung
kemaluannya.
Pada saat wanita cantik tersebut kembali masuk, hanya lonceng pemuda tersebut yang berbunyi
dan kali ini lebih kencang sehingga lonceng tersebut terlepas dari ikatannya.
Lalu pemuda tersebut berjonggkok sambil sedikit menungging, tiba terdengar suara lonceng
yang ramai sekali yang berasal dari Pastur yang dibelakangnya....
670. TANPA SADEL
Pada suatu hari Minggu, ibu-ibu suatu perkumpulan senam di komplek elit mengadakan acara
lomba sepeda .
Lomba diadakan dilapangan sepak bola dikomplek itu juga.
Lomba tersebut adalah ketahanan naik sepeda mengitari lapangan.
Ibu yang mendapat giliran pertama memulai dengan gayanya sendiri tapi hanya kuat satu putaran
saja.
Demikian juga ibu yang kedua dan selanjutnya dengan gaya masing-masing namun sudah ngosngosan
diputaran pertama.
Setelah giliran ibu yang kelima dengan tenangnya serta dengan gaya yang lain dari pada yang
lain pada putaran kelima masih terlihat ceria, bahkan sampai putaran kesepuluh belum mau
berhenti kalau tidak distop oleh ibu yang lain.
Jelas ini yang jadi juara.
Ibu yang pertama tanya pada ibu juara tersebut, :
"Apa sih Bu resepnya kok kuat sampai sepuluh kali?"
Dengan tenangnya Ibu juara tersebut menjawab :
"Sepeda saya tanpa sadel........."
671. BIJI TIGA
Seorang pemuda Ambon mempunyai suatu kelebihan yang sangat membanggakan dirinya,
yaitu ia punya 'biji' jumlahnya ada 3.
Ia selalu ingin membanggakannya pada setiap orang.
Maka ketika ia ketemu seorang pemuda Jawa ia berkata :
" Mas . . . Mas . . , kalau beta jalan bareng ama Mas begini, kalau biji kita di jumlah, semua
ada 5 Mas . . . ! "
Si Jawa menjawab kaget :
" Eedaan tenan . . , berarti punya sampeyan ada 3 to . . . ? Luar biasa . . . ! "
Kala lain si Ambon jalan-jalan lagi ama pemuda Sunda :
" Kang . . . Kang . . . , kalau biji kita berdua di jumlah, jumlahnya 5 lho Kang . . . "
Si Sunda terperanjat :
" Edun euyy . . . , berarti biji akang ada 3 ya . . . . ? Hebat euuyy . . ! "
Suatu hari ia ketemu pemuda Arab dan seperti biasanya ia mulai membanggakan jumlah bijinya :
" Wan . . . , kalau biji kita berdua di jumlah . . . , jumlahnya ada 5 wan . . . ! "
Tak kalah kagetnya si Wan Abud terhenyak :
" Astaghfirullah . . . . , kasihan amat ente, berarti bizi ente cuman satu ya ! ! ! "
672. TIDAK PUNYA REM
Seorang pengemudi truk yang penuh membawa kayu sedang menuruni bukit.
Selagi truknya mulai menuruni bukit, dia melihat sepasang manusia sedang bercinta di tengah
jalan!.
Dia segera membunyikan klakson anginnya beberapa kali sambil melaju.
Namun menyadari pasangan tadi tidak bereaksi, dia serta merta menginjak pedal rem dalamdalam,
hingga truknya berhenti hanya beberapa inci dari pasangan itu.
Pengemudi truk tadi segera keluar dan membanting pintu dan mendekati pasangan itu sambil
berteriak,
"KALIAN INI GILA ATAU APA?!! APA KALIAN TIDAK MENDENGAR KLAKSON
SAYA?!! KALIAN BISA MATI, TAHU?!!!"
Sang pria dari pasangan tadi justru terlihat mukanya puas dan tidak terlalu memikirkan
kemarahan pengemudi truk tadi berkata,
"Begini pak, saya "hampir sampai", dia (menunjuk teman wanitanya) "hampir sampai", dan anda
pun hampir sampai. Tapi hanya anda yang punya REM!"
673. PERAHU TUA
Ada dua anak kembar namanya Tono dan Tino.
Tono mempunyai sebuah perahu dayung yang sudah sangat tua.
Kok kebetulan suatu hari istrinya si Tino itu meninggal bersamaan dengan hari tenggelamnya
perahu dayung si Tono itu.
Beberapa hari kemudian seorang wanita tua melihat Tono, dan secara tidak sengaja salah
mengenalinya sebagai Tino yang kehilangan istrinya itu.
Kata wanita itu kepada Tono,
"Saya turut sedih atas kehilangan anda. Anda pasti merasa sedih."
Nah si Tono mengira bahwa wanita itu berbicara tentang perahu dayungnya itu, menjawab
"Sebenarnya sih saya bisa dibilang malah senang karena bisa menyingkirkannya. Dia sudah amat
tua sekali bahkan sudah jelek dari pertama kalinya. Bagian bawahnya sudah lapuk dan berbau
amis sekali. Bagian punggungnyapun sudah sangat jelek dan lubang di bagian depannya sudah
sangat lebar. Setiap kali aku menggunakannya, lubangnya bertambah besar dan dia bocor tidak
karuan. Saya kira yang mengakhirinya adalah ketika saya menyewakan dia kepada 4 orang
pemuda yang sedang bersenang-senang tempo hari. Saya sudah memperingatkan mereka bahwa
dia sudah tidak begitu enak dipakai tapi mereka masih juga mau menggunakannya. Mereka
berempat mencoba masuk ke dalam bersamaan dan akhirnya dia terbelah persis di tengahtengah."
Wanita tua itupun pingsan...
674. BUKAN DONOR DARAH
Seorang gadis melihat antrian panjang didepan sebuah rumah sakit dan ikut mengantri karena
dikiranya antrian tersebut adalah antrian donor darah.
Si gadis pun bertanya kepada pemuda yang baru saja keluar dari ruangan antrian :
" Berapa uang yang di kasih untuk donor darah yang kita berikan ? "
Pemuda : " Donor darah ?, Anda salah. Antrian ini untuk donor sperma yang setiap cc-nya
mendapat kan uang tiga puluh ribu rupiah. "
Gadis : " Wah banyak juga dong uangnya, kemarin donor darah hanya di hargai dua ribu rupiah
setiap cc-nya. "
Gadis itu pun segera meninggalkan antrian dan pergi.
Selang beberapa lama ia pun kembali terlihat di dalam antrian barisan.
Pemuda yang tadi pun kemudian menyapanya :
" Apakah Anda masih berniat menyumbangkan darah ? Khan sudah Saya bilang tadi bukan
donor darah. "
Si gadis pun menjawab :
" Hmmm, . . glek . . . blubbbbbuahhhhph . . . "
675. SARUNG DAN LAMPU
Pada suatu hari ketika si Otong sedang mendapat pelajaran bahasa Indonesia, oleh gurunya
seluruh murid diminta untuk membuat kalimat dengan menggunakan kata lampu dan kata
sarung.
Ketika sampai giliran si Otong, dengan tenang si Otong membaca pekerjaannya :
"Bapak menjilat lampu dan Ibu menghisap sarung"
Tentu saja sang ibu guru terheran-heran dengan kalimat yang ditulis oleh si Otong.
Usai pelajaran si Otong dipanggil oleh bu guru dan kemudian ditanya darimana dia bisa menulis
seperti itu.
Dengan menggebu-gebu si Otong bercerita :
"Semalam waktu Otong sedang tidur, seperti biasa Bapak/Ibu manggil Otong, tapi Otong diam
saja soalnya takut dimarahi. Abis itu Bapak nyuruh ibu : Bu, lampunya dimatiin biar Bapak bisa
jilatin, terus Ibu nyahutin : "Ya dech kalau gitu Bapak sarungnya dibuka biar Ibu bisa hisap"
676. AMSAL 15
FRANS & IRENE Mudika di suatu paroki sangat aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan
paroki, baik rohani maupun kegiatan-kegiatan lainnya.
Mereka selalu bekerja sama di dalam menjalankan kegiatan- kegiatan di Mudika,
"tiada Frans tanpa Irene" atau "Ada Irene ada Frans",
demikian ungkapan teman-teman Mudika yang lain.
Teman-teman Mudika yang lain sering mengolok-olokan dan menjodohkan mereka berdua,
mereka hanya tersenyum saja.
Sampai pada suatu hari, sehabis mengikuti Misa Sabtu Sore, mereka mengikut Bible Study ,
yang diadakan di samping gereja.
Sepulang dari Bible Study, hari belum begitu malam,Frans akan mengantarkan Irene pulang
kerumah dengan mobilnya.
Di dalam mobil, Frans : "Irene, bagaimana kalau kita makan dulu di Pecenongan?"
Irene : "Terserah kamu saja Frans."
Setelah makan;
Frans : "Irene, bagaimana kalau kita jalan-jalan dulu? Malam ini kan malam minggu besok hari
libur."
Irene : "Terserah kamulah Frans."
Mobil melaju dari pecenongan ke arah pantai utara, dimana banyak mobil-mobil lain
memarkirkan kendaraannya di tepi pantai, demikian pula Frans memarkir kendaraannya di tepi
pantai, mereka tidak turun dari mobil, hanya duduk-duduk saja didalam mobil mendengarkan
musik, bercerita dari satu hal ke hal yang lain, hingga akhirnya mereka kehabisan bahan untuk
bercerita lagi.
Irene & Frans berdiam diri sambil mendengarkan alunan musik.
Lalu... tiba-tiba.... Frans meletakkan tangannya di atas paha (maaf diatas pangkuan) Irene, tetapi
Irene hanya diam saja, beberapa detik kemudian 'si tangan' tsb bergerak beberapa inci (hanya
beberapa inci) dan Irene...menggumam
"Mmmm.....", lalu : Frans, Ingatlah pada Amsal 15".
Setelah mendengarkan perkataan Irene tentang Amsal 15, walaupun tidak tahu atau lupa akan
isinya, Frans langsung menarik tangannya, ia merasa disadarkan seketika itu juga.
Frans :"Maafkan saya."
Irene : "Tak apa"
Mereka pulang. Di rumah, Frans langsung masuk kamar dan mengambil kitab suci, membuka
Amsal 15, isinya : "....teruskanlah, jalanmu sudah benar."
677. KA-BE
Ada pasangan suami istri sudah menikah 3 tahun.
Sang suami punya hoby hanya satu kalo ada di rumah yaitu menggauli istri tiap malam, sampai2
sang istri merasa kecapean.
Bayangin 360 hari X 3 tahun.... = sekian kali digauli.
Sementara tetangga sebelahnya kecanduan merokok sudah 3 tahun juga.
Suatu malam terjadi percakapan.
Istri : " Mas saya mau cerita....."
Suami : " Cerita apa...... "
Istri : " Anu mas.... Tetangga sebelah ..."
Suami : " Emang kenapa.... Tetangga kita ...?"
Istri : " Iya... tetangga kita sudah 3 tahun kecanduan rokok.... Dan sekarang sudah bisa
berhenti...,"
Suami :" Terus....."
Istri :" Apa hoby mas juga bisa berhenti dulu.... ?"
Suami :" Jadi kita KB nih... ya udah kita pisah kamar... aja "
Malam pertama... si suami gelisahnya minta ampun, malam kedua, ketiga si suami kuat.. dan
bisa tahan pas hari ketujuh... kamar si suami ada yang mengetuk...
Suami :" Siapa.... Tuh ?"
Istri :" Saya mas...."
Suami :" KB....KB.....KB.....KaBeeeeee..."
Istri :" Iya mas KB, tapi saya hanya ingin ngasih tahu....bahwa tetangga sebelah udah merokok
lagi...."
678. HYPERSEX
Seorang lelaki muda datang menemui seorang psikolog terkenal
Psikolog : " ada yang bisa saya bantu ?"
Laki-laki : " ada Dok "
Psikolog : " saya lihat anda punya masalah serius, bisa anda ceritakan "
Laki-laki : " begini Dokter, saya punya kelainan nih, setiap melihat sesuatu pikiran saya
langsung ngeres "
Psikolog berpikir sejenak, kemudian dia mengambil sehelai kertas dan pena seraya menggambar
sebuah garis lurus
Psikolog : " coba anda jawab, gambar apa ini? "
Laki-laki : " gambar perempuan telanjang sedang berjemur, dok"
sembari berteriak semangat. sambil menggeleng-gelengkan kepala sang psikolog lalu
menggambar tanda tambah
Psikolog : " sekarang gambar apa ini menurut anda? "
Laki-laki : " kalo yang itu gambar perempuan telanjang sedang tidur terlentang di pantai, dok "
Sang Psikolog terkejut, kemudian ia menggambar dua lingkaran berdekatan
Psikolog : " kalo gambar ini? "
Laki-laki : " yah dokter, itu mah gambar perempuan telanjang lagi nungging, betul nggak? "
Psikolog : " wah ternyata anda menderita penyakit hypersex berat nih, anda perlu terapi "
Laki-laki : " Apaaaa saya hyper sex? bukankah dokter sendiri yang menunjukkan gambargambar
telanjang itu, malah saya kira dokter yang hyper sex "
679. BIAR LEKAS BESAR
Ada seorang wanita cantik yang memiliki sebidang kebun sayur-sayuran, dia sangat ingin
memiliki tomat yang merah dan besar, tapi walau sudah diberi pupuk apapun tomatnya selalu
kecil dan agak kehijau-hijauan.
Tetangganya, seorang pria tua, memiliki kebun juga dan menghasilkan tomat yang merah dan
besar-besar, akhirnya si wanita cantik tersebut menanyakan ke pria tua itu apa rahasianya supaya
tomat jadi besar dan merah.
Pria tua: gampang saja, sehari dua kali tiap pagi dan sore saya selalu berdiri telanjang di depan
pohon tomat saya dan dalam waktu dua minggu tomat itu akan membesar, cobain aja deh.
Akhirnya si wanita cantik mencoba, tiap pagi dan sore selalu telanjang bulat di kebunnya, setelah
dua minggu datang si pria tua pria tua:
bagaimana tomat kamu sudah besar
wanita: tomat saya tetap kecil, tapi mentimun dan terong menjadi lebih panjang
680. TIDAK SANGGUP DUA JAM
Lima tahun lamanya suami-istri Kubeck berusaha untuk memperoleh anak.
Tapi usaha yg mereka lakukan sia-sia saja.
Karena itu Nyonya Kubeck pergi menjumpai seorang ahli kandungan.
"Kalau begitu, anda perlu menjalani suatu tes,"
Kata Dokter : "Kembalilah kamis depan, tapi lakukanlah lebih dahulu hubungan seks dengan
suami dua jam sebelum datang kemari."
Pada hari kamis yg ditetapkan itu, Nyonya Kubeck kembali menemui si dokter
."Saya rasa tes itu gagal dokter," katanya.
"Lho, mengapa gagal?"
"Eee, suami saya tak sanggup melakukannya selama 2 jam. Sepuluh menit saja pun sudah sukar
baginya."
681. DI -EMUT
Ucok termasuk anak yang bandel.
Hampir setiap malam si-bapak selalu mengecek dengan memanggil namanya.
Soalnya si-Ucok ini suka bangun telat ... sehingga sering terlambat masuk sekolah.
Suatu hari si-ucok nggak bisa tidur sampai pagi ... dan seperti biasanya bapaknya ngecek dengan
meanggil
" cok ... ucok kamu sudah tidur ... apa belon ..."
Karena takut bapaknya marah, maka ucok diam saja.
Keesokkan harinya bener dia terlambat ...
Pelajaran SD kelas 1 pagi itu adalah bahasa indonesia ...
Bu Guru bertanya kepada murid-muridnya :
"hayo sebutkan benda apa yang bisa di-emut"
Teman Ucok si-Agus menjawab : "permen bukkk ..."
Bu Guru : "bagus ... apa lagi"
Teman Ucok si-Ani menjawab : "es lilin bukkk .."
Bu Guru : "betul ani ... coba kamu ucok (sebab dilihat ucok mengantuk)"
Ucok : "(dengan mantap) ... SARUNG BUKKKK ..."
Bu Guru : "lho kok sarung ucok ....???????"
Ucok : "(dengan terkantuk-kantuk) ... soalnya semalem ibu Ucok bilang ke bapak ...Pak cepet
tuh .. sarungnya dilepas ... biar ibu emut-emut ...."
682. MENYENTUH GINJAL
Pasangan muda ini baru saja menikah sehari ketika pengantin wanitanya mendatangi seorang
dokter untuk memberitahu,
"Aku baru saja menikah sehari dan ada sesuatu yang menggangguku."
Dokter: "Apa itu?"
Pengantin wanita: "Selama berhubungan, aku merasakan 'anunya' menyentuh ginjalku."
Dokter: "Kirim saja suamimu kemari, dan aku akan memotong beberapa inci dan semoga itu
tidak akan menyentuh ginjalmu lagi."
Pengantin wanita: "Tidak, aku ingin Anda memindahkan ginjalku."
683. DI TEMPAT TIDUR
Seorang dokter dan istrinya sedang bertengkar saat sarapan.
Si dokter berseru sambil keluar rumah,
"Apaan! Kau juga kurang memuaskan di tempat tidur!"
Pada tengah hari ia berpikir untuk berbaikan dan menelepon ke rumah.
Setelah banyak deringan, istrinya, terengah-engah, menjawab teleponnya.
"Apa yang menyebabkan kau lama sekali menjawab telepon dan mengapa kau kehabisan nafas?"
Istrinya menjawab, "Aku sedang di tempat tidur."
Si Dokter heran, "Ngapain juga siang-siang begini di tempat tidur?"
"Mencari pendapat kedua."
684. MEMBUNGKUK
Suatu hari, seorang gay yang memiliki nafsu sex besar sekali meninggal dan pergi ke surga.
Di pintu gerbang, Saint Peter sudah menungguya.
Setelah mempelajari catatannya, ia menyilahkan pria itu masuk.
"Ikuti aku," katanya, membuka gerbang dan melangkah masuk.
Setelah beberapa saat, Saint Peter menjatuhkan kuncinya.
Ia membungkuk untuk mengambilnya.
Si gay tidak tahan, sehingga ia melompat ke atas Saint Peter dan melakukannya.
Saint Peter marah sekali.
"Kalau kaulakukan sekali lagi, kau akan langsung kukirim ke neraka! Tapi sekarang ikuti aku,
kita hampir sampai."
Setelah berjalan beberapa saat, Peter menjatuhkan kuncinya sekali lagi, dan lagi-lagi, si pria
melompat ke atasnya.
Saint Peter lebih marah dari sebelumnya, namun memutuskan untuk memberikan si pria itu satu
kesempatan lagi.
Mereka berjalan lagi, dan untuk ketiga kalinya Saint Peter menjatuhkan kuncinya dan
membungkuk untuk mengambilnya.
Pria itu, tanpa memiliki kontrol diri, melompat ke atasnya.
Peter sekarang sudah benar-benar marah dan mengirim pria itu ke neraka.
Beberapa minggu kemudian, Saint Peter pergi ke neraka untuk inspeksi rutin, tapi kali ini sesuatu
sangat berbeda.
Neraka membeku, tidak ada api, tidak ada lava, dan disuatu pojok, ia menemukan sang iblis
sedang berbaring menggigil kedinginan di balik selimutnya.
"Kenapa dingin sekali di sini?" tanya Peter.
"Yah, coba saja kau membungkuk untuk mengambil kayu bakar!!" sahut sang iblis.
685.TIDAK KAWIN
Seorang lelaki muda pergi ke dokter dan mengatakan bahwa ia ingin kawin, tapi ia sangat
khawatir dengan ukuran alat vitalnya yang begitu kecil.
Dokter menyarankan agar dia pergi berlibur ke sebuah peternakan, dan beberapa kali dalam
sehari mencelupkan alat vitalnya ke dalam susu serta membiarkannya dijilat sapi.
Demikianlah, beberapa bulan kemudian secara kebetulan lelaki itu bertemu kembali dengan
dokternya.
"Bagaimana dengan perkawinan anda itu?" tanya dokter.
"Oh, dokter, saya tidak kawin. Tapi sapi itu saya beli."
686. AIR MATA BAWANG
Seorang pribumi di sebuah desa terpencil di Afrika mengalami kecelakaan lalulintas, dan karena
itu buah zakarnya terpaksa harus dipotong.
Karena alasan estetika maka penduduk di sana biasa menggunakan kantong buah zakar palsu.
Tapi sayangnya, saat itu persediaan buah zakar palsu sedang kosong di rumah sakit.
Karena itu dokter bedah terpaksa menggantikannya dengan bawang merah yang hampir sama
ukurannya.
Sebulan kemudian, ketika si pasien pasien sudah bersiap-siap hendak meninggalkan rumah sakit,
dokter bedah bertanya,
"Bagaimana? masih ada keluhan?"
"Sama sekali tidak, dokter," sahut pasien yang malang itu.
"Luka itu telah sembuh. Hanya, kadang-kadang, kalau saya menggaruk-garuk bagian bawah ini
maka air mata saya bercucuran"
687. TIDAK BISA HAMIL
Si kecil Marry melongokkan kepalanya di pintu dapur dan bertanya pada ibunya yang sedang
sibuk memasak.
"Mama," tanyanya,
"anak sembilan tahun bisa hamil atau tidak sih?"
"Tentu saja tidak Marry," sahut ibunya tanpa mengangkat kepala.
Marry kembali berpaling pada teman-temannya yg rupanya sedang menanti di depan pintu.
"Ok friend!!" teriaknya dengan lantang,
"teruskan permainan."
688. ROBOT TERCANGGIH
Dua sahabat bertemu disebuah kantor, salah satu dari mereka adalah ahli pembuat robot.
Patrick: "Hay, sobat, apa kabar?"
Si Jono: "Saya baik-baik. Selamat, sekretarismu cantik sekali!"
Patrick: "Saya gembira kamu menyukainya. Tapi percaya atau tidak, dia itu robot!"
Si Jono: "Mana mungkin, kok bisa?"
Patrick: "Benar.....! Dia model terakhir dari Jepang. Aku beritahu kamu cara dia bekerja. Jika
kamu memeras dada sebelah kirimya, dia akan membaca. Jika kamu memeras dada sebelah
kanannya, dia akan mengetik . Dan bukan itu saja, bahkan dia bisa bermain cinta juga!"
Si Jono: "Ah......., kamu bercanda ya?"
Patrick: "Tidak, memang begitu adanya, bahkan kamu boleh mencobanya..
Lalu Si Jono membawanya keruangan istirahat dan mereka disitu beberapa saat.
Tiba-tiba, dia mendengar jeritan Si Jono:
"Aiiiiiiiih........!Tolooong........!
Patrick: "Sial! Aku lupa memberitahunya kalau 'bagian belakang' nya adalah rautan pensil!"
689. SEDANG PUSING
Sepasang suami istri pergi tidur suatu malam dan si suami sedang bergairah dan bertanya apa
istrinya juga lagi mau.
Istrinya menjawab, "Jangan sekarang, sayang, aku lagi pusing."
Suaminya membalas, "Apakah itu jawaban akhirmu?"
Jawab istrinya, "Ya."
"Kalau begitu aku harus menelpon seorang teman," sahut suaminya.
690. SEPERTI BAYI
Sepasang kekasih yang hendak menikah sedang berkencan.
Cewek berbisik pada kekasihnya,
"Sekarang waktunya kita saling jujur agar kelak kita tidak kecewa."
Cowok mengangguk.
"Sesungguhnya dada saya rata..seperti papan...kalau kau tidak suka katakan saja. Kita bisa
batalkan rencana pernikahan ini. Saya siap menghadapinya", kata cewek.
Cowok dengan lemah lembut menjawab, "Itu tidak masalah. Bagiku seks bukanlah hal yang
penting, Tetapi cinta kasih"
Cewek pun lega mendengarkannya.
"Saya juga perlu mengatakan sesuatu sejujurnya padamu.", sambut cowok.
Cewek mengangguk tersenyum.
"Sesungguhnya 'anu' saya seperti bayi...", kata cowok.
"Sstt...sudahlah itu tidak soal. Bagiku seks bukanlah hal yang penting. Tetapi cinta kasih.",
sahut cewek.
Cowok pun lega mendengarkannya.
Malam pengantin tiba.
Cewek mulai membuka baju dan tampaklah dadanya yang memang..memang...benar-benar rata.
Cowok hanya tersenyum melihatnya.
Kemudian cowok mulai membuka celananya sehingga tampaklah 'anu'nya.
Melihat itu cewek menjerit dan pingsan.
Setelah siuman si cewek bertanya,
"Kau katakan punyamu seperti bayi...?"
"Yah memang seperti bayi, panjang 50 cm dan berat 3 kg"
691. SEMAKIN TOLOL
Alkisah ada seorang anak kecil diajak orang tuanya wisata ke pantai Kuta Bali.
Bapaknya jalan-jalan sendiri sedangkan anaknya mainan pasir dan air laut.
Tiba-tiba si anak lari mendatangi ibunya sambil berkata
"Bu, bu aku tadi lihat cewek-cewek dadanya gede lebih montok dari pada ibu"
Ibunya bilang "Sssttttt, sini ibu kasih tahu ya, semakin montok cewek,mereka itu semakin tolol!"
Anaknya kembali bermain.
Tak lama kemudian anaknya kembali sambil bertanya
"Bu, bu, tadi aku lihat cowok-cowok kok anunya lebih gede dari pada anunya bapak ?"
Ibunya bilang "Sini ibu kasih tahu lagi. Cowok semakin gede anunya, mereka semakin tolol !"
Si anak kembali bermain lagi.
Beberapa saat kemudian anaknya berlari mendatangi ibunya sambil berkata
"Bu, bu, aku tadi melihat bapak ngobrol sama cewek yang paling TOLOL, semakin lama
ngobrol bapak kok semakin TOLOL, TOLOL, dan TOLOL .......ya ..???"
692. PASANGAN GILA LOMBA
Ada sepasang suami isteri yang mempunyai kebiasaan sangat aneh.
Mereka senang melakukan perlombaan dalam hal apa saja.
Mereka senang untuk bersaing dan saling mengalahkan.
Segala hal mereka jadikan perlombaan.
Dan sang suami benar-benar putus asa.
Sejak mereka menikah ia belum pernah menang dalam hal apa pun dari istrinya.
Si lelaki terpaksa pergi menjumpai seorang psikiater dan menceritakan masalah yang
dihadapinya.
Katanya, ia tak keberatan kalau istrinya menang, Yang menjadi masalah ialah, bahwa satu kali
pun ia belum pernah menang melawan istrinya.
Lalu kata psikiater tersebut,
"Yang bisa saya lakukan ialah, merancang suatu perlombaan di mana anda pasti tak mungkin
kalah," lalu psikiater berpikir sejenak.
"Nah,sudah saya temukan perlombaan yang seperti itu, pulanglah ke rumah dan tantanglah
istrimu untuk melakukan perlombaan buang air kecil. Siapa yang bisa mengencingi dinding lebih
tinggi, maka dialah yang menang, dan pasti anda yang menang, sebab anda lelaki."
Lalu pulanglah si lelaki ke rumah.
Dengan tak sabaran ia memanggil istrinya,
"sayang, aku punya suatu perlombaan baru."
"Oh,kebetulan," kata isterinya.
"sudah lama kita tak berlomba, lomba apa yang akan kita mainkan ini,?"
"Mari kita keluar," kata si lelaki.
Lalu mereka pergi ke halaman belakang rumah.
"Nah,begini," kata si lelaki.
"kita akan berlomba mengencingi tembok ini. Siapa yang kencingnya lebih tinggi, maka dialah
yg menang."
"Wuah,menarik! menarik!" kata si isteri.
"kalau begitu biarlah aku yang lebih dahulu memulai," kata si isteri dengan bersemangat.
Lalu ia mengangkat roknya,membuka pahanya, mengambil posisi sedemikian rupa dan mulai
mengencingi tembok itu.
Kencingnya membuat bekas setinggi lima belas sentimeter dari tanah.
"Okay," kata si suami dengan gembira.
"Sekarang giliranku." Ia membuka kancing celananya dan mengeluarkan alat vitalnya.
Tapi begitu ia hendak mengeluarkan kencingnya, istrinya berseru dan menahannya,
"Hei,tunggu, Tidak boleh pakai tangan...."
693. TIGA PERMINTAAN
Seorang koboy pulang dari sebuah kota dengan menunggang kudanya melewati gurun yang naik
turun, disebuah belokan si koboy kagek oleh seekor ular yang menghalangi jalannya, lalu si
koboy turun dengan pisau ditangannya, ketika ketangkap ularnya mau ditusukan pisaunya itu si
ular berkata:
Si ular : "jangan bunuh saya, saya adalah seorang peri".
Si koboy kaget, dan masih ragu, lalu bertanya,
"jika kamu peri apa yang saya minta bisa dikabulkan dong?".
Si ular : "jika kamu tidak percaya lepaskan dulu saya, lalu apa permintaan kamu wahai koboy?".
Lalu si koboy melepaskan si ular itu, lalu dia berkata.
"saya mempunyai 3 (tiga) permintaan, yaitu ke 1 (satu), saya kepengen wajah saya cakep kaya
Mel Gibson, yang ke 2 (dua) badan saya pengen kekar kaya Arnold, yang ke3 (tiga) anu saya
pengen besar kaya kuda yang saya tunggangi itu".
Sambil menunjukkan jari ke kudanya.
Si ular berkata dengan tenang :
"gampang soal begitu mah, besok kamu boleh lihat dicermin apa yang terjadi, sudah ya, saya
pergi". kata si ular sambil pergi masuk semak-semak dan menghilang.
Lalu si koboy itu naik kudanya meneruskan perjalanan menuju rumahnya memang hari sudah
raga gelap, sesampai di rumah si koboy berdiri di depan cermin dan berkata.
"besok kalau tidak ada perubahan awas!, gue sembelih lu!".
Sambil berjalan dia naik ranjangnya dan ketiduran.
Keesokan harinya si koboy bangun pagi-pagi dan langsung menuju cermin, dan apa yang terjadi,
si koboy kaget campur seneng, dilihatnya wajahnya mirip si Mel Gibson dengan senyum
bangga, lalu dia membuka baju melihat badannya sudah berubah dengan otot yang menonjol dia
memperagakannya gaya-gaya binaragawan, lalu dia buka celananya dan .... dia kaget sekali, dan
berteriak :
"tidak-tidak. tidak mungkin, TIDAAAAAAAAAAAAAAAAK!!!!!!!".
Ternyata dia lupa, dan baru ingat bahwa kuda yang ditunggangi semalam itu kuda yang
betinanya.
694. VIAGRA
Seorang pria mendatangi dokter dan meminta viagra.
"Minumlah 2 jam sebelum berhubungan," kata si dokter.
Si pria menelpon istrinya yang sedang belanja dan menanyakan kapan ia pulang.
Karena istrinya pulang sebentar lagi, si pria langsung meminum viagra itu.
Setelah ditunggu satu jam, si istri tidak datang-datang juga.
Akhirnya si pria menelponnya.
"Sori, ya, say, aku kena macet total. Kayaknya baru satu jam lagi aku sampai!" kata istrinya.
Karena merasa sayang, si pria menelpon dokternya,
"Dok, gimana, nih, istri saya baru pulang satu jam lagi. Sayang kan viagranya?" Si dokter
berpikir sebentar,
"Anda punya pembantu?" Si pria mengiyakan.
"Ya udah, kalau gitu Anda main aja dahulu dengan pembantu Anda!" saran dokternya.
"Tapi, dok, kalau ama dia , sih, saya nggak perlu viagra!"
695. KOTAK JAGUNG
Sepasang muda mudi memutusknan untuk menikah, sebelum hari pernikahan sang pria memiliki
satu permintaan kepada calon istrinya,
Pria : Wahai sayangku semua yang ada padaku adalah milikMu, hanya satu permintaanku
jangan sekali kali Kamu membuka kotak kecil milikku yang kusimpan didalam almari.
Wanita : Baiklah sayangKu permintaanmu akan aku turuti.
Waktupun berlalu dan pasangan itupun tetap abadi sampai usia mereka tua dan memiliki banyak
anak dan cucu.
Sampai pada suatu ketika :
Wanita : Suamiku puluhan tahun kita sdh berumah tangga dan sekarang kita telah sama sama tua
sebelum meninggal maukah engkau memberitahukan apa sebenarnya isi kotakmu itu ?
Pria : Baiklah istriku aku akan membukanya tapi ku harap enggkau tdk kecewa ataupun
marah.
Maka dibukalah kotak yg sudah puluhan tahun menjadi rahasia sang suami, ternyata kotak itu
hanya berisikan 3 BUTIR JAGUNG DAN UANG Rp 5.000
Wanita : Suamiku apa arti semua ini ?
Pria : Setiap aku berselingkuh dgn wanita lain maka kumasukan satu butir jagung kedalam
kotak itu
Wanita : Karna engkau jujur maka aku memafkan semuanya lagi pula engkau hanya tiga kali
berselingkuh, lantas uang Rp 5.000 itu apa artinya ?
Pria : Uang itu adalah uang hasil penjualan jagung-jagung yang telah kukumpulkan selama
pernikahan kita
696. BUTA DAN PINCANG
Ada 2 orang sahabat karib yang tidak pernah terpisahkan mereka itu adalah si buta dan si
pincang.
Si Buta bisa berjalan tapi tidak bisa melihat.
SI Pincang bisa melihat tapi tidak bisa berjalan.
Maka dari itu mereka berdua selalu bersama bantu-membantu.
Jadinya si Buta membawa si Pincang kemana-mana di pundaknya dan si Pincang menunjukkan
jalan bagi si Buta.
Pada suatu hari si buta melihat dari kejauhan ada di sungai dan di sungai itu banyak sekali gadisgadis
yang sedang asyik mandi dan main air tanpa benang sehelai pun.
Si Buta tidak bergeming melihat gadis-gadis tersebut lalu si buta berkata :
"Apakah disana ada wanita yang sedang mandi?"
Si Pincang terheran-heran, bagaimana si Buta bisa tahu padahal si Buta tidak dapat melihat
apapun.
Lalu si Pincang bertanya "Bagaimana kamu bisa tahu itu?"
Si Buta menjawab sambil tersenyum "karena 'itu' kamu bangun dari tidurnya dan terasa di
pundakku"
697. TIDAK PERNAH BAHAGIA
"Bu, ibu adalah korban pemerkosaaan. Untuk menjaga sesuatu yang tidak kita inginkan bersama,
ibu tidak diizinkan melihat wajah Anton, penjahat yang memperkosa ibu di penjara."
"Tapi tolonglah saya,Pak. Saya ingin bertemu beberapa menit saja. Sebab, setelah pemerkosaan
itu, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan lagi."
"Saya tahu, ibu jadi tertekan setelah pemerkosaan itu."
"Ya, sebab setelah pemerkosaan itu terjadi, saya baru tahu bahwa ternyata permainan suami saya
tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan permainan Anton, Pak."
698. SERANGAN JANTUNG…?
Seorang pria Polandia kebetulan pulang lebih awal dari kantor.
Dan betapa herannya ia, ketika di rumah dilihatnya istrinya sedang merintih dan keringat dingin
bercucuran di sekujur tubuhnya.
"Sayang, saya rasa saya mendapat serangan jantung," kata istrinya dengan terengah-engah.
Si Polandia berlari hendak menelepon dokter.
Tapi di ruang tengah ia berpapasan dengan putrinya yang masih kecil.
"Ayah, ayah. Di lemari pakaian kita ada seorang lelaki bugil." kata si anak melapor.
Di Polandia segera kembali ke kamar, membuka lemari pakaian, dan apa yg dilaporkan puterinya
ternyata benar.
Di dalam lemari ia menjumpai sahabatnya, Harry, sedang meringkuk dalam keadaan tanpa
pakaian.
"Harry, kau benar-benar keterlaluan. Mary sedang mendapat serangan jantung, tapi toh kau
masih tega menakut-nakuti puteriku..."
699. APALAGI MATENGNYA
Ibu Kokom diseret kepengadilan karena memotong alat vital suaminya lalu menggorengnya
(Hiiii..).
Pak jaksa bertanya kepada bu Kokom,
Pak Jaksa : "Ibu kokom, kok anda tega sekali memotong alat vital suami anda lalu
menggorengnya ?
Ibu Kokom : ( dengan malu-malu.. ) Ah pak Jaksa kayak yang ngga tahu saja, mentahnya saja
sudah enak, apa lagi matengnya !!!!!
700. BAWAH SEDIKIT
3 orang professor masing2 dari AS,Jerman dan Indonesia mengadakan conferensi teknologi di
Bali, masing2 mereka menceritakan hasil penelitian terbaru mereka :
AS : Di negara saya Pesawat terbang udah dapat mencapai ketinggian sama dengan matahari
Jer & INDO : AH...Masaa..???
AS : Hee..hee di bawah-bawah itu sedikit..
Jer & Indo : OOOO.....Gitu..mmmmm
Jerman : Dinegara saya mobil udah bisa lari dengan kecapatan 100 Km/Menit ...
AS & Indo : Hahh..masa' ..iya..?????
Jerman : Hee..di bawah- bawah itu sedikit..
As & Indo : OOO..hmmmm..Iya..ya.
Indonesia : Di indonesia seorang wanita dapat melahirkan dari Lobang pusarnya..
AS & Jer : Hahh..Gile..yang Benar..!!!
Indonesia : emmm..di bawah - bawah itu sedikit..
801. 4 PUTRI
Sepasang suami isteri menikahkan 4 orang puterinya yang cantik-cantik dalam waktu yang
bersamaan.
Ke-empat pasang pengantin baru pergi berbulan madu keluar kota.
Namanya orang tua sayang sama anak ...... selama mereka berbulan madu, orang tua mereka
minta dikirim kabar tentang segala yang terjadi selama mereka berbulan madu, tetapi semua
sepakat bahwa untuk hal-hal intim mereka akan menceritakan dengan perumpamaan yang diambil
dari iklan.
Tiga hari kemudian datang surat dari anak pertama, isi berita nya sangat singkat, "STANDARD
CHARTERED".
Segera Orang Tua mereka mencari iklan STANDARD CHARTERED di koran dan akhirnya
mereka senyum -senyum berdua.
Mereka baca iklannya berbunyi "BESAR,KUAT dan BERSAHABAT".
Kemudian datang surat dari anak ke dua.
Isi beritanya juga singkat, "NESCAFE".
Segera Orang Tua mereka mencari iklan NESCAFE di koran dan akhirnya mereka senyumsenyum
berdua.
Mereka baca iklannya berbunyi "NIKMATNYA SAMPAI TETES TERAKHIR".
Kemudian datang surat dari anak ke tiga.
Isi beritanya juga singkat, "CATHAY PACIFIC".
Segera Orang Tua mereka mencari iklan CATHAY PACIFIC di koran dan mereka jadi terbelalak
berdua, geleng-geleng kepala, dan akhirnya senyum-senyum.
Mereka baca iklannya berbunyi "7 KALI SEMINGGU, 3 KALI SEHARI, NON-STOP".
Kemudian datang surat dari anak ke empat.
Isi beritanya juga singkat, "RINSO".
Kebetulan Orang Tua mereka sedang melihat iklan RINSO di TV dan mereka jadi terbelalak
berdua, sekali ini agak cemas....
Mereka lihat akhir iklannya yang berbunyi "CUCI KERING PAKE...CUCI KERING PAKE...".
802.BAJU CINTA
Pada suatu ketika, ada pasangan muda yang baru saja jadi pengantin baru.
Namanya juga pengantin baru ... jadi segalanya masih serba "Uenak Tenaan".
Suatu sore, Ibu mertua dari sang istri datang untuk melakukan "sidak" ke rumah anaknya.
Alangkah kagetnya sang ibu mertua tersebut melihat menantunya yang sore itu TANPA
BUSANA sehelaipun.
Dengan berusaha untuk menenangkan jantungnya yang sudah sering kumat, Ibu mertua tadi
bertanya kepada menantu wanitanya
"Nak, kenapa kamu kok ndak berpakaian ? sebentar lagi 'kan suamimu datang ? Apa ndak
marah ?"
Lalu sang menantu itu dengan santainya menjawab.
"Ibu, suami saya pasti ndak marah ... ini namanya baju cinta lho bu ... "
Sang ibu mertua penasaran, dalam hatinya ia akan memarahi anaknya yang tidak bisa mendidik
istrinya itu.
Tak lama kemudian sang suami itupun pulang, dia disambut sang istri lalu bermesraan, menyapa
ibunya sebentar, lalu masuk kamar dan ...tidak keluar-keluar.
Alangkah terkejutnya sang ibu mertua tadi lalu ia kembali pulang.
Sesampainya dirumah, ia merenung dan berfikir alangkah bahagianya kalau "begitu" lagi seperti
dulu dengan suaminya.
Keesokan harinya, pas lagi sore, ia berbuat hal yang sama seperti menantunya ... melepas semua
pakaian dan menanti sang suami pulang.
Ketika sang suami datang, bertemu istrinya lalu bertanya,
"Untuk apa sore-sore begini kamu telanjang ? ndak kedinginan ?",
Sang istri menjawab dengan manja,
"Aaaahh papa... ini namanya baju cinta... ehm biar tambah ngeong gitu lho ...ehm ...ehm".
Sang suami dari "pasangan tua" ini lalu menjawab dengan malas,
"Baju cinta ? ya nggak apa-apa deh, tapi jangan lupa disetrika dulu ... biar nggak kusut kayak
gitu" sambil ngeloyor ke belakang.
80 3.BERITA BAIK DAN BURUK
Seorang pemuda pergi ke dokter untuk menjalani check up.
Kemudian beberapa hari dia datang kembali untuk mengambil hasil...
Dokter : Silahkan duduk nak...
Pemuda : bagaimana dok?
Dokter : Ada berita bagus dan buruk..
Pemuda : OK! Berita buruknya?
Dokter : Hidup anda tinggal 3 minggu lagi...
Pemuda : Waks!! Sedih deh gue.. mana blom kawin.. eh nikah.. Lalu kabar baiknya?
Dokter : Tahu gadis super sexy berdada montok di depan sana?
Pemuda : Ya.. Ya..
Dokter : Pokoknya yang cakep itu...
Pemuda : Iya.. Kenapa dia?
Dokter : Bukan... Malam ini saya akan tidur dengannya..
80 4.CHARLIE SI KODOK
Seorang lelaki muda masuk ke dalam bar sambil membawa seekor kodok.
Dan dia duduk disamping gadis yg cantik..
Lelaki : Kodok ini sangat istimewa.
Gadis : Apa keistimewaannya?
Lelaki : Dia dapat memuaskan wanita.. (katanya sambil malu2)
Langsung saja lelaki itu dihajar oleh gadis itu karena dianggap bohong.
Dan setelah berdebat akhirnya ada kesepakatan utk membuktikannya di rumah lelaki itu.
Setelah sampai di rumahnya, sang gadis bersiap berbaring dan sang kodok disampingnya.
Lelaki : Okay..Charlie..lakukanlah.
Sang kodok diam saja...
Lelaki : Charlie cepat lakukan.
Kodok itu tetap diam saja dan sang gadis sudah mencaci-makinya...
Lelaki : Okay Charlie...Untuk terakhir kalinya saya memberi contoh...
805.KUDA CEMBERUT
Pada suatu kerajaan ada sebuah kuda yang aneh.
Setiap hari kuda itu hanya cemberut saja.
Kemudian Si pemilik kuda mengadakan sebuah sayembara yang isinya
"Barang siapa yang dapat membuat kuda tersebut tertawa dan menangis akan mendapatkan 1000
keping uang emas".
Banyak cara yang dilakukan untuk membuat kuda tersebut tertawa, tetapi tidak satupun yang
berhasil.
Kemudian datang seorang pengembara dan mencoba, dan berhasil kuda tersebut tertawa terbahak
-bahak.
Kemudian Si pemilik menyuruhnya untuk membuat kuda tersebut menangis.
Kemudian kuda tersebut menangis.
Si pemilik heran lalu bertanya"bagaimana kamu melakukannya?".
Si pengembara menjawab
"begini,waktu saya bilang bahwa barang saya lebih besar daripada miliknya dia tertawa.Lalu
waktu saya perlihatkan barang saya dia menangis karena barang saya lebih besar daripada
miliknya".
80 6.MENGADUK
Ini kisah astronaut yg sedang dalam misinya ke Mars.
Setelah mendarat dia bertemu dengan wanita Mars yg cantik jelita sedang mengaduk periuk ......
Astronaut : Kamu sedang apa?
Wanita : Membuat bayi.
Astronaut : Oh kalau di bumi cara membuat bayi bukan begitu...
Wanita : Lalu, caranya bagaimana?
Astronaut : Susah menjelaskannya, tapi sangat mudah mempraktekkannya.
Wanita Mars itu setuju mempraktekkannya.
Setelah si astronaut selesai melakukan, wanita Mars itu bertanya...
Wanita : Lho? Mana bayinya??
Astronaut : Bayi itu baru akan jadi 9 bulan lagi..
Wanita : Lalu kenapa kamu berhenti mengaduk?
807.NGGAK SOPAN
Seorang perempuan berusaha untuk menaiki sebuah bis.
Roknya yang ketat menghambat kakinya untuk naik ke dalam bis.
Karena itu dia tarik sedikit resleting roknya ke bawah agar untuk memberi ruang pada kakinya
ketika diangkat mau menaiki bis.
Ketika kakinya masih belum bisa naik, sekali lagi tangannya ke belakang dan menarik sedikit
lagi resletingnya.
Masih juga terasa ketat, untuk ketiga kalinya tangannya ke belakang menarik resleting ke bawah.
Perempuan tersebut akan mengulanginya untuk yang keempat kalinya ketika tiba-tiba sepasang
tangan mengangkat pantatnya dan menaikkannya ke dalam bis.
Tentu saja dia berang.
"Apa-apaan sih. Nggak sopan amat."
"Lho nggak sopan mana sama menarik resleting celanaku sampai tiga kali,"
jawab lelaki di belakangnya.
808.AHMAD ALBAR
Alkisah ada seorang wanita yang cantik, sexy, mulus, putih pokoknya nggak ada cacat2nya
dech...
Tapi ada satu kekurangannya, yaitu matanya udah rabun deket, parah lagi... Suatu hari ia dateng
ke tempat bikin tatto, dan minta dibikinin tatto di kedua pahanya, yaitu gambar Krisdayanti dan
Yuni Shara.
Seneng bener dah tuh tukang tattonya, bayangin aja disuruh bikin tatto di paha.
Setelah selesai wanita itu pulang menuju rumahnya, tapi ia lupa menanyakan ke tukang tatto
tersebut, gambar Krisdayanti di paha kiri atau kanan, atau yang Yuni Shara di kiri atau di kanan?.
Akhirnya ia ketemu dengan bapak-bapak.
`Pak, tolong liatin donk mana sich yang gambar yuni shara?...`,
kata wanita itu sambil membuka celananya.
Kontan saja bapak itu marah2`dasar orang gila kamu... pergi sana!..`
Kemudian wanita itu bertemu dengan seseorang lagi, dan bertanya pertanyaan yang sama.
Ternyata orang itu adalah dokter jiwa...
`Wah, dasar kamu orang nggak waras. Ayo ikut saya, kamu saya kirim ke RS jiwa...`
Singkat kata wanita itu di RS jiwa, dan satu sel dengan orgil juga.
Anehnya wanita itu masih aja bertanya pertanyaan yang sama kepada orang gila tsb.
`Bang, saya mau tau nich... yang mana gambar Krisdayanti dan yang mana Yuni Shara yach...`,
kata wanita itu sambil membuka celananya.
Dan orang gila itu menjawab...
`Waduh... abang nggak tau neng... tapi yang jelas sih yang tengah Ahmad Albar...`
809.SURVEY HUBUNGAN SEKS
Alkisah ada survei kehidupan sosial tentang apa saja yang dilakukan seorang laki-laki tepat
setelah selesai berhubungan seks ternyata hasilnya sebagai berikut:
5 % langsung berbalik dan tidur ngorok
12 % keluar kamar dan merokok sendiri di ruang tamu
2 % langsung ke kamar kecil untuk buang air kecil
81 % langsung memakai pakaian dan pulang ke isterinya
810. NYAWA ATAU NYAMAN ?
Di sebuah desa ada seorang janda yang kaya, tanpa anak dan penampilannya juga menggairahkan
tiap pemuda yang melihatnya.
Dilain waktu ada seorang pemuda yang kerjanya merampok, dan timbul dalam benaknya untuk
merampok di rumah sijanda yang kaya tersebut.
Alhasil si pemuda berhasil masuk rumah sijanda lewat atap dan kebetulan ada di kamar si janda.
Dan pada saat itu si janda lagi tidur tengkurap tanpa busana.
Muncullah niat yang lain bagi Si Pemuda kemudian dia menyelinap ke bawah tempat tidur si
janda, dan bukan main kagetnya si janda karena ada gelas dibawah tempat tidur yang kesenggol
Si Pemuda akhirnya Si Janda terbangun langsung saja si perampok menarik golok dan
mengancam si janda
"jangan berteriak, NYAWA ATAU NYAMAN"
Setengah menggertak, Si Janda ketakutan dan dengan nada lemas menjawab
" NYAMAN AJA MAS"
Setelah hal tersebut terjadi .... Si Perampok hendak pulang karena merasa puas tapi pada saat
hendak memakai pakaiannya golok tertinggal di samping Si Janda dan Si Janda langsung
mengambil dan balik mengancam "mau kemana?"
"Pulang" jawab Pemuda
Si Janda membentak "MAU PULANG ATAU ULANG"
811.PAKAI SINGKONG
Ada sebuah keluarga yang orang tuanya bekerja sebagai pelayar dan ibu rumah tangga.
Pelayar kan tentunya pulangnya jarang jarang.
Suami istri kan perlu hubungan secara biologis.
Kewajiban tersebut hanya terlaksana bila sang suami berada di rumah.
Sang istri tentunya agak kurang terpenuhi hasrat biologisnya.
Untuk itu dia berusaha dengan berbagai cara untuk memuaskan hasratnya.
Cara yang pertama dia menggunakan buah ketimun.
Ternyata dia kurang puas.
Cara yang kedua dia menggunakan singkong.
Ternyata dengan singkong tersebut dia merasa puas dan ketagihan.
Suatu saat ada singkong yang dibuat main main oleh anaknya dan singkong tersebut patah jadi
dua.
Dasar anak, kemudian singkong tersebut disatukan lagi dan ditaruh diatas meja kembali.
Kemudian singkong yang patah tadi digunakan oleh istri tadi untuk memuaskan hasratnya.
Eeee, tidak tahunya patahan singkong tadi masih berada di dalam dan tidak bisa dikeluarkan.
Malam itu juga sang istri datang ke dokter pribadinya.
Dia bertanya," Dok, bagaimana ini dok singkongnya masih ada di dalam "
Dengan santainya si Dokter menjawab,
" Ah, gitu aja kok repot, tenang aja paling dua hari lagi juga akan jadi tape ".
812.PELANA INDIAN
Christine, seorang sekretaris cantik dari Michigan, sedang dalam perjalanannya yang pertama
menyeberangi Amerika.
Di sebuah gurun, ia terpaksa berhenti karena mobilnya kehabisan bensin.
Seorang Indian memberinya tumpangan dengan membonceng kuda.
Selama perjalanan, setiap beberapa menit si Indian berteriak "Yah-hoo" dengan kerasnya hingga
gaungnya terdengar di seluruh gurun.
Akhirnya, Marlene turun di sebuah pomba bensin dan si Indian berlalu sambil Meneriakkan,
"Yah-hoo!"nya yang terakhir.
“Kau apakan sikulit merah tadi." tanya pemilik pompa.
"Sampai ia berteriak-teriak seperti itu?"
"Tidak kuapa-apakan" sahut Christine.
"Aku hanya duduk diam-diam di belakang. Kulingkarkan tanganku di sekeliling pinggangnya
sambil berpegang erat-erat pada tanduk pelananya".
"Nona," kata orang itu,
"Orang Indian menunggang kuda tanpa pelana!!!"
813.BAGAIMANA AGAR HAMIL
Seorang lelaki lugu yang akan menikah bertanya kepada ayahnya
"yah,bagaimana supaya istriku nanti hamil?"
"Oh,gini masukkan benda yang sering kau "mainkan" pada saat kau remaja ke dalam tempat
"pipis" istrimu!!" jawab ayahnya.
Setelah lewat malam pertamanya ayahnya bertanya bagaimana hasilnya.
"ternyata gampang yah,saya sudah masukan kelereng ke dalam toilet kemudian pergi tidur".
814.HISAP
Seorang guru bertanya kepada murid-muridnya di kelas :
Guru : Anak-anak coba sebutkan benda apa saja yang dapat dihisap ?
Anak 1 : Dot .. bu guru
Guru : ya betul, apa lagi
Anak 2 : Permen ... bu guru
Guru : ya ... coba kamu yang dibelakang ...
Anak 3 : Neon .. bu guru
Guru : Lho memangnya neon bisa dihisap
Anak 3 : Tidak tahu bu guru, tapi tadi malam mama bilang sama papa ... " pah .... matiin neonnya
dong kalau mau dihisap ".
815.AKIBAT VIAGRA
Seorang perempuan bertanya kepada suaminya,
"Mas mau sarapan? Aku buatkan nasi goreng dan telur ceplok ya. Dan secangkir kopi."
Si suami menolak.
"Gara-gara Viagra nih, aku jadi kehilangan nafsu makan."
Siang harinya kembali si istri bertanya kepada suaminya apa yang ia inginkan untuk makan siang.
"Sayur asem dengan pepes ikan mas, atau masakan padang aja?"
Sekali lagi si suami menggeleng.
"Trims sayang, tapi Gara-gara Viagra ini aku jadi nggak ingin makan."
Malampun tiba dan si istri bertanya kepada suaminya enaknya masakan apa untuk makan malam.
"Kita jalan-jalan yuk, makan di restoran."
Si suami menolak.
"Atau kita pesan pizza atau fried chicken aja?"
Si suami menggeleng.
"Bikin ceplok telur mau? Cuman sebentar kok.," kata istrinya yang tetap saja disambut dengan
gelengan kepala suaminya.
"Trims deh, Viagra ini membuatku kehilangan nafsu makan."
"Kalau begitu," kata si istri,
"kamu turun dulu dong dari atas tubuhku. Aku lapar tau !"
816 . KONTES BUNGA
(pembawa acara membuka acara)
"Yah para hadirin inilah para peserta kontes kita... Tuan Jean pieter dari Belanda dengan bunga
tulipnya yang indah....
(plok..plok para penonton bertepuk tangan).
Tuan Matsumoto dari Jepang denagn bunga sakuranya
(plok..plok..plok penonton bertepuk tangan lebih riuh).
Tuan Joko dari Indonesia dengan bunga rafflesianya
(para penonton memberikan tepuk tangan lebih meriah)
dan...terakhir tuan Abdul dari Arabi dengan...lho mana bunganya tuan?" tanya si pembawa acara
"Tenang.." kata wak Abdul.
Dengan tenang ia mengangkat sarungnya
"Ya..inilah....bunga kaktus" serunya.
817 . DEKAT SITULAH
Alkisah ada seorang kaya raya yang hanya mempunyai satu orang anak lelaki...
Anak tersebut bernama Fadel, Si Fadel orangnya lugu, pendiam, dan nggak sombong.. serta tidak
pernah meminta macam-macam kepada ayahnya.
hingga pada suatu hari............
Fadel : Yah, Fadelkan belum pernah meminta sesuatu kpd ayah
Ayah : Iya, kamu mau minta apa nak? apapun kamu minta akan ayah berikan !
Fadel : Gini yah, Fadel kan udah gede jadi Fadel mau....
Ayah : Mau apa del ? ngomong donk..
Fadel : Mauuu.... Ah malu ah nanti nggak ayah kasih.
Ayah : Kamu mau apa sih... Uang ! berapa juta ?
Fadel : Bukan !
Ayah : Playstations.?
Fadel : Bukan !
Ayah : Komputer, sepeda motor, mobil !
( Ayahnya mulai kesal )
Fadel : Bukan.. Bukan ! itu yah..!
Saking kesalnya.. Ayahnya mengucapkan....!
Ayah : Pantatlah!!!! Del ! Kamu mau apa sih..???
Fadel : Ah ! dekat-dekat situlah yah !
818 . TIGA KETIMUN
Suatu hari ada dua orang wanita pergi ke pasar mencari ketimun, dan sampailah mereka pada
penjual yang dimaksud :
Perempuan 1 : Bang timunnya setengah kilo bang...
Perempuan 2 : Kalo setengah kilo dapat berapa buah, bang?
Penjual : Dapat 3 buah neng...
Lalu kedua perempuan itu saling berpandangan cukup lama, dan akhirnya perempuan pertama
berkata pada perempuan kedua
"ya,udah deh kita beli aja, nanti yang satu dimakan aja ....OK".
819.KOLAM SUCI
Di sebuah gunung yang terpencil, terdapatlah sebuah pertapaan.
Di pertapaan ini pertapa dan pertapawati sudah diikat sumpah untuk tidak akan menikah seumur
hidup, oleh karena itu tempat tinggal mereka dibuat terpisah.
Rumah utara adalah tempat tinggal para pertapa (pria) dan rumah sebelah selatan adalah tempat
pertapawati (cewek).
Di tengah-tengah kedua bangunan itu terdapat sebuah kolam suci.
Pada suatu hari seorang pertapawati sedang khusuk membasuh tangannya di kolam suci.
Melihat itu seorang pertapawati lain yang baru 2 hari tinggal di situ heran lalu bertanya :
Pertapawati 1 : "hei kenapa kamu membasuh tanganmu di kolam ini dengan khusuk..?"
Pertapawati 2 : "Lho emangnya kamu tidak tahu yaa. Ini khan kolam suci"
Pertapawati 1 : "O gitu.. trus apa khasiatnya.?"
Pertapawati 2 : "Khasiatnya adalah kalau secara sengaja atau tidak bagian tubuh kita menyentuh
"alat kelamin" atau bagian terlarang lainnya dari lawan jenis, maka bagian tubuh itu harus dicuci
di kolam ini sebanyak 5 kali supaya dosanya terhapus."
Pertapawati 1 : "Lho emangnya kamu habis berbuat apa sehingga harus mencuci tanganmu di
kolam ini .?
Pertapawati 2 : "SStttt jangan keras-keras.. Tadi waktu makan siang bersama para pertapa, secara
tidak sengaja tangan kananku menyentuh "burungnya" pertapa.. sehingga aku harus mencuci
tanganku..gitu..
Pertapawati 1 : "Waduh gawat juga yaa.. Kalo gitu aku juga harus berkumur 5 kali dong supaya
dosaku terhapus..."
820.KISAH 3 SERDADU
Alkisah dalam sebuah mikrolet, ada 3 seorang serdadu dari 3 kebangsaan yang berbeda, yaitu :
Amerika, Inggris dan Jerman.
Tak lama kemudian ada seorang cewek memakai pakaian "sexy" plus rok super mini.
Karena gede rasa, si cewek berusaha menutupi celana dalamnya dengan memangku kaki.
Namun tiba-tiba serdadu Amerika yang duduk disebelah kanan memberi hormat.
Maka bertanyalah dua serdadu disebelahnya mengapa ia memberi hormat.
Jawabnya : "Lihat! Paha kirinya ada tato bendera Amerika!".
Jengah karena perbuatan serdadu itu, cewek itu berganti kaki.
Kali ini serdadu Inggris dikiri yang member hormat.
Dua serdadu lainnya bertanya ke serdadu Inggris ini.
Namun jawabnya :
"Lihat! Paha kanannya ada tato bendera Inggris!".
Karena sebel, cewek ini langsung membuka pahanya lebar-lebar.
Disusul kemudian serdadu Jerman yang ditengah, memberi hormat dengan caranya yang khas.
Dua serdadu lainnya bertanya apa maksudnya ikut-ikutan memberi hormat.
Tapi jawab serdadu Jerman itu :
"Lihat! Tepat diantara pahanya ada kumis Hittler!!!"
821 . HUKUMAN PEMERKOSA
Ada seorang pemuda abis nonton Blue Film.
Mungkin karena nafsunya udah tinggi...akhirnya dia nekat dan memperkosa seorang mahasiswi
yang baru pulang kuliah.
Tapi dianya nyesal dan kemudian menyerahkan diri ke polisi.
Selama di tahanan dia terus berpikir...mungkin dia akan ditahan selama puluhan tahun dan disiksa
berat.
Akhirnya disidang.
Hakimnya ngomong....Anda telah bersalah menghancurkan masa depan seorang mahasiswi
....hukumannya .......
(si pemuda pucat).....
hukumannya tiga bulan penjara.......
Si pemuda antara kaget dan senang....karena nggak mengira hukumannya cuman 3 bulan penjara.
Tiba-tiba hakimnya lanjutin, Dengan catatan, alat yang dipakai melakukan kejahatan, disita oleh
negara...
822.KAMU BUKAN MAU MEMOTONG ANU SAYA KAN?
Seorang pekerja Konstruksi CJDW pulang ke rumah lebih dini dari biasanya, dan dia menemukan
isterinya di tempat tidur dengan lelaki lain.
Pekerja konstruksi menarik lelaki itu ke gudang di belakang rumahnya dan mengambil sebuah
catok dan menjepit anu si lelaki itu.
Setelah pasti terjepit dengan erat, dia mengambil batang pemutar catok dan membuangnya jauh².
Kemudian dia mengambil gergaji, si lelaki dengan ketakutan memekik :
"Stop! stop! kamu bukan.. mau memotong anu saya kan?”
"Bukan" jawab suami yang sedang berang itu sambil memberikan gergaji itu kepada si lelaki:
"Saya hanya mau bakar gudang ini
823." ARTI SEBUAH KESOMBONGAN"
Cuplikan percakapan radio antara kapal perang Amerika dan otoritas Rusia.
Amerika : "Saya kapten US Navy. Saya bilang belokkan kapal Anda!!!!"
Rusia : "Tidak. Saya katakan sekali lagi, belokkan kapal Anda!!!"
Amerika : "Ini adalah Aircraft Carrier US Lincoln, kapal kedua terbesar dari Armada
Atlantik, Amerika Serikat. Kami dilengkapi tiga destroyer, tiga cruiser dan sejumlah kapal
pendukung. Saya perintahkan Anda belok 15 derajat ke Utara. Sekali lagi saya ulangi 15 derajat
ke Utara, atau sebuah tindakan akan dilakukan untuk mengamankan kapal Anda!"
Rusia : "Amerika goblok!!!!! Ini mercusuar tahu!!!"
824."HARAM"
Di suatu sore Usro dan Unyil jalan-jalan sambil ngobrol
Usro : "Makanan apa yang haram?"
Unyil : "Babi!"
Usro : "Yang lebih haram lagi?"
Unyil : "Mm..... tentu babi mengandung babi!"
Usro : "Yang paling haram lagi apa hayoo ?"
Unyil : "Mm......babi mengandung babi tanpa bapak kali !"
825."TERPENGARUH IKLAN TV."
Seorang nenek terlihat mau bunuh diri di atas jembatan sambil membawa sabun, disebelah sana
polisi sudah siap akan menyelamatkan nenek tsb.
Polisi : "Nenek mau bunuh diri ya?"
Nenek : "Memang nggak bisa liat apa?"
Polisi : "Tapi kok bawa sabun segala, Nek?"
Nenek : "Cara sehat untuk mati!"
Polisi : ???????
Selayang Pandang Dibuang Sayang
826."LIMA EKOR"
Ada seseorang memanjat pohon di sebuah hutan tiba-tiba ada lima ekor singa dibawah pohon
tersebut, bagaimana orang itu dapat turun dengan selamat ?
Jawaban: turun aja kenapa, kan cuma ekornya doang !!!
Ada dua orang sahabat dekat udah seperti adik dan kakak saja, mereka berdua baru pulang dari
sekolah. dan temanya yang benama Tony berkata:
Tony : "eh, Man aku ada teka-teki nih mau tahu enggak?????
Man : "apan tuh mau do...........ng??????
Tony : "personil weslife kan ada 5 orang nah kalo di kali 3 tinggal berapa
Man : "ya itu mah gampang pasti tinggal 5 ya kan??????
Tony : "salah total yang benar tinggal 2 orang
Man : "ha........ 2 orang kok bisa?????
Tony : "ya iya lah kan yang dikali ada 3 orang"
Man : "Ha...........??!!!!!??!!!??
827 . MANA YANG LEBIH PANDIR ???
Disuatu pagi yang cerah, berjalanlah Tong Koh Song (dengan nama panggilan se-hari : Pandir)
dengan santainya untuk menghirup udara segar diluar rumah.
Sampailah ia disuatu lapangan, dimana dilihatnya ada 2 orang laki2 sedang ..... tunggu dulu,
Ada apa gerangan, sedang apa mereka itu ?
Karena ingin tahu maka mendekatlah Pandir selanjutnya menegur setelah melihat bahwa yang
namanya Pendek bahu kiri dan kanannya sedang diinjak oleh kedua kaki orang yang bernama
Panjang, sedangkan kedua tangan Panjang sedang memegang sebuah meteran yang kelihatannya
sedang dipakai untuk mengukur sebuah tiang kayu yang berdiri tegak (tentu saja tegak, mana ada
yang berdiri duduk atau jongkok bung) dihadapan mereka,selanjutnya,
Pandir lalu bertanya : Hai Panjang, ini aku Pandir, sedang apa kamu ?
Yang dijawab Panjang : Oh rupanya kau Dir, ini nih, dari tadi kami repot mengukur tingginya
tiang ini, 'nggak nyampe2 meteran ini keujungnyaaa.....,
Hai Pendek, apakah kamu masih kuat menyanggahku....., dan
Pendek menyahut : Kalu untuk bentaran lagi O.K.-lah, tapi jangan kelamaan lho....., melihat
keadaaan sedemikian, dan mendengar dialog antara keduanya,
Pandir lalu berkata cukup keras :
Apakah tiang itu bisa dicabut untuk dibaringkan diatas tanah, hai Panjang dan hai Pendek.....,
Pertanyaan Pandir ini segera saja ditimpali oleh Panjang :
Tentu saja Dir, mengapa tidak ?
Pandir spontan menyusul bertanya :
Kalau begitu, mengapa tidak diukur sesudah tiang diletakkan ditanah, kok repot2 amat (ma'af ya
Gus Dur, kali ini ana pinjam motto Ente).........,
Lalu apa jawaban Panjang :
Kami mau mengukur tingginya tiang ini Dir, bukan LEBARNYAAA.........
828.MATEMATIKA
Sebuah keluarga terdiri dari bapak ,ibu, 2 anak pr dan 2 anak laki-laki didatangi oleh seorang
ustadz yang ahli matematika.
Untuk menghormatinya keluarga tadi menyembelih 5 ekor ayam.
Pada saat pembagian ustadz tersebut bertanya mau dibagi ganjil atau genap.
Keluarga tadi menjawab dibagi genap.Sang ustadz kemudian berkata:
bapak + 2 anak laki-laki +1 ekor ayam = 4.
Kemudian ibu + 2 anak perempuan + 1 ekor ayam = 4.
Dan saya (ustadz) + 3 ekor ayam = 4.
Keluarga tersebut protes dan menyarankan supaya dibagi ganjil saja .
Ustadz kemudian membaginya sebagai berikut:
Bapak + Ibu + 1 ekor ayam = 3,
2 anak perempuan + 1 ekor ayam = 3,
2 anak laki-laki + 1 ekor ayam = 3
dan saya (ustadz) + 2 ekor ayam = 3.
Inilah pembagian yang adil silahkan memilih!!!!!!!!!
829 . GANTINYA UANG KEMBALIAN
Aman dan Amin sedang berboncengan motor butut sambil bergurau.
Ketika melalui suatu tikungan, tiba-tiba ada seorang kakek yang sedang menyeberang jalan.
Aman tak bisa menguasai diri, maklum sepeda tua.
Maka tertabraklah si kakek.
Untung laju motor tidak begitu cepat.
Akhirnya Aman menghentikan motornya, hendak menolong si kakek.
Waktu itu jalan lagi dalam keadaan sepi.
"Bagaimana sih Adik ini ??!!!" ujar si kakek memelas sambil meronta kesakitan.
"Yaa... mau bagaimana lagi Pak, namanya juga kecelakaan", jawab si Aman kebingungan
bercampur dengan perasaan bersalah.
"Begini aja Pak, kita damai aja!" usul si Amin.
"Maksud Adik ... ??" sahut kakek.
"Bagaimana kalau Bapak saya kasih uang sepuluh ribu untuk berobat, kan lukanya nggak begitu
parah?!" lanjut si Amin.
Si kakek diam sebentar sambil berpikir, akhirnya si kakek setuju.
Dengan perasaan lega si Amin segera mengeluarkan dompet.
Celakanya dalam dompet tersebut tidak ada uang sepuluh ribuan, yang ada cuma dua puluh
ribuan.
"Ini Pak uangnya, kembali sepuluh ribu" kata Amin.
"Wah, Bapak lagi nggak bawa uang, Dik!?" sahut si kakek.
Aman dan Amin kebingungan sambil tengok kanan kiri, dengan harapan ada orang atau warung
untuk tukar uang.
Tapi jalanan lagi sepi. Akhirnya terdengar usulan dari si kakek.
"Begini saja Dik, bagaimana kalau Adik menabrak saya sekali lagi. Jadi saya terima dua puluh
ribu ... !!!???"
"Pinter matematika juga pak tua ini.." pikir Aman dan Amin sambil menahan tawa.
830.GURU.
Suatu hari Budi dikeluarkan dari kelas oleh Pak Banu.
Tiba-tiba sang Kepsek datang dan memarahi Budi dan bertanya kenapa ia diluar.
Budi menjawab " Karena Pak Banu bodoh".
Tanpa ampun Sang Kepsek malah menyuruh Budi pulang karena memfitnah guru.
Setelah itu Sang Kepsek bertanya pada Pak Banu mengapa Budi keluar kelas.
Pak Banu menjawab "Budi mengatakan bahwa 1+1 itu 2"
Sang Kepsek makin bingung dan berkata "bukankah itu benar???"
Lalu Pak Banu menjawab "Bapak ini bagaimana 1+1 itu sama dengan 3!!!"
Dengan berang Kepsek berkata "KAMU SAYA PECAT!!!!!!!"
831 . ANTONIM
Pada suatu hari ada seorang guru mau mengajar Bahasa Indonesia.
Guru : met pagi anak2.
Murid : met pagi bu guru.
Guru : hari ini ibu akan mengajar kan ANTONIM atau perlawanan kata, nah sekarang
ibu sebutkan kata kata dan anak2 sebutkan antonimnya yah.
Murid : ya bu guru.
Guru : kenyang.
Murid : lapar.
Guru : masuk.
Murid : keluar.
Guru : pria.
Murid : wanita.
Guru : sudah cukup yah.
Murid : belum kurang ya.
Guru : cukup kata ku.
Murid : kurang katamu.
Guru : sudah2.
Murid : belum2.
Guru : diam.
Murid : ribut.
Guru : mati aku.
Murid : hidup kamu.
Guru : bodoh kalian semua.
Murid : pintar kami sendiri.
Guru : aku malas ngajar di sini.
Murid : kamu rajin diajar di sana.
Guru : ???
Murid : !!!.
832. MANA DIANTARA TIGA
Di sebuah sekolah dasar, suatu saat seorang guru bertanya pada salah satu muridnya:
Bu Guru : "Hei Udin tolong jawab pertanyaan ibu yaach..., Kalo ada 5 ekor burung di jendela,
kemudian ditembak satu, berapa yang masih tertinggal ??????"
Udin : "Habis dong Bu, kan lainnya pada terbang"
Bu Guru : "Salah, harusnya dijawab masih tinggal 4 ekor, tapi saya seneng kok cara kamu
berpikir....."
Di saat yang lain Udin balik bertanya pada Bu Guru.
Udin : "Bu Guru tolong jawab pertanyaan saya...Kalo ada tiga orang cewek, masing-masing
membawa es krim, cewek pertama makan es krim dengan menggenggam contongnya, yang
kedua dengan menjilati es krim tersebut, yang ketiga langsung mengulumnya, Manakah diantara
cewek itu yang sudah menikah??????????"
Bu Guru : "Haaahhhh .....pasti yang makannya dengan mengulum langsung yaaaa"
Udin : "Salah.....harusnya dijawab yang sudah pake cincin kawin, tapi saya senang lihat cara
berpikir Bu Guru"
833 . TIDAK KENAL
Setelah mengamati kehidupan tetangganya, pada suatu pagi seorang istri bertanya pada sang
suami.
Isteri : "Abang lihat deh tetangga kita yg baru pindah itu?"
Suami : "Kenapa?"
Isteri : "Tiap pagi sebelum pergi kerja, suami dia akan cium isterinya. Kalau pulang kerja, dia
akan berikan isterinya sekuntum bunga mawar. Mesra banget mereka. Kenapa abang tidak seperti
itu?"
Suami : "Mau mampus apa?... Mana abang kenal sama isterinya?"
834 . PENGEMIS
Di Lorong sempit di tengah kota nampak 2 pengemis yg sedang mengemis tentunya.
Pengemis 1: "Tuan, Nyonya...berilah kami uang..... 500 boleh 100 juga boleh 100 ribu juga nggak
nolak"
Pengemis 2: "Berilah kami uang tuan, tuan akan kami do'akan semoga cepat kaya !"
Pengemis 1: "seharian kita mengemis, kok ya ga bisa buat beli mobil ya ? eh...ngomongin soal
orang kaya, gue ini sebenarnya keturunan orang kaya Lho-harta peninggalan keluarga kami nggak
akan habis dimakan tujuh keturunan !"
Pengemis 2: "Lha trus kenapa elo jadi kere dan ngemis kaya gini ?".
Pengemis 1: "Gue keturunan kedelapan !"
835 . KEHEBATAN ANJING
Di sela-sela suatu pertemuan pemuda antar negara terjadi dialog santai antara pemuda Canada,
pemuda Inggris dan pemuda Indonesia.
PEMUDA CANADA : "Di Negara tetangga saya, anda tidak bisa membedakan anjing polisi dan
pemiliknya".
PEMUDA INGRRIS & INDONESIA : "Mengapa Begitu ?"
PEMUDA CANADA : "Anjingnya bisa menangkap penjahat seperti polisi, penciuman polisinya
untuk mengetahui kejahatan setajam penciuman anjing."
PEMUDA INGGRIS : "Dinegara tetangga saya, anda tidak bisa membedakan anjing pemburu
dan pemiliknya. Karena anjingnya bisa menangkap binatang buruan sehebat majikannya dan
pemburunya mempunyai penciuman yang tajam terhadap binatang buruan seperti anjingnya".
PEMUDA INDONESIA (tak mau kalah) : "Di Negara tetangga saya, anda tidak bisa
membedakan anjing pejabat dan pemiliknya."
PEMUDA INGGRIS & CANADA (heran dan bingung) : "Mengapa Begitu?"
PEMUDA INDONESIA : "Saya tidak begitu jelas, tapi saya sering melihat kedua-dua sering
menjilati kaki majikannya."
836 . SUDAH NYAMPAI BAYUWANGI
Suatu hari, seorang ibu mengantar anaknya yang baru berusia 7 tahun, naik bis jurusan Surabaya-
Denpasar. Ibu berpesan pada pak supir," Pak, titip anak saya ya? Nanti kalo sampe di
Banyuwangi, tolong kasih tau anak saya." Sepanjang perjalanan, si anak cerewet sekali. Sebentarsebentar
ia bertanya pada penumpang," Udah sampe Banyuwangi belom?" Hari mulai malam dan
anak itu masih terus bertanya-tanya. Penumpang yang satu menjawab," Belom, nanti kalo sampe
dibangunin deh! Tidur aja!" Tapi si anak tidak mau diam, dia maju ke depan dan bertanya pada
supir untuk kesekian kalinya," Pak, cudah campe Banyuwangi belom?" Pak Supir yang sudah
lelah dengan pertanyaan itu menjawab," Belom! Tidur aja deh! Nanti kalo sampe Banyuwangi
pasti dibangunin!"
Kali ini, si anak tidak bertanya lagi, ia tertidur pulas sekali. Karena suara si anak tidak terdengar
lagi, semua orang di dalam bis lupa pada si anak, sehingga ketika melewati Banyuwangi, tidak
ada yang membangunkannya. Bahkan sampa menyeberangi selat Bali dan sudah mendarat di
Ketapang,Bali, si anak tertidur dan tidak bangun-bangun. Tersadarlah si supir bahwa ia lupa
membangunkan si anak. Lalu ia bertanya pada para penumpang," Bapak-ibu, gimana nih, kita
anter balik gak anak ini?" Para penumpang pun merasa bersalah karena ikut melupakan si anak
dan setuju mengantar si anak kembali ke Banyuwangi.
Maka kembalilah rombongan bis itu menyeberangi Selat Bali dan mengantar si anak ke
Banyuwangi. Sesampai di Banyuwangi, si anak dibangunkan. "Nak! Udah sampe Banyuwangi!
Ayo bangun!" Kata si supir. Si anak bangun dan berkata," O udah syampe yah !" Lalu membuka
tasnya dan mengeluarkan kotak makanannya. Seluruh penumpang bingung. "Bukannya kamu
mau turun di Banyuwangi?" Tanya si supir kebingungan. "Nggak, saya ini mau ke Denpasar
ngunjungin nenek. kata mama, kalo udah sampe Banyuwangi, saya boleh makan nasi kotaknya!".
837 . DARI MANA
Hari sudah malam ketika Joni kembali kerumahnya. Dilihatnya isterinya sedang berbaring di
ranjang tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Dan ia sudah hendak naik ke ranjang, ketika pada
asbak yang terletak di atas meja di sisi ranjang itu, Joni melihat sebatang cerutu yang masih
menyala.
"Bagus ! Bagus ! " katanya dengan geram sembari berteriak.
"Kalau kau tidak memberitahukan dari mana cerutu ini, maka akan kubunuh kau !"
Tiba-tiba dari kolong ranjang terdengar suara menyahut,
"Oke.. Oke... cerutu itu dari Havana !"
838 . BETAWI Vs JAWA
Seorang Haji dari Betawi mengirimkan anak gadisnya ke Jogja untuk sekolah di Jogja dengan
harapan anaknya menjadi sarjana dan jauh dari pergaulan liar di Jakarta.
Setelah menitipkan ke Ibu kost yang dia percayai, pulanglah dia ke Jakarta. 3 bulan kemudian, si
anak gadis telpon ke Bapaknya memberitahu bahwa dia hamil 2 bulan.
Marahlah si Pak Haji dan mendatangi si Ibu Kost. "Bagaimana ente .... saya beri tangunggjawab
anak gadis saya, kok bisa kejadian kayak gini ..?"
Jawab si Ibu Kost :" Aduh Pak, kulo mboten mangertos, seng kulo ngertos, anak ipun Pak Haji
mandine dhewe, tiduri pun dhewe, belajar nang kamar dhewe,.."
Sebelum si Ibu kost menyelesaikan kalimatnya, marahlah Pak Haji sejadi-jadinya "Pegimana
kagak hamil, anak gue mandi di-ewe, tidur di-ewe, sampai belajar aja di-ewe !!!!!!!!!!
839 . PIL KB DAN TIDUR NYENYAK
Seorang ibu lanjut usia memasuki ruang praktek dokter.
Ketika dokter bertanya maksud kedatangannya, ibu itu menjawab, "Dokter, saya ingin membeli
beberapa pil KB!"
Sambil menahan tawa, dokter itu bertanya, "Ibu kan sudah lanjut usia, untuk apa ibu membeli pil
KB lagi?"
"Oh, pil-pil itu dapat membuat saya tidur dengan nyenyak di malam hari."
"Masa bisa begitu?"
"Betul, dok. Setiap pagi saya mencampurkan pil itu ke dalam jus jeruk anak perempuan saya yang
sudah dewasa. Dan di malam hari, saya dapat tidur dengan nyenyak."
840 . TELITI DONK
Ada seorang Dokter senior dijuluki Dr.fear factor, karena setiap memberi pelajaran pada para
calon dokter selalu menggunakan organ jantung busuk lengkap dengan belatung (Serem!!! Mohon
yang lagi makan jangan baca cerita ini dulu).
Dokter : Pelajaran pertama, Seorang DOKTER TIDAK BOLEH JIJIK!
Lalu dokter mengaduk-ngaduk jantung tersebut dengan jarinya, kemudian menjilati jarinya.
Langsung deh separuh calon dokter yang ikut pelajaran itu pada muntah.
Dokter : Nah sekarang, semuanya lakukan seperti yang saya lakukan tadi! dengan terpaksa para
calon dokter melakukannya dan semuanya muntah karena tidak tahan.
Dokter : Sekarang, pelajaran kedua, Seorang DOKTER HARUS TELITI! Perhatikan, tadi yang
saya gunakan mengaduk-ngaduk jantung adalah jari TELUNJUK, sedangkan yang saya jilati
adalah jari TENGAH!
Calon Dokter : @#&^%$&*...
841 . GAJAH MATI
seekor gajah mati disebuah kebun binatang karena usia tua. mendengar itu manajer kebun
binatang pun melakukan peninjauan. akhirnya ia menemukan seekor gajah besar seberat 1 ton
tergeletak mati, disamping gajah terlihat seorang petugas kebun binatang yang sedang menangis
terisak-isak.
"sudah lah pak, memang berat rasanya anda sebagai pawang berpisah dengan gajah yang anda
rawat selama bertahun-tahun, lagi pula masih banyak kan gajah-gajah yang lain," hibur sang
manajer.
"tapi saya bukan pawang gajah," bantah petugas yang menangis itu.
"lho kalau anda bukan pawangnya lalu kenapa anda menangis? anda ini siapa?" kaget sang
manajer.
"saya petugas yang disuruh menggali kuburannya,"jawab nya sambil terus menangis.
842 . OBAT ANEH
Pasien : Dok, tolonglah sembuhkan penyakit saya. Saya sering berjalan di waktu tidur.
Dokter : Ini kotak yang bisa menyelesaikan persoalanmu. Setiap malam, ketika Anda sudah
bersiap untuk tidur keluarkan isi kotak itu dan taburkan di lantai sekeliling tempat tidurmu.
Pasien : Kotak apa ini, Dok? apakah sejenis serbuk penenang?
Dokter : Bukan. Ini kotak paku payung.
843 . TEH DINGIN
Si Waen dan Wowu yang baru turun gunung, langsung keliling kota jakarta. setelah seharian
keliling mereka kehausan, lalu menuju sebuah warung. Waen melihat daftar harga minuman:
-teh dingin = Rp.2000,-
-teh panas = Rp.1000,-
kemudian Si Waen memesan teh panas karena uangnya hanya Rp.1000,-. begitu pesanan teh
panas datang, si Waen langsung meminumnya tanpa ditiup/didinginkan dulu, jelas aja dia
kepanasan sambil memegangi tenggorokannya.
Si Wowu kaget melihat itu: "kenapa, langsung kamu minum teh yang masih panas itu?".
si Waen menjawab: "Nih lihat!, kalo tehnya udah dingin, harganya Rp.2000,-, mana cukup
uangku?".
844 . SAYA JEWER
Dalam suatu apel pagi, seorang komandan sedang mengetes anak buahnya dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan :
Komandan : "Apa yang kamu lakukan jika kamu berhadapan dengan musuh dalam jumlah yang
sangat besar?!!"
Anak buah : "Langsung saya serang pak!!!!"
Komandan : "Salah! Kamu harus melaporkan pada pasukanmu supaya dapat menyerang bersamasama.
Lalu bagaimana jika kamu berhadapan dengan seekor babi hutan yang jinak?!"
Anak buah : "Saya melaporkan pada pasukan saya supaya dapat menyerang bersama-sama pak!"
Komandan : "Salah! Kamu harus men-jewer kupingnya supaya tidak nakal!, Lalu apa yang kamu
lakukan jika berhadapan dengan saya?"
Anak buah : "Langsung saya jewer kupingnya pak, biar tidak nakal!!"
Komandan : ??
845 . DI ATAS TANAH ABANG
Saat pertemuan Gubernur seluruh dunia di Danau Toba Medan beberapa waktu lalu, mereka
melakukan rekreasi bersama keliling dunia dengan fasilitas pesawat dari Amerika. Kebetulan
gubernur DKI Sutiyoso Bersama Arnold S (Gubernur California) dan Tuanku Tuk Abduk Rozak
dari Malaysia dalam satu pesawat.
Seperti biasa, setiap Gubernur selalu ingin memamerkan apa yang menjadi kebanggaan negerinya
lewat perjalanan angkasanya.
Tidak lama Arnold mengeluarkan tangannya dan sesaat kemudian dia berkata, "Wah kita sedang
berada di atas New York!"
Sutiyoso kaget, "Lho kok bisa tau sih?"
"Itu.. patung Liberty kepegang!", jawab Arnold dengan bangganya.
Nggak mau kalah Tun Abdul Rozak, ikut menjulurkan tangannya keluar. "Tau nggak... kita
sedang berada di atas kota Kuala Lumpur", katanya dengan sombongnya.
Sutiyoso, "Wah... kok bisa tau juga?. Itu, menara Petronas kepegang!", sahutnya.
Karena disombongin sama dua sahabatnya ini, giliran Sutiyoso yang menjulurkan tangannya
keluar pesawat, "Wah... kita sedang berada di atas Tanah Abang!", teriak Sutiyoso.
"Lho kok bisa tau sih?" tanya Dua temannya heran kepada Sutiyoso, "Ini... jam tangan saya
ilang...".
846 . TENTARA TERHEBAT
Suatu kali, diadakan pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh tiga orang pemimpin wanita dari
tiga negara yaitu dari Inggris yang diwakili oleh Margareth T., India diwakili oleh Indira Gandhi
dan dari Philipina oleh Corry A.
Sebagai langkah awal diadakanlah upacara penghormatan diiringi dengan pemeriksaan barisan
pasukan dari ketiga negara tersebut.
Sesampainya rombongan di depan pasukan Baret Hijau dari Inggris yang terkenal itu, dengan
garang Margareth T. Menampar dan meninju pasukan yang ada didepannya yang tentu saja tanpa
balasan.
Terjadi dialog:
"Sakit nggak?"
"Nggak, Mam!!!"
"Kenapa?"
"Sebagai Prajurit sejati dari Britania Raya, kami terbiasa untuk menerima rasa sakit."
"Bagus."
Corry A. pun tidak mau kalah, dan begitu sampai di depan barisan pasukannya, diambilnya
senapan dari komandan peleton, dan menghantamkan popor senapan tersebut ke muka
prajuritnya. Terjadi lagi dialog:
"Sakit nggak?"
"Nggak Madam!!!" (Dengan muka bercucuran darah)
"Kenapa?"
"Sebagai tentara Philipina, kami harus mampu menahan rasa sakit dan kengerian untuk
mempertahankan kedaulatan."
"Bagus" (dalam hati, sambil melirik Margareth, "hebatan prajurit gue kan")
Begitu pemeriksaan sampai di depan pasukan India, dengan cepat Indira G. menyambar bayonet
yang ada di senapan prajurit yang ada didepannya dan dengan sekali sebat terpotonglah "anu-nya"
prajurit tersebut, dan dengan lantang bertanya:
"Sakit nggak?"
"Nggak Madam...!!!"
"Kenapa!!!"
"Sebab itu kepunyaan orang dibelakang saya..."
847 . BAKSO SEKRUP(BAUT)
Sabtu sore Si Lanang bersama pacarnya Si Wadon beli bakso di warung "bakso bunder" milik
Bang Abang.
Lanang : Bang, bakso satu porsi berapa harganya?
Bang Abang : Murah kok! nak, hanya Rp 5000,-
Lanang : Kalo gitu, saya pesan dua Bang!
Sesaat kemudian bakso siap untuk disantap, Si Lanang dan pacarnya menyantap bakso itu. Tetapi
ketika Si Lanang sedang enak-enaknya makan bakso, tiba-tiba ia mengigit sesuatu yang amat
keras sehingga menimbulkan suara nyaring(klotakk..klotak..kretekk).
Si Lanang menjadi malu, karena ia jadi pusat perhatian orang-orang disekitarnya.
Lanang : Apaan nih! (sambil mengeluarkan isi di mulutnya, Si Lanang menemukan sekrup/baut
diantara daging baksonya).
Gila bener ada sekrupnya..
Lalu Si Lanang mendatangi Bang Abang.
Ia ingin complain/mengadu atas kejadian itu.
Lanang : Bang, Gimana ini!! kok di bakso ada sekrupnya!! (Lanang agak marah)
Bang Abang : Kamu ini Gimana tho! nak, wong bakso cuma Rp 5000,- kok! minta bonus Traktor,
Ya..sekrupnya saja cukup.. tho...
848 . GURU LUPA
Seorang murid ingin bertanya tentang soal yang tidak ia ketahui
Murid : pak saya mau bertanya sesuatu?
Guru : ada apa? apa yang mau kamu tanya?
Murid : bandung lautan api terjadinya kapan ?
Si guru ternyata lupa. tapi kalau tidak dijawab ia bisa malu.
Guru : memang kamu tidak tau?
Murid : makanya saya tanya bapak!?!
Guru : dengan lantang guru menjawab "rumah tetangga saya kebakaran saja saya lupa apalagi
bandung yang jauh disana"
Murid : "&*%#* "
849 . ORANG BODOH JADI CERDAS
Seorang bapak mengajak anaknya yang baru berusia tujuh tahun ke kamp perkemahan kaum
nudis. Si anak terheran-heran melihat berbagai macam ukuran penis pria. Si bapak menjelaskan
kepada anaknya, "Nak, besar kecilnya penis itu ditentukan oleh kecerdasan. Penis orang cerdas
biasanya besar dan penis orang bodoh biasanya kecil."
Beberapa hari setelah itu, si anak lapor kepada bapaknya ketika ia baru pulang dari kerja, "Pak,
tadi siang ibu bercanda dengan orang bodoh di dalam kamar. Tapi makin lama aku lihat orang itu
semakin cerdas."
850 . SEPATOE BOEAYA
Seorang perempuan ingin memiliki sebuah sepatu dari kulit buaya.
Diapun pergi ke toko sepatu dan kecewa karena mahalnya.
"Mahal amat sih," tanya si perempuan
"Kalau ingin murah ya menangkap buaya sendiri saja sana", ketus si pemilik toko.
Terinspirasi oleh perkataan si pemilik toko, perempuan tersebut pergi ke sungai besar di daerah
situ sambil membawa senjata api.
Beberapa saat kemudian si pemilik toko datang dan terkagum-kagum melihat tiga ekor buaya
mati ditumpuk di pinggir sungai.
Sementara itu si perempuan terlihat di tengah sungai sedang membidikkan senjatanya ke seekor
buaya lainnya.
Suara tembakan terdengar, kemudian si perempuan menyeret buaya ke-empat ke pinggir sungai
dan kemudian menyumpah ,
"Sialan..!! Yang ini juga nggak pakai sepatu..!."
851 . NYONTEK
Pada suatu hari, ayah si Tono dipanggil menghadap Kepala Sekolah karena Tono sering melihat
pekerjaan temannya (alias nyontek) pada saat ulangan.
Ayah Tono : Apa buktinya kalau anak saya nyontek?
Kepsek : Salah satu buktinya, ya ini, pada waktu ujian sejarah. Pertanyaan no. 1 :
Siapa pengarang buku 'Habis Gelap Terbitlah Terang'? Kedua-duanya menjawab RA. KARTINI.
Ayah Tono : Lha, jawaban kan bisa saja sama karena si Tono kan juga belajar sebelum
ulangan.
Kepsek : Ya, bisa saja sama. Tapi coba dong Bapak lihat Pertanyaan ke 2 : Dimana
R.A. Kartini dilahirkan? Kedua-duanya menjawab, DI JEPARA.
Ayah Tono : Ah, itu sih kebetulan. Bapak tidak cukup bukti untuk menyatakan anak saya
nyontek. Bisa saja malah si Andi yang nyontek pekerjaan anak saya.
Kepsek : Bapak betul, bisa saja itu kebetulan. Tapi coba dong bapak lihat
Pertanyaan ke 3 : Tahun berapa terjadi Perang Diponegoro? Andi jawab: Gua enggak tahu, Si
Tono jawab: Apalagi gua.
Ayah Tono: ?????
852 . GANTI SEL
Profesor : "Wah HP saya rusak muridku, kenapa tidak bisa dipake buat akses pake GPRS
lagi? ada kerusakan dimananya ya?"
Murid : "itu sih saya tahu Prof, gampang! ganti aja SEL nya".
Profesor : "maksud kamu ganti SEL baterry nya atau SEL didalamnya?"
Murid : "bukan itu prof. ganti aja SEL..URUHNYA dengan HP baru..hehehe..."
Profesor : ????!!!...
853 . SALAM PERKENALAN
Seorang guru bermaksud melatih anak-anak didiknya di sekolah dasar untuk memupuk rasa
percaya diri mereka.
Guru tersebut meminta mereka untuk memperkenalkan diri sekaligus mengungkapkan cita-cita
mereka.
Doddi berdiri dan berkata, "Nama saya Dodi. Kalau besar nanti saya ingin menjadi pilot, jadi saya
bisa pergi ke Amerika, Eropa, Australia dan sebagainya",
"Bagus sekali Dodi. Terimakasih. Siapa lagi?", tanya Bu Guru.
Seorang anak perempuan yang duduk di tengah berdiri dan berkata,
"Nama saya Shanti. Kalau besar nanti, Shanti ingin jadi ibu rumah tangga dan punya anak yang
manis."
"Bagus. Jadi ibu rumah tangga merupakan cita-cita yang mulia. Siapa lagi?".
Si Zaenal berdiri dan berkata,
"Saya Zaenal, nanti kalau sudah besar saya akan membantu Shanti mencapai cita-citanya.....".
854 . SEDANG SIBUK
Suatu sore hari seorang manajer perusahaan menelepon pelanggannya.
Tapi telepon itu ternyata dijawab oleh seorang anak kecil.
"Apakah ayahmu ada di rumah?"
"Ya, tetapi sekarang dia sedang sibuk." (anak itu menjawab dengan berbisik)
"Kalau ibumu?"
"Dia juga sedang sibuk." (dengan berbisik juga)
"Kalau begitu apakah ada orang lain di rumah?"
"Ada, kakakku perempuan, tapi dia juga sedang sibuk sekali sekarang." (masih sambil berbisik)
"Sebenarnya apa sih yang sedang mereka lakukan?"
"Oh, mereka sedang main petak umpet dengan saya dan mereka semua sedang mencari saya."
855 . TRAGEDI BUAH APEL
Seorang guru wanita sedang mengajar murid-muridnya di hari pertama masuk sekolah.
Diatas papan tulis ia mencoba menggambar buah apel, lalu sambil membalikkan badannya ia
bertanya kepada para murid:
"Gambar apa ini ?"
Tak ayal para murid secara serentak berseru: "Pantat!"
Mendengar jawaban tersebut, guru tersebut menangis sambil setengah berlari mencari kepala
sekolah untuk mengadukan perilaku murid-muridnya.
Melihat tangisan sang guru wanita tersebut, kepala sekolah tanpa menanyakan alasannya,
langsung saja menerjang masuk ke ruang kelas, lalu dengan emosi ia memarahi semua murid:
"Kalian sungguh berani-beraninya mempermainkan seorang guru! Apa yang kalian lakukan
terhadapnya ?!"
Sesaat ruang kelas menjadi senyap, semua murid jadi bengong, sang kepala sekolah kemudian
menoleh ke arah papan tulis, ia semakin marah ketika melihat apa yang tergambar di papan tulis:
"Ini sudah keterlaluan, kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis!"
Mendengar ini sang guru wanita langsung pingsan.
856 . AROGANSI AMERIKA
Cuplikan percakapan radio antara kapal perang Amerika dan otoritas Rusia.
Rusia: "Harap belokkan kapal Anda 15 derajat ke Selatan untuk menghindari tabrakan.
Amerika: "Lebih baik Anda yang membelok!"
Rusia: "Anda yang harus membelok untuk menghindari tabrakan !"
Amerika: "Saya kapten US Navy. Saya bilang belokkan kapal Anda !!!!"
Rusia: "Tidak. Saya katakan sekali lagi, belokkan kapal Anda !!!"
Amerika: "Ini adalah Aircraft Carrier US Lincoln, kapal kedua terbesar dari Armada Atlantik
Amerika Serikat. Kami dilengkapi tiga destroyer, tiga cruiser dan sejumlah kapal pendukung.
Saya MINTA Anda belok 15 derajat ke Utara. Sekali lagi saya ulangi 15 derajat ke Utara, atau
sebuah tindakan akan dilakukan untuk mengamankan kapal Anda !"
Rusia: "Amerika GOBLOK !!! Ini mercusuar !!!
857 . MENGGANTIKAN POSISI
Jack, asisten kepercayaan gubernur, telah meninggal dunia.
Gubernur sangat sayang dan bergantung kepada Jack, Jack adalah tempat meminta nasihat untuk
segala permasalahannya, mulai dari soal menghadapi para demonstran sampai ke soal memilih
baju. Dapat dikatakan bahwa jack adalah sahabat terdekat Gubernur.
Karena itu, dapat dipahami mengapa gubernur tidak terlalu menanggapi ambisi dari para perkerja
di kantornya yang ingin menggantikan posisi jack.
"dasar tak tahu diri! mereka bahkan tidak punya kesabaran menunggu sampai jenazah Jack
dikuburkan!" gerutu gubernur.
Di pemakaman, salah seorang pekerja gubernur yang sangat rajin berjalan mendampinginya.
"bapak gubernur,"
kata pria itu membuka percakapan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada,
"apakah ada kesempatan bagi saya untuk menggantikan posisi jack?"
"tentu saja," jawab gubernur, itu.
"tapi kamu sebaiknya cepat2 pergi ke sana. aku lihat petugas pemakaman akan segera
menurunkan petinya."
858 . KISAH SI ALFRED
Adalah seorang pekerja Inggris yang sedang bekerja di lantai 13 sebuah gedung.
Tiba-tiba seorang berteriak-teriak,
"Alfred.. Alfred... anak perempuanmu Rossie mati krn kecelakaan... Alfred...!"
Karena panik, orang ini langsung loncat lewat jendela ... dari lantai 13.
Ketika dia hampir mendekati lantai 9, dia baru ingat bahwa dia tidak punya anak perempuan
bernama Rossie, setelah dia hampir mendekati lantai 5, dia baru sadar bahwa dia belum menikah..
apalagi punya anak. Dan ketika dia hampir menyentuh tanah.. dia baru sadar bahwa namanya
bukanlah Alfred..
859 . PERAMPOK
Pintu bilik dibuka dengan kuat dan mengejutkan sepasang suami isteri yang sedang tidur nyeyak.
Seorang lelaki dengan wajah garang mengacukan senjata tajam ke arah si isteri.
Perompak : "Sebelum kamu mati kubunuh, sebutkan namamu!"
Isteri : "Na... nama sa... saya... Aisyah"
Perompak : "Aisyah? nampaknya sama dengan nama ibuku. Aku tidak boleh membunuhmu,"
Lalu dia mendekati si suami dan sambil mengacukan senjatanya ia berkata,
Perompak : "Sebutkan namamu. Aku mesti tahu nama setiap orang yang menjadi korbanku."
Suami : "Namaku Irwan.. tapi.... semua orang memanggilku Aisyah...."
860 . SUSAH MEMBUANG KEBIASAAN
Seorang pria yang sangat gemuk pergi ke seorang dokter untuk konsultasi program diet.
DOKTER: anda harus sungguh-sungguh disiplin di dalam menjaga makanan anda,
PRIA: baik dok
DOKTER: sekarang anda hanya boleh makan tiga lembar daun selada, sepotong roti panggang,
segelas sari jeruk dan sebuah tomat,
PRIA: semua itu harus saya habiskan sebelum atau sesusah makan, dok?
861 . SULIT UNTUK DIJELASKAN
Seorang petani sedang duduk terpekur di teras rumahnya ketika tetangganya lewat dan bertanya
apa yang membuatnya kelihatan suntuk.
"Aku baru mengalami sesuatu yang sulit untuk dijelaskan," kata si petani.
"Cobalah untuk menceritakannya dari awal, barangkali aku bisa membantu," kata tetangganya.
"Tadi aku kan lagi memerah susu sapiku. Nggak seperti biasanya, kali ini dia agak rewel. Begitu
ember hambir penuh, tiba-tiba saja kaki kiri sapiku menendangnya dan tumpah. Jadi aku ikat
kakinya ke tiang."
"Lalu," tanya tetangganya.
"Aku mulai lagi memerah, tapi kemudian ditendang lagi pakai kaki kanan. Aku ikat kaki kanan
sapiku ke tiang satunya. Eee.. begitu aku mulai memerah lagi ekornya mengibas-kibas ke
kepalaku. Karena sudah nggak ada tali lagi, aku buka sabuk celanaku untuk mengikat ekor
sapiku."
"Lalu?," tanya si tetangga.
"Begitu sabuk aku lepas, celanaku melorot. Dan saat itulah istriku masuk ke kandang."
862 . ORANG BODOH JADI CERDAS
Seorang bapak mengajak anaknya yang baru berusia tujuh tahun ke kamp perkemahan kaum
nudis.
Si anak terheran-heran melihat berbagai macam ukuran penis pria.
Si bapak menjelaskan kepada anaknya,
"Nak, besar kecilnya penis itu ditentukan oleh kecerdasan. Penis orang cerdas biasanya besar dan
penis orang bodoh biasanya kecil."
Beberapa hari setelah itu, si anak lapor kepada bapaknya ketika ia baru pulang dari kerja,
"Pak, tadi siang ibu bercanda dengan orang bodoh di dalam kamar. Tapi makin lama aku lihat
orang itu semakin cerdas."
863 . PAIJO & HP BAROE .
Si Paijo yang udik baru aja panen besar pergi ke kota. Dia pengin banget beli handphone.
Maka ia pergi ke counter hp.
Paijo : Mbak, saya mau beli hp.
Sales : Ini, Mas.
Paijo : Lo, kok gak nyala?
Sales : O, ini belum ada nomor kartunya, Mas. Mas harus beli kartunya dulu.
Paijo : Ya udah, saya beli kartunya. Kasih nomor cantik ya. (idih, udik kok ngerti nomor cantik?-
red)
Seteleh itu pulanglah si Paijo ke kampungnya, tapi dia heran kok gak bisa dipake tuh hp, mak
besoknya ia datangi lagi sales tokonya.
Paijo : Kamu ini gimana, kok hp ini gak bisa dipake di kampung saya?
Sales : O, itu karena di kampung Mas belum ada sinyal.
Paijo : La, situ kok nggak bilang kemarin. Ya udah saya beli sinyalnya sekalian, jualan kok
sendiri-sendiri gitu.
864 . PENGUSAHA YANG SAKIT
Seorang pengusaha merasa sangat sakit dan pergi ke dokter. Dan dokter pun memeriksanya
dengan teliti. Tiba-tiba dokter itu terkejut dan mundur beberapa langkah dan berkata pada
pengusaha tersebut.
" Anda mengalami infeksi virus rabies yang cukup ganas. Dan ini akan berakibat fatal pada
anda..."
Pengusaha itu pun terkejut, dan setelah agak tenang dapat menguasai dirinya kembali, ia berkata
pada dokter tersebut.
"Dok, .... dapatkah anda ambilkan selembar kertas dan pulpen ...?"
"O... tentu. Apakah anda akan menulis surat wasiat buat keluarga anda ? "
"Tidak ...... Saya hanya ingin membuat daftar orang-orang yang ingin saya gigit...."
865 . OBROLAN SANTAI
Seorang mahasiswa sedang asyik berbicara dengan seorang pengemis tua di depan kampus UI
Mahasiswa : "Sudah lama mengemis di sini pak?"
Pengemis : "Ya... lebih kurang sudah 8 tahun , nak.."
Mahasiswa : Wah, sudah lama juga ya pak.. sehari biasanya dapat berapa pak?"
Pengemis : "Paling sedikit rp 30.000 nak ..."
Mahasiswa : Banyak juga ya pak".
Pengemis : "yaa untuk makan keluarga di rumah nak..."
Mahasiswa : "Ehhhh...keluarga ada di mana?"
Pengemis : "Anak saya semuanya ada 3 orang, yang pertama ada di Universitas borobudur di
kalimalang, yang kedua ada di Universitas UKI di cawang dan yang ketiga di Universitas Tri
sakti digrogol..."
Mahasiswa : "Waaahhh, hebat-hebat keluarga bapak ya...salut saya sama bapak bisa melanjudkan
sekolah anak sampai perguruan tinggi.. Eh..Anak bapak itu semuanya masih kuliah?"
Pengemis : "yaaa tidaklah nak....semuanya mengemis seperti saya..."
866 . UHHHHH MAHALNYA
Ricky pergi menemui seorang psikiater dan berkata,
"Dok, aku punya masalah. setiap kali aku berbaring di tempat tidur, aku merasa ada orang di
kolong tempat tidur dan setiap kali aku masuk ke kolong tempat tidur, aku merasa ada seseorang
di atas tempat tidur. aku hampir gila karenanya!"
"Jangan kuatir, percayakanlah kepadaku dan aku akan merawatmu selama setahun. datanglah
padaku 2 kali dalam seminggu dan biaya perawatannya rp. 200,000 setiap pertemuan."
Tetapi ricky tidak pernah menemui dokter itu lagi meskipun hanya sekali.
Akhirnya 3 bulan kemudian si dokter ketemu Ricky di jalan dan dokter itu bertanya,
"Ricky, kenapa kau tidak pernah datang lagi untuk terapi?"
Ricky menjawab, "Rp. 200,000 setiap pertemuan? mahal sekali! pelayan di rumahku
menyembuhkanku dengan hanya Rp. 10,000 dan ia telah memotong kaki tempat tidurku!"
867 . ORANG DESA MASUK KOTA
Ada orang desa yang masih lugu datang ke jakarta.
Dia pergi ke perkantoran di kawasan sudirman untuk mencari anaknya yang menjadi manager.
Sebelum masuk lift dia melepas sandalnya, kemudian masuk lift dan memencet nomor 13.
Setelah sampai di lantai 13, dia kaget bukan kepalang karena sandalnya sudah tidak ada.
Dia marah-marah dan mengeluarkan goloknya yang besar dan seraya berkata,
"bener-bener orang jakarta nggak bisa dipercaya, cuma sandal aja diambil!"
Tak lama kemudian satpam datang untuk mengamankan orang itu sambil menanyakan,
"ada apa pak? kok sampai nenteng golok kayak gitu?"
"nih, sandal saya hilang dicuri oleh orang jakarta! sebelum masuk lift sandal saya copot, eh
setelah keluar dari lift kok sandal hilang! bener-bener orang jakarta nggak bisa dipercaya!"
Satpam(sambil mendorong orang itu masuk lift) berkata,
"begini saja pak,,, bapak masuk lift lagi dan pencet tombol no 1."
Di dalam lift, kemarahannya masih belum reda.
Dan ketika pintu lift terbuka di lantai 1, orang desa itu kaget melihat sandalnya ada di depan pintu
lift.
Sembari memasukkan golok ke sarungnya dengan nyengir kuda ia berkata,
"bener-bener orang Jakarta nyalinya kecil, baru dikeluarin golok aja sandal udah dikembaliin!"
868 . OBAT MUJARAB
Seorang penjual menawarkan obat. kemudian datang seorang ibu yang sepertinya ingin membeli
obat.
Penjual : "Ayo bu, ini obat manjur buat penyakit apapun, penyakit apa saja. Ibu tak akan rugi kalo
beli obat ini, sudah murah, mujarab lagi."(dengan logat Batak).
Ibu : "Kalo sakit pilek gimana Bang?"
Penjual : "Ya tentu saja pileknya hilang."
Ibu : "Sakit demam?"
Penjual : "Demamnya hilang lah."
Ibu : "Sakit kepala?"
Penjual (kesal) : "Kepalanya hilang."
Ibu : ???????????
869 . YA GITU DECH
Karena asik memotret sunset dan mengeksplorasi wilayah yang baru pertama kali dia kunjungi,
seorang travel photografer baru menyadari bahwa dia sudah tersesat dan ditinggal oleh
rombongannya.
Dan tanpa disangka-sangka, hujan badai turun!, Spontan fotografer itu bete abis... udah tersesat,
gelap, ujan pula...
Tapi akhirnya timbul harapan...
Di ujung jalan dia melihat lampu mobil perlahan-lahan mendekat.
Tidak mau kehilangan kesempatan, dia melambaikan tangannya untuk meminta tumpangan.
Ketika mobil tersebut mendekat, tanpa mau membuang waktu, sang fotografer langsung naik ke
mobil, duduk dan kaget!!!
Karena dia baru menyadari bahwa mobil tersebut tidak ada yang mengemudikan.
Tapi daripada bete, fotografer tersebut tetap bertahan berada di dalam mobil, sambil berdoa
(menurut agamanya masing-masing).
Dalam perjalanan di dalam mobil yang berjalan dengan pelan sekali, ketika mobil sepertinya akan
menabrak pohon atau jatuh ke jurang, tiba-tiba muncul sebuah tangan dan mengendalikan setir
agar mobil tidak menabrak atau jatuh.
Dan hal tersebut terus terjadi berulang kali.
Akhirnya, ketika mobil mendekati sebuah warung kopi, fotografer tersebut buru2 turun dan
memesan secangkir kopi (gak mahal kayak yang di setiabudi building, kopi mahal, he6x).
Sambil menangis terisak-isak, fotografer tersebut menceritakan kejadian seram yang baru saja dia
alami.
Setelah selesai bercerita, fotografer tersebut akhirnya pingsan kelelahan dan juga karena menahan
rasa takut.
Mendadak, dua orang berpakaian kotor dan basah kuyup masuk ke dalam warung kopi dan
melihat sang fotografer yang sedang pingsan.
Spontan salah satu dari mereka berkata,
"Itu dia kampret yang numpang di mobil yang lagi kita dorong!"
870 . PELUPA BERAT
Seperti biasanya, andi yang duduk di kelas 5 SD minta izin kepada ayahnya untuk pergi ke
sekolah.
"pak, saya ke sekolah dulu ya?" kata andi.
"iya, berangkat sana! jangan ada yang lupa! eh,,, celana kamu mana? kenapa nggak dipakai?"
tanya bapaknya.
"oh iya! pak, saya lupa pakai celana..." kata andi.
"dasar pelupa!" kata bapaknya marah-marah.
Keesokan harinya andi mau berangkat ke sekolah, seperti biasa ia minta izin.
"pak, saya mau ke sekolah dan hari ini sudah tidak ada lagi yang ketinggalan," kata andi.
"yakin? lalu buku gambarmu mana?" kata bapaknya mengingatkan.
"oh iya! saya lupa pak!" kata andi.
"kamu ini! masih kecil saja sudah pikun, bagaimana kalau gede nanti?" kata bapaknya sewot.
Keesokan harinya andi minta izin lagi pada bapaknya.
"pak, hari ini saya mau berangkat ke sekolah dan semuanya sudah komplit, mulai seragam
sekolah, tas, sepatu, buku gambar dan penggaris semuanya udah oke pak... tidak ada yang lupa
lagi..." kata andi dengan nada yakin dan penuh percaya diri.
Tiba-tiba "PLAKK!!!" Andi dipukul oleh bapaknya dari belakang. "dasar pelupa! ini hari minggu
tahu!"
871 . SALAH SAMBUNG
Orang tua Mumut heran ngeliat anak gadisnya yang betah banget ngobrol di telfon.
Kadang-kadang sampe lupa mandi tuh si Mumut gara-gara ngebelain untuk ngobrol di telfon ...
Pada suatu hari dimeja makan tiba-tiba telfon berdering dan tanpa basa-basi Mumut langsung
melompat lari mo ngangkat tuh telfon...
Mamanya kaget bukan main sampe-sampe tuh nasi yang rencananya mo dimasukin kemulut jadi
berbelok ke hidung...
Setelah 2 jam, Mumut kembali kemeja makan...
Orang tua Mumut jadi heran dan saling pandang karena biasanya tuh anak paling sebentar 4 jam
baru selesai ngobrolnya....
" Kok tumben Mut , cuma dua jam... siapa tadi yang telfon ?" tanya mamanya
" Tau' tuh salah sambung....." jawab mumut polos
872 . MUSIM DINGIN
Waktu itu musim gugur, seorang suku indian pada daerah terpencil bertanya pada kepala suku
mereka yang baru.
"wala-wala chimo-ela suma totangka obuawachi?" yang artinya,
"kepala suku, apakah musim dingin kali ini akan sangat dingin atau seperti biasanya?"
Karena kepala suku ini sudah modern, dia tidak pernah belajar meramal cuaca dengan cara2 kuno
lagi.
Ketika melihat ke atas, ia tidak dapat mengatakan bagaimana nantinya keadaan cuaca.
Meskipun begitu, supaya aman, ia mengatakan bahwa musim dingin nantinya akan terasa dingin,
sehingga ia menyuruh warganya untuk mengumpulkan kayu bakar untuk persiapan musim dingin.
Namun setelah beberapa hari, muncul idenya untuk menelepon Layanan Perkiraan Cuaca, dan
menanyakan,
"apa musim dingin kali ini akan sangat dingin atau tidak?"
"kelihatannya musim dingin kali ini akan sangat dingin," kata petugas di Layanan Perkiraan
Cuaca tersebut.
Kemudian kepala suku kembali dan menyuruh warganya untuk mengumpulkan kayu lebih banyak
lagi untuk persiapan.
Seminggu kemudian dia menelepon kembali Layanan Perkiraan Cuaca.
"apa musim dingin kali ini akan sangat dingin?"
"ya," jawab orang di Layanan Perkiraan Cuaca tersebut,
"musim dingin kali ini akan sangaaat dingin!"
Kepala suku kembali dan menyuruh warganya untuk mengumpulkan semua kayu dan ranting
pohon yang mereka temukan.
Dua minggu kemudian dia menelepon kembali dan bertanya,
"apa anda yakin bahwa musim dingin kali ini akan sangat dingin?"
"pasti," jawab orang di Layanan Perkiraan Cuaca tersebut,
"kelihatannya akan jadi musim dingin yang paling dingin yang pernah ada."
"kenapa anda begitu yakin?" tanya kepala suku.
Pria itu menjawab, "karena para suku indian sedang mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah
yang gila-gilaan!"
873 . JAM BERAPA BUKANYA?
Pada suatu tengah malam telepon di rumah petugas perpustakaan berdering.
"jam berapa perpustakaan buka?" seorang pria di ujung telepon bertanya.
"jam 9 pagi mas, lagian ngapain sih mas, telepon saya tengah malam begini?" tanya petugas
perpustakaan yang sedang asyik tidur.
"tidak akan buka sebelum jam 9?" pria itu bertanya lagi dengan nada kecewa.
"TIDAK, tidak sebelum jam 9!" si petugas perpustakaan menjawab dengan nada nggak senang.
"lagi pula ngapain juga Mas mau masuk perpustakaan sebelum jam 9 pagi?"
"Siapa bilang saya mau masuk?" kata pria itu kesal,
"SAYA MAU KELUAR!"
874 . MENANGISI GAJAH
Direktur sebuah kebun binatang mendapat laporan dari stafnya bahwa gajah yang terbesar telah
mati di kandangnya.
Untuk memastikan hal itu, maka direktur itu pun pergi melihat ke kandang gajah itu, di sana ia
menemukan karyawannya yang adalah salah satu pawang gajah sedang menangisi gajahnya.
Direktur : sebagai seorang pawang gajah kamu tentu sangat sedih atas kematian gajah
tersebut, kamu memang pawang gajah yang baik.
Pawang : saya bukan menangis karena kematian gajah ini pak, saya menangis mengingat
seberapa besar lubang yang harus kugali untuk menguburkannya.
875 . PENJAGA REL KERETA API
Sarjo melamar pekerjaan sebagai penjaga lintasan kereta api.
Dia diantar menghadap Pak Banu, kepala bagian, untuk test wawancara.
"Seandainya ada dua kereta api berpapasan pada jalur yang sama, apa yang akan kamu lakukan?",
tanya Pak Banu, ingin mengetahui seberapa cekatan Sarjo.
"Saya akan pindahkan salah satu kereta ke jalur yang lain," jawab Sarjo dengan yakin.
"Kalau handle untuk mengalihkan rel-nya rusak, apa yang akan kamu lakukan?", tanya Pak Banu
lagi.
"Saya akan turun ke rel dan membelokkan relnya secara manual."
"Kalau macet atau alatnya rusak bagaimana?"
"Saya akan balik ke pos dan menelpon stasiun terdekat."
"Kalau telponnya lagi dipakai?"
"Saya akan lari ke telpon umum terdekat?"
"Kalau rusak?"
"Saya akan pulang menjemput kakek saya."
"LHO?", tanya Pak Banu heran dengan jawaban Sarjo.
"Karena seumur hidupnya yang sudah 73 tahun, kakek saya belum pernah melihat kereta api
tabrakan..."
876 . BAHASA ASING
Nenek tikus pergi jalan-jalan membawa kedua cucu tikusnya.
Tiba-tiba ia melihat seekor kucing sedang berjalan menghampirinya.
Dengan cepat ia menarik kedua cucunya dan bersembunyi di balik rumput-rumputan yang tebal.
Sang kucing tidak melihat mereka dan tetap melangkah ke arah persembunyian mereka.
Dengan kerasnya si nenek tikus beteriak "guk,,,, guk,,,, guk,,,," \
Sang kucing berhenti sejenak untuk mendengarkan.
Kembali si nenek tikus berteriak ,"guk,,, guk,,, guk,,, GUK,,,,!!!!!!"
Sang kucing akhirnya perlahan lahan berjalan menjauhi tempat persembunyian mereka.
Dengan bangganya sang nenek tikus berkata kepada kedua cucunya,
"kalian lihat cucu-cucuku,,, adalah sangat berguna jika kita bisa menguasai bahasa asing,,,"
877 . PAKAI SABUN YANG BANYAK!
Sorang wanita membawa cuciannya ke sebuah laundry.
Ketika kembali, ternyata masih ada noda kotor di pakaian dalamnya.
Seminggu kemudian ketika ia kembali ke laundry tersebut, diselipkannya sebuah catatan di
pakaian dalamnya:
"Pakai sabun yang banyak!".
Hal ini berlangsung terus-menerus, berminggu-minggu, sampai akhirnya si pemilik laundry sebel.
Akhirnya ketika mengembalikan cucian, si pemilik laundry menyelipkan catatan balasan di
pakaian dalam si wanita yang bunyinya:
"Pakai pembalut yang banyak!".
878 . ANAK BUAH TANGGAP
Seorang manajer bertanya-tanya ketika melihat salah satu karyawannya yang sedang duduk
bengong di balik mejanya.
Ia tampak stres berat.
Si manajer kemudian memberi saran,
"Tirulah aku. Selama dua minggu berturut-turut aku pulang lebih awal dari biasanya, dan
meminta istriku untuk memandikanku. Ini benar-benar membantu. Cobalah!"
2 minggu kemudian si manajer melihat karyawannya itu bekerja dengan riang dan bersemangat.
"Kayaknya saranku berhasil, nih. Bagaimana, Joko?" tanya si manajer.
"Bener, bos!" jawab Joko,
"Sungguh luar biasa! Dan ngomong-ngomong, kamar mandi Bapak keren banget!"
879 . RAMPOK
Mengira rumah sedang kosong, seorang pencuri masuk ke dalam.
Ternyata di dalam kamar ada pasangan suami istri pemilik rumah itu.
"Siapa namamu?" ujar pencuri sambil mengancam si wanita.
"E-E-Elizabeth," ujarnya.
"Ini hari keberuntunganmu," katanya.
"Saya tidak bisa menembak orang yang bernama Elizabeth karena itu adalah nama ibu saya
tersayang."
Dia menoleh ke arah sang suami,
" Siapa namamu?"
"Nama saya Harry," ujar si pria.
"Tapi orang memanggil saya Elizabeth."
880 . PEMABUK
Pada suatu hari ada seorang pria mabuk yang naik bis kota jurusan bandung ke jakarta, dia ingin
pergi ke jakarta. Akhirnya iapun duduk disamping seorang nenek-nenek, kemudian Si nenek pun
memperhatikan pria mabuk itu lalu si nenek itu berkata:
"Hei anak muda kamu ingin ke neraka !!!!!"
Lalu si pemuda itu tiba-tiba berteriak kepada si sopir
"Baa....ng berhenti saya turun disini saja !!!", "saya salah jurusan.......!!!!!!!"
881 . COWOK LESBIAN
Lelaki lugu bernama Rian memasuki sebuah kafe.
Dilihatnya seorang perempuan yg sangat cantik duduk sendirian.
Rian pun mendekatinya dan menyapanya,
Rian : "Halo, aku traktir ya.... mau kan?"
Perempuan : "Boleh aja. Tapi jangan mengharapkan apa-apa ya.
Rian : "Lho kenapa?"
Perempuan : "Larena aku lesbian...kamu tidak tahu lesbian itu apa?"
Si Rian menggeleng.
Perempuan (berusaha menerangkan):
"Begini kamu lihat perempuan manis diseberang sana? Aku akan berkencan dengannya
semalaman dan menciuminya."
Si Rian tiba-tiba menundukkan kepala terlihat malu.
Perempuan : "Kamu kenapa?"
Si Rian mengangkat kepalanya dan berkata...
Rian : "Kayaknya aku lesbian juga..."
882 . DI AMBALAT
Selama masa krisis dengan Malaysia, jendral AD Indonesia mengirim 3 tentara ke Ambalat.
Ternyata mereka mengalami insiden dengan pihak Malaysia.
Meski hal ini tak diberitakan di koran.
Selesai tugas mereka kembali ke kantor pusat di Jakarta.
Jendral : "Tugas telah kalian lakukan dengan sangat baik, tapi karena kita belum
menyatakan perang dengan Malaysia, saya tak bisa memberikan medali. Tapi saya akan
memberikan uang sebagai gantinya"
"Jadi saya akan minta kalian menunjuk 2 tempat di tubuhmu, dan jarak dari dua titik itu akan saya
ganti Rp.100.000,- per sentimeter."
"kita mulai dari kiri, sebutkan dua tempat tubuhmu."
Tentara 1 : "Ujung kepala dan ujung kaki, Jendral!".
Jendral : "Bagus, tinggimu 170 sentimeter.. Rp. 1,7 juta."
Tentara 2 : "Ujung jari dengan tangan merentang ke atas dan ujung kaki, Jendral!"
Jendral : "Bagus sekali, dengan merentang ke atas jaraknya semakin jauh, 210 cm.. 2,1
juta"
Tentara 3 : " Telapak tangan kiri saya hingga ujung kelingking kiri saya, Jendral!"
Jendral : "Hmm, permintaanmu aneh..."
Begitu jendral mulai mengukur: "Di mana kelingking kirimu?"
Tentara : "Di Ambalat, Jendral!"
883 . ULAR BERBISA
Dua ekor ular sedang menelusuri sawah mencari mangsa. Tiba-tiba ular pertama bertanya pada
temannya.
Ular 1 : "Kita ini jenis ular yang berbisa nggak sih?"
Ular 2 : "Entahlah, aku tak tahu. Emangnya kenapa?"
Ular 1 : "Barusan aku tak sengaja menggigit bibirku ...."
884 . PESAWAT TEMPUR INDONESIA .
Perang Dunia Ke III
Zaman Perang Dunia ke III, Amerika merupakan suatu negara yang menjadi sasaran gempuran
negara-negara lain.
Yang pertama kali menggempur adalah negara Rusia, ketika pesawat tempur Rusia datang,
prajurit Amerika bertariak,
"Jendral pesawat musuh datang..!".
Sang jendral memberi perintah, "Tembak!".
Datang lagi pesawat tempur dari negara-negara lain, sang jendral memberi perintah untuk
menembak.
Terakhir datang pesawat tempur dari INDONESIA, pasukan Amerika teriak lagi,
"Jendral pesawat Indonesia datang...!".
"Jangan tembak!", perintah sang jendral.
Prajurit bingung lalu bertanya,
"Kok ngga boleh ditembak...???".
Sang jendral dengan enteng menjawab, "ENTAR JUGA JATUH SENDIRI!".
885 . LAKI LAKI PERKASA
Ada sepasang kekasih sedang berduaan, dan si cewek bangga mendapatkan cowok seperti doinya
tersebut, badan macho dan muka cool abis.
Dan yang dibayangkan sicewek adalah tentu dia sangat perkasa di saat jadi suaminya kelak.
inilah ceritanya :
Ce : bang benar hanya aku kekasihmu...??????.
Co : benar dik...
Ce : oh bahagianya aku.....
Co : akupun demikian sayang......
Ce : abang tentu sangat perkasa di tempat tidur ya......
Co : Memang dik sudah banyak buktinya, tanya saja si ratih, lina, dita, tante sofi, tante lola,
tante siska......
Ce : (lalu jatuh pingsan........ )
Co : ......................????????????????
886 . ANAK GAJAH
Bakir adalah seorang pemburu binatang. dia malam ni berada di tengah rimba raya kalimantan.
Setelah mempersiapkan segala keperluan beranjak dia ketengah hutan.
Pelan dan pasti dia merunduk dari pohon ke pohon.
Dari jauh dia liat seekor induk gajah dan anaknya.
Dibidiknya gajah tersebut.
DOR.
Ternyata anak gajah yang tersungkur.
Melihat kejadian tersebut si induk mengamuk sejadi-jadinya.
Pohon ditabrak tumbang, pokoknya porak poranda.
Melihat si Bakir dengan senapannya tambah marah siinduk gajah.
Dikejarnya sibakir oleh induk gajah. uber sana-uber sini.
Akhirnya si Bakir terdesak ditepi jurang dengan keringat becucuran sementara didepan sang
induk gajah dengan mata merah meyala marah.
Tak kehabisan akal Bakir melucuti baju dan celana helai demi helai.
Sampai telanjang.
Setelah itu ambil posisi KAYANG (kaya pelajaran olah raga, yg blm tau mohon tanya bpk guru
olah raga).
Tiba2 si induk gajah reda dari amarahnya.
Karena ternyata gajah kecil sudah berdiri disampingnya.
Dengan belalai kecilnya yang menggantung-gantung.
887 . DITIPU ORANG GILA
Pada suatu hari ada seorang dokter RSJ sedang jalan - jalan melihat ada seorang pasien yang
membawa sikat yang diikat dengan tali.
Dokter : Halo Apa kabar anjingmu? Sedang kau bawa jalan-jalan ya?
Pasien : Dokter gimana sih ini kan sikat yang diikat dengan tali?
Dokter : (di dalam hati)... "Oh.. berarti ini pasien udah normal".
Begitu dokter pergi
Pasien : "Hihihihihi... Kita berhasil menipu si dokter Bleki !"
888 . BUNGA MAWAR DI BAHU GADIS
Seorang gadis cantik sedang berdiri dalam sebuah bis kota, gadis itu memakai kaos Yukensi dan
didaerah tangan bagian atas (dekat bahu) ada sebuah tato bunga mawar.
Seorang pemuda berkata pada gadis itu,
"Mba bunga mawarnya bagus ya?".
Gadis itu diam saja.
Pemuda itu berkata lagi,
"Boleh cium bunga mawarnya nggak ?".
Gadis itu tetap saja diam.
Untuk kesekian kalinya Pemuda itu berkata lagi,
"Boleh ya mba saya cium mawarnya?".
Karena dari tadi pemuda itu memohon terus, Gadis itu berkata,
"Sebelum kamu cium bunga mawar ini, kamu cium dulu akarnya!"
sambil mengangkat tangannya keatas dan memperlihatkan bulu ketiaknya yang lebat..
889 . KAYA TAPI NORAK
Pada suatu hari ada orang betawi yg baru jual tanahnya 2 hektar namanya Romli, setelah tanahnya
laku dan mendapat duit banyak si Romli ceritanya beli motor balap.
Pas keluar dealernya si Romli langsung tancap gas tuh motor sekenceng-kencengnya.... di
persimpangan jalan dia ngeliat mobil BMW.
Tuh mobil langsung dipepet sama si Romli sambil gedor-geduor kaca tuh mobil saqmpe yang
punya mobil kaget..... duak...duak..duak...yang punya mobil buka kaca n nanya maksud si Romli
Yg punya mobil : " ada apaan!?"
Romli : "woy lo punya gak motor kayak gini?"
Pikir yang punya mobil, ini orang pera' bgt mentang2 punya motor balap, dicuekinlah si Romli..
Si Romli yg masih penasaran nge-gedor-gedor tuh mobil lagi..
Yg punya mobil :" apaan lagi siiih!!!!"
Romli : " wooooy looo puuunnnyyyyaaaa gaaaakkkk mottttoooorrrr kkkaaaaayyyyyaaakkkk
gggiiiiiinnnnniiiii.....i???"
Yg punya mobil bt ditanyain mulu langsung banting stir si romli yg lg ngebut nabrak tuh
mobil...dan jatuh plus bersimbah darah pula,yg punya mobil merasa iba langsung turun mau
nolongin si romli
Yg punya mobil : " eh..lo gak kenapa2 kan!?"
Romli : " woy lo punya gak motor kayak gini? gue cuma mao nanya rem-nye dimaneeee.......
890 . NANYA SAMA KAMBING
Pada suatu hari di sebuah desa ada dua orang pemuda bertemu di jalan dan terjadilah percakapan.
Pemuda 1: "Halo, kok kamu bawa monyet?"
Pemuda 2: "Siapa yang bawa monyet, gw bawa kambing mas!"
Pemuda 1: "Gw kagak nanya lo, yang gw tanya kambing lo!"
Pemuda 2: ?#@$@#$...
891 . MALAIKAT IZRAIL
Ketika sedang sakit parah, uddin berkata pada istrinya,
"Istriku tercinta, kenakan pakaianmu yang terbaik. pakailah perhiasanmu yang terindah. sisir
rambutmu. cucilah wajahmu. Pokoknya, berdandanlah secantik mungkin, lalu kemarilah."
"Dalam keadaan seperti ini bagaimana mungkin aku meninggalkanmu hanya untuk berdandan.
tentu aku tidak akan melakukannya. Kamu kira aku wanita macam apa, sehingga kamu bilang
begitu padaku?" kata sang istri.
"Bukan begitu, istriku. ternyata engkau salah paham. Aku melihat Malaikat Izrail sudah mondarmandir
di sekitarku. Begitu melihatmu dengan pakaian bagus dan penampilan cantik, barangkali
dia lebih tertarik padamu, lalu membawamu dan membiarkan aku," jawab Fuddin.
892 . GAMBAR PENYANYI
Ada seorang pemuda yang mempunyai gambar penyanyi terkenal RICKY MARTIN di paha
kanannya dan MICHAEL JACKSON di paha kirinya.
Berhubung pemuda tadi agak gila makanya ia keluar rumah tak memakai celana bahkan celana
dalam hingga bagian bawahnya bugil hendak menanyakan gambar siapakah di pahanya itu.
Orang pertama yang ditanyai adalah seorang tukang bakso.
"Mas, lihat paha saya! Ada gambar siapa sih?" tanya pemuda tadi.
"Waduh ga tau Mas!" jawab tukang bakso sambil lari terberit - birit ketakutan didatangi orang
gila.
Pemuda tadi kemudian menanyakan tukang becak, katanya ,
"Mang becak, gambar penyanyi siapa di paha saya? Jawab dong!".
Tukang becak tanpa menjawab lari tunggang langgang.
Ia juga ketakutan didatangi orang gila.
Belum putus asa akhirnya si pemuda tadi mendatangi sebuah bar.
Di sana ia menanyakan kepada seorang lelaki yang tengah mabuk berat.
"Mas, tahu ga, siapa nama penyanyi yang gambarnya ada di paha kiri saya, juga paha kanan
saya?" tanya pemuda.
Lelaki yang jalannya sempoyongan akibat mabuk spontan menjawab,
"Gue ga tau penyanyi di sebelah kiri apalagi yang di sebelah kanan. Yang gue kenal penyanyi
yang di tengah. AHMAD ALBAR!!!"
893 . ES CENDOL
Seorang anak kecil membawa gelas di depan rumahnya sedang menunggu tukang ws cendol
samapi lewat di depan rumahnya. Ketika tukang es cendol datang dia bertanya:
Anak kecil : Bang, harga satu gelas berapa?
Tukang es : Rp. 3000, dik!
Anak kecil : kalau setetes berapa?
Tukang es : Wah, kalau setetes tidak bayar dik!
Anak kecil : Kalau begitu tolong teteskan di gelas ini sampai penuh!
894 . TURIS AMERIKA KE CINA
Seorang turis Amerika berlibur ke Cina. Ketika di Cina, ia bermain dengan wanita nakal tanpa
memakai kondom.
Seminggu kemudian, ia pulang ke AS dan menemukan alat vitalnya diselimuti lingkaranlingkaran
warna hijau dan ungu.
Dengan ketakutan ia segera pergi ke dokter.
Dokter yang kebingungan, karena belum pernah melihat hal ini, melakukan sejumlah tes dan
mengatakan bahwa hasil tes akan diketahui dua hari lagi.
Turis tersebut kembali lagi dua hari kemudian dan dokternya berkata:
"Berita buruk. Nama penyakit anda adalah Mongolian VD. Sangat langka dan hampir tidak
pernah terdengar disini. Kami hanya tahu sangat sedikit mengenai penyakit ini."
Si turis kebingungan dan menjawab:
"Ya... diapain deh dok, terserah... pokoknya cepat sembuh."
Jawab si dokter,
"Maaf, sampai saat ini belum diketahui metode penyembuhan yang tepat. Rasanya kami harus
mengamputasi alat vital anda."
Si turis berteriak ketakutan,
"Enak ajah! Nggak boleh! Aku mau cari doker lain!"
Jawab si dokter: "Yaaa.. terserah, silahkan saja, tapi operasi amputasi adalah jalan satu-satunya."
Maka besoknya si turis mencari dokter Cina, dengan harapan setidaknya dia tahu sesuatu
mengenai penyakit ini.
Si dokter Cina memeriksanya dan berkata
"Penyakit anda langka looo, ini namanya Mongolian VD, aaaa."
Si turis kesal dan menjawab:
"Iya.. saya tahu, tapi apa bisa disembuhkan? Dokter Amerika kemarin bilang kalau satu-satunya
cara dioperasi dan diamputasi, bener nggak sih?"
Dokter Cina itu tertawa dan menggelengkan kepala,
"Aiyaaa.. doktel Amelika wodoh aaaa... selalu pingin bikin duit, aaa.... opelasi sini, opelasi sana...
nggak pellu opelasi ooo,...!"
Si turis bahagia "Waaaaaa... untung.... untung...."
"Nggak usah takut laaa... tunggu dua minggu, nanti juga putus sendili ooo, nggak pellu bayalbayal
buat opelasi...."
895 . RAKET PAK JONO
Pak jono masuk ruangan praktek dokter dengan wajah babak belur dan sebuah raket tenis yang
jebol terkalung di lehernya.
"jangan khawatir, saya akan segera menolong anda, tapi saya ingin tahu lebih dulu, mengapa raket
itu bisa sampai melilit leher anda?" tanya dokter.
"ceritanya begini dokter," kata pak jono,
"tadi pagi, saya dan istri saya pergi bermain tenis. lalu saya melakukan pukulan yg terlalu keras
sehingga bolanya hilang dari pandangan kami. kami sibuk mencari bola itu. kemudian dipojok
lapangan saya melihat seekor sapi betina sedang tiduran. saya dekati sapi itu, dan dengan
perlahan-lahan saya angkat ekornya,
ASTAGA ! ternyata bola tenis yang hilang itu memang ada dibawah pangkal ekornya. saya
berteriak memanggil istri saya,
"sayang... kelihatannya ini seperti punyamu lho".
"dan setelah mengucapkan kata2 itu saya tak ingat apa-apa lagi."!!
896 . JURUS MEMANCING
Adalah seorang Arab sebut saja namanya Wan Abud yang konon bertempat tinggal didaerah
perkampungan nelayan yang sangat kesohor dalam hal memancing ikan, Wan Abud selalu sukses
dalam hal perolehan ikan hasil pancingannya.
Setiap pergi memancing selalu saja hasil bawaanya bisa membikin para tetangganya sedikit iri
dan ada rasa ingin tahu bagaimana sich resepnya mencapai kesuksesan tersebut.
Suatu saat ada juga tetangga yang bernama Wak Doel memberanikan diri untuk menanyakan
resep apa yang dipakai Wan Abud.
Wak Doel : wan abud bagaimanakah ente punya strategi dalam hal memancing ikan, supaya
hasilnya melimpah ruah?
Wan Abud : ane setiap malam sebelum pergi memancing harus perhatikan posisi tidur istri...
wak doel: maksudnya?
Wan Abud : bila istri tidurnya miring kekiri, lemparan umpannya cukup dekat-dekat saja
jangan terlalu ketengah,
Wak Doel : kalau istri tidurnya kekanan?
Wan Abud : ya lemparan umpannya harus jauh ketengah lautkolam, semaximal mungkin.
Wak Doel : kalau istri tidurnya telentang, lalu bagaimana wan!?.........
Wan Abud : kalau istri tidurnya telentang itu artinya! ANE KAGAK MANCING !..
Wak Doel : ???...
897 . SAMA UMUR
Sudah lama Budi naksir cewek yang tinggal dikampung sebelah.
Ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan.
Cewek itu menerima cinta Budi dengan sepenuh hati, meski "proklamasi cinta" Budi dilakukan di
gang sempit pinggir selokan.
Sayang, kisah-kasih di selokan itu tidak berjalan mulus.
Orang tua si gadis keberatan karena Budi belum bekerja.
Namun keduanya pantang menyerah.
Bahkan, setelah beberapa bulan menjalin kasih, Budi memberanikan diri melamar.
Ia menemui ayah si gadis.
"Pak, kami sudah saling cinta, maka kami akan menikah. Kapan saya boleh menikahi anak
bapak?" kata Budi.
Ayah si gadis jelas menolak.
Namun untuk berkata terus terang, ia tidak sampai hati.
"Begini Nak Budi. Bukan saya keberatan, tapi tunggulah saat yang tepat. Saat ini umur anak saya
20 tahun, umur Nak Budi 24 tahun. Jadi, tunggulah sampai umur kalian sama", kata si bapak.
Kontan saja si Budi langsung Pingsan...
898 . SKANDAL SEORANG DOKTER
Seorang lelaki yang kebetulan seorang dokter muda, merasa sangat tidak enak dengan apa yang
telah terjadi.
Ia pulang ke rumah dengan wajah suntuk.
Setibanya di rumah, ia merebahkan diri di ranjang dan pikirannya kacau.
Lalu ia mendengar suara dalam kepalanya berkata,
"Sudahlah, nggak usah terlalu dipikirkan. Skandal dokter berhubungan intim dengan pasiennya
terjadi di mana-mana. Jadi kamu nggak usah kuatir."
Lelaki tersebut mencoba untuk setuju, tapi apa yang telah terjadi pagi itu terbayang kembali dan
perasaan tidak enak muncul lagi. Ia membalikkan badan dan mendengar lagi suara dalam
kepalanya,
"Nggak usah kuatir, orang sudah mulai terbiasa dengan skandal hubungan seksual antara dokter
dan pasiennya."
Lelaki itu mulai rileks dan perasaannya berangsur-angsur membaik................
Ketika tiba-tiba suara lain dalam kepalanya berkata, "Tapi masalahnya kamu kan DOKTER
HEWAN..."
899 . HARI JUMAT. .
Sepasang pengantin baru mengalami gangguan kesehatan.
Setelah diperiksa dengan teliti, dokter menyimpulkan hal itu disebabkan frekuensi hubungan seks
yang terlalu tinggi buat mereka.
Dokter :"Sebaiknya untuk sementara kalian batasi dulu kegiatan seks kalian, tiga kali saja
seminggu, apalagi sebentar lagi memasuki bulan puasa. Untuk memudahkan mengingat, saya
sarankan untuk melakukan hubungan intim hanya pada hari yang berawalan dengan S, yaitu
Senin, Selasa dan Sabtu."
Tapi yang namanya pengantin baru, sang suami rupanya tidak kuat juga menahan gejolak
nafsunya. Sehingga pada malam ketiga puasa si suami mendekati istrinya yang sudah tidur.
Kemudian ia mencumbu istrinya sampai terbangun.
Istri : "Iiih Mas gimana sih, kan udah dibilangin sama dokter, Mas inget ngga ini hari
apa?" tanya si istri.
Dengan singkat si suami menjawab : "Sum-at."
900 . GALI SUMUR
Dadang seorang Sunda asli bekerja di tempat haji Nasir seorang pemuka Betawi.
Kebetulan saat itu adalah musim kemarau yang panjang.
Sumur haji Nasir sudah kering kerontang, mau tidak mau si Dadang wajib menggali untuk
mendapatkan air bersih. waktu makan siang sudah tiba.
" Dang, makan dulu terus sholat dhuhur..!!!" kata haji Nasir
" Tarrrajeeee Pak Hajiiiii...." katanya.
Haji Nasir pergi untuk makan dan sholat. setengah jam lagi dia datang ke sumur yang baru di gali.
" Makan dulu Dang.....!!!" katanya
" Taaaarrraaajeee Pak Haji" seru Dadang
Haji nasir heran dan berguman
" Kuat banget nih anak, nggaak rugi gue memperkerjakan die.."
Satu jam kemudian Pak Haji menengok kerjaan dadang, dan berkata hal yang sama. jawaban
dadang demikian juga.
Bedug ashar udah kedengaran, Si dadang belum juga keluar dari sumur.
" Dang udah hampir Ashar nih...!!!" Seru Pak Haji.
Tak kedengaran suaranya sekarang.
Haji Nasir melongok ke lubang.
DADANG PINGSAN..............
Buru-buru diangkat si Dadang dengan bantuan warga kampung situ.
Setelah sabar dengan wajah dongkol Dadang marah-marah ke Haji Nasir.
" Pak Haji Pengin Mbunuh saya ya ????"
" Lah Lu gimana sih di minta makan Ntar aje... Ntar aje ...."
" Bukan ntaar aje pak Haji... Taraje (tangga bahasa Sunda) " jawab Dadang dongkol............

4 komentar:

 1. apa apik donya kita urip, aku isih mangu iki caster Nulis carane iya !
  Tutuk Pendhaftaran kebak paseksi , Am berkah Pendhaftaran bojomu ngiwa ngarep kanggo rong taun kanggo Afrika kidul kanggo wisata , piyambakipun temenan sing perek lan piyambakipun bewitch dening prawan bojoku nolak teka mulih maneh , aku nangis dina lan wengi looking kanggo sing kanggo kula , aku maca kertas warta babagan kuat Nulis caster disebut Dr okojie lan aku hubungi caster Nulis kanggo kula njaluk bojo bali menyang kula lan takon kula ora padha sumelang ing bab iku gods kita perang kanggo kula .. marang kula dening agêng- wengi nalika kabeh roh ing liyane bakal matak sing Nulis kanggo reunite bojo bali menyang kula . lan iya ing kurang saka 3 dina bojoku teka bali menyang kula lan miwiti nangis aku kanggo ngapura , aku , m ngirim supaya seneng apa iki caster Nulis iya kanggo
  kula lan bojo .. kontak ing drokojiehealinghome@gmail.com email is paling Nulis caster ing alam bébas donya. iku specialiesed ing ngrampungakaen masalah liyane kalebu ing ngisor iki:
  (1) Yen sampeyan pengin Panjenengan Ex maneh.
  (2 ) yen sampeyan bisa tansah ala impen .
  (3) Panjenengan pengin bakal kaluhurake ing kantor.
  (4) Panjenengan pengin wanita / wong kanggo mbukak sawise sampeyan.
  (5) Yen sampeyan pengin anak .
  (6) Yen sampeyan perlu financial pitulungan.
  (7) Yen sampeyan pengin tamba HIV AIDS
  hubungi wong saiki kanggo langsung solusi saka
  masalah ing Drokojiehealinghome@gmail.com
  matur nuwun

  BalasHapus
  Balasan
  1. KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
   dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor yang AKI
   beri 4 angka [5398] alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
   dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
   ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
   allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
   kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
   sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka PASANG NOMOR
   yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi KI DARSA,,di no (((085-321-606-847)))
   insya allah anda bisa seperti saya…menang NOMOR 770 JUTA , wassalam.

   Hapus
 2. Hi Everyone, ALL FREE ANIME FOR YOU at http://www.anime4you.com/

  BalasHapus
 3. Apa sampeyan nggoleki silihan? We offer loans designed to meet your financial and personal needs Loan business with scheme approval loan fast. We borrow money for those who need financial help, we give credit to people who have bad credit or need money to pay bill, to invest in this business. Sampeyan ora kudu kuwatir, amarga sampeyan ana ing panggonan sing bener, GLORIA S LOAN COMPANY nawakake kredit kanthi tingkat kapentingan sing kurang saka 2%, supaya yen sampeyan butuh pinjaman, aku arep hubungi GLORIA S LOAN COMPANY mung iki alamat email: gloriasloancompany@gmail.com / Jumlah Whatspp: + 1 (267) 527-9742
  APLIKASI PELAYANAN KREDIT:
  1) Jeneng lengkap: ............
  2) Jenis Kelamin: .................
  3) Umur: ........................
  4) Negara: .................
  5) Nomer telpon: ........
  6) Proyek: ..............
  7) Income: ......
  8) Jumlah Pinjaman sing Dit Require: .....
  9) Loan duration: ...............
  10) Alesan etangan: ...........
  11) Apa sampeyan wis nglamar lan ditolak? Yèn mangkono........

  BalasHapus